5. Pradžia

Šiame skyriuje pateikiama trumpa apžvalga kaip diegti QGIS, atsisiųsti QGIS pavyzdinius duomenis bei vykdyti pirmą paprastą rastro ir vektorinių duomenų vizualizavimą.

5.1. QGIS diegimas

QGIS projektas teikia skirtingus QGIS diegimo būdus, priklausomai nuo jūsų platformos.

5.1.1. Diegimas iš dvejetainio kodo

Standartiniai diegikliai paruošti win MS Windows ir osx macOS. Dvejetainiai paketai (rpm ir deb) arba programų repozitorijos teikiamos daugumai GNU/Linux nix distribucijų.

Daugiau informacijos ir instrukcijas jūsų operacinei sistemai rasite https://qgis.org/lt/site/forusers/download.html.

5.1.2. Diegimas iš išeities kodo

Jei jums reikia sukurti QGIS iš išeities kodo, prašome skaityti diegimo instrukcijas. Jos platinamos kartu su QGIS išeities kodu faile INSTALL. Jį taipogi galite rasti internete adresu https://github.com/qgis/QGIS/blob/release-3_28/INSTALL.md.

Jei norite sukurti konkrečią laidą, o ne šiuo metu kuriamą versiją, aukščiau minimoje nuorodoje turėtumėte pakeisti master su norimos laidos šaka (paprastai forma release-X_Y form) (gali skirtis diegimo instrukcijos).

5.1.3. Diegimas išoriniuose kaupikliuose

QGIS galima įdiegti flash kaupiklyje (su priedais ir nustatymais). Tai pasiekiama nurodant –profiles-path parinktį, kuri permuša numatytąjį naudotojo profilio kelią ir priverčia QSettings taipogi naudoti šį aplanką. Daugiau informacijos rasite skiltyje Sistema.

5.1.4. Pavyzdinių duomenų atsisiuntimas

Šiame naudotojų gide yra pavyzdžiai, kurie remiasi QGIS pavyzdiniais duomenimis (dar vadinamais Aliaskos duomenų rinkiniu). Atsisiųskite pavyzdinius duomenis iš https://github.com/qgis/QGIS-Sample-Data/archive/master.zip ir išpakuokite archyvą bet kurioje jums patogioje jūsų sistemos vietoje.

Aliaskos duomenų rinkinyje yra visi GIS duomenys, kurie naudojami pavyzdžiuose ir šio vadovo ekrano nuotraukose. Ten pat yra ir nedidelė GRASS duombazė. QGIS pavyzdinių duomenų projekcija yra Alaska Albers Equal Area su pėda kaip vienetu. EPSG kodas yra 2964.

PROJCS["Albers Equal Area",
GEOGCS["NAD27",
DATUM["North_American_Datum_1927",
SPHEROID["Clarke 1866",6378206.4,294.978698213898,
AUTHORITY["EPSG","7008"]],
TOWGS84[-3,142,183,0,0,0,0],
AUTHORITY["EPSG","6267"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9108"]],
AUTHORITY["EPSG","4267"]],
PROJECTION["Albers_Conic_Equal_Area"],
PARAMETER["standard_parallel_1",55],
PARAMETER["standard_parallel_2",65],
PARAMETER["latitude_of_center",50],
PARAMETER["longitude_of_center",-154],
PARAMETER["false_easting",0],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["us_survey_feet",0.3048006096012192]]

Jei ketinate naudoti QGIS kaip grafinę sąsają GRASS, galite rasti kelis pavyzdinius duomenų rinkinius (pvz. Spearfish arba South Dakota) oficialioje GRASS GIS svetainėje https://grass.osgeo.org/download/data/.

5.2. QGSI paleidimas ir išjungimas

QGIS galima paleisti kaip bet kurią kitą jūsų kompiuterio programą. Tai reiškia, kad jūs galite QGIS paleisti:

 • naudodami nix Aplikacijų meniu, win Start meniu arba osx Dock

 • du kartus paspaudę ant Aplikacijos aplanko ar darbastalio piktogramos

 • du kartus paspaudę ant esamo QGIS projekto failo (su .qgz ar .qgs praplėtimu). Pastebėtina, kad tai atvers projektą.

 • parašę qgis komandinėje eilutėje (darant prielaidą, kad QGIS pridėtas į jūsų PATH arba jūs esate diegimo aplanke)

QGIS galite išjungti:

 • nix win meniu parinktimi option Projektas ► Išjungti QGIS arba naudokite klavišų kombinaciją Ctrl+Q

 • osx QGIS ► Išjungti QGIS arba naudokite klavišų kombinaciją Cmd+Q

 • arba naudokite raudoną kryžiuką viršutiniame dešiniame pagrindinio aplikacijos lango kampe.

5.3. Pavyzdinė sesija: rastro ir vektorinių sluoksnių įkėlimas

Dabar jūs įdiegėte QGIS ir pavyzdinį duomenų rinkinį, mes parodysime pirmą pavyzdinę sesiją. Šiame pavyzdyje vizualizuosime rastro ir vektorinį sluoksnį. Mes naudosime:

 • landcover rastro sluoksnį (qgis_sample_data/raster/landcover.img)

 • ir lakes vektorinį sluoksnį (qgis_sample_data/gml/lakes.gml)

Kur qgis_sample_data yra kelias iki išpakuoto duomenų rinkinio.

 1. Paleiskite QGIS kaip nurodyta QGSI paleidimas ir išjungimas.

 2. Duomenys, su kuriais dirbsime, naudoja Albers Equal Area projekciją, todėl atitinkamai nustatykime projekto CRS:

  1. QGIS naudotojo sąsajos apačioje dešinėje spauskite mygtuką setProjection Parinkti projekciją. Atsidaro projekto savybių dialogas su aktyvia kortele CRS.

  2. Lauke search Filtras įrašykite ̀`2964` .

  3. Parinkite eilutę su CRS pavadinimu NAD27 / Alaska Albers.

   ../../../_images/selectCRS.png

   Fig. 5.1 Parinkite duomenų koordinačių atskaitos sistemą

  4. Spauskite Gerai

  Pastaba

  Kol kas galite ignoruoti/uždaryti pranešimą „ballpark transform“, kuris gali pasirodyti.

 3. Įkelkite failus į QGIS:

  1. Spauskite dataSourceManager Duomenų šaltinių tvarkyklės piktogramą. Duomenų šaltinių tvarkyklė turėtų atsidaryti Naršymo režime.

  2. Suraskite aplanką qgis_sample_data/raster/

  3. Parinkite ERDAS IMG failą rasterLayer landcover.img ir su kartus jį paspauskite. Žemės dangos sluoksnis pridedamas duomenų fone, o Duomenų šaltinių tvarkymo langas lieka atidarytas.

   ../../../_images/add_raster1.png

   Fig. 5.2 Duomenų pridėjimas į naują QGIS projektą

  4. Kad įkeltumėte ežerų duomenis, suraskite aplanką qgis_sample_data/gml/ ir atitempkite dbSchema lakes.gml failą virš QGIS pagrindinio dialogo. (Arba tiesiog spauskite, kaip minėta, du kartus.)

  5. Atsidaro dialogas Parinkite elementus pridėjimui ir nuskenuojamas failas. Taip yra tod4l, kad .gml formatas leidžia saugoti daugiau nei vieną sluoksnį viename faile.

   ../../../_images/addLayerItems.png

   Fig. 5.3 Parinkite failo sluoksnius

  6. Mūsų atveju yra tik vienas sluoksnis polygonLayer lakes. Parinkite jį ir spauskite Pridėti sluoksnius.

  7. Sluoksnis pridedamas į skydelį Sluoksniai

 4. Uždarykite duomenų šaltinių tvarkyklės langą

Skydelyje Sluoksniai jūs galite pastebėti, kad prie sluoksnio lakes rodoma indicatorNoCRS Sluoksnis neturi nustatytos koordinačių atskaitos sistemos. Pataisykime tai.

 1. Spauskite ženkliuką indicatorNoCRS. Atidaromas dialogas Koordinačių atskaitos sistemos parinkimas.

 2. Kaip ir anksčiau, raskite ir pažymėkite CRS įrašą NAD27 / Alaska Albers.

 3. Sauskite Gerai

Dabar jūs projekte turite du sluoksnius, nuspalvintus atsitiktinėmis spalvomis. Patinkinkime ežerų sluoksnį.

 1. Parinkite zoomIn Didinti įrankį Navigacijos įrankinėje

 2. Priartinkite plotą su ežerais

 3. Du kartus spauskite ant lakes sluoksnio žemėlapio legendoje, kad atvertumėte Savybių dialogą

 4. Kad pakeistumėte ežerų spalvą:

  1. Spauskite ant symbology Simbologijos kortelės

  2. Parinkite mėlyną pildymo spalvą

   ../../../_images/selectFillColor.png

   Fig. 5.4 Ežerų spalvos parinkimas

  3. Spauskite Gerai. Ežerai dabar žemėlapio drobėje rodomi mėlynai.

 5. Kad parodytumėte ežerų pavadinimus:

  1. Vėl atidarykite lakes sluoksnio Savybių dialogą

  2. Spauskite ant labelingSingle Užrašų kortelės

  3. Iškrentančiame sąraše parinkite Atskiri užrašai, kad įjungtumėte užrašus.

  4. Reikšmė sąraše parinkite lauką NAMES.

   ../../../_images/showLabels.png

   Fig. 5.5 Ežerų pavadinimų rodymas

  5. Spauskite Taikyti. Pavadinimai dabar pasirodys virš ribų.

 6. Galite pagerinti etikečių įskaitomumą pridėdami aplink baltą buferį:

  1. Spauskite kortelę Buferis sąraše kairėje

  2. Įjunkite checkbox Paišyti teksto buferį

  3. Parinkite 3, kaip buferio dydį

  4. Spauskite Taikyti

  5. Pažiūrėkite, ar rezultatas gerai atrodo, jei reikia, pakeiskite reikšmę.

  6. Tada spauskite Gerai, kad uždarytumėte Sluoksnio savybių dialogą ir pritaikytumėte pakeitimus.

   ../../../_images/buffer_around_labels.png

   Fig. 5.6 Buferių rodymas aplink užrašus

Dabar pridėkite kelias dekoracijas, kad apipavialintumėte žemėlapį ir išeksportuotumėte jį iš QGIS:

 1. Parinkite meniu Rodymas ► Dekoracijos ► Mastelio juostą

 2. Atsivėrusiame dialoge įjunkite parinktį checkbox Įjungti mastelio juostą

 3. Nustatykite parinktis taip, kaip norite

 4. Spauskite Gerai

 5. Analogiškai iš dekoracijų meniu pridėkite daugiau elementų (šiaurės rodyklę, autorių teisių etiketę…) į žemėlapio drobę su savom savybėm.

 6. Spauskite Projektas ► Importuoti/Eksportuoti ► saveMapAsImage Eksportuoti žemėlapį į pietinį…

 7. Atsidariusiame dialoge spauskite Įrašyti

 8. Parinkite failo vietą, formatą ir patvirtinkite vėl spausdami Įrašyti.

 9. Spauskite Projektas ► fileSave Įrašyti…, kad įrašytumėte jūsų pakeitimus kaip .qgz projekto failą.

  ../../../_images/map_with_decorations.png

  Fig. 5.7 Su dekoracijomis eksportuoto žemėlapio rodymas

Viskas! Matote kaip paprasta QGIS vizualizuoti rastro ir vektorinius sluoksnius, konfigūruoti juos ir sukurti jūsų žemėlapį piešinio formatu, kurį galite naudoti kitose programose. Eikime toliau ir išmokime daugiau apie funkcionalumą, savybes ir nustatymus bei kaip juos naudoti.

Pastaba

Norėdami tęsti mokytis QGIS pažingsniui, tęskite Mokymo medžiagą.