7. QGIS naudotojo sąsaja

QGIS grafinė naudotojo sąsaja (GUI) vaizduojama iliustracijoje žemiau (geltoni rutuliukai su skaičiais nuo 1 iki 5 rodo svarbius QGIS GUI elementus ir yra aptariami žemiau).

../../../_images/startup.png

Fig. 7.1 QGIS GUI su Alaskos pavyzdiniais duomenimis

Pastaba

Jūsų langų dekoracijos (antraštės juosta ir pan.) gali skirtis priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos ir langų tvarkyklės.

Pagrindinis QGIS GUI (Fig. 7.1) susideda iš penkių komponentų / komponentų tipų:

 1. Meniu juostos

 2. Įrankinių

 3. Skydelių

 4. Žemėlapio vaizdo

 5. Būsenos juostos

Žemiau pateikiami detalesni šių elementų aprašymai.

7.2. Skydeliai ir irankinės

Iš menu Rodymas (arba kde Nustatymai), jūs galite įjungti ir išjungti QGIS valdiklius (Skydeliai ►) ir įrankines (Įrankinės ►). Norėdami perjungti bet kurį iš jų, spauskite dešinį pelės mygtuką meniu juostoje ar įrankinėje ir parinkite jums reikiamą elementą. Skydeliai ir įrankinės gali būti perkeltos ir padėtos ten, kur jums reikia QGIS sąsajoje. Sąrašą taipogi galima plėsti įjungiant Bazinius ar išorinius priedus.

7.2.1. Įrankinės

Įrankinės suteikia prieigą prie daugumos meniu funkcijų bei prie papildomų įrankių sąveikai su žemėlapiu. Kiekvienas įrankinės elementas turi iššokančią pagalbą. Užveskite pelės žymeklį virš elemento ir bus parodytas trumpas įrankio tikslo aprašymas.

Kiekvieną įrankinę galite perkelti kur tik norite pagal savo poreikius. Papildomai, jas galima išjungti naudojant dešiniu pelės mygtuku pasiekiamą kontekstinį meniu, arba laikant pelę virš įrankinės.

Galimos įrankinės:

Pavadinimas

Pagrindinė įrankių informacija

Sudėtingesnio skaitmenizavimo įrankinė

Advanced digitizing

Anotacijų įrankinė

Anotacijų

Working with the Attribute Table, General Tools

Duomenų šaltinių tvarkyklės

Managing Data Source

Duombazė

DB Manager Plugin

Skaitmeninimo

Digitizing an existing layer

Pagalba

Etiketė

The Label Toolbar

Sluoksnių valdymo

Opening Data

Žemėlapio navigacijos

Working with the map canvas

Tinklelio skaitmenizavimo įrankinė

Priedų

Plugins

Projekto

Darbas su projekto failais, Laying out the maps, The Style Library

Apdorojimo algoritmai

Configuring the Processing Framework

Rastro

Plugins

Pažymėjimo

Selecting features

Formų skaitemninimas

Shape digitizing

Pritraukimas

Setting the snapping tolerance and search radius

Vektorių

Plugins

Žiniatinklio

Plugins, MetaSearch Catalog Client

Pastaba

Trečiųjų šalių priedai gali išplėsti pradinę įrankinę savo įrankiais arba teikti savo atskirą įrankinę.

Patarimas

Įrankinių atstatymas

Jeigu netyčia paslėpėte įrankinę, jūs galite ją grąžinti naudodami Rodymas ► Įrankinės ► (ar kde Nustatymai ► Įrankinės ►). Jei, dėl kokios nors priežasties, įrankinė (ar bet koks kitas valdiklis) visiškai dingsta iš naudotojo sąsajos, patarimų rasite pradinio GUI atstatymas.

7.2.2. Skydeliai

QGIS teikia daug skydelių. Skydeliai yra specialūs valdikliai, su kurias jūs galite sąveikauti (pažymėti parinktis, įjungti varneles, pildyti reikšmes…) vykdydami sudėtingas užduotis.

Žemiau yra numatytųjų QGIS skydelių sąrašas:

7.3. Žemėlapio vaizdas

7.3.1. Žemėlapio vaizdo tyrinėjimas

Žemėlapio vaizdas (dar vadinamas Žemėlapio drobė) yra QGIS „veiklos tikslas“ — šiame plote rodomi 2D žemėlapiai. Šiame lange rodomas žemėlapis atspindės braižymą (symbologiją, etiketes, matomumus…), kurį jūs nurodėte įkeltiems sluoksniams. Jis taipogi priklauso nuo sluoksnių ir projekto Koordinačių atskaitos sistemos (CRS).

Kai pridedate sluoksnį (žr. Opening Data), QGIS automatiškai ieško jo CRS. Jei pagal nutylėjimą projekte nustatytas kitas CRS (žr. Project Coordinate Reference Systems), tai sluoksnio apimtis yra automatiškai verčiama į tą CRS, o žemėlapio vaizdas yra keičiamas į tą apimtį, jei pradedate tuščiu QGIS projektu. Jei projekte jau yra sluoksnių, žemėlapio drobė niekaip nekeičiama, tik pasirodys geoobjektai, patenkantys į dabartinį rodinį.

Spauskite ant žemėlapio vaizdo ir jūs galėsite su juo sąveikauti:

 • jį galima pastumti, parodant kitą žemėlapio vietą: tai daroma naudojant įrankį pan Paslinkti žemėlapį, rodyklių mygtukus, perkelti pelę tuo metu, kai paspaustas Tarpo mygtukas, vidurinis pelės mygtukas arba paspaustas pelės ratukas. Kai naudojama pelė, būsenos juostoje apačioje rodomas postūmio atstumas ir kryptis.

 • vaizdą galima priartinti ir nutolinti tam skirtais įrankiais Didinti ir zoomOut Mažinti. Laikykite mygtuką Alt, kad persijungtumėte iš vieno įrankio į kitą. Mastelį taipogi galima keisti ir pelės ratuku. Didinimas centruojamas ties pelės žymeklio pozicija. Galite keisti Didinimo daugiklį nustatymuose Nustatymai ► Parinktys ► Įrankiai.

 • galima didinti iki pilnos visų įkeltų sluoksnių apimties (zoomFullExtent Pilnai padidinti), iki pilnos visų pažymėtų sluoksnių apimties Sluoksniai skydelyje (zoomToLayer Didinti iki sluoksnio) arba iki pažymėtų geoobjektų visuose pažymėtuose sluoksniuose Sluoksniai skydelyje (zoomToSelected Didinti iki pažymėjimo)

 • galima naviguoti pirmyn/atgal per drobės žiūrėjimo istoriją mygtukais zoomLastDidinti praėjusį and zoomNextDidinti kitą ar naudojant pelės mygtukus pirmyn/atgal.

Spauskite dešinį pelės mygtuką žemėlapyje ir turėtumėte galėti editCopy Kopijuoti koordinates paspausto taško žemėlapio CRS, WGS84 arba savo CRS. Nukopijuota informacija vėliau gali būti įkelta į išraišką, scenarijų, tekstinį redaktorių ar skaičiuoklę…

Pagal nutylėjimą QGIS atidaro vieną žemėlapio vaizdą (vadinama „pagrindiniu žemėlapiu“), kuris glaudžiai susijęs su Sluoksnių skydeliu; pagrindinis žemėlapis automatiškai atspindi jūsų pakeitimus Sluoksnių skydelyje. Bet galima atidaryti ir papildomus žemėlapio vaizdus, kurių turinys gali nesutapti su Sluoksnių skydelio būsena. Jie gali būti 2D ar 3D tipų, rodyti skirtingus mastelius ar apimtį, arba rodyti kitą sluoksnių rinkinį, naudojant žemėlapio temas.

7.3.2. Papildomų žemėlapio vaizdų kūrimas

Norėdami pridėti naują žemėlapio vaizdą, eikite į Rodymas ► newMap Naujas žemėlapio rodinys. Bus įkeltas naujas plaukiojantis valdiklis, atkartojantis pagrindinio žemėlapio vaizdą. Galite pridėti kiek tik norite vaizdų. Jie gali likti plaukiojantys, padėti vienas greta kito arba vienas ant kito.

../../../_images/map_views.png

Fig. 7.2 Keli žemėlapio vaizdai su skirtingais nustatymais

Papildomos žemėlapio drobės viršuje yra įrankinė su tokiomis galimybėmis:

 • zoomFullExtent Pilnai padidinti, zoomToSelected Didinti iki pažymėjimo ir zoomToLayer Didinti iki sluoksnio, navigacijai rodinyje

 • showPresets Nustatyti rodymo temą vaizdo žemėlapio temos parinkimui. Nurodžius (joks), vaizdas seks Sluoksnių skydelio pokyčius.

 • options Rodymo nustatymai žemėlapio vaizdo konfigūravimui:

  • radioButtonOn Sinchronizuoti rodinio centrą su pagrindiniu žemėlapiu: sinchronizuoja žemėlapio vaizdų centrus nekeičiant mastelio. Tai leidžia turėti peržiūros stilių ar padidintą žemėlapį, kuris seka pagrindinės drobės centrą.

  • radioButtonOff Sinchronizuoti rodinį su pažymėjimu: tas pats, kas priartinti pažymėjimą

  • Mastelis

  • Pasukimas

  • Didinimas

  • unchecked Sinchronizuoti mastelį su pagrindinio žemėlapio masteliu. Mastelio daugiklis gali būti pritaikytas, leidžiant jums pavyzdžiui turėti vaizdą, 2x stambesniu masteliu už pagrindinės drobės.

  • checkbox Rodyti anotacijas

  • checkbox Rodyti kursoriaus poziciją

  • unchecked Rodyti pagrindinės drobės apimtį

  • checkbox Rodyti etiketes: leidžia paslėpti etiketes nepriklausomai nuo to, ar jos įjungtos sluoksnio nustatymuose

  • Keisti žemėlapio CRS…

  • Pervadinti rodinį…

7.3.3. Nuo laiko priklausantis žemėlapio drobės valdymas

QGIS gali valdyti įkeltus sluoksnius pagal laiką, t.y. keisti žemėlapio drobę, braižant priklausomai nuo laiko kitimo. Norėdami tai pasiekti, jums reikia:

 1. Sluoksnių, kurie turi nustatytas dinamines laiko savybes. QGIS palaiko laiko valdymą skirtingiems duomenų tiekėjams su savais nustatymais. Svarbiausia nustatyti laiko periodą, kuriame sluoksnyje rodoma:

  Įjungus sluoksniui dinamines laiko parinktis, indicatorTemporal piktograma rodoma greta sluoksnio Sluoksnių skydelyje, kad primintų jums, kad sluoksnis valdomas pagal laiką. Spauskite piktogramą, jei norite keisti laiko nustatymus.

 2. Įjunkite laiko navigaciją žemėlapio drobėje naudodami skydelį Laiko valdymas. Skydelis įjungiamas:

  • naudojant piktogramą temporal Laiko valdymo skydelis, kurią rasite Žemėlapio navigacijos įrankinėje

  • arba per meniu Nustatymai ► Skydeliai ► Laiko vaaldymas

7.3.3.1. Laiko valdymo skydelis

Laiko valdymo skydelis turi šiuos režimus:

../../../_images/temporal_controller_panel.png

Fig. 7.3 Laiko valdymo skydelis navigacijos režime

 • temporalNavigationOff Išjungti laiko navigaciją: visi laiko nustatymai išjungiami ir matomi sluoksniai braižomi kaip įprasta

 • temporalNavigationFixedRange Fiksuoto diapazono laiko navigacija: nustatomas laiko diapazonas ir tik sluoksniai (ar geoobjektai), kurių laiko diapazonas persidengia su šituo diapazonu yra braižomi žemėlapyje.

 • temporalNavigationAnimated Animuota laiko navigacija: nustatomas laiko diapazonas, padalintas į žingsnius ir tik sluoksniai (ar geoobjektai), kurių laiko diapazonas persidengia su kiekvienu kadru braižomi žemėlapyje

 • settings Nustatymai bendram animacijos valdymui

  • Kadrų dažnis: per sekundę parodomų žingsnių skaičius

  • unchecked Kaupiamasis diapazonas: visi animacijos kadrai turės tą pačią pradžios datą ir laiką, bet skirtingas pabaigos datas ir laikus. Tai naudinga, jei norite akumuliuoti duomenis jūsų laiko vizualizacijoje, o ne rodyti per jūsų duomenis „judantį laiko langą“.

7.3.3.2. Laiko navigacijos animacija

Animacija remiasi skirtingais matomų sluoksnių rinkiniais konkrečiu laiku laiko diapazone. Norėdami sukurti laiko animaciją:

 1. Įjunkite temporalNavigationAnimated Animuota laiko navigacija, kad būtų parodytas animacijos grotuvo valdiklis

 2. Įveskite reikiamą Animacijos diapazoną. Naudojant mygtuką refresh, jį galima apibrėžti kaip:

  • Nustatyti pilną diapazoną pagal visus sluoksnius su laiku

  • Nustatyti į išankstinį projekto diapazoną kaip nurodyta projekto nustatymuose

  • Nustatyti į vieno sluoksnio diapazoną, paimtą iš sluoksnio su laiku

 3. Įrašykite žingsnį laiko diapazono dalinimui. Palaikomi keli skirtingi matavimo vienetai, nuo milisekundžių iki amžių. Yra ir šaltinio laiko variantas, kurį parinkus laiko navigacija naudoja visus galimus projekto sluoksnio laiko diapazonus. Tai naudinga, kai projekte yra sluoksniai su laiko trūkiais, pavyzdžiui WMS-T paslauga, kuri teikia nuotraukas nepastoviomis datomis. Ši parinktis taipogi leidžia jums žengti tik per laiko diapazonus, kai rodomas kita turima nuotrauka.

 4. Spauskite mygtuką play norėdami peržiūrėti animaciją. QGIS sukurs scenas braižant sluoksnius nurodytais laikais. Sluoksnių rodymas priklauso nuo to, ar jie persidengia su konkrečiu laiko kadru.

  ../../../_images/map_navigation.gif

  Fig. 7.4 Laiko navigacija per sluoksnį

  Animaciją taipogi galima peržiūrėti tempiant laiko slankiklį. Laikant paspaustą mygtuką refresh Ciklas animacija suksis pakartotinai, kol bus paspaustas mygtukas play. Pateikiamas pilnas vaizdo grotuvo mygtukų rinkinys.

  Horizontalus slinkimas su pelės ratuku (kai palaikoma) su žymekliu ant žemėlapio drobės taipogi leis jums naviguoti arba slinkti laiko navigacijos slankiklį atgal ir pirmyn.

 5. Spauskite mygtuką fileSave Eksportuoti animaciją, jei norite sukurti sceną reprezentuojančią eilę piešinių. Juos vėliau galima sujungti naudojant vaizdo redagavimo programinę įrangą:

  ../../../_images/saveTimeAnimation.png

  Fig. 7.5 Žemėlapio drobės animacijos scenų eksportavimas į piešinius

  • Failo pavadinimo Šablonas: #### bus pakeisti kadro sekos numeriu

  • Išvesties aplankas

  • Žemėlapio nustatymų skiltyje jūs galite:

   • nustatyti naudojamą erdvinę apimtį

   • valdyti piešinių Rezoliuciją (Išvesties plotį ir Išvesties aukštį)

   • Paišyti aktyvias dekoracijas: nurodo ar aktyvios dekoracijos turėtų būti įtraukiamos į išvestį

  • Laiko nustatymų skiltyje, jūs galite nurodyti:

   • animacijos Ribas

   • Žingsnį (kadro ilgį) jūsų pasirinktais vienetais

7.3.4. Žemėlapio vaizdo eksportavimas

Jūsų sukurti žemėlapiai gali būti išdėlioti ir eksportuoti į įvairius formatus naudojant išmaniąsias spausdinimo išdėstymų ar ataskaitų galimybes. Taipogi galima tiesiogiai eksportuoti šiuo metu nubraižytą vaizdą. Šis greitas žemėlapio vaizdo „fotografavimas“ turi keletą patogių savybių.

Eksportuoti dabartinio vaizdo žemėlapio drobę:

 1. Eikite į Proktas ► Importuoti/Eksportuoti

 2. Priklausomai nuo jūsų išvesties formato, parinkite arba

  • saveMapAsImage Eksportuoti žemėlapį į piešinį…

  • ar saveAsPDF Eksportuoti žemėlapį į PDF…

Šie du įrankiai atsidariusiame dialoge suteikia jums pagrindines parinktis:

../../../_images/saveMapAsImage.png

Fig. 7.6 Žemėlapio įrašymo į piešinį dialogas

 1. Parinkite eksportuojamą Apimtį: tai gali būti dabar matomas vaizdas (numatytoji parinktis), sluoksnio apimtis, arba sava žemėlapyje nubraižyta apimtis. Parodomos parinkto ploto koordinatės ir jas galima keisti.

 2. Įveskite žemėlapio Mastelį arba parinkite jį iš iš anksto apibrėžtų mastelių: pakeitus mastelį bus perskaičiuota eksporto apimtis (nuo centro).

 3. Nustatykite išvesties Rezoliuciją

 4. Valdykite Išvesties plotį ir Išvesties aukštį piešinio taškais: pagal nutylėjimą nurodoma pagal dabartinę rezoliuciją ir apimtį, bet gali būti pakeista ir tada pakeis žemėlapio apimtį (nuo centro). Dydžio santykis gali būti užrakintas, kas gali būti ypač patogu braižant apimtį drobėje.

 5. checkbox Paišyti aktyvias dekoracijas: dekoracijos (mastelio juosta, pavadinimas, tinklelis, šiaurės rodyklė…) eksportuojamos kartu su žemėlapiu

 6. checkbox Paišyti anotacijas, jei norite eksportuoti visas anotacijas

 7. checkbox Pridėti geopririšimo informaciją (įtraukta arba per pasaulio failą): priklausomai nuo išvesties formato, tame pačiame aplanke ir tokiu pačiu pavadinimu, kaip ir piešinys, bus įrašytas pasaulio failas (su priesaga PNGW PNG piešiniams, JPGW JPG, …). PDF formate ši informacija įdedama į PDF failo vidų.

 8. Eksportuojant į PDF pateikiama daugiau parinkčių Įrašyti žemėlapį į PDF… dialoge:

  ../../../_images/saveMapAsPDF.png

  Fig. 7.7 Žemėlapio įrašymo į PDF dialogas

  • checkbox Eksportuoti RDF metaduomenis - pridedami dokumento duomenys, tokie kaip pavadinimas, autorius, data, aprašymas…

  • unchecked Kurti geoerdvinį PDF (GeoPDF): Sukuria geografiškai pririštą PDF failą (reikalauja GDAL 3 ar vėlesnės versijos). Jūs galite:

   • Parinkti GeoPDF Formatą

   • checkbox Įtraukti vektorinių geoobjektų informaciją GeoPDF faile: įtrauks visus geometrijų atributus iš geoobjektų, matomų išvesties GeoPDF faile.

   Pastaba

   Nuo QGIS 3.10, su GDAL 3, GeoPDF failą taipogi galima naudoti kaip duomenų šaltinį. Daugiau informacijos apie GeoPDF palaikymą QGIS’e, žiūrėkite https://north-road.com/2019/09/03/qgis-3-10-loves-geopdf/.

  • Rastrizuoti žemėlapį

  • checkbox Paprastinti geometrijas failo dydžio sumažinimui: Geometrijos bus supaprastintos pašalinant viršūnes, kurios nekeičia vaizdo eksporto rezoliucijoje (pvz. jei eksporto rezoliucija yra 300 dpi, viršūnės, kurios yra arčiau viena kitos nei 1/600 colio, bus pašalintos). Tai gali sumažinti eksportuojamo failo dydį ir sudėtingumą (labai didelių failų kai kurios programos gali nesugebėti atidaryti).

  • Teksto eksportas: nurodo, ar teksto etiketės eksportuojamos kaip tikras tekstas (Visada eksportuoti tekstą kaip teksto objektus), ar tik kaip kelius (Visada eksportuoti tekstą kaip kelius). Jei eksportuojami kaip teksto objektai, juos galima bus keisti išorinės aplikacijose (pvz. Inkscape) kaip normalų tekstą. BET pašalinis efektas yra tas, kad gali sumažėti braižymo kokybė IR gali būti problemų su kai kurių teksto efektų, tokių kaip buferių, braižymu. Todėl rekomenduojama eksportuoti kaip kelius.

 9. Spauskite Įrašyti ir parinkite failo vietą, pavadinimą ir formatą.

  Eksportuojant į piešinį galime Kopijuoti į iškarpinę aukščiau parinktų parametrų rezultatą, o tada kitoje aplikacijoje, tarkim LibreOffice ar GIMP, tiesiog jį įkelti…

7.4. 3D žemėlapio vaizdas

3D vizualizavimo palaikymas siūlomas 3D žemėlapio vaizde. Jūs sukuriate ir atidarote 3D žemėlapio vaizdą su Rodymas ► new3DMap Naujas 3D žemėlapio vaizdas. Pasirodys plaukiojantis QGIS skydelis. Skydelį galima prisegti.

Pradžiai 3D žemėlapio vaizde bus ta pati apimtis, kaip ir pagrindiniame 2D žemėlapyje. Vaizdo pasukimui 3D galite naudoti navigacijos įrankius.

../../../_images/3dmapview.png

Fig. 7.8 3D žemėlapio vaizdo dialogas

Šie įrankiai teikiami 3D žemėlapio vaizdo skydelio viršuje:

 • pan Kameros valdymas: keičia vaizdą, paliekant tą patį kampą ir kameros kryptį

 • zoomFullExtent Pilnai padidinti: keičia vaizdą į pilną sluoksnio apimtį

 • 3dNavigation Perjungti ekrano pranešimus: rodo/slepia navigacijos valdiklį (tai skirta palengvinti žemėlapio vaizdo valdymą)

 • identify Identifikuoti: grąžina informaciją apie paspaustą tašką paviršiuje arba paspaustą 3D geoobjektą – daugiau informacijos rasite skyriuje Identifying Features

 • measure Matavimo linija: matuoja horizontalų atstumą tarp taškų

 • play Anomacijos: rodo/slepia animacijos grotuvo valdiklį

 • saveMapAsImage Įrašyti kaip piešinį…: įrašo dabartinį vaizdą kaip piešinio formato failą

 • 3d Eksportuoti 3D sceną…: eksportuoja dabartinį vaizdą kaip 3D sceną (.obj failą), leidžia vėliau apdoroti programose, tokiose kaip Blender… Paviršiaus ir vektoriniai geoobjektai eksportuojami kaip 3D objektai. Eksporto nustatymai, permušantys sluoksnio savybes ar žemėlapio vaizdo konfigūraciją, yra:

  • Scenos pavadinimas ir paskirties Aplankas

  • Paviršiaus rezoliucija

  • Paviršiaus tekstūros rezoliucija

  • Modelio mastelis

  • checkbox Glotninti kampus

  • checkbox Eksportuoti normales

  • checkbox Eksportuoti tekstūras

 • showPresets Nustatyti vaizdo temą: Leidžia jums parinkti ir nustatyti sluoksnius, kurie bus rodomi žemėlapio vaizde, pagal iš anksto nustatytas žemėlapio temas.

 • options Konfigūruoti žemėlapio vaizdo nustatymus

7.4.1. Scenos konfigūravimas

3D žemėlapio vaizdas atidaromas su numatytais nustatymais, kuriuos jūs galite keisti. Norėdami tai padaryti, spauskite mygtuką options Konfigūruoti… 3D drobės skydelio viršuje. Atsidarys 3D konfigūracijos langas.

../../../_images/3dmapconfiguration.png

Fig. 7.9 3D žemėlapio konfigūravimo dialogas

3D konfigūracijos lange yra keletas parinkčių, kuriomis galite tinkinti 3D sceną:

7.4.1.1. Paviršius

 • Paviršius: Prieš neriant į detales, svarbu pastebėti, kad paviršius 3D vaizde reprezentuojamas paviršiaus kaladėlių hierarchija ir kai kamera priartėja prie paviršiaus, esamos kaladėlės, kuriose nebėra pakankamai detalių, pakeičiamos mažesnėmis kaladėlėmis su daugiau detalių. Kiekvienoje kaladėlėje yra tinklo geometrija, gauta iš aukščio rastro sluoksnio ir 2D žemėlapių sluoksnių tekstūros.

  • Aukščio paviršiaus Tipai gali būti:

  • Aukščio: rastras ar tinklelio sluoksnis, kurie naudojami paviršiaus kūrimui. Rastro sluoksnyje turi būti aukščio juosta. Tinklelio sluoksnio atveju naudojamos viršūnių Z reikšmės.

  • Vertikalus mastelis: Mastelio faktorius vertikaliam masteliui. Didinant šį mastelį bus papildomai didinamas paviršiaus aukštis.

  • Kaladėlių rezoliucija: Kiek paviršiaus rastro mėginių naudoti kiekvienai kaladėlei. Reikšmė 16px reiškia, kad kiekvienos kaladėlės geometrijoje bus 16x16 aukščio mėginių. Didesni skaičiai reiškia detalesnį paviršių sudėtingesnio braižymo kaina.

  • Sijono aukštis: Kartais galima matyti mažus tarpelius tarp paviršiaus kaladėlių. Didinant šią reikšmę, aplink paviršiaus kaladėles bus pridėtos vertikalios sienos („sijonai“), slepiančios tarpelius.

  • Paviršiaus aukščio poslinkis: perkelia paviršių aukštyn arba žemyn, pvz. jei norite pakeisti aukštį priklausomai nuo žemės lygio arba kitų objektų scenoje.

   Taii gali būti naudinga, kai yra nesutapimas tarp paviršiaus aukščių ir sluoksnių aukšio jūsų scenoje (pvz. taškų debesys, kurie naudoja tik santykinius vertikalius aukščius). Tokiu atveju rankiniu būdu keičiant paviršiaus aukštį galima juos sutapatinti su jūsų scenos objektų aukščiu taip pagerinant navigacijos patirtį.

 • Kai tinklelio sluoksnis naudojamas kaip paviršius, jūs galite keisti Trikampių nustatymus (tinklelio rodymą, glotnius trikampius, detalumo lygį) ir Braižymo spalvų nustatymus (kaip vieną spalvą ar spalvų rampą). Daugiau informacijos rasite skiltyje Tinklelio sluoksnio 3D savybės.

 • unchecked Paviršiaus pildymas: Leidžia jums pasirinkti, kaip bus braižomas paviršius:

  • Pildymas išjungtas - paviršiaus spalvą nustato tik žemėlapio tekstūra

  • Pildymas įjungtas - paviršiaus spalva nustatoma naudojant Phong pildymo modelį, atsižvelgiant į žemėlapio tekstūrą, paviršiaus normalų vektorių, scenos apšvietimą, paviršiaus medžiagą, Pasyvias ir Atsipindinčias spalvas bei Blizgumą

7.4.1.2. Šviesos

Kortelėje Šviesos, spauskite symbologyAdd meniu, kad pridėtumėte

 • iki aštuonių Taškinių šviesų: skleidžia šviesą visomis kryptimis, kaip šviesos sfera, užpildanti plotą. Objektai, kurie yra arčiau šviesos bus ryškesni, o toliau esantys objektai - tamsesni. Taškinė šviesa turi konkrečią poziciją (X, Y ir Z), Spalvą, Intensyvumą ir Slopinimą

 • iki keturių Kryptinių šviesų: atkartoja šviesą, kurią gautumėte iš didžiulio šviesos šaltinio, esančio toli nuo jūsų objektų, visada centruotą ir niekada netemstančią (pvz. Saulę). Ji skleidžia paralelinius šviesos spindulius viena kryptimi ir šviesa pasiekia begalybę. Kryptinė šviesa gali būti pasukta nurodžius Azimutą, turi Aukštį, Spavą ir Intensyvumą.

../../../_images/3dmapconfiguration_lights.png

Fig. 7.10 3D žemėlapio šviesų konfigūravimo dialogas

7.4.1.3. Šešėlis

Įjunkite unchecked Rodyti šešėlius, kad jūsų scenoje būtų rodomi šešėliai, nurodžius:

 • Kryptinę šviesą

 • Šešėlio braižymo maksimalų atstumą: kad būtų išvengta šešėlių braižymo per doli esantiems objektams, ypač kai kamera žiūri į horizontą

 • Šešėlių šališkumą: kad būtų išvengta savo šešėlių efektų, kurie kai kuriuos plotus gali padaryti tamsesniais už kitus, dėl žemėlapio dydžių skirtumų. Kuo mažesnis, tuo geriau

 • Šešėlio žemėlapio rezoliucija: kad šešėliai būtų aštresni. Tai gali reikšti prastesnę greitaveiką, jei rezoliucijos parametras per aukštas.

7.4.1.4. Kamera ir dangus

Šioje kortelėje jūs galite permušti kelis numatytuosius kameros nustatymus iš dialogo Nustatymai ► Parinktys ► 3D.

Taipogi įjunkite unchecked Rodyti dangų, jei norite įjungti scenoje dangaus braižymą. Galimi dangaus tipai:

 • Panoraminė tekstūra, su vienu failu, teikiančiu 360° vaizdą

 • Atskiri paviršiai, su tekstūros failu kiekvienai iš šešių scenos dėžutės pusių

Dangaus tekstūros nuotraukos gali būti failai diske, nutolę URL arba į projektą įdėti failai (daugiau informacijos).

7.4.1.5. Sudėtingesni

 • Žemėlapio kaladėlių rezoliucija: 2D žemėlapio piešinių, naudojamų kaip paviršiaus tekstūros, plotis ir aukštis. 256px reiškia, kad kiekviena kaladėlė bus braižoma į 256x256 pikselių piešinį. Didesni skaičiai sukuria detalesnes paviršiaus kaladėles sudėtingesnio braižymo kaina.

 • Maks. ekrano klaida: Nurodo slenkstį keičiant paviršiaus kaladėles detalesnėmis (ir atvirkščiai) - pvz. kaip greitai 3D vaizdas naudos aukštesnės kokybės kaladėles. Mažesni skaičiai reiškia daugiau detalių scenoje padidėjusio braižymo sudėtingumo kaina.

 • Maks. žemės klaida: Paviršiaus kaladėlių rezoliucija, kurioje kaladėlių dalinamas į detalesnes bus stabdomas (dalinant jas vis tiek nebebūtų gaunama papildomų detalių). Ši reikšmė riboja kaladėlių hierarchijos gylį: mažesnės reikšmės reiškia gilesnę hierarchiją didinant braižymo sudėtingumą.

 • Mastelio lygiai: Rodo mastelio lygių skaičių (priklauso nuo žemėlapio kaladėlių rezoliucijos ir maksimalios žemės klaidos).

 • unchecked Rodyti etiketes: Perjungia žemėlapio etikečių rodymą

 • unchecked Rodyti žemėlapio kaladėlės info: įtraukti paviršiaus kaladėlių rėmelį ir kaladėlės numerius (naudinga diagnozuojant paviršiaus problemas)

 • unchecked Rodyti apimties stačiakampius: Rodyti paviršiaus kaladėlių 3D apimties stačiakampius (naudinga diagnozuojant paviršiaus problemas)

 • unchecked Rodyti kameros vaizdo centrą

 • unchecked Rodyti šviesos šaltinius: rodo sferą šviesos šaltiniuose, leidžiant lengviau padėti ir keisti šviesos šaltinius santykinai scenos turiniui

7.4.3. Animacijos kūrimas

Animacija kuriama iš aibės kadrų - kameros pozicijų konkrečiais laiko momentais. Kad sukurtumėte animaciją:

 1. Įjunkite įrankį play Animacijos, bus rodomas animacijos grotuvo valdiklis

 2. Spauskite mygtuką symbologyAdd Pridėti kadrą ir įveskite Kadro laiką sekundėmis. Iškrentantis Kadro sąrašas dabar rodys ir įvestą laiką.

 3. Naudodami navigacijos įrankius, perkelkite kamerą į poziciją kitam kadrui.

 4. Pakartokite aukščiau išvardintus žingsnius ir pridėkite tiek kadrų (su laiku ir pozicija), kiek reikia.

 5. Spauskite mygtuką play animacijos peržiūrai. QGIS sukurs scenas naudojant kameros pozicijas/pasukimus nurodytais laiko momentais ir interpoliuojant papildomus kadrus tarp jų. Galima naudoti įvairius Interpoliacijos režimus (pvz, linijinis, inQuad, outQuad, inCirc… – daugiau informacijos rasite https://doc.qt.io/qt-5/qeasingcurve.html#EasingFunction-typedef).

  Animaciją taipogi galima peržiūrėti tempiant laiko slankiklį. Laikant įjungtą varnelę Ciklas, animacija bus kartojama tol, kol bus paspaustas mygtukas play.

Spauskite fileSave Eksportuoti animacijos kadrus, kad sugeneruotumėte aibę piešinių, po vieną kiekvienam kadrui. Be failo pavadinimo Šablono ir Išvesties aplanko, jūs galite nurodyti Kadrų per sekundę skaičių, Išvesties plotį ir Išvesties aukštį.

7.4.4. 3D vektoriniai sluoksniai

Vektorinis sluoksnis su aukščio reikšmėmis gali būti rodomas 3D žemėlapio vaizde įjungus Įjungti 3D braižymą vektorinio sluoksnio savybių sekcijoje 3D vaizdas. Keletas parinkčių leidžia valdyti vektorinio sluoksnio 3D braižymą.

7.5. Būsenos juosta

Būsenos juosta suteikia jums bendrą informaciją apie žemėlapio vaizdą ir apdorojamus ar galimus veiksmus, taipogi siūlo jums įrankius žemėlapio vaizdo tvarkymui.

7.5.1. Vietos juosta

Kairėje būsenos juostos pusėje yra vietos juosta - greitos paieškos valdiklis, padedantis jums rasti ir vykdyti bet kurią QGIS savybę ar parinktį:

 1. Spauskite teksto valdiklį ar spauskite Ctrl+K, kad aktyvuotumėte vietos paieškos juostą.

 2. Įrašykite tekstą, susijusį su jūsų ieškomu elementu (pavadinimą, žymą, raktažodį, …). Pagal nutylėjimą rezultatai bus grąžinami įjungtiems lokatoriaus filtrams, bet jūs galite riboti paiešką tik konkrečioje apimtyje jūsų teksto pradžioje parašę lokatoriaus filtrų priešdėlį, pvz. parašius l cad grąžins tik sluoksnius, kurių pavadinime yra cad.

  Filtrą taipogi galima pažymėti dvigubu paspaudimu meniu, kuris rodomas atidarant lokatoriaus valdiklį.

 3. Spauskite rezultatą, kad įvykdytumėte atitinkamą veiksmą, priklausomai nuo elemento tipo.

Patarimas

Apribokite paiešką konkrečiam aktyvaus sluoksnio laukui(ams)

Pagal nutylėjimą paieška su filtru(f) „aktyvaus sluoksnio geoobjektai“ vykdoma visuose atributų lentelės laukuose. Jūs galite apriboti konkrečiu lauku naudodami priešdėlį @. Pvz., f @pavadinimas par arba @pavadinimas par grąžins tik geoobjektus, kurių atribute „pavadinimas“ yra „par“. Rašant įjungiamas automatinis teksto pabaigimas, pasiūlymą galima pritaikyti paspaudus mygtuką Tab.

Išmanesnis paieškoje naudojamų laukų valdymas galimas iš sluoksnio kortelės Laukai. Daugiau informacijos rasite Fields Properties.

Paieška valdoma naudojant gijas, taigi rezultatai matomi iš karto, kai tik galima, net jei įdiegti lėti paieškos filtrai. Rezultatų įrašai matosi iš karto, kai aptinka filtras, tai reiškia, kad pvz. failo paieškos filtras grąžins rezultatus po vieną, skenuojant failų medį. Tai užtikrina, kad naudotojo sąsaja visada reaguoja, net jei vykdoma labai lėta paieška (pvz. naudojanti internetinę paslaugą).

Pastaba

Nominatim paieškos įrankis gali veikti skirtingai (be paieškos automatinio užbaigimo, uždelsimas atsiunčiant rezultatus ir pan.) priklausomai nuo OpenStreetMap Nominatim naudojimo sąlygų.

Patarimas

Greita prieiga prie lokatoriaus konfigūracijos

Spauskite piktogramą search lokatoriaus valdiklio viduje būsenos juostoje, kad parodytumėte sąrašą filtrų, kuriuos galite naudoti ir įrašą Konfigūruoti, kuris atidaro Nustatymai ► Parinktys… meniu kortelę Lokatorius.

7.5.2. Veiksmų pranešimai

Plote greta paieškos juostos yra jūsų įvykdytų veiksmų suvestinė, kuri rodoma tada, kai reikia (pvz. žymint geoobjektus sluoksnyje, išimant sluoksnį, žemėlapio pastūmimo atstumas ir kryptis) arba ilgas aprašymas įrankio, ant kurio jūs užvedėte pelės žymeklį (veikia ne visiems įrankiams).

Ilgų veiksmų, tokių kaip statistikos rinkimo rastro sluoksniuose, apdorojimo algoritmų vykdymo ar kelių sluoksnių braižymo žemėlapio vaizde, atvejais, bus rodoma eigos juosta.

7.5.3. Žemėlapio drobės valdymas

tracking Koordinatės parinktis rodo dabartinę pelės žymeklio poziciją, seka jos judėjimą žemėlapyje. Jūs galite nurodyti vienetus (ir tikslumą) kortelėje Projektas ► Savybės… ► Bendra. Spauskite mažą mygtuką kairėje tekstinio lauko pusėje, kad perjungtumėte tarp Koordinačių parinkties ir extents Apimties parinkties, rodančios dabartinio žemėlapio vaizdo apatinio-kairio ir viršutinio-dešinio kampų koordinates žemėlapio vienetais.

Greta koordinačių rodymo rasite Mastelį. Jis rodo žemėlapio vaizdo mastelį. Jame yra ir mastelio parinkiklis, leidžiantis pasirinkti iš iš anksto parinktų mastelių.

Spauskite mygtuką lockedGray dešinėje mastelio pusėje, kadužrakintumėte mastelį ir naudotumėte didinimo įrankį priartinimui ir nutolinimui. Didinimas leidžia priartinti nekeičiant žemėlapio mastelio, taip lengviau tiksliau tinkinti etikečių ir simbolių padėtį. Didinimo lygis išreiškiamas procentais. Jei Padidinimo lygis yra 100%, tai dabartinis žemėlapis nedidinamas, t.y. jis braižomas tiksliai pagal mastelį ir vaizduoklio rezoliuciją (DPI). Numatytoji didinimo reikšmė gali būti nurodyta Nustatymai ► Parinktys ► Braižymas ► Braižymo elgsena. Tai labai naudinga didelės raiškos ekranams, kur galima padidinti mažus simbolius. Papildomai nustatymas Nustatymai ► Parinktys ► Drobė ir legenda ► DPI nurodo ar QGIS atsižvelgia į kiekvieno monitoriaus fizinį DPI ar naudoja bendrą sistemos loginį DPI.

Didinimo įrankio dešinėje galite nurodyti dabartinį žemėlapio vaizdo pasukimą laipsniais laikrodžio rodyklės kryptimi.

Dešinėje būsenos juostos pusėje yra nedidelė varnelė, kurią galima naudoti laikinai išjungiant sluoksnių braižymą (žr. skyrių Rendering).

Dešiniau braižymo funkcijų rasite projectionEnabled EPSG:code mygtuką, kuris rodo dabartinę projekto CRS. Ją paspaudus atsidaro Projekto savybių dialogas ir leidžia žemėlapio vaizdui pritaikyti kitą CRS.

Patarimas

Teisingo jūsų žemėlapio drobės mastelio skaičiavimas

Paleidus QGIS, numatytoji CRS yra WGS 84 (EPSG 4326), o vienetai yra laipsniai. Tai reiškia, kad QGIS interpretuos bet kokias jūsų sluoksnio koordinates kaip laipsnius. Norėdami gauti teisingas mastelio reikšmes, jūs galite arba rankomis pakeisti šį nustatymą kortelėje Bendra Projektas ► Savybės… (pvz. į metrus), arba galite naudoti projectionEnabled EPSG:code piktogramą, matytą aukščiau. Paskutiniu atveju vienetai nustatomi tokie, kaip nurodo projekto projekcija (pvz., +units=us-ft).

Pastebėtina, kad CRS pasirinkimas paleidimo metu gali būti pakeistas Nustatymai ► Parinktys ► CRS.

7.5.4. Pranešimai

Mygtukas messageLog Pranešimai atidaro Pranešimų žurnalo skydelį, kuriame yra informacija apie procesus (QGIS paleidimą, priedų įkėlimą, apdorojimo įrankius…)

Priklausomai nuo Priedų tvarkyklės nustatymų, būsenos juostos dešinėje kartais gali būti rodomos piktogramos, informuojančios jus apie naujus (pluginNew) ar atnaujintinus (pluginUpgrade) priedus. Spauskite piktogramą, kad atvertumėte Priedų tvarkymo dialogą.