Svarbu

Vertimas yra bendruomenės pastangos jūs galite prisijungti. Šis puslapis šiuo metu išverstas 93.66%.

11.1. 2D žemėlapio vaizdas

2D žemėlapio vaizdas (dar vadinamas Žemėlapio drobė) yra pagrindinė vieta, kur rodomi žemėlapiai. QGIS pagal nutylėjimą atidaromas su vienu žemėlapio vaizdu (vadinamu pagrindiniu žemėlapiu), kuriame sluoksniai rodomi 2D ir kuris glaudžiai susijęs su skydeliu Sluoksniai. Tas langas atspindi braižymą (simbologiją, užrašus, matomumus…), kurį jūs pritaikėte įkeltiems sluoksniams.

../../../_images/startup.png

Fig. 11.1 QGIS naudotojo sąsaja

11.1.1. Žemėlapio vaizdo tyrinėjimas

Kai pridedate sluoksnį (žr. Duomenų atidarymas), QGIS automatiškai ieško jo CRS. Jei pagal nutylėjimą projekte nustatytas kitas CRS (žr. Projekto koordinačių ataskaitos sistemos), tai sluoksnio apimtis yra automatiškai verčiama į tą CRS, o žemėlapio vaizdas yra keičiamas į tą apimtį, jei pradedate tuščiu QGIS projektu. Jei projekte jau yra sluoksnių, žemėlapio drobė niekaip nekeičiama, tik pasirodys geoobjektai, patenkantys į dabartinį rodinį.

Spauskite ant žemėlapio vaizdo ir turėtumėte galėti su juo santykiauti, pastumdami į kitą plotą ar pakeisdami mastelį. guilabel:Navigacijos įrankinėje ir meniu Rodymas pateikiami reikiami įrankiai kartu su rinkiniu klavišų ar pelės mygtukų kombinacijų.

Table 11.1 Žemėlapio drobės navigacijos įrankiai

Įrankis

Naudojimas

pan Paslinkti žemėlapį

 • Vienas kairys paspaudimas: žemėlapis centruojamas paspaustame taške tuo pačiu masteliu

 • Laikykite paspaudę kairį pelės mygtuką ir tempkite žemėlapio drobę.

zoomIn Didinti

 • Vienas kairys paspaudimas: žemėlapis centruojamas paspaustame taške, o mastelis dvigubinamas

 • Tempkite stačiakampį žemėlapio drobėje su kairiu pelės mygtuku, kad padidintumėte plotą.

 • Laikykite mygtuką Alt, kad persijungtumėte į įrankį zoomOut Mažinti.

zoomOut Mažinti

 • Vienas kairys paspaudimas: žemėlapis centruojamas paspaustame taške, o mastelis mažinamas per pusę

 • Tempkite stačiakampį žemėlapio drobėje su kairiu pelės mygtuku, kad sumažintumėte plotą

 • Laikykite mygtuką Alt, kad persijungtumėte į įrankį zoomIn Didinti.

panToSelected Pastumti žemėlapį ties žymėjimu

Pastumti žemėlapį link visuose skydelyje Sluoksniai pažymėtų sluoksnių pažymėtų geoobjektų.

zoomToSelected Didinti iki pažymėjimo

Padidinti skydelyje Sluoksniai pažymėtų sluoksnių pažymėtus geoobjektus.

Taipogi prieinama per sluoksnio kontekstinį meniu

zoomToLayer Didinti iki sluoksnio

Didinti iki visų skydelyje Sluoksniai pažymėtų sluoksnių apimties.

Taipogi prieinama per sluoksnio kontekstinį meniu

zoomFullExtent Pilnai padidinti

Didinti iki visų projekto sluoksnių apimties arba iki pilnos projekto apimties.

zoomLast Didinti praėjusį

Didina žemėlapį iki paskutinės naudotos apimties.

zoomNext Didinti kitą

Didinti žemėlapį iki kitos naudotos apimties.

zoomActual Didinti iki savos rezoliucijos

Didinti žemėlapį iki tokio mastelio, kur vienas aktyvaus rastro sluoksnio pikselis dengia vieną ekrano pikselį.

Taipogi prieinama per sluoksnio kontekstinį meniu

Pelės ratukas

 • Stumti žemėlapį: laikykite ir tempkite pelės ratuką.

 • Didinti: sukite pelės ratuką kad keistumėte mastelį. Laikant paspaudus Ctrl kol sukamas ratukas, mastelis bus keičiamas glotniau.

 • Spauskite mygtukus atgal ir pirmyn, kad naršytumėte žemėlapio drobės priartinimo istoriją.

Klaviatūra

 • Stumti žemėlapį: laikykite paspaudę mygtuką Tarpas ir judinkite pelę. Spauskite rodyklių mygtukus, kad stumtumėte žemėlapį aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn.

 • Priartinti: Spauskite PgUp ar Ctrl++

 • Nutolinti: Spauskite PgDown ar Ctrl+-

 • Priartinti plotą: Kai aktyvūs kokie nors žemėlapio įrankiai (Identifikavimas, Matavimas…), laikykite paspaudę Shift ir tempkite stačiakampį ant žemėlapio, kad priartintumėte plotą. Nesuderinama su aktyviu parinkimu ar redagavimo įrankiais.

Spauskite dešinį pelės mygtuką žemėlapyje ir turėtumėte galėti editCopy Kopijuoti koordinates paspausto taško žemėlapio CRS, WGS84 arba savo CRS. Nukopijuota informacija vėliau gali būti įkelta į išraišką, scenarijų, tekstinį redaktorių ar skaičiuoklę…

11.1.2. Žemėlapio braižymo kontrolė

Pagal nutylėjimą QGIS braižo visus matomus sluoksnius, kai tik atnaujinama žemėlapio drobė. Įvykiai, kurie sukelia žemėlapio drobės atnaujinimą:

 • sluoksnio matomumo keitimas

 • matomo sluoksnio simbologijos keitimas

 • sluoksnio pridėjimas

 • pastūmimas ar mastelio keitimas

 • QGIS lango dydžio keitimas

QGIS leidžia jums valdyti braižymo procesą keliais būdais.

Norėdami sustabdyti žemėlapio braižymo procesą spauskite mygtuką Esc. Taip bus sustabdytas žemėlapio drobės atnaujinimas ir žemėlapis bus paliktas dalinai nubraižytas. Po Esc paspaudimo gali užtrukti šiek tiek laiko iki braižymo sustojimo.

Norėdami sustabdyti braižymą, spauskite būsenos juostos apatiniame dešiniame kampe esančią varnelę checkbox Braižyti. Išjungus varnelę checkbox Braižyti, QGIS nebeperpaišo drobės po bet kurios iš aukščiau minėtų priežasčių. Situacijos, kada jums gali prireikti sustabdyti braižymą:

 • pridėjus daug sluoksnių ir simbolizuojant juos iki braižymo

 • pridėjus vieną ar daugiau didelių sluoksnių ir nustačius mastelių priklausomybę iki braižymo

 • pridėjus vieną ar daugiau didelių sluoksnių ir keičiant mastelį iki reikiamo prieš braižant

 • bet kokia aukščiau paminėtų situacijų kombinacija

Įjungus varnelę checkbox Braižyti įjungiamas braižymas bei iš karto atnaujinama žemėlapio drobė.

11.1.3. Nuo laiko priklausantis žemėlapio drobės valdymas

QGIS gali valdyti įkeltus sluoksnius pagal laiką, t.y. keisti žemėlapio drobę, braižant priklausomai nuo laiko kitimo. Norėdami tai pasiekti, jums reikia:

 1. Sluoksnių, kurie turi nustatytas dinamines laiko savybes. QGIS palaiko laiko valdymą skirtingiems duomenų tiekėjams su savais nustatymais. Svarbiausia nustatyti laiko periodą, kuriame sluoksnyje rodoma:

  Įjungus sluoksniui dinamines laiko parinktis, indicatorTemporal piktograma rodoma greta sluoksnio Sluoksnių skydelyje, kad primintų jums, kad sluoksnis valdomas pagal laiką. Spauskite piktogramą, jei norite keisti laiko nustatymus.

 2. Įjunkite laiko navigaciją žemėlapio drobėje naudodami skydelį Laiko valdymas. Skydelis įjungiamas:

  • naudojant piktogramą temporal Laiko valdymo skydelis, kurią rasite Žemėlapio navigacijos įrankinėje

  • arba per meniu Nustatymai ► Skydeliai ► Laiko vaaldymas

11.1.3.1. Laiko valdymo skydelis

Laiko valdymo skydelis turi šiuos režimus:

../../../_images/temporal_controller_panel.png

Fig. 11.2 Laiko valdymo skydelis navigacijos režime

 • temporalNavigationOff Išjungti laiko navigaciją: visi laiko nustatymai išjungiami ir matomi sluoksniai braižomi kaip įprasta

 • temporalNavigationFixedRange Fiksuoto diapazono laiko navigacija: nustatomas laiko diapazonas ir tik sluoksniai (ar geoobjektai), kurių laiko diapazonas persidengia su šituo diapazonu yra braižomi žemėlapyje.

 • temporalNavigationAnimated Animuota laiko navigacija: nustatomas laiko diapazonas, padalintas į žingsnius ir tik sluoksniai (ar geoobjektai), kurių laiko diapazonas persidengia su kiekvienu kadru braižomi žemėlapyje

 • settings Nustatymai bendram animacijos valdymui

  • Kadrų dažnis: per sekundę parodomų žingsnių skaičius

  • unchecked Kaupiamasis diapazonas: visi animacijos kadrai turės tą pačią pradžios datą ir laiką, bet skirtingas pabaigos datas ir laikus. Tai naudinga, jei norite akumuliuoti duomenis jūsų laiko vizualizacijoje, o ne rodyti per jūsų duomenis „judantį laiko langą“.

11.1.3.2. Laiko navigacijos animacija

Animacija remiasi skirtingais matomų sluoksnių rinkiniais konkrečiu laiku laiko diapazone. Norėdami sukurti laiko animaciją:

 1. Įjunkite temporalNavigationAnimated Animuota laiko navigacija, kad būtų parodytas animacijos grotuvo valdiklis

 2. Įveskite reikiamą Animacijos diapazoną. Naudojant mygtuką refresh, jį galima apibrėžti kaip:

  • Nustatyti pilną diapazoną pagal visus sluoksnius su laiku

  • Nustatyti į išankstinį projekto diapazoną kaip nurodyta projekto nustatymuose

  • Nustatyti į vieno sluoksnio diapazoną, paimtą iš sluoksnio su laiku

 3. Įrašykite žingsnį laiko diapazono dalinimui. Palaikomi keli skirtingi matavimo vienetai, nuo milisekundžių iki amžių. Yra ir šaltinio laiko variantas, kurį parinkus laiko navigacija naudoja visus galimus projekto sluoksnio laiko diapazonus. Tai naudinga, kai projekte yra sluoksniai su laiko trūkiais, pavyzdžiui WMS-T paslauga, kuri teikia nuotraukas nepastoviomis datomis. Ši parinktis taipogi leidžia jums žengti tik per laiko diapazonus, kai rodomas kita turima nuotrauka.

 4. Spauskite mygtuką play norėdami peržiūrėti animaciją. QGIS sukurs scenas braižant sluoksnius nurodytais laikais. Sluoksnių rodymas priklauso nuo to, ar jie persidengia su konkrečiu laiko kadru.

  ../../../_images/map_navigation.gif

  Fig. 11.3 Laiko navigacija per sluoksnį

  Animaciją taipogi galima peržiūrėti tempiant laiko slankiklį. Pažymėjus varnelę unchecked Ciklas, animacija suksis pakartotinai, kol bus paspaustas play animacijos sustabdymui. Pateikiamas pilnas video grotuvo mygtukų rinkinys.

  Horizontalus slinkimas su pelės ratuku (kai palaikoma) su žymekliu ant žemėlapio drobės taipogi leis jums naviguoti arba slinkti laiko navigacijos slankiklį atgal ir pirmyn.

 5. Spauskite mygtuką fileSave Eksportuoti animaciją, jei norite sukurti sceną reprezentuojančią eilę piešinių. Juos vėliau galima sujungti naudojant vaizdo redagavimo programinę įrangą:

  ../../../_images/saveTimeAnimation.png

  Fig. 11.4 Žemėlapio drobės animacijos scenų eksportavimas į piešinius

  • Failo pavadinimo Šablonas: #### bus pakeisti kadro sekos numeriu

  • Išvesties aplankas

  • Žemėlapio nustatymų skiltyje jūs galite:

   • nustatyti naudojamą erdvinę apimtį

   • valdyti piešinių Rezoliuciją (Išvesties plotį ir Išvesties aukštį)

   • Paišyti aktyvias dekoracijas: nurodo ar aktyvios dekoracijos turėtų būti įtraukiamos į išvestį

  • Laiko nustatymų skiltyje, jūs galite nurodyti:

   • animacijos Ribas

   • Žingsnį (kadro ilgį) jūsų pasirinktais vienetais

11.1.4. Žemėlapio apimčių žymelės

Erdvinės žymelės leidžia jums „pasižymėti“ geografinę vietą ir grįžti į ją vėliau. Pagal nutylėjimą žymelės įrašomos į naudotojo profilį (kaip Naudotojo žymelės), tai reiškia, kad jos matomos visuose naudotojo atvertuose projektuose. Jos taipogi gali būti įrašytos į konkretų projektą (kaip Projekto žymelės) ir laikomos projekto faile, tai gali būti naudinga, jei projektu dalinamasi su kitais naudotojais.

11.1.4.1. Žymelės sukūrimas

Norėdami sukurti žymelę:

 1. Pritraukite norimą vietą.

 2. Parinkite meniu Rodymas ► newBookmark Nauja erdvinė žymelė…, spauskite Ctrl+B arba dešiniu mygtuku paspauskite showBookmarks Erdvinių žymelių įrašą Naršyklės skydelyje ir parinkite Nauja erdvinė žymelė. Atidaromas dialogas Žymelių redaktorius.

  ../../../_images/bookmark_editor.png

  Fig. 11.5 Žymelių redagavimo dialogas

 3. Įveskite žymelę aprašantį pavadinimą

 4. Įveskite ar parinkite pavadinimą grupės, kurioje reikia laikyti susijusias žymeles

 5. Parinkite apimtį vietos, kurią norite įrašyti, naudodami valdiklį apimties parinkiklis widget

 6. Change the map Rotation

 7. Naudokite apimčiai naudojamą CRS

 8. Parinkite, ar žymelę Įrašyti į Naudotojo žymeles ar Projekto žymeles (pagal nutylėjimą šio iškrentančio sąrašo reikšmė yra Naudotojo žymelės)

 9. Spauskite Įrašyti, kad pridėtumėte žymelę į sąrašą

Pastebėtina, kad galite turėti kelias žymeles tokiu pačiu pavadinimu.

11.1.4.2. Darbas su žymėlėmis

Norėdami naudoti ir tvarkyti žymeles, jūs galite naudoti arba skydelį Erdvinės žymelės arba Naršyklę.

Parinkite Rodymas ► showBookmarks Rodyti erdvinių žymelių tvarkyklę arba spauskite Ctrl+7, kad atvertumėte skydelį Erdvinių žymelių tvarkyklė. Parinkite Rodymas ► showBookmarks Rodyti erdvines žymeles arba Ctrl+Shift+B, kad parodytumėte showBookmarks Erdvinių žymelių įrašą skydelyje Naršyklė.

Jūs galite vykdyti tokias užduotis:

Table 11.2 Žymelių valdymo veiksmai

Užduotis

Erdvinių žymėlių tvarkyklė

Naršyklė

Priartinti žymelę

Spauskite du kartus ant žymelės arba pažymėkite žymelę ir spauskite mygtuką zoomToBookmark Didinti ties žymele.

Spauskite du kartus ant žymelės arba tempkite ir numeskite ją į žemėlapio drobę, arba spauskite dešiniu mygtuku ant žymelės ir parinkite Didinti ties žymele.

Trinti žymelę

Parinkite žymelę ir spauskite mygtuką deleteSelected Trinti erdvinę žymelę. Patvirtinkite jūsų pasirinkimą.

Spauskite dešinį mygtuką ant žymelės ir parinkite Trinti erdvinę žymelę. Patvirtinkite jūsų pasirinkimą.

Eksportuoti žymeles į XML

Spauskite mygtuką sharing Importuoti/Eksportuoti žymeles ir parinkite sharingExport Eksportuoti. Visos žymelės (naudotojo ar projekto) bus įrašytos į xml failą.

Parinkite vieną ar daugiau aplankų (naudotojo ar projekto) arba poaplankius (grupes), tada spauskite dešiniu mygtuku ir parinkite sharingExport Eksportuoti erdvines žymeles…. Įrašomas parinktas žymelių poaibis.

Importuoti žymeles iš XML

Spauskite mygtuką sharing Importuoti/Eksportuoti žymeles ir parinkite sharingImport Importuoti. Visos žymelės XML faile importuojamos kaip naudotojo žymelės.

Spauskite dešinį mygtuką ant Erdvinės žymelės arba vieno iš jo aplankų (naudotojo ar projekto) arba poaplankių (grupių), kad nurodytumėte, kur reikia importuoti žymeles. Tada parinkite sharingImport Importuoti erdvins žymeles. Jei vykdoma įrašui Erdvinės žymelės, žymelės pridedamos į Naudotojo žymeles.

Keisti žymelę

Jūs galite pakeisti žymelę, keisdami reikšmes lentelėje. Jūs galite pakeisti pavadinimą, grupę, apimtį ir ar ji laikoma projekte, ar ne.

Spauskite dešinį mygtuką ant norimos žymelės ir parinkite Keisti erdvinę žymelę…. Bus atidarytas Žymeklių redaktorius, kuriame jūs galėsite pakeisti bet kurį žymelės aspektą taip, tarsi kurtumėte naują žymelę.

Jūs taipogi galite tempti žymelę iš vieno į kitą aplanką (naudotojo ar projekto) ar poaplankį (grupę).

You can manage bookmark actions by right-click on the desired bookmark in the Spatial Bookmarks Manager. You can also zoom to bookmarks by typing the bookmark name in the locator.

11.1.5. Žemėlapio dekoravimas

Dekoracijomis vadinamas tinklelis, antraštė, autorių teisės, piešiniai, šiaurės rodyklė, mastelio juosta ir išdėstymo apimtys. Jie naudojami žemėlapio „dekoravimui“ pridedant kartografinius elementus.

11.1.5.1. Tinklelis

addGrid Tinklelis leidžia jums pridėti į žemėlapio drobę koordinačių tinklelį ir koordinačių anotacijas.

 1. Parinkite meniu Rodymas ► Dekoracijos ► Tinklelis…, kad atvertumėte dialogą.

  ../../../_images/grid_dialog.png

  Fig. 11.6 Tinklelio dialogas

 2. Pažymėkite checkbox Įjungti tinklelį ir nurodykite tinklelio parametrus pagal sluoksnius, įkeltus į žemėlapio drobę:

  • Tinklelio tipas: gali būti Linija arba Žymeklis

  • Susijęs Linijos simbois arba žymeklio simbolis naudojamas tinklelio žymėms

  • Intervalas X ir Intervalas Y tarp tinklelio žymų žemėlapio vienetais

  • Poslinkis X ir Poslinkis Y - tinklelio žymų atstumai nuo apatinio kairiojo žemėlapio drobės kampo, žemėlapio vienetais

  • Intervalo ir poslinkio parametrus galima nurodyti priklausomus nuo:

   • Drobės apimties: kuria tinklelį su intervalais, kurie yra daugmaž 1/5 drobės pločio

   • Aktyvaus rastro sluoksnio rezoliucijos

 3. Įjunkite checkbox Piešti anotaciją, jei norite ant tinklelio rodyti koordinates, nurodykite:

  • Anotacijos kryptį, t.y. kaip reikia dėti užrašus tinklelio atžvilgiu. Tai gali būti:

   • Horizontaliai arba Vertikaliai visiems užrašams

   • Horizontaliai ir vertikaliai, t.y. kiekvienas užrašas yra lygiagretus su juo susijusiai tinklelio žymai

   • Ribos kryptis, t.y. kiekvienas užrašas seka drobės ribą ir yra statmenas savo tinklelio žymai

  • Anotacijos šriftas (teksto formatavimas, buferis, šešėlis…) naudojant valdiklį šrifto parinkimas

  • Atstumas iki žemėlapio rėmo, paraštė tarp anotacijų ir žemėlapio drobės krašto. Patogu, kai žemėlapio drobė eksportuojama pvz. į piešinio formatą ar PDF, siekiant išvengti anotacijų ant „popieriaus“ ribų.

  • Koordinačių tikslumas

 4. Spauskite Taikyti, kad patikrintumėte, ar atrodo taip, kaip norėjote arba Gerai, jei jums viskas tinka.

11.1.5.2. Antraštės užrašas

titleLabel Antraštės užrašas leidžia jums dekoruoti jūsų žemėlapį su Antrašte.

Norėdami pridėti Antraštės užrašo dekoraciją:

 1. Parinkite meniu Rodymas ► Dekoracijos ► Antraštės užrašas…, kad atvertumėte dialogą.

  ../../../_images/titleLabel.png

  Fig. 11.7 Antraštės dekoracijos dialogas

 2. Įsitikinkite, kad įjungta varnelė checkbox Įjungti antraštės užrašą

 3. Įveskite antraštės tekstą, kurį norite įdėti į žemėlapį. Galite padaryti jį dinamišku, naudodami mygtuką Įterpti ar keisti išraišką….

 4. Parinkite užrašo Šriftą naudodami šrifto parinkimo valdiklį su pilna prieiga prie QGIS teksto formatavimo parinkčių. Greitai nustatykite šrifto spalvą, permatomumą spausdami juodą rodyklę šrifto iškrentančio sąrašo dešinėje.

 5. Parinkite spalvą, kuri bus naudojama antraštės Fono juostai.

 6. Parinkite užrašo Vietą drobėje: galimi variantai yra Viršuje kairėje, Viršuje centre (numatytoji parinktis), Viršuje dešinėje, Apačioje kairėje, Apačioje centre ir Apačioje dešinėje.

 7. Patikslinkite elemento vietą parinkdami horizontalią ir/arba vertikalią Paraštę nuo krašto. Jas galima nurodyti Milimetrais arba Taškais (pikseliais) ar nurodyti kaip Procentus žemėlapio drobės pločio ar aukščio.

 8. Spauskite Taikyti, kad patikrintumėte, ar atrodo taip, kaip norėjote arba Gerai, jei jums viskas tinka.

11.1.5.4. Piešinio dekoracija

addImage Piešinys leidžia jums žemėlapio drobėje pridėti piešinį (logotipą, legendą, ..).

Norėdami pridėti piešinį:

 1. Parinkite meniu Rodymas ► Dekoracijos ► Piešinys…, kad atvertumėte dialogą.

  ../../../_images/image_decoration.png

  Fig. 11.9 Piešinio dekoracijos dialogas

 2. Įsitikinkite, kad įjungta varnelė checkbox Įjungti piešinį

 3. Parinkite rastro (pvz. png ar jpg) ar SVG piešinį, naudojant mygtuką Naršyti

 4. Jei parinkote nuo parametrų priklausomą SVG, tada galite taipogi nustatyti Užpildymo ar Brėžimo (kontūro) spalvą. Rastro piešiniams spalvų nustatymai išjungti.

 5. Nustatykite piešinio Dydį milimetrais. Parinkto piešinio plotis naudojamas keičiant piešinio dydį į nurodytą Dydį.

 6. Parinkite, kur norite padėti piešinį žemėlapio drobėje, naudodami iškrentantį sąrašą Vieta. Numatytoji vieta yra Viršuje kairėje.

 7. Nustatykite the Horizontalią ir Vertikalią paraštes nuo (drobės) krašto. Šias reikšmes galima nurodyti Milimetrais, Taškais (pikseliais) arba nurodyti Procentus drobės pločio ar aukščio.

 8. Spauskite Taikyti, kad patikrintumėte, ar atrodo taip, kaip norėjote ir Gerai, jei jums viskas tinka.

11.1.5.5. Šiaurės rodyklė

northArrow Šiaurės rodyklė leidžia jums pridėti šiaurės rodyklę į žemėlapio drobę.

Kad pridėtumėte šiaurės rodyklę:

 1. Parinkite meniu Rodymas ► Dekoracijos ► Šiaurės rodyklė…, kad atvertumėte dialogą.

  ../../../_images/north_arrow_dialog.png

  Fig. 11.10 Šiaurės rodyklės dialogas

 2. Įsitikinkite, kad įjungta varnelė checkbox Įjungti Šiaurės rodyklę

 3. Pasirinktinai pakeiskite spalvą ir dydį arba parinkite savo SVG

 4. Pasirinktinai pakeiskite kampą ar pasirinkite Automatinis, kad QGIS nustatytų kryptį

 5. Pasirinktinai pasirinkite vietos iškrentančiame sąraše pasirinkite vietą

 6. Pasirinktinai patikslinkite rodyklės vietą nurodydami horizontalią ir/ar vertikalią Paraštę nuo (drobės) krašto. Šias reikšmes galima nurodyti Milimetrais ar Taškais (pikseliais) arba nurodyti Procentą nuo drobės pločio ar aukščio.

 7. Spauskite Taikyti, kad patikrintumėte, ar atrodo taip, kaip norėjote ir Gerai, jei jums viskas tinka.

11.1.5.6. Mastelio juosta

scaleBar Scale Bar adds a simple scale bar to the map canvas. You can control the style and placement, as well as the labelling of the bar. The scale bar respects the active project’s distance unit as defined in Project properties ► General ► Units for distance measurement.

Norėdami pridėti mastelio juostą:

 1. Parinkite meniu Rodymas ► Dekoracijos ► Mastelio juosta…, kad atvertumėte dialogą

  ../../../_images/scale_bar_dialog.png

  Fig. 11.11 Mastelio juostos dialogas

 2. Įsitikinkite, kad įjungta varnelė checkbox Įjungti mastelio juostą

 3. Iškrentančiame sąraše parinkite Mastelio stilių selectString

 4. Parinkite Juostos spalvą selectColor, parinkdami užpildymo spalvą (pagal nutylėjimą juoda) ir rėmo spalvą (pagal nutylėjimą balta). Mastelio juostos užpildymą ir rėmą galima padaryti permatomą, spaudžiant ant rodyklės žemyn spalvos parinkimo valdiklyje.

 5. Mastelio juostos šriftą parinkite iškrentančiame sąraše Juostos šriftas

 6. Set the Size of bar in the active unit

 7. Pasirinktinai įjunkite checkbox Automatiškai pritraukti prie apvalaus skaičiaus keičiant dydį, jei norite gauti lengviau skaitomas reikšmes

 8. Iškrentančiame sąraše Vieta selectString parinkite juostos vietą

 9. Galite patikslinti elemento vietą nurodydami horizontalią ir/ar vertikalią Paraštė nuo (drobės) krašto. Šias reikšmes galima nurodyti Milimetrais ar Taškais (pikseliais), arba galite nurodyti žemėlapio drobės pločio ar aukščio Procentus.

 10. Spauskite Taikyti, kad patikrintumėte, ar atrodo taip, kaip norėjote arba Gerai, jei jums viskas tinka.

11.1.5.7. Išdėstymų apimtys

addMap Išdėstymo apimtys prideda į drobę spausdinimo maketo žemėlapio elementų apimtis. Įjungus šią parinktį, visų spausdinimo maketų, visų išdėstymų žemėlapių elementų apimtys bus rodomi lengvai taškuotu kontūru su spausdinimo maketo žemėlapio elemento pavadinimu. Galite valdyti rodomų išdėstymo elementų užrašų stilių. Ši dekoracija naudinga, kai tvarkote pozicijas žemėlapio elementų, tokių kaip užrašai, kai jums reikia suprasti realias spausdinimo išdėstymuose matomų elementų apimtis.

../../../_images/decoration_layoutextents_example.png

Fig. 11.12 Išdėstymo apimčių, rodomų QGIS projekte su dviem spausdinimo išdėstymais, pavyzdys. Spausdinimo išdėstymas vardu „Vaizdai“ turi du žemėlapio elementus, o kitame spausdinimo išdėstyme yra tik vienas žemėlapio elementas.

Norėdami pridėti išdėstymo apimtį(is):

 1. Parinkite Rodymas ► Dekoracijos ► Išdėstymų apimtys, kad atvertumėte dialogą

  ../../../_images/decoration_layoutextents.png

  Fig. 11.13 Išdėstymo apimčių dialogas

 2. Įsitikinkite, kad įjungta varnelė checkbox Rodyti išdėstymo apimtis.

 3. Pasirinktinai galite keisti apimčių simbolį ir užrašus.

 4. Spauskite Taikyti, kad patikrintumėte, ar atrodo taip, kaip norėjote ir Gerai, jei jums viskas tinka.

Patarimas

Dekoracijų nustatymai

Kai įrašote QGIS projekto failą, bet kokie jūsų padaryti Tinklelio, Šiaurės rodyklės, Mastelio juostos, Autorių teisių ar Išdėstymų apimčių pakeitimai bus įrašyti į projektą ir atstatyti kitą kartą įkėlus projektą.

11.1.6. Anotacijų įrankiai

Anotacijos - tai dar vienas tipas elementų, kuriuos galima pridėti į žemėlapio drobę norint suteikti papildomą informaciją, kurios negali atvaizduoti braižomi sluoksniai. Priešingai nei užrašai, kuriems reikia vektoriniuose sluoksniuose esančių atributų reikšmių, anotacijos yra nepriklausomos detalės, saugomos pačiame projekto faile.

QGIS turi dvi anotacijų šeimas:

 • Geoobjektų anotacijos: tai tikri teksto, žymeklių, linijų ar poligonų geoobjektai su geografinėmis pozicijomis, saugomi specialiame sluoksnyje, pavadintame „anotacijų sluoksnis“. Jie pririšti prie konkrečios geografinės vietos, tai reiškia, kad paslinkus jūsų žemėlapį, pakeitus mastelį ar projekciją, anotacijos nešokinės po jūsų žemėlapį. Jos visada bus fiksuotos konkrečioje vietoje, kurioje jas nubraižėte.

 • Balionų anotacijos: tai individualios teksto, formos ar piešinių anotacijos, kurias padedate burbulo viduje. Jas galima susieti su bet kuriuo sluoksniu matomumui. Jos braižomos virš žemėlapio drobės. Dydis priklauso nuo žemėlapio drobės mastelio, o poziciją galima fiksuoti.

Patarimas

Žemėlapio išdėstymas su anotacijomis

Jūs galite spausdinti ar eksportuoti anotacijas kartu su jūsų žemėlapiu į skirtingus formatus naudojant:

 • žemėlapio drobės eksportavimo įrankius, kuriuos rasite meniu Projektas

 • spausdinimo išdėstymą, kur jums gali tekti atitinkamo žemėlapio elemento savybėse įjungti parinktį Braižyti žemėlapio drobės elementus

Anotacijų įrankinė teikia aibę įrankių, leidžiančių kurti ir valdyti abi anotacijų šeimas.

Table 11.3 Anotacijų įrankinės veiksmai

Įrankis

Naudojimas

Sritis

createAnnotationLayer Naujas anotacijų sluoksnis

Kurti naują sluoksnį anotacijų saugojimui

Geoobjektų anotacijos

Pagrindinio anotacijų sluoksnio savybės

Valdo pagrindinio anotacijų sluoksnio savybes

select Keisti anotacijas

Parinkti, perkelti, keisti dydį ar keisti anotacijų simbolizavimo savybes

addPolygon Kurti poligono anotaciją

Kurti anotaciją kaip poligono geoobjektą

addPolyline Kurti linijos anotaciją

Kurti anotaciją kaip poli-linijos geoobjektą

addMarker Kurti žymeklio anotaciją

Kurti anotaciją kaip taško geoobjektą

actionText Kurti teksto anotaciją taške

Kurti anotaciją kaip tekstinį užrašą

textAlongLine Create Text Annotation along Line

Create an annotation as a curved text along a linestring

textAnnotation Teksto anotacija

Parinkti ir kurti formatuoto teksto anotaciją

Balionų anotacijos

htmlAnnotation HTML anotacija

Pažymėti ir kurti anotaciją su HTML failo turiniu

svgAnnotation SVG anotacija

Pažymėti ir kurti anotaciją, rodančią SVG failą

formAnnotation Formos anotacija

Pažymėti ir kurti anotaciją, rodančią savo formos failo vektorinio sluoksnio atributus

11.1.6.1. Geoobjektų anotacijos

Geoobjektų anotacijos saugomos anotacijų sluoksniuose. Priešingai nei standartiniai sluoksniai, anotacijų sluoksnis prieinamas tik dabartiniame projekte ir jame gali būti skirtingų tipų geoobjektai (tekstas, žymekliai, linijos, poligonai). Sluoksnis neturi atributų ir susijusios simbologijos, vietoje to kiekvienas geoobjektas gali būti simbolizuojamas atskirai per skydelį Sluoksnio stilius.

QGIS turi du anotacijų sluoksnių tipus:

 • Bendras Anotacijų sluoksnis: jūs galite jį sukurti su įrankiu createAnnotationLayer Naujas anotacijų sluoksnis. Sukurtą sluoksnį rasite Sluoksnių skydelyje, kur galėsite valdyti jo geoobjektų matomumą, perkelti jo matomumą virš ar po kitų jūsų žemėlapio sluoksnių, kaip bet kuriam kitam sluoksniui. Du kartus paspaudus ant sluoksnio pasieksite jo savybes.

 • Pagrindinis anotacijų sluoksnis: Pagal nutylėjimą anotacijos laikomos šiame sluoksnyje, kai projekte nėra anotacijų sluoksnio anotacijos sukūrimo metu nepažymėtas nei vienas anotacijų sluoksnis. Šis sluoksnis visada rodomas pačiame žemėlapio viršuje ir jūs nepamatysite jo skydelyje Sluoksniai su kitais projekto sluoksniais, tai reiškia, kad jo geoobjektai visada matomi. Anotacijų įrankinės mygtukas Pagrindinio anotacijų sluoksnio savybės padeda jums atverti jo savybių dialogą.

Sluoksnio savybės

Anotacijų sluoksnio savybių dialoge yra šios kortelės:

 • Information: a read-only dialog representing an interesting place to quickly grab summarized information and metadata on the current layer. This may include the layer extent, count of items per annotation type and total count, CRS details, …

 • Šaltinis: apibrėžia bendrus anotacijos sluoksnio nustatymus. Jūs galite:

  • Nustatyti Sluoksnio pavadinimą kuris bus naudojamas sluoksnio identifikavimui projekte (Sluoksnių skydelyje, išraiškose, …)

  • Rodyti sluoksnio Priskirtą koordinačių atskaitos sistemą (CRS): jūs galite pakeisti sluoksnio CRS, pažymėdami neseniai naudotą iškrentantčiame sąraše arba paspaudę mygtuką setProjection Parinkti CRS (žr. Koordinačių atskaitos sistemos parinkiklis). Naudokite šį procesą tik jei sluoksniui taikoma CRS yra netinkama arba nėra nurodyta apskritai.

 • Braižymas:

  • Galite nurodyti Maksimalų (imtinai) ir Minimalų (išskirtinai) mastelį, taip nurodydami, kuriuose masteliuose bus rodomi geoobjektai. Nepatekę į šį diapazoną objektai paslepiami. Mygtukas mapIdentification Nustatyti pagal dabartinį drobės mastelį padeda jums panaudoti dabartinį žemėlapio drobės mastelį kaip matomumo ribą. Daugiau informacijos rasite Visibility Scale Selector.

  • Nepermatomumas: Naudodami šį įrankį jūs galite žemiau esantį sluoksnį matomu. Naudokite slankiklį, kad pritaikytumėte jūsų vektorinio sluoksnio matomumą pagal poreikius. Jūs taipogi galite tiksliai nurodyti matomumo procentą laukelyje greta slankiklio.

  • Suliejimo režimas Sluoksnio lygyje: Naudodami šiuos įrankius jūs galite pasiekti specialius braižymo efektus, kuriuos anksčiau žinojote tik grafikos programose. Aukščiau ir žemiau esančių sluoksnių taškai maišomi pagal nustatymus, aprašytus Blending Modes.

  • Pritaikyti paišymo efektus visiems sluoksnio geoobjektams mygtuku Paišyti efektus.

  Kai kurios iš šių parinkčių prieinamos iš geoobjektų anotacijų Simbologijos savybių.

Interacting with features

Kiekvienas anotacijų tipas turi specialiai jam skirtą sukūrimo įrankį:

 • addPolygon Kurti poligono anotaciją

 • addPolyline Kurti linijos anotaciją

 • addMarker Kurti žymeklio anotaciją

 • actionText Kurti teksto anotaciją taške

 • textAlongLine Create Text Annotation along Line

Kuriant anotacijų elementus veikia visos įprastos QGIS klavišų kombinacijos. Linijos ar poligono anotacijos braižomos kairiu pelės paspaudimu kiekvienos viršūnės vietoje, braižymą baigiant dešiniu pelės paspaudimu. Galima įjungti pritraukimą braižant, tikslioms viršūnių pozicijoms galite naudoti Sudėtingesnio skaitmenizavimo įrankinę, be to galite perjungti braižymo įrankius į tęstinį režimą visiškai laisvoms formoms.

Priešingai nei bendri sluoksniai, anotacijų sluoksnio nereikia aktyvuoti, kad galėtumėte pažymėti jo geoobjektus. Tiesiog čiupkite įrankį select Keisti anotacijas ir galėsite sąveikauti su bet kuria anotacija:

 • Selection: left-click on the annotation. By default, annotations are rendered in the order of creation, meaning that recent annotations will be placed on top of older. You may need to play with the Z-index property of features in order to select ones they would sit above.

 • Perkelimas: Spauskite kairę mygtuką ant pažymėtos anotacijos, kad pradėtumėte jos perkėlimą. Dešinys paspaudimas arba mygtukas Esc nutraukia perkėlimą, o antras kairys paspaudimas patvirtina perkėlimą. Perkėlimą taipogi galima valdyti ir rodyklių klavišais:

  • Shift+key dideliam perkėlimui

  • Alt+key for 1 tšk perkėlimui

 • Geometrijos modifikavimas: linijų ar poligonų anotacijoms, spauskite kairį mygtuką ant geometrijos viršūnės, tada spauskite dar kartą, kad perkeltumėte. Du kartus paspauskite ant atkarpos, kad pridėtumėte naują viršūnę.

 • Ištrynimas: Paspaudus Del ar Backspace mygtuką, kai anotacija pažymėta, ji bus ištrinta

 • Keisti geoobjekto simbologiją

Geoobjekto simbologija

Pažymėtos anotacijos Simbologijos savybės bus rodomos skydelyje Sluoksnio stilius. Jūs galite:

 • Modify the appearance using full capabilities of:

  • the symbol properties for polygon, polyline and marker annotations

  • the text format properties for text-based annotations. A text area allows you to construct the string to display using QGIS expression functions. It is also possible to set the Alignment for text annotation at point (left, center or right of the text point).

 • For text annotation at point, also configure whether it should Ignore map rotation or Rotate with map. In both cases, a custom Angle can be set for the feature orientation.

 • For text annotation along a line, configure an Offset from line in the unit of your choice

 • Configure a unchecked Reference scale: indicates the map scale at which symbol or text sizes which uses paper-based units (such as millimeters or points) relate to. The sizes will be scaled accordingly whenever the map is viewed at a different scale. For instance, a line feature wide of 2mm at 1:2000 Reference scale will be rendered using 4mm when the map is viewed at 1:1000.

 • Set a Z-index: a feature with a higher index is placed on top of features with lower index. A convenient setting for both feature display and selection.

 • Modify some of the Layer rendering settings

11.1.6.2. Balionų anotacijos

Balionų anotacijas galite pridėti per meniu Keisti ► Pridėti anotaciją ► arba naudojant Anotacijų įrankinė:

../../../_images/custom_annotation.png

Fig. 11.14 Balionų anotacijų pavyzdžiai

Kad pridėtumėte balionų anotaciją, parinkite atitinkamą įrankį ir spauskite žemėlapio drobėje. Pridedamas tuščias balionas. Du kartus jį paspauskite - atsivers dialogas su įvairiomis parinktimis. Šis dialogas beveik toks pat visiems anotacijų tipams:

 • Viršuje yra failų parinkiklis, kuriame galima įrašyti kelia iki html, svg ar ui failo, priklausomai nuo anotacijos tipo. Teksto anotacijai jūs galite įvesti savo pranešimą teksto langelyje ir nustatyti jo įprastas braižymo šrifto savybes.

 • checkbox Fiksuota vieta žemėlapyje: išjungus šią parinktį baliono pozicija priklauso nuo ekrano pozicijos (o ne žemėlapio), t.y. ji visada romo nepriklausomai nuo žemėlapio drobės apimties.

 • Susijęs sluoksnis: susieja anotaciją su žemėlapio sluoksniu, todėl anotacija matoma tik tada, kai rodomas susietas sluoksnis.

 • Simbolis: naudojant QGIS simbolius, nustato baliono susiejimo pozicijoje rodomą simbolį (rodomą tik kai įjungta parinktis Fiksuota vieta žemėlapyje).

 • Rėmo stilius: nustato baliono rėmo fono spalvą, permatomumą, brėžimo spalvą ar plotį naudojant QGIS simbolius.

 • Turinio paraštės: nustato vidines anotacijos rėmo paraštes.

 • checkbox Live update allows you to live preview your changes.

../../../_images/annotation.png

Fig. 11.15 Baliono anotacijų teksto dialogas

When a balloon annotation tool is active, you can also:

 • Select an annotation

 • Resize an annotation

 • Move an annotation by map position (by dragging the map marker) or by moving only the balloon.

 • Delete an annotation: select it and either press the Del or Backspace button, or double-click it and press the Delete button in the properties dialog.

 • Right-click and in the contextual menu:

  • editCopy Copy coordinate of the annotation’s map marker in various CRS

  • toggleEditing Edit properties of the annotation. Same as double-clicking the annotation.

  • deleteSelected Delete the annotation

11.1.7. Matavimas

11.1.7.1. Bendra informacija

QGIS teikia keturis geometrijų matavimo būdus:

 • Interaktyvius matavimo įrankius measure

 • matavimą naudojant calculateField Laukų skaičiuotuvą

 • išvestinius matavimus identifikavimo įrankyje

 • vektorinės analizės įrankius: Vektorius ► Geometrijos įrankiai ► Pridėti geometrijos stulpelius

Matavimas veikia tiek projektuotose koordinačių sistemose (pvz. UTM), tiek ir neprojektuotuose duomenyse. Pirmi trys matavimo įrankiai elgiasi pagal globalius projekto nustatymus:

 • Kitaip nei dauguma GIS, numatytoji matavimo metrika yra elipsoidinė, naudojant elipsoidą, apibrėžtą Projektas ► Savybės… ► Bendra. Tai galioja tiek geografinėms, tiek ir projektuotoms sistemoms, apibrėžtoms projekte.

 • Jei norite skaičiuoti projektuotą/planimetrinį plotą ar atstumą naudojant dekarto matematiką, matavimo elipsoidą reikia nurodyti „Jokio/Planimetrinis“ (Projektas ► Savybės… ► Bendra). Kaip ten bebūtų, nustačius duomenims ir projektui geografinę (t.y. neprojektuotą) CRS, ploto ir atstumo matavimai bus elipsoidiniai.

Nei identifikavimo įrankis, nei laukų skaičiuotuvas netransformuos jūsų duomenų į projekto CRS prieš matavimą. Jei norite tai pasiekti, jums reikės vektorinės analizės įrankio: Vektorius ► Geometrijos įrankiai ► Pridėti geometrijos atributus…. Čia matavimai bus planimetriniai, nebent pasirinksite elipsoidinį matavimą.

11.1.7.2. Interaktyvus ilgio, ploto, krypties ir kampo matavimas

Norėdami pradėti matavimą spauskite Atributų įrankinės piktogramą measure. Rodyklė žemyn greta piktogramos leidžia persijungti tarp measure ilgio, measureArea ploto, measureBearing krypties ar measureAngle kampo matavimo. Pagal nutylėjimą dialoge naudojamas vienetas, nurodytas meniu Projektas ► Savybės… ► Bendra.

Matuoti liniją ir the Matuoti plotą matavimai gali būti atliekami radioButtonOn Dekarto arba radioButtonOn Elipsoidiniais matavimais.

Pastaba

Matavimo įrankio konfigūravimas

Matuojant ilgį arba plotą, paspaudus dialogo apačioje mygtuką Nustatymai, atidaromas meniu Nustatymai ► Parinktys ► Žemėlapio įrankiai, kur jūs galite parinkti gumelės spalvą, matavimų tikslumą bei vienetų elgseną. Taipogi galite parinkti norimus matavimo ar kampo vienetus, bet turėkite omenyje, kad šios reikšmės yra permušamos dabartinio projekto parinkime Projektas ► Savybės… ► Bendra, taip pat ir matavimo valdiklio valdiklio parinkimuose.

Visi matavimo moduliai naudoja skaitmeninimo modulio pritraukimo nustatymus (žr. skiltį Setting the snapping tolerance and search radius). Taigi jei norite tiksliai matuoti palei linijos geoobjektą arba aplink poligono geoobektą, visų pirma nustatykite to sluoksnio pritraukimo toleranciją. Tada, naudojant matavimo įrankius, kiekvienas pelės paspaudimas (tolerancijos nustatymo ribose) bus pritrauktas prie sluoksnio.

The measure Measure Line measures distances between given points. The tool then allows you to click points on the map. Each segment length, as well as the total, shows up in the measure window. In the measure window, you will see coordinates for all your points and distances. Keep in mind that the first row will contain only coordinates, as it represents your starting point. Now it is possible to copy all your line measurements at once to the clipboard using the Copy button. Clicking the Configuration button you will access to Measure Tool Copy Settings where you can set up copy options. To stop measuring, click the right mouse button.

Note that you can use the drop-down list near the total to change the measurement units interactively while working with the measure tool. This unit is retained for the widget until a new project is created or another project is opened.

Dialogo skiltis Informacija paaiškina kaip vykdomi skaičiavimai pagal turimus CRS nustatymus.

../../../_images/measure_line.png

Fig. 11.16 Atstumo matavimas

measureArea Measure Area: Areas can also be measured. In the measure window, the accumulated area size appears. Right-click to stop drawing. The Info section is also available as well as the ability to switch between different area units.

../../../_images/measure_area.png

Fig. 11.17 Ploto matavimas

measureBearing Matuoti kryptį: Jūs galite matuoti kryptis. Žymeklio forma pasikeičia į kryžių. Spauskite, kad nubrėžtumėte pirmą krypties tašką, tada perkelkite žymeklį, kad nubrėžtumėte antrą tašką. Matavimas rodomas iššokančiame dialoge.

../../../_images/measure_bearing.png

Fig. 11.18 Krypties matavimas

measureAngle Matuoti kampą: Jūs taip pat galite matuoti kampus. Žymeklis tampa kryžiuku. Spauskite, kad nubrėžtumėte pirmą matuojamo kampo segmentą, tada tempkite žymeklį, kad nubraižytumėte norimą kampą. Matavimai rodomi iššokančiame dialoge.

../../../_images/measure_angle.png

Fig. 11.19 Kampo matavimas

11.1.8. Papildomų žemėlapio vaizdų kūrimas

Taipogi galima pridėti papildomus žemėlapio vaizdus, kurių turinys gali nukrypti nuo Sluoksnių skydelio esamos būsenos. Kad pridėtumėte naują žemėlapio vaizdą, eikite į Rodymas ► newMap Naujas žemėlapio vaizdas. Į QGIS bus pridėtas naujas plaukiojantis valdiklis, atkartojantis pagrindinio žemėlapio vaizdą. Jūs galite pridėti tiek vaizdų, kiek tik norite. Juos galima palikti plaukioti, pridėti vieną greta kito ar vieną virš kito.

../../../_images/map_views.png

Fig. 11.20 Keli žemėlapio vaizdai su skirtingais nustatymais

Papildomos žemėlapio drobės viršuje yra įrankinė su tokiomis galimybėmis:

 • zoomFullExtent Pilnai padidinti, zoomToSelected Didinti iki pažymėjimo ir zoomToLayer Didinti iki sluoksnio, navigacijai rodinyje

 • showPresets Nustatyti rodymo temą vaizdo žemėlapio temos parinkimui. Nurodžius (joks), vaizdas seks Sluoksnių skydelio pokyčius.

 • options Rodymo nustatymai žemėlapio vaizdo konfigūravimui:

  • radioButtonOn Sinchronizuoti rodinio centrą su pagrindiniu žemėlapiu: sinchronizuoja žemėlapio vaizdų centrus nekeičiant mastelio. Tai leidžia turėti peržiūros stilių ar padidintą žemėlapį, kuris seka pagrindinės drobės centrą.

  • radioButtonOff Sinchronizuoti rodinį su pažymėjimu: tas pats, kas priartinti pažymėjimą

  • Mastelis

  • Pasukimas

  • Didinimas

  • unchecked Sinchronizuoti mastelį su pagrindinio žemėlapio masteliu. Mastelio daugiklis gali būti pritaikytas, leidžiant jums pavyzdžiui turėti vaizdą, 2x stambesniu masteliu už pagrindinės drobės.

  • checkbox Rodyti anotacijas

  • checkbox Rodyti kursoriaus poziciją

  • unchecked Rodyti pagrindinės drobės apimtį

  • checkbox Rodyti etiketes: leidžia paslėpti etiketes nepriklausomai nuo to, ar jos įjungtos sluoksnio nustatymuose

  • Keisti žemėlapio CRS…

  • Pervadinti rodinį…

11.1.9. Žemėlapio vaizdo eksportavimas

Jūsų sukurti žemėlapiai gali būti išdėlioti ir eksportuoti į įvairius formatus naudojant išmaniąsias spausdinimo išdėstymų ar ataskaitų galimybes. Taipogi galima tiesiogiai eksportuoti šiuo metu nubraižytą vaizdą. Šis greitas žemėlapio vaizdo „fotografavimas“ turi keletą patogių savybių.

Eksportuoti dabartinio vaizdo žemėlapio drobę:

 1. Eikite į Proktas ► Importuoti/Eksportuoti

 2. Priklausomai nuo jūsų išvesties formato, parinkite arba

  • saveMapAsImage Eksportuoti žemėlapį į piešinį…

  • ar saveAsPDF Eksportuoti žemėlapį į PDF…

Šie du įrankiai atsidariusiame dialoge suteikia jums pagrindines parinktis:

../../../_images/saveMapAsImage.png

Fig. 11.21 Žemėlapio įrašymo į piešinį dialogas

 1. Parinkite eksportuojamą Apimtį: tai gali būti dabar matomas vaizdas (numatytoji parinktis), sluoksnio apimtis, arba sava žemėlapyje nubraižyta apimtis. Parodomos parinkto ploto koordinatės ir jas galima keisti.

 2. Įveskite žemėlapio Mastelį arba parinkite jį iš iš anksto apibrėžtų mastelių: pakeitus mastelį bus perskaičiuota eksporto apimtis (nuo centro).

 3. Nustatykite išvesties Rezoliuciją

 4. Valdykite Išvesties plotį ir Išvesties aukštį piešinio taškais: pagal nutylėjimą nurodoma pagal dabartinę rezoliuciją ir apimtį, bet gali būti pakeista ir tada pakeis žemėlapio apimtį (nuo centro). Dydžio santykis gali būti užrakintas, kas gali būti ypač patogu braižant apimtį drobėje.

 5. checkbox Paišyti aktyvias dekoracijas: dekoracijos (mastelio juosta, pavadinimas, tinklelis, šiaurės rodyklė…) eksportuojamos kartu su žemėlapiu

 6. checkbox Paišyti anotacijas, jei norite eksportuoti visas anotacijas

 7. checkbox Pridėti geopririšimo informaciją (įtraukta arba per pasaulio failą): priklausomai nuo išvesties formato, tame pačiame aplanke ir tokiu pačiu pavadinimu, kaip ir piešinys, bus įrašytas pasaulio failas (su priesaga PNGW PNG piešiniams, JPGW JPG, …). PDF formate ši informacija įdedama į PDF failo vidų.

 8. Eksportuojant į PDF pateikiama daugiau parinkčių Įrašyti žemėlapį į PDF… dialoge:

  ../../../_images/saveMapAsPDF.png

  Fig. 11.22 Žemėlapio įrašymo į PDF dialogas

  • checkbox Eksportuoti RDF metaduomenis - pridedami dokumento duomenys, tokie kaip pavadinimas, autorius, data, aprašymas…

  • unchecked Kurti geoerdvinį PDF (GeoPDF): Sukuria geografiškai pririštą PDF failą. Jūs galite:

   • Parinkti GeoPDF Formatą

   • checkbox Įtraukti vektorinių geoobjektų informaciją GeoPDF faile: įtrauks visus geometrijų atributus iš geoobjektų, matomų išvesties GeoPDF faile.

   Pastaba

   GeoPDF failą taipogi galima naudoti kaip duomenų šaltinį. Daugiau informacijos apie GeoPDF palaikymą QGIS’e, žiūrėkite https://north-road.com/2019/09/03/qgis-3-10-loves-geopdf/.

  • Rastrizuoti žemėlapį

  • checkbox Paprastinti geometrijas failo dydžio sumažinimui: Geometrijos bus supaprastintos pašalinant viršūnes, kurios nekeičia vaizdo eksporto rezoliucijoje (pvz. jei eksporto rezoliucija yra 300 dpi, viršūnės, kurios yra arčiau viena kitos nei 1/600 colio, bus pašalintos). Tai gali sumažinti eksportuojamo failo dydį ir sudėtingumą (labai didelių failų kai kurios programos gali nesugebėti atidaryti).

  • Teksto eksportas: nurodo, ar teksto etiketės eksportuojamos kaip tikras tekstas (Visada eksportuoti tekstą kaip teksto objektus), ar tik kaip kelius (Visada eksportuoti tekstą kaip kelius). Jei eksportuojami kaip teksto objektai, juos galima bus keisti išorinės aplikacijose (pvz. Inkscape) kaip normalų tekstą. BET pašalinis efektas yra tas, kad gali sumažėti braižymo kokybė IR gali būti problemų su kai kurių teksto efektų, tokių kaip buferių, braižymu. Todėl rekomenduojama eksportuoti kaip kelius.

 9. Spauskite Įrašyti ir parinkite failo vietą, pavadinimą ir formatą.

  Eksportuojant į piešinį galime Kopijuoti į iškarpinę aukščiau parinktų parametrų rezultatą, o tada kitoje aplikacijoje, tarkim LibreOffice ar GIMP, tiesiog jį įkelti…