Svarbu

Vertimas yra bendruomenės pastangos jūs galite prisijungti. Šis puslapis šiuo metu išverstas 98.87%.

8. Naršyklės skydelis

QGIS Naršyklės skydelis yra puikus įrankis QGIS resursų naršymui, paieškai, tikrinimui, kopijavimui bei įkėlimui. Naršyklėje rodomi tik tie resursai, su kuriais QGIS moka dirbti.

Naudodami Naršyklės skydelį jūs galite surasti, tikrinti ir pridėti duomenis, kaip aprašyta skyriuje The Browser Panel. Papildomai naršyklės skydelis leidžia tempti ir numesti įvairius QGIS resursus, tokius kaip projekto failus, Python scenarijus ir apdorojimo modelius.

Python scenarijus, apdorojimo scenarijus ir apdorojimo modelius taipogi galima atidaryti redagavimui išoriniame redaktoriuje ir su grafiniu modeliuotoju.

Jūs galite tempti ir numesti sluoksnsius iš skydelio Sluoksniai į skydelį Naršyklė, pavyzdžiui į GeoPackage ar PostGIS duombazę.

../../../_images/browser_panel1.png

Fig. 8.1 Naršyklės skydelis

Naršyklės skydelis (Fig. 8.1) organizuojamas kaip išplečiama hierarchija su keliais fiksuotais viršutinio lygio elementais, kurie organizuoja naršyklės palaikomus resursus. Vaikiniai įrašai išplečiami paspaudus mygtuką browserExpand, kurį rasite kairiau įrašo pavadinimo. Šaka suskleidžiama paspaudus browserCollapse. Mygtukas collapseTree Sutraukti viską suskleidžia visus viršutinio lygio elementus.

Nustatymai ► Sąsajos tinkinimas galima išjungti resursus. Jei jūs, pavyzdžiui, nenorite naršyklėje matyti Python scenarijų, jūs galite išjungti įrašą Browser ► py, o jei norite atsikratyti savo namų aplanku naršyklėje, galite išjungti įrašą Browser ► special:Home.

Paieškai pagal pavadinimą (tiek hierarchijos šakų, tiek ir lapų paieškai) galite naudoti filtrą (filterMap Naršyklės filtras). Naudodami iškrentantį meniu options Parinktys jūs galite:

 • perjungti parinktį Skirti raidžių dydį

 • parinkti vieną iš Filtro sintaksių

  • Normali

  • Pakaitos simbolis(iai)

  • Reguliari išraiška

Savybių valdiklis rodo naudingą informaciją apie kai kuriuos įrašus/resursus, gali būti įjungtas/išjungtas mygtuku metadata Įjungti/išjungti savybių valdiklį. Įjungus atsidaro naršyklės skydelio apačioje, kaip parodyta Fig. 8.2.

../../../_images/browser_p_properties_w.png

Fig. 8.2 Savybių skydelis

Antrą naršyklės skydelį galima įjungti aktyvavus Naršyklė (2) skydelį Rodymas ► Skydeliai. Du naršyklės skydeliai gali praversti kopijuojant sluoksnius tarp resursų, kurie yra giliai skirtingų hierarchijos šakų viduje.

8.1. Resursai, kurie gali būti atidaryti/paleisti naršyklėje

Daug ką galima daryti naršyklėje:

 • Pridėti vektorių, rastro ir tinklelio sluoksnius į jūsų žemėlapį du kartus paspaudus, pertempus į žemėlapio drobę ar paspaudus mygtuką addLayer Pridėti pažymėtus sluoksnius (prieš tai pažymėjus sluoksnius)

 • Vykdyti Python scenarijus (įskaitant Apdorojimo algoritmus) du kartus paspaudus ar pertempus į žemėlapio drobę

 • Vykdyti modelius du kartus paspaudus ar pertempiant į žemėlapio drobę

 • Ištraukti simbolius… iš QGIS projekto failų naudojant kontekstinį meniu

 • Atverti failus su jų numatyta programa (Atverti <file type> išorėje… kontekstiniame meniu). Pavyzdžiai: HTML failai, skaičiuoklės, piešiniai, PDF, tekstiniai failai, …

 • Kopijuoti įrašus

 • Pervadinti ir trinti (kelis) sluoksnius (kontekstinis meniu: Manage ►)

 • Atverti failų tyrėjo langą ir tiesiogiai parinkti failą Rodyti failuose

Konkretiems resursams tinkantys veiksmai rodomi skirtingoms resursų grupėms išrikiuoti po žemiau išvardintais aukščiausio lygio įrašais.

8.2. Naršyklės skydelio aukščiausio lygio įrašai

8.2.1. Parankiniai

Dažnai naudojamos failų sistemos vietos gali būti pažymėtos kaip parankiniai. Čia bus rodomos jūsų pažymėtos vietos.

Be veiksmų, aprašytų „Namų aplanke“, šis kontekstinis meniu leidžia jums Pervadinti parankinį… ir Pašalinti parankinį.

8.2.2. Erdvinės žymelės

Čia rasite savo erdvines žymeles, suskirstytas į Projekto žymeles ir Naudotojo žymeles.

Iš aukščiausio lygio kontekstinio meniu jūs galite sukurti žymelę (Nauja erdvinė žymelė…), Rodyti erdvinių žymelių tvarkyklę, Importuoti erdvines žymeles… ir Eksportuoti erdvines žymeles….

Žymelių grupių įrašams jūs galite Eksportuoti erdvines žymeles…, sukurti žymelę (Nauja erdvinė žymelė…), Pervadinti žymelių grupę ir Trinti žymelių grupę.

Žymelių įrašams jūs galite Didinti ties žymele, Keisti erdvinę žymelę… ir Trinti erdvinę žymelę

8.2.3. Projekto namų aplankas

Rodomas tada, kai projekto failas jau įrašytas. Įrašas Projekto namų aplankas yra aplankas, kuriame yra visi duomenys ir kitas turinys (skriptai, modeliai, tekstai, …), kuris gali būti naudojamas dabartiniame projekte. Rodomas Naršyklės skydelyje jis leidžia jums greitai pasiekti duomenis ir kitus projekto failus.

Pagal nutylėjimą tai projekto failo aplankas, bet jį galima pakeisti per parinktį Projektas ► Savybės… ► Bendra ► Projekto namai arba Naršyklės skydelyje paspaudus dešinį pelės mygtuką ant Projekto namų aplanko elemento ir parinkus Nustatyti projekto namų aplanką…. Tinkinti šį aplanką ypač naudinga, kai QGIS projektai nelaikomi šakniniame organizacijos „projektų“ aplanke kartu su duomenų rinkiniais.

8.2.4. Diskai ir failų sistema

Kiti Naršyklės skydelio elementai priklauso nuo naudojamos OS ir susiję su failų sistemos pagrindiniais elementais.

Jei pagrinde yra:

 • Namų aplankas, rodantis į dabartinio naudotojo namų aplanką

 • Unix-tipo mašinose tai šakninis / aplankas

 • prijungti diskai, vietiniai arba tinklo. Priklausomai nuo OS, jie rodomi tiesiogiai (pvz., C:\, D:\) arba per įrašą /Volumes.

Iš kiekvieno šių aplankų ir diskų kontekstinio meniu jūs galite:

 • atnaujinti turinį

 • sukurti Naują ► vidinį elementą, kuris yra Aplankas, GeoPackage arba ESRI Shapefile formato duomenų rinkinys

 • paslėpti aplanką (Slėpti iš naršyklės)

 • Nustatyti spalvą: keisti aplanko piktogramos spalvą, leidžiant greičiau naršyti per sudėtingą aplankų struktūrą

 • įjungti Skenavimą:

  • checkbox Stebėti pakeitimus: leidžia valdyti, ar reikia sekti pasikeitimus konkrečiame aplanke. Šis nustatymas taikoms parinktam aplankui ir visiems poaplankiams. Tai reiškia, kad jūs galite rankiniu būdu nurodyti stebėti tinklo diskus, jei žinoti, kad tai nėra problema, arba rankiniu būdu nurodyti nebestebėti didelių aplankų, kurių nenorite stebėti dėl kitų priežasčių. Pagal nutylėjimą nutolę ar tinklo diskai automatiškai nestebimi.

  • unchecked Greitai nuskaityti šį aplanką

 • atverti aplanką jūsų failų tvarkyklėje (Atverti aplanką…)

 • atverti aplanką terminalo lange (Atverti terminale…)

 • patikrinti Savybes… ar tėvinio Aplanko savybes…

8.2.5. Duomenų bazių įrašai

Priklausomai nuo jūsų OS ir įdiegtų tvarkyklių, jūs galite turėti prieigą prie skirtingų duomenų bazių tipų naudojimui QGIS. Žemiau pateikiamas sąrašas skirtingų kontekstinio meniu įrašų kiekvienam duomenų aibių medžio lygiui.

Lygis

Konteksto meniu

Duombazės tipas

geoPackage GeoPackage ([1])

spatialite SpatiaLite

postgis PostGIS

hana SAP HANA

mssql MS SQL Server

oracle Oracle

Viršutinis meniu

Kurti Naują jungtį… į esamą duomenų bazę

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Kurti duombazę…

checkbox

checkbox

Įrašyti jungčių… detales į failą

checkbox

checkbox

checkbox

Įkelti jungtis…

checkbox

checkbox

checkbox

Jungtis / duombazė

Atnaujinti jungtį

checkbox

checkbox

checkbox

Keisti jungties… nustatymus

checkbox

checkbox

checkbox

Išimti jungtį

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Trinti <database_name>

checkbox

checkbox

Suspausti duombazę (VACUUM)

checkbox

Kurti Naują schemą…

checkbox

checkbox

checkbox

Kurti Naują lentelę…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Vykdyti SQL… užklausą

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Schema

Atnaujinti schemą

checkbox

checkbox

checkbox

Schemos veiksmai ► Pervadinti schemą…

checkbox

checkbox

checkbox

Schemos veiksmai ► Trinti schemą…

checkbox

checkbox

checkbox

Kurti Naują lentelę…

checkbox

checkbox

Vykdyti SQL… užklausą

checkbox

checkbox

Lentelė / sluoksnis

Lentelės veiksmai ► Pervadinti lentelę…

checkbox

checkbox

checkbox

Lentelės veiksmai ► Ištuštinti lentelę…

checkbox

checkbox

Vykdyti SQL… užklausą

checkbox

checkbox

checkbox

Eksportuoti sluoksnį ► Į failą…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Tvarkyti ► Pervadinti sluoksnį <layer_name>…

checkbox

checkbox

Tvarkyti ► Trinti sluoksnį <layer_name>…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Tvarkyti ► Trinti pažymėtus sluoksnius

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Tvarkyti ► Pridėti sluoksnį į projektą

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Tvarkyti ► Pridėti pažymėtus sluoksnius į projektą

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Atverti Sluoksnio savybių… dialogą

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Atverti Failo savybių… dialogą

checkbox

Laukai

Pridėti naują lauką…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Laukas

Set Alias…

checkbox

Set Comment…

checkbox

checkbox

Trinti lauką…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

8.2.6. Kaladėlės ir Žiniatinklio paslaugos

Lygis

Konteksto meniu

Paslaugų tipai

wms WMS / WMTS

vectorTileLayer Vektorinės kaladėlės

xyz XYZ kaladėlės

wcs WCS

wfs WFS / OGC API - Geoobjektai

afs ArcGIS REST Serveriai

tiledSceneLayer Scene

Viršutinis meniu

Kurti Naują jungtį…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Kurti Naują bendrą jungtį…

checkbox

Kurti Naują ArcGIS Vektorinių kaladėlių paslaugos jungtį…

checkbox

Įrašyti jungčių… detales į failą

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Įkelti jungtis…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Jungtis

Atnaujinti jungtį

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Keisti… jungties nustatymus

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Trinti jungtį

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Žiūrėti paslaugos informaciją naršyklėje

checkbox

Lentelė / sluoksnis

Eksportuoti sluoksnį ► Į failą…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Pridėti sluoksnį į projektą

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Atverti Sluoksnio savybių… dialogą

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Žiūrėti paslaugos informaciją naršyklėje

checkbox

8.3. Resursai

 • Projekto failai. QGIS projektų failų kontekstinis meniu leidžia jums:

  • atverti jį (Atverti projektą)

  • ištraukti simbolius (Ištraukti simbolius…) - atidaro stilių tvarkyklę, kuri leidžia jums eksportuoti simbolius į XML failą, pridėti simbolius prie numatytųjų stilių ar eksportuoti kaip PNG ar SVG.

  • tikrinti savybes (Failo savybės…)

  Jūs galite išplėsti projekto failą, kad pamatytumėte jo sluoksnius. Sluoksnių kontekstinis meniu leidžia tuos pačius veiksmus, kaip ir kitur naršyklėje.

 • QGIS sluoksnio apibrėžimo failai (QLR). Šie veiksmai yra galimi per kontekstinį meniu:

  • eksportuoti jį (Eksportuoti sluoksnį ► Į failą)

  • pridėti į sluoksnį (Pridėti sluoksnį į projektą)

  • tikrinti savybes (Sluoksnio savybės…)

 • Apdorojimo modeliai (.model3). Šie veiksmai yra galimi per kontekstinį meniu:

  • (Vykdyti modelį…)

  • (Keisti modelį…)

 • QGIS spausdinimo maketų šablonai (QPT). Šie veiksmai yra galimi per kontekstinį meniu:

  • (Naujas maketas pagal šabloną)

 • Python scenarijai (.py). Šie veiksmai yra galimi per kontekstinį meniu:

  • (Vykdyti scenarijų…)

  • (Atverti išoriniame redaktoriuje)

 • Atpažinti rastro formatai. Šie veiksmai yra galimi per kontekstinį meniu:

  • trinti jį (Trinti failą <dataset name>)

  • eksportuoti jį (Eksportuoti sluoksnį ► Į failą)

  • pridėti į sluoksnį (Pridėti sluoksnį į projektą)

  • tikrinti savybes (Sluoksnio savybės…, Failo savybės…)

  Kai kuriems formatams jūs taipogi galite Atverti <file type> išorėje…

 • Atpažinti vektoriniai formatai. Šie veiksmai yra galimi per kontekstinį meniu:

  • trinti jį (Trinti failą <dataset name>)

  • eksportuoti jį (Eksportuoti sluoksnį ► Į failą)

  • pridėti į sluoksnį (Pridėti sluoksnį į projektą)

  • tikrinti savybes (Sluoksnio savybės…, Failo savybės…)

  Kai kuriems formatams jūs taipogi galite Atverti <file type> išorėje…