9. QGIS konfigūracija

QGIS galima labai stipriai konfigūruoti. Nustatymų meniu teikia skirtingus įrankius, leidžiančius:

9.1. Parinktys

options Kai kurios bazinės QGIS parinktys gali būti keičiamos dialoge Parinktys. Parinkite meniu Nustatymai ► options Parinktys. Jūs galite keisti parinktis pagal savo poreikius. Kai kuriems pakeitimams gali tekti iš naujo paleisti QGIS, kad jie įsigaliotų.

Žemiau aprašomos kortelės, kuriose galite tinkinti savo parinktis.

Pastaba

Priedai gali įtraukti savo nustatymus Parinkčių dialoge

Nors žemiau pateikti tik baziniai nustatymai, pastebėtina, kad šį sąrašą galima išplėsti įdiegiant priedus, kurie prideda savo parinktis į standartinį Parinkčių dialogą. Taip išvengiama situacijos, kai kiekvienas priedas turi savo atskirą konfigūravimo dialogą su papildomais meniu elementais, skirtais tik jiems…

9.1.1. Bendrieji nustatymai

../../../_images/options_general.png

Fig. 9.1 Bendrieji nustatymai

Perrašyti sistemos lokalę

Pagal nutylėjimą QGIS jūsų kalbą ir skaičių tvarkymą nustato pagal Operacinės sistemos konfigūraciją. Įjungus šią grupę jūs galite patys tinkinti šią elgseną.

 • Parinkite jūsų GUI naudojamą Naudotojo sąsajos vertimą

 • Lokalė (skaičių, datų ir valiutų formatai) nurodo, kaip rodyti skaitinių reikšmių ir datų duomenis

 • checkbox Rodyti grupės (tūkstančių) skirtuką

Parinktų nustatymų suvestinę ir kaip jie bus interpretuojami matysite skilties apačioje.

Programa

 • Pasirinkite Stilius (reikia iš naujo paleisti QGIS), t.y. valdiklių išvaizdą ir išdėliojimą dialoguose. Galimos reikšmės priklauso nuo jūsų Operacinės sistemos.

 • Nustatykite Naudotojo sąsajos temą (reikia iš naujo paleisti QGIS) selectString. Galima rinktis iš „default“ (numatytoji), „Night Mapping“ (tamsi) arba „Blend of Gray“ (pilka)

 • Parinkite Piktogramų dydį selectString

 • Nurodykite Šriftą ir jo Dydį. Šriftas gali būti radioButtonOn Qt numatytasis arba nurodytas naudotojo

 • Keiskite Laikinų pranešimų ir dialogų rodymo laiką

 • unchecked Paleidžiant nerodyti įvadinio paveikslo

 • checkbox Rodyti QGIS naujienų kanalą pasveikinimo puslapyje: rodo atrinktas QGIS naujienas, suteikiant jums galimybę sužinoti apie projekto naujienas (naudotojų/vystytojų susitikimų datas ir suvestines, bendruomenės apklausas, laidų pranešimus, įvairius patarimus…)

 • checkbox Tikrinti QGIS versiją paleidžiant, kad gautumėte pranešimą, jei yra išleista naujesnė versija

 • unchecked Naudoti paprastus spalvų parinkimo dialogus (žr. Color Selector)

Projektų failai

 • Paleidus atverti projektą

  • „Pasveikinimo puslapis“ (numatytoji parinktis): gali rodyti „Naujienas“, projektų šabloną(us) ir paskutinius naudotojo profilio naudotus projektus (su miniatiūromis). Pagal nutylėjimą neatidaromas joks projektas.

  • „Naują“: atidaro naują projektą, pagal numatytąjį šabloną

  • „Paskutinį atvertą“: atidaro paskutinį jūsų įrašytą projektą

  • ir „Konktetų“: atveria konkretų projektą. Naudokite mygtuką , kad nurodytumėte pagal nutylėjimą naudojamą projektą.

 • checkbox Kurti naują projektą iš numatytojo projekto. Jūs turite galimybę spausti Padaryti dabartinį projektą numatytuoju arba Atstatyti pradinį. Galite naršyti po failus ir nurodyti aplanką, kuriame bus ieškoma jūsų projekto šablonų. Tai bus pridėta į Projektas ► Naujas pagal šabloną. Jei iš pradžių įjungsite checkbox Kurti naują projektą iš numatytojo projekto ir tada įrašysite projektą į šablonų aplanką.

 • checkbox Prireikus pasiūlyti įrašyti projekto ir duomenų šaltinio pakeitimus, kad neprarastumėte jūsų padarytų pakeitimų.

 • checkbox Išimant sluoksnį prašyti patvirtinimo

 • checkbox Įspėti, kai atidaromas projekto failas, sukurtas senesne QGIS versija. Jūs visada galite atidaryti projektus, sukurtus senesne QGIS versija, bet įrašę tokį projektą, nebūtinai galėsite jį atidaryti su senesne laida, nes kai kurios savybės gali būti neprieinamos toje versijoje.

 • Įjungti makrokomandas selectString. Ši parinktis sukurta valdymui makrokomandų, kurios vykdo veiksmus projekto įvykiams. Jūs galite pasirinkti „Niekada“, „Klausti“, „Tik šiai sesijai“ ir „Visada (nerekomenduojama)“.

 • Numatytasis kelių įrašymas: nurodo, ar keliai iki failų ir sluoksnių įrašomi kaip „Absoliutūs“ ar „Santykiniai“ nuo projekto failo. Šį nustatymą galima permušti projekto lygyje.

 • Numatytas projekto failo formatas

  • radioButtonOn QGZ failo archyvo formatas, įtraukia papildomus duomenis (žr. papildomi duomenys)

  • radioButtonOff QGS projektas įrašomas atviru tekstu, neįtraukiant papildomų duomenų: papildomi duomenys laikomi atskirame .qgd faile greta projekto failo.

9.1.2. Sistema

SVG keliai

Pridėkite ar išimkite Kalius, kuriuose ieškoti vektorinių (SVG) simbolių. Šie SVG failai vėliau prieinami simbolizacijai, etiketėms ar jūsų žemėlapio kompozicijos dekoravimui.

Taipogi skaitykite skyrių Remote or embedded file selector skirtingiems būdams nurodyti svg failus QGIS kelyje.

Priedų keliai

Pridėkite ar išimkite Kelius, kuriuose reikia ieškoti papildomų C++ priedų bibliotekų.

Dokumentacijos keliai

Pridėkite ar išimkite Dokumentacijos kelius, kurie naudojami QGIS pagalbai. Pagal nutylėjimą pridedama nuoroda į oficialią internetinę naudotojo dokumentaciją, atitinkančią naudojamą versiją. Jūs galite pridėti kitas nuorodas ir prioritetizuoti jas nuo viršaus žemyn: kiekvieną kartą, kai dialoge paspaudžiate mygtuką Pagalba, parenkama aukščiausiai esanti nuorodą ir tikrinama, ar toks puslapis yra, jei ne - bandoma tolesnė nuoroda ir t.t..

Pastaba

Dokumentacijos versijos kuriamos ir verčiamos tik QGIS ilgo laikotarpio laidoms (LTR), tai reiški, kad jei naudojate paprastą laidą (pvz. QGIS 3.0), pagalbos mygtukas pagal nutylėjimą atidarys kitos LTR vadovo puslapį (t.y. 3.4 LTR), kurioje gali būti aprašytas naujesnės laidos (3.2 ir 3.4) funkcionalumas. Jei nėra LTR dokumentacijos, tada bus naudojama „testavimo“ dokumentacija, su savybėmis iš naujesnių ir net vystymo versijų.

Nustatymai

Leidžia jums Atstatyti naudotojo sąsajos numatytuosius nustatymus (reikės paleisti iš naujo), jei esate padarę kokius nors tinkinimus.

Aplinka

../../../_images/options_system.png

Fig. 9.2 Sisteminiai aplinkos kintamieji

Sistemos aplinkos kintamuosius galima pažiūrėti ir keisti Aplinkos grupėje. Tai naudinga platformose, tokiose kaip Mac, kur GUI aplikacijos nebūtinai paveldi naudotojo aplinką. Taipogi tai naudinga nustatant ir peržiūrint aplinkos kintamuosius išoriniams įrankių rinkiniams, kuriuos valdo apdorojimo įrankinė (pvz., SAGA, GRASS), bei įjungiant tinkinimo išvestį konkrečioms išeities kodo dalims.

Įjunkite varnelę checkbox Naudoti savus kintamuosius (reikia paleisti iš naujo - su skirtukais) ir jūs galėsite symbologyAdd Pridėti ir symbologyRemove Išimti aplinkos kintamuosius. Kiekvienam naujam elementui jūs galite sukonfigūruoti Kintamojo pavadinimą, jo Reikšmę ir naudojamą Pritaikymo būdą, tarp kurių yra:

 • Perrašyti: pakeisti bet kokią esamą kintamojo reikšmę

 • Jei nenustatyta: naudoti šią reikšme kintamajam, jei kintamasis dar neapibrėžtas aukštesniame lygmenyje (pvz. OS ar aplikacijos lygiuose)

 • Panaikinti: panaikinti kintamąjį iš aplinkos (parametro Reikšmė nenaudojama)

 • Pridėti priekyje: pridėti reikšmę prieš jau esamo kintamojo

 • Pridėti gale: pridėti reikšmę į esamo kintamojo pabaigą

 • Praleisti: elementas paliekamas sąraše ateičiai, bet kol kas nenaudojamas

Jau apibrėžti aplinkos kintamieji rodomi skiltyje Dabartiniai aplinkos kintamieji, kur juos galima filtruoti įjungus varnelę checkbox Rodyti tik su QGIS susijusius kintamuosius.

9.1.3. CRS ir transformavimo nustatymai

Pastaba

Daugiau informacijos apie tai, kaip QGIS tvarko sluoksnių projekcijas, rasite skyriuje Working with Projections.

9.1.3.1. CRS valdymas

Kortelėje crs CRS valdymas jūs galite sukonfigūruoti CRS, kuri bus naudojama naujam projekte ar sluoksnyje.

../../../_images/options_crs.png

Fig. 9.3 CRS nustatymai

CRS projektams

Yra parinktis automatiškai nustatyti naujo projekto CRS:

 • radioButtonOnNaudoti CRS iš pirmo pridėto sluoksnio: projekto CRS bus nustatyta tokia, kokia bus pirmame į projektą įkeltame sluoksnyje

 • radioButtonOffNaudoti numatytąją CRS: iš anksto nurodyta CRS pagal nutylėjimą priskiriama visiems naujiems projektams ir nekeičiama, pridedant į projektą sluoksnius.

Pasirinkimas bus įrašytas ir naudojamas vėlesnėse QGIS sesijose. Projekto koordinačių atskaitos sistemą galime permušti kortelėje Projektas ► Savybės… ► CRS.

CRS sluoksniams

Numatytoji sluoksnių CRS: parinkite numatytąją CRS, kurią reikia naudoti kuriant naują sluoksnį

Taipogi galite nurodyti veiksmą, kurį reikia vykdyti kuriant naują sluoksnį arba kai įkeliamas sluoksnis be nurodytos CRS.

 • radioButtonOn Palikti kaip nežinomą CRS (nieko nedaryti)

 • radioButtonOff Klausti CRS

 • radioButtonOff Naudoti projekto CRS

 • radioButtonOff Naudoti numatytąją sluoksnių CRS

Tikslumo įspėjimai

CRS tikslumo įspėjimus rodyti tik netikslumams, viršijantiems nurodytą atstumą: atsitinka tik tada, kai jūs konkrečiai sukuriate ar keičiate duomenų rinkinį ir parenkate CRS naudojančią duomenų ansamblį su mažesniu tikslumu. Numatytoji reikšmė yra Visada rodyti įspėjimą esant bet kokiam netikslumui. Reikalauja QGIS versijos, naudojančios bent PROJ 8.0.

unchecked Rodyti CRS tikslumo įspėjimus sluoksniams projekto legendoje: įjungus šią parinktį bet koks sluoksnis su CRS tikslumo problemomis (pvz. dinaminis crs be prieinamos koordinačių epochos arba CRS paremta duomenų ansamblius su netikslumu viršijančiu naudotojo nurodytą) turės indicatorLowAccuracy įspėjimo piktogramą Sluoksnių skydelyje, rodantį, kad tai mažo tikslumo sluoksnis.

Tai sukurta naudojimui inžinerijoje, BIM, turto valdyme ir kitose srityse, kur metro/submetro netikslumai yra potencialiai labai pavojingi arba brangūs!

unchecked Planimetriniai matavimai: nurodo numatytąją savybės „planimetriniai matavimai“ reikšmę naujai sukurtiems projektams.

9.1.3.2. Koordinačių transformavimas

Kortelė transformation Koordinačių transformacijos padeda nurodyti koordinačių transformacijas ir veiksmus, vykdomus įkeliant sluoksnį į projektą ar perprojektuojant sluoksnį.

../../../_images/options_transformations.png

Fig. 9.4 Transformacijų nustatymai

Numatytosios datum transformacijos

Čia galite valdyti, ar perprojektuojant sluoksnius į kitą CRS reikia:

 • automatiškai apdoroti naudojant QGIS numatytuosius transformacijos nustatymus;

 • ir/arba papildomai pagal jūsų nurodymus:

  • checkbox Klausti datum transformacijos, jei kelios yra galimos

  • taikyti iš anksto nurodytą datum transformaciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje Datum Transformations.

Jūs galite symbologyAdd Pridėti, symbologyRemove Išimti ar toggleEditing Keisti transformacijas, kurios bus naudojamos bet kuriame naujai sukurtame projekte.

9.1.3.3. Naudotojo apibrėžtos CRS

Kortelėje customProjection Naudotojo apibrėžtos CRS jūs galite apibrė-ti savo CRS, kuri turi atitikti WKT arba Proj formatą.

../../../_images/options_defined_crs.png

Fig. 9.5 Naudotojo apibrėžtos CRS

Įrašykite Pavadinimą ir spauskite symbologyAdd Pridėti naują CRS. Jei norite ištrinti jau esamą CRS, galite spausti symbologyRemove Išimti CRS.

Apibrėžimas

 • Formatas
  • WKT (Rekomenduojama)

  • Proj eilutė (senas - nerekomenduojama)

 • Parametrai
  • editCopy Kopijuoti parametrus iš esamos CRS.

  • Tikrinti patikrina, ar jūsų įvesta išraiška yra teisinga.

Tikrinti

Čia galite patikrinti jūsų sukurtą CRS apibrėžimą pagal Platumą ir Ilgumą. Naudokite žinomą koordinatę, kad pamatytumėte, ar jūsų apibrėžimas yra tikslus.

9.1.4. Duomenų šaltinių nustatymai

../../../_images/options_data_sources.png

Fig. 9.6 Duomenų šaltinių nustatymai

Geoobjektų atributai ir lentelė

 • checkbox Atributų lenteles atverti prijungtuose languose

 • Įkeliant geoobjektus kitose aplikacijose Kopijuoti geoobjektus kaip „Paprastas tekstas, be geometrijos“, „Paprastas tekstas, WKT geometrija“ arba „GeoJSON“.

 • Atributų lentelės elgsena selectString: atidarant nustatyti atributų lentelės filtrą. Yra trys galimybės: „Rodyti visus geoobjektus“, „Rodyti pažymėtus geoobjektus“ ir „Rodyti žemėlapyje matomus geoobjektus“.

 • Numatytasis vaizdas: nurodykite atributų lentelės vaizdą kiekvieno atidarymo metu. Jis gali būti „Atsiminti paskutinį vaizdą“, „Lentelės vaizdas“ ar „Formos vaizdas“.

 • Atributų lentelės eilučių podėlis selectNumber. Šis eilučių podėlis leidžia įrašyti paskutines įkeltas N atributų eilučių, kad darbas su atributų lentele būtų greitesnis. Podėlis bus ištrintas uždarant atributų lentelę.

 • NULL reikšmių vaizdavimas. Čia jūs galite nurodyti reikšmę, kuri bus rodoma laukams, turintiems NULL reikšmę.

Patarimas

Atributų lentelių su daug duomenų atidarymo pagerinimas

Dirbant su sluoksniais, kuriuose yra labai daug įrašų, atributų lentelės atidarymas gali būti lėtas, nes dialogas prašo ištraukti visas sluoksnio eilutes. Parinkus Atributų lentelės elgseną Rodyti žemėlapyje matomus geoobjektus, atidarant lentelę QGIS prašys tik geoobjektų, kurie matomi dabartinėje žemėlapio drobėje, dėl to duomenys bus įkelti daug greičiau.

Pastebėtina, kad atributų lentelėje esantys duomenys visada bus susieti su drobės apimtimi ją atidarius. Tai reiškia, kad tokioje lentelėje parinkus Rodyti visus geoobjektus daugiau geoobjektų parodyta nebus. Bet jūs galite atnaujinti rodomų geoobjektų aibę pakeisdami drobės apimtį ir parinkę Rodyti žemėlapyje matomus geoobjektus atributų lentelėje.

Duomenų šaltinio valdymas

 • Ieškoti tinkamų failų naršyklės skydelyje selectString. Galite parinkti „Tikrinti praplėtimą“ ir „Tikrinti failo turinį“.

 • Naršymo skydelyje tikrinti suspaustų failų (.zip) turinį selectString nurodo, kokio detalumo yra valdiklio informacija Naršyklės skydelio apačioje tikrinant tokius failus. Galimos parinktys yra „Netikrinti“, „Paprastas tikrinimas“ ir „Pilnas tikrinimas“.

 • Atidarant paprašyti posluoksnių. Kai kurie rastrai palaiko posluoksnius — jie GDAL’e vadinami duomenų poaibiais. Tokie, pavyzdžiui, yra netCDF failai — jei yra daug netCDF kintamųjų, GDAL mato visus kintamuosius kaip poaibius. Ši parinktis leidžia jums valdyti, ką daryti su posluoksniais, kai atidaromas failas su posluoksniais. Jūs turite tokius pasirinkimus:

  • „Visada“: Visada prašyti (jei yra posluoksnių)

  • „Jei reikia“: Klausti, jei sluoksnis neturi juostų, bet turi posluoksnius

  • „Niekada“: Niekada neklausti, nieko neįkels

  • „Įkelti viską“: Niekada neklausti, visada įkelti visus posluoksnius

 • checkbox Automatiškai atnaujinti naršyklėje aplankus, kai jų turinys keičiasi: Leidžia rankiniu būdu nebestebėti aplankų Naršyklės skydelyje (pvz. vengiant galimo sulėtėjimo dėl tinklo greito).

Lokalizuoti duomenų keliai

Visiems failais paremtiems duomenų šaltiniams galima naudoti lokalizuotus kelius. Tai yra sąrašas kelių, kurie naudojami abstrahuojant duomenų šaltinio vietą. Pavyzdžiui, jei C:\mano_žemėlapiai yra įrašytas lokalizuotuose keliuose, sluoksnis su duomenų šaltiniu C:\mano_žemėlapiai\mano_šalis\orto.tif bus įrašytas projekte naudojant localized:mano_šalis\orto.tif.

Keliai rodomi prioriteto tvarka. T.y. QGIS visų pirma ieškos failo pirmame kelyje, tada antrame ir t.t.

Paslėpti naršyklės keliai

Šiame valdiklyje matysite visus aplankus, kuriuos jūs pasirinkote paslėpti iš Naršyklės skydelio. Pašalinus aplanką iš šio sąrašo jis vėl bus matomas Naršyklės skydelyje.

9.1.4.1. GDAL nustatymai

GDAL yra erdvinių duomenų apsikeitimo biblioteka, kuri palaiko didelį skaičių vektorinių ir rastro formatų. Ji teikia tvarkykles įvairių formatų duomenų skaitymui ir (dažnai) rašymui. GDAL kortelė demonstruoja šias rastro ir vektorių formatų tvarkyklių galimybes.

GDAL rastro ir vektoriaus tvarkyklės

Kortelės Rastro tvarkyklės ir Vektorių tvarkyklės leidžia nurodyti, kuri GDAL tvarkyklė naudojama rašyti ir/ar skaityti failus, nes kai kuriais atvejais gali būti prieinama daugiau nei viena GDAL tvarkyklė.

../../../_images/options_gdal.png

Fig. 9.7 GDAL nustatymai - rastro tvarkyklės

Patarimas

Du kartus paspaudus ant rastro tvarkyklės, kuri leidžia skaityti ir rašyti (rw+(v)), atidaromas tinkinimo dialogas Keisti kūrimo parinktis.

Rastro tvarkyklių parinktys

Čia galite valdyti skaitymo ir rašymo prieigą palaikančių rastro tvarkyklių elgseną:

 • Keisti kūrimo parinktis: leidžia keisti ar pridėti skirtingus failų transformavimo profilius, pvz. sukurti iš anksto numatytas parametrų kombinacijas (suspaudimo tipas ir lygis, bloko dydis, peržiūra, spalvos, permatomumas…), kurias galite naudoti kurdami rastro failus. Konkretūs parametrai priklauso nuo tvarkyklės.

  ../../../_images/gdalCreateOptions.png

  Fig. 9.8 Kūrimo parinkčių profilio pavyzdys (skirtas GeoTiff)

  Viršutinėje dialogo dalyje yra esamų profilių sąrašas, kuriame jūs galite pridėti naujus ar išimti bet kurį iš esamų. Jūs taipogi galite atstatyti numatytuosius profilio parametrus, jei juos pakeitėte. Kai kurios tvarkyklės (pvz. GeoTiff) turi kelis pavyzdinius profilius, su kuriais galite dirbti.

  Dialogo apačioje:

  • Mygtukas symbologyAdd leidžia pridėti eilutes, kuriose galite įrašyti parametro pavadinimą ir reikšmę

  • Mygtukas symbologyRemove ištrina pažymėtą parametrą

  • Spauskite mygtuką Tikrinti, kad patikrintumėte, ar įvestos kūrimo parinktys tinka nurodytam formatui

  • Naudokite mygtuką Pagalba, kad sužinotumėte, kokius galite naudoti parametrus, arba skaitykite GDAL rastro taisyklių dokumentaciją.

 • Keisti piramidžių parinktis

  ../../../_images/gdalPyramidsOptions.png

  Fig. 9.9 Piramidžių profilio pavyzdys

9.1.5. Braižymo nustatymai

Kortelėje rendering Braižymas rasite sluoksnių braižymo žemėlapio drobėje nustatymus.

../../../_images/options_rendering.png

Fig. 9.10 Braižymo nustatymai

Braižymo elgsena

 • checkbox Naujai pridėti sluoksniai pagal nutylėjimą turi būti rodomi: šią parinktį gali būti patogu išjungti įkeliant kelis sluoksnius, kad išvengtumėte kiekvieno sluoksnio braižymo tik jį pridėjus ir todėl bendro proceso sulėtinimo

 • Nustatykite parinktį Maksimalus braižymui naudojamų branduolių skaičius

 • Žemėlapio drobė braižoma fone į atskirą piešinuką kas nurodytą Žemėlapio atnaujinimo intervalą (pagal nutylėjimą tai 250 ms), šio (nerodomo) piešinuko turinys bus panaudotas atnaujinant matomą reprezentaciją. Bet jei braižymas baigiamas greičiau, nei ši trukmė, rezultatas bus rodomas akimirksniu.

 • Didinimo lygis (žr. magnifier)

Braižymo kokybė

 • checkbox Braižyti mažiau kampuotas linijas, prarandant šiek tiek laiko

9.1.5.1. Vektorių braižymo nustatymai

Kortelėje polygonLayer Vektorius rasite vektorinių sluoksnių braižymo nustatymus.

../../../_images/options_rendering_vector.png

Fig. 9.11 Vektorių braižymo nustatymai

 • checkbox Pagal nutylėjimą įjungti geoobjektų supaprastinimą naujiems sluoksniams: jūs paprastinate geoobjekto geometriją (paliekate mažiau viršūnių), todėl jie parodomi greičiau. Turėkite omenyje, kad dėl šito gali atsirasti braižymo nesutapimų. Galimos parinktys yra:

  • Paprastinimo slenkstis (didesnės reikšmės reiškia daugiau paprastinimo)

  • Paprastinimo algoritmas: Ši parinktis vykdo vietinį geometrijų paprastinimą, taip pagreitinant braižymą. Ji nekeičia iš duomenų teikėjo ištrauktos geometrijos. Tai svarbu, kai turite išraiškų, kurios naudoja geoobjekto geometrijas (pvz. skaičiuojate plotą) - taip užtikrinama, kad šie skaičiavimai atliekami su originaliomis geometrijomis, o ne su paprastintomis. Šiam tikslui QGIS turi tris algoritmus: „Atstumas“ (numatytasis), „PritrauktiPrieTinklelio“ ir „Visvalingam“.

  • unchecked Paprastinti tiekėjo pusėje, jei įmanoma: geometrijos paprastinamos tiekėjo (PostGIS, Oracle…) pusėje ir, kitaip nei naudojant vietinį paprastinimą, geometrijas naudojantys skaičiavimai gali būti įtakoti

  • Didžiausias mastelis, kuriame sluoksnis turėtų būti paprastinamas (1:1 visada paprastina)

  Pastaba

  Be globalių nustatymų, geoobjektų paprastinimą galima nustatyti bet kuriam konkrečiam sluoksniui per jo meniu Sluoksnio savybės ► Braižymas.

 • Kreivių segmentacija

  • Segmentacijos tolerancija: šis nustatymas valdo, kaip braižomi lankai. Kuo mažesnis minimalus kampas (tarp dviejų greta esančių viršūnių ir kreivės centro laipsniais) ar didžiausias skirtumas (atstumas tarp dviejų viršūnių segmentų ir kreivės linijos žemėlapio vienetais), tuo tiesesni bus braižomi linijų segmentai.

  • Tolerancijos tipas: gali būti Didžiausias kampas arba Didžiausias skirtumas tarp aproksimacijos ir kreivės.

9.1.5.2. Rastro braižymo nustatymai

Kortelėje raster Rastras rasite rastro sluoksnių braižymo nustatymus.

../../../_images/options_rendering_raster.png

Fig. 9.12 Rastro braižymo nustatymai

Skiltyje Juostos ir perrinkimas:

 • Naudodami RGB juostų parinkimą, jūs galite nurodyti Raudonos, Žalios ir Mėlynos juostų numerius.

 • Galit nurodyti metodus Atrinkimą pritraukus ir Atrinkimą atitraukus. Atrinkimui pritraukus jūs galite pasirinkti vieną iš trijų perrinkimo metodų: „Artimiausio kaimyno“, „Dvilinijinį“ ir „Kubinį“. Atrinkimui atitraukus jūs galite pasirinkti iš „Artimiausio kaimyno“ ir „Vidurkio“. Taipogi galite nurodyti Per didelio pritraukomo reikšmę (tarp 0.0 ir 99.99 - didelė reikšmė reiškia daugiau darbo QGIS’ui - numatytoji reikšmė yra 2.0).

 • checkbox Ankstyvas perrinkimas: leidžia paskaičiuoti rastro braižymą tiekėjo lygmenyje, kur žinoma pradinė rezoliucija, tai leidžia pasiekti geresnį mastelio braižymą naudojant QGIS savo stilius. Tikrai patogu kaladėlių rastrams, įkeltiems naudojant interpretation method. Parinktį taipogi galima įjungti ir sluoksnio lygmenyje (Simbologijos savybės)

Kontrasto stiprinimo parinktys gali būti taikomos Vienai juodai-baltai juostai, Kelių juostų spalvoms (baitas / juosta) ar Kelių juostų spalva (>baitas / juosta). Kiekvienam jūs galite nurodyti:

 • Naudojamą Algoritmą, kurio reikšmės gali būti „Jokio ištempimo“, „Ištempti iki MinMax“, „Ištempti apkarpyti iki MinMax“ ar „Apkarpyti iki MinMax“

 • Taikomi ribojimai (minimumas/maksimumas), su reikšmėmis, tokiomis kaip „Kumuliacinė taškų skaičiaus riba“, „Minimumas/Maksimumas“, „Vidurkis +/- standartinis nuokrypis“.

Kontrasto stiprinimo parinktyse taipogi yra:

 • Kumuliacinė taškų skaičiaus riba

 • Standartinio nuokrypio daugiklis

9.1.6. Drobės ir legendos nustatymai

../../../_images/options_canvas_legend.png

Fig. 9.13 Drobės ir legendos nustatymai

Šios savybės leidžia jums nurodyti:

 • Numatytąją žemėlapio išvaizdą (projekto savybės ją permuša): Parinkimo spalvą ir Fono spalvą.

 • Sluoksnių legendos veiksmai:

  • Dvigubo paspaudimo veiksmas legendoje selectString. Galite pasirinkti „Atverti sluoksnio savybes“, „Atverti atributų lentelę“ arba „Atverti prijungtą sluoksnio stiliaus langą“.

  • unchecked Rodyti geoobjektų skaičių naujai pridėtiems sluoksniams: skydelyje Sluoksniai greta sluoksnio pavadinimo rodo geoobjektų skaičių. Jei yra, rodomas ir geoobjektų klasių skaičius. Galite ant sluoksnio spausti dešinį pelės mygtuką, jei norite įjungti/išjungti geoobjektų skaičiaviimą.

  • unchecked Rodyti klasifikavimo atributą prie sluoksnių pavadinimų, pavyzdžiui kai taikomas kategorizuotas ar nuo taisyklių priklausantis simbolizavimas (daugiau informacijos rasite skyriuje Symbology Properties).

  • WMS getLegendGraphic rezoliucija

  • Minimalus ir Maksimalus sutartinių ženklų simbolio dydis valdo Sluoksnių skydelyje rodomo simbolio dydį

 • Sluoksnių žemėlapių patarimų rodymo Delsimas milisekundėmis

 • Ar QGIS turi checkbox Atsižvelgti į ekrano DPI: Įjungus šią parinktį, QGIS pasistengs rodyti drobę fiziškai teisingu masteliu ekrane, priklausomai nuo monitoriaus fizinio DPI. Simbologija su nurodytu rodymo dydžiu taipogi bus teisingai braižoma, pvz. 10mm simbolis bus ekrane rodomas 10mm dydžio. Bet etikečių šriftų dydžiai drobėje gali skirtis nuo QGIS naudotojo sąsajos ir kitų aplikacijų. Išjungus šį nustatymą QGIS naudos operacinės sistemos loginį DPI, kuris atitiks naudojamą kitose aplikacijose. Bet drobės mastelis ekrane gali būti fiziškai netikslus. Ypač tai jausis didelės raiškos ekranose, kur simbologija tikėtina atrodys per smulki.

  Geriausiai patirčiai rekomenduojama įjungti checkbox Atsižvelgti į ekrano DPI, ypač kai naudojami keli arba skirtingi vaizduokliai ir ruošiami vizualiai aukštos kokybės žemėlapiai. Išjungus checkbox Atsižvelgti į ekrano DPI bus kuriama iševstis, labiau tinkama ekranui skirtus žemėlapius, ypač kur šriftų dydžiai atitiks naudojamus kitose aplikacijose.

Pastaba

Braižymas išdėstymuose neįtakojamas nustatymo Atsižvelgti į ekrano DPI; jie visada atsižvelgia į nurodytą išvesties įrenginio DPI. Taipogi atkreipkite dėmesį, kad šis nustatymas naudoja fizinį ekrano DPI tokį, kokį jį praneša operacinė sistema, o tai nebūtinai bus tikslu visiems vaizduokliams.

9.1.7. Žemėlapio įrankių nustatymai

../../../_images/options_map_tools.png

Fig. 9.14 Žemėlapio įrankių nustatymai

Šioje kortelėje rasite kelias Identifikavimo įrankio elgsenos parinktis.

 • Geoobjekto identifikavimo ir žemėlapio patarimų spindulys - tai tolerancijos atstumas - iki tokio atstumo paspaudus ant objekto, identifikavimo įrankis rodys rezultatus.

 • Paryškinimo spalva leidžia jums parinkti, kokia spalva paryškinami identifikuojami objektai.

 • Buferis nurodo identifikavimo paryškinimo braižymo buferį.

 • Minimalus plotus nurodo kokio storio turi būti pažymėjimo kontūras.

Matavimo įrankis

 • Nurodykite matavimo įrankių Gumelės spalvą

 • Nurodykite Skaitmenų po kablelio skaičių

 • checkbox Išlaikyti bazinį vienetą automatiniam didelių skaičių konvertavimui (pvz. metrų į kilometrus)

 • Pageidaujami atstumo matavimo vienetai: galimos reikšmės yra „Metrai“, „Kilometrai“, „Pėdos“, „Mylios“, „Jūrmylės“, „Centimetrai“, „Milimetrai“, „Laipsniai“ ar „Žemėlapio vienetai“

 • Pageidaujami ploto matavimo vienetai: galimos reikšmės yra „Kvadratiniai metrai“, „Kvadratinės pėdos“, „Kvadratiniai jardai“, „Kvadratinės mylios“, „Hektarai“, „Arai“, „Kvadratinės jūrmylės“, „Kvadratiniai centimetrai“, „Kvadratiniai milimetrai“, „Kvadratiniai laipsniai“ ar „Žemėlapio vienetai“

 • Pageidaujami kampų vienetai: galimos reikšmės yra „Laipsniai“, „Radianai“, „Gonai“, „Minutės“, „Sekundės“, „Sūkiai“, „Miliradianai (Si apibrėžimas)“ ar „Mil (NATO/karinis apibrėžimas)“

Koordinačių ir krypties rodymas

Ši skiltis leidžia Konfigūruoti:

 • Numatytasis koordinačių formatas naujiems projektams, rodomas Koordinačių langelyje QGIS būsenos juostoje ir identify Identifikuoti geoobjektus įrankio rezultatų skiltyje Išvestinė

 • Numatytasis krypties formatas naujiems projektams, būsenos juostoje rodomam drobės tempimui ir įrankio measureBearing Matuoti kryptį.

Šias parinktis galima permušti projekto lygmenyje.

Slinkimas ir didinimas

 • Didinimo daugiklis mastelio keitimo įrankiams ar pelės ratukui

Numatyti masteliai

Čia rasite sąrašą numatytųjų mastelių, kurie pagal nutylėjimą rodomi su masteliu susijuosiuose iškrentančių sąrašų valdikliuose, tokiuose kaip būsenos juostos Mastelis, matomumo mastelių parinkime arba antriniuose 2D žemėlapio vaizdo nustatymuose,… Su symbologyAdd ir symbologyRemove mygtukais jūs galite pridėti ir išimti jums reikiamus mastelius. Taipogi galite importuoti ar eksportuoti mastelius iš/į .XML failą. Pastebėtina, kad vis dar turite galimybę išimti jūsų pakeitimus ir atstatyti pradinį sąrašą.

Projekto savybių dialoge jūs taipogi galite nustatyti savo mastelių sąrašą, permušdami valdikliuose šį globalųjį.

9.1.7.1. Skaitmeninimo nustatymai

../../../_images/options_digitizing.png

Fig. 9.15 Skaitmeninimo nustatymai

Ši kortelė leidžia jums konfigūruoti bendruosius vektorinio sluoksnio redagavimo (atributų ir geometrijos) nustatymus.

Tikrinti geometrijas

 • checkbox Nerodyti atributų formos po geoobjekto sukūrimo: šią parinktį galima permušti kiekvieno sluoksnio savybių dialoge.

 • checkbox Perpanaudoti paskutines įvestas atributų reikšmes: atsiminti paskutines naudotas kiekvieno atributo reikšmes ir naudoti jas kaip pradines kitame vektorizuotame geoobjekte. Veikia sluoksnio lygmenyje. Šią elgseną taipogi galima valdyti lauko lygyje (žiūrėkite Configure the field behavior).

 • Tikrinti geometrijas. Keičiant sudėtingas linijas ar poligonus su daug viršūnių gali reikšti labai lėtą braižymą. Taip yra todėl, kad numatytosios QGIS tikrinimo procedūros gali užimti daug laiko. Norėdami pagreitinti braižymą, galite parinkti GEOS geometrijos validavimą (pradedant nuo GEOS 3.3) arba apskritai jį išjungti. GEOS geometrijos tikrinimas yra daug greitesnis, bet pranešama tik apie pirmą geometrijos problemą.

  Pastebėtina, kad priklausomai nuo pažymėjimo, geometrijos klaidų ataskaitos gali skirtis (žr. Types of error messages and their meanings)

 • Numatytoji Z reikšmė kuriant naujus 3D geoobjektus.

Gumelė

 • Nurodykite gumelės Linijos plotį, Linijos spalvą ir Pildymo spalvą.

 • Nekeisti gumelės redaguojant viršūnes.

Pritraukimas

 • checkbox Pagal nutylėjimą įjungti pritraukimą įjungia pritraukimą atidarius projektą

 • Nustatykite Numatytąjį pritraukimo tipą selectString („Viršūnė“, „Segmentas“, „Centroidas“, „Segmento vidurys“, „Linijos pabaiga“, „Plotas“)

 • Nustato numatytąją pritraukimo toleranciją žemėlapio vienetais ar taškais

 • Nustato Viršūnių keitimo paieškos spindulį žemėlapio vienetais ar taškais

 • Pagrindinį dialogą rodyti kaip (reikės paleisti iš naujo): nurodykite, ar sudėtingesnį pritraukimo dialogą rodyti kaip „Dialogą“ ar „Prijungtą langą“.

 • Pritraukimo žymeklio spalva

 • checkbox Rodyti pritraukimo patarimus, tokius kaip pavadinimą sluoksnio, kurio geoobjektą jūs pritrauksite. Naudinga, kai persidengia keli geoobjektai.

 • checkbox Įgalinti pritraukimą prie nematomų (nerodomų žemėlapio drobėje) geoobjektų

Viršūnių žymėjimas

 • checkbox Rodyti žymes tik pažymėtiems geoobjektams

 • Nustatykite viršūnės Žymės stilių selectString („Kryžius“ (numatytas), „Pusiau permatomas apskritimas“ ar „Jokio“)

 • Nustatykite viršūnės Žymės dydį (milimetrais)

Kreivės postūmio įrankis

Kitos 3 parinktys skirtos įrankius offsetCurve Kreivės postūmio įrankis skyriuje Advanced digitizing. Naudojant kelis nustatymus galima įtakoti linijos pastūmimo formą. Šios parinktys galimos nuo GEOS 3.3.

 • Sujungimo stilius: „Apvalus“, „Mitra“ ar „Kampas“

 • Kvadranto segmentai

 • Mitros riba

Braižymas

Įjungus checkbox Keisti braižymą į kreivę jūs skaitmenizuojant galite kurti kreivių segmentus. Atsiminkite, kad jūsų duomenų tiekėjas turi palaikyti šią savybę.

9.1.8. 3D Nustatymai

../../../_images/options_3d.png

Fig. 9.16 3D Nustatymai

3d 3D meniu leidžia jums konfigūruoti kelis numatytuosius nustatymus, kurie naudojami 3D žemėlapio rodinyje. Jie gali būti susiję su Numatytais kameros nustatymais:

 • Projekcijos tipas: leidžia žiūrėti 3D sceną:

  • Perspektyvinėje projekcijoje (numatytoji reikšmė): Lygiagrečios linijos susikerta tolumoje. Objektai yra tuo mažesni, kuo toliau jie yra nuo kameros.

  • arba Ortogonalioje projekcijoje: Lygiagrečios linijos atrodo lygiagrečios. Objektai yra to paties dydžio nepriklausomai nuo to, koks jų atstumas nuo kameros.

 • Kameros Matymo laukas: aktualus tik perspektyvinei projekcijai, nurodo dabartinį matymo lauką laipsniais ir nurodo, kuri scenos dalis yra matma kamerai. Numatytoji reikšmė yra 45°.

 • Navigacijos režimas: suteikia skirtingus būdus sąveikauti su 3D scena. Galimi režimai yra:

  • Remiantis paviršiumi: naviguojant kamera seka fiksuotą poziciją ant žemės paviršiaus.

  • Vaikščiojimo režimas (pirmo asmens)

  navigacijos komandos skirsis priklausomai nuo parinkto režimo.

 • Judėjimo greitis

 • Apkeisti vertikalias ašis: Nurodo ar vertikalios ašies judesiai turi būti sukeisti vietomis lyginant su normalia elgsena. Įtakoja tik judėjimą Vaikščiojimo režimu. Galima nustatyti:

  • Niekada

  • Tik tempiant: vertikalus judėjimas bus apsuktas tik darant paspaudimo ir tempimo kameros posūkį

  • ir Visada: judesiai bus apsukami tiek paspaudus ir tempiant, tiek ir spaudant kursoriaus mygtukus (paspaudus mygtuką ~)

9.1.9. Spalvų nustatymai

../../../_images/options_colors.png

Fig. 9.17 Spalvų nustatymai

Šis meniu leidžia kurti ar keisti spalvų paletes, kurios naudojamos aplikacijos spalvų parinkimo valdikliuose. Galite pasirinkti iš:

 • Paskutinės spalvos rodo paskutines naudotas spalvas

 • Standartinės spalvos, numatytoji spalvų paletė

 • Projekto spalvos, dabartiniame projekte naudojamos spalvos (daugiau informacijos rasite skyriuje Styles Properties)

 • Naujo sluoksnio spalvos, rinkinys spalvų, kurios pagal nutylėjimą naudojamos pridedant naujus sluoksnius į QGIS

 • arba savo paletė(s), kurias galite kurti ar importuoti naudodami mygtuką greta iškrentančio palečių sąrašo.

Pagal nutylėjimą Paskutinių spalvų, Standartinių spalvų ir Projekto spalvų palečių negalima išimti ir jos visada matosi iškrentančiame spalvų sąraše. Į šį valdiklį taipogi galima pridėti savas paletes naudojant parinktį Rodyti spalvų mygtukuose.

Bet kuriai iš šių palečių jūs galite tvarkyti spalvų sąrašą, naudodami greta sąrašo esančius įrankius, t.y.:

 • symbologyAdd Pridėti ar symbologyRemove Išimti spalvą

 • editCopy Kopijuoti ar editPaste Įkelti spalvą

 • fileOpen Importuoti ar fileSave Eksprtuoti spalvų rinkinį iš/į .gpl failą.

Du kartus paspaudus ant spalvos sąraše, galite ją tvarkyti ar pakeisti Spalvų parinkimo dialoge. Taip pat galite ją pervadinti du kartus paspaudę ant Etiketės stulpelio.

9.1.10. Šriftų nustatymai

../../../_images/options_fonts.png

Fig. 9.18 Šriftų nustatymai

Kortelė Šriftai leidžia valdyti šriftus projektuose:

 • Šriftų pakeitimai: leidžia nurodyti automatiškus šriftų keitimus, naudojamus įkeliant projektus ar stilius, taip pagerinant palaikymą skirtingose operacinėse sistemose (pvz. keisti „Arial“ į „Helvetica“).

 • Naudotojo šriftai: Leidžia jums padėti TTF ar OTF šriftus į naudotojo profilio poaplankį fonts. Šie šriftai bus automatiškai įkelti QGIS paleidimo metu. Tai leidžia naudoti šriftus, kurie nėra įdiegti operacinės sistemos lygmenyje, kas dažniausiai būna blokuojama įmonių aplinkose. Skydelyje išvardinti visi įdiegti šriftai ir leidžiama tvarkyti (pvz. išimti) anksčiau įdiegtus naudotojo šriftus.

  Taipogi galima checkbox Automatiškai atsiųsti trūkstamus laisvai licencijuotus šriftus: Pvz. jei atidarote projektą ar stilių, ar bandote įkelti vektorinių kaladėlių sluoksnį, kurie mini šriftus, kurių šiuo metu sistemoje nėra, tada pagal įdėtą laisvai prieinamų šriftų sąrašą patikrinama, ar galima reikiamą šriftą atsisiųsti į naudotojo profilio šriftų aplanką (su šrifto licencijos pranešimu).

9.1.11. Išdėstymų nustatymai

../../../_images/options_layouts.png

Fig. 9.19 Išdėstymų nustatymai

Maketo numatytieji

Galite nurodyti Numatytąjį teksto šriftą, kuris bus naudojamas spausdinimo išdėstyme.

Tinklelio išvaizda

 • Nustatykite Tinklelio stilių (‚Ištisinis‘, ‚Taškai, ‚Kryžiukai‘)

 • Nurodykite Tinklelio spalvą

Numatytieji tinklelio ir orientacinių linijų parametrai

 • Nustatykite Tinklelio tarpus

 • Nustatykite Tinklelio poslinkį X ir Y

 • Nustatykite Pritraukimo toleranciją

Maketų keliai

 • Nurodykite Kelią(us), kuriuose ieškoti spausdinimo šablonų: sąrašas aplankų su savai išdėstymų šablonais, naudojamais kuriant naują išdėstymą.

9.1.12. Kintamųjų nustatymai

Kortelėje Kintamieji yra globalaus lygio kintamųjų sąrašas.

Čia taip pat galima valdyti globalaus lygio kintamuosius. Norėdami pridėti naują savo globalų kintamąjį, spauskite mygtuką symbologyAdd. Analogiškai parinkite sąraše savo globalų kintamąjį ir spauskite symbologyRemove, kad jį išimtumėte.

Daugiau informacijos apie kintamuosius rasite skyriuje Storing values in Variables.

../../../_images/options_variables_global.png

Fig. 9.20 Kintamųjų nustatymai

9.1.13. Autentifikacijos nustatymai

Kortelėje Autentifikacija jūs galite kurti autentifikacijos konfigūracijas ir valdyti PKI sertifikatus. Daugiau informacijos rasite skyriuje Autentifikacijos sistema.

Autentifikacijų tvarkymui jūs galite naudoti šalia lentelės esančių įrankių sąrašą:

 • symbologyAdd Pridėti naują autentikacijos konfigūraciją

 • symbologyRemove Išimti pažymėtą autentikacijos konfigūraciją

 • symbologyEdit Keisti pažymėtą autentikacijos konfigūraciją

../../../_images/auth-editor-configs2.png

Fig. 9.21 Autentifikacijos nustatymai

9.1.14. Tinklo nustatymai

Bendra

 • Nustatykite Tinklo užklausų atsakymo laukti (ms) - numatytoji reikšmė yra 60000

 • Nustatykite Numatytą pasenimo periodą WMS galimybėms (valandomis) - numatytoji reikšmė yra 24

 • Nustatykite Numatytą pasenimo periodą WMS-C/WMTS kaladėlėms (valandomis) - numatytoji reikšmė yra 24

 • Nustatykite, kiek Daugiausia pakartojimų esant kaladėlės ar geoobjekto užklausos klaidai

 • Nustatykite Naudotojo-agentą

../../../_images/options_network.png

Fig. 9.22 Tinklo ir šliuzo nustatymai

Podėlio nuostatos

Nustatykite podėlio Aplanką ir Dydį. Taipogi siūlomi įrankiai automatiškai išvalyti jungties autentifikacijos podėlį, įvykus SSL klaidoms (rekomenduojama).

Interneto prieigai naudoti šliuzą

 • checkbox Interneto prieigai naudoti šliuzą

 • Nustatykite Šliuzo tipą selectString pagal savo reikalavimus ir nustatykite „Stotį“ ir „Prievadą“. Galimi šliuzo tipai yra:

  • Default Proxy: Šliuzas nustatomas pagal sistemos šliuzą

  • Socks5Proxy: Bendrinis šliuzas bet kokiai jungčiai. Palaiko TCP, UDP, pririšimą prie prievado (įeinančioms jungtims) ir autentifikaciją.

  • HttpProxy: Įgyvendinama naudojant komandą „CONNECT“, palaiko tik išeinančias TCP jungtis; palaiko autentifikaciją.

  • HttpCachingProxy: Įgyvendinta naudojant paprastas HTTP komandas, naudinga tik HTTP užklausų kontekste.

  • FtpCachingProxy: Įgyvendinta naudojant FTP šliuzą, naudinga tik FTP užklausų kontekste.

Šliuzo prisijungimo duomenys nustatomi autentifikacijos valdiklyje.

Žemiau esančiame tekstiniame šliuzo nustatymų lauke galima pridėti kelis išimčių URL (žr. Fig. 9.22). Jei paskirties url prasideda viena iš nurodytų eilučių, nebus naudojamas joks šliuzas.

Jei jums reikia detalesnės informacijos apie skirtingų šliuzų nustatymus, prašome skaityti atitinkamą QT bibliotekos dokumentaciją https://doc.qt.io/archives/qt-5.9/qnetworkproxy.html#ProxyType-enum

Patarimas

Šliuzo naudojimas

Šliuzo naudojimas kartais gali būti sudėtingas. Naudinga veikti „bandymų ir klaidų“ metodu su aukščiau išvardintais šliuzų tipais, tikrinant kurie tinka jūsų atvejui.

9.1.15. GPS settings

9.1.15.1. GPS Visualisation Options

../../../_images/options_gps.png

Fig. 9.23 GPS settings

This dialog helps you configure GPS devices display when connected to QGIS:

 • GPS location marker for controlling the marker symbol used for the current GPS location

 • Rotate to match GPS bearing: whether the marker symbol should be rotated to match the GPS direction

9.1.15.2. GPSBabel

GPSBabel converts waypoints, tracks, and routes between popular GPS receivers such as Garmin or Magellan and mapping programs like Google Earth or Basecamp. Literally hundreds of GPS receivers and programs are supported. QGIS relies on GPSBabel to interact with these devices and manipulate their data.

 1. First you have to define the Path to GPSBabel binaries.

 2. Then you may want to add your device. You can update devices list using symbologyAdd Add new device or symbologyRemove Remove device button.

 3. For each device:

  • you provide a Device name

  • you configure different Commands QGIS will use while interacting with it, such as:

   • Waypoint download from the device

   • Waypoint upload to the device

   • Route download from the device

   • Route upload to the device

   • Track download from the device

   • Track upload to the device

   While the commands are usually GPSBabel commands, you can also use any other command line program that can create a GPX file. QGIS will replace the keywords %type, %in, and %out when it runs the command.

   As an example, if you create a device type with the download command gpsbabel %type -i garmin -o gpx %in %out and then use it to download waypoints from port /dev/ttyS0 to the file output.gpx, QGIS will replace the keywords and run the command gpsbabel -w -i garmin -o gpx /dev/ttyS0 output.gpx.

   Read the GPSBabel manual for the command line options that may be specific to your use case.

Once you have created a new device type, it will appear in the device lists for the GPS download and upload algorithms.

../../../_images/options_gpsbabel.png

Fig. 9.24 GPS Babel settings

9.1.16. Locator settings

search Kortelė Atradėjas leidžia konfigūruoti Atradėjo juostą, greitos paieškos valdiklis būsenos juostoje, kuris leidžia vykdyti paiešką aplikacijoje. Jis teikia kai kuriuos numatytuosius filtrus (su priešdėliu):

../../../_images/options_locator.png

Fig. 9.25 Locator settings

 • Project Layers (l): finds and selects a layer in the Layers panel.

 • Project Layouts (pl): finds and opens a print layout.

 • Veiksmai (.): randa ir vykdo QGIS veiksmą; veiksmu gali būti bet kuris įrankis ar QGIS meniu, skydelio atidarymas…

 • Active Layer Features (f): searches for matching attributes in any field from the current active layer and zooms to the selected feature. Press settings to configure the maximum number of results.

 • Features in All Layers (af): searches for matching attributes in the display name of each searchable layers and zooms to the selected feature. Press settings to configure the maximum number of results and the maximum number of results per layer.

 • Calculator (=): allows evaluation of any QGIS expression and, if valid, gives an option to copy the result to the clipboard.

 • Spatial Bookmarks (b): finds and zooms to the bookmark extent.

 • Settings (set): browses and opens project and application-wide properties dialogs.

 • Go to Coordinate (go): pans the map canvas to a location defined by a comma or space separated pair of x and y coordinates or a formatted URL (e.g., OpenStreetMap, Leaflet, OpenLayer, Google Maps, …). The coordinate is expected in WGS 84 (epsg:4326) and/or map canvas CRS.

 • Nominatim Geocoder (>): geocodes using the Nominatim geocoding service of the OpenStreetMap Foundation.

 • Processing Algorithms (a): searches and opens a Processing algorithm dialog.

 • Edit Selected Features (ef): gives quick access and runs a compatible modify-in-place Processing algorithm on the active layer.

Dialoge jūs galite:

 • keisti filtro Priešdėlį, t.y. raktinį žodį filtro iškvietimui

 • nustatyti, ar filtras yra Įjungtas: filtras gali būti naudojamas paieškoms ir jo klavišų kombinacija gali būti prieinama atradėjo juostos meniu

 • nustatyti,ar filtras yra Numatytasis: paieška be filtro grąžina rezultatus tik iš numatytųjų filtro kategorijų.

 • Kai kurie filtrai suteikia būdą konfigūruoti paieškos rezultatų skaičių.

Numatytųjų atradėjo filtrų rinkinys gali būti išplėstas priedais, pavyzdžiui OSM nominatim paieškai, tiesioginei duombazės paieškai, sluoksnių katalogų paieškoms, …

9.1.17. Acceleration settings

OpenCL greitinimo nustatymai.

../../../_images/options_acceleration.png

Fig. 9.26 Acceleration settings

Priklausomai nuo jūsų techninės ir programinės įrangos, jums gali reikėti įdiegti papildomas bibliotekas, kad įgalintumėte OpenCL greitinimą.

9.1.18. IDE settings

9.1.18.1. Code Editor settings

codeEditor Kodo redaktoriaus kortelėje jūs galite valdyti redagavimo valdiklių (Pythono interaktyvios konsolės ir redaktoriaus, išraiškų valdiklio bei funkcijų redaktoriaus) išvaizdą ir elgseną.

../../../_images/options_codeeditor.png

Fig. 9.27 Code Editor settings

Šio dialogo viršuje valdiklis suteikia gyvą dabartinių nustatymų peržiūrą skirtingomis programavimo kalbomis (Python, QGIS išraiškos, HTML, SQL, JavaScript). Patogus būdas keisti nustatymus.

 • Check unchecked Override Code Editor Font to modify the default Font family and Size.

 • Grupėje Spalvos jūs galite:

  • parinkti Spalvų schemą: numatytieji nustatymai yra Numatytoji, Soliarizuota tamsi ir Soliarizuota šviesi. Sava schema įjungiama iš karto, kai jūs pakeičiate spalvą ir ją visada galima atšaukti parinkus iš anksto numatytą schemą.

  • keisti kiekvieno kodo rašymo elemento spalvą. Pavyzdžiui galite pakeisti komentarų, kabučių, funkcijų ar fono spalvą…

9.1.18.2. Python Console settings

runConsole Python konsolės nustatymai padeda tvarkyti ir valdyti Python redaktorių elgseną (interactive console, code editor, project macros, custom expressions, …). Ji taipogi pasiekiama naudojant mygtuką options Parinktys… iš:

 • Python konsolės įrankinės

 • Python konsolės valdiklio kontekstinio meniu

 • ir kodo redaktoriaus kontekstinio meniu.

../../../_images/options_pythonconsole.png

Fig. 9.28 Python Console settings

Jūs galite nurodyti:

 • unchecked Autopabaigimas: Įjungia kodo autopabaigimą. Galite gauti automatinį pabaigimą iš dabartinio dokumento, įdiegtų API failų arba abiejų.

  • Autopabaigimo slenkstis: Nustato automatinio pabaigimo rodymo slenkstį (simboliais)

 • Rašoma

  • unchecked Automatinis skliaustelių įterpimas: Įjungia automatinį skliaustelių uždarymą

  • checkbox Automatinis „import“ įterpimas parašius „from xxx“: Įjungia automatinį „import“ parašymą kuriant import’us

 • Vykdymas ir tinkinimas

  • unchecked Enable Object Inspector (switching between tabs may be slow)

  • unchecked Automatiškai įrašyti prieš paleidžiant: Vykdant automatiškai įrašo skriptą. Šis veiksmas įrašys laikiną failą (laikiname sistemos aplanke), kuris bus automatiškai ištrintas po įvykdymo.

Skiltyje APIs jūs galite nurodyti:

 • checkbox Naudojamas iš anksto įkeltas API failas: Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti iš anksto įkeltus API failus. Neįjungus šios parinkties jūs galite pridėti API failus ir taipogi pasirinkti, ar norite naudoti paruoštus API failus (žiūrėkite kitą parinktį).

 • unchecked Naudojamas paruoštas API failas: Įjungus šią parinktį, parinktas *.pap failas bus naudojamas kodo kompiliavimui. Norėdami sukurti paruoštą API failą turite įkelti bent vieną *.api failą ir tada sukompiliuoti jį paspausdami mygtuką Kompiliuoti API….

GitHub prieigos žetonas, jūs galite sukurti asmeninį žetoną, leidžiantį jums dalintis kodo gabaliukais iš Python kodo redaktoriaus. Daugiau informacijos rasite dokumente GitHub autentifikacija

9.1.19. Processing settings

Kortelė processingAlgorithm Apdorojimas teikia pagrindinius įrankių ir duomenų teikėjų, naudojamų QGIS apdorojimo karkase, nustatymus. Daugiau informacijos rasite skyriuje QGIS processing framework.

../../../_images/options_processing.png

Fig. 9.29 Processing settings

9.1.20. Advanced settings

../../../_images/options_advanced.png

Fig. 9.30 Advanced settings

Visi šie nustatymai susiję su QGIS (naudotojo sąsaja, įrankiai, duomenų tiekėjai, apdorojimo konfigūracija, numatytosios reikšmės ir keliai, priedų parinktys, išraiškos, geometrijų tikrinimai…), jie įrašomi į QGIS/QGIS3.ini failą aktyvaus naudotojo profilio aplanke. Konfigūracijomis galima dalintis nukopijuojant jas į kitų įdiegtų aplikacijų aplankus.

Iš QGIS, kortelė Sudėtingesni leidžia valdyti šiuos nustatymus per Sudėtingesnių nustatymų redaktorių. Po to, kai jūs pažadate būti atsargiais, valdiklyje užpildomas medis visų esamų nustatymų ir jūs galite keisti jų reikšmes. Spauskite dešinį pelės mygtuką ant nustatymo ar grupės ir jūs galėsite jį ištrinti (norėdami pridėti nustatymą ar grupę jūs turite redaguoti QGIS3.ini failą). Pakeitimai automatiškai įrašomi į QGIS3.ini failą.

Įspėjimas

Venkite aklo Sudėtingesnių nustatymų kortelės naudojimo

Būkite labai atsargūs keisdami šio dialogo elementus, nes jie pritaikomi automatiškai. Darant pakeitimus nesuprantant jų reikšmės gali skirtingais būdais sulaužyti jūsų QGIS aplikaciją.

9.2. Darbas su naudotojo profiliais

Meniu Nustatymai ► Naudotojo profiliai leidžia nustatyti ir parinkti naudotojų profilius. Naudotojo profilis - tai bendra aplikacijos konfigūracija, viename aplanke saugant:

 • visus globalius nustatymus, įskaitant lokalę, projekcijas, autentifikacijos nustatymus, spalvų paletes, klavišų kombinacijas…

 • GUI konfigūracijas ir tinkinimą

 • grid failus ir kitus proj pagalbinius failus, įdiegtus iš duomenų transformacijos

 • įdiegtus priedus ir jų konfigūracijas

 • projektų šablonus ir įrašytų projektų istoriją su peržiūros nuotraukomis

 • apdorojimo nustatymus, žurnalus, scenarijus ir modelius.

Pagal nutylėjimą QGIS diegime yra vienas naudotojo profilis vardu default. Bet jūs galite sukurti tiek naudotojų profilių, kiek norite:

 1. Spauskite įrašą Naujas profilis….

 2. Jūsų paprašys įvesti profilio vardą. Bus sukurtas tokio paties pavadinimo aplankas ~/<UserProfiles>/ kur:

  • ~ reprezentuoja NAMŲ aplanką, kuris win Windows sistemoje paprastai yra kažkas panašaus į C:\Users\<username>.

  • o <UserProfiles> reprezentuoja pagrindinį profilių aplanką, pvz.:

   • nix .local/share/QGIS/QGIS3/profiles/

   • win %AppData%\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\

   • osx Library/Application Support/QGIS/QGIS3/profiles/

  Naudotojo profilio aplanką galima atidaryti iš QGIS naudojant Atverti aktyvaus profilio aplanką.

 3. Paleidžiama nauja QGIS kopija naudojant švarią konfigūraciją. Čia jūs galite nustatyti savo konfigūracijas.

Jei turite daugiau nei vieną naudotojo profilį, aktyvaus profilio pavadinimas rodomas aplikacijos antraštėje laužtiniuose skliaustuose.

Kadangi kiekviename naudotojų profilyje yra izoliuoti nustatymai, priedai ir istorija, jie gali būti puikiai panaudoti skirtingoms darbų sekoms, demonstracijoms, skirtingiems tos pačios mašinos naudotojams arba nustatymų testavimui ir pan. Persijungti iš vieno profilį į kitą galite jį parinkdami meniu Nustatymai ► Naudotojo profiliai. Taipogi galite paleisti QGIS su specifiniu profiliu iš komandinės eilutės.

Nenurodžius kitaip, paskutinės uždarytos QGIS sesijos profilis bus naudojamas visose kitose QGIS sesijose.

Patarimas

Paleiskite QGIS su nauju naudotojo profiliu, jei norite patikrinti rikto veikimą

Kai susiduriate su keista kai kurių QGIS funkcijų elgsena, sukurkite naują naudotojo profilį ir iš naujo įvykdykite komandas. Kartais riktas yra susijęs su kokiomis nors liekanomis dabartinio naudotojo profilyje ir naujo profilio sukūrimas gali tai išspręsti paleidus QGIS su nauju (švariu) profiliu.

9.3. Projekto savybės

Projekto savybių lange Projektas ► Savybės, jūs galite nustatyti projekto parinktis. Projekto parinktys permuša jų ekvivalentus aukščiau aprašytame Parinkčių dialoge.

9.3.1. Bendros savybės

Kortelėje Bendra, Bendri nustatymai leidžia jums:

 • pažiūrėti projekto failo vietą

 • nustatyti projekto namų aplanką (matomas elemente Projekto namai skydelyje Naršyklė). Kelias gali būti santykinis nuo projekto failo (įrašykite jį) arba absoliutus. Projekto namuose gali būti laikomi duomenys ir kitas turinys, kuris naudingas projektui. Patogu, kai duomenų rinkinių ir projektų failai laikomi skirtingose vietose. Neužpildžius Projektų namai bus aplankas, kuriame yra projekto failas.

 • nustatyti projekto pavadinimą kartu su projekto failo keliu

 • parinkti pažymėtų geoobjektų spalvą

 • parinkti fono spalvą: žemėlapio drobės spalva

 • nurodyti, ar keliai iki projekto sluoksnių turi būti įrašomi absoliutūs (pilni) ar santykiniai nuo projekto failo vietos. Jums gali labiau patikti santykiniai keliai, kai ir sluoksniai, ir projekto failai gali būti perkelti ir dalinami, arba jei projektas pasiekiamas iš kompiuterių su skirtingomis platformomis.

 • pasirinkti vengti artefaktų, kai projektas braižomas kaip žemėlapio kaladėlės. Pastebėtina, kad įjungus šią parinktį gali sumažėti greitaveika.

 • Remember attribute tables windows and docks between sessions: If checked for a project, then any opened attribute tables will be saved into the project and immediately restored when loading that project. This can improve workflows when you constructed a project with a particular set of attribute table configurations for your requirements, and re-setting up these attribute tables is a hassle.

Plotų ir atstumų skaičiavimas yra dažnas GIS poreikis. Bet šios reikšmės tikrai susijusios su projekto nustatymais. Matavimų skiltis leidžia valdyti šiuos parametrus. Jūs galite nurodyti:

 • Elipsoidą, kuriuo remiasi atstumo ir ploto skaičiavimai, jis gali būti:

  • Jokio/Planimetrinis: grąžinamos reikšmės šiuo atveju bus Dekarto skaičiavimai.

  • Savas: jums reikės nurodyti semi-major ir semi-minor reikšmes.

  • arba esama iš sąrašo (Clarke 1866, Clarke 1880 IGN, Naujas tarptautinis 1967, WGS 84…).

 • atstumo matavimo vienetai ilgiui ir perimetrui ir vienetai ploto matavimams. Numatytosios šių parametrų reikšmės yra QGIS parinktyse, bet galima permušti dabartiniam projektui. Jos naudojamos:

  • Atributų lentelės lauko atnaujinimo juostoje

  • Laukų skaičiuotuvo skaičiavimuose

  • Identifikavimo įrankiu paremtuose ilgiuose, perimetruose ir ploto reikšmėse

  • Numatytieji vienetai rodomi matavimo dialoge

The Coordinate and Bearing display allows you to customize the display of:

 • the coordinates shown in the Coordinates box on QGIS status bar and in the Derived section of the identify Identify features tool’s results

 • the bearing value displayed in the status bar for the map canvas panning direction and by the measureBearing Measure bearing tool.

Available parameters are:

 • Display coordinates using either:

  • Map Units, based on the project CRS

  • Map Geographic (degrees): based on the project CRS if it is of geographic type, otherwise uses its associated geographic CRS. This is helpful e.g. for non-earth celestial bodies.

  • or Custom Projection Units: allows to rely on any CRS you desire for coordinates display

 • In the Coordinate CRS option, you can view or define the CRS to use depending on your display mode.

 • Coordinate format: you can configure it as Decimal Degrees, Degrees, Minutes or Degrees, Minutes, Seconds, and whether it should display:

  • unchecked Show directional suffix

  • unchecked Show leading zeros for minutes and seconds

  • unchecked Show leading zeros for degrees

  • unchecked Show trailing zeros

 • Coordinate precision: the number of decimal places can be automatic (derived from the type of CRS) or set manually

 • Coordinate order: you can opt to display the coordinates in the native order of the CRS (Default) or switch it to either Easting, Northing (Longitude, Latitude) or Northing, Easting (Latitude, Longitude) order

 • Bearing format possible values are 0 to 180°, with E/W suffix, -180 to +180° or 0 to 360°. The number of Decimal places as well as whether to Show trailing zeros can be set.

../../../_images/project_general.png

Fig. 9.31 Projekto savybių dialogo Bendra kortelė

9.3.2. Metaduomenų savybės

editMetadata Metaduomenų kortelė nurodyti detalią metaduomenų informaciją, įskaitant (tarp kitų): autorių, sukūrimo datą, kalbą, aprašymą, kategorijas, raktažodžius, kontaktinę informaciją, nuorodas, istoriją. Yra ir tikrinimo funkcionalumas, leidžiantis patikrinti, ar užpildyti konkretūs laukai, nors tai nėra privaloma. Daugiau informacijos rasite skyriuje vektorinių sluoksnių metaduomenų savybės.

9.3.3. View Settings

../../../_images/project_viewsettings.png

Fig. 9.32 View Settings tab of the Project Properties dialog

The overlay View Settings tab provides means to control the project map canvas. You can:

 • set Project predefined scales: the list of scales to display in scale-related drop-down widgets, such as the status bar Scale, the visibility scales selector or secondary 2D map view settings,… in replacement of the global predefined scales.

 • Set Project full Extent: this extent will be used instead of the extent of all layers when zooming to full map extent (zoomFullExtent). It’s useful when a project contains web layers/national layers/global layers yet the actual area of interest for the project is a smaller geographic area. The project full extent coordinates can be set with the extent selector widget.

9.3.4. CRS Properties

Pastaba

For more information on how QGIS handles project projection, please read the dedicated section at Working with Projections.

The crs CRS tab helps you set the coordinate reference system to use in this project. It can be:

 • checkbox No CRS (or unknown/non-Earth projection): layers are drawn based on their raw coordinates

 • or an existing coordinate reference system that can be geographic, projected or user-defined. Layers added to the project are translated on-the-fly to this CRS in order to overlay them regardless their original CRS.

9.3.5. Transformations Properties

The transformation Transformations tab helps you control the layers reprojection settings by configuring the datum transformation preferences to apply in the current project. As usual, these override any corresponding global settings. See Datum Transformations for more details.

9.3.6. Styles Properties

Under symbology Styles tab, you can configure symbols and colors inherent to the project, allowing to safely share the project among different machines.

The Default Symbols group lets you control how new layers will be drawn in the project when they do not have an existing .qml style defined. You can set Marker, Line, Fill to apply depending on the layer geometry type as well as default Color Ramp and Text Format (e.g. when enabling labeling). Any of these items can be reset using the Clear entry from the corresponding drop-down widget.

In the Options group, you can:

 • Apply a default Opacity to new layers

 • checkbox Assign random colors to symbols, modifying the symbols fill colors, hence avoiding same rendering for all layers.

../../../_images/project_styles.png

Fig. 9.33 Styles tab

There is also an additional section where you can define specific colors for the running project. Like the global colors, you can:

 • symbologyAdd Pridėti ar symbologyRemove Išimti spalvą

 • editCopy Kopijuoti ar editPaste Įkelti spalvą

 • fileOpen Importuoti ar fileSave Eksprtuoti spalvų rinkinį iš/į .gpl failą.

Du kartus paspaudus ant spalvos sąraše, galite ją tvarkyti ar pakeisti Spalvų parinkimo dialoge. Taip pat galite ją pervadinti du kartus paspaudę ant Etiketės stulpelio.

These colors are identified as Project colors and listed as part of color widgets.

Patarimas

Use project colors to quickly assign and update color widgets

Project colors can be refered to using their label and the color widgets they are used in are bound to them. This means that instead of repeatedly setting the same color for many properties and, to avoid a cumbersome update you can:

 1. Define the color as a project color

 2. Click the data defined override widget next to the color property you want to set

 3. Hover over the Color menu and select the project color. The property is then assigned the expression project_color('color_label') and the color widget reflects that color.

 4. Repeat steps 2 and 3 as much as needed

 5. Update the project color once and the change is reflected EVERYWHERE it’s in use.

9.3.7. Data Sources Properties

In the openTable Data Sources tab, you can:

 • Transaction mode: define how edits are sent to the data provider```

  • Local Edit Buffer: edits are buffered locally and sent to the provider when toggling layer editing mode or clicking Save edits.

  • Automatic Transaction Groups: on supported datasources (postgres and geopackage databases) the edit state of all tables that originate from the same database are synchronized and executed in a server side transaction. Also, instead of buffering edit changes locally, they are directly sent to a transaction in the database which gets committed when toggling layer editing mode or clicking Save edits.

  • Buffered Transaction Groups: all editable layers, disregarding from which provider, are toggled synchronously and all edits are saved in a local edit buffer. Saving changes is executed within a single transaction on all layers (per provider).

  Note that you can change this option only if no layer is being edited in the project.

 • unchecked Evaluate default values on provider side: When adding new features in a PostgreSQL table, fields with default value constraint are evaluated and populated at the form opening, and not at the commit moment. This means that instead of an expression like nextval('serial'), the field in the Add Feature form will display expected value (e.g., 25).

 • unchecked Remember editable layer status between sessions: makes sure that all layers that are editable in a project will be remembered as such when saving the project, as well as making sure that those layers are immediately made editable whenever the project is restored.

 • Configure the Layers Capabilities, i.e.:

  • Set (or disable) which layers are identifiable, i.e. will respond to the identify tool. By default, layers are set queryable.

  • Set whether a layer should appear as read-only, meaning that it can not be edited by the user, regardless of the data provider’s capabilities. Although this is a weak protection, it remains a quick and handy configuration to avoid end-users modifying data when working with file-based layers.

  • Define which layers are searchable, i.e. could be queried using the locator widget. By default, layers are set searchable.

  • Define which layers are defined as required. Checked layers in this list are protected from inadvertent removal from the project.

  • Define which layers are private, i.e. hidden from the Layers panel. This is meant for accessory layers (basemap, join, lookups for value-relations, most probably aspatial layers, …) that you still need in a project but you don’t want them to pollute the legend tree and other layer selection tools. If set visible, they are still displayed in the map canvas and rendered in the print layout legend. Use the filterMap Filter legend ► Show private layers option in the Layers panel top toolbar to temporarily turned them on for any interaction.

  The Layers Capabilities table provides some convenient tools to:

  • Select multiple cells and press Toggle Selection to have them change their checkbox state;

  • unchecked Show spatial layers only, filtering out non-spatial layers from the layers list;

  • search Filter layers… and quickly find a particular layer to configure.

 • Under the Advanced Settings group, you can select unchecked Trust project when data source has no metadata: To speed up project loading by skipping data checks. Useful in QGIS Server context or in projects with huge database views/materialized views. The extent of layers will be read from the QGIS project file (instead of data sources) and when using the PostgreSQL provider the primary key unicity will not be checked for views and materialized views.

../../../_images/project_datasources.png

Fig. 9.34 Data Sources tab

9.3.8. Relations Properties

The relations Relations tab is used to define 1:n relations and polymorphic relations. The relations are defined in the project properties dialog. Once relations exist for a layer, a new user interface element in the form view (e.g. when identifying a feature and opening its form) will list the related entities. This provides a powerful way to express e.g. the inspection history on a length of pipeline or road segment. You can find out more about 1:n relations support in Section Creating one or many to many relations.

../../../_images/project_relations.png

Fig. 9.35 Relations tab

9.3.9. Variables Properties

The expression Variables tab lists all the variables available at the project’s level (which includes all global variables). Besides, it also allows the user to manage project-level variables. Click the symbologyAdd button to add a new custom project-level variable. Likewise, select a custom project-level variable from the list and click the symbologyRemove button to remove it. More information on variables usage in the General Tools Storing values in Variables section.

9.3.10. Macros Properties

The action Macros tab is used to edit Python macros for projects. Currently, only three macros are available: openProject(), saveProject() and closeProject().

../../../_images/macro.png

Fig. 9.36 Macro settings

9.3.11. QGIS Server Properties

The overlay QGIS Server tab allows you to configure your project in order to publish it online. Here you can define information about the QGIS Server WMS and WFS capabilities, extent and CRS restrictions. More information available in section Configure your project and subsequent.

../../../_images/project_qgis_server.png

Fig. 9.37 QGIS Server settings

9.3.12. Temporal Properties

The temporal Temporal tab is used to set the temporal range of your project, either by using manual Start date and End date inputs or by calculating it from the current project temporal layers. The project time range can then be used in the Temporal controller panel to manage the map canvas temporal navigation.

../../../_images/project_temporal.png

Fig. 9.38 Project Temporal tab

9.3.13. Terrain Properties

The layoutItem3DMap Terrain tab helps you configure default settings for the terrain and elevation. When any new 3d map is created in the project, the map will default to using the same terrain settings as are defined for the project. The project elevation settings will also be respected by the Profile tool.

../../../_images/project_terrain.png

Fig. 9.39 Project Terrain tab

Terrain and elevation options are available for:

 • Flat terrain with Terrain height setting

 • DEM (Raster Layer): with setting for defining the Raster layer, a Vertical scale factor to apply to band values and a vertical Offset

 • Mesh: with setting for defining the Mesh layer, a Vertical scale factor to apply to vertices Z value and a vertical Offset

These settings can be overwritten from the 3D map configuration dialog.

9.4. Customization

The Customization dialog lets you (de)activate almost every element in the QGIS user interface. This can be very useful if you want to provide your end-users with a ‚light‘ version of QGIS, containing only the icons, menus or panels they need.

Pastaba

Before your changes are applied, you need to restart QGIS.

../../../_images/customization.png

Fig. 9.40 The Customization dialog

Ticking the checkbox Enable customization checkbox is the first step on the way to QGIS customization. This enables the toolbar and the widget panel from which you can uncheck and thus disable some GUI items.

The configurable item can be:

 • a Menu or some of its sub-menus from the Meniu juosta

 • a whole Panel (see Skydeliai ir irankinės)

 • the Status bar described in Būsenos juosta or some of its items

 • a Toolbar: the whole bar or some of its icons

 • or any widget from any dialog in QGIS: label, button, combobox…

With select Switch to catching widgets in main application, you can click on an item in QGIS interface that you want to be hidden and QGIS automatically unchecks the corresponding entry in the Customization dialog. You can also use the Search box to find items by their name or label.

Once you setup your configuration, click Apply or OK to validate your changes. This configuration becomes the one used by default by QGIS at the next startup.

The modifications can also be saved in a .ini file using fileSave Save To File button. This is a handy way to share a common QGIS interface among multiple users. Just click on fileOpen Load from File from the destination computer in order to import the .ini file. You can also run command line tools and save various setups for different use cases as well.

Patarimas

Easily restore predefined QGIS

The initial QGIS GUI configuration can be restored by one of the methods below:

 • unchecking checkbox Enable customization option in the Customization dialog or click the selectAllTree Check All button

 • pressing the Reset button in the Settings frame under Settings ► Options menu, System tab

 • launching QGIS at a command prompt with the following command line qgis --nocustomization

 • setting to false the value of UI ► Customization ► Enabled variable under Settings ► Options menu, Advanced tab (see the warning).

In most cases, you need to restart QGIS in order to have the change applied.

9.5. Keyboard shortcuts

QGIS provides default keyboard shortcuts for many features. You can find them in section Meniu juosta. Additionally, the menu option Settings ► keyboardShortcuts Keyboard Shortcuts… allows you to change the default keyboard shortcuts and add new ones to QGIS features.

../../../_images/shortcuts.png

Fig. 9.41 Define shortcut options

Configuration is very simple. Use the search box at the top of the dialog to find a particular action, select it from the list and click on :

 • Change and press the new combination you want to assign as new shortcut

 • Set None to clear any assigned shortcut

 • or Set Default to backup the shortcut to its original and default value.

Proceed as above for any other tools you wish to customize. Once you have finished your configuration, simply Close the dialog to have your changes applied. You can also Save the changes either as an .XML file with only the User Shortcuts or with all Shortcuts or as an .PDF file with all Shortcuts and Load them into another QGIS installation.

9.6. Running QGIS with advanced settings

9.6.1. Command line and environment variables

We’ve seen that launching QGIS is done as for any application on your OS. QGIS provides command line options for more advanced use cases (in some cases you can use an environment variable instead of the command line option). To get a list of the options, enter qgis --help on the command line, which returns:

QGIS is a user friendly Open Source Geographic Information System.
Usage: /usr/bin/qgis.bin [OPTION] [FILE]
 OPTION:
    [-v, --version]   display version information and exit
    [-s, --snapshot filename]  emit snapshot of loaded datasets to given file
    [-w, --width width] width of snapshot to emit
    [-h, --height height]    height of snapshot to emit
    [-l, --lang language]    use language for interface text (changes existing override)
    [-p, --project projectfile] load the given QGIS project
    [-e, --extent xmin,ymin,xmax,ymax] set initial map extent
    [-n, --nologo]   hide splash screen
    [-V, --noversioncheck]   don't check for new version of QGIS at startup
    [-P, --noplugins]  don't restore plugins on startup
    [-B, --skipbadlayers]   don't prompt for missing layers
    [-C, --nocustomization]   don't apply GUI customization
    [-z, --customizationfile path]   use the given ini file as GUI customization
    [-g, --globalsettingsfile path]   use the given ini file as Global Settings (defaults)
    [-a, --authdbdirectory path] use the given directory for authentication database
    [-f, --code path]  run the given python file on load
    [-d, --defaultui]  start by resetting user ui settings to default
    [--hide-browser]    hide the browser widget
    [--dxf-export filename.dxf]   emit dxf output of loaded datasets to given file
    [--dxf-extent xmin,ymin,xmax,ymax]   set extent to export to dxf
    [--dxf-symbology-mode none|symbollayer|feature] symbology mode for dxf output
    [--dxf-scale-denom scale]    scale for dxf output
    [--dxf-encoding encoding]    encoding to use for dxf output
    [--dxf-map-theme maptheme]   map theme to use for dxf output
    [--take-screenshots output_path]    take screen shots for the user documentation
    [--screenshots-categories categories]  specify the categories of screenshot to be used (see QgsAppScreenShots::Categories).
    [--profile name]    load a named profile from the user's profiles folder.
    [-S, --profiles-path path] path to store user profile folders. Will create profiles inside a {path}\profiles folder
    [--version-migration]  force the settings migration from older version if found
    [--openclprogramfolder]     path to the folder containing the sources for OpenCL programs.
    [--help]        this text
    [--]      treat all following arguments as FILEs

 FILE:
  Files specified on the command line can include rasters,
  vectors, and QGIS project files (.qgs and .qgz):
   1. Rasters - supported formats include GeoTiff, DEM
    and others supported by GDAL
   2. Vectors - supported formats include ESRI Shapefiles
    and others supported by OGR and PostgreSQL layers using
    the PostGIS extension

Patarimas

Example Using command line arguments

You can start QGIS by specifying one or more data files on the command line. For example, assuming you are in the qgis_sample_data directory, you could start QGIS with a vector layer and a raster file set to load on startup using the following command: qgis ./raster/landcover.img ./gml/lakes.gml

9.6.1.1. --version

This option returns QGIS version information.

9.6.1.2. --snapshot

This option allows you to create a snapshot in PNG format from the current view. This comes in handy when you have many projects and want to generate snapshots from your data, or when you need to create snapshots of the same project with updated data.

Currently, it generates a PNG file with 800x600 pixels. The size can be adjusted using the --width and --height arguments. The filename can be added after --snapshot. For example:

qgis --snapshot my_image.png --width 1000 --height 600 --project my_project.qgs

9.6.1.3. --width

This option returns the width of the snapshot to be emitted (used with --snapshot).

9.6.1.4. --height

This option returns the height of the snapshot to be emitted (used with --snapshot).

9.6.1.5. --lang

Based on your locale, QGIS selects the correct localization. If you would like to change your language, you can specify a language code. For example, qgis --lang it starts QGIS in Italian localization.

9.6.1.6. --project

Starting QGIS with an existing project file is also possible. Just add the command line option --project followed by your project name and QGIS will open with all layers in the given file loaded.

9.6.1.7. --extent

To start with a specific map extent use this option. You need to add the bounding box of your extent in the following order separated by a comma:

--extent xmin,ymin,xmax,ymax

This option probably makes more sense when paired with the --project option to open a specific project at the desired extent.

9.6.1.9. --noversioncheck

Skip searching for a new version of QGIS at startup.

9.6.1.10. --noplugins

If you have trouble at start-up with plugins, you can avoid loading them at start-up with this option. They will still be available from the Plugins Manager afterwards.

9.6.1.11. --nocustomization

Using this option, any existing GUI customization will not be applied at startup. This means that any hidden buttons, menu items, toolbars, and so on, will show up on QGIS start up. This is not a permanent change. The customization will be applied again if QGIS is launched without this option.

This option is useful for temporarily allowing access to tools that have been removed by customization.

9.6.1.12. --skipbadlayers

Using this option, you can avoid QGIS prompting the Handle Unavailable Layers dialog at startup. The project file is loaded, with missing layers kept as unavailable. More details on the topic at Neteisingų kelių iki failų tvarkymas.

9.6.1.13. --customizationfile

Using this option, you can define a UI customization file, that will be used at startup.

9.6.1.14. --globalsettingsfile

The equivalent environment variable is QGIS_GLOBAL_SETTINGS_FILE.

Using this option, you can specify the path for a Global Settings file (.ini), also known as the Default Settings. The settings in the specified file replace the original inline default ones, but the user profiles‘ settings will be set on top of those.

QGIS looks for the default global settings file in the following order and only the first found file will be used:

 • path specified by the commandline parameter

 • path defined by the environment variable

 • the AppDataLocation folder, where persistent application data can be stored; it is managed by the user or system administrator and is not touched by installer and does not require any additional setup like passing commandline parameters or settings environment variable. Depending on the OS, it is:

  • nix $HOME/.local/share/QGIS/QGIS3/

  • win C:\Users\<username>\%AppData%\Roaming\QGIS\QGIS3\

  • osx $HOME/Library/Application Support/QGIS/QGIS3/

 • the installation directory, i.e. your_QGIS_package_path/resources/qgis_global_settings.ini.

Presently, there’s no way to specify a file to write settings to; therefore, you can create a copy of an original settings file, rename, and adapt it.

Setting the qgis_global_setting.ini file path to a network shared folder, allows a system administrator to change global settings and defaults in several machines by only editing one file.

9.6.1.15. --authdbdirectory

This option is similar to --globalsettingsfile, but defines the path to the directory where the authentication database will be stored and loaded.

9.6.1.16. --code

This option can be used to run a given python file directly after QGIS has started.

For example, when you have a python file named load_alaska.py with following content:

from qgis.utils import iface
raster_file = "/home/gisadmin/Documents/qgis_sample_data/raster/landcover.img"
layer_name = "Alaska"
iface.addRasterLayer(raster_file, layer_name)

Assuming you are in the directory where the file load_alaska.py is located, you can start QGIS, load the raster file landcover.img and give the layer the name ‚Alaska‘ using the following command:

qgis --code load_alaska.py

9.6.1.17. --defaultui

On load, permanently resets the user interface (UI) to the default settings. This option will restore the panels and toolbars visibility, position, and size. Unless it’s changed again, the default UI settings will be used in the following sessions.

Notice that this option doesn’t have any effect on GUI customization. Items hidden by GUI customization (e.g. the status bar) will remain hidden even using the --defaultui option. See also the --nocustomization option.

9.6.1.18. --hide-browser

On load, hides the Browser panel from the user interface. The panel can be enabled by right-clicking a space in the toolbars or using the View ► Panels (Settings ► Panels in kde Linux KDE).

Unless it’s enabled again, the Browser panel will remain hidden in the following sessions.

9.6.1.19. --dxf-*

These options can be used to export a QGIS project into a DXF file. Several options are available:

 • –dxf-export: the DXF filename into which to export the layers;

 • –dxf-extent: the extent of the final DXF file;

 • –dxf-symbology-mode: several values can be used here: none (no symbology), symbollayer (Symbol layer symbology), feature (feature symbology);

 • –dxf-scale-denom: the scale denominator of the symbology;

 • –dxf-encoding: the file encoding;

 • –dxf-map-theme: choose a map theme from the layer tree configuration.

9.6.1.20. --take-screenshots

Takes screenshots for the user documentation. Can be used together with --screenshots-categories to filter which categories/sections of the documentation screenshots should be created (see QgsAppScreenShots::Categories).

9.6.1.21. --profile

Loads QGIS using a specific profile from the user’s profile folder. Unless changed, the selected profile will be used in the following QGIS sessions.

9.6.1.22. --profiles-path

With this option, you can choose a path to load and save the profiles (user settings). It creates profiles inside a {path}\profiles folder, which includes settings, installed plugins, processing models and scripts, and so on.

This option allows you to, for instance, carry all your plugins and settings in a flash drive, or, for example, share the settings between different computers using a file sharing service.

The equivalent environment variable is QGIS_CUSTOM_CONFIG_PATH.

9.6.1.23. --version-migration

If settings from an older version are found (e.g., the .qgis2 folder from QGIS 2.18), this option will import them into the default QGIS profile.

9.6.1.24. --openclprogramfolder

Using this option, you can specify an alternative path for your OpenCL programs. This is useful for developers while testing new versions of the programs without needing to replace the existing ones.

The equivalent environment variable is QGIS_OPENCL_PROGRAM_FOLDER.

9.6.2. Deploying QGIS within an organization

If you need to deploy QGIS within an organization with a custom configuration file, first you need to copy/paste the content of the default settings file located in your_QGIS_package_path/resources/qgis_global_settings.ini. This file already contains some default sections identified by a block starting with []. We recommend that you keep these defaults values and add your own sections at the bottom of the file. If a section is duplicated in the file, QGIS will take the last one from top to bottom.

You can change allowVersionCheck=false to disable the QGIS version check.

If you do not want to display the migration window after a fresh install, you need the following section:

[migration]
fileVersion=2
settings=true

If you want to add a custom variable in the global scope:

[variables]
organisation="Your organization"

To discover the possibilities of the settings INI file, we suggest that you set the config you would like in QGIS Desktop and then search for it in your INI file located in your profile using a text editor. A lot of settings can be set using the INI file such as WMS/WMTS, PostGIS connections, proxy settings, maptips…

Finally, you need to set the environment variable QGIS_GLOBAL_SETTINGS_FILE to the path of your customized file.

In addition, you can also deploy files such as Python macros, color palettes, layout templates, project templates… either in the QGIS system directory or in the QGIS user profile.

 • Layout templates must be deployed in the composer_templates directory.

 • Project templates must be deployed in the project_templates directory.

 • Custom Python macros must be deployed in the python directory.