Svarbu

Vertimas yra bendruomenės pastangos jūs galite prisijungti. Šis puslapis šiuo metu išverstas 88.00%.

11.3. Aukščio profilio vaizdas

Skydelis Aukščio profilis yra kraštinio vaizdo braižymo įrankis, skirtas aukščio duomenų vizualizavimui pagal liniją. Jis palaiko vektorinius, rastro, tinklelio ir taškų debesies sluoksnius. Duomenys gali būti 2D ar 3D tipo.

Norėdami pridėti profilio vaizdą, eikite į meniu Vaizdas ► layoutItem3DMap Aukščio profilis. Jūs galite pridėti tiek profilio vaizdų, kiek norite, ir jie gali būti prisegti, sukrauti vienas ant kito ar plaukiojantys.

../../../_images/elevation_tool_interaction.png

Fig. 11.30 Aukščio profilio dialogas, įtrauktas žemiau pagrindinės žemėlapio drobės

Paveikslas parodo krantą su miestu už kopos. Aukščio profiliui pritaikius didesnę toleranciją grąžinama daugiau taškų debesies geoobjektų.

11.3.1. Naudotojo sąsaja

Aukščio profilio skydelio viršuje yra įrankinė su šiais įrankiais:

Table 11.4 Aukščio profilio vaizdo įrankinė

Įrankis

Klavišų kombinacija

Aprašymas

addLayer Add Layers

hold Ctrl while drag-and-drop

Allows you to add new layers to a plot.

layerTree Rodyti sluoksnių medį

Rodo ar paslepia projekto sluoksnių sąrašą konfigūruojant profilio vaizdo braižymą.

captureLine Užfiksuoti kreivę

Interaktyviai virš žemėlapio drobės braižo liniją, reprezentuojančią profilio kreivę.

captureCurveFromFeature Užfiksuoti kreivę iš geoobjekto

Parenka esamą linijos geoobjektą žemėlapio drobėje ir sukuria profilį palei tą liniją.

arrowLeft Stumtelėti kariėn

Ctrl+Alt+,

Leidžia jums stumtelėti fiksavimo kreivę žemėlapyje kairėn (pvz. norint rasti optimalią profilio liniją atsižvelgiant į aukštį).

arrowRight Stumtelėti dešinėn

Ctrl+Alt+.

Leidžia jums stumtelėti fiksavimo kreivę žemėlapyje dešinėn (pvz. norint rasti optimalią profilio liniją atsižvelgiant į aukštį).

clearConsole Valyti

Išima profilio liniją ir bet kokį rodomą brėžinį Aukščio profilio vaizde

identify Identifikuoti geoobjektus

Identifikuoja geoobjektus brėžinio drobėje arba per vieną paspaudimą, arba pertempiant stačiakampį. Rezultatai rodomi standartiniame skydelyje Identifikuoti rezultatus.

pan Paslinkti

Tarpas

Spauskite ir tempkite, kad paslinktumėte brėžinio drobę. Taipogi galima padaryti viduriniu pelės mygtuku.

zoomInXAxis Didinti X ašį

Didina/mašina pagal horizontalią ašį, išlaikant vertikalią proporciją

zoomIn didinti

Ctrl+Tarpas

Spauskite ar spauskite ir tempkite stačiakampį virš brėžinio, kad jį padidintumėte. Laikykite Alt ir tada spauskite, jei norite mažinti.

zoomFullExtent Pilnai padidinti

Didina Aukščio profilio vaizdą pagal visą fiksacijos linijos dydį

snapping Įjungti pritraukimą

Leidžia pritraukti iki brėžinio geoobjekto kraštinės ar viršūnės profilio vaizde. Patogi tiksliam koordinačių ar atstumų matavimui.

measure Matuoti atstumus

Matuoja horizontalius ir vertikalius atstumus

saveAsPDF Eksportuoti kaip PDF

Eksportuoja brėžinį kaip PDF (kaip aukštos kokybės vektorinius objektus)

saveMapAsImage Eksportuoti kaip piešinį

Eksportuoja brėžinį į kelis piešinių formatus

fileSaveAs Export Results

Exports plots as 3D features, 2D Profile and Distance/Elevation Table. (The results can be saved as DXF files, CSV files or any of the standard writable vector spatial formats)

options Options

Teikia prieigą prie profilio aukščio linijos konfigūracijos nustatymų.

unchecked Lock distance/elevation scales

Ensures that the horizontal and vertical scales are always kept equal (so that e.g. a 45° slope will appear as a 45° slope in the profile view).

► Distance units

Allows to render distances in the profile chart with units other than the map canvas units.

► Tolerance

Sets how far from the actual profile line a point can reside within to be included in the results. Uses the map units and is ignored by other layer or geometry types.

dock Prijungti aukščio profilio vaizdą

Persijungia tarp prisegto ir plaukiojančio vaizdo būsenos

Paspaudus mygtuką layerTree Rodyti sluoksnių medį apačioje kairėje gali būti rodoma skydelio Sluoksniai kopija. Kaip bebūtų, tai nepriklausomas valdiklis su savo matomų sluoksnių rinkiniu bei sava rikiuote. Jis leidžia jums valdyti sluoksnių braižymą ir elgseną brėžinio drobėje:

 • Uždėkite varnelę greta sluoksnio pavadinimo, kad nurodytumėte, ar reikia jį braižyti brėžinio drobėje

 • Pertempkite sluoksnius aukštyn ar žemyn, kad pakeistumėte sluoksnių rikiuotę

 • keiskite profilio vaizdo sluoksnių braižymo stilių: du kartus arba dešiniu mygtuku spauskite ir pažymėkite Savybės…, kad atvertumėte sluoksnio Aukščio savybių kortelę konfigūracijai. Rodoma aukščio nustatymų santrauka, kaip patarimas užvedus pelę virš sluoksnio.

Sluoksnių medžio dešinėje, brėžinio drobė yra pagrindinė vieta, kurioje galite pažiūrėti įjungtų sluoksnių aukščio profilį. Jis paremtas graduotu tinkleliu, kuriame horizontalios ašys rodo profilio linijos ilgį, o vertikalios - stebimų geoobjektų Z aukštį. Ten taipogi leidžiamos sąveikos, tokios kaip mastelio keitimas, pastūmimas, matavimas, geoobjektų identifikavimas, … naudojant viršuje esančius įrankius.

11.3.2. Aukščio profilio kūrimas

Norėdami sukurtumėte profilio vaizdą, jūs galite:

 1. Go to View ► newElevationProfile Elevation Profile menu. The Elevation profile panel opens.

 2. Sukurkite profilio liniją, ties kuria bus braižomas paviršius ir geoobjektai. Parinkite braižymo įrankį:

  • captureLine Užfiksuoti kreivę: spauskite kairiu mygtuku pagrindinėje žemėlapio drobėje, kad pridėtumėte viršūnes, ir spauskite dešinį mygtuką, kad baigtumėte braižyti liniją, kuri bus naudojama kaip profilio linija

  • arba spauskite captureCurveFromFeature Užfiksuoti kreivę iš geoobjekto:, tada spauskite ant linijinio geoobjekto žemėlapio drobėje, kad pažymėtumėte jį kaip profilio liniją. Jei paspaudimo vietoje yra keli geoobjektai, apsirodys iššokantis meniu, kuriame jūs galėsite parinkti reikiamą objektą.

  Galite naudoti visas skaitmeninimo funkcijas, tokias kaip pritraukimo parinktis, sekimą, skaitmeninimo technikas ar išmaniojo skaitmenizavimo skydelį.

  Brėžinio drobė gali pradėti braižyti kai kuriuos geoobjektus.

 3. Kitas žingsnis yra sukonfigūruoti aukščio savybes sluoksniams, kuriuos norite vaizduoti.

  1. Push on the layerTree Show Layer Tree button to display the list of layers. By default, not all the layers of the project are loaded and referenced in the profile tool; e.g., raster layers which are not marked as having elevation data in their properties are ignored. Clicking the addLayer Add layers button will show a filtered list of possible layers which can be added to the plot, but which currently aren’t in the plot. Applying the dialog with selected layers will automatically mark them as having elevation data and immediately add them to the plot.

   Patarimas

   Holding Ctrl key, it is possible to drag and drop additional layers from the main layer tree to one in the elevation profile tool.

  2. Perjunkite jus dominančių sluoksnių matomumą. Tik jie braižomi profilio vaizde, o parinkti sluoksniai gali būti kitokie, nei pagrindiniame Sluoksnių skydelyje.

  3. Du kartus spauskite ant sluoksnio pavadinimo ir parinkite Savybės. Bus atidaryta sluoksnio Aukščio savybių kortelė. Čia jūs konfigūruojate, kaip kiekvienas paviršiaus geoobjektas turėtų būti braižomas profilio vaizde. Galimos savybės priklauso nuo sluoksnio tipo:

   Kai tik sukonfigūruojate aukščio savybės, profilio vaizde pradedamas braižyti aktyvių sluoksnių paviršius ar geoobjektai, kertantys profilio kreivę.

 4. Iškrentančiame meniu options Parinktys jūs galite parinkti Tolerancijos reikšmę. Ši reikšmė naudojama kuriant plokščią buferį aplink aukščio profilio liniją, matomą pagrindinėje žemėlapio drobėje. Bet kokie matomi taškiniai geoobjektai, patenkantys į tą buferį, bus įtraukti į brėžinio drobę.

11.3.3. Sąveika su profiliu vaizdais

Sukūrus profilio liniją, brėžinio drobė išdidinama iki pilnos apimties. X ašyje galite matyti profilio ilgį, o Y ašyje - aukščio diapazoną tarp minimalaus ir maksimalaus aptikto aukščio, abu žemėlapio vienetais.

Kai jūs judinate pelės žymeklį aukščio profilio vaizde, jūs pamatysite dvi susikertančias punktyrines linijas:

 • vertikali linija rodo aukščio informaciją

 • horizontali linija rodo atstumą nuo aukščio profilio linijos pradžios

Kai judinate pelės žymeklį aukščio profilio drobėje, jūs taipogi galite matyti ir juodą tašką, judantį palei aukščio profilio liniją pagrindinio žemėlapio drobėje. Profilio linijos viduryje, rodyklei nurodant kryptį.

Pagrindinio žemėlapio drobėje QGIS teikia galimybę naviguoti brėžinio drobėje:

 • pan Stumti naudojamas, kai reikia pastumti aukščio profilio apimtį bet kuria jums reikiama kryptimi. Laikant mygtuką Tarpas pelės judinimo metu, tapogi bus pastumta ir brėžinio drobės apimtis.

 • zoomInXAxis Didinti X ašį naudojamas keisti horizontalios ašies mastelį, paliekant vertikalios ašies (aukščio) proporcijas. Kairys paspaudimas ištemps brėžinį pagal X ašį, paspaustą tašką paliekant ašies centre, o stačiakampio pertempimas ištempia brėžinį pagal X ašį iki stačiakampio pločio. Laikykite Alt kol naudojate zoomInXAxis Didinti X ašį, jei norite keisti mastelį ties šia ašimi.

 • zoomIn Didinti naudojamas, kai reikia padidinti konkretų tašką (naudojant kairįjį paspaudimą) arba konkrečią apimtį (tempiant stačiakampį plotą). Laikykite Alt kol naudojate zoomIn Didinti, jei norite atitraukti. Kartu su klavišu Ctrl jūs galite glotniau didinti ir mažinti mastelį.

 • zoomFullExtent Didinti pilnai yra numatytasis mastelis, kuris naudojamas pradžioje ir kuris rodo pilną profilio linijos apimtį, grąžinant visus geoobjektus. Naudokite jį, kad atstatytumėte mastelio lygį.

Galima sąveikauti su brėžinio drobėje rodomais elementais:

 • Spauskite mygtuką snapping Įjungti pritraukimą, kad tiksliai pagautumėte geoobjektų taškus, viršūnes ar kraštines, tiksliam matavimui ar koordinačių ataskaitai.

 • identify Identifikuoti geoobjektą naudojamas sluoksnių medyje matomų sluoksnių geoobjektų identifikavimui. Jūs galite tempti stačiakampį palei kelis geoobjektus profilio vaizde, jei norite tirti juos visus. Kai suderinama su formatu (pvz. vektoriai, taškų debesis), šie objektai bus paryškinti pagrindinio žemėlapio drobėje.

 • measure Matavimų atstumai: spauskite ar pažymėkite du brėžinio drobės taškus, kad gautumėte jų horizontalų Atstumą, Aukštį ir Suminį atstumą tarp jų, žemėlapio vienetais.

 • arrowLeft Stumtelėti kairėn ir arrowRight Stumtelėti dešinėn naudojami, kai reikia pastumti aukščio profilio linijos poziciją žemėlapio drobėje kairėn ar dešinėn. Brėžinio drobė bus perbraižyta, rodant geoobjektus ir paviršių, dengiančius profilio linijos buferį. Linija perkeliama į šoną naudojant reikšmę Tolerancija, nurodyta meniu options Parinktys.

Įspėjimas

Uždarius aukščio profilio vaizdą arba projektą, šiuo metu vaizdas iš projekto išimamas.

Daugiau informacijos rasite QGIS aukščio profilio/susikirtimo įrankis – detaliau!, Nyall Dawson pristatymas.