Svarbu

Vertimas yra bendruomenės pastangos jūs galite prisijungti. Šis puslapis šiuo metu išverstas 100.00%.

6. Darbas su projekto failais

6.1. Įvadas į QGIS projektus

Jūsų QGIS projekto būsena vadinasi projektu. QGIS vienu metu dirba su vienu projektu. Nustatymai gali būti arba projekto, arba aplikacijos lygmenyje naujiems projektams (daugiau informacijos skiltyje Parinktys). QGIS gali įrašyti jūsų darbo erdvės būseną į QGIS projekto failą naudojant meniu parinktis Projektas ► fileSave Įrašyti arba Projektas ► fileSaveAs Įrašyti kaip….

Pastaba

Jei projektas buvo pakeistas, antraštėje pasirodys simbolis * ir QGIS pagal nutylėjimą paklaus, ar norite įrašyti pakeitimus. Šią elgseną valdo nustatymas checkbox Prireikus pasiūlyti įrašyti projekto ir duomenų šaltinio pakeitimus, kurį rasite Nustatymai ► Parinktys ► Bendra.

Galite įkelti esamą projektą į QGIS iš naršymo skydelio arba Projektas ► fileOpen Atverti…, Projektas ► Naujas pagal šabloną arba Projektas ► Atverti ankstesnius ►.

Pradžioje rodomas sąrašas Projekto šablonų ir Paskutinių projektų sąrašas su nuotraukomis, pavadinimais ir keliu (iki dešimties projektų). Paskutiniai projektai patogūs norint pasiekti paskutinius naudotus projektus. Du kartus spauskite ant įrašo, kad atvertumėte projektą ar projekto šabloną. Spauskite ant įrašo dešinį mygtuką, jei norite Prisegti prie sąrašo, Atverti aplanką… ar Išimti iš sąrašo. Taipogi galite pridėti sluoksnį, kad automatiškai sukurtumėte naują projektą. Sąrašas tada dings, jo vietą užims žemėlapio drobė.

Jei norite išvalyti jūsų sesiją ir pradėti iš naujo, parinkite Projektas ► fileNew Naujas. Jūsų bus paklausta, ar norite įrašyti dabartinį projektą, jei buvo padaryti pakeitimai po jo paskutinio įrašymo.

Kai atidarote naują projektą, antraštėje bus parašyta „Nepavadintas projektas“ tol, kol jūs jo neįrašysite.

../../../_images/new_project.png

Fig. 6.1 Naujo projekto kūrimas QGIS’e

Projekto faile įrašoma informacija apie:

 • Pridėtus sluoksnius

 • Kuriuose sluoksniuose galima daryti užklausas

 • Sluoksnių savybės, įskaitant simbolizavimą ir stilius

 • Sluoksnio pastabos

 • 2D ir 3D žemėlapio vaizdai

 • Projekcija ir kiekvieno žemėlapio vaizdas

 • Paskutinė žiūrėta kiekvieno žemėlapio apimtis

 • Spausdinimo išdėstymai

 • Spausdinimo išdėstymo elementai su nustatymais

 • Spausdinimo išdėstymo atlaso nustatymai

 • Skaitmeninimo nustatymai

 • Lentelių ryšiai

 • Projekto makro

 • Projekto numatytieji stiliai

 • Priedų nustatymai

 • QGIS serverio nustatymai iš OWS nustatymų kortelės Projekto savybėse

 • DB tvarkyklėje įrašytos užklausos

Projekto failas įrašomas XML formatu (žiūrėkite QGS/QGZ - The QGIS Project File Format). Tai reiškia, kad failą galima redaguoti ir be QGIS, jei žinote, ką darote. Projekto failo formatas buvo kelis kartus atnaujintas. Senesnių QGIS versijų projektų failai gali nebeveikti tinkamai.

Pastaba

Pagal nutylėjimą QGIS įspės apie versijų skirtumus. Šią elgseną valdo meniu punkto Nustatymai ► Parinktys kortelės Bendra parinktis checkbox Įspėti, kai atidaromas projekto failas, sukurtas senesne QGIS versija.

Kai įrašote .qgs projekto failą, QGIS sukuria atsarginę failo kopiją tame pačiame aplanke, kaip ir projekto failas su praplėtimu .qgs~.

QGIS projektų plėtinys yra .qgs, bet įrašant iš QGIS, numatytas įrašymo būdas yra suspaustas formatas su plėtiniu .qgz. .qgs failas yra .qgz failo (zip archyvo) viduje, kartu su susijusia SQLite duombaze (.qgd) papildomiems duomenims. Šiuos failus galite pasiekti išpakavę .qgz failą.

Pastaba

Auxiliary Storage Properties mechanizmas daro suarchyvuotą projektą ypač naudingu, kadangi viduje laikomi ir papildomi duomenys.

Projektus taipogi galima įrašyti/įkelti į/iš PostgreSQL, GeoPackage ar Oracle duomenų bazės naudojant šiuos Projekto meniu elementus:

 • Projektas ► Atverti iš

 • Proktas ► Įrašyti į

Abu meniu elementai turi submeniu su keliomis projekto saugojimo parinktimis (PostgreSQL, GeoPackage ir Oracle). Paspaudus veiksmą atsidarys dialogas, kuriame galima bus parinkti GeoPackage jungtį ir projektą, PostgreSQL jungtį, schemą ir projektą, arba Oracle jungtį, savininką ir projektą.

Geopackage, PostgreSQL ar Oracle įrašytą projektą galima įkelti per QGIS naršyklės skydelį, arba du kartus ant jo paspaudus, arba pertempus į žemėlapio drobę.

6.2. Neteisingų kelių iki failų tvarkymas

Atidarant projektą QGIS gali nepavykti rasti duomenų šaltinius dėl to, kad neprieinamos paslaugos/duomenų bazės arba failai pervadinti ar perkelti į kitą vietą. QGIS tada atveria dialogą Tvarkyti nepasiekiamus sluoksnius, kuriame surašyti nerasti sluoksniai. Jūs galite:

 • Du kartus spausti lauke Duomenų šaltinis, pataisyti kiekvieno sluoksnio kelią ir spausti Pritaikyti pakeitimus;

 • Pažymėti eilutę, spausti Naršyti, nurodyti teisingą vietą ir spausti Pritaikyti pakeitimus;

 • Spausti Rasti automatiškai, kad būtų naršoma po aplankus ir bandoma automatiškai rasti pataisymą visiems sugadintiems keliams. Turėkite omenyje, kad naršymas gali užtrukti daug laiko. Tada spauskite Pritaikyti pakeitimus.

 • Ignoruoti pranešimą ir atidaryti jūsų projektą be sugadintų kelių spausdami Palikti neprieinamus sluoksnius. Tokiu atveju jūsų sluoksnis bus rodomas Sluoksnių skydelyje, bet be jokių duomenų, tol, kol jūs pataisysite kelią indicatorBadLayer Neprieinamas sluoksnis! piktogramoje, kuri bus rodoma greta Sluoksnių skydelyje arba Taisyti duomenų šaltinį… sluoksnio kontekstiniame meniu.

  Po to, kai sluoksnio kelias pataisomas, įrankis Taisyti duomenų šaltinį… skenuoja kitus sugadintus kelius ir bando automatiškai pataisyti juos naudojant tokį patį kelią.

 • deleteSelected Išimti neprieinamus sluoksnius iš projekto.

Paleidus QGIS iš komandinės eilutės naudojant parinktį --skipbadlayers padės jums praleisti pradžioje rodomą dialogą Tvarkyti neprieinamus sluoksnius.

6.3. Išvesties kūrimas

Yra keli būdai, kaip galima kurti QGIS sesijos išvestį. Mes jau minėjome įrašymą kaip projekto failą skyriuje Įvadas į QGIS projektus. Kiti būdai sukurti išvesti yra:

 • Kurti piešinius: Projektas ► Importuoti/Eksportuoti ► saveMapAsImage Eksportuoti žemėlapį į piešinį… įrašo žemėlapio drobę kaip piešinį (PNG, JPG, TIFF…) nurodytu masteliu, rezoliucija ir dydžiu. Galima piešiniui įrašyti geopririšimo informaciją, tiesiog įjunkite varnelę checkbox Pridėti geopririšimo informaciją (pridedama per pasaulio failą). Daugiau informacijos rasite Žemėlapio vaizdo eksportavimas.

 • Eksportuoti į PDF failus: Projektas ► Importuoti/Eksportuoti ► Eksportuoti žemėlapį į PDF… išveda žemėlapio drobę į PDF nurodytu masteliu, rezoliucija su keliais išmanesniais nustatymais (paprastinimas, geopririšimas, …). Daugiau informacijos rasite Žemėlapio vaizdo eksportavimas.

 • Eksportuoti į DXF failus: Projektas ► Importuoti/Eksportuoti ► Eksportuoti projektą į DXF… atveria dialogą, kur jūs galite nurodyti „Simbologijos režimą“, „Simbologijos mastelį“ ir vektorinius sluoksnius, kuriuos norite eksportuoti į DXF. Per „Simbologijos režimą“, simboliai iš pradinės QGIS simbologijos gali būti eksportuoti aukštos kokybė srežimu (daugiau informacijos rasite skyriuje Creating new DXF files).

 • Kurti žemėlapius: Projektas ► newLayout Naujas spausdinimo išdėstymas… atidaro dialogą, kur galite išdėstyti ir spausdinti dabartinę žemėlapio drobę (daugiau informacijos skyriuje Laying out the maps).