Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 90.32%.

6. Lucrul cu Fișierele Proiectelor

6.1. Prezentarea proiectelor QGIS

Starea unei sesiuni de QGIS poartă numele de proiect. În orice moment, QGIS permite lucrul la un singur proiect. O setare poate fi specifică doar unui proiect sau poate fi valabilă, la nivel de aplicație, pentru toate proiectele noi (v. secțiunea Opţiuni). QGIS poate salva starea spațiului dvs. de lucru într-un fișier proiect QGIS folosind opțiunile de meniu Proiect ► fileSave Salvare sau Proiect ► fileSaveAs Salvare Ca….

Notă

Dacă proiectul a fost modificat, simbolul * va apărea în bara de titlu iar QGIS vă va întreba, în mod implicit, dacă doriți să salvați modificările. Acest comportament este controlat de opțiunea de Solicitare a salvării modificărilor proiectului și sursei de date atunci când este necesar setarea din Setări ► Opțiuni ► Generalități.

Puteți încărca proiectele existente în QGIS folosind panoul Navigatorului sau accesând Proiect ► fileOpen Deschide…, Proiect ► Nou din șablon sau Proiect ► Deschide Recent ►.

La pornire, sunt afișate listele Șabloanelor proiect și a Proiectelor recente, inclusiv capturi de ecran, nume și căi de fișiere (pentru până la zece proiecte). Lista Proiectelor recente permite accesarea proiectelor utilizate recent. Faceți dublu clic pe o poziție pentru a deschide proiectul sau șablonul de proiect. Efectuați clic dreapta pe o poziție pentru a o Reține în Listă, pentru a-i Deschide Directorul… sau pentru a o Elimina din Listă. De asemenea, puteți adăuga un strat pentru a crea automat un nou proiect. Listele vor dispărea apoi, făcând loc canevasului hărții.

Dacă doriți să ștergeți sesiunea și să reîncepeți, accesați Proiect ► fileNew Nou. Vi se va cere să salvați proiectul existent, dacă s-au efectuat modificări de când a fost deschis sau de la ultima salvare.

Când deschideți un proiect nou, bara de titlu va afișa Proiect fără titlu până când îl veți salva.

../../../_images/new_project.png

Fig. 6.1 Începerea unui nou proiect în QGIS

Informațiile salvate într-un fișier de proiect includ:

 • Straturile adăugate

 • Straturile care pot fi interogate

 • Proprietățile stratului, inclusiv simbolizarea și stilurile

 • Notițele straturilor

 • Vizualizări 2D și 3D ale hărților

 • Proiecția pentru fiecare vizualizare de hartă

 • Ultima extindere vizualizată pentru fiecare hartă

 • Compozițiile imprimabile

 • Setări pentru elementele compozițiilor imprimabile

 • Setări pentru atlasurile compozițiilor imprimabile

 • Setări de digitizare

 • Relațiile dintre Tabele

 • Comenzi Macro pentru Proiecte

 • Stilurile implicite ale proiectului

 • Setările pkuginurilor

 • Setările serverului QGIS, din fila Setărilor OWS a Proprietăților proiectului

 • Interogările stocate în DB Manager

Fișierul proiect este salvat în format XML (v. QGS/QGZ - Formatul Fișierelor Proiect). Aceasta înseamnă că este posibil să editați fișierul în afara QGIS, dacă știți ce faceți. Formatul fișierului de proiect a fost actualizat de mai multe ori. Este posibil ca fișierele de proiect din versiunile QGIS mai vechi să nu mai funcționeze corect.

Notă

În mod implicit, QGIS vă va avertiza cu privire la diferențele de versiune. Acest comportament este controlat în fila Generalități din Setări ► Opțiuni (checkbox Avertizare la deschiderea unui fișier de proiect salvat cu o versiune mai veche de QGIS).

Ori de câte ori salvați un fișier de proiect .qgs în QGIS, o copie de rezervă a fișierului este creată în același director cu fișierul de proiect care are extensia .qgs~.

The extension for QGIS projects is .qgs but when saving from QGIS, the default is to save using a compressed format with the .qgz extension. The .qgs file is embedded in the .qgz file (a zip archive), together with its associated SQLite database (.qgd) for auxiliary data. You can get to these files by unzipping the .qgz file.

Notă

Mecanismul Auxiliary Storage Properties face un proiect zip deosebit de util, deoarece acesta înglobează date auxiliare.

Projects can also be saved/loaded to/from a PostgreSQL, GeoPackage or Oracle database using the following Project menu items:

 • Proiect ► Deschidere din

 • Proiect ► Salvare în

Both menu items have a sub-menu with a list of extra project storage implementations (PostgreSQL, GeoPackage and Oracle). Clicking the action will open a dialog to pick a GeoPackage connection and project, a PostgreSQL connection, schema and project or Oracle connection, owner and project.

Projects stored in GeoPackage, PostgreSQL or Oracle can also be loaded through the QGIS browser panel, either by double-clicking them or by dragging them to the map canvas.

6.2. Gestionarea căilor de fișiere întrerupte

La deschiderea unui proiect, QGIS poate să nu găsească unele surse de date, din cauza indisponibilității serviciului/bazei de date sau a redenumirii sau mutării unui fișier. QGIS va deschide fereastra de Gestionare a straturilor indisponibile, care face referire la straturile negăsite. Veți putea:

 • Efectua dublu clic în câmpul Sursei de date, să ajustați calea fiecărui strat apoi să faceți clic pe Aplicare modificări;

 • Selecta un rând, să apăsați pe Răsfoire pentru a indica locația corectă apoi să faceți clic pe Aplicare modificări;

 • Apăsa pe Auto-Identificare pentru a răsfoi dosarele și a încerca remedierea automată a tuturor căi(lor) incorecte sau doar a celor selectate. Rețineți că răsfoirea poate dura ceva timp. Apoi faceți clic pe Aplicare modificări.

 • Ignora mesajul și să deschideți proiectul cu căi(le) întrerupte făcând clic pe Păstrare straturi indisponibile. Stratul dvs. este apoi afișat în panoul Straturilor, dar fără date, până la remedierea căii cu ajutorul pictogramei indicatorBadLayer Strat indisponibil! afișată lângă acesta în panoul Straturilor sau alegând Reparare sursă de date… din meniul contextual al stratului.

  Când se folosește instrumentul de Reparare sursă de date…, o dată ce o cale a stratului a fost remediată, QGIS scanează toate celelalte căi întrerupte și încearcă să le repare automat pe cele care au întreruptă aceeași cale de fișier.

 • deleteSelected Elimină straturile indisponibile din proiect.

Lansarea QGIS din linia de comandă folosind opțiunea --skipbadlayers vă poate ajuta să săriți peste fereastra de Gestionare a straturilor indisponibile de la pornire.

6.3. Obținerea rezultatelor

Există mai multe moduri de a genera rezultate din sesiunea dvs. de QGIS. Am discutat deja despre salvarea sub formă de fișier proiect în Prezentarea proiectelor QGIS. Alte modalități de a produce fișiere de ieșire sunt:

 • Creating images: Project ► Import/Export ► saveMapAsImage Export Map to Image… outputs the map canvas rendering to an image format (PNG, JPG, TIFF…) at custom scale, resolution and size. Including georeference information in the exported image is possible, simply enable checkbox Append georeference information (embedded or via world file). See Exportarea vizualizării hărții for more details.

 • Exportarea în fișiere PDF: Proiect ► Importare/Exportare ► Exportare Hartă într-un PDF… redă canevasul hărții în format PDF la scară, rezoluție personalizată și cu unele setări avansate (simplificare, georeferențiere, …). Consultați Exportarea vizualizării hărții pentru mai multe detalii.

 • Exportarea în fișiere DXF: Proiect ► Importare/Exportare ► Exportare Proiect într-un DXF… deschide o fereastră în care se poate defini «Modul simbologiei», «Scara simbologiei» și straturile vectoriale care trebuie să fie exportate în DXF. Prin intermediul «Modului simbologiei», simbolurile originale din QGIS pot fi exportate cu fidelitate ridicată (v. secțiunea Crearea fișierelor DXF noi).

 • Proiectarea hărților: Proiect ► newLayout Compoziție Imprimabilă Nouă … deschide o fereastră de dialog în care puteți aranja și tipări canevasul hărții curente (v. secțiunea Așezarea în pagină a hărților).