Fontos

A fordítás közösségi munka eredménye, amelyhez itt tudsz csatlakozni <https://qgis.org/en/site/getinvolved/translate.html#becoming-a-translator>`_. Ennek az oldalnak eddig a 93.87% részét fordítottuk le.

11.1. 2D térképnézet

A 2D térképnézet (más néven térképvászon) a térképek megjelenítésének elsődleges helye. A QGIS alapértelmezés szerint egyetlen térképnézetet (a térkép) nyit meg, amely 2D-ben mutatja a rétegeket, és szorosan a Rétegek panelhez van kötve. Ez az ablak a betöltött rétegekre alkalmazott megjelenítést tükrözi (jelrendszer, címkézés, láthatóságok…).

../../../_images/startup.png

11.1. ábra A QGIS felülete

11.1.1. A térképnézet áttekintése

Amikor a térképhez ad egy réteget (lásd Opening Data), a QGIS automatikusan megkeresi a hozzá való koordináta-rendszert. Ha projekt koordináta-rendszere (lásd Projekt koordináta-rendszerek) ettől eltér, a réteg terjedelmét automatikusan átszámolja ebbe a koordináta-rendszerbe. Ha üres QGIS projekttel indít, a térképnézet automatikusan ráközelít a hozzáadott rétegre. Ha már vannak rétegek a projektben, akkor a térképvászon nem lesz elmozdítva, így csak az aktuális térképvászon terjedelmébe eső elemek lesznek láthatók.

Kattintson a térképnézetre, és máris elkezdheti vezérelni, pásztázva vagy nagyítva a térkép különböző területeire. A dedikált eszközöket a Navigációs eszköztár és a Nézet menü biztosítja, kiegészítve a billentyűzetről vagy az egérgombokról elérhető hasznos gyorsbillentyűkkel.

11.1. táblázat A térképvászon navigációs eszközei

Eszköz

Használat

pan Térkép eltolása

 • Szimpla kattintás bal gombbal: a térkép a kattintott pontra lesz központosítva, a méretarány nem változik

 • Tartsa lenyomva a bal egérgombot, és húzza a térképvásznat.

zoomIn Nagyítás

 • Szimpla kattintás bal gombbal: a térkép a kattintott pontra lesz központosítva, a méretarány pedig megduplázva

 • A bal egérgombbal egy téglalapot húzva a térképvásznon ránagyít a területre.

 • Az Alt billentyűt nyomva tartva átvált a zoomOut Kicsinyítés eszközre.

zoomOut Kicsinyítés

 • Szimpla kattintás bal gombbal: a térkép a kattintott pontra lesz központosítva, a méretarány pedig megfelezve

 • A bal egérgombbal egy téglalapot húzva a térképvásznon eltávolít a területről.

 • Az Alt billentyűt nyomva tartva átvált a zoomIn Nagyítás eszközre.

panToSelected Térkép mozgatása a kiválasztott elemekhez

Térkép eltolása a Rétegek panelen kijelölt rétegek összes kiválasztott elemére.

zoomToSelected Nagyítás a kiválasztott elemekre

Nagyítás a Rétegek panelen kijelölt rétegek összes kiválasztott elemére.

A rétegek helyi menüjéből is elérhető

zoomToLayer Nagyítás a réteg(ek)re

Nagyítás a Rétegek panelen kijelölt összes rétegre.

A rétegek helyi menüjéből is elérhető

zoomFullExtent Nagítás az egészre

Nagyítás a projekt összes rétegének terjedelmére vagy a projekt teljes terjedelmére.

zoomLast Előző nagyítás

Ránagyítja a térképet az előzményekből az előző terjedelemre.

zoomNext Következő nagyítás

Ránagyítja a térképet az előzményekből a következő terjedelemre.

zoomActual Nagyítás az eredeti felbontásra

A térkép nagyítását olyan szintre állítja, hogy az aktív raszterréteg egy képpontja megegyezzen a képernyő egy képpontjának méretével.

A rétegek helyi menüjéből is elérhető

Egérgörgő

 • Térkép mozgatása: Nyomja le a görgőt és húzza el az egeret.

 • Nagyítás: Az egérgörgő segítségével nagyíthat vagy kicsinyíthet. Görgetés közben lenyomva tartott Ctrl billentyűvel finomabb nagyítás érhető el.

 • Nyomja meg a vissza vagy előre gombot a térképvászon nagyítási előzményeiben való navigáláshoz.

Billentyűzet

 • Térkép mozgatása: A Space billentyűt nyomva tartva mozgassa az egeret. Az irány nyilakkal mozgathatja a térképet fel, le, balra és jobbra.

 • Nagyítás: PgUp vagy Ctrl++ billentyűvel

 • Kicsinyítés: PgDown vagy Ctrl+- billentyűvel

 • Nagyítás egy területre: Amikor bizonyos térképeszközök aktívak (Azonosítás, Mérés…), tartsa lenyomva a Shift billentyűt, és húzzon a térképen egy téglalapot, hogy az adott területre nagyítson. Nem kompatibilis az aktív kijelölő vagy szerkesztő eszközökkel.

A térképre jobb egérgombbal kattintva a kattintás helyének koordinátáját másolhatja. A editCopy Koordináta másolása környezeti menüben választhat a térkép koordináta-rendszere, WGS84 vagy egyéni koordináta-rendszer között. A másolt koordinátát beillesztheti egy kifejezésbe, scriptbe, jegyzettömbbe vagy munkalapra…

11.1.2. A térképi megjelenítés vezérlése

Alapértelmezés szerint a QGIS minden látható réteget megjelenít a térképvászon frissítésekor. A térképvászon frissítését kiváltó események a következők:

 • egy réteg láthatóságának módosítása

 • egy látható réteg jelrendszerének módosítása

 • réteg hozzáadása

 • mozgatás és zoomolás

 • a QGIS ablakának átméretezése

A QGIS számos lehetőséget biztosít a megjelenítési folyamat vezérlésére.

A térképkirajzolás leállításához nyomja meg az Esc billentyűt. Ezzel leáll a térképvászon frissítése, és a térkép részlegesen kirajzolt állapotban marad. Az Esc lenyomása után eltelhet egy kis idő, mire a kirajzolás leáll.

A kirajzolás szüneteltetéséhez kattintson a checkbox Megjelenít jelölőnégyzetre az állapotsor jobb alsó sarkában. Ha a checkbox Megjelenít nincs bejelölve, a QGIS nem rajzolja újra a térképvászon tartalmát a korábban felsorolt események hatására. Példák arra, mikor érdemes felfüggeszteni a megjelenítést:

 • sok réteg hozzáadása és szimbolizálása kirajzolás előtt

 • egy vagy több nagy méretű réteg hozzáadása és a méretarányfüggő megjelenítés beállítása kirajzolás előtt

 • egy vagy több nagy méretű réteg hozzáadása és egy adott nézetre nagyítás kirajzolás előtt

 • a fentiek bármilyen kombinációja

A checkbox Megjelenít jelölőnégyzet bejelölése lehetővé teszi a kirajzolást és a térképvászon azonnali frissítését.

11.1.3. Időalapú vezérlés a térképvásznon

A QGIS képes kezelni a betöltött rétegek időbeli vezérlését, azaz módosítani a térképvászon megjelenítését az időbeli változások alapján. Ehhez a következőkre van szükség:

 1. Dinamikus időbeli tulajdonságokkal rendelkező rétegek. A QGIS támogatja a különböző adatszolgáltatók időbeli vezérlését, egyéni beállításokkal. Ez főként annak az időtartománynak a beállítását jelenti, amelyben a rétegnek meg kell jelennie:

  • raszterrétegek: szabályozza, hogy a réteg megjelenjen-e vagy sem.

  • WMTS-rétegek: szabályozza, hogy az adatokat egy statikus időintervallum alapján vagy egy dinamikus időintervallumot követve kell-e megjeleníteni.

  • vektorrétegek: az elemek szűrése az attribútumaikban lévő időértékek alapján történik

  • hálórétegek: dinamikusan megjeleníti az aktív adatcsoportok értékeit

  Ha egy réteg dinamikus időbeli beállításai engedélyezve vannak, a Rétegek panelen egy indicatorTemporal ikon jelenik meg a réteg mellett, jelezve, hogy a réteg időbelileg vezérelt. Kattintson az ikonra az időbeli beállítások frissítéséhez.

 2. A térképvászon időbeli navigációjának engedélyezése az Időbeli vezérlő panel használatával. A panel bekapcsolható:

  • az Időbeli vezérlő panel ikonjával a Térképi navigáció eszköztáron

  • a Nézet ► Panelek ► Időbeli vezérlő panel menüből

11.1.3.1. Az időbeli vezérlő panel

Az Időbeli vezérlés panel a következő üzemmódokat kínálja:

../../../_images/temporal_controller_panel.png

11.2. ábra Az időbeli vezérlés panel navigációs módban

 • temporalNavigationOff Időbeli navigáció kikapcsolása: az összes időbeli beállítás ki van kapcsolva, és a látható rétegek a szokásos módon kerülnek megjelenítésre.

 • temporalNavigationFixedRange Fix tartományú időbeli navigáció: beállít egy időbeli tartományt, és csak azok a rétegek (vagy elemek) jelennek meg a térképen, amelyek időbeli tartománya beleesik ebbe a tartományba.

 • temporalNavigationAnimated Animált időbeli navigáció: beállít egy időbeli tartományt, amit képkockákra oszt, és csak azok a rétegek (vagy elemek) jelennek meg a térképen, amelyek időbeli tartománya beleesik az adott képkockába.

 • settings Beállítások az animáció általános vezérléséhez

  • Képkockasebesség: a másodpercenként megjelenő lépések száma

  • unchecked Halmozott tartomány: az összes animációs képkockának ugyanaz lesz a kezdő dátuma és ideje, de a végdátumok és időpontok különböznek. Ez akkor hasznos, ha az időbeli megjelenítésben az adatokat fel kívánja halmozni, ahelyett, hogy az adatoknak egy „mozgó időablakát” mutatná.

11.1.3.2. Az időbeli navigáció animálása

Az animáció egy időintervallumon belül meghatározott időpontokban látható rétegek változó halmazán alapul. Időbeli animáció létrehozása:

 1. Kapcsolja be az temporalNavigationAnimated Animált időbeli navigáció módot; megjelenik az animációt lejátszó kezelőszerv

 2. Adja meg a figyelembe veendő Időtartományt. A refresh gomb használatával ez a következőképpen határozható meg:

  • Beállítás teljes tartományra, figyelembe véve az összes időbeli réteget

  • Beállítás a projekt előre beállított tartományára, ahogy a projekt tulajdonságaiban be lett állítva

  • Beállítás egyetlen réteg tartományára, egy időbeli rétegből kiszámítva

 3. Az időtartomány felosztásához adja meg a Lépés méretét. A lépés mértékegysége másodperctől évszázadig tetszőlegesen választható. Lépésként a forrás időbélyegei is megadható: ha be van jelölve, akkor az időbeli navigáció a projekt rétegeinek időtartományai között lépeget. Ez akkor hasznos, amikor egy projekt olyan rétegeket tartalmaz, amelyek időpontjai nem egybefüggőek, például egy WMS-T szolgáltatás, amely rendszertelen időpontokban elérhető képeket biztosít. Ezzel a beállítással úgy tud az időtartományok között lépkedni, hogy mindig a következő kép jelenik meg.

 4. Az animáció előnézetéhez nyomja meg a play gombot. A QGIS elkészíti a jeleneteket a rétegek a beállított időpontjaiban látható megjelenítésében. A rétegek megjelenése attól függ, hogy beleesnek-e az egyes időkeretekbe.

  ../../../_images/map_navigation.gif

  11.3. ábra Időbeli navigáció egy rétegen

  Az animáció előnézete az idő csúszkájának mozgatásával is megtekinthető. Az unchecked Ismétlés bejelölésével az animáció ismételten lefut, míg a play gombra kattintva a futó animáció megáll. A videólejátszó gombok teljes készlete rendelkezésre áll.

  A térképvászon fölött az egérkerékkel vízszintesen görgetve (ahol támogatott) is lehetséges az időbeli navigáció csúszkáját előre és hátra mozgatni.

 5. Kattintson az fileSave Animáció exportálása gombra, ha a jelenetet ábrázoló képsorozatot szeretne létrehozni. Ezeket később egy videószerkesztő szoftverben egyesítheti:

  ../../../_images/saveTimeAnimation.png

  11.4. ábra Térképvászon animációs jeleneteinek exportálása képekbe

  • A fájlnév sablon: a #### helyébe a képkocka sorszáma kerül.

  • A Kimeneti könyvtár

  • A Térképbeállítások alatt lehetőség van:

   • meghatározni a használandó térbeli terjedelmet

   • szabályozni a kép Felbontását (Kimenet szélessége és Kimenet magassága)

   • Aktív dekorációk megjelenítése: az aktív dekorációk legyenek-e láthatóak a kimeneten

  • Az Időbeli beállítások alatt meghatározható:

   • az animáció Tartománya

   • a Lépés (képkockahossz) a megadott mértékegységben

11.1.4. Térképi terjedelmek könyvjelzőzése

A Térbeli könyvjelzők lehetővé teszik, hogy földrajzi helyeket elkönyvjelzőzzön és később visszatérjen hozzájuk. Alapértelmezés szerint a könyvjelzők a felhasználói profilba kerülnek (min Felhasználói könyvjelzők), ami azt jelenti, hogy a felhasználó által megnyitott bármelyik projektből elérhetőek. Egyetlen projekthez is menthetők (vagyis Projekt Könyvjelzők), ilyenkor a projektfájlon belül tárolódnak, ami hasznos, ha a projektet más felhasználókkal kell megosztani.

11.1.4.1. Könyvjelző létrehozása

Könyvjelző létrehozásához:

 1. Nagyítson a kívánt területre.

 2. Kattintson a Nézet ► newBookmark Új térbeli könyvjelző… menüpontra, nyomja meg a Ctrl+B kombinációt vagy kattintson jobb gombbal a showBookmarks Térbeli könyvjelzők elemre Böngésző panelen és válassza az Új térbeli könyvjelző menüpontot. Megnyílik a Könyvjelzőszerkesztő.

  ../../../_images/bookmark_editor.png

  11.5. ábra A Könyvjelzőszerkesztő párbeszédablak

 3. Adjon meg a könyvjelzőnek egy beszédes nevet

 4. Adja meg vagy válassza ki a csoport nevét, amelyben a kapcsolódó könyvjelzőket tárolni kívánja

 5. Válassza ki a menteni kívánt terület terjedelmét a terjedelemválasztó vezérlő segítségével

 6. Change the map Rotation

 7. Adja meg terjedelemhez használandó koordináta-rendszert.

 8. Válassza ki, hogy a könyvjelző Mentés helye a Felhasználói könyvjelzők vagy a Projekt könyvjelzői legyen (alapértelmezés szerint a Felhasználói könyvjelzők van kiválasztva)

 9. A könyvjelző hozzáadásához nyomja meg a Mentés gombot.

Vegye figyelembe, hogy több könyvjelzője is lehet azonos néven.

11.1.4.2. A könyvjelzők használata

A könyvjelzők használatához és kezeléséhez használhatja a Térbeli könyvjelzők panelt vagy a Böngészőt.

A Térbelikönyvjelző-kezelő panel megnyitásához válassza a Nézet ► showBookmarks Térbelikönyvjelző-kezelő megjelenítése menüpontot, vagy nyomjon Ctrl+7 kombinációt. A Böngésző panel showBookmarks Térbeli könyvjelzők elemének megjelenítéséhez válassza a Nézet ► showBookmarks Könyvjelzők megjelenítése menüpontot vagy a Ctrl+Shift+B kombinációt.

A következő feladatokat hajthatja végre:

11.2. táblázat Könyvjelzőkezelő műveletek

Feladat

Térbeli könyvjelző kezelő

Böngésző

Nagyítás a könyvjelzőre

Dupla kattintás rá, vagy válassza ki a könyvjelzőt és nyomja meg a zoomToBookmark Nagyítás a könyvjelzőre gombot.

Dupla kattintás rá, fogja és vigye a térképvászonra, vagy jobb kattintás a könyvjelzőre és használja a Nagyítás a könyvjelzőre gombot.

Könyvjelző törlése

Jelölje ki a könyvjelzőt és kattintson a deleteSelected Könyvjelző törlése gombra. Erősítse meg a döntését.

Jobb kattintás a könyvjelzőre és válassza a Térbeli könyvjelző törlése menüpontot. Erősítse meg a döntését.

Könyvjelzők exportálása XML-be

Kattintson a sharing Könyvjelzők importálása/exportálása gombra és válassza az sharingExport Exportálást. Az összes könyvjelző (felhasználói és projekt) el lesz mentve egy xml fájlba.

Válasszon ki egy vagy több könyvtárat (felhasználói vagy projekt), vagy alkönyvtárat (csoport), majd jobb kattintás után válassza a sharingExport Térbeli könyvjelzők exportálása… menüpontot. A könyvjelzők kiválasztott része el lesz mentve.

Könyvjelzők importálása XML-ből

Kattintson a sharing Könyvjelzők importálása/exportálása gombra és válassza az sharingImport Importálást. Az xml fájlban található összes könyvjelző importálásra kerül felhasználói könyvjelzőként.

Jobb kattintással a Térbeli könyvjelzők elemen vagy valamelyik könyvtárán (felhasználói vagy projekt), vagy alkönyvtárán (csoport) válassza ki, hogy hova kerüljenek az importált könyvjelzők, majd válassza a sharingImport Térbeli könyvjelzők importálása menüpontot. A műveletet a Térbeli könyvjelzők elemen elvégezve a könyvjelzők a Felhasználói könyvjelzők alá kerülnek.

Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzőt a táblázatban szereplő értékek megváltoztatásával módosíthatja. Szerkesztheti a nevet, a csoportot, a terjedelmet és azt, hogy a projektben legyen-e tárolva.

Jobb kattintás a kívánt könyvjelzőre és válassza a Térbeli könyvjelző szerkesztése… menüpontot. Megnyílik a Könyvjelző szerkesztő, ahol átállíthatja a könyvjelző bármely tulajdonságát úgy, akárcsak a létrehozáskor tenné.

A könyvjelzőt a mappák (felhasználói és projekt) és az almappák (csoportok) között is áthúzhatja.

You can manage bookmark actions by right-click on the desired bookmark in the Spatial Bookmarks Manager. You can also zoom to bookmarks by typing the bookmark name in the locator.

11.1.5. A térkép dekorálása

A dekorációk közé tartozik a rács, a címfelirat, a copyright címke, a kép, az északjel, az aránymérték és az elrendezéshatár. A térkép „díszítésére” szolgálnak térképészeti elemek által.

11.1.5.1. Rács

A addGrid Rács segítségével koordinátarácsot és koordinátafeliratokat adhat a térképvászonhoz.

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Rács… menüpontot.

  ../../../_images/grid_dialog.png

  11.6. ábra A rács párbeszédablak

 2. Jelölje be a checkbox Rács engedélyezése jelölőnégyzetet és állítsa be a rácsot a térképvászonra betöltött rétegeknek megfelelően:

  • A Rács típusa: lehet Vonal vagy Szimbólum

  • A rácsjelek ábrázolására használt Vonal szimbólum vagy Jelölő szimbólum

  • A rácsjelek közti X intervallum és Y intervallum, térképi egységekben

  • A rácsjelek a térképvászon bal alsó sarkától mért X eltolás és Y eltolás mértéke, térképi egységben

  • Az intervallum és eltolás paraméterek következők alapján állíthatók be:

   • A Vászon terjedelem: rácsot hoz létre a vászon szélességének hozzávetőlegesen 1/5-ének megfelelő intervallummal

   • Aktív raszterréteg felbontása

 3. Jelölje be a checkbox Felirat megjelenítése négyzetet, hogy megjelenjenek a rácsjelek koordinátái, majd állítsa be:

  • A Felirat irányát, vagyis hogy a címkék a rácsvonalakhoz viszonyítva hogy jelenjenek meg. Ez lehet:

   • Az összes felirat Vízszintesen vagy Függőlegesen

   • Vízszintes és függőleges, vagyis minden felirat párhuzamosan azzal a rácsjellel, amelyre hivatkozik

   • Határvonal irányába, vagyis minden felirat követi a vászon határát és merőleges arra a rácsjelre, amelyre hivatkozik

  • A Felirat betűkészlete (szövegformázás, övezet, árnyék…) a betűkészlet-választó használatával

  • A Távolság a térképkerettől, vagyis a felirat és térképvászon széle közötti margó. Kényelmes, amikor a térképvásznat exportálja például képként vagy PDF-be, és szeretné elkerülni a feliratok levágását a „papír” széleinél.

  • A Koordinátaélesség

 4. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, vagy kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

11.1.5.2. Címfelirat

A titleLabel Címfelirat lehetővé teszi a térkép dekorálását egy címmel.

Címfelirat dekoráció hozzáadásához:

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Címfelirat… menüpontot.

  ../../../_images/titleLabel.png

  11.7. ábra A címdekoráció párbeszédablak

 2. Győződjön meg arról, hogy a Címfelirat engedélyezése be van jelölve

 3. Írja be a cím szövegét, amelyet el szeretne helyezni a térképen. Dinamikussá teheti a Kifejezés beszúrása vagy szerkesztése… gombbal.

 4. Válasszon Betűtípust a feliratnak a betűtípus választóban, kihasználva a QGIS bármely szövegformázási lehetőségét. A betűtípus legördülő menü melletti fekete nyílra kattintva gyorsan tudja beállítani a betűszínt és az átlátszóságot.

 5. Válasszon színt a cím Háttérsávjához.

 6. Válassza ki a felirat Elhelyezését a vásznon: a lehetőségek Balra fent, Fent középen (alapértelmezett), Jobbra fent, Balra lent, Lent középen és Jobbra lent.

 7. Finomítsa az elem elhelyezését a vászon széléhez képesti vízszintes és/vagy függőleges Margóval. Ennek az értékei lehetnek milliméterben vagy pixelben, vagy beállíthatók a térképvászon szélességének vagy magasságának százalékaként.

 8. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, vagy kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

11.1.5.4. Kép dekoráció

A addImage Kép lehetővé teszi egy kép (logó, jelmagyarázat, …) elhelyezését a térképvásznon.

Kép hozzáadásához:

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Kép… menüpontot.

  ../../../_images/image_decoration.png

  11.9. ábra A képválasztó párbeszédablak

 2. Győződjön meg arról, hogy a Kép engedélyezése be van jelölve

 3. Válasszon egy bitképet (pl. png vagy jpg) vagy SVG képet a Tallózás gombbal

 4. Ha paraméterezhető SVG képet választott, beállíthatja a Kitöltés és Körvonal színeket. Bitmap képeknél a színbeállítás le van tiltva.

 5. Állítsa be a kép Méretét mm-ben. A kiválasztott kép szélessége a megadott Méretre való átméretezésére szolgál.

 6. Az Elhelyezés legördülő listából válassza ki, hová szeretné helyezni a képet a térképvásznon. Az alapértelmezett pozíció a Balra fent.

 7. Állítsa be a Vízszintes és Függőleges margót a vászon szélétől. Ezek az értékek megadhatóak milliméterben, pixelben vagy a térképvászon szélességének és magasságának százalékában.

 8. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, majd kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

11.1.5.5. Északjel

Az northArrow Északjel lehetővé teszi egy északi irányt mutató nyíl elhelyezését a térképvásznon.

Északjel hozzáadásához:

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Északjel… menüpontot.

  ../../../_images/north_arrow_dialog.png

  11.10. ábra Az Északjel párbeszédablak

 2. Győződjön meg arról, hogy az Északjel engedélyezése be van jelölve

 3. Igény szerint módosíthatja a színt és a méretet, vagy választhat egyéni SVG-t

 4. Ha szeretné, módosíthatja a szöget, vagy válassza az Automatikus beállítást, amivel a QGIS határozza meg az irányt

 5. Opcionálisan válassza ki a pozíciót az Elhelyezés legördülő listából

 6. Finomítsa a jel elhelyezését a vászon széléhez képesti vízszintes és/vagy függőleges Margóval. Ennek az értékei lehetnek milliméterben vagy pixelben, vagy beállíthatók a térképvászon szélességének vagy magasságának százalékaként.

 7. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, majd kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

11.1.5.6. Aránymérték

scaleBar Scale Bar adds a simple scale bar to the map canvas. You can control the style and placement, as well as the labelling of the bar. The scale bar respects the active project’s distance unit as defined in Project properties ► General ► Units for distance measurement.

Aránymérték hozzáadásához:

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Aránymérték… menüpontot.

  ../../../_images/scale_bar_dialog.png

  11.11. ábra Az Aránymérték párbeszédablak

 2. Győződjön meg arról, hogy az Aránymérték engedélyezése be van jelölve

 3. Válasszon egy stílust az Aránymérték stílusa selectString legördülő listából

 4. Adja meg a Vonal színét selectColor úgy, hogy kiválasztja a kitöltési színt (alapértelmezés: fekete) és a körvonal színét (alapértelmezés: fehér). Az aránymérték kitöltése és körvonala átlátszóvá tehető a színbeviteltől jobbra található lefelé mutató nyílra kattintva.

 5. Válassza ki az aránymérték betűtípusát a Betűkészlet selectString legördülő listával

 6. Set the Size of bar in the active unit

 7. Opcionálisan jelölje be az checkbox Automatikus egész számra kerekítés átméretezésnél jelölőnégyzetet, hogy mindig könnyen olvasható értékek jelenjenek meg

 8. Válassza ki az elhelyezést az Elhelyezés selectString legördülő listából

 9. Finomítsa az elem elhelyezését a vászon széléhez képesti vízszintes és/vagy függőleges Margóval. Ennek az értékei lehetnek milliméterben vagy pixelben, vagy beállíthatók a térképvászon szélességének vagy magasságának százalékaként.

 10. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, vagy kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

11.1.5.7. Elrendezéshatárok

Az addMap Elrendezéshatárok segítségével meg lehet jeleníteni a vásznon a nyomtatási elrendezés(ek) térképelemeinek terjedelmét. Ha engedélyezve van, akkor az összes nyomtatási elrendezésen szereplő összes térképelem terjedelme megjelenik vékony szaggatott határvonallal, valamint a nyomtatási elrendezés és a térképelem nevével. Szabályozhatja a megjelenített elrendezéshatárok stílusát és címkézését. Ez a dekoráció akkor hasznos, ha a térképelemek, például címkék elhelyezését módosítja, és ehhez tudnia kell a nyomtatási elrendezések tényleges látható területét.

../../../_images/decoration_layoutextents_example.png

11.12. ábra Egy példa az elrendezéshatárok megjelenítésére QGIS-ben, két nyomtatási elrendezéssel. A „Sights” elnevezésű nyomtatási elrendezés két térképelemet, míg a másik nyomtatási elrendezés egy térképelemet tartalmaz.

Elrendezéshatárok hozzáadásához:

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Elrendezéshatárok… menüpontot.

  ../../../_images/decoration_layoutextents.png

  11.13. ábra Az Elrendezéshatárok párbeszédablak

 2. Győződjön meg arról, hogy a Elrendezéshatárok megjelenítése be van jelölve

 3. Opcionálisan módosítsa a határok szimbólumát és címkézését.

 4. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, majd kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

Javaslat

Dekorációs beállítások

Amikor elment egy QGIS projektfájlt, a Rács, Északjel, Lépték, Copyright és Elrendezéshatárok minden módosítása el lesz mentve a projektbe és a projekt következő megnyitásakor vissza lesz állítva.

11.1.6. Annotációs eszközök

Az annotációk a térképvászonra helyezett elemek egy másik típusa, amelyek olyan további információkat tartalmaznak, amelyeket a megjelenített rétegek nem tudnak ábrázolni. Ellentétben a címkékkel, melyek a vektoros rétegekben tárolt attribútumértékekre támaszkodnak, az annotációk független részletek, amelyek magában a projektfájlban tárolódnak.

A QGIS-ben két annotációs típus áll rendelkezésre:

 • Annotációs elemek: ezek tényleges georeferált szöveges, szimbólummal jelölt, vonalas vagy felület típusú elemek, amelyek egy speciális rétegtípuson, az úgynevezett „annotációs rétegen” belül tárolódnak. Ezek egy adott földrajzi helyhez vannak kötve, ami azt jelenti, hogy a térkép mozgatása, a méretarány vagy a vetület megváltoztatása nem fogja a megjegyzések ugrálását okozni a térképen, hanem ahhoz a helyhez lesznek rögzítve, ahová rajzolták őket.

 • Annotációs buborékok: ezek egy szövegbuborékban elhelyezett egyedi szöveg, űrlap vagy kép típusú annotációk. A láthatóság tekintetében bármely réteghez társíthatók, és a térképvászon tetejére rajzolódnak. A mérete a térképvászon méretarányától függ, a pozíciója pedig rögzíthető.

Javaslat

A térkép elrendezése annotációkkal

A térképpel együtt annotációkat is nyomtathat vagy exportálhat, különböző formátumokba az alábbi módokon:

 • a Projekt menüből elérhető térképvászon exportáló eszközökkel

 • nyomtatási elrendezésekkel, ahol be kell jelölje a Térképvászon elemeinek rajzolása beállítást a megfelelő térképelem tulajdonságai közt

Az Annotációs eszköztár biztosít eszközöket mindkét fajta annotáció létrehozásához, és az azokkal való műveletekhez.

11.3. táblázat Az annotációs eszköztár műveletei

Eszköz

Használat

Típus

createAnnotationLayer Új annotációs réteg

Új réteget hoz létre annotációk tárolásához

Annotációs elemek

Fő annotációs réteg tulajdonságai

A fő annotációs réteg beállításainak kezelése

select Annotációk módosítása

Annotációk kiválasztása, mozgatása, átméretezése és jelrendszerük módosítása

addPolygon Felületannotáció létrehozása

Annotációt készít felületelemként

addPolyline Vonalannotáció létrehozása

Annotációt készít törtvonalelemként

addMarker Szimbólumannotáció létrehozása

Annotációt készít pontelemként

actionText Szöveges annotáció létrehozása pontban

Annotációt készít szöveges címkeként

textAlongLine Create Text Annotation along Line

Create an annotation as a curved text along a linestring

textAnnotation Szöveges annotáció

Létrehoz vagy kiválaszt egy formázott szöveges annotációt

Annotációs buborékok

htmlAnnotation HTML annotáció

Létrehoz vagy kiválaszt egy annotációt HTML-fájl tartalommal

svgAnnotation SVG annotáció

Létrehoz vagy kiválaszt egy SVG fájlt megjelenítő annotációt

formAnnotation Űrlapannotáció

Létrehoz vagy kiválaszt egy annotációt, ami egy egyéni űrlapfájl segítségével jeleníti meg egy vektoros réteg attribútumait

11.1.6.1. Annotációs elemek

Az annotációs elemek annotációs rétegen tárolódnak. A hagyományos rétegektől eltérően az annotációs réteg csak az aktuális projekten belül érhető el, és eltérő típusú elemeket is tartalmazhat (szöveg, szimbólum, vonal, felület). A rétegnek nincsenek attribútumai és jelrendszere, hanem minden egyes elem külön-külön stílusozható a Rétegstílus panelen.

A QGIS-ben két annotációs rétegtípus áll rendelkezésre:

 • Annotációs réteg: az createAnnotationLayer Új annotációs réteg eszközzel hozhatja létre. Megjelenik a Rétegek panelen, lehetővé téve az elemek láthatóságának szabályozását, a térképen lévő rétegek fölé vagy alá helyezését, akárcsak egy szokásos rétegnél. Duplán kattintva a rétegre, és hozzáférhet a tulajdonságaihoz.

 • Fő annotációs réteg: Alapértelmezés szerint ez az annotációk tárolásának helye, ha a projektben nincs annotációs réteg, vagy ha a létrehozáskor nincs egy ilyen kiválasztva. Ez a réteg mindig a térkép tetejére kerül és nem jelenik meg a Rétegek panelen a projekt többi rétege között, ami azt is jelenti, hogy az elemei mindig láthatóak. Az Annotációk eszköztár Fő annotációs réteg tulajdonságai eszközével nyitható meg a beállítási párbeszédablaka.

Rétegtulajdonságok

Az annotációs réteg tulajdonságai párbeszédablak a következő lapokat tartalmazza:

 • Information: a read-only dialog representing an interesting place to quickly grab summarized information and metadata on the current layer. This may include the layer extent, count of items per annotation type and total count, CRS details, …

 • Forrás: általános beállításokat határoz meg az annotációs rétegére vonatkozóan. Lehetőség van:

  • Beállítani a Réteg nevét: ez fogja azonosítani a réteget a projekten belül (a Rétegek panelen, a kifejezésekben, …)

  • Megjeleníteni a réteghez hozzárendelt Koordináta-rendszert (CRS): megváltoztathatja a réteg CRS-ét kiválasztva a legördülő listából egy nemrég használtat vagy rákattintva a setProjection Koordináta-rendszer kiválasztása gombra (lásd Koordináta-rendszer választó). Csak akkor végezze el ezt a folyamatot, ha a rétegre alkalmazott CRS helytelen, vagy ha nem volt beállítva CRS.

 • Megjelenítés:

  • Beállíthatja a Maximum (magába foglaló) és Minimum (kizáró) méretarányt, meghatározva vele azt a méretarány-tartományt, amin belül az elemek megjelennek. Ezen a tartományon kívül rejtve lesznek. A mapIdentification Beállítás a térképvászon aktuális méretarányára gomb segít az aktuális térképvászon méretarányát használni a tartomány láthatóságának határaként. Lásd még: Méretarányfüggő láthatóság választó.

  • Átlátszatlanság: Ezzel az eszközzel láthatóvá teheti a térképvásznon az alsóbb rétegeket. A csúszkával a vektorréteg láthatóságát az igényeihez igazíthatja. A csúszka melletti menüben a láthatóság százalékos mértékét is pontosan meghatározhatja.

  • Keverési mód Réteg szinten: Ezekkel az eszközökkel olyan különleges megjelenítési hatásokat érhet el, amelyeket korábban csak a grafikus programokból ismerhetett. Az átfedő és az alatta lévő rétegek pixelei a Keverési módok pontban leírtak szerint lesznek keverve.

  • Festői hatásokat alkalmazhat a réteg elemeire a Rajzi hatások gombbal.

  Ezen opciók némelyike elérhető az annotációs elem Jelrendszer tulajdonságaiból.

Interakció az elemekkel

Az annotációs elemek típusuktól függő dedikált eszközökkel hozhatóak létre:

 • addPolygon Felületannotáció létrehozása

 • addPolyline Vonalannotáció létrehozása

 • addMarker Szimbólumannotáció létrehozása

 • actionText Szöveges annotáció létrehozása pontban

 • textAlongLine Create Text Annotation along Line

Az annotációs elemek létrehozásánál az összes szokásos QGIS-gyorsbillentyű érvényes. Egy vonal- vagy felületannotáció rajzolása úgy történik, hogy minden egyes csúcspontra egyszer bal egérgombbal kattintunk, végül jobb kattintással befejezzük a rajzolást. Rajzolás közben engedélyezhető az illesztés; a töréspontok pontos elhelyezésében segít a Bővített digitalizálási eszközök; a rajzolási eszközök átválthatóak folyamatos módba a teljesen szabad alakzatok rajzolásához.

A szokásos rétegektől eltérően az annotációs rétegnek nem kell aktívnak lennie, mielőtt az elemeit kiválasztaná. Egyszerűen váltson az select Annotációk módosítása eszközre, és máris kezelheti bármelyik annotációs elemet:

 • Selection: left-click on the annotation. By default, annotations are rendered in the order of creation, meaning that recent annotations will be placed on top of older. You may need to play with the Z-index property of features in order to select ones they would sit above.

 • Mozgatás: A mozgatás megkezdéséhez kattintson bal gombbal egy kiválasztott annotációs elemre. Jobb kattintás, vagy az Esc billentyű megszakítják a mozgatást, míg egy második bal kattintás véglegesíti a mozgatást. Az elmozdulás a kurzor billentyűkkel is vezérelhető:

  • Shift+nyíl: nagy elmozdítás

  • Alt+nyíl 1 px-es elmozdítás

 • Geometria módosítása: vonal- vagy felületannotáció esetén kattintson a bal gombbal a geometria egy töréspontjára, mozgassa és kattintson újra. Új töréspont hozzáadásához kattintson duplán egy szakaszra.

 • Törlés: A Del vagy Backspace billentyűt megnyomva, amikor egy annotáció ki van választva, törli az annotációt

 • Elem jelrendszerének módosítása

Elem jelrendszere

A kiválasztott annotáció Jelrendszerének tulajdonságai a Rétegstílus panelen láthatóak.

 • Modify the appearance using full capabilities of:

  • the symbol properties for polygon, polyline and marker annotations

  • the text format properties for text-based annotations. A text area allows you to construct the string to display using QGIS expression functions. It is also possible to set the Alignment for text annotation at point (left, center or right of the text point).

 • For text annotation at point, also configure whether it should Ignore map rotation or Rotate with map. In both cases, a custom Angle can be set for the feature orientation.

 • For text annotation along a line, configure an Offset from line in the unit of your choice

 • Configure a unchecked Reference scale: indicates the map scale at which symbol or text sizes which uses paper-based units (such as millimeters or points) relate to. The sizes will be scaled accordingly whenever the map is viewed at a different scale. For instance, a line feature wide of 2mm at 1:2000 Reference scale will be rendered using 4mm when the map is viewed at 1:1000.

 • Set a Z-index: a feature with a higher index is placed on top of features with lower index. A convenient setting for both feature display and selection.

 • Modify some of the Layer rendering settings

11.1.6.2. Annotációs buborékok

Annotációs buborékot a Szerkesztés ► Annotáció hozzáadása ► menüből vagy az Annotációs eszköztárról adhat hozzá:

 • textAnnotation Szöveges annotáció egyénileg formázott szövegekhez

 • htmlAnnotation HTML-annotáció egy html fájl tartalmának elhelyezése

 • svgAnnotation SVG-annotáció egy SVG szimbólum hozzáadása

 • formAnnotation Űrlapannotáció: a vektorréteg attribútumainak megjelenítéséhez hasznos egy testre szabott ui fájl segítségével (lásd 11.14. ábra). Ez hasonló, mint az Egyéni attribútuműrlapok, de egy annotációs buborékon belül jelenik meg. További információkért Tum Sutton videóját érdemes megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=0pDBuSbQ02o&feature=youtu.be&t=2m25s.

../../../_images/custom_annotation.png

11.14. ábra Példák annotációs buborékra

Annotációs buborék hozzáadásához válassza ki a megfelelő eszközt, majd kattintson a térképvászonra. Egy üres buborék jelenik meg. Kattintson rá duplán, és megnyílik az elérhető beállításokat tartalmazó párbeszédablak. A párbeszédablak az összes annotációtípusnál nagyon hasonló:

 • Felül egy fájlválasztó található, ahol megadható az annotáció típusának megfelelő html, svg vagy ui fájl útvonala. Szöveges annotációhoz beírhatja az üzenetet egy szövegmezőbe, és beállíthatja annak megjelenítését a normál betűkészlet-eszközökkel.

 • checkbox Térképhez rögzített pozíció: ha nincs bejelölve, a buborék elhelyezése a képernyő pozícióján alapul (a térkép helyett), ami azt jelenti, hogy mindig megjelenik, függetlenül a térképvászon terjedelmétől.

 • Kapcsolt réteg: az annotációt egy térképréteghez társítja, és csak akkor teszi láthatóvá, ha az a réteg látható.

 • Térképi szimbólum: QGIS szimbólumok segítségével beállítja a buborék horgonypozíciójában lévő jelölőt (ami csak akkor jelenik meg, ha a Térképhez rögzített pozíció be van jelölve).

 • Keretstílus: beállítja a buborék keretének háttérszínét, átlátszóságát, körvonalának színét és vastagságát QGIS szimbólumok használatával.

 • Tartalom margók: beállítja az annotációs keret belső margóit.

 • checkbox Live update allows you to live preview your changes.

../../../_images/annotation.png

11.15. ábra Szöveges annotációs buborék párbeszédablaka

When a balloon annotation tool is active, you can also:

 • Select an annotation

 • Resize an annotation

 • Move an annotation by map position (by dragging the map marker) or by moving only the balloon.

 • Delete an annotation: select it and either press the Del or Backspace button, or double-click it and press the Delete button in the properties dialog.

 • Right-click and in the contextual menu:

  • editCopy Copy coordinate of the annotation’s map marker in various CRS

  • toggleEditing Edit properties of the annotation. Same as double-clicking the annotation.

  • deleteSelected Delete the annotation

11.1.7. Mérés

11.1.7.1. Általános információ

A QGIS négy eszközt biztosít a geometriák méréséhez:

 • interaktív mérőeszközök measure

 • mérés a calculateField Mezőkalkulátorban

 • származtatott mérések az azonosítás eszközzel

 • a vektorelemző eszköz Vektor ► Geometria eszközök ► Geometriaoszlop exportálása/hozzáadása

A mérés működik vetített koordináta-rendszereken (pl. UTM) és vetítetlen adaton. Az első három mérőeszköz a globális projektbeállításoknak megfelelően viselkedik:

 • A legtöbb GIS szoftvertől eltérően az alapértelmezett mérési mód ellipszoidi, a Projekt ► Tulajdonságok… ► Általános lapon megadott ellipszoidot használva. Ez akkor is így van, ha a projekthez földrajzi vagy ha vetített koordináta-rendszert adott meg.

 • Ha a vetített/síkrajzi területet vagy távolságot derékszögű koordináta-rendszerben szeretné kiszámítani, a mérési ellipszoidot „Nincs/Planimetrikus” értékre kell állítani (Projekt ► Tulajdonságok… ► Általános). Az adatokhoz és a projekthez meghatározott földrajzi (azaz nem vetített) koordináta-rendszer esetén azonban a terület- és távolságmérés ellipszoidi lesz.

Azonban sem az azonosító eszköz, sem a mezőkalkulátor nem alakítja át az adatokat a mérés előtt a projekt koordináta-rendszerébe. Ha ezt szeretné elérni, akkor a vektorelemző eszközt kell használnia: Vektor ► Geometria eszközök ► Geometria-attribútumok hozzáadása…. Itt a mérés planimetrikus, hacsak nem ellipszoidi mérést választott.

11.1.7.2. Hossz, terület, irányszög és bezárt szög mérése interaktívan

Kattintson a measure ikonra az Azonosítás eszköztáron a mérés megkezdéséhez. Az ikon melletti lefele nyíllal válthat measure hossz, measureArea terület, measureBearing irányszög és measureAngle bezárt szög mérése között. A dialógusablakban használt alapértelmezett mértékegység a Projekt ► Beállítások… ► Általános menüben beállítottak egyike.

Hosszmérés és Területmérés esetén a mérések radioButtonOn Derékszögű vagy radioButtonOn Ellipszoidi számítás szerint végezhetőek.

Megjegyzés

A mérőeszköz beállítása

Hossz és terület mérésekor az ablak alján lévő Beállítás gombra kattintva megnyílik a Beállítások ► Beállítások… ► Térképeszközök menü, ahol kiválaszthatja a gumiszalag színét, a mérés pontosságát és a mértékegységek viselkedését. Kiválaszthatja a kívánt mérési vagy szög mértékegységet is, de ne feledje, hogy az aktuális projektben ezeket az értékeket felülírja a Projekt ► Tulajdonságok… ► Általános menübeli választás, és a mérési ablakban végzett választás.

Minden mérőmodul a digitalizáló modul illesztési beállításait használja (lásd az Illesztési tolerancia és keresési sugár beállítása fejezetet). Tehát, ha pontosan egy vonalelem mentén vagy egy felületelem körül szeretne mérni, először állítsa be a réteg illesztésének tűrését. Így már a mérőeszközök használatakor minden egérkattintás (a tűrésbeállításon belül) az adott rétegre fog illeszteni.

The measure Measure Line measures distances between given points. The tool then allows you to click points on the map. Each segment length, as well as the total, shows up in the measure window. In the measure window, you will see coordinates for all your points and distances. Keep in mind that the first row will contain only coordinates, as it represents your starting point. Now it is possible to copy all your line measurements at once to the clipboard using the Copy button. Clicking the Configuration button you will access to Measure Tool Copy Settings where you can set up copy options. To stop measuring, click the right mouse button.

Note that you can use the drop-down list near the total to change the measurement units interactively while working with the measure tool. This unit is retained for the widget until a new project is created or another project is opened.

A párbeszédablak Info szakasza elmagyarázza, hogyan történik a számítások a rendelkezésre álló koordináta-rendszer beállítások alapján.

../../../_images/measure_line.png

11.16. ábra Távolság mérése

measureArea Measure Area: Areas can also be measured. In the measure window, the accumulated area size appears. Right-click to stop drawing. The Info section is also available as well as the ability to switch between different area units.

../../../_images/measure_area.png

11.17. ábra Területmérés

measureArea Irányszögmérés: Irányszög mérésére is van lehetőség. A kurzor kereszt alakra vált. Kattintson az irányszög első pontjának megrajzolásához, majd mozgassa az egérmutatót a második pont megrajzolásához. A mérés megjelenik egy felugró ablakban.

../../../_images/measure_bearing.png

11.18. ábra Irányszög mérése

measureArea Szögmérés: Bezárt szög mérésére is van lehetőség. A kurzor kereszt alakra vált. Kattintson az első szakasz meghúzásához, majd mozgassa az egérmutatót és rajzolja meg a kívánt szöget. A mérés megjelenik egy felugró ablakban.

../../../_images/measure_angle.png

11.19. ábra Bezárt szög mérése

11.1.8. További térképnézetek beállítása

Lehetőség van további térképnézetek megnyitására is, amelyek tartalma eltérhet a Rétegek panel aktuális állapotától. Új térképnézet hozzáadásához válassza a Nézet ► newMap Új térképnézet menüpontot. Egy új, a fő térkép megjelenítését utánzó lebegő ablak jelenik meg. Akárhány térképnézetet hozzáadhat. Meghagyhatja őket lebegőnek, helyezheti egymás mellé, vagy egymásra.

../../../_images/map_views.png

11.20. ábra Több térképnézet eltérő beállításokkal

A további térképnézetek tetején egy eszköztár található az alábbi lehetőségekkel:

 • Nézeten belüli navigáció: zoomFullExtent Nagyítás az egészre, zoomToSelected Nagyítás a kiválasztott elemekre és zoomToLayer Nagyítás a rétegre

 • showPresets Nézet térképtémájának beállítása segítségével beállítható, hogy a térképnézet milyen térképtémával jelenjen meg. Ha (egyik sem) van kiválasztva, a nézet követni fogja a Rétegek panel módosításait.

 • options Nézet beállítások a térképnézet finomhangolásához:

  • radioButtonOn Nézet középpontjának szinkronizálása a fő térképpel: összeköti a nézetek középpontját a méretarány módosítása nélkül. This allows you to have an overview style or magnified map which follows the main canvas center. Ez lehetővé teszi egy a fő vászon közepét követő áttekintő stílus vagy nagyított térkép létrehozását.

  • radioButtonOff Nézet szinkronizálása a kijelöléssel: hasonló, mint a kiválasztott elemekre nagyítás

  • Méretarány

  • Forgatás

  • Nagyítás

  • unchecked Méretarány szinkronizálása a fő térkép méretarányával. Hozzá lehet rendelni egy Méretarány szorzót, amivel a nézet a fő térképhez képes például mindig kétszeres nagyítással jelenik meg.

  • checkbox Annotációk megjelenítése

  • checkbox Kurzor helyének megjelenítése

  • unchecked Fő térkép terjedelmének megjelenítése

  • checkbox Címkék megjelenítése: lehetővé teszi a címkék elrejtését, függetlenül attól, hogy be vannak állítva a megjelenített réteg tulajdonságaiban

  • Térkép koordináta-rendszer változtatása…

  • Nézet átnevezése…

11.1.9. Térképnézet exportálása

Az elkészített térképeket elhelyezheti, és különféle formátumokba exportálhatja a nyomtatási elrendezés vagy jelentés segítségével. Lehetőség van az aktuális megjelenítés közvetlen exportálására is, elrendezés nélkül. A térképnézetnek ez a gyors „képernyőképe” rendelkezik néhány kényelmes funkcióval.

A térképvászon exportálásához az aktuális megjelenítéssel:

 1. Kattintson a Projekt ► Import/Export menüre

 2. Az eredmény formátumtól függően válassza

  • vagy a saveMapAsImage Térkép exportálása képként…

  • vagy a saveAsPDF Térkép exportálása PDF formátumba… menüpontot

A két eszköznek vannak közös beállításai. A megjelenő párbeszédablakban:

../../../_images/saveMapAsImage.png

11.21. ábra A Térkép mentése képként párbeszédablak

 1. Válassza ki az exportálni kívánt Terjedelmet: ez lehet az aktuális nézet terjedelme (alapértelmezett), egy réteg terjedelme, vagy egy egyéni, a térképvásznon megrajzolt terjedelem. A kiválasztott terület koordinátái megjelennek és kézzel szerkeszthetőek.

 2. Adja meg a térkép Méretarányát, vagy válassza ki az előre definiált méretarányok listájából. A méretarány megváltoztatásakor megváltozik az exportálandó terjedelem.

 3. Állítsa be az eredmény Felbontását

 4. Beállíthatja a kép méreteit pixelben az Eredmény szélesség és Eredmény magasság megadásával. Kezdetben az aktuális térképi terjedelem és felbontás alapján van kiszámolva, de szabadon változtatható és módosításkor átméretezi a térképi terjedelmet (a középpontból kiindulva). A méretarány zárolható, ami különösen kényelmes lehet, ha a terjedelmet a vászonra rajzolja.

 5. checkbox Aktív dekorációk megjelenítése: használatakor a dekorációkat (lépték, cím, rács, északjel…) is exportálja a térképre

 6. checkbox Annotációk rajzolása: exportálja a feliratokat

 7. checkbox Georeferencia információ hozzáfűzése (beágyazva vagy world fájllal): a kimeneti formátumtól függően egy megegyező nevű world fájlt ment a kép mellé (PNG képekhez PNGW, JPG képekhez JPGW kiterjesztéssel). PDF esetén az információt magába a PDF fájlba ágyazza be.

 8. PDF-be exportáláskor további lehetőségek érhetőek el a Térkép mentése PDF-ként párbeszédablakban:

  ../../../_images/saveMapAsPDF.png

  11.22. ábra A Térkép mentése PDF-ként párbeszédablak

  • checkbox RDF metaadatok exportálása: a dokumentum metaadatai, mint cím, szerző, dátum, leírás, …

  • unchecked Térinformatikai PDF készítése (GeoPDF): Georeferált PDF fájlt hoz létre. További lehetőségek:

   • Válasszon GeoPDF Formátumot

   • checkbox Vegye bele a vektoros elem információit a GeoPDF fájlba: az eredmény GeoPDF tartalmazni fogja a térképen látható elemek összes geometria és attribútum információit.

   Megjegyzés

   A GeoPDF fájlok adatforrásként is használhatóak. Bővebben a QGIS GeoPDF támogatásáról lásd https://north-road.com/2019/09/03/qgis-3-10-loves-geopdf/.

  • Térkép raszterizálása

  • checkbox Geometria egyszerűsítése a kimeneti fájl méretének csökkentése érdekében: A térkép exportálásakor a geometriák egyszerűsítésre kerülnek az által, hogy az exportálási felbontásban észrevehetetlenül kevéssé eltérő töréspontok el lesznek távolítva. Például ha az exportálási felbontás 300 dpi, akkor az egymástól kevesebb mint 1/600 collra lévő töréspontok lesznek eltávolítva. Ez csökkentheti az exportált fájl méretét és összetettségét (a nagyon nagy fájlok egyes alkalmazásokban nem tölthetők be).

  • Szöveg exportálása: szabályozza, hogy a címkék szövege a megfelelő szöveg objektumként legyenek exportálva (Szövegek exportálása mindig szövegobjektumként), vagy csak útvonalként (Szövegek exportálása mindig útvonalként). Ha útvonalobjektumként exportálja, a szövegek szerkeszthetőek lesznek külső programokban (pl. Inkscape). Ennek az a MELLÉKHATÁSA, hogy csökken a megjelenítési minőség, ÉS problémák vannak egyes szövegbeállítások, például övezetek kirajzolásával is. Emiatt javasolt útvonalként exportálni.

 9. A fájl helyének, nevének és formátumának kiválasztásához nyomja meg a Mentés gombot.

  Kép exportálásakor lehetséges az eredményt Vágólapra másolni, majd beilleszteni más alkalmazásokba (LibreOffice, Gimp, …)