Svarbu

Vertimas yra bendruomenės pastangos jūs galite prisijungti. Šis puslapis šiuo metu išverstas 95.71%.

11.2. 3D žemėlapio vaizdas

3D vizualizavimas palaikomas 3D žemėlapio vaizde. Jūs galite sukurti, tvarkyti ir atverti 3D žemėlapio vaizdus per meniu Rodymas ► 3D žemėlapio vaizdai ►:

 1. Spausdami new3DMap Naujas 3D žemėlapio vaizdas jūs galite sukurti naują 3D žemėlapio vaizdą. Pasirodys plaukiojantis ir prijungiamas QGIS skydelis (žr. 3D žemėlapio vaizdo dialogas). Jis turi tokią pačią apimtį ir vaizdą kaip ir pagrindinė 2D žemėlapio drobė ir teikia rinkinį įrankių, leidžiančių keisti vaizdą į 3D.

 2. Spausdami Valdyti 3D žemėlapio vaizdus jūs galite patekti į 3D žemėlapio vaizdų tvarkyklę. Čia turite galimybę atverti, dubliuoti, pašalinti ar pervadinti 3D žemėlapių vaizdus.

 3. Jei sukuriate vieną ar daugiau 3D žemėlapio vaizdų, jūs matote juos išvardintus meniu 3D žemėlapio vaizdai. Paspaudę ant jų galite juos įjungti ir išjungti. Jie bus įrašyti kartu su projektu, net jei jie išjungti.

../../../_images/3dmapview.png

Fig. 11.23 3D žemėlapio vaizdo dialogas

Šie įrankiai teikiami 3D žemėlapio vaizdo skydelio viršuje:

 • pan Kameros valdymas: keičia vaizdą, paliekant tą patį kampą ir kameros kryptį

 • zoomFullExtent Zoom Full: resizes the view to the whole layers‘ extent, or the reference extent if set

 • 3dNavigation Perjungti ekrano pranešimus: rodo/slepia navigacijos valdiklį (tai skirta palengvinti žemėlapio vaizdo valdymą)

 • identify Identifikuoti: grąžina informaciją apie paspaustą tašką paviršiuje arba paspaustą 3D geoobjektą – daugiau informacijos rasite skyriuje Identifying Features

 • measure Matavimo linija: matuoja horizontalų atstumą tarp taškų

 • play Anomacijos: rodo/slepia animacijos grotuvo valdiklį

 • saveMapAsImage Įrašyti kaip piešinį…: įrašo dabartinį vaizdą kaip piešinio formato failą

 • 3d Eksportuoti 3D sceną: eksportuoja dabartinį vaizdą kaip 3D sceną (.obj failą), leidžia vėliau apdoroti programose, tokiose kaip Blender… Paviršiaus ir vektoriniai geoobjektai eksportuojami kaip 3D objektai. Eksporto nustatymai, permušantys sluoksnio savybes ar žemėlapio vaizdo konfigūraciją, yra:

  • Scenos pavadinimas ir paskirties Aplankas

  • Paviršiaus rezoliucija

  • Paviršiaus tekstūros rezoliucija

  • Modelio mastelis

  • checkbox Glotninti kampus

  • checkbox Eksportuoti normales

  • checkbox Eksportuoti tekstūras

 • showPresets Nustatyti vaizdo temą: Leidžia jums parinkti ir nustatyti sluoksnius, kurie bus rodomi žemėlapio vaizde, pagal iš anksto nustatytas žemėlapio temas.

 • options Parinkčių meniu leidžia:

  • Pridėti vizualius 3D braižymo efektus, tokius kaip šešėlius, akių kupolo apšvietimą ar aplinkos okliuziją

  • Sinchronizuoti vaizdus (2D žemėlapio vaizdas seka 3D kamerą ir/arba 3D kamera seka 2D žemėlapio vaizdą)

  • Rodyti kameros matomą plotą 2D žemėlapio vaizde

  • options Konfigūruoti 3D žemėlapio vaizdo nustatymus.

 • dock Prisegti 3D žemėlapio vaizdą: persijungti tarp prisegto valdiklio ir aukščiausio lygio lango

11.2.1. Scenos konfigūravimas

3D žemėlapio vaizdas atidaromas su numatytais nustatymais, kuriuos jūs galite pakeisti. Norėdami tai padaryti, išplėskite meniu the options Parinktys, esantį 3D drobės skydelio viršuje, ir spauskite mygtuką options Konfigūruoti, kad atvertumėte 3D konfigūravimo langą.

3D konfigūracijos lange yra keletas parinkčių, kuriomis galite tinkinti 3D sceną:

11.2.1.1. Bendra

../../../_images/3dmapconfiguration_general.png

Fig. 11.24 The 3D Map General Configuration dialog

Under the general General tab, you can:

 • Limit the 3D scene’s contents to a 2D map extent, using the spatial extent selector: terrain and features are clipped at the specified extent and only the parts falling within the extent are loaded in the scene. Elevation range of the terrain, mesh and pointcloud layers is also taken into account so that the camera is not positioned below the scene’s contents, particularly when using the terrain’s vertical scale setting to exaggerate the elevation differences.

  The set extent is also used as reference extent when pressing the zoomFullExtent Zoom full button in 3D map view.

 • Check checkbox Show in 2D map view to display in the main map canvas a rubberband corresponding to the current extent of the 3D scene.

11.2.1.2. Paviršius

../../../_images/3dmapconfiguration_terrain.png

Fig. 11.25 The 3D Map Terrain Configuration dialog

 • Paviršius: Prieš neriant į detales, svarbu pastebėti, kad paviršius 3D vaizde reprezentuojamas paviršiaus kaladėlių hierarchija ir kai kamera priartėja prie paviršiaus, esamos kaladėlės, kuriose nebėra pakankamai detalių, pakeičiamos mažesnėmis kaladėlėmis su daugiau detalių. Kiekvienoje kaladėlėje yra tinklo geometrija, gauta iš aukščio rastro sluoksnio ir 2D žemėlapių sluoksnių tekstūros.

  • Aukščio paviršiaus Tipai gali būti:

  • Aukščio: rastras ar tinklelio sluoksnis, kurie naudojami paviršiaus kūrimui. Rastro sluoksnyje turi būti aukščio juosta. Tinklelio sluoksnio atveju naudojamos viršūnių Z reikšmės.

  • Vertikalus mastelis: Mastelio faktorius vertikaliam masteliui. Didinant šį mastelį bus papildomai didinamas paviršiaus aukštis.

  • Kaladėlių rezoliucija: Kiek paviršiaus rastro mėginių naudoti kiekvienai kaladėlei. Reikšmė 16px reiškia, kad kiekvienos kaladėlės geometrijoje bus 16x16 aukščio mėginių. Didesni skaičiai reiškia detalesnį paviršių sudėtingesnio braižymo kaina.

  • Sijono aukštis: Kartais galima matyti mažus tarpelius tarp paviršiaus kaladėlių. Didinant šią reikšmę, aplink paviršiaus kaladėles bus pridėtos vertikalios sienos („sijonai“), slepiančios tarpelius.

  • Poslinkis: pastumia paviršių aukštyn ar žemyn, pvz. keičiant aukštį kitų scenos objektų santykije su žeme.

   Taii gali būti naudinga, kai yra nesutapimas tarp paviršiaus aukščių ir sluoksnių aukšio jūsų scenoje (pvz. taškų debesys, kurie naudoja tik santykinius vertikalius aukščius). Tokiu atveju rankiniu būdu keičiant paviršiaus aukštį galima juos sutapatinti su jūsų scenos objektų aukščiu taip pagerinant navigacijos patirtį.

 • Kai tinklelio sluoksnis naudojamas kaip paviršius, jūs galite keisti Trikampių nustatymus (tinklelio rodymą, glotnius trikampius, detalumo lygį) ir Braižymo spalvų nustatymus (kaip vieną spalvą ar spalvų rampą). Daugiau informacijos rasite skiltyje Tinklelio sluoksnio 3D savybės.

 • unchecked Paviršiaus pildymas: Leidžia jums pasirinkti, kaip bus braižomas paviršius:

  • Pildymas išjungtas - paviršiaus spalvą nustato tik žemėlapio tekstūra

  • Pildymas įjungtas - paviršiaus spalva nustatoma naudojant Phong pildymo modelį, atsižvelgiant į žemėlapio tekstūrą, paviršiaus normalų vektorių, scenos apšvietimą, paviršiaus medžiagą, Pasyvias ir Atsipindinčias spalvas bei Blizgumą

11.2.1.3. Šviesos

Kortelėje Šviesos, spauskite symbologyAdd meniu, kad pridėtumėte

 • iki aštuonių Taškinių šviesų: skleidžia šviesą visomis kryptimis, kaip šviesos sfera, užpildanti plotą. Objektai, kurie yra arčiau šviesos bus ryškesni, o toliau esantys objektai - tamsesni. Taškinė šviesa turi konkrečią poziciją (X, Y ir Z), Spalvą, Intensyvumą ir Slopinimą

 • iki keturių Kryptinių šviesų: atkartoja šviesą, kurią gautumėte iš didžiulio šviesos šaltinio, esančio toli nuo jūsų objektų, visada centruotą ir niekada netemstančią (pvz. Saulę). Ji skleidžia paralelinius šviesos spindulius viena kryptimi ir šviesa pasiekia begalybę. Kryptinė šviesa gali būti pasukta nurodžius Azimutą, turi Aukštį, Spavą ir Intensyvumą.

../../../_images/3dmapconfiguration_lights.png

Fig. 11.26 3D žemėlapio šviesų konfigūravimo dialogas

11.2.1.4. Šešėlis

Įjunkite parinktį unchecked Rodyti šešėlius, kad jūsų scenoje rodytumėte šešėlius, pagal nurodytus:

 • Kryptinę šviesą

 • Šešėlio braižymo maksimalų atstumą: kad būtų išvengta šešėlių braižymo per doli esantiems objektams, ypač kai kamera žiūri į horizontą

 • Šešėlių šališkumą: kad būtų išvengta savo šešėlių efektų, kurie kai kuriuos plotus gali padaryti tamsesniais už kitus, dėl žemėlapio dydžių skirtumų. Kuo mažesnis, tuo geriau

 • Šešėlio žemėlapio rezoliucija: kad šešėliai būtų aštresni. Tai gali reikšti prastesnę greitaveiką, jei rezoliucijos parametras per aukštas.

11.2.1.5. Kamera ir dangus

Šioje kortelėje jūs galite valdyti įvairius parametrus, tokius kaip kamerą, 3D ašis, navigacijos sinchronizaciją ir dangų.

../../../_images/3dmapconfiguration_camera.png

Fig. 11.27 3D žemėlapio kameros konfigūravimo dialogas

 • Kameros parametrų grupė permuša kai kuriuos numatytuosius kameros nustatymus, padarytus dialoge Nustatymai ► Parinktys ► 3D.

 • Įjunkite parinktį unchecked Rodyti 3D ašis, kad įjungtumėte 3D ašies įrankį. Ši parametrų grupė leidžia nustatyti ašies tipą ir jos poziciją.

  • Nurodžius tipą Koordinačių atskaitos sistema, bus rodoma statmena ašis.

  • Nurodžius tipą Kubas, bus rodomas 3D kubas. Kubo paviršius galima naudoti kameros vaizdo keitimui: pavyzdžiui spauskite ant šiaurės paviršiaus, jei norite, kad kamera matytų iš šiaurės.

Patarimas

Spauskite ant 3D ašies, kad greitai nustatytumėte poziciją ir tipą bei kameros vaizdą.

../../../_images/3dmapconfiguration_3daxis_menu.png

Fig. 11.28 3D ašies kontekstinis meniu

 • Navigacijos sinchronizavimo parametro grupėje yra parinktys 2D vaizdo sinchronizavimui su 3D kameros pozicija arba 3D kameros pozicijai su 2D vaizdu arba abiejų krypčių sinchronizacijai. Paskutinė parinktis rodo 3D kameros matomą apimtį 2D žemėlapio vaizde.

 • Įjunkite unchecked Rodyti dangų, jei norite įjungti scenoje dangaus braižymą. Galimi dangaus tipai:

  • Panoraminė tekstūra, su vienu failu, teikiančiu 360° vaizdą

  • Atskiri paviršiai, su tekstūros failu kiekvienai iš šešių scenos dėžutės pusių

  Dangaus tekstūros nuotraukos gali būti failai diske, nutolę URL arba į projektą įdėti failai (daugiau informacijos).

11.2.1.6. Sudėtingesni

 • Žemėlapio kaladėlių rezoliucija: 2D žemėlapio piešinių, naudojamų kaip paviršiaus tekstūros, plotis ir aukštis. 256px reiškia, kad kiekviena kaladėlė bus braižoma į 256x256 pikselių piešinį. Didesni skaičiai sukuria detalesnes paviršiaus kaladėles sudėtingesnio braižymo kaina.

 • Maks. ekrano klaida: Nurodo slenkstį keičiant paviršiaus kaladėles detalesnėmis (ir atvirkščiai) - pvz. kaip greitai 3D vaizdas naudos aukštesnės kokybės kaladėles. Mažesni skaičiai reiškia daugiau detalių scenoje padidėjusio braižymo sudėtingumo kaina.

 • Maks. žemės klaida: Paviršiaus kaladėlių rezoliucija, kurioje kaladėlių dalinamas į detalesnes bus stabdomas (dalinant jas vis tiek nebebūtų gaunama papildomų detalių). Ši reikšmė riboja kaladėlių hierarchijos gylį: mažesnės reikšmės reiškia gilesnę hierarchiją didinant braižymo sudėtingumą.

 • Mastelio lygiai: Rodo mastelio lygių skaičių (priklauso nuo žemėlapio kaladėlių rezoliucijos ir maksimalios žemės klaidos).

 • unchecked Rodyti etiketes: Perjungia žemėlapio etikečių rodymą

 • unchecked Rodyti žemėlapio kaladėlės info: įtraukti paviršiaus kaladėlių rėmelį ir kaladėlės numerius (naudinga diagnozuojant paviršiaus problemas)

 • unchecked Rodyti apimties stačiakampius: Rodyti paviršiaus kaladėlių 3D apimties stačiakampius (naudinga diagnozuojant paviršiaus problemas)

 • unchecked Rodyti kameros vaizdo centrą

 • unchecked Rodyti kameros sukimo centrą

 • unchecked Rodyti šviesos šaltinius: rodo sferą šviesos šaltiniuose, leidžiant lengviau padėti ir keisti šviesos šaltinius santykinai scenos turiniui

 • unchecked Rodyti kadrus per sekundę (FPS)

 • unchecked Rodyti tinkinimo perdangą: vizuali perdanga, kuri rodo kai kurią tinkinimo ir profiliavimo informaciją. Tai, pavyzdžiui, leidžia greitai matyti kadrų grafą ir scenos grafą.

 • unchecked Rodyti akių kupolo apšvietimą (EDL): po apdorojimo einantis efektas, kuris pagerina gylio suvokimą. Kiekvieno taško gylis (atstumas nuo kameros) lyginamas su kaimyninių taškų gyliu ir paryškinamas pagal gylio skirtumą, taip išskiriant kraštus. Įtakoja visą sceną ir gali būti kombinuojamas su Ekrano erdvės aplinkos okliuzija. Galima valdyti šiuos parametrus:

  • Apšvietimo stiprumas: didina kontrastą, taip leidžiant geresnį gylio suvokimą

  • Apšvietimo atstumas: reprezentuoja naudotų taškų atstumą nuo taško centro ir padaro kraštus storesniais.

 • Pridėti ekrano erdvės unchecked Aplinkos okliuziją (SSAO): efektas po apdorojimo, kuris taipogi pagerina gylio suvokimą pridedant tamsesnį atspalvį plotams, kurie yra mažiau paveikti aplinkos šviesos. Įtakoją visą sceną ir gali būti kombinuojama su Akių kupolo apšvietimu. Galima valdyti šiuos parametrus:

  • Spindulys: kiek toli mes pasieksime skaičiuodami aplinkos okliuziją

  • Intensyvumas: kiek stiprus turi būti efektas (didesnės reikšmės daro daiktus tamsesniais)

  • Okliuzijos slenksnis: kiek kaimyninių taškų turi būti užkimšti, kad pradėtų matytis efektas (mažesnės už 50% reikšmės rezultatą padarys tamsesniu, bet tikėtina, kad pateiks didesni okliuzijos diapazoną)

../../../_images/3dmap_edl_ssao.png

Fig. 11.29 Taškų debesų braižymas 3D žemėlapyje naudojant Akių kupolo apšvietimo (EDL) ir/ar ekrano erdvės aplinkos okliuziją (SSAO)

Nuo viršaus, iš kairės į dešinę: Be efektų – tik SSAO – tik EDL – SSAO ir EDL

 • unchecked Tinkinti šešėlių žemėlapį: braižo sceną kaip raudonai-juodą piešinį iš šešėliams naudojamos šviesos perspektyvos (problemų diagnozei). Valdiklis nustatytas su proporcingu Dydžiu pagal 3D žemėlapio vaizdą ir prisegtas Kampe.

 • unchecked Tinkinti gylio žemėlapį: braižo scenos gylio žemėlapį kaip piešinį, kuriame artimesni taškai yra tamsesni (problemų diagnozei). Valdiklis nustatytas su proporcingu Dydžiu pagal 3D žemėlapio vaizdą ir prisegtas Kampe.

11.2.3. Animacijos kūrimas

Animacija kuriama iš aibės kadrų - kameros pozicijų konkrečiais laiko momentais. Kad sukurtumėte animaciją:

 1. Įjunkite įrankį play Animacijos, bus rodomas animacijos grotuvo valdiklis

 2. Spauskite mygtuką symbologyAdd Pridėti kadrą ir įveskite Kadro laiką sekundėmis. Iškrentantis Kadro sąrašas dabar rodys ir įvestą laiką.

 3. Naudodami navigacijos įrankius, perkelkite kamerą į poziciją kitam kadrui.

 4. Pakartokite aukščiau išvardintus žingsnius ir pridėkite tiek kadrų (su laiku ir pozicija), kiek reikia.

 5. Spauskite mygtuką play animacijos peržiūrai. QGIS sukurs scenas naudojant kameros pozicijas/pasukimus nurodytais laiko momentais ir interpoliuojant papildomus kadrus tarp jų. Galima naudoti įvairius Interpoliacijos režimus (pvz, linijinis, inQuad, outQuad, inCirc… – daugiau informacijos rasite https://doc.qt.io/qt-5/qeasingcurve.html#EasingFunction-typedef).

  Animaciją taipogi galima peržiūrėti tempiant laiko slankiklį. Laikant įjungtą varnelę Ciklas, animacija bus kartojama tol, kol bus paspaustas mygtukas play.

Spauskite fileSave Eksportuoti animacijos kadrus, kad sugeneruotumėte aibę piešinių, po vieną kiekvienam kadrui. Be failo pavadinimo Šablono ir Išvesties aplanko, jūs galite nurodyti Kadrų per sekundę skaičių, Išvesties plotį ir Išvesties aukštį.

11.2.4. 3D vektoriniai sluoksniai

Vektorinis sluoksnis su aukščio reikšmėmis gali būti rodomas 3D žemėlapio vaizde įjungus Įjungti 3D braižymą vektorinio sluoksnio savybių sekcijoje 3D vaizdas. Keletas parinkčių leidžia valdyti vektorinio sluoksnio 3D braižymą.