Svarbu

Vertimas yra bendruomenės pastangos jūs galite prisijungti. Šis puslapis šiuo metu išverstas 99.10%.

7. QGIS naudotojo sąsaja

QGIS grafinė naudotojo sąsaja (GUI) vaizduojama iliustracijoje žemiau (geltoni rutuliukai su skaičiais nuo 1 iki 5 rodo svarbius QGIS GUI elementus ir yra aptariami žemiau).

../../../_images/startup.png

Fig. 7.1 QGIS GUI su Aliaskos pavyzdiniais duomenimis

Pastaba

Jūsų langų dekoracijos (antraštės juosta ir pan.) gali skirtis priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos ir langų tvarkyklės.

Pagrindinis QGIS GUI (Fig. 7.1) susideda iš penkių komponentų / komponentų tipų:

  1. Meniu juostos

  2. Įrankinių

  3. Skydelių

  4. Žemėlapio vaizdo

  5. Būsenos juostos

Žemiau pateikiami detalesni šių elementų aprašymai.

7.2. Skydeliai ir irankinės

Iš menu Rodymas (arba kde Nustatymai), jūs galite įjungti ir išjungti QGIS valdiklius (Skydeliai ►) ir įrankines (Įrankinės ►). Norėdami perjungti bet kurį iš jų, spauskite dešinį pelės mygtuką meniu juostoje ar įrankinėje ir parinkite jums reikiamą elementą. Skydeliai ir įrankinės gali būti perkeltos ir padėtos ten, kur jums reikia QGIS sąsajoje. Sąrašą taipogi galima plėsti įjungiant Bazinius ar išorinius priedus.

7.2.1. Įrankinės

Įrankinės suteikia prieigą prie daugumos meniu funkcijų bei prie papildomų įrankių sąveikai su žemėlapiu. Kiekvienas įrankinės elementas turi iššokančią pagalbą. Užveskite pelės žymeklį virš elemento ir bus parodytas trumpas įrankio tikslo aprašymas.

Galimos įrankinės:

Table 7.16 QGIS įrankinės

Įrankinės pavadinimas

Pagrindinė įrankių informacija

Sudėtingesnio skaitmenizavimo

Advanced digitizing

Anotacijos

Anotacijų įrankiai

Anotacijų

Darbas su atributų lentele, Bendri įrankiai

Duomenų šaltinių tvarkyklės

Managing Data Source

Duombazė

DB Manager Plugin

Skaitmeninimo

Digitizing an existing layer

GPS

Live GPS tracking

GRASS

GRASS GIS Integration

Pagalba

Etiketė

The Label Toolbar

Sluoksnių valdymo

Duomenų atidarymas

Žemėlapio navigacijos

Žemėlapio vaizdo tyrinėjimas

Tinklelio skaitmenizavimas

Editing a mesh layer

Priedų

Priedai

Projekto

Darbas su projekto failais, Laying out the maps, The Style Library

Apdorojimo algoritmai

Apdorojimo karkaso konfigūravimas

Rastro

Priedai

Pažymėjimo

Selecting features

Formų skaitemninimas

Shape digitizing

Pritraukimas

Setting the snapping tolerance and search radius

Vektorių

Priedai

Žiniatinklio

Priedai, MetaSearch Catalog Client

Pastaba

Trečiųjų šalių priedai gali išplėsti pradinę įrankinę savo įrankiais arba teikti savo atskirą įrankinę.

Patarimas

Įrankinių atstatymas

Jeigu netyčia paslėpėte įrankinę, jūs galite ją grąžinti naudodami Rodymas ► Įrankinės ► (ar kde Nustatymai ► Įrankinės ►). Jei, dėl kokios nors priežasties, įrankinė (ar bet koks kitas valdiklis) visiškai dingsta iš naudotojo sąsajos, patarimų rasite pradinio GUI atstatymas.

7.2.2. Skydeliai

QGIS teikia daug skydelių. Skydeliai yra specialūs valdikliai, su kurias jūs galite sąveikauti (pažymėti parinktis, įjungti varneles, pildyti reikšmes…) vykdydami sudėtingas užduotis.

Žemiau yra numatytųjų QGIS skydelių sąrašas:

Table 7.17 QGIS skydeliai

Skydelio pavadinimas

Kombinacija

Aprašymas

Sudėtingesnio skaitmenizavimo

Ctrl+4

The Advanced Digitizing panel

Naršyklė

Ctrl+2

The Browser Panel

Naršyklė (2)

The Browser Panel

Tinkinimo/kūrimo įrankiai

F12

Tinkinimo/kūrimo įrankių skydelis

Aukščio profilis

Geometrijos tikrinimas

Digitizing Properties

GPS informacija

Ctrl+0

Live GPS tracking

GRASS įrankiai

GRASS GIS Integration

Sluoksnių eiliškumas

Ctrl+9

Sluoksnių rikiuotės skydelis

Sluoksnio stilius

Ctrl+3

Sluoksnio stiliaus skydelis

Sluoksniai

Ctrl+1

Sluoksnių skydelis

Pranešimų žurnalas

Pranešimų žurnalo skydelis

Peržiūra

Ctrl+8

Apžvalgos skydelis

Apdorojimo įrankinė

Įrankinė

Rezultatų žiūryklė

Įrankinė

Pritraukimo ir skaitmeninimo parinktys

Setting the snapping tolerance and search radius

Erdvinių žymelių tvarkyklė

Ctrl+7

Žemėlapio apimčių žymelės

Statistika

Ctrl+6

Statistinės suvestinės skydelis

Laiko valdymas

Laiko valdymo skydelis

Kaladėlės mastelis

Kaladėlių rinkiniai

Atšaukti/pakartoti

Ctrl+5

Atšaukimo/pakartojimo skydelis

Viršūnių redaktorius

The Vertex Editor Panel

7.3. Būsenos juosta

Būsenos juosta suteikia jums bendrą informaciją apie žemėlapio vaizdą ir apdorojamus ar galimus veiksmus, taipogi siūlo jums įrankius žemėlapio vaizdo tvarkymui.

7.3.1. Vietos juosta

Kairėje būsenos juostos pusėje yra vietos juosta - greitos paieškos valdiklis, padedantis jums rasti ir vykdyti bet kurią QGIS savybę ar parinktį:

  1. Spauskite teksto valdiklį ar spauskite Ctrl+K, kad aktyvuotumėte vietos paieškos juostą.

  2. Įrašykite tekstą, susijusį su jūsų ieškomu elementu (pavadinimą, žymą, raktažodį, …). Pagal nutylėjimą rezultatai bus grąžinami įjungtiems lokatoriaus filtrams, bet jūs galite riboti paiešką tik konkrečioje apimtyje jūsų teksto pradžioje parašę lokatoriaus filtrų priešdėlį, pvz. parašius l cad grąžins tik sluoksnius, kurių pavadinime yra cad.

    Filtrą taipogi galima pažymėti dvigubu paspaudimu meniu, kuris rodomas atidarant lokatoriaus valdiklį.

  3. Spauskite rezultatą, kad įvykdytumėte atitinkamą veiksmą, priklausomai nuo elemento tipo.

Patarimas

Apribokite paiešką konkrečiam aktyvaus sluoksnio laukui(ams)

Pagal nutylėjimą paieška su filtru(f) „aktyvaus sluoksnio geoobjektai“ vykdoma visuose atributų lentelės laukuose. Jūs galite apriboti konkrečiu lauku naudodami priešdėlį @. Pvz., f @pavadinimas par arba @pavadinimas par grąžins tik geoobjektus, kurių atribute „pavadinimas“ yra „par“. Rašant įjungiamas automatinis teksto pabaigimas, pasiūlymą galima pritaikyti paspaudus mygtuką Tab.

Išmanesnis paieškoje naudojamų laukų valdymas galimas iš sluoksnio kortelės Laukai. Daugiau informacijos rasite Fields Properties.

Paieška valdoma naudojant gijas, taigi rezultatai matomi iš karto, kai tik galima, net jei įdiegti lėti paieškos filtrai. Rezultatų įrašai matosi iš karto, kai aptinka filtras, tai reiškia, kad pvz. failo paieškos filtras grąžins rezultatus po vieną, skenuojant failų medį. Tai užtikrina, kad naudotojo sąsaja visada reaguoja, net jei vykdoma labai lėta paieška (pvz. naudojanti internetinę paslaugą).

Pastaba

Nominatim paieškos įrankis gali veikti skirtingai (be paieškos automatinio užbaigimo, uždelsimas atsiunčiant rezultatus ir pan.) priklausomai nuo OpenStreetMap Nominatim naudojimo sąlygų.

Patarimas

Greita prieiga prie lokatoriaus konfigūracijos

Spauskite piktogramą search lokatoriaus valdiklio viduje būsenos juostoje, kad parodytumėte sąrašą filtrų, kuriuos galite naudoti ir įrašą Konfigūruoti, kuris atidaro Nustatymai ► Parinktys… meniu kortelę Lokatorius.

7.3.2. Veiksmų pranešimai

Plote greta paieškos juostos yra jūsų įvykdytų veiksmų suvestinė, kuri rodoma tada, kai reikia (pvz. žymint geoobjektus sluoksnyje, išimant sluoksnį, žemėlapio pastūmimo atstumas ir kryptis) arba ilgas aprašymas įrankio, ant kurio jūs užvedėte pelės žymeklį (veikia ne visiems įrankiams).

Ilgų veiksmų, tokių kaip statistikos rinkimo rastro sluoksniuose, apdorojimo algoritmų vykdymo ar kelių sluoksnių braižymo žemėlapio vaizde, atvejais, bus rodoma eigos juosta.

7.3.3. Žemėlapio drobės valdymas

tracking Koordinatės parinktis rodo dabartinę pelės žymeklio poziciją, seka jos judėjimą žemėlapyje. Jūs galite nurodyti vienetus (ir tikslumą) kortelėje Projektas ► Savybės… ► Bendra. Spauskite mažą mygtuką kairėje tekstinio lauko pusėje, kad perjungtumėte tarp Koordinačių parinkties ir extents Apimties parinkties, rodančios dabartinio žemėlapio vaizdo apatinio-kairio ir viršutinio-dešinio kampų koordinates žemėlapio vienetais.

Greta koordinačių rodymo rasite Mastelį. Jis rodo žemėlapio vaizdo mastelį. Jame yra ir mastelio parinkiklis, leidžiantis pasirinkti iš iš anksto parinktų mastelių.

Spauskite mygtuką lockedGray dešinėje mastelio pusėje, kadužrakintumėte mastelį ir naudotumėte didinimo įrankį priartinimui ir nutolinimui. Didinimas leidžia priartinti nekeičiant žemėlapio mastelio, taip lengviau tiksliau tinkinti etikečių ir simbolių padėtį. Didinimo lygis išreiškiamas procentais. Jei Padidinimo lygis yra 100%, tai dabartinis žemėlapis nedidinamas, t.y. jis braižomas tiksliai pagal mastelį ir vaizduoklio rezoliuciją (DPI). Numatytoji didinimo reikšmė gali būti nurodyta Nustatymai ► Parinktys ► Braižymas ► Braižymo elgsena. Tai labai naudinga didelės raiškos ekranams, kur galima padidinti mažus simbolius. Papildomai nustatymas Nustatymai ► Parinktys ► Drobė ir legenda ► DPI nurodo ar QGIS atsižvelgia į kiekvieno monitoriaus fizinį DPI ar naudoja bendrą sistemos loginį DPI.

Didinimo įrankio dešinėje galite nurodyti dabartinį žemėlapio vaizdo pasukimą laipsniais laikrodžio rodyklės kryptimi.

Būsenos juostos dešinėje, varnelę checkbox Bražyti galima naudoti norint laikinai sustabdyti žemėlapio vaizdo braižymą (daugiau rasite skyriuje Žemėlapio braižymo kontrolė).

Dešinėje nuo varnelės checkbox Braižyti, jūs rasite mygtuką projectionEnabled EPSG:kodas, kuris rodo dabartinio projekto CRS. Paspaudus šį mygtuką atidaromas dialogas Projekto savybės, kuriame galite perprojektuoti žemėlapio vaizdą ar pakeisti bet kurią kitą projekto savybę.

Patarimas

Teisingo jūsų žemėlapio drobės mastelio skaičiavimas

Paleidus QGIS, numatytoji CRS yra WGS 84 (EPSG 4326), o vienetai yra laipsniai. Tai reiškia, kad QGIS interpretuos bet kokias jūsų sluoksnio koordinates kaip laipsnius. Norėdami gauti teisingas mastelio reikšmes, jūs galite arba rankomis pakeisti šį nustatymą kortelėje Bendra Projektas ► Savybės… (pvz. į metrus), arba galite naudoti projectionEnabled EPSG:code piktogramą, matytą aukščiau. Paskutiniu atveju vienetai nustatomi tokie, kaip nurodo projekto projekcija (pvz., +units=us-ft).

Pastebėtina, kad pradinį CRS galima nustatyti Nustatymai ► Parinktys ► CRS valdymas.

7.3.4. Pranešimai

Mygtukas messageLog Pranešimai atidaro Pranešimų žurnalo skydelį, kuriame yra informacija apie procesus (QGIS paleidimą, priedų įkėlimą, apdorojimo įrankius…)