Svarbu

Vertimas yra bendruomenės pastangos, jūs galite prisijungti. Šis puslapis šiuo metu išverstas 100.00%.

9. QGIS konfigūracija

QGIS galima labai stipriai konfigūruoti. Nustatymų meniu teikia skirtingus įrankius, leidžiančius:

9.1. Parinktys

options Kai kurios bazinės QGIS parinktys gali būti keičiamos dialoge Parinktys. Parinkite meniu Nustatymai ► options Parinktys. Jūs galite keisti parinktis pagal savo poreikius. Kai kuriems pakeitimams gali tekti iš naujo paleisti QGIS, kad jie įsigaliotų.

Žemiau aprašomos kortelės, kuriose galite tinkinti savo parinktis.

Pastaba

Priedai gali įtraukti savo nustatymus Parinkčių dialoge

Nors žemiau pateikti tik baziniai nustatymai, pastebėtina, kad šį sąrašą galima išplėsti įdiegiant priedus, kurie prideda savo parinktis į standartinį Parinkčių dialogą. Taip išvengiama situacijos, kai kiekvienas priedas turi savo atskirą konfigūravimo dialogą su papildomais meniu elementais, skirtais tik jiems…

9.1.1. Bendrieji nustatymai

../../../_images/options_general.png

Fig. 9.4 Bendrieji nustatymai

Perrašyti sistemos lokalę

Pagal nutylėjimą QGIS jūsų kalbą ir skaičių tvarkymą nustato pagal Operacinės sistemos konfigūraciją. Įjungus šią grupę jūs galite patys tinkinti šią elgseną.

 • Parinkite jūsų GUI naudojamą Naudotojo sąsajos vertimą

 • Lokalė (skaičių, datų ir valiutų formatai) nurodo, kaip rodyti skaitinių reikšmių ir datų duomenis

 • checkbox Rodyti grupės (tūkstančių) skirtuką

Parinktų nustatymų suvestinę ir kaip jie bus interpretuojami matysite skilties apačioje.

Programa

 • Pasirinkite Stilius (reikia iš naujo paleisti QGIS), t.y. valdiklių išvaizdą ir išdėliojimą dialoguose. Galimos reikšmės priklauso nuo jūsų Operacinės sistemos.

 • Nustatykite Naudotojo sąsajos temą (reikia iš naujo paleisti QGIS) selectString. Galima rinktis iš „default“ (numatytoji), „Night Mapping“ (tamsi) arba „Blend of Gray“ (pilka)

 • Parinkite Piktogramų dydį selectString

 • Nurodykite Šriftą ir jo Dydį. Šriftas gali būti radioButtonOn Qt numatytasis arba nurodytas naudotojo

 • Keiskite Laikinų pranešimų ir dialogų rodymo laiką

 • unchecked Paleidžiant nerodyti įvadinio paveikslo

 • checkbox Rodyti QGIS naujienų kanalą pasveikinimo puslapyje: rodo atrinktas QGIS naujienas, suteikiant jums galimybę sužinoti apie projekto naujienas (naudotojų/vystytojų susitikimų datas ir suvestines, bendruomenės apklausas, laidų pranešimus, įvairius patarimus…)

 • checkbox Tikrinti QGIS versiją paleidžiant, kad gautumėte pranešimą, jei yra išleista naujesnė versija

 • unchecked Naudoti paprastus spalvų parinkimo dialogus (žr. Color Selector)

Projektų failai

 • Paleidus atverti projektą

  • „Pasveikinimo puslapis“ (numatytoji parinktis): gali rodyti „Naujienas“, projektų šabloną(us) ir paskutinius naudotojo profilio naudotus projektus (su miniatiūromis). Pagal nutylėjimą neatidaromas joks projektas.

  • „Naują“: atidaro naują projektą, pagal numatytąjį šabloną

  • „Paskutinį atvertą“: atidaro paskutinį jūsų įrašytą projektą

  • ir „Konkretų“: atveria konkretų projektą. Naudokite mygtuką , kad nurodytumėte pagal nutylėjimą naudojamą projektą.

 • checkbox Kurti naują projektą iš numatytojo projekto. Jūs turite galimybę spausti Padaryti dabartinį projektą numatytuoju arba Atstatyti pradinį. Galite naršyti po failus ir nurodyti aplanką, kuriame bus ieškoma jūsų projekto šablonų. Tai bus pridėta į Projektas ► Naujas pagal šabloną. Jei iš pradžių įjungsite checkbox Kurti naują projektą iš numatytojo projekto ir tada įrašysite projektą į šablonų aplanką.

 • checkbox Prireikus pasiūlyti įrašyti projekto ir duomenų šaltinio pakeitimus, kad neprarastumėte jūsų padarytų pakeitimų.

 • checkbox Išimant sluoksnį prašyti patvirtinimo

 • checkbox Įspėti, kai atidaromas projekto failas, sukurtas senesne QGIS versija. Jūs visada galite atidaryti projektus, sukurtus senesne QGIS versija, bet įrašę tokį projektą, nebūtinai galėsite jį atidaryti su senesne laida, nes kai kurios savybės gali būti neprieinamos toje versijoje.

 • Įjungti makrokomandas selectString. Ši parinktis sukurta valdymui makrokomandų, kurios vykdo veiksmus projekto įvykiams. Jūs galite pasirinkti „Niekada“, „Klausti“, „Tik šiai sesijai“ ir „Visada (nerekomenduojama)“.

 • Numatytasis kelių įrašymas: nurodo, ar keliai iki failų ir sluoksnių įrašomi kaip „Absoliutūs“ ar „Santykiniai“ nuo projekto failo. Šį nustatymą galima permušti projekto lygyje.

 • Numatytas projekto failo formatas

  • radioButtonOn QGZ failo archyvo formatas, įtraukia papildomus duomenis (žr. papildomi duomenys)

  • radioButtonOff QGS projektas įrašomas atviru tekstu, neįtraukiant papildomų duomenų: papildomi duomenys laikomi atskirame .qgd faile greta projekto failo.

9.1.2. Sistema

SVG keliai

Pridėkite ar išimkite Kalius, kuriuose ieškoti vektorinių (SVG) simbolių. Šie SVG failai vėliau prieinami simbolizacijai, etiketėms ar jūsų žemėlapio kompozicijos dekoravimui.

Taipogi skaitykite skyrių Remote or embedded file selector skirtingiems būdams nurodyti svg failus QGIS kelyje.

Priedų keliai

Pridėkite ar išimkite Kelius, kuriuose reikia ieškoti papildomų C++ priedų bibliotekų.

Dokumentacijos keliai

Pridėkite ar išimkite Dokumentacijos kelius, kurie naudojami QGIS pagalbai. Pagal nutylėjimą pridedama nuoroda į oficialią internetinę naudotojo dokumentaciją, atitinkančią naudojamą versiją. Jūs galite pridėti kitas nuorodas ir prioritetizuoti jas nuo viršaus žemyn: kiekvieną kartą, kai dialoge paspaudžiate mygtuką Pagalba, parenkama aukščiausiai esanti nuorodą ir tikrinama, ar toks puslapis yra, jei ne - bandoma tolesnė nuoroda ir t.t..

Pastaba

Dokumentacijos versijos kuriamos ir verčiamos tik QGIS ilgo laikotarpio laidoms (LTR), tai reiškia, kad jei naudojate paprastą laidą (pvz. QGIS 3.0), pagalbos mygtukas pagal nutylėjimą atidarys kitos LTR vadovo puslapį (t.y. 3.4 LTR), kurioje gali būti aprašytas naujesnės laidos (3.2 ir 3.4) funkcionalumas. Jei nėra LTR dokumentacijos, tada bus naudojama „testavimo“ dokumentacija, su savybėmis iš naujesnių ir net vystymo versijų.

Nustatymai

Leidžia jums Atstatyti naudotojo sąsajos numatytuosius nustatymus (reikės paleisti iš naujo), jei esate padarę kokius nors tinkinimus.

Aplinka

../../../_images/options_system.png

Fig. 9.5 Sisteminiai aplinkos kintamieji

Sistemos aplinkos kintamuosius galima pažiūrėti ir keisti Aplinkos grupėje. Tai naudinga platformose, tokiose kaip Mac, kur GUI aplikacijos nebūtinai paveldi naudotojo aplinką. Taipogi tai naudinga nustatant ir peržiūrint aplinkos kintamuosius išoriniams įrankių rinkiniams, kuriuos valdo apdorojimo įrankinė (pvz., SAGA, GRASS), bei įjungiant tinkinimo išvestį konkrečioms išeities kodo dalims.

Įjunkite varnelę checkbox Naudoti savus kintamuosius (reikia paleisti iš naujo - su skirtukais) ir jūs galėsite symbologyAdd Pridėti ir symbologyRemove Išimti aplinkos kintamuosius. Kiekvienam naujam elementui jūs galite sukonfigūruoti Kintamojo pavadinimą, jo Reikšmę ir naudojamą Pritaikymo būdą, tarp kurių yra:

 • Perrašyti: pakeisti bet kokią esamą kintamojo reikšmę

 • Jei nenustatyta: naudoti šią reikšme kintamajam, jei kintamasis dar neapibrėžtas aukštesniame lygmenyje (pvz. OS ar aplikacijos lygiuose)

 • Panaikinti: panaikinti kintamąjį iš aplinkos (parametro Reikšmė nenaudojama)

 • Pridėti priekyje: pridėti reikšmę prieš jau esamo kintamojo

 • Pridėti gale: pridėti reikšmę į esamo kintamojo pabaigą

 • Praleisti: elementas paliekamas sąraše ateičiai, bet kol kas nenaudojamas

Jau apibrėžti aplinkos kintamieji rodomi skiltyje Dabartiniai aplinkos kintamieji, kur juos galima filtruoti įjungus varnelę checkbox Rodyti tik su QGIS susijusius kintamuosius.

9.1.3. Naudotojų profilių nustatymai

Pastaba

Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti naudotojų profilius, rasite tam skirtoje skiltyje Darbas su naudotojo profiliais.

9.1.4. CRS ir transformavimo nustatymai

Pastaba

Daugiau informacijos apie tai, kaip QGIS tvarko sluoksnių projekcijas, rasite skyriuje Darbas su projekcijomis.

9.1.4.1. CRS valdymas

Kortelėje crs CRS valdymas jūs galite sukonfigūruoti CRS, kuri bus naudojama naujam projekte ar sluoksnyje.

../../../_images/options_crs.png

Fig. 9.6 CRS nustatymai

CRS projektams

Yra parinktis automatiškai nustatyti naujo projekto CRS:

 • radioButtonOnNaudoti CRS iš pirmo pridėto sluoksnio: projekto CRS bus nustatyta tokia, kokia bus pirmame į projektą įkeltame sluoksnyje

 • radioButtonOffNaudoti numatytąją CRS: iš anksto nurodyta CRS pagal nutylėjimą priskiriama visiems naujiems projektams ir nekeičiama, pridedant į projektą sluoksnius.

Pasirinkimas bus įrašytas ir naudojamas vėlesnėse QGIS sesijose. Projekto koordinačių atskaitos sistemą galime permušti kortelėje Projektas ► Savybės… ► CRS.

CRS sluoksniams

Numatytoji sluoksnių CRS: parinkite numatytąją CRS, kurią reikia naudoti kuriant naują sluoksnį

Taipogi galite nurodyti veiksmą, kurį reikia vykdyti kuriant naują sluoksnį arba kai įkeliamas sluoksnis be nurodytos CRS.

 • radioButtonOn Palikti kaip nežinomą CRS (nieko nedaryti)

 • radioButtonOff Klausti CRS

 • radioButtonOff Naudoti projekto CRS

 • radioButtonOff Naudoti numatytąją sluoksnių CRS

Tikslumo įspėjimai

CRS tikslumo įspėjimus rodyti tik netikslumams, viršijantiems nurodytą atstumą: atsitinka tik tada, kai jūs konkrečiai sukuriate ar keičiate duomenų rinkinį ir parenkate CRS naudojančią duomenų ansamblį su mažesniu tikslumu. Numatytoji reikšmė yra Visada rodyti įspėjimą esant bet kokiam netikslumui. Reikalauja QGIS versijos, naudojančios bent PROJ 8.0.

unchecked Rodyti CRS tikslumo įspėjimus sluoksniams projekto legendoje: įjungus šią parinktį bet koks sluoksnis su CRS tikslumo problemomis (pvz. dinaminis crs be prieinamos koordinačių epochos arba CRS paremta duomenų ansamblius su netikslumu viršijančiu naudotojo nurodytą) turės indicatorLowAccuracy įspėjimo piktogramą Sluoksnių skydelyje, rodantį, kad tai mažo tikslumo sluoksnis.

Tai sukurta naudojimui inžinerijoje, BIM, turto valdyme ir kitose srityse, kur metro/submetro netikslumai yra potencialiai labai pavojingi arba brangūs!

unchecked Planimetriniai matavimai: nurodo numatytąją savybės planimetriniai matavimai reikšmę naujai sukurtiems projektams.

9.1.4.2. Koordinačių transformavimas

Kortelė transformation Koordinačių transformacijos padeda nurodyti koordinačių transformacijas ir veiksmus, vykdomus įkeliant sluoksnį į projektą ar perprojektuojant sluoksnį.

../../../_images/options_transformations.png

Fig. 9.7 Transformacijų nustatymai

Numatytosios datum transformacijos

Čia galite valdyti, ar perprojektuojant sluoksnius į kitą CRS reikia:

 • automatiškai apdoroti naudojant QGIS numatytuosius transformacijos nustatymus;

 • ir/arba papildomai pagal jūsų nurodymus:

  • checkbox Klausti datum transformacijos, jei kelios yra galimos

  • taikyti iš anksto nurodytą datum transformaciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje Duomenų transformacija.

Jūs galite symbologyAdd Pridėti, symbologyRemove Išimti ar toggleEditing Keisti transformacijas, kurios bus naudojamos bet kuriame naujai sukurtame projekte.

9.1.4.3. Naudotojo apibrėžtos CRS

Kortelėje customProjection Naudotojo apibrėžtos CRS jūs galite apibrėžti savo CRS, kuri turi atitikti WKT arba Proj formatą.

../../../_images/options_defined_crs.png

Fig. 9.8 Naudotojo apibrėžtos CRS

Įrašykite Pavadinimą ir spauskite symbologyAdd Pridėti naują CRS. Jei norite ištrinti jau esamą CRS, galite spausti symbologyRemove Išimti CRS.

Apibrėžimas

 • Formatas
  • WKT (Rekomenduojama)

  • Proj eilutė (senas - nerekomenduojama)

 • Parametrai
  • editCopy Kopijuoti parametrus iš esamos CRS.

  • Tikrinti patikrina, ar jūsų įvesta išraiška yra teisinga.

Tikrinti

Čia galite patikrinti jūsų sukurtą CRS apibrėžimą pagal Platumą ir Ilgumą. Naudokite žinomą koordinatę, kad pamatytumėte, ar jūsų apibrėžimas yra tikslus.

9.1.5. Duomenų šaltinių nustatymai

../../../_images/options_data_sources.png

Fig. 9.9 Duomenų šaltinių nustatymai

Geoobjektų atributai ir lentelė

 • checkbox Atributų lenteles atverti prijungtuose languose

 • Įkeliant geoobjektus kitose aplikacijose Kopijuoti geoobjektus kaip „Paprastas tekstas, be geometrijos“, „Paprastas tekstas, WKT geometrija“ arba „GeoJSON“.

 • Atributų lentelės elgsena selectString: atidarant nustatyti atributų lentelės filtrą. Yra trys galimybės: „Rodyti visus geoobjektus“, „Rodyti pažymėtus geoobjektus“ ir „Rodyti žemėlapyje matomus geoobjektus“.

 • Numatytasis vaizdas: nurodykite atributų lentelės vaizdą kiekvieno atidarymo metu. Jis gali būti „Atsiminti paskutinį vaizdą“, „Lentelės vaizdas“ ar „Formos vaizdas“.

 • Atributų lentelės eilučių podėlis selectNumber. Šis eilučių podėlis leidžia įrašyti paskutines įkeltas N atributų eilučių, kad darbas su atributų lentele būtų greitesnis. Podėlis bus ištrintas uždarant atributų lentelę.

 • NULL reikšmių vaizdavimas. Čia jūs galite nurodyti reikšmę, kuri bus rodoma laukams, turintiems NULL reikšmę.

Patarimas

Atributų lentelių su daug duomenų atidarymo pagerinimas

Dirbant su sluoksniais, kuriuose yra labai daug įrašų, atributų lentelės atidarymas gali būti lėtas, nes dialogas prašo ištraukti visas sluoksnio eilutes. Parinkus Atributų lentelės elgseną Rodyti žemėlapyje matomus geoobjektus, atidarant lentelę QGIS prašys tik geoobjektų, kurie matomi dabartinėje žemėlapio drobėje, dėl to duomenys bus įkelti daug greičiau.

Pastebėtina, kad atributų lentelėje esantys duomenys visada bus susieti su drobės apimtimi ją atidarius. Tai reiškia, kad tokioje lentelėje parinkus Rodyti visus geoobjektus daugiau geoobjektų parodyta nebus. Bet jūs galite atnaujinti rodomų geoobjektų aibę pakeisdami drobės apimtį ir parinkę Rodyti žemėlapyje matomus geoobjektus atributų lentelėje.

Duomenų šaltinio valdymas

 • Ieškoti tinkamų failų naršyklės skydelyje selectString. Galite parinkti „Tikrinti praplėtimą“ ir „Tikrinti failo turinį“.

 • Naršymo skydelyje tikrinti suspaustų failų (.zip) turinį selectString nurodo, kokio detalumo yra valdiklio informacija Naršyklės skydelio apačioje tikrinant tokius failus. Galimos parinktys yra „Netikrinti“, „Paprastas tikrinimas“ ir „Pilnas tikrinimas“.

 • Atidarant paprašyti posluoksnių. Kai kurie rastrai palaiko posluoksnius — jie GDAL’e vadinami duomenų poaibiais. Tokie, pavyzdžiui, yra netCDF failai — jei yra daug netCDF kintamųjų, GDAL mato visus kintamuosius kaip poaibius. Ši parinktis leidžia jums valdyti, ką daryti su posluoksniais, kai atidaromas failas su posluoksniais. Jūs turite tokius pasirinkimus:

  • „Visada“: Visada prašyti (jei yra posluoksnių)

  • „Jei reikia“: Klausti, jei sluoksnis neturi juostų, bet turi posluoksnius

  • „Niekada“: Niekada neklausti, nieko neįkels

  • „Įkelti viską“: Niekada neklausti, visada įkelti visus posluoksnius

 • checkbox Automatiškai atnaujinti naršyklėje aplankus, kai jų turinys keičiasi: Leidžia rankiniu būdu nebestebėti aplankų Naršyklės skydelyje (pvz. vengiant galimo sulėtėjimo dėl tinklo greito).

Lokalizuoti duomenų keliai

Visiems failais paremtiems duomenų šaltiniams galima naudoti lokalizuotus kelius. Tai yra sąrašas kelių, kurie naudojami abstrahuojant duomenų šaltinio vietą. Pavyzdžiui, jei C:\mano_žemėlapiai yra įrašytas lokalizuotuose keliuose, sluoksnis su duomenų šaltiniu C:\mano_žemėlapiai\mano_šalis\orto.tif bus įrašytas projekte naudojant localized:mano_šalis\orto.tif.

Keliai rodomi prioriteto tvarka. T.y. QGIS visų pirma ieškos failo pirmame kelyje, tada antrame ir t.t.

Paslėpti naršyklės keliai

Šiame valdiklyje matysite visus aplankus, kuriuos jūs pasirinkote paslėpti iš Naršyklės skydelio. Pašalinus aplanką iš šio sąrašo jis vėl bus matomas Naršyklės skydelyje.

9.1.5.1. GDAL nustatymai

GDAL yra erdvinių duomenų apsikeitimo biblioteka, kuri palaiko didelį skaičių vektorinių ir rastro formatų. Ji teikia tvarkykles įvairių formatų duomenų skaitymui ir (dažnai) rašymui. GDAL kortelė demonstruoja šias rastro ir vektorių formatų tvarkyklių galimybes.

GDAL rastro ir vektoriaus tvarkyklės

Kortelės Rastro tvarkyklės ir Vektorių tvarkyklės leidžia nurodyti, kuri GDAL tvarkyklė naudojama rašyti ir/ar skaityti failus, nes kai kuriais atvejais gali būti prieinama daugiau nei viena GDAL tvarkyklė.

../../../_images/options_gdal.png

Fig. 9.10 GDAL nustatymai - rastro tvarkyklės

Patarimas

Du kartus paspaudus ant rastro tvarkyklės, kuri leidžia skaityti ir rašyti (rw+(v)), atidaromas tinkinimo dialogas Keisti kūrimo parinktis.

Rastro tvarkyklių parinktys

Čia galite valdyti skaitymo ir rašymo prieigą palaikančių rastro tvarkyklių elgseną:

 • Keisti kūrimo parinktis: leidžia keisti ar pridėti skirtingus failų transformavimo profilius, pvz. sukurti iš anksto numatytas parametrų kombinacijas (suspaudimo tipas ir lygis, bloko dydis, peržiūra, spalvos, permatomumas…), kurias galite naudoti kurdami rastro failus. Konkretūs parametrai priklauso nuo tvarkyklės.

  ../../../_images/gdalCreateOptions.png

  Fig. 9.11 Kūrimo parinkčių profilio pavyzdys (skirtas GeoTiff)

  Viršutinėje dialogo dalyje yra esamų profilių sąrašas, kuriame jūs galite pridėti naujus ar išimti bet kurį iš esamų. Jūs taipogi galite atstatyti numatytuosius profilio parametrus, jei juos pakeitėte. Kai kurios tvarkyklės (pvz. GeoTiff) turi kelis pavyzdinius profilius, su kuriais galite dirbti.

  Dialogo apačioje:

  • Mygtukas symbologyAdd leidžia pridėti eilutes, kuriose galite įrašyti parametro pavadinimą ir reikšmę

  • Mygtukas symbologyRemove ištrina pažymėtą parametrą

  • Spauskite mygtuką Tikrinti, kad patikrintumėte, ar įvestos kūrimo parinktys tinka nurodytam formatui

  • Naudokite mygtuką Pagalba, kad sužinotumėte, kokius galite naudoti parametrus, arba skaitykite GDAL rastro taisyklių dokumentaciją.

 • Keisti piramidžių parinktis

  ../../../_images/gdalPyramidsOptions.png

  Fig. 9.12 Piramidžių profilio pavyzdys

9.1.6. Braižymo nustatymai

Kortelėje rendering Braižymas rasite sluoksnių braižymo žemėlapio drobėje nustatymus.

../../../_images/options_rendering.png

Fig. 9.13 Braižymo nustatymai

Braižymo elgsena

 • checkbox Naujai pridėti sluoksniai pagal nutylėjimą turi būti rodomi: šią parinktį gali būti patogu išjungti įkeliant kelis sluoksnius, kad išvengtumėte kiekvieno sluoksnio braižymo tik jį pridėjus ir todėl bendro proceso sulėtinimo

 • Nustatykite parinktį Maksimalus braižymui naudojamų branduolių skaičius

 • Žemėlapio drobė braižoma fone į atskirą piešinuką kas nurodytą Žemėlapio atnaujinimo intervalą (pagal nutylėjimą tai 250 ms), šio (nerodomo) piešinuko turinys bus panaudotas atnaujinant matomą reprezentaciją. Bet jei braižymas baigiamas greičiau, nei ši trukmė, rezultatas bus rodomas akimirksniu.

 • Didinimo lygis (žr. magnifier)

Braižymo kokybė

 • checkbox Braižyti mažiau kampuotas linijas, prarandant šiek tiek laiko

9.1.6.1. Vektorių braižymo nustatymai

Kortelėje polygonLayer Vektorius rasite vektorinių sluoksnių braižymo nustatymus.

../../../_images/options_rendering_vector.png

Fig. 9.14 Vektorių braižymo nustatymai

 • checkbox Pagal nutylėjimą įjungti geoobjektų supaprastinimą naujiems sluoksniams: jūs paprastinate geoobjekto geometriją (paliekate mažiau viršūnių), todėl jie parodomi greičiau. Turėkite omenyje, kad dėl šito gali atsirasti braižymo nesutapimų. Galimos parinktys yra:

  • Paprastinimo slenkstis (didesnės reikšmės reiškia daugiau paprastinimo)

  • Paprastinimo algoritmas: Ši parinktis vykdo vietinį geometrijų paprastinimą, taip pagreitinant braižymą. Ji nekeičia iš duomenų teikėjo ištrauktos geometrijos. Tai svarbu, kai turite išraiškų, kurios naudoja geoobjekto geometrijas (pvz. skaičiuojate plotą) - taip užtikrinama, kad šie skaičiavimai atliekami su originaliomis geometrijomis, o ne su paprastintomis. Šiam tikslui QGIS turi tris algoritmus: „Atstumas“ (numatytasis), „PritrauktiPrieTinklelio“ ir „Visvalingam“.

  • unchecked Paprastinti tiekėjo pusėje, jei įmanoma: geometrijos paprastinamos tiekėjo (PostGIS, Oracle…) pusėje ir, kitaip nei naudojant vietinį paprastinimą, geometrijas naudojantys skaičiavimai gali būti įtakoti

  • Didžiausias mastelis, kuriame sluoksnis turėtų būti paprastinamas (1:1 visada paprastina)

  Pastaba

  Be globalių nustatymų, geoobjektų paprastinimą galima nustatyti bet kuriam konkrečiam sluoksniui per jo meniu Sluoksnio savybės ► Braižymas.

 • Kreivių segmentacija

  • Segmentacijos tolerancija: šis nustatymas valdo, kaip braižomi lankai. Kuo mažesnis minimalus kampas (tarp dviejų greta esančių viršūnių ir kreivės centro laipsniais) ar didžiausias skirtumas (atstumas tarp dviejų viršūnių segmentų ir kreivės linijos žemėlapio vienetais), tuo tiesesni bus braižomi linijų segmentai.

  • Tolerancijos tipas: gali būti Didžiausias kampas arba Didžiausias skirtumas tarp aproksimacijos ir kreivės.

9.1.6.2. Rastro braižymo nustatymai

Kortelėje raster Rastras rasite rastro sluoksnių braižymo nustatymus.

../../../_images/options_rendering_raster.png

Fig. 9.15 Rastro braižymo nustatymai

Skiltyje Juostos ir perrinkimas:

 • Naudodami RGB juostų parinkimą, jūs galite nurodyti Raudonos, Žalios ir Mėlynos juostų numerius.

 • Galit nurodyti metodus Atrinkimą pritraukus ir Atrinkimą atitraukus. Atrinkimui pritraukus jūs galite pasirinkti vieną iš trijų perrinkimo metodų: „Artimiausio kaimyno“, „Dvilinijinį (2x2 branduolys)“ ir „Kubinį (4x4 branduolys)“. Atrinkimui atitraukus jūs galite pasirinkti iš „Artimiausio kaimyno“ ir „Vidurkio“. Taipogi galite nurodyti Per didelio pritraukimo reikšmę (tarp 0.0 ir 99.99 - didelė reikšmė reiškia daugiau darbo QGIS’ui - numatytoji reikšmė yra 2.0).

 • checkbox Ankstyvas perrinkimas: leidžia paskaičiuoti rastro braižymą tiekėjo lygmenyje, kur žinoma pradinė rezoliucija, tai leidžia pasiekti geresnį mastelio braižymą naudojant QGIS savo stilius. Tikrai patogu kaladėlių rastrams, įkeltiems naudojant interpretation method. Parinktį taipogi galima įjungti ir sluoksnio lygmenyje (Simbologijos savybės)

Kontrasto stiprinimo parinktys gali būti taikomos Vienai juodai-baltai juostai, Kelių juostų spalvoms (baitas / juosta) ar Kelių juostų spalva (>baitas / juosta). Kiekvienam jūs galite nurodyti:

 • Naudojamą Algoritmą, kurio reikšmės gali būti „Jokio ištempimo“, „Ištempti iki MinMax“, „Ištempti apkarpyti iki MinMax“ ar „Apkarpyti iki MinMax“

 • Taikomi ribojimai (minimumas/maksimumas), su reikšmėmis, tokiomis kaip „Kumuliacinė taškų skaičiaus riba“, „Minimumas/Maksimumas“, „Vidurkis +/- standartinis nuokrypis“.

Kontrasto stiprinimo parinktyse taipogi yra:

 • Kumuliacinė taškų skaičiaus riba

 • Standartinio nuokrypio daugiklis

9.1.7. Drobės ir legendos nustatymai

../../../_images/options_canvas_legend.png

Fig. 9.16 Drobės ir legendos nustatymai

Šios savybės leidžia jums nurodyti:

 • Numatytąją žemėlapio išvaizdą (projekto savybės ją permuša): Parinkimo spalvą ir Fono spalvą.

 • Sluoksnių legendos veiksmai:

  • Dvigubo paspaudimo veiksmas legendoje: kai du kartus paspaudžiamas sluoksnis, ar turi būti Atidaromos sluoksnio savybės (numatytoji parinktis), Atidaroma atributų lentelę ar Atidaromas sluoksnio stiliaus elementas.

  • Elgsena pridedant naujus sluoksnius: nustato, kur Sluoksnių skydelyje pridedami sluoksniai, kai jie įkeliami į QGIS. Tai gali būti:

   • Virš dabar pažymėto sluoksnio

   • Visada sluoksnių medžio viršuje

   • Optimalus indeksas dabartinėje sluoksnių medžio grupėje: Priešingai nei kitos dvi parinktys, kurios rikiuoja naujus sluoksnius ir padeda juos kaip krūvą norimoje pozicijoje, ši parinktis išplečia rikiavimo logiką į visą sluoksnių medį (arba aktyvią grupę) ir įterpia naujus sluoksnius „optimaliu“ būdu užtikrinant, kad taškų sluoksniai yra virš taškų sluoksnių, po kurių eina linijų sluoksniai virš linijų ir tada poligonų sluoksniai ir t.t.

  • unchecked Rodyti geoobjektų skaičių naujai pridėtiems sluoksniams: skydelyje Sluoksniai greta sluoksnio pavadinimo rodo geoobjektų skaičių. Jei yra, rodomas ir geoobjektų klasių skaičius. Galite ant sluoksnio spausti dešinį pelės mygtuką, jei norite įjungti/išjungti geoobjektų skaičiavimą.

  • unchecked Rodyti klasifikavimo atributą prie sluoksnių pavadinimų, pavyzdžiui kai taikomas kategorizuotas ar nuo taisyklių priklausantis simbolizavimas (daugiau informacijos rasite skyriuje Symbology Properties).

  • WMS getLegendGraphic rezoliucija

  • Minimalus ir Maksimalus sutartinių ženklų simbolio dydis valdo Sluoksnių skydelyje rodomo simbolio dydį

 • Sluoksnių žemėlapių patarimų rodymo Delsimas milisekundėmis

 • Ar QGIS turi checkbox Atsižvelgti į ekrano DPI: Įjungus šią parinktį, QGIS pasistengs rodyti drobę fiziškai teisingu masteliu ekrane, priklausomai nuo monitoriaus fizinio DPI. Simbologija su nurodytu rodymo dydžiu taipogi bus teisingai braižoma, pvz. 10mm simbolis bus ekrane rodomas 10mm dydžio. Bet etikečių šriftų dydžiai drobėje gali skirtis nuo QGIS naudotojo sąsajos ir kitų aplikacijų. Išjungus šį nustatymą QGIS naudos operacinės sistemos loginį DPI, kuris atitiks naudojamą kitose aplikacijose. Bet drobės mastelis ekrane gali būti fiziškai netikslus. Ypač tai jausis didelės raiškos ekranuose, kur simbologija tikėtina atrodys per smulki.

  Geriausiai patirčiai rekomenduojama įjungti checkbox Atsižvelgti į ekrano DPI, ypač kai naudojami keli arba skirtingi vaizduokliai ir ruošiami vizualiai aukštos kokybės žemėlapiai. Išjungus checkbox Atsižvelgti į ekrano DPI bus kuriama išvestis, labiau tinkama ekranui skirtus žemėlapius, ypač kur šriftų dydžiai atitiks naudojamus kitose aplikacijose.

Pastaba

Braižymas išdėstymuose neįtakojamas nustatymo Atsižvelgti į ekrano DPI; jie visada atsižvelgia į nurodytą išvesties įrenginio DPI. Taipogi atkreipkite dėmesį, kad šis nustatymas naudoja fizinį ekrano DPI tokį, kokį jį praneša operacinė sistema, o tai nebūtinai bus tikslu visiems vaizduokliams.

9.1.8. Žemėlapio įrankių nustatymai

../../../_images/options_map_tools.png

Fig. 9.17 Žemėlapio įrankių nustatymai

Šioje kortelėje rasite kelias Identifikavimo įrankio elgsenos parinktis.

 • Geoobjekto identifikavimo ir žemėlapio patarimų spindulys - tai tolerancijos atstumas - iki tokio atstumo paspaudus ant objekto, identifikavimo įrankis rodys rezultatus.

 • Paryškinimo spalva leidžia jums parinkti, kokia spalva paryškinami identifikuojami objektai.

 • Buferis nurodo identifikavimo paryškinimo braižymo buferį.

 • Minimalus plotus nurodo kokio storio turi būti pažymėjimo kontūras.

Matavimo įrankis

 • Nurodykite matavimo įrankių Gumelės spalvą

 • Nurodykite Skaitmenų po kablelio skaičių

 • checkbox Išlaikyti bazinį vienetą automatiniam didelių skaičių konvertavimui (pvz. metrų į kilometrus)

 • Pageidaujami atstumo matavimo vienetai: galimos reikšmės yra „Metrai“, „Kilometrai“, „Pėdos“, „Mylios“, „Jūrmylės“, „Centimetrai“, „Milimetrai“, „Coliai“, „Laipsniai“ ar „Žemėlapio vienetai“

 • Pageidaujami ploto matavimo vienetai: galimos reikšmės yra „Kvadratiniai metrai“, „Kvadratinės pėdos“, „Kvadratiniai jardai“, „Kvadratinės mylios“, „Hektarai“, „Arai“, „Kvadratinės jūrmylės“, „Kvadratiniai centimetrai“, „Kvadratiniai milimetrai“, „Kvadratiniai coliai“, „Kvadratiniai laipsniai“ ar „Žemėlapio vienetai“

 • Pageidaujami kampų vienetai: galimos reikšmės yra „Laipsniai“, „Radianai“, „Gonai“, „Minutės“, „Sekundės“, „Sūkiai“, „Miliradianai (Si apibrėžimas)“ ar „Mil (NATO/karinis apibrėžimas)“

Kai kurias iš šių parinkčių galima permušti projekto lygmenyje.

Matavimo įrankio kopijavimo nustatymai

Šie nustatymai leidžia valdyti lango measure Matuoti liniją mygtuko Kopijuoti elgseną. Galite pasirinkti checkbox Įtraukti antraštę, kad paliktumėte stulpelių pavadinimus, ar savo pasirinktą Skirtuką. Taipogi galite nurodyti checkbox Visada naudoti dešimtainį tašką, kad į iškarpinę nukopijuotose koordinatėse trupmeninė dalis būtų atskirta tašku, net jei jūsų kalbos QGIS parinkčių nustatymai nurodo naudoti kablelį. Šiuo atveju, jei neparinksite Visada naudoti dešimtainį tašką, negalėsite kablelio parinkti kaip laukų skirtuko.

Koordinačių ir krypties rodymas

Ši skiltis leidžia Konfigūruoti:

 • Numatytasis koordinačių formatas naujiems projektams, rodomas Koordinačių langelyje QGIS būsenos juostoje ir identify Identifikuoti geoobjektus įrankio rezultatų skiltyje Išvestinė

 • Numatytasis krypties formatas naujiems projektams, būsenos juostoje rodomam drobės tempimui ir įrankio measureBearing Matuoti kryptį.

Šias parinktis galima permušti projekto lygmenyje.

Slinkimas ir didinimas

 • Didinimo daugiklis mastelio keitimo įrankiams ar pelės ratukui

 • checkbox Atvirkštinis mastelio keitimas ratuku leidžia jums keisti pelės ratuko slinkimo kryptį.

Numatyti masteliai

Čia rasite sąrašą numatytųjų mastelių, kurie pagal nutylėjimą rodomi su masteliu susijusiuose iškrentančių sąrašų valdikliuose, tokiuose kaip būsenos juostos Mastelis, matomumo mastelių parinkime arba antriniuose 2D žemėlapio vaizdo nustatymuose,… Su symbologyAdd ir symbologyRemove mygtukais jūs galite pridėti ir išimti jums reikiamus mastelius. Taipogi galite importuoti ar eksportuoti mastelius iš/į .XML failą. Pastebėtina, kad vis dar turite galimybę išimti jūsų pakeitimus ir atstatyti pradinį sąrašą.

Projekto savybių dialoge jūs taipogi galite nustatyti savo mastelių sąrašą, permušdami valdikliuose šį globalųjį.

9.1.8.1. Skaitmeninimo nustatymai

../../../_images/options_digitizing.png

Fig. 9.18 Skaitmeninimo nustatymai

Ši kortelė leidžia jums konfigūruoti bendruosius vektorinio sluoksnio redagavimo (atributų ir geometrijos) nustatymus.

Tikrinti geometrijas

 • checkbox Nerodyti atributų formos po geoobjekto sukūrimo: šią parinktį galima permušti kiekvieno sluoksnio savybių dialoge.

 • checkbox Perpanaudoti paskutines įvestas atributų reikšmes: atsiminti paskutines naudotas kiekvieno atributo reikšmes ir naudoti jas kaip pradines kitame vektorizuotame geoobjekte. Veikia sluoksnio lygmenyje. Šią elgseną taipogi galima valdyti lauko lygyje (žiūrėkite Configure the field behavior).

 • Tikrinti geometrijas. Keičiant sudėtingas linijas ar poligonus su daug viršūnių gali reikšti labai lėtą braižymą. Taip yra todėl, kad numatytosios QGIS tikrinimo procedūros gali užimti daug laiko. Norėdami pagreitinti braižymą, galite parinkti GEOS geometrijos validavimą (pradedant nuo GEOS 3.3) arba apskritai jį išjungti. GEOS geometrijos tikrinimas yra daug greitesnis, bet pranešama tik apie pirmą geometrijos problemą.

  Pastebėtina, kad priklausomai nuo pažymėjimo, geometrijos klaidų ataskaitos gali skirtis (žr. Types of error messages and their meanings)

 • Numatytoji Z reikšmė kuriant naujus 3D geoobjektus.

Gumelė

 • Nurodykite gumelės Linijos plotį, Linijos spalvą ir Pildymo spalvą.

 • Nekeisti gumelės redaguojant viršūnes.

Pritraukimas

 • checkbox Pagal nutylėjimą įjungti pritraukimą įjungia pritraukimą atidarius projektą

 • Nustatykite Numatytąjį pritraukimo tipą selectString („Viršūnė“, „Segmentas“, „Centroidas“, „Segmento vidurys“, „Linijos pabaiga“, „Plotas“)

 • Nustato numatytąją pritraukimo toleranciją žemėlapio vienetais ar taškais

 • Nustato Viršūnių keitimo paieškos spindulį žemėlapio vienetais ar taškais

 • Pagrindinį dialogą rodyti kaip (reikės paleisti iš naujo): nurodykite, ar sudėtingesnį pritraukimo dialogą rodyti kaip „Dialogą“ ar „Prijungtą langą“.

 • Pritraukimo žymeklio spalva

 • checkbox Rodyti pritraukimo patarimus, tokius kaip pavadinimą sluoksnio, kurio geoobjektą jūs pritrauksite. Naudinga, kai persidengia keli geoobjektai.

 • checkbox Įgalinti pritraukimą prie nematomų (nerodomų žemėlapio drobėje) geoobjektų

Viršūnių žymėjimas

 • checkbox Rodyti žymes tik pažymėtiems geoobjektams

 • Nustatykite viršūnės Žymės stilių selectString („Kryžius“ (numatytas), „Pusiau permatomas apskritimas“ ar „Jokio“)

 • Nustatykite viršūnės Žymės dydį (milimetrais)

Kreivės postūmio įrankis

Kitos 3 parinktys skirtos įrankius offsetCurve Kreivės postūmio įrankis skyriuje Advanced digitizing. Naudojant kelis nustatymus galima įtakoti linijos pastūmimo formą. Šios parinktys galimos nuo GEOS 3.3.

 • Sujungimo stilius: „Apvalus“, „Mitra“ ar „Kampas“

 • Kvadranto segmentai

 • Mitros riba

Braižymas

Įjungus checkbox Keisti braižymą į kreivę jūs skaitmenizuojant galite kurti kreivių segmentus. Atsiminkite, kad jūsų duomenų tiekėjas turi palaikyti šią savybę.

9.1.9. Aukščio nustatymai

../../../_images/options_elevation.png

Fig. 9.19 Aukščio nustatymai

Meniu elevationProfile Aukštis leidžia jums nurodyti spalvą, kurią reikia naudoti kaip Fono spalvą aukščio profiliams. Taip galite diagramas padaryti lengviau skaitomas kai kuriems duomenų rinkiniams, pavyzdžiui taškų debesims su RGB spalvinimu, kur numatytoji fono spalva yra per daug panaši į taškų spalvas, kad būtų lengvai atskiriama. Palikus nepakeistą aukščio profiliai ir toliau naudos standartinę sistemos fono spalvą.

9.1.10. 3D Nustatymai

../../../_images/options_3d.png

Fig. 9.20 3D Nustatymai

3d 3D meniu leidžia jums konfigūruoti kai kuriuos numatytuosius nustatymus, kurie naudojami visiems 3D žemėlapio vaizdams. Tie nustatymai gali būti:

 • Numatytieji kameros nustatymai:

  • Projekcijos tipas: leidžia žiūrėti 3D sceną:

   • Perspektyvinėje projekcijoje (numatytoji reikšmė): Lygiagrečios linijos susikerta tolumoje. Objektai yra tuo mažesni, kuo toliau jie yra nuo kameros.

   • arba Ortogonalioje projekcijoje: Lygiagrečios linijos atrodo lygiagrečios. Objektai yra to paties dydžio nepriklausomai nuo to, koks jų atstumas nuo kameros.

  • Kameros Matymo laukas: aktualus tik perspektyvinei projekcijai, nurodo dabartinį matymo lauką laipsniais ir nurodo, kuri scenos dalis yra matoma kamerai. Numatytoji reikšmė yra 45°.

  • Navigacijos režimas: suteikia skirtingus būdus sąveikauti su 3D scena. Galimi režimai yra:

   • Remiantis paviršiumi: naviguojant kamera seka fiksuotą poziciją ant žemės paviršiaus.

   • Vaikščiojimo režimas (pirmo asmens)

   navigacijos komandos skirsis priklausomai nuo parinkto režimo.

  • Judėjimo greitis

  • Apkeisti vertikalias ašis: Nurodo ar vertikalios ašies judesiai turi būti sukeisti vietomis lyginant su normalia elgsena. Įtakoja tik judėjimą Vaikščiojimo režimu. Galima nustatyti:

   • Niekada

   • Tik tempiant: vertikalus judėjimas bus apsuktas tik darant paspaudimo ir tempimo kameros posūkį

   • ir Visada: judesiai bus apsukami tiek paspaudus ir tempiant, tiek ir spaudant kursoriaus mygtukus (paspaudus mygtuką ~)

 • Skiltyje Grafikos atmintis, parinktis Vienam žemėlapio sluoksniui leidžiama atmintis leidžia nurodyti, kiek kiekvienas sluoksnis gali naudoti GPU atminties. Tai naudinga naudotojams, kurie naudoja dideles 3D scenas, kurios išsekina turimus GPU atminties resursus. Pasiekus ribą rodomas įspėjimas, kuris padeda diagnozuoti dideles scenas.

9.1.11. Spalvų nustatymai

../../../_images/options_colors.png

Fig. 9.21 Spalvų nustatymai

Šis meniu leidžia kurti ar keisti spalvų paletes, kurios naudojamos aplikacijos spalvų parinkimo valdikliuose. Galite pasirinkti iš:

 • Paskutinės spalvos rodo paskutines naudotas spalvas

 • Standartinės spalvos, numatytoji spalvų paletė

 • Projekto spalvos, dabartiniame projekte naudojamos spalvos (daugiau informacijos rasite skyriuje Stilių savybės)

 • Naujo sluoksnio spalvos, rinkinys spalvų, kurios pagal nutylėjimą naudojamos pridedant naujus sluoksnius į QGIS

 • arba savo paletė(s), kurias galite kurti ar importuoti naudodami mygtuką greta iškrentančio palečių sąrašo.

Pagal nutylėjimą Paskutinių spalvų, Standartinių spalvų ir Projekto spalvų palečių negalima išimti ir jos visada matosi iškrentančiame spalvų sąraše. Į šį valdiklį taipogi galima pridėti savas paletes naudojant parinktį Rodyti spalvų mygtukuose.

Bet kuriai iš šių palečių jūs galite tvarkyti spalvų sąrašą, naudodami greta sąrašo esančius įrankius, t.y.:

 • symbologyAdd Pridėti ar symbologyRemove Išimti spalvą

 • editCopy Kopijuoti ar editPaste Įkelti spalvą

 • fileOpen Importuoti ar fileSave Eksprtuoti spalvų rinkinį iš/į .gpl failą.

Du kartus paspaudus ant spalvos sąraše, galite ją tvarkyti ar pakeisti Spalvų parinkimo dialoge. Taip pat galite ją pervadinti du kartus paspaudę ant Etiketės stulpelio.

9.1.12. Šriftų nustatymai

../../../_images/options_fonts.png

Fig. 9.22 Šriftų nustatymai

Kortelė Šriftai leidžia valdyti šriftus projektuose:

 • Šriftų pakeitimai: leidžia nurodyti automatiškus šriftų keitimus, naudojamus įkeliant projektus ar stilius, taip pagerinant palaikymą skirtingose operacinėse sistemose (pvz. keisti „Arial“ į „Helvetica“).

 • Naudotojo šriftai: Leidžia jums padėti TTF ar OTF šriftus į naudotojo profilio poaplankį fonts. Šie šriftai bus automatiškai įkelti QGIS paleidimo metu. Tai leidžia naudoti šriftus, kurie nėra įdiegti operacinės sistemos lygmenyje, kas dažniausiai būna blokuojama įmonių aplinkose. Skydelyje išvardinti visi įdiegti šriftai ir leidžiama tvarkyti (pvz. išimti) anksčiau įdiegtus naudotojo šriftus.

  Taipogi galima checkbox Automatiškai atsiųsti trūkstamus laisvai licencijuotus šriftus: Pvz. jei atidarote projektą ar stilių, ar bandote įkelti vektorinių kaladėlių sluoksnį, kurie mini šriftus, kurių šiuo metu sistemoje nėra, tada pagal įdėtą laisvai prieinamų šriftų sąrašą patikrinama, ar galima reikiamą šriftą atsisiųsti į naudotojo profilio šriftų aplanką (su šrifto licencijos pranešimu).

9.1.13. Išdėstymų nustatymai

../../../_images/options_layouts.png

Fig. 9.23 Išdėstymų nustatymai

Maketo numatytieji

Galite nurodyti Numatytąjį teksto šriftą, kuris bus naudojamas spausdinimo išdėstyme.

Tinklelio išvaizda

 • Nustatykite Tinklelio stilių (‚Ištisinis‘, ‚Taškai, ‚Kryžiukai‘)

 • Nurodykite Tinklelio spalvą

Numatytieji tinklelio ir orientacinių linijų parametrai

 • Nustatykite Tinklelio tarpus

 • Nustatykite Tinklelio poslinkį X ir Y

 • Nustatykite Pritraukimo toleranciją

Maketų keliai

 • Nurodykite Kelią(us), kuriuose ieškoti spausdinimo šablonų: sąrašas aplankų su savai išdėstymų šablonais, naudojamais kuriant naują išdėstymą.

9.1.14. Kintamųjų nustatymai

Kortelėje Kintamieji yra globalaus lygio kintamųjų sąrašas.

Čia taip pat galima valdyti globalaus lygio kintamuosius. Norėdami pridėti naują savo globalų kintamąjį, spauskite mygtuką symbologyAdd. Analogiškai parinkite sąraše savo globalų kintamąjį ir spauskite symbologyRemove, kad jį išimtumėte.

Daugiau informacijos apie kintamuosius rasite skyriuje Storing values in Variables.

../../../_images/options_variables_global.png

Fig. 9.24 Kintamųjų nustatymai

9.1.15. Autentifikacijos nustatymai

Kortelėje Autentifikacija jūs galite kurti autentifikacijos konfigūracijas ir valdyti PKI sertifikatus. Daugiau informacijos rasite skyriuje Autentifikacijos sistema.

Autentifikacijų tvarkymui jūs galite naudoti šalia lentelės esančių įrankių sąrašą:

 • symbologyAdd Pridėti naują autentikacijos konfigūraciją

 • symbologyRemove Išimti pažymėtą autentikacijos konfigūraciją

 • symbologyEdit Keisti pažymėtą autentikacijos konfigūraciją

../../../_images/auth-editor-configs2.png

Fig. 9.25 Autentifikacijos nustatymai

9.1.16. Tinklo nustatymai

Bendra

 • Nustatykite kiek Tinklo užklausų atsakymo laukti (ms) - numatytoji reikšmė yra 60000

 • Nustatykite Numatytą pasenimo periodą WMS galimybėms (valandomis) - numatytoji reikšmė yra 24

 • Nustatykite Numatytą pasenimo periodą WMS-C/WMTS kaladėlėms (valandomis) - numatytoji reikšmė yra 24

 • Nustatykite, kiek Daugiausia pakartojimų esant kaladėlės ar geoobjekto užklausos klaidai

 • Nustatykite Naudotojo-agentą

../../../_images/options_network.png

Fig. 9.26 Tinklo ir šliuzo nustatymai

Podėlio nuostatos

Nustatykite podėlio Aplanką ir Dydį. Taipogi siūlomi įrankiai automatiškai išvalyti jungties autentifikacijos podėlį, įvykus SSL klaidoms (rekomenduojama).

Interneto prieigai naudoti šliuzą

 • checkbox Interneto prieigai naudoti šliuzą

 • Nustatykite Šliuzo tipą selectString pagal savo reikalavimus ir nustatykite „Stotį“ ir „Prievadą“. Galimi šliuzo tipai yra:

  • Default Proxy: Šliuzas nustatomas pagal sistemos šliuzą

  • Socks5Proxy: Bendrinis šliuzas bet kokiai jungčiai. Palaiko TCP, UDP, pririšimą prie prievado (įeinančioms jungtims) ir autentifikaciją.

  • HttpProxy: Įgyvendinama naudojant komandą „CONNECT“, palaiko tik išeinančias TCP jungtis; palaiko autentifikaciją.

  • HttpCachingProxy: Įgyvendinta naudojant paprastas HTTP komandas, naudinga tik HTTP užklausų kontekste.

  • FtpCachingProxy: Įgyvendinta naudojant FTP šliuzą, naudinga tik FTP užklausų kontekste.

Šliuzo prisijungimo duomenys nustatomi autentifikacijos valdiklyje.

Žemiau esančiame tekstiniame šliuzo nustatymų lauke galima pridėti kelis išimčių URL (žr. Fig. 9.23). Jei paskirties url prasideda viena iš nurodytų eilučių, nebus naudojamas joks šliuzas.

Jei jums reikia detalesnės informacijos apie skirtingų šliuzų nustatymus, prašome skaityti atitinkamą QT bibliotekos dokumentaciją https://doc.qt.io/archives/qt-5.9/qnetworkproxy.html#ProxyType-enum

Patarimas

Šliuzo naudojimas

Šliuzo naudojimas kartais gali būti sudėtingas. Naudinga veikti „bandymų ir klaidų“ metodu su aukščiau išvardintais šliuzų tipais, tikrinant kurie tinka jūsų atvejui.

9.1.17. GPS nustatymai

gps GPS dialogas padeda jums konfigūruoti GPS įrenginių jungtis ir QGIS savybes. Jis taip pat teikia GPS sekimo ir duomenų skaitmeninimo nustatymus.

../../../_images/options_gps.png

Fig. 9.27 GPS nustatymai

Jūs galite nurodyti:

 • GPS jungtis: teikia įvairius būdus prijungti įrenginį prie QGIS

  • radioButtonOn Autoaptikti

  • radioButtonOff Serijinis įrenginys (prijungus naują GPS įrenginį reikės iš naujo įkelti)

  • radioButtonOff gpsd (parinkite Stotį ir Prievadą, prie kurio prijungtas jūsų GPS, bei nurodykite Įrenginio pavadinimą)

  Jei bus jungties problemų, galite bandyti persijungti nuo vieno prie kito.

 • Filtravimas: Jūs galite nurodyti Gavimo intervalo (sekundėmis) ir/arba Atstumo slenksčio (metrais) parametrus, kad žymeklis liktų aktyvus, kai gaviklis yra statinėje padėtyje.

 • Geometrijos parinktyse, parinktis Įrašyti M reikšmes leidžia kurti geometrijas su M reikšmėmis iš vidinių GPS žurnalizavimo įrankių. Tai taikoma tiek geoobjektams, suskaitmenintiems iš GPS žurnalo, tiek ir iš Žurnalizavimo Geopackage/SpatiaLite funkcionalumo… Parinktyse yra galimybė įrašyti laiko žymų (kaip ms nuo epochos), žemės greičio, aukščio, krypties ir tikslumo komponentus kaip m reikšmes.

 • GPS vietos žyma

  • Konfigūruoja GPS vietos žymeklio simbolį, kuris rodo dabartinę GPS poziciją

  • checkbox Pasukti vietos žymeklį, kad atitiktų GPS kryptį: ar reikia pasukti žymeklio simbolį taip, kad jis atitiktų iš GPS gaunamą kryptį

 • GPS kryptis:

  • konfigūruokite Krypties linijos stilių, naudojant QGIS linijų simbolių savybes

  • įjunkite unchecked Skaičiuoti kryptis pagal kelionės kryptį: Įjungus šią parinktį, kryptis, gauta iš GPS įrenginio, bus ignoruojama, o vietoje to kryptis bus išskaičiuojama naudojant dvi paskutines GPS vietas.

 • GPS pėdsakas: nustatykite simbolį, kuris turėtų būti naudojamas Pėdsako linijos stiliui

 • Žemėlapio centravimas ir pasukimas: nurodo, kada žemėlapio drobė atnaujinama pagal naudotojo postūmį vietovėje:

  • Slenkstis automatiniam žemėlapio centravimui: nurodo minimalų GPS pozicijos poslinkį nuo žemėlapio drobės centro, kad būtų sukeltas automatinis žemėlapio perpaišymas, jei įjungtas.

  • Automatinio žemėlapio pasukimo dažnis: nurodo kaip dažnai pasukti žemėlapį, kad jis atitiktų GPS kryptį; tai gali būti savo laiko intervalas arba:Pagal GPS signalą.

 • Laiko žymos savybės leidžia konfigūruoti, kaip rodomos ir saugomos duomenyse laiko reikšmės. Tarp parametrų yra ir Formatas, kuris gali būti:

  • Vietinis laikas

  • UTC

  • UTC su poslinkiu, kad būtų atsižvelgta į laiko sukiojimą ar kitus sudėtingus laiko juostos dalykus

  • konkreti Laiko juosta

  Papildomai galima taikyti Keliamųjų sekundžių korekciją, pridedant sekundes prie GPS laiko žymos.

9.1.17.1. GPSBabel

GPSBabel keičia kelio taškus, pėdsakus ir maršrutus tarp populiarių GPS imtuvų, tokių kaip Garmin ar Magellan bei žymėjimo programų, tokių kaip Google Earth ar Basecamp formatų. Palaikomi šimtai GPS imtuvų bei programų. QGIS priklauso nuo GPSBabel bendravimui su šiais įrenginiais ir jų duomenų manipuliavimui.

Daugiau informacijos rasite Loading to or from a device.

9.1.18. Atradėjo nustatymai

search Kortelė Atradėjas leidžia konfigūruoti Atradėjo juostą, greitos paieškos valdiklis būsenos juostoje, kuris leidžia vykdyti paiešką aplikacijoje. Jis teikia kai kuriuos numatytuosius filtrus (su priešdėliu):

../../../_images/options_locator.png

Fig. 9.28 Atradėjo nustatymai

 • Projekto sluoksniai (l): randa ir pažymi sluoksnius Sluoksnių skydelyje.

 • Projekto išdėstymai (pl): randa ir atidaro spausdinimo maketą.

 • Veiksmai (.): randa ir vykdo QGIS veiksmą; veiksmu gali būti bet kuris įrankis ar QGIS meniu, skydelio atidarymas…

 • Aktyvaus sluoksnio geoobjektai (f): ieško atitinkančių atributų bet kuriame aktyvaus sluoksnio lauke ir priartina pasirinktą geoobjektą. Spauskite settings, kad sukonfigūruotumėte maksimalų rezultatų skaičių.

 • Geoobjektai visuose sluoksniuose (af): ieško atitinkančių atributų ieškomų sluoksnių rodomame pavadinime ir priartina pažymėtą geoobjektą. Spauskite settings, kad sukonfigūruotumėte bendrą maksimalų rezultatų skaičių ir rezultatų skaičių vienam sluoksniui.

 • Skaičiuotuvas (=): leidžia įvertinti bet kokią QGIS išraišką ir leidžia nukopijuoti rezultatą į iškarpinę.

 • Erdvinės žymelės (b): randa ir priartina žymelės apimtį.

 • Nustatymai (set): naršo ir atidaro projekto ir aplikacijos savybių dialogus.

 • Eiti į koordinatę (go): pastumia žemėlapio drobę į vietą, apibrėžta kableliais ar tarpu atskirtomis x ir y koordinatėmis arba suformuotu URL (pvz., OpenStreetMap, Leaflet, OpenLayer, Google Maps, …). Koordinačių tikimasi WGS 84 (epsg:4326) ir/arba žemėlapio drobės CRS.

 • Nominatim geokoduotojas (>): naudoja OpenStreetMap Foundation Nominatim geokodavimo paslaugą.

 • Apdorojimo algoritmai (a): ieško ir atidaro Apdorojimo algoritmo dialogą.

 • Keisti pažymėtus geoobjektus (ef): leidžia greitą prieigą ir paleidžia suderinamą redaguoti vietoje Apdorojimo algoritmą aktyviam sluoksniui.

Dialoge jūs galite:

 • keisti filtro Priešdėlį, t.y. raktinį žodį filtro iškvietimui

 • nustatyti, ar filtras yra Įjungtas: filtras gali būti naudojamas paieškoms ir jo klavišų kombinacija gali būti prieinama atradėjo juostos meniu

 • nustatyti,ar filtras yra Numatytasis: paieška be filtro grąžina rezultatus tik iš numatytųjų filtro kategorijų.

 • Kai kurie filtrai suteikia būdą konfigūruoti paieškos rezultatų skaičių.

Numatytųjų atradėjo filtrų rinkinys gali būti išplėstas priedais, pavyzdžiui OSM nominatim paieškai, tiesioginei duombazės paieškai, sluoksnių katalogų paieškoms, …

9.1.19. Greitinimo nustatymai

OpenCL greitinimo nustatymai.

../../../_images/options_acceleration.png

Fig. 9.29 Greitinimo nustatymai

Priklausomai nuo jūsų techninės ir programinės įrangos, jums gali reikėti įdiegti papildomas bibliotekas, kad įgalintumėte OpenCL greitinimą.

9.1.20. IDE nustatymai

9.1.20.1. Kodo redaktoriaus nustatymai

codeEditor Kodo redaktoriaus kortelėje jūs galite valdyti redagavimo valdiklių (Pythono interaktyvios konsolės ir redaktoriaus, išraiškų valdiklio bei funkcijų redaktoriaus) išvaizdą ir elgseną.

../../../_images/options_codeeditor.png

Fig. 9.30 Kodo redaktoriaus nustatymai

Šio dialogo viršuje valdiklis suteikia gyvą dabartinių nustatymų peržiūrą skirtingomis programavimo kalbomis (Python, QGIS išraiškos, HTML, SQL, JavaScript). Patogus būdas keisti nustatymus.

 • Įjunkite parinktį unchecked Permušti kodo redaktoriaus šriftą, jei norite pakeisti numatytąją Šrifto šeimą ir Dydį.

 • Grupėje Spalvos jūs galite:

  • parinkti Spalvų schemą: numatytieji nustatymai yra Numatytoji, Soliarizuota tamsi ir Soliarizuota šviesi. Sava schema įjungiama iš karto, kai jūs pakeičiate spalvą ir ją visada galima atšaukti parinkus iš anksto numatytą schemą.

  • keisti kiekvieno kodo rašymo elemento spalvą. Pavyzdžiui galite pakeisti komentarų, kabučių, funkcijų ar fono spalvą…

9.1.20.2. Python konsolės nustatymai

runConsole Python konsolės nustatymai padeda tvarkyti ir valdyti Python redaktorių elgseną (interactive console, code editor, project macros, custom expressions, …). Ji taipogi pasiekiama naudojant mygtuką options Parinktys… iš:

 • Python konsolės įrankinės

 • Python konsolės valdiklio kontekstinio meniu

 • ir kodo redaktoriaus kontekstinio meniu.

../../../_images/options_pythonconsole.png

Fig. 9.31 Python konsolės nustatymai

Jūs galite nurodyti:

 • unchecked Autopabaigimas: Įjungia kodo autopabaigimą. Galite gauti automatinį pabaigimą iš dabartinio dokumento, įdiegtų API failų arba abiejų.

  • Autopabaigimo slenkstis: Nustato automatinio pabaigimo rodymo slenkstį (simboliais)

 • Rašoma

  • checkbox Automatinis skliaustelių įterpimas: Jei nepažymėtas joks tekstas ir įvedamas atidarymo simbolis (skliausteliai, kabutės, laužtiniai skliaustai, …), iš karto už žymeklio įterpiamas uždarantis simbolis. Pastebėtina, kad ši elgsena išjungta, kai dabartinis žymeklis yra eilutės ar komentaro viduje.

  • checkbox Automatiškai apgaubti pažymėtą vietą rašant kabutes ar skliaustus: Kai įvedamas atidarantis simbolis, pažymėtas tekstas yra apgaubiamas atidarymo/uždarymo pora. Pažymėjimas išlieka, taigi galima apgaubti kabutėmis pažymėtą žodį ir tada apgaubti jį skliausteliais tiesiog spaudžiant ", o tada (.

   Specialus atvejis yra kelių eilučių pažymėjimas su kabutėmis ir dvigubomis kabutėmis: pažymėjimas apgaubiamas trigubomis viengubomis/dvigubomis kabutėmis.

  • unchecked Automatinis „import“ eilutės įterpimas parašius „from xxx“: Įgalina „import“ įterpimą nurodant importus

 • Skiltyje Formatavimas jūs galite pridėti automatinius įrankius jūsų kodo performatavimui:

  • unchecked Performuoti įrašant: formatavimas taikomas prieš pat įrašant jūsų scenarijų

  • checkbox Rikiuoti importus: rikiuoja ‚import‘ sakinius naudojant isort biblioteką

  • Maksimalus eilutės ilgis: valdo formatuotojo ilgų eilučių perkėlimą bei redaktoriaus liniuotę

  • Formatuotojas - palaikomi įrankiai yra autopep8 ir black, su tam skirta parinktimi:

   • Autopep8 lygis - daugiau informacijos apie autopep8 išmanesnį naudojimą

   • unchecked Normalizuoti kabutes: keičia visas viengubas kabutes dvigubomis kabutėmis, jei tik galima

 • Vykdymas ir tinkinimas

  • unchecked Įjungti objektų inspektorių (persijungimas tarp kortelių gali būti lėtas)

  • unchecked Automatiškai įrašyti prieš paleidžiant: Vykdant automatiškai įrašo skriptą. Šis veiksmas įrašys laikiną failą (laikiname sistemos aplanke), kuris bus automatiškai ištrintas po įvykdymo.

Skiltyje APIs jūs galite nurodyti:

 • checkbox Naudojamas iš anksto įkeltas API failas: Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti iš anksto įkeltus API failus. Neįjungus šios parinkties jūs galite pridėti API failus ir taipogi pasirinkti, ar norite naudoti paruoštus API failus (žiūrėkite kitą parinktį).

 • unchecked Naudojamas paruoštas API failas: Įjungus šią parinktį, parinktas *.pap failas bus naudojamas kodo kompiliavimui. Norėdami sukurti paruoštą API failą turite įkelti bent vieną *.api failą ir tada sukompiliuoti jį paspausdami mygtuką Kompiliuoti API….

GitHub prieigos žetonas, jūs galite sukurti asmeninį žetoną, leidžiantį jums dalintis kodo gabaliukais iš Python kodo redaktoriaus. Daugiau informacijos rasite dokumente GitHub autentifikacija

9.1.21. Apdorojimo nustatymai

Kortelė processingAlgorithm Apdorojimas teikia pagrindinius įrankių ir duomenų teikėjų, naudojamų QGIS apdorojimo karkase, nustatymus. Daugiau informacijos rasite skyriuje QGIS processing framework.

../../../_images/options_processing.png

Fig. 9.32 Apdorojimo nustatymai

9.1.22. Sudėtingesni nustatymai

../../../_images/options_advanced.png

Fig. 9.33 Sudėtingesni nustatymai

Visi šie nustatymai susiję su QGIS (naudotojo sąsaja, įrankiai, duomenų tiekėjai, apdorojimo konfigūracija, numatytosios reikšmės ir keliai, priedų parinktys, išraiškos, geometrijų tikrinimai…), jie įrašomi į QGIS/QGIS3.ini failą aktyvaus naudotojo profilio aplanke. Konfigūracijomis galima dalintis nukopijuojant jas į kitų įdiegtų aplikacijų aplankus.

Iš QGIS, kortelė Sudėtingesni leidžia valdyti šiuos nustatymus per Sudėtingesnių nustatymų redaktorių. Pažadėjus būti atsargiais, valdiklyje užpildomas visų esamų nustatymų medis ir jūs galite keisti jų reikšmes. Spauskite dešinį pelės mygtuką ant nustatymo ar grupės ir jūs galėsite jį ištrinti (norėdami pridėti nustatymą ar grupę jūs turite redaguoti QGIS3.ini failą). Pakeitimai automatiškai įrašomi į QGIS3.ini failą.

Įspėjimas

Venkite aklo Sudėtingesnių nustatymų kortelės naudojimo

Būkite labai atsargūs keisdami šio dialogo elementus, nes jie pritaikomi automatiškai. Darant pakeitimus nesuprantant jų reikšmės galima įvairiais būdais sulaužyti jūsų QGIS aplikaciją.

9.2. Darbas su naudotojo profiliais

9.2.1. Koncepcija

Meniu Nustatymai ► Naudotojo profiliai leidžia nustatyti ir parinkti naudotojų profilius. Naudotojo profilis - tai bendra aplikacijos konfigūracija, viename aplanke saugant:

 • visus globalius nustatymus, įskaitant lokalę, projekcijas, autentifikacijos nustatymus, spalvų paletes, klavišų kombinacijas…

 • GUI konfigūracijas ir tinkinimą

 • grid failus ir kitus proj pagalbinius failus, įdiegtus iš duomenų transformacijos

 • įdiegtus priedus ir jų konfigūracijas

 • projektų šablonus ir įrašytų projektų istoriją su peržiūros nuotraukomis

 • apdorojimo nustatymus, žurnalus, scenarijus ir modelius.

Pagal nutylėjimą QGIS diegime yra vienas naudotojo profilis vardu default. Bet jūs galite sukurti tiek naudotojų profilių, kiek norite:

 1. Spauskite Nustatymai ► Naudotojo profiliai ► Naujas profilis….

 2. Jūsų paprašys įvesti profilio vardą. Bus sukurtas tokio paties pavadinimo aplankas ~/<UserProfiles>/ kur:

  • ~ reprezentuoja NAMŲ aplanką, kuris win Windows sistemoje paprastai yra kažkas panašaus į C:\Users\<username>.

  • o <UserProfiles> reprezentuoja pagrindinį profilių aplanką, pvz.:

   • nix .local/share/QGIS/QGIS3/profiles/

   • win %AppData%\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\

   • osx Library/Application Support/QGIS/QGIS3/profiles/

  Naudotojo profilio aplanką galima atidaryti iš QGIS naudojant Atverti aktyvaus profilio aplanką.

 3. Paleidžiama nauja QGIS kopija naudojant švarią konfigūraciją. Čia jūs galite nustatyti savo konfigūracijas.

Jei turite daugiau nei vieną naudotojo profilį, aktyvaus profilio pavadinimas rodomas aplikacijos antraštėje laužtiniuose skliaustuose.

Kadangi kiekviename naudotojų profilyje yra izoliuoti nustatymai, priedai ir istorija, jie gali būti puikiai panaudoti skirtingoms darbų sekoms, demonstracijoms, skirtingiems tos pačios mašinos naudotojams arba nustatymų testavimui ir pan. Persijungti iš vieno profilio į kitą galite jį parinkdami meniu Nustatymai ► Naudotojo profiliai. Taipogi galite paleisti QGIS su konkrečiu profiliu iš komandinės eilutės.

Patarimas

Paleiskite QGIS su nauju naudotojo profiliu, jei norite patikrinti rikto veikimą

Kai susiduriate su keista kai kurių QGIS funkcijų elgsena, sukurkite naują naudotojo profilį ir iš naujo įvykdykite komandas. Kartais riktas yra susijęs su kokiomis nors liekanomis dabartinio naudotojo profilyje ir naujo profilio sukūrimas gali tai išspręsti paleidus QGIS su nauju (švariu) profiliu.

9.2.2. Naudotojo profilio nustatymas

Pagal nutylėjimą QGIS atidaro naują sesiją su tuo profiliu, kuris uždarė paskutinę sesiją. Tai, kaip ir kitus nustatymus, galima keisti kortelėje Nustatymai ► options Parinktys ► user Naudotojo profiliai:

../../../_images/options_userprofiles.png

Fig. 9.34 Naudotojų profilių nustatymai

 • Pradinis profilis: nurodo, kuris profilis parenkamas paleidžiant QGIS sesiją. Tai gali būti:

  • Naudoti paskutinį užvertą profilį

  • konkretus naudotojo profilis, parinktas iškrentančiame sąraše Visada naudoti profilį

  • Parinkti profilį paleidimo metu: Atveria dialogą Naudotojo profilio parinkimas, kuriame išvardinti visi naudotojų profiliai. Du kartus spauskite įrašą ar parinkite profilį ir spauskite Gerai, kad naudotumėte profilį pradedant sesiją. Taipogi galima symbologyAdd Pridėti naują profilį į profilių sąrašą - jis bus sukurtas nuo nulio ir panaudotas atveriant sesiją.

 • Profilio rodymo skiltyje jūs galite:

  • Nurodyti, kokio dydžio piktogramas naudoti parenkant profilį Naudotojo profilių parinkimo dialoge.

  • Parinkti konkrečią piktogramą, kuri turėtų būti rodoma greta dabartinio profilio meniu punkte Nustatymai ► Naudotojo profiliai ar Naudotojo profilio parinkimo dialoge. Spauskite refresh Atstatyti piktogramą, kad atšauktumėte savo pakeitimus.

9.3. Projekto savybės

Projekto savybių lange Projektas ► Savybės, jūs galite nustatyti projekto parinktis. Projekto parinktys permuša jų ekvivalentus aukščiau aprašytame Parinkčių dialoge.

9.3.1. Bendros savybės

Kortelėje Bendra, Bendri nustatymai leidžia jums:

 • pažiūrėti projekto failo vietą

 • nustatyti projekto namų aplanką (matomas elemente Projekto namai skydelyje Naršyklė). Kelias gali būti santykinis nuo projekto failo (įrašykite jį) arba absoliutus. Projekto namuose gali būti laikomi duomenys ir kitas turinys, kuris naudingas projektui. Patogu, kai duomenų rinkinių ir projektų failai laikomi skirtingose vietose. Neužpildžius, Projektų namai bus aplankas, kuriame yra projekto failas.

 • nustatyti projekto pavadinimą kartu su projekto failo keliu

 • parinkti pažymėtų geoobjektų spalvą

 • parinkti fono spalvą: žemėlapio drobės spalva

 • nurodyti, ar keliai iki projekto sluoksnių turi būti įrašomi absoliutūs (pilni) ar santykiniai nuo projekto failo vietos. Jums gali labiau patikti santykiniai keliai, kai ir sluoksniai, ir projekto failai gali būti perkelti ir dalinami, arba jei projektas pasiekiamas iš kompiuterių su skirtingomis platformomis.

 • pasirinkti vengti artefaktų, kai projektas braižomas kaip žemėlapio kaladėlės. Pastebėtina, kad įjungus šią parinktį gali sumažėti greitaveika.

 • Atsiminti atributų lentelių langus ir jų prisegimus tarp sesijų: įjungus projektui šią parinktį, bet kuri atverta atributų lentelė bus įrašyta į projektą ir automatiškai įkelta atidarius projektą. Tai gali pagerinti darbų eigą, kai sukūrėte projektą su konkrečiomis atributų lentelės konfigūracijomis pagal jūsų reikalavimus ir iš naujo sudėlioti šias atributų lenteles užima daug laiko.

Plotų ir atstumų skaičiavimas yra dažnas GIS poreikis. Bet šios reikšmės tikrai susijusios su projekto nustatymais. Matavimų skiltis leidžia valdyti šiuos parametrus. Jūs galite nurodyti:

 • Elipsoidą, kuriuo remiasi atstumo ir ploto skaičiavimai, jis gali būti:

  • Jokio/Planimetriniai: grąžinamos reikšmės yra dekarto matavimuose. Ši parinktis gali būti nustatyta kaip numatytoji naujiems projektams per meniu Nustatymai ► options Parinktys ► crs CRS valdymas

  • Savas: jums reikės nurodyti semi-major ir semi-minor reikšmes.

  • arba esama iš sąrašo (Clarke 1866, Clarke 1880 IGN, Naujas tarptautinis 1967, WGS 84…).

 • the Atstumo matavimo vienetai ilgiui ir perimetrui bei Vienetai ploto matavimams. Šie nustatymai, kurių numatytosios reikšmės atitinka jų globalias parinktis permuša jas dabartiniame projekte. Jie naudojami:

Koordinačių ir krypties rodymas leidžia valdyti, kaip vaizduojamos:

 • koordinatės Koordinačių langelyje QGIS būsenos juostoje ir Geoobjektų identifikavimo rezultatų skiltyje Išvestinė

 • krypties reikšmė būsenos juostoje rodant žemėlapio slinkimo kryptį ir measureBearing Matavimo krypties įrankio.

Galimi parametrai:

 • Koordinačių atvaizdavimo vienetai:

  • Žemėlapio vienetai pagal projekto CRS

  • Geografinės (laipsniai): pagal projekto CRS, jei geografinio tipo, priešingu atveju naudoja susietą geografinę CRS. Tai naudinga pvz. ne Žemės kosminiams kūnams.

  • arba Savos projekcijos vienetai: leidžia koordinačių rodymui remtis bet kuria jums reikiama CRS

 • Koordinačių CRS parinktis leidžia žiūrėti ar nurodyti CRS, kurią reikia naudoti priklausomai nuo rodymo režimo.

 • Koordinačių formatas: galite sukonfigūruoti jį kaip Dešimtainiai laipsniai, Laipsniai minutės arba Laipsniai, Minutės, Sekundės ir ar reikėtų:

  • unchecked Rodyti krypties priesagą

  • unchecked Rodyti nulius minučių ir sekundžių priekyje

  • unchecked Rodyti nulius laipsnių priekyje

  • unchecked Rodyti nulius pabaigoje

 • Koordinačių tikslumas: skaitmenų po kablelio skaičius gali būti automatinis (gaunamas pagal CRS tipą) arba nurodomas rankiniu būdu

 • Koordinačių tvarka: jūs galite pasirinkti rodyti koordinates CRS tvarka (Numatytoji) arba persijungti į Rytai, Šiaurė (Ilguma, Platuma) arba Šiaurė, Rytai (Platuma, Ilguma) tvarką

 • Krypties formato galimos reikšmės yra 0 iki 180°, su E/W priesaga, -180 iki +180° arba 0 iki 360°. Taipogi galima nurodyti Skaitmenų po kablelio skaičių bei ar Rodyti nulius pabaigoje.

../../../_images/project_general.png

Fig. 9.35 Projekto savybių dialogo Bendra kortelė

9.3.2. Metaduomenų savybės

editMetadata Metaduomenų kortelė nurodyti detalią metaduomenų informaciją, įskaitant (tarp kitų): autorių, sukūrimo datą, kalbą, aprašymą, kategorijas, raktažodžius, kontaktinę informaciją, nuorodas, istoriją. Yra ir tikrinimo funkcionalumas, leidžiantis patikrinti, ar užpildyti konkretūs laukai, nors tai nėra privaloma. Daugiau informacijos rasite skyriuje vektorinių sluoksnių metaduomenų savybės.

9.3.3. Rodymo nustatymai

../../../_images/project_viewsettings.png

Fig. 9.36 Projekto savybių dialogo rodymo nustatymo kortelė

Kortelė overlay Rodymo nustatymai leidžia valdyti projekto žemėlapio drobę. Jūs galite:

 • nustatyti Iš anksto apibrėžti projekto mastelius: mastelių sąrašas, rodomas su masteliais susijusiuose iškrentančių sąrašų valdikliuose, tokiuose kaip būsenos juostos Mastelis, matomumo masteliai arba antrinio 2D žemėlapio vaizdo nustatymai… vietoje globalų iš anksto numatytų mastelių.

 • Nustatyti pilną projekto apimtį: ši apimtis bus naudojama vietoje visų sluoksnių apimties didinant iki pilno žemėlapio apimties (zoomFullExtent). Tai naudinga, kai projekte yra tinklo sluoksnių, nacionalinių duomenų rinkinių, globalių sluoksnių, nors reali projekto dominanti teritorija yra mažesnė. Projekto pilnos apimties koordinates galima nustatyti naudojant apimties parinkimo valdiklį.

9.3.4. CRS savybės

Pastaba

Daugiau informacijos apie tai, kaip QGIS tvarko projekto projekcijas, rasite skyriuje Darbas su projekcijomis.

Kortelė crs CRS leidžia nustatyti projekte naudojamą koordinačių atskaitos sistemą. Ji gali būti:

 • checkbox Be CRS (arba nežinoma/ne-Žemės projekcija): sluoksniai braižomi pagal savo pradines koordinates

 • arba esama koordinačių atskaitos sistema, kuri gali būti geografinė, projektuota arba naudotojo-nustatyta. Į projektą pridedami sluoksniai automatiškai keičiami į šią CRS nepriklausomai nuo pradinės CRS.

9.3.5. Transformacijų savybės

Kortelė transformation Transformacijos leidžia valdyti sluoksnių perprojektavimo nustatymus, konfigūruojant duomenų transformacijos nuostatas, taikomas dabartiniam projektui. Kaip įprasta, tai permuša atitinkamus globalius nustatymus. Daugiau informacijos rasite Duomenų transformacija.

9.3.6. Stilių savybės

Kortelėje symbology Stiliai jūs galite konfigūruoti į projektą įrašytus simbolius ir spalvas, taip leidžiant saugiai dalintis projektu tarp skirtingų mašinų.

9.3.6.1. Numatytieji simboliai

Grupė Numatytieji simboliai leidžia valdyti, kaip bus braižomi nauji sluoksniai, kai jie neturi apibrėžto susijusio .qml stiliaus. Jūs galite nustatyti Žymeklį, Liniją, Užpildymą, kurie bus taikomi priklausomai nuo sluoksnio geometrijos tipo, bei numatytąją Spalvų rampą ir Teksto formatą (pvz. naudojant užrašus). Bet kurį iš šių elementų galima atstatyti atitinkamo valdiklio iškrentančiame meniu parinkus Išvalyti.

9.3.6.2. Parinktys

Grupėje Parinktys jūs galite:

 • Pritaikyti numatytąjį Nepermatomumą naujiems sluoksniams

 • checkbox Priskirti simboliams atsitiktines spalvas, keičiant simbolių pildymo spalvas, taip išvengiant identiško visų sluoksnių braižymo.

../../../_images/project_styles.png

Fig. 9.37 Stilių kortelė

9.3.6.3. Projekto spalvos

Taipogi yra papildoma skiltis, kurioje jūs galite nurodyti konkrečias spalvas einamajam projektui. Kaip ir globaliose spalvose, jūs galite:

 • symbologyAdd Pridėti ar symbologyRemove Išimti spalvą

 • editCopy Kopijuoti ar editPaste Įkelti spalvą

 • fileOpen Importuoti ar fileSave Eksprtuoti spalvų rinkinį iš/į .gpl failą.

Du kartus paspaudus ant spalvos sąraše, galite ją tvarkyti ar pakeisti Spalvų parinkimo dialoge. Taip pat galite ją pervadinti du kartus paspaudę ant Etiketės stulpelio.

Šios spalvos vadinamos Projekto spalvomis ir įtraukiamos į spalvų valdiklių sąrašus.

Patarimas

Naudokite projekto spalvas, kai norite greitai priskirti ar pakeisti spalvų valdiklius

Projekto spalvas galima naudoti pagal jų pavadinimą, kurį atpažins visi spalvų valdikliai. Tai reiškia, kad vietoje to, kad pakartotinai nustatytumėte tą pačią spalvą daugeliui savybių, jūs galite:

 1. Apibrėžkite spalvą kaip projekto spalvą

 2. Spauskite permušimo pagal duomenis valdiklį, esantį greta spalvos, kurią norite nustatyti

 3. Užveskite pelę virš Spalvų meniu ir parinkite projekto spalvą. Savybei tada bus priskirta išraiška project_color('spalvos-pavadinimas') ir spalvos valdiklis atspindės tą spalvą.

 4. Pakartokite 2 ir 3 žingsnius tiek kartų, kiek reikia

 5. Pakeiskite projekto spalvą vieną kartą ir pakeitimas atsispindės VISUR, kur naudojama ši spalva.

9.3.6.4. Stilių duomenų bazė

QGIS stilių duomenų bazė - tai struktūrinė repozitorija, kurioje saugomi simboliai, teksto formatai ir kiti stiliaus elementai. Ji veikia kaip centralizuota vieta, kurioje jūs galite efektyviai organizuoti ir valdyti jūsų simbolizacijos resursus. Jūs galite sukurti konkrečiam klientui skirtą stilių duomenų baze, namų simbolius, pritaikytus būtent to kliento poreikiams. Tai užtikrins švarų ir organizuotą būdą, neapkraunant numatytųjų stilių duomenų bazės. Kelių naudotojų aplinkose galima laikyti konkrečiam projektui pritaikytus stilius bendrinamoje vietoje. Susiejus projektą su šiais stiliais, visi projekto naudotojai gauna prieigą prie bendros simbologijos, taip išvengiant poreikio rankiniu būdu importuoti ir atnaujinti savo individualią stilių duomenų bazę. Simbolių saugojimas projekto faile suteikia praktinį sprendimą, leidžiantį naudotojams neapkrauti savo globalios stilių duomenų bazės su tik konkrečiam projektui naudojama simbologija. Šis būdas garantuoja, kad kiti to paties projekto naudotojai įsikėlę projektą nedelsiant turi prieigą prie visos reikiamos simbologijos.

Skiltyje Stilių duombazės jūs galite pasirinkti symbologyAdd Pridėti ar symbologyRemove Pašalinti stilių duombazę bei galite newPage Sukurti naują stilių duombazę. Kai šioje skiltyje pridedate ar išimate stilių duombazę, pakeitimai automatiškai atsispindės symbology Simbologijos savybėse.

9.3.7. Duomenų šaltinių savybės

Kortelėje openTable Duomenų šaltiniai jūs galite:

 • Transakcijų režimas, nurodyti, kaip pakeitimai siunčiami duomenų tiekėjui:

  • Vietinis redagavimo buferis: pakeitimai laikomi vietiniame buferyje ir siunčiami tiekėjui, kai keičiamas sluoksnio redagavimo režimas arba paspaudžiamas mygtukas Įrašyti pakeitimus.

  • Automatinės transakcijų grupės: tai palaikančiuose duomenų šaltiniuose (postgres ir geopackage duomenų bazėse) visų tos pačios duomenų bazės lentelių redagavimo būsena sinchronizuojama ir vykdoma transakcijoje serveryje. Taipogi, vietoje vietinio pakeitimų saugojimo, jei siunčiami tiesiai į transakciją duomenų bazėje, kur jie patvirtinami keičiant sluoksnio redagavimo režimą arba spaudžiant mygtuką Įrašyti pakeitimus.

  • Buferinės transakcijų grupės: visi redaguojami sluoksniai, nepriklausomai nuo jų tiekėjo, sinchroniškai perjungiami ir visi pakeitimai įrašomi į vietinį keitimų buferį. Pakeitimų įrašymas vykdomas viena transakcija visiems sluoksniams (per duomenų tiekėją).

  Pastebėtina, kad šią parinktį keisti galite tik jei projekte nėra redaguojamas nei vienas sluoksnis.

 • unchecked Įvertinti numatytąsias reikšmes tiekėjo pusėje: Pridedant naujas reikšmes į PostgreSQL lentelę, laukai su numatytosios reikšmės apribojimu įvertinami ir užpildomi atidarant formą, o ne patvirtinant pakeitimus. Tai reiškia, kad vietoje išraiškos, tokios kaip nextval('serial'), lauke Pridėti geoobjektą formoje bus rodoma tikra reikšmė (pvz., 25).

 • unchecked Atsiminti redaguojamo sluoksnio būseną tarp sesijų: užtikrina, kad visi sluoksniai, kurie yra redaguojami, bus atsiminti kaip tokie įrašant projektą. Atidarius projektą šie sluoksniai nedelsiant bus perjungti į redagavimo režimą.

 • Konfigūruoti Sluoksnių galimybes, t.y.:

  • Nustatyti (ar išjungti), kurie sluoksniai yra identifikuojami, t.y. reaguos į identifikavimo įrankį. Pagal nutylėjimą, sluoksniai atsako į užklausas.

  • Nustatyti, ar sluoksniai turi būti tik skaitymo, tai reiškia, kad naudotojas jų negali redaguoti, nepriklausomai nuo to, ar duomenų tiekėjas tai leidžia. Nors tai ir silpna apsauga, tai yra greita ir lengva konfigūracija, leidžianti išvengti situacijų, kai naudotojai keičia duomenis dirbdami su failais paremtais sluoksniais.

  • Nustatyti, kurie sluoksniai yra ieškomi, t.y. kuriuose galima vykdyti užklausas naudojant lokatoriaus valdiklį. Pagal nutylėjimą sluoksniuose galima ieškoti.

  • Nustatyti, kurie sluoksniai yra privalomi. Tokie sluoksniai apsaugoti nuo netyčinio išėmimo iš projekto.

  • Nustatyti, kurie sluoksniai yra privatūs, t.y. paslėpti iš Sluoksnių skydelio. Tai skirta pagalbiniams sluoksniams (baziniams sluoksniams, jungtims, reikšmių ryšiams, klasifikatoriams, tikėtina sluoksniams be geometrijų …), kurie projekte reikalingi, bet jūs nenorite, kad jie užterštų legendą ir kitus sluoksnio parinkimo įrankius. Nustačius kaip matomus, jie vis tiek bus rodomi žemėlapio drobėje ir braižomi spausdinimo maketų legendoje. Naudokite parinktį filterMap Filtruoti legendą ► Rodyti privačius sluoksnius, esančią Sluoksnių skydelio viršutinėje įrankinėje, jei norite laikinai juos įjungti kokiam nors veiksmui.

  Lentelės Sluoksnių galimybės įrankiai leidžia patogiai:

  • Pažymėti kelis langelius ir spausti Perjungti pažymėjimą, kad pakeistumėte jų varnelių būseną;

  • unchecked Rodyti tik erdvinius sluoksnius, filtruoti neerdvinius sluoksnius iš sąrašo;

  • search Filtruoti sluoksnius… ir greitai rasti konfigūravimui konkretų sluoksnį.

 • Išmanesnių nustatymų grupėje jūs galite įjungti unchecked Pasitikėti projektu, kai duomenų šaltinis neturi metaduomenų: taip pagreitinsite projekto įkėlimą praleisdami duomenų tikrinimus. Naudinga QGIS Serverio kontekste arba projektuose su didžiuliais duomenų vaizdais/materializuotais vaizdais. Sluoksnių apimtys bus skaitomos iš QGIS projekto failo (o ne iš duomenų šaltinio), kai naudojamas PostgreSQL tiekėjas, vaizdams ir materializuotiems vaizdams nebus tikrinamas pirminio rakto unikalumas.

../../../_images/project_datasources.png

Fig. 9.38 Duomenų šaltinių kortelė

9.3.8. Ryšių savybės

Kortelėje relations Ryšiai galima apibrėžti ryšius tarp lentelių. Ryšiai gali būti vienas su vienu, daug su daug, ar polimorfinių tipų. Juos galima apibrėžti projekto savybių dialoge. Kai sluoksnis turi ryšių, naujas naudotojo sąsajos elementas formos vaizde (pvz. identifikuojant geoobjektą ar atidarius jo formą) pateiks susijusių esybių sąrašą. Tai teikia galingą būdą išreikšti pvz. vamzdžių ilgio ar kelio segmento tikrinimų istoriją. Daugiau apie ryšių palaikymą galite rasti skiltyje Setting relations between multiple layers.

../../../_images/project_relations.png

Fig. 9.39 Ryšių kortelė

9.3.9. Kintamųjų savybės

Kortelėje expression Kintamieji išvardinti projekto lygio kintamieji (įskaitant visus globalius kintamuosius). Be to, naudotojas čia gali tvarkyti projekto lygio kintamuosius. Spauskite mygtuką symbologyAdd, jei norite pridėti naują projekto lygio kintamąjį. Analogiškai, parinkite savo projekto lygio kintamąjį sąrašą ir spauskite mygtuką symbologyRemove, kad jį panaikintumėte. Daugiau informacijos apie kintamųjų naudojimą rasite Bendrųjų įrankių skiltyje Storing values in Variables.

9.3.10. Makro savybės

Kortelė action Makro leidžia keisti projekto Python makro. Šiuo metu galimi tik trys makro: openProject(), saveProject() ir closeProject().

../../../_images/macro.png

Fig. 9.40 Makro nustatymai

9.3.11. QGIS serverio savybės

Kortelėje overlay QGIS Serveris galima konfigūruoti jūsų projektą, jei norite jį publikuoti internete. Čia jūs galite nustatyti informaciją apie QGIS Serverio WMS ir WFS galimybes, apimtį ir CRS apribojimus. Daugiau informacijos rasite skiltyje Configure your project ir toliau.

../../../_images/project_qgis_server.png

Fig. 9.41 QGIS serverio nustatymai

9.3.12. Laiko savybės

Kortelė temporal Laikas skirta nustatyti jūsų projekto laiko diapazoną arba naudojant rankinę Pradžios datą ir Pabaigos datą, arba skaičiuojant jį pagal dabartinio projekto su laiku susietus sluoksnius. Projekto laiko diapazonas tada gali būti naudojamas Laiko valdymo skydelyje, norint valdyti žemėlapio drobės navigaciją laike.

../../../_images/project_temporal.png

Fig. 9.42 Projekto laiko kortelė

9.3.13. Paviršiaus savybės

Kortelė layoutItem3DMap Paviršius padeda konfigūruoti numatytuosius paviršiaus ir aukščio nustatymus. Sukūrus projekte naują 3d žemėlapį, jis naudos projekte apibrėžtus nustatymus. Į projekto aukščio nustatymus taipogi bus atsižvelgta aukščio profilio įrankyje.

../../../_images/project_terrain.png

Fig. 9.43 Projekto paviršiaus kortelė

 • Paviršiaus ir aukščio parinktos galimos:

  • Plokščiam paviršiui su Paviršiaus aukščio nustatymu

  • DEM (Rastro sluoksniui): su nustatymu, apibrėžiančiu Rastro sluoksnį, Vertikalaus mastelio faktorių, taikomą juostų reikšmėms ir vertikalų Poslinkį

  • Tinkleliui: su nustatymais, apibrėžiančiais Tinklelio sluoksnį, Vertikalaus mastelio faktorių, taikomą viršūnių Z reikšmei ir vertikalų Poslinkį

  Šiuos nustatymus galima permušti 3D žemėlapio konfigūravimo dialoge.

 • unchecked Globalaus žemėlapio šešėliavimo nustatymai leidžia nurodyti globalius žemėlapio šešėliavimo efektus, kurie priklauso nuo visų aktyvių sluoksnių, turinčių aukščio atributą, aukščio, įskaitant:

  Kombinavimo būdas: kiekvienos konkrečios vietos aukščio reikšmė iš visų sluoksnių yra kombinuojama, ir vertinamas aukštis pasirenkamas pagal vieną iš šių būdų:

  • Didžiausio aukščio reikšmė

  • Pagal sluoksnių rikiuotę: vertinamas aukščiausiai esančio sluoksnio aukštis.

  Palaikomos šios šešėliavimo parinktys:

  • checkbox Akių kupolo apšvietimas: taiko žemėlapio drobei šešėliavimo efektus geresniam gylio vaizdavimui. Galima valdyti šiuos parametrus:

   • Stiprumas: didina kontrastą, taip leidžiant geresnį gylio suvokimą

   • Atstumas: reprezentuoja naudotų taškų atstumą nuo taško centro ir padaro kraštus storesniais.

  • unchecked Šešėliavimas, kai kurių žemėlapio reljefų formavimas naudojant šešėliavimą (pilkos lygius):

   • Z faktorius: Aukščio reikšmės daugiklis

   • unchecked Kelių krypčių: Nurodykite, jei reikia naudoti kelių krypčių šešėliavimą

   • Azimutas: Šviesos šaltinio azimutas

   • Aukštis: Šviesos šaltinio aukštis

  Pastaba

  Globalaus žemėlapio šešėliavimo savybes galima greitai pasiekti per Sluoksnio stiliaus skydelį.

9.3.14. Jutiklių savybės

Kortelė sensor Jutikliai naudojama konfigūruojant jutiklius ir perjungiant jų prisijungimo būseną. Kai aktyvuoti, jutikliai pasyviai rinks duomenis fone ir paskutinę duomenų versiją teiks pythono scenarijų išraiškoms.

../../../_images/project_sensors.png

Fig. 9.44 Projekto jutiklių kortelė

Norėdami pridėti jutiklį spauskite mygtuką symbologyAdd. Atsidarys nustatymų sub-skydelis, kuriame galėsite konfigūruoti:

 • Jutiklio pavadinimą: kuris bus naudojamas gaunant jutiklio reikšmes python scenarijų išraiškose;

 • Jutiklio tipą: TCP, UDP, serijinio prievado jutiklis ir pan.; ir

 • papildomas nuo tipo priklausančias detales (pvz. serverio pavadinimą ir prievadą)

../../../_images/project_sensors_configuration.png

Jutiklių nustatymų sub-skydelis

Sukonfigūravus jutiklius jūs galite naudoti mygtuką start Pradėti, kad prisijungtumėte prie jutiklio. Kai jis aktyvus, paskutiniai surinkti duomenys rodomi jutiklio lentelės stulpelyje Paskutinė reikšmė.

9.4. Tinkinimas

Sąsajos tinkinimo dialogas leidžia (de)aktyvuoti beveik bet kurį QGIS naudotojo sąsajos elementą. Tai gali būti labai naudinga, jei norite galutiniams naudotojams pateikti „lengvesnę“ QGIS versiją, kurioje yra tik jiems reikalingos piktogramos, meniu ir skydeliai.

Pastaba

Jūsų pakeitimai bus pritaikyti tik po to, kai iš naujo paleisite QGIS.

../../../_images/customization.png

Naudotojo sąsajos tinkinimo dialogas

Pirmas QGIS tinkinimo žingsnis yra įjungti varnelę checkbox Įjungti tinkinimą. Tai įjungia įrankinę ir valdiklių skydelį, kurių pagalba jūs galite atžymėti - išjungti kai kuriuos GUI elementus.

Konfigūruojamas elementas gali būti:

 • Meniu ar vienas iš jo submeniu pagal skyrių Meniu juosta

 • visas Skydelis (žr. Skydeliai ir irankinės)

 • Būsenos juosta, aprašyta skyriuje Būsenos juosta arba kai kurie iš jos elementų

 • Įrankinė: visa juosta arba kai kurios iš piktogramų

 • ar bet kuris valdiklis iš bet kurio QGIS dialogo: užrašas, mygtukas, iškrentantis sąrašas…

Su select Persijungti į elementų nurodymą pagrindinėje programoje jūs galite spausti QGIS naudotojo sąsajoje elementą, kurį norite paslėpti ir QGIS automatiškai nužymės atitinkamą įrašą Tinkinimo dialoge. Taipogi galite naudoti lauką Ieškoti, jei norite surasti elementus pagal jų pavadinimą ar užrašą.

Sutvarkę konfigūraciją, spauskite Taikyti ar Gerai, kad patikrintumėte jūsų pakeitimus. Ši konfigūracija bus naudojama pagal nutylėjimą, kai kitą kartą paleisite QGIS.

Pakeitimus taipogi galima įrašyti į .ini failą naudojant mygtuką fileSave Įrašyti į failą. Tai patogus būdas dalintis bendra QGIS sąsaja su kitais naudotojais. Tiesiog spauskite fileOpen Įkelti iš failo paskirties kompiuteryje, kad importuotumėte .ini failą. Jūs taipogi galite vykdyti komandinės eilutės įrankius ir įrašyti skirtingus nustatymus skirtingiems panaudojimams.

Patarimas

Lengvai atstatykite iš anksto nustatytą QGIS

Pradinę QGIS GUI konfigūraciją galima atstatyti vienu iš žemiau pateikiamų būdų:

 • tinkinimo dialoge atjunkite parinktį checkbox Įjungti tinkinimą arba spauskite mygtuką selectAllTree Parinkti viską

 • spauskite mygtuką Atstatyti grupėje Nustatymai, kurią rasite Nustatymai ► Parinktys meniu dialogo kortelėje Sistema

 • paleisti QGIS iš komandinės eilutės su šia komanda qgis --nocustomization

 • Nustatymai ► Parinktys meniu, kortelėje Sudėtingesni, nustatyti kintamojo UI ► Customization ► Enabled reikšmę false (žr. įspėjimą).

Dažniausiai jums reikės iš naujo paleisti QGIS, kad pakeitimai būtų pritaikyti.

9.5. Klavišų kombinacijos

QGIS daugumai savybių teikia numatytąsias klavišų kombinacijas. Jas galite rasti skyriuje Meniu juosta. Papildomai, meniu Nustatymai ► keyboardShortcuts Klavišų kombinacijos… leidžia jums pakeisti numatytąsias QGIS savybių klavišų kombinacijas ir pridėti naujas.

../../../_images/shortcuts.png

Kombinacijų parinkčių apibrėžimas

Konfigūracijas yra labai paprasta. Naudokite paieškos lauką dialogo viršuje, kad rastumėte konkretų veiksmą, parinkite jį sąraše ir spauskite:

 • Keisti ir spauskite klavišų kombinaciją, kurią norite priskirti

 • Nenustatyti jokio jei norite išvalyti paskirtą kombinaciją

 • arba Numatytoji jei norite grąžinti pradinę numatytąją reikšmę.

Tokiu pačiu būdu nustatykite visų kitų įrankių kombinacijas, kurias norite keisti. Baigę konfigūruoti tiesiog Užverkite dialogą ir jūsų pakeitimai bus pritaikyti. Taipogi galite spausti Įrašyti pakeitimus kaip .XML failą tik su Naudotojų kombinacijomis arba visomis kombinacijomis, arba kaip .PDF failą su visomis kombinacijomis, bei Įkelti jas iš kito QGIS.

9.6. QGIS paleidimas su sudėtingesniais nustatymais

9.6.1. Komandinė eilutė ir aplinkos kintamieji

Mes matėme, kad QGIS paleidžiama taip pat, kaip ir bet kokia kita jūsų OS aplikacija. QGIS teikia komandinės eilutės parinktis sudėtingesniems panaudos atvejams (kai kuriais atvejais jūs galite naudoti aplinkos kintamuosius vietoje komandinės eilutės parinkties). Norėdami gauti parinkčių sąrašą, komandinėje eilutėje įveskite qgis --help, gausite:

QGIS is a user friendly Open Source Geographic Information System.
Usage: /usr/bin/qgis.bin [OPTION] [FILE]
 OPTION:
    [-v, --version]   display version information and exit
    [-s, --snapshot filename]  emit snapshot of loaded datasets to given file
    [-w, --width width] width of snapshot to emit
    [-h, --height height]    height of snapshot to emit
    [-l, --lang language]    use language for interface text (changes existing override)
    [-p, --project projectfile] load the given QGIS project
    [-e, --extent xmin,ymin,xmax,ymax] set initial map extent
    [-n, --nologo]   hide splash screen
    [-V, --noversioncheck]   don't check for new version of QGIS at startup
    [-P, --noplugins]  don't restore plugins on startup
    [-B, --skipbadlayers]   don't prompt for missing layers
    [-C, --nocustomization]   don't apply GUI customization
    [-z, --customizationfile path]   use the given ini file as GUI customization
    [-g, --globalsettingsfile path]   use the given ini file as Global Settings (defaults)
    [-a, --authdbdirectory path] use the given directory for authentication database
    [-f, --code path]  run the given python file on load
    [-d, --defaultui]  start by resetting user ui settings to default
    [--hide-browser]    hide the browser widget
    [--dxf-export filename.dxf]   emit dxf output of loaded datasets to given file
    [--dxf-extent xmin,ymin,xmax,ymax]   set extent to export to dxf
    [--dxf-symbology-mode none|symbollayer|feature] symbology mode for dxf output
    [--dxf-scale-denom scale]    scale for dxf output
    [--dxf-encoding encoding]    encoding to use for dxf output
    [--dxf-map-theme maptheme]   map theme to use for dxf output
    [--take-screenshots output_path]    take screen shots for the user documentation
    [--screenshots-categories categories]  specify the categories of screenshot to be used (see QgsAppScreenShots::Categories).
    [--profile name]    load a named profile from the user's profiles folder.
    [-S, --profiles-path path] path to store user profile folders. Will create profiles inside a {path}\profiles folder
    [--version-migration]  force the settings migration from older version if found
    [--openclprogramfolder]     path to the folder containing the sources for OpenCL programs.
    [--help]        this text
    [--]      treat all following arguments as FILEs

 FILE:
  Files specified on the command line can include rasters,
  vectors, and QGIS project files (.qgs and .qgz):
   1. Rasters - supported formats include GeoTiff, DEM
    and others supported by GDAL
   2. Vectors - supported formats include ESRI Shapefiles
    and others supported by OGR and PostgreSQL layers using
    the PostGIS extension

Patarimas

Pavyzdys naudojant komandinės eilutės argumentus

Jūs galite paleisti QGIS nurodydami komandinėje eilutėje vieną ar daugiau duomenų failų. Pavyzdžiui jei esate aplanke qgis_sample_data, galite paleisti QGIS su vektorinio sluoksniu ir rastro failu, kurie bus įkelti paleidimo metu, naudodami komandą: qgis ./raster/landcover.img ./gml/lakes.gml

9.6.1.1. --version

Ši parinktis grąžina QGIS versijos informaciją.

9.6.1.2. --snapshot

Ši parinktis leidžia jums sukurti dabartinio vaizdo nuotrauką PNG formatu. Tai patogu, kai turite daug projektų ir norite sukurti jūsų duomenų nuotraukas arba kai jums reikia sukurti to paties projekto nuotraukas su atnaujintais duomenimis.

Šiuo metu kuriamas 800x600 taškų PNG failas. Dydį galima keisti naudojant argumentus --width ir --height. Failo pavadinimą galima pridėti po --snapshot. Pavyzdžiui:

qgis --snapshot my_image.png --width 1000 --height 600 --project my_project.qgs

9.6.1.3. --width

Ši parinktis nurodo grąžinamos nuotraukos plotį (naudojama su --snapshot).

9.6.1.4. --height

Ši parinktis nurodo grąžinamos nuotraukos aukštį (naudojama su --snapshot).

9.6.1.5. --lang

Priklausomai nuo jūsų lokalės, QGIS parenka tinkamą lokalizaciją. Jei norite pakeisti jūsų kalbą, galite nurodyti kalbos kodą. Pavyzdžiui, qgis --lang it paleis QGIS su Itališka lokalizacija.

9.6.1.6. --project

Galima paleisti QGIS su esamu projektu. Tiesiog pridėkite komandinės eilutės parinktį --project, po kurio nurodykite projekto pavadinimą ir tada QGIS atsidarys su visais faile nurodytais sluoksniais.

9.6.1.7. --extent

Naudokite šią parinktį, jei norite paleisti su konkrečia žemėlapio apimtimi. Jums reikės pridėti apimties stačiakampį tokia seka, atskiriant kableliais:

--extent xmin,ymin,xmax,ymax

Ši parinktis, tikriausiai, labiausiai tinka naudojant kartu su --project atidarant konkretų projektą norimoje aprėptyje.

9.6.1.9. --noversioncheck

QGIS paleidimo metu netikrinti, ar yra naujesnė versija.

9.6.1.10. --noplugins

Jei paleidimo metu turite problemų su priedais, su šia parinktimi jūs galite neįkelti jų paleidimo metu. Jie vėliau vis tiek bus prieinami per Priedų tvarkyklę.

9.6.1.11. --nocustomization

Naudojant šią parinktį, nebus taikomas joks GUI tinkinimas QGIS paleidimo metu. Tai reiškia, kad pasirodys visi mygtukai, meniu elementai ir įrankinės, kurie yra paslėpti. Tai nėra pastovus pakeitimas. Tinkinimas vėl bus taikomas, kai QGIS bus paleistas be šios parinkties.

Parinktis naudinga laikinai leisti prieigą prie įrankių, kurie buvo išjungti tinkinimo keliu.

9.6.1.12. --skipbadlayers

Naudodami šią parinktį galite išvengti QGIS projekto paleidimo metu rodomo dialogo Tvarkyti neprieinamus sluoksnius. Projekto failas įkeliamas paliekant trūkstamus sluoksnius kaip neprieinamus. Daugiau informacijos apie šią temą rasite Neteisingų kelių iki failų tvarkymas.

9.6.1.13. --customizationfile

Naudojant šią parinktį galite nustatyti UI tinkinimo failą, kuris bus naudojamas paleidimo metu.

9.6.1.14. --globalsettingsfile

Atitinkantis aplinkos kintamasis yra QGIS_GLOBAL_SETTINGS_FILE.

Naudojant šią parinktį jūs galite nurodyti kelią iki Globalių nustatymų failo (.ini), kuris dar žinomas kaip Numatytieji nustatymai. Šiame faile esantys nustatymai pakeičia numatytuosius, bet naudotojo profilio nustatymai bus naudojami virš visko.

QGIS ieško numatytojo globalių nustatymų failo šia tvarka ir naudojamas bus tik pirmas atrastas failas:

 • komandinės eilutės parametru nurodytas kelias

 • aplinkos kintamuoju nurodytas kelias

 • AppDataLocation aplankas, kuriame laikomi pastovūs aplikacijos duomenys; jį tvarko naudotojas arba sistemos administratorius ir jo neliečia diegimas ir jam nereikia jokio papildomo nustatymo, tokio kaip paduoti komandinės eilutės parametrus arba nustatyti aplinkos kintamąjį. Priklausomai nuo OS, tai yra:

  • nix $HOME/.local/share/QGIS/QGIS3/

  • win C:\Users\<username>\%AppData%\Roaming\QGIS\QGIS3\

  • osx $HOME/Library/Application Support/QGIS/QGIS3/

 • diegimo aplankas, pvz. jūsų_QGIS_paketo_kelias/resources/qgis_global_settings.ini.

Šiuo metu nėra būdo nurodyti failą, į kurį rašyti nustatymus; todėl jūs galite sukurti pradinio nustatymų failo kopiją, pervadinti jį ir pritaikyti savo reikmėms.

Nustačius qgis_global_setting.ini failo kelią į tinkle bendrinamą aplanką, administratoriai gali keisti globalius nustatymus ir numatytąsias parinktis keliose mašinose keičiant vieną failą.

9.6.1.15. --authdbdirectory

Ši parinktis panaši į --globalsettingsfile, bet nustato kelią iki aplanko, kuriame bus laikoma ir iš kurio bus įkeliama autentifikacijos duomenų bazė.

9.6.1.16. --code

Šią parinktį galima naudoti norint paleisti nurodytą python failą iš karto po QGIS paleidimo.

Pavyzdžiui jei turite python failą, pavadinimu load_alaska.py, su tokiu turiniu:

from qgis.utils import iface
raster_file = "/home/gisadmin/Documents/qgis_sample_data/raster/landcover.img"
layer_name = "Alaska"
iface.addRasterLayer(raster_file, layer_name)

Darant prielaidą, kad esate aplanke, kuriame yra failas load_alaska.py, jūs galite paleisti QGIS, įkelti rastro failą landcover.img ir suteikti sluoksniu pavadinimą ‚Alaska‘ naudodami tokią komandą:

qgis --code load_alaska.py

9.6.1.17. --defaultui

Įkėlimo metu, visam laikui atstato naudotojo sąsajos (UI) numatytuosius nustatymus. Ši parinktis atstatys skydelių ir įrankinių matomumą, vietą ir dydį. Jei tai vėl nebus pakeista, numatytieji UI nustatymai bus naudojami ir kitiems paleidimams.

Atkreipkite dėmesį, kad ši parinktis niekaip neįtakoja GUI tinkinimo. GUI tinkinimu paslėpti elementai (pvz. būsenos juosta) liks paslėpti net naudojant parinktį --defaultui. Taipogi žiūrėkite parinktį --nocustomization.

9.6.1.18. --hide-browser

Įkėlus paslepia naudotojo sąsajoje skydelį Naršyklė. Skydelį galima vėl įjungti spaudžiant dešinį pelės mygtuką tuščioje įrankinių vietoje arba naudojant meniu Rodymas ► Skydeliai (Linux kde KDE atveju Nustatymai ► Skydeliai).

Jei nebus vėl įjungtas, Naršyklės skydelis liks paslėptas ir kitų paleidimų metu.

9.6.1.19. --dxf-*

Šios parinktys gali būti naudojamos norint eksportuoti QGIS projektą į DXF failą. Galimos kelios parinktys:

 • –dxf-export: DXF failas, į kurį eksportuojami sluoksniai;

 • –dxf-extent: galutinio DXF failo apimtis;

 • –dxf-symbology-mode: čia gali būti naudojamos kelios reikšmės: none (be simbologijos), symbollayer (Simbolių sluoksnio simbologija), feature (geoobjektų simbologija);

 • –dxf-scale-denom: simbologijos mastelis;

 • –dxf-encoding: failo koduotė;

 • –dxf-map-theme: parinkite žemėlapio temą iš sluoksnių medžio konfigūracijos.

9.6.1.20. --take-screenshots

Padaro nuotraukas naudotojo dokumentacijai. Gali būti naudojamas kartu su --screenshots-categories, jei reikia filtruoti, kuriai dokumentacijos kategorijai/skilčiai reikia kurti nuotraukas (žr. QgsAppScreenShots::Categories).

9.6.1.21. --profile

Įkelia QGIS naudojant konkretų profilį iš naudotojo profilių aplanko. Ši parinktis permuša naudotojo pradžios profilio nustatymą.

9.6.1.22. --profiles-path

Su šia parinktimi jūs galis parinkti kelią, kuris naudojamas įkeliant ir įrašant profilius (naudotojo nustatymus). Ji sukuria profilius aplanke {path}\profiles, kuriuose yra nustatymai, įdiegti priedai, apdorojimo modeliai, scenarijai ir t.t.

Ši parinktis leidžia jums, pavyzdžiui, nešti visus jūsų priedus ir nustatymus išorinėje laikmenoje arba dalintis nustatymais tarp skirtingų kompiuterių naudojant failų dalinimosi paslauga.

Atitinkantis aplinkos kintamasis yra QGIS_CUSTOM_CONFIG_PATH.

9.6.1.23. --version-migration

Jei randami nustatymai iš senesnės versijos (pvz., .qgis2 QGIS 2.18 aplankas), ši parinktis importuos juos į numatytąjį QGIS profilį.

9.6.1.24. --openclprogramfolder

Naudojant šią parinktį jūs galite nurodyti kitą kelią iki jūsų OpenCL programų. Tai naudinga programuotojams testuojant naujas programų versijas neperrašant esamų.

Atitinkamas aplinkos kintamasis yra QGIS_OPENCL_PROGRAM_FOLDER.

9.6.2. QGIS diegimas organizacijoje

Jei jums reikia įdiegti QGIS organizacijoje su savu konfigūracijos failu, visų pirma jums reikia nukopijuoti numatytųjų nustatymų failo, esančio jūsų_QGIS_paketo_kelias/resources/qgis_global_settings.ini, turinį. Šiame faile jau yra kelios numatytosios skiltys, apibrėžtos blokais, prasidedančiais []. Mes rekomenduojame jums išlaikyti šias numatytąsias reikšmes ir pridėti jūsų nuosavas skiltis failo apačioje. Jei sekcija faile kartojasi, QGIS panaudos paskutinę, skaičiuojant nuo viršaus apačion.

Jūs galite keisti allowVersionCheck=false, jei norite išjungti QGIS versijos tikrinimą.

Jei nenorite rodyti migravimo lango po šviežaus diegimo, jums reikia šios skilties:

[migration]
fileVersion=2
settings=true

Jei norite pridėti savo kintamąjį globalioje apimtyje:

[variables]
organisation="Your organization"

Daug nustatymų galima nustatyti naudojant .INI failą, pvz. WMS/WMTS, PostGIS jungtis, proxy nustatymus, žemėlapio patarimus, numatytąsias algoritmų parametrų reikšmes… Pavyzdžiui jei norite konfigūruoti kai kuriems algoritmams visoje organizacijoje veikiančias reikšmes, bus patogu konfigūruoti juos visiems naudotojams paruoštuose ini failuose. Jei naudotojai tada atvers įrankinę algoritmo paleidimui, numatytosios reikšmės jau bus ten. Kad nustatytumėte numatytąją reikšmę, pvz. native:intersection algoritmo GRID_SIZE parametrui, jūs į .INI failą galėtumėte įrašyti:

[Processing]
DefaultGuiParam\native%3Aintersection\GRID_SIZE=0.01

Ne visus nustatymus galima paruošti per QGIS GUI, kad suprastumėte .INI failo nustatymų galimybes, mes siūlome jums pakeisti konfigūraciją QGIS Desktop ir tada naudodami tekstų redaktorių ieškoti jos jūsų .INI faile, kurį rasite jūsų profilyje.

Pabaigai jums reikia aplinkos kintamajame QGIS_GLOBAL_SETTINGS_FILE nurodyti kelią iki jūsų patinkinto failo.

Be to jūs galite pateikti failus, tokius kaip Python makro, spalvų paletes, išdėstymo šablonus, projekto šablonus… arba QGIS sisteminiame aplanke, arba QGIS naudotojo profilyje.

 • Išdėstymo šablonai turi būti padėti į aplanką composer_templates.

 • Projekto šablonai turi būti padėti į aplanką project_templates.

 • Savo Python makro turi būti padėti į aplanką python.