Fontos

A fordítás közösségi munka eredménye, amelyhez itt tudsz csatlakozni <https://qgis.org/en/site/getinvolved/translate.html#becoming-a-translator>`_. Ennek az oldalnak eddig a 48.10% részét fordítottuk le.

16.3. Szerkesztés

A QGIS változatos lehetőségeket biztosít OGR, SpatiaLite, PostGIS, MS SQL Server és Oracle Spatial vektorrétegek és táblk szerkesztésére. Ezek lehetnek 2D vagy 3D geometriatípusúak.

Megjegyzés

GRASS rétegek szerkesztési eljárása eltérő – lásd a Digitizing and editing a GRASS vector layer fejezetet a részletekért.

Figyelem

Párhuzamos szerkesztés

A QGIS nem követi, hogy valaki más önnel egy időben ugyanazt az elemet szerkeszti. A szerkesztéseit utolsóként elmentő személy győz.

Javaslat

Szerkesztések ellenőrzése

A folyamatos ellenőrzés bekapcsolható rétegenként a Rétegtulajdonságok ► Digitalizálás fülön. Továbbiak a Digitizing Properties fejezetben.

16.3.1. Illesztési tolerancia és keresési sugár beállítása

A Beállítások ► Beállítások… ► Digitalizálás menü több paramétert biztosít a szerkesztőeszközök viselkedésének konfigurálásához. További információk a Digitalizálási beállítások fejezetben.

A vektorrétegek optimális és pontos szerkesztéséhez be kell állítani az elemek töréspontjainak megfelelő illesztési tolerancia és a keresési sugár értékét. Az Illesztés csoport biztosítja a kapcsolódó beállításokat, nevezetesen az illesztési toleranciát és a keresési sugarat.

 • Illesztési tolerancia: Amikor egy új töréspontot ad meg vagy egy létezőt mozgat, az illesztési tolerancia az a távolság, amit a QGIS a legközelebbi olyan töréspont vagy szakasz kereséséhez használ, amihez csatlakozni lehet. Ha nincs ilyen az illesztési tolerancián belül, akkor a QGIS az egérgomb felengedési helyén hagyja a töréspontot, ahelyett hogy illesztené azt egy meglévő törésponthoz vagy szakaszhoz.

  A tolerancia beállítás az összes illesztéssel dolgozó eszközt érinti és alapértelmezés szerint az új rétegekre és projektekre is vonatkozik, bár réteg szinten felülírható (lásd Illesztési és digitalizálási beállítások).

 • Keresési sugár: Keresési sugár a töréspontok szerkesztéséhez az a távolság amit a QGIS a töréspontok kiválasztásához használ, amikor a térképre kattint. Ha ez nem keresési sugáron belül történik, a QGIS egy töréspontot sem talál, és egyiket sem választja ki szerkesztésre.

Az illesztési tolerancia és a keresési sugár térképi egységben vagy pixelben állítható be. Lehet, hogy kísérleteznie kell a megfelelő érték megtalálásához. Ha túl nagy toleranciát ad meg, előfordulhat, hogy a QGIS rossz törésponthoz illeszt, különösen akkor, ha nagy számú egymáshoz közeli töréspont található ott. Minél kisebb a keresési sugár, annál nehezebb lesz eltalálni a mozgatandó töréspontot.

16.3.2. Illesztési és digitalizálási beállítások

A globális illesztési és digitalizálási beállítások (illesztési mód, tolerancia, mértékegységek, stb.) a projekten belül felülbírálhatóak a Projekt ► Illesztési beállítások… menüben. Az Illesztési és digitalizálási beállításokban más tulajdonságokat is beállíthat (illesztett rétegek, méretarány korlátozása, topológia, stb.). Az Illesztési eszköztár ezek közül a legtöbbhez hozzáférést biztosít.

Alapértelmezés szerint az illesztés ki van kapcsolva a projektben ameddig megnyomja az snapping Illesztés engedélyezése gombot vagy megnyomja az kbd:S billentyűt. Az illesztési mód, tolerancia és mértékegységek is beállíthatók ezen az eszköztáron.

16.3.2.1. Illesztési tulajdonságok

Három lehetőség van annak a réteg(ek)nek a kiválasztására, amihez illeszteni kell:

 • Minden réteg: gyors beállítás az összes látható rétegre a projektben, így az egérmutatót az összes törésponthoz és szakaszhoz illeszti. A legtöbb esetben ennek az illesztési módnak a használata megfelelő, de vigyázzon, ha sok vektorréteget tartalmazó projekttel használja, mivel ez hatással lehet a teljesítményre.

 • Aktuális réteg: csak az aktív réteget használja, kényelmes módja a szerkesztett rétegen belül a topológiai konzisztencia biztosításának.

 • Bővített beállítások: rétegenként lehetővé teszi az illesztés bekapcsolását és a mód, tolerancia és mértékegység, átfedés és méretarány beállítását (lásd 16.78. ábra). Ha az egyik réteget szerkeszti, és egy másik töréspontjaihoz szeretne illeszteni, győződjön meg róla, hogy a a cél réteget kijelölte, és növelje meg az illesztési toleranciát egy nagyobb értékre. Az illesztés nem történik meg azokra a rétegekre, melyeket nem jelölt ki az illesztési beállítások párbeszédablakban.

When moving or creating vertex, you can opt for the following snapping modes:

 • snappingVertex Vertex

 • snappingSegment Segment: snaps along a line or a polygon perimeter. If topological editing is enabled, then a new vertex is added at the snapping location.

 • snappingArea Area: guarantees that the snap point lies anywhere on a polygon’s area, not necessarily on its boundary

 • snappingCentroid Centroid: snaps to the centroid of the geometry of a feature. In case of a multipart geometry, the target point may be distinct from the existing parts.

 • snappingMiddle Middle of Segments on line or polygon feature

 • snappingEndpoint Line Endpoints: snaps to the first or last vertex of every part of a line or polygon feature.

A QGIS különböző illesztés ikont jelenít meg az illesztés típusának függvényében:

16.2. táblázat Illesztési ikonok
../../../_images/snap_vertex_icon.png
../../../_images/snap_segment_icon.png
../../../_images/snap_intersection_icon.png

Törésponthoz illesztés: négyzet ikon

Szakaszhoz illesztés: homokóra ikon

Metszéshez illesztés: kereszt ikon

Megjegyezzük, hogy ezeknek az ikonoknak a színét meg lehet változtatni a globális beállítások Digitalizálás lapján.

A tolerancia érték vagy a projekt térképi egységében vagy pixelben állítható be. A pixel választásának előnye, hogy az illesztést a méretaránytól függetlenül állandó értéken tartja. 10-12 pixel általában jó érték, de függ a képernyő DPI értékétől. A térképi egység használata lehetővé teszi, hogy a toleranciát valós terepi méretekhez kösse. Például, ha van az elemek között egy minimális távolság, ez a beállítás biztosíthatja, hogy ne adjon meg egymáshoz túl közeli töréspontokat.

../../../_images/editProjectSnapping.png

16.78. ábra Illesztési beállítások (Bővített beállítások mód)

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint csak a látható elemekhez illeszthetünk (azok az elemek, melyek stílusa megjelenik, kivéve azokat a rétegeket, ahol a jelrendszer „Nincsenek szimbólumok”). Engedélyezheti az illesztést nem látható elemekhez is az unchecked Illesztés engedélyezése a láthatatlan elemekhez bekapcsolásával a Beállítások ► Beállítások ► Digitalizálás fülön.

Javaslat

Illesztés engedélyezése alapértelmezetten

Az illesztést alapértelmezetten engedélyezheti az összes új projekthez a Brállítások ► Beállítások ► Digitalizálás fülön. Az alapértelmezett illesztési módot, a tolerancia értéket és a mértékegységeket is beállíthatja, ezek jelennek meg majd a Illesztési beállítások párbeszédablakban.

16.3.2.2. Illesztés engedélyezése a metszéseknél

Egy másik lehetséges beállítás az snappingIntersection Illesztés a metszéseknél használata, mely lehetővé teszi az metszéspontra illesztést az illesztésre engedélyezett rétegeken, még akkor is, ha nincs töréspont a metszésnél.

16.3.2.3. Illesztés korlátozása egy méretarány-tartományra

Néhány esetben az illesztés nagyon lassúvá válhat. Ezt gyakran az elemek mennyisége okozza néhány rétegen, melyek összetett indexelést és karbantartást igényelnek. Pár paraméterrel az illesztést lehet csak akkor engedélyezni, ha a térképnézet megfelelő méretarány-tartományba esik. Ez lehetővé teszi, hogy csak olyan méretarányban történjen meg az illesztéssel járó költséges indexszámítást, ahol a rajzolás releváns lehet.

Az illesztés méretarányának korlátozása a Projekt ► Illesztési beállítások… alatt konfigurálható. A méretarányra korlátozás csak Bővített beállítások módban érhető el.

Három mód áll rendelkezésre az illesztés méretarány-tartományra korlátozásához:

 • Letiltva: Az illesztés engedélyezett az aktuális térkép méretaránytól függetlenül. Ez az alapértelmezett mód.

 • Globális: Az illesztést korlátozza és csak akkor engedélyezi, ha a térkép aktuális méretaránya a globális minimum és maximum közé esik. Amikor ezt a módot választja, két beviteli mező válik aktívvá annak a méretarány-tartománynak a beállításához, melyben az illesztés engedélyezett.

 • Rétegenként: Az illesztési méretarány-tartományt rétegenként külön lehet megadni. Amikor ezt a módot választja két oszlop jelenik meg a minimum és maximum méretarány beállításához minden rétegnél.

Vegye figyelembe, hogy a minimum és maximum méretarány követi a QGIS konvencióit: a minimum méretarány a legjobban lekicsinyített méretarány, míg a maximum a leginkább felnagyított. A „0” vagy „nincs beállítva” értékre állított minimum vagy maximum méretarány a korlátozás kikapcsolását jelenti.

16.3.2.4. Önmagához illesztés

Az snappingSelf Önmagához illesztés beállítás lehetővé teszi, hogy az éppen szerkesztett geometriához illesszen. A Bővitett digitalizálás panellel kombinálva praktikus módot biztosít az új élek digitalizálására relatívan az előző élekhez vagy töréspontokhoz képest. Az önmagához illesztés érvénytelen geometriákat okozhat, óvatosan használja.

../../../_images/self_snapping.gif

16.79. ábra Elemek rajzolása önmagához illesztéssel

16.3.2.5. Illesztés egyéni rácsra

Az illesztési távolság is beállítható rétegenként a Digitalizálás fülön a rétegtulajdonságok párbeszédablakban. A Geometria pontossága távolságának beállítása engedélyez egy pontokkal jelölt rácsot, amely akkor látható, ha a térképvászon a megjelenítéshez megfelelő méretarányban van. Ilyenkor a rács pontjaira illesztés fog történni: egy új vagy módosított geometria összes pontját automatikusan a legközelebbi rácspontra illeszti. További információk a Digitizing Properties fejezetben.

16.3.3. Topologikus szerkesztés

Ezeken az illesztési beállítások kívül az Illesztési beállítások… párbeszédablakban (Projekt ► Illesztési beállítások) és az :guilabel:`Illesztés eszköztárban engedélyezhet vagy tilthat további topológiai funkcionalitást.

16.3.3.1. Topologikus szerkesztés engedélyezése

A topologicalEditing Topologikus szerkesztés gomb segít, ha közös határvonalú elemeket kezel. Ennek a opciónak a bekapcsolásával a QGIS «detektálja» a közös határokat. Amikor közös töréspontokat vagy szakaszokat mozgat, a QGIS a szomszéd elem geometriáját is elmozgatja.

A topologikus szerkesztés különböző rétegek elemeivel is működik, amennyiben a rétegek láthatóak és szerkesztési módban vannak.

A Z vagy M értékekkel rendelkező rétegeken a topologikus szerkesztés interpolálja a töréspontok Z vagy M értékeit az összekapcsolt él értéke alapján.

16.3.3.2. Átfedés szabályozása

Az átfedés szabályozása megakadályozza, hogy a korábbiakat átfedő újabb elemet rajzoljon a kiválasztott rétegen, ezzel felgyorsítva a szomszédos felületek digitalizálását. Az átfedés eszközzel szabályozhatja. Három mód lehetséges:

 1. allowIntersections Átfedés engedélyezése (alapértelmezett)

 2. avoidIntersectionsCurrentLayer Átfedés elkerülése az aktív rétegen: megakadályozza az átfedést a többi elemmel az éppen szerkesztett rétegen. Ha úgy digitalizálja az újabb geometriát, hogy az átfedi a meglévő szomszédokat, a QGIS levágja az átfedő részeket, és az új geometriát a már meglévő elemek határához illeszti. Ennek előnye, hogy nem kell digitalizálnia a közös töréspontokat a határon.

 3. avoidIntersectionsLayers Bővített beállítások követése: lehetővé teszi a rétegenkénti átfedési beállításokat Bővített beállítások módban.

Megjegyzés

Ha egy új geometriát teljesen átfednek a már meglévő, akkor a QGIS törli azt és megjelenít egy hibaüzenetet.

Figyelem

Óvatosan használja az Átfedések elkerülése beállítást

Mivel ez a beállítás bármelyik felületréteggel átfedő új geometriát le fogja vágni, nem várt eredményt kaphat, ha elfelejti kikapcsolni, amikor már nincs rá szüksége.

16.3.3.3. Automatikus követés

Általában a térképszerkesztési eszközök használatakor (elem hozzáadása, rész hozzáadása, gyűrű hozzáadása, átformálás és felosztás) rá kell kattintani az elem minden egyes töréspontjára. Az automatikus nyomkövetési móddal felgyorsíthatja a digitalizálási folyamatot, mivel nem kell többé manuálisan elhelyeznie az összes töréspontot a bevitel során:

 1. A tracing Követés eszközt bekapcsolhatja az ikon megnyomásával az Illesztés eszköztáron vagy a T billentyű megnyomásával.

 2. Illesszen egy törésponthoz vagy szakaszhoz a követni kívánt elemen.

 3. Mozgassa az egeret egy másik töréspont vagy szakasz fölé, melyhez illeszteni akar, a szokásos egyenes vonal helyett a digitalizálási gumiszalag az utolsó illesztett ponttól az aktuális pozícióig tartó útvonalat ábrázolja. Az eszköz görbéket tartalmazó geometriák esetén is működik.

  A QGIS az alapul szolgáló elemek topológiáját használja a két pont közötti legrövidebb útvonal megtalálásához. A nyomkövetéshez az illesztést be kell kapcsolni a nyomkövetésre használt rétegeken. Digitalizáláskor egy meglévő töréspontra vagy szakaszra kell illesztenie, és biztosítani kell a topológiai összeköttetést meglévő elemek szakaszaival, különben a QGIS nem képes összekötni őket, és egy egyenes szakaszt fog követni.

 4. Kattintson, és a QGIS elhelyezi a közbenső töréspontokat a megjelenített útvonalat követve.

Ha vonalkövetés helyett az elemekkel párhuzamos útvonalat szeretne digitalizálni, nyissa le a tracing Követés engedélyezése ikont, és állítsa be az Eltolás értéket. Pozitív érték a követés irányához képest balra tolja el az új vonalat, a negatív az ellenkező oldalra.

Megjegyzés

Állítsa be a térkép méretarányát és az illesztési paramétereket az optimális követéshez

Ha túl sok elem van a térképi megjelenítésben, a követés le lesz tiltva, elkerülve a sokáig tartó nyomkövetési adatstruktúra előkészítését és a nagy memória igényt. Nagyítás vagy pár réteg kikapcsolása után a nyomkövetés újra engedélyezve lesz.

Megjegyzés

Nem ad hozzá topológiai pontokat

Ez az eszköz nem ad pontokat a már meglévő geometriához, akkor sem. ha a Topologikus szerkesztés engedélyezett. Ha a szerkesztett rétegen a geometriai élesség be van kapcsolva, akkor az eredményül kapott geometria elképzelhető, hogy nem követi pontosan a meglévő geometriát.

Javaslat

Gyorsan be- és kikapcsolhatja az automatikus követést a T billentyűvel

A T gomb megnyomásával a nyomkövetés bármikor be- és kikapcsolható (akár egy elem digitalizálása közben is), így lehetőség van az elem egyes részeinek digitalizálására bekapcsolt nyomkövetéssel, más részeit pedig kikapcsolt nyomkövetéssel. Az eszközök a szokásos módon működnek, ha a nyomkövetés ki van kapcsolva.

Javaslat

Követés átalakítása görbévé

A Beállítások ► Beállítások… ► Digitalizálás ► Követés segítségével görbéket is létrehozhat a digitalizálás során. Lásd a digitalizálási beállítások fejezetet.

16.3.4. Egy meglévő réteg digitalizálása

Alapértelmezés szerint a QGIS-be betöltött rétegek csak olvashatók, amivel elkerülhető a réteg módosítása egy véletlen egérmozdulattal. Azonban bármelyik réteget szerkesztheti, amennyiben az adatszolgáltató támogatja azt (lásd: Exploring Data Formats and Fields), és az alapul szolgáló adatforrás írható (azaz a fájlok nem csak olvashatók).

Javaslat

Rétegszerkesztési jogosultság korlátozása a projekten belül

A Projekt ► Tulajdonságok… ► Adatforrások ► Réteg képességei táblázatból kiválaszthatja, hogy valamelyik réteg csak olvasható legyen, függetlenül a szolgáltató jogosultságaitól. Ez egy praktikus módja lehet többfelhasználós környezetben, hogy jogosulatlan felhasználók tévedésből ne módosítsák a rétegeket (pl. Shapefile), és ezáltal megsérüljenek az adatok. Vegye figyelembe, hogy ez a beállítás csak az aktuális projekten belül érvényes.

Általánosságban elmondható, hogy a vektorrétegek szerkesztésére szolgáló eszközök egy digitalizálási és egy bővített digitalizálási eszköztárra oszthatók, amely leírása a Advanced digitizing fejezetben olvasható. Mindkettőt bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a Nézet ► Eszköztárak ► alatt.

Az alap digitalizálási eszközökkel a következőket hajthatja végre:

16.3. táblázat Vektorréteg alapvető szerkesztési eszköztár

Eszköz

Cél

Eszköz

Cél

allEdits

Az összes vagy a kiválasztott rétegek módosításainak egyidejű mentése, visszaállítása vagy visszavonása

toggleEditing

A kiválasztott réteg(ek) szerkesztési állapotának be- és kikapcsolása az aktív réteg állapota alapján

saveEdits

Szerkesztések mentése az aktív rétegbe

digitizeWithSegment

Digitalizálás egyenes szakaszokkal

digitizeWithCurve

Digitalizálás ívekkel

streamingDigitize

Szabadkézi digitalizálás engedélyezése

digitizeShape

Poligon vagy szabályos alakzat digitalizálása

newTableRow

Új rekord hozzáadása

capturePoint

Elem hozzáadása: Pont digitalizálása

captureLine

Elem hozzáadása: Vonal digitalizálása

capturePolygon

Elem hozzáadása: Felület digitalizálása

vertexTool

Töréspont eszköz (minden réteg)

vertexToolActiveLayer

Töréspont eszköz (aktuális réteg)

checkbox Töréspontszerkesztő megjelenítése

Beállítja, hogy a töréspontszerkesztő panel automatikusan megnyíljon-e

multiEdit

Kiválasztott elemek attribútumainak módosítása egyszerre

deleteSelectedFeatures

Kiválasztott elemek törlése az aktuális rétegről

editCut

Elemek kivágása az aktív rétegről

editCopy

Kiválasztott elemek másolása az aktív rétegről

editPaste

Elemek beillesztése az aktív rétegre

undo

Módosítások visszavonása az aktív rétegen

redo

Visszavont változások újbóli végrehajtása az aktív rétegen

Megjegyezzük, hogy miközben egy digitalizáló eszközt használ, a nagyítás és eltolás elvégezhető a térképvásznon anélkül, hogy a fókuszt elvesztené az eszköz.

Minden szerkesztési munkamenet a toggleEditing Szerkesztés be-/kikapcsolása kiválasztásával kezdődik. Az opció az adott réteg helyi menüjéből, az attribútumtábla párbeszédablakában, a digitalizálási eszköztáron vagy a Réteg menüből érhető el.

Ha a réteg szerkesztési módban van, további gombok válnak aktívvá a szerkesztés eszköztáron, valamint jelölők jelennek meg az összes elem töréspontjain, kivéve, ha a Jelölők megjelenítése csak a kiválasztott elemekhez opció a Beállítások ► Beállítások… ► Digitalizálás fülön be van kapcsolva.

Javaslat

Mentsen rendszeresen

Végezze el rendszeresen a saveEdits Réteg szerkesztéseinek mentését. Ezzel azt is ellenőrizheti, hogy az adatforrás képes-e elfogadni az összes módosítást.

16.3.4.1. Geometriaszerkesztési technikák

Ha egy vonal- vagy felületrétegen egy geometriarajzoló eszköz (első sorban azok, amelyek elemeket adnak hozzá, osztanak fel, alakítanak át) engedélyezve van, akkor kiválaszthatja az új töréspontok hozzáadásának módját:

 • digitizeWithSegment Digitalizálás szakaszokkal: egyenes szakaszokat rajzol, amelynek kezdő- és végpontjai bal kattintással határozhatóak meg.

 • digitizeWithCurve Digitalizálás görbékkel: íves vonalat rajzol három egymást követő csomópont alapján, amelyeket bal kattintással határozhat meg (kezdet, ív mentén lévő pont, vég). Ha a geometria típusa nem támogatja a görbéket, akkor a görbület közelítésére egymást követő rövid szakaszkákat használ.

 • streamingDigitize Folyamatos digitalizálás: vonalakat rajzol szabadkézi módban, azaz a csomópontok a kurzor mozgását követve lesznek hozzáadva a térképvászonhoz, figyelembe véve az Illesztési toleranciát. Az illesztési tolerancia meghatározza az egymást követő töréspontok közötti távolságot. Jelenleg az egyetlen támogatott egység a pixel (px). Ebben az üzemmódban csak a kezdő bal kattintásra és a befejező jobb kattintásra van szükség.

 • digitizeShape Alakzat digitalizálása: elindítja az Alakzat digitalizálási eszköztár eszközeit szabályos alakú sokszög rajzolásához.

A digitalizáló eszközök közötti váltáskor a kiválasztott módszer nem változik. Ugyanazon geometria rajzolása közben az első három módszert bárhogy kombinálhatja.

16.3.4.2. Elemek hozzáadása

A réteg típusától függően használhatja az eszköztár newTableRow Rekord hozzáadása, capturePoint Pontelem hozzáadása, captureLine Vonalelem hozzáadása vagy capturePolygon Felületelem hozzáadása ikonját, hogy új elemet adjon hozzá az aktuális réteghez.

Geometria nélküli elem hozzáadásához kattintson a newTableRow Rekord hozzáadása gombra és a megnyíló eleműrlapon megadhatja az attribútumokat.

Ha a térbeli eszközökkel hoz létre elemeket, először digitalizálja a geometriát, majd adja meg az attribútumait. A geometria digitalizálásához:

 1. (Opcionális, mivel ez az alapértelmezett) Válassza ki a digitizeWithSegment Digitalizálás szakasszal geometriarajzolási módszert

 2. Kattintson a bal gombbal a térképterületre az új elem első pontjának létrehozásához. Pontelemek esetében ez elegendő, és szükség esetén megnyitja az eleműrlapot az attribútumok kitöltéséhez.

 3. Vonal- vagy felületgeometria esetén folytassa a további pontok rögzítését bal egérgombbal kattintva. Az egyes töréspontok pontos pozicionálásához támaszkodhat az elemekhez illesztés opcióira, a rácshoz illesztésre, illetve a speciális digitalizálás panelre.

  A töréspontok közötti szakaszok egyenkénti megrajzolása mellett a vonalakat és felületeket lehet:

  • rajzolni automatikus követéssel, meggyorsítva vele a digitalizálást. Ez az elhelyezett töréspontok között, a meglévő elemeket követve, egymás utáni vonalszakaszokat hoz létre.

  • szabad kézzel digitalizálni megnyomva az R billentyűt vagy aktiválva a streamingDigitize Folyamatos digitalizálást.

  • görbeként megrajzolni a Ctrl+Shift+G billentyűkombinációval, vagy aktiválva a digitizeWithCurve Digitalizálás görbével eszközt.

  Megjegyzés

  Vonal- vagy felületgeometriák digitalizálása közben oda-vissza válthat a geometriarajzolási módszerek között, lehetővé téve elemek hozzáadását egyenes szakaszok, szabad kézzel rajzoltak és íves részek tetszőleges vegyítésével.

 4. Az utolsó, tévesen felvett pont törléséhez nyomja meg a Delete vagy Backspace billentyűt.

 5. Ha elkészült a pontok hozzáadásával, kattintson bárhova a térképen jobb gombbal, véglegesítve ezzel az elem geometriájának rajzolását.

  Javaslat

  Digitalizálási gumiszalag testreszabása

  Felület digitalizálásakor az alapértelmezett piros gumiszalag kitakarhatja az alatta lévő elemeket vagy azokat a helyeket, ahova pontot szeretne helyezni. Ezen segíthet, ha alacsonyabb átlátszatlanságot (vagy alfa csatornát) állít be a gumiszalag Kitöltőszínénél a Beállítások ► Beállítások… ► Digitalizálás menüben. A gumiszalagot le is tilthatja a Töréspont szerkesztése közben ne frissítse a gumiszalagot bejelölésével.

 6. Vonalelemeknél a Shift + jobb-kattintás automatikusan bezárja a vonalat.

 7. Megjelenik az attribútumablak, amelyben megadhatja az új elem adatait. A 16.80. ábra egy fiktív új folyó attribútumainak beállítását mutatja. Ennek kapcsán a Beállítások ► Beállítások… menü Digitalizálás lapján beállíthatja:

  • checkbox Ne ugorjon fel az attribútuműrlap az elemek létrehozása után, hogy ne nyíljon meg az űrlap;

  • checkbox A legutóbb megadott attribútumértékek újbóli felhasználása, hogy a mezők automatikusan kitöltődjenek az űrlap megnyitásakor, és csak a módosult értékeket kelljen beírni.

../../../_images/editDigitizing.png

16.80. ábra Attribútumértékek megadása új vektorelem digitalizálása után

16.3.4.3. Töréspont eszköz

A QGIS két eszközt biztosít a vektoros elemek töréspontjaival való munkához:

 • vertexToolActiveLayer Töréspont eszköz (jelenlegi réteg): csak az aktív réteg (a Rétegek panelen) elemeit kezeli

 • vertexTool Töréspont eszköz (összes réteg): az összes szerkeszthető réteg minden elemét kezeli. Ez lehetővé teszi az elemek szerkesztését az aktív réteg váltása nélkül, vagy egyszerre több réteg szerkesztését (pl. országok és régióik határai).

Bármely szerkeszthető vektoros réteg esetében a töréspont eszköz a CAD programokhoz hasonló módon biztosítja az elemek töréspontjainak kezelését. Lehetőség van egyszerre több töréspont kijelölésére, és ezek egyszerre történő mozgatására, hozzáadására vagy törlésére. A töréspont eszközök támogatják a topológiai szerkesztési módot is. A kijelölés tartós, így amikor valamelyik művelet befejeződik, a kijelölés aktív marad az adott elem és eszköz esetében.

Fontos, hogy a Beállítások ► options Beállítások… ► Digitalizálás ► Keresési sugár: selectNumber tulajdonságot nullánál nagyobb számra állítsa. Ellenkező esetben a QGIS nem fogja tudni megállapítani, hogy melyik csúcsot kell szerkeszteni, és figyelmeztetést fog megjeleníteni.

Javaslat

Töréspont jelölők

A QGIS különböző kinézetű töréspontjelölőket támogat: „Félig átlátszó kör”, „Kereszt” és „Nincs”. A jelölő stílusának megváltoztatásához válassza a options Beállítások… menüpontot a Beállításokban, kattintson a Digitalizálás lapra, és válassza ki a megfelelő bejegyzést.

Alapműveletek

Adott egy szerkesztési módban lévő réteg. Aktiválja a töréspont szerkesztőt. A töréspontok fölé víve az egeret piros karikák jelennek meg.

 • Töréspontok kiválasztása:

  • Kattintson rájuk egyesével lenyomva tartott Shift billentyűvel

  • Kattintson és húzzon egy téglalapot a kiszemelt töréspontok köré

  • Húzzon sokszöget a kiszemelt töréspontok köré: nyomva tartott Alt billentyűvel kattintson a töréspont eszközzel, és rajzoljon egy sokszöget. Az egyes kattintások új töréspontot adnak hozzá a sokszög gumiszalagjához. A Backspace vagy Delete törli a gumiszalag utoljára hozzáadott töréspontját. Az Esc kilép a sokszöges kijelölési módból, és ezzel együtt törli a gumiszalag töréspontjait. Jobb kattintás véglegesíti a sokszöget, és kijelöli a sokszögön belüli töréspontokat.

  Amikor egy töréspont ki van választva, a színe kékre változik. A kijelöléshez további töréspontokat úgy lehet hozzáadni, hogy Shift billentyűt nyomva tartva megismételjük az előbbieket. Töréspontokat a kijelölésből eltávolítani nyomva tartott Ctrl billentyűvel lehet.

  Javaslat

  Elem kiválasztásához kötött töréspont eszköz

  Különböző elemek (vagy rétegek) töréspontjai is kiválaszthatók. Ha egy adott elem töréspontjait keresi egy zsúfolt helyen, először válassza ki az adott elemet. Ezután húzzon egy téglalap- vagy sokszögkijelölést a töréspontok köré a töréspont eszközzel, így csak a kiválasztott elem töréspontjai lesznek kijelölve.

  Ez akkor is így működik, ha az elemet a töréspontszerkesztő panelen jeleníti meg.

 • Csoportos töréspont-kiválasztási mód: A csoportos kiválasztási mód a Shift+R billentyűkombináció megnyomásával aktiválható. Válassza ki az első töréspontot egyetlen kattintással, majd vigye az egeret kattintás nélkül egy másik töréspontra. Ez dinamikusan kiválasztja az összes köztes töréspontot a legrövidebb útvonal irányában (felületek esetén).

  ../../../_images/vertex_batch_selection_mode.png

  16.81. ábra Töréspontok csoportos kijelölése Shift+R billentyűkombinációval

  A Ctrl megnyomásával a kijelölés megfordul, és a leghosszabb útvonalat választja ki az elem határvonala mentén. Fejezze be a töréspontok kiválasztását egy második kattintással, vagy az Esc megnyomásával lépjen ki a csoportos módból.

 • Töréspontok hozzáadása: Pontot hozzáadni egy vonal vagy felület geometriájához a Shift billentyűt nyomva tartva és a szakaszon a kívánt helyre duplán kattintva lehet.

  Az egeret egy szakasz fölé víve annak középpontjánál egy virtuális csomópont jelenik meg. Kattintson rá, húzza az egeret a megfelelő helyre, majd kattintson újból az új töréspont hozzáadásához. Vonalgeometria esetén a virtuális csomópont annak két végén is megjelenik: könnyedén meghosszabbíthatja a meglévő vonalat erre a pontra kattintva, majd további kattintásokkal és végül jobb kattintással befejezve a rajzolást.

  ../../../_images/vertex_add_node.png

  16.82. ábra Töréspontok hozzáadása virtuális csomópontokkal

 • Töréspontok törlése: Válassza ki a töréspontokat, majd nyomja meg a Delete billentyűt. Egy elem összes töréspontjának törlése geometria nélküli elemet eredményez – amennyiben az adatforrás ezt támogatja. Ez nem törli magát az elemet, csak a geometriáját. A teljes elem törléséhez használja a deleteSelectedFeatures Kiválasztottak törlése eszközt.

 • Töréspontok mozgatása: Válassza ki az összes mozgatandó töréspontot, kattintson egy kiválasztott töréspontra vagy élre, majd kattintson a kívánt új helyre. A második kattintás előtt használhatja az illesztési beállításokat és a Bővített digitalizálás panel távolságra, szögre, pontos x és y koordinátákra vonatkozó korlátozásait. Az összes kiválasztott töréspont el lesz tolva.

  Ha azonban a rácshoz illesztés engedélyezve van, a kiválasztott töréspontok a legközelebbi megfelelő rácsponthoz lesznek eltolva. A ki nem választott töréspontok is átkerülnek a legközelebbi rácspontba. Nem egyszerű eltolás történik.

  ../../../_images/vertex_snap_to_grid.png

  16.83. ábra A felső töréspont eltolásakor az összes töréspont a rácshoz lesz illesztve

 • Converting adjacent segments to/from curve: Select the center vertex of the segment you want to convert, hit the O letter key. If the vertex was in a curve, the curve is converted into straight lines. If the vertex was between two straight lines, they are converted into a curve. A first or a last vertex of a line can’t be converted to a center vertex curve. The layer must be compatible with curve geometry type.

  ../../../_images/vertex_convert_curve.png

  16.84. ábra Switch from curve to straight lines with O letter

A töréspont eszközzel végzett minden módosítás külön bejegyzést hoz létre a Visszavonás panelen. Ne feledje, hogy minden művelet támogatja a topológiai szerkesztést, ha ez be van kapcsolva. A menet közbeni vetítés is támogatott.

A töréspontszerkesztő panel

Egy töréspont eszközt engedélyezve megnyithatja a Töréspontszerkesztő panelt. Jobb gombbal kattintva egy elemre betölti a panelre az elem töréspontjainak x, y (és z, m ha van) koordinátáit és az r értékét (sugár, íves geometria esetén). Az elem szerkesztése kizárólagossá válik, ami azt jelenti, hogy a többi elem szerkesztése ilyenkor le van tiltva:

 • A táblázatban egy sor kijelölése kiválasztja a megfelelő töréspontot a térképvásznon, és fordítva.

 • A térképvásznon való kattintás vagy húzás csak az adott elem töréspontjait és szakaszait fogja kiválasztani vagy mozgatni

 • Ha megváltoztat egy koordinátát a táblázatban, a töréspont pozíciója frissül. Ez egy kényelmes módja a töréspont Z koordinátája vagy M értéke szerkesztésének.

 • Több sort is kijelölhet és törölheti őket egyszerre.

 • Új töréspontokat csak a táblázathoz kötött elemhez lehet hozzáadni

Ha nem szeretné, hogy a Töréspontszerkesztő panel azonnal megjelenjen minden alkalommal, amikor a töréspont eszközökkel műveletet végez (és ezzel esetleg elrejtse a többi panelt, vagy megzavarja a panelek elhelyezését), vegye ki a pipát a Táblázat automatikus megnyitása elől a panel tetején található hamburgerMenu Beállítások menüben. Ezután be is zárhatja a panelt. A panel újbóli megnyitásához jobb egérgombbal kell kattintania egy panel vagy eszköztár fölött, és ki kell választania a listából, vagy be kell jelölnie a Töréspontszerkesztő megjelenítése bejegyzést a Digitalizálás eszköztáron.

../../../_images/vertex_editor_panel.png

16.85. ábra A töréspontszerkesztő panelen láthatóak a kiválasztott pontok

16.3.4.4. Z koordináta és M érték hozzárendelésének szabályai

A 3D vektoros elemek vagy M értékkel rendelkező elemek digitalizálása nem sokban különbözik az (X,Y) 2D rétegektől. Az ebben a fejezetben ismertetett eszközök és lehetőségek továbbra is rendelkezésre állnak, és segítenek a töréspont vagy pont elhelyezésében a síkban. Ezután szükség lehet a Z koordináta (vagy M érték) hozzárendelésének kezelésére:

 • Alapértelmezés szerint a QGIS az új töréspontokhoz a Beállítások ► Beállítások… ► Digitalizálás lapon beállított Alapértelmezett Z értéket (illetve Alapértelmezett M értéket) rendeli hozzá. Ha a Bővített digitalizálási panel használatban van, akkor az értéket annak z (illetve m) mezőjéből veszi.

 • Törésponthoz illesztésnél az új vagy mozgatott töréspont az illesztett töréspont Z vagy M értékét kapja meg.

 • Szakaszhoz illesztésnél, bekapcsolt topológiai szerkesztés mellett, az új töréspont Z vagy M értéke a szakasz mentén lesz interpolálva.

 • Ha a Bővített digitalizálási panel z (illetve m) mezője locked zárolva van, akkor annak az értékét kapja meg a töréspont, nem pedig az illesztett töréspont vagy szakasz Z vagy M értékét.

To edit Z or M values of an existing feature, you can use the Vertex editor panel. To create features with custom Z or M values you may want to rely on the Advanced Digitizing Panel.

16.3.4.5. Elemek kivágása, másolása és beillesztése

Selected features can be cut, copied and pasted between layers in the same QGIS project, as long as destination layers are set to toggleEditing Toggle editing beforehand.

Javaslat

Felület átalakítása törtvonallá és fordítva, másolás, beillesztés használatával

Copy a line feature and paste it in a polygon layer: QGIS pastes in the target layer a polygon whose boundary corresponds to the closed geometry of the line feature. This is a quick way to generate different geometries of the same data.

Features can also be pasted to external applications as text. That is, the features are represented in CSV format, with the geometry data appearing in the OGC Well-Known Text (WKT) format. WKT and GeoJSON features from outside QGIS can also be pasted to a layer within QGIS.

When would the copy and paste function come in handy? Well, it turns out that you can edit more than one layer at a time and copy/paste features between layers. Why would we want to do this? Say we need to do some work on a new layer but only need one or two lakes, not the 5,000 on our big_lakes layer. We can create a new layer and use copy/paste to plop the needed lakes into it.

Példaként tavakat fogunk átmásolni egy új rétegre:

 1. Töltse be a réteget, amelyről másolni akar (forrás réteg)

 2. Töltse be vagy hozza létre a réteget, amelyre másolni akar (cél réteg)

 3. Indítsa el a szerkesztést a cél rétegen

 4. Make the source layer active by clicking on it in the legend

 5. Use the selectRectangle Select Features by area or single click tool to select the feature(s) on the source layer

 6. Click on the editCopy Copy Features tool

 7. Make the destination layer active by clicking on it in the legend

 8. Click on the editPaste Paste Features tool

 9. Stop editing and save the changes

What happens if the source and target layers have different schemas (field names and types are not the same)? QGIS populates what matches and ignores the rest. If you don’t care about the attributes being copied to the target layer, it doesn’t matter how you design the fields and data types. If you want to make sure everything - the feature and its attributes - gets copied, make sure the schemas match.

Megjegyzés

Congruency of Pasted Features

If your source and destination layers use the same projection, then the pasted features will have geometry identical to the source layer. However, if the destination layer is a different projection, then QGIS cannot guarantee the geometry is identical. This is simply because there are small rounding-off errors involved when converting between projections.

Javaslat

Copy string attribute into another

If you have created a new column in your attribute table with type «string» and want to paste values from another attribute column that has a greater length the length of the column size will be extended to the same amount. This is because the GDAL Shapefile driver knows to auto-extend string and integer fields to dynamically accommodate for the length of the data to be inserted.

16.3.4.6. Deleting Selected Features

If we want to delete an entire feature (attribute and geometry), we can do that by first selecting the geometry using the regular selectRectangle Select Features by area or single click tool. Selection can also be done from the attribute table. Once you have the selection set, press Delete or Backspace key or use the deleteSelectedFeatures Delete Selected tool to delete the features. Multiple selected features can be deleted at once.

The editCut Cut Features tool on the digitizing toolbar can also be used to delete features. This effectively deletes the feature but also places it on a „spatial clipboard”. So, we cut the feature to delete. We could then use the editPaste Paste Features tool to put it back, giving us a one-level undo capability. Cut, copy, and paste work on the currently selected features, meaning we can operate on more than one at a time.

16.3.4.7. Undo and Redo

The undo Undo and redo Redo tools allows you to undo or redo vector editing operations. There is also a dockable widget, which shows all operations in the undo/redo history (see 16.86. ábra). This widget is not displayed by default; it can be displayed by right-clicking on the toolbar and activating the Undo/Redo Panel checkbox. The Undo/Redo capability is however active, even if the widget is not displayed.

../../../_images/redo_undo.png

16.86. ábra Redo and Undo digitizing steps

When Undo is hit or Ctrl+Z (or Cmd+Z) pressed, the state of all features and attributes are reverted to the state before the reverted operation happened. Changes other than normal vector editing operations (for example, changes done by a plugin) may or may not be reverted, depending on how the changes were performed.

To use the undo/redo history widget, simply click to select an operation in the history list. All features will be reverted to the state they were in after the selected operation.

16.3.4.8. Szerkesztett rétegek mentése

When a layer is in editing mode, any changes remain in the memory of QGIS. Therefore, they are not committed/saved immediately to the data source or disk. If you want to save edits to the current layer but want to continue editing without leaving the editing mode, you can click the saveEdits Save Layer Edits button. When you turn editing mode off with toggleEditing Toggle editing (or quit QGIS for that matter), you are also asked if you want to save your changes or discard them.

If the changes cannot be saved (e.g., disk full, or the attributes have values that are out of range), the QGIS in-memory state is preserved. This allows you to adjust your edits and try again.

Javaslat

Adatintegritás

It is always a good idea to back up your data source before you start editing. While the authors of QGIS have made every effort to preserve the integrity of your data, we offer no warranty in this regard.

Saving multiple layers at once

This feature allows the digitization of multiple layers. Choose fileSaveAs Save for Selected Layers to save all changes you made in multiple layers. You also have the opportunity to rollbackEdits Rollback for Selected Layers, so that the digitization may be withdrawn for all selected layers. If you want to stop editing the selected layers, cancelEdits Cancel for Selected Layer(s) is an easy way.

The same functions are available for editing all layers of the project.

Javaslat

Use transaction group to edit, save or rollback multiple layers changes at once

When working with layers from the same PostGreSQL database, activate the Automatically create transaction groups where possible option in Project ► Properties… ► Data Sources to sync their behavior (enter or exit the edit mode, save or rollback changes at the same time).

16.3.5. Advanced digitizing

16.4. táblázat Vector layer advanced editing toolbar

Ikon

Cél

Ikon

Cél

cad

Enable Advanced Digitizing Tools

moveFeature moveFeatureLine moveFeaturePoint

Move Feature(s)

moveFeatureCopy moveFeatureCopyLine moveFeatureCopyPoint

Copy and Move Feature(s)

rotateFeature

Rotate Feature(s)

simplify

Simplify Feature

scaleFeature

Scale Feature

addRing

Add Ring

addPart

Add Part

fillRing

Fill Ring

reverseLine

Swap direction

deleteRing

Delete Ring

deletePart

Delete Part

offsetCurve

Offset Curve

reshape

Reshape Features

splitParts

Split Parts

splitFeatures

Split Features

mergeFeatureAttributes

Merge Attributes of Selected Features

mergeFeatures

Merge Selected Features

rotatePointSymbols

Rotate Point Symbols

offsetPointSymbols

Offset Point Symbols

trimExtend

Trim or Extend Feature

16.3.5.1. Move Feature(s)

The moveFeature Move Feature(s) tool allows you to move existing features:

 1. Select the feature(s) to move.

 2. Click on the map canvas to indicate the origin point of the displacement; you can rely on snapping capabilities to select an accurate point.

  You can also take advantages of the advanced digitizing constraints to accurately set the origin point coordinates. In that case:

  1. First click on the cad button to enable the panel.

  2. Type x and enter the corresponding value for the origin point you’d like to use. Then press the locked button next to the option to lock the value.

  3. Do the same for the y coordinate.

  4. Click on the map canvas and your origin point is placed at the indicated coordinates.

 3. Move over the map canvas to indicate the destination point of the displacement, still using snapping mode or, as above, use the advanced digitizing panel which would provide complementary distance and angle placement constraints to place the end point of the translation.

 4. Click on the map canvas: the whole features are moved to new location.

Likewise, you can create a translated copy of the feature(s) using the moveFeatureCopy Copy and Move Feature(s) tool.

Megjegyzés

If no feature is selected when you first click on the map canvas with any of the Move Feature(s) or Copy and Move Feature(s) tools, then only the feature under the mouse is affected by the action. So, if you want to move several features, they should be selected first.

16.3.5.2. Rotate Feature(s)

Use the rotateFeature Rotate Feature(s) tool to rotate one or multiple features in the map canvas:

 1. Press the rotateFeature Rotate Feature(s) icon

 2. Then click on the feature to rotate. The feature’s centroid is referenced as rotation center, a preview of the rotated feature is displayed and a widget opens showing the current Rotation angle.

 3. Click on the map canvas when you are satisfied with the new placement or manually enter the rotation angle in the text box. You can also use the Snap to ° box to constrain the rotation values.

 4. If you want to rotate several features at once, they shall be selected first, and the rotation is by default around the centroid of their combined geometries.

You can also use an anchor point different from the default feature centroid: press the Ctrl button, click on the map canvas and that point will be used as the new rotation center.

If you hold Shift before clicking on the map, the rotation will be done in 45 degree steps, which can be modified afterwards in the user input widget.

To abort feature rotation, press the ESC button or click on the rotateFeature Rotate Feature(s) icon.

16.3.5.3. Scale Feature

The scaleFeature Scale Feature tool is similar to the Rotate feature. Though instead of performing a rotation of selected features, it rescales their geometry. The change is performed in relation to the anchor point and the scale ratio can be manually specified in the widget that appears in the upper corner of the canvas.

16.3.5.4. Simplify Feature

The simplify Simplify Feature tool allows you to interactively reshape a line or polygon geometry by reducing or densifying the number of vertices, as long as the geometry remains valid:

 1. Select the simplify Simplify Feature tool.

 2. Click on the feature or drag a rectangle over the features.

 3. A dialog pops up allowing you to define the Method to apply, ie whether you would like to:

  • simplify the geometry, meaning less vertices than the original. Available methods are Simplify by distance, Simplify by snapping to grid or simplify by area (Visvalingam). You’d then need to indicate the value of Tolerance in Layer units, Pixels or map units to use for simplification. The higher the tolerance is the more vertices can be deleted.

  • or densify the geometries with new vertices thanks to the Smooth option: for each existing vertex, two vertices are placed on each of the segments originated from it, at an Offset distance representing the percentage of the segment length. You can also set the number of Iterations the placement would be processed: the more iterations, the more vertices and smoother is the feature.

  Settings that you used will be saved when leaving a project or an edit session. So you can go back to the same parameters the next time you simplify a feature.

 4. A summary of the modifications that would apply is shown at the bottom of the dialog, listing number of features and number of vertices (before and after the operation and the ratio the change represents). Also, in the map canvas, the expected geometry is displayed over the existing one, using the rubberband color.

 5. When the expected geometry fits your needs, click OK to apply the modification. Otherwise, to abort the operation, you can either press Cancel or right-click in the map canvas.

Megjegyzés

Unlike the feature simplification option in Settings ► Options ► Rendering menu which simplifies the geometry just for rendering, the simplify Simplify Feature tool permanently modifies feature’s geometry in data source.

16.3.5.5. Add Part

You can addPart Add Part to a selected feature generating a multipoint, multiline or multipolygon feature. The new part must be digitized outside the existing one which should be selected beforehand.

The addPart Add Part can also be used to add a geometry to a geometryless feature. First, select the feature in the attribute table and digitize the new geometry with the addPart Add Part tool.

16.3.5.6. Delete Part

The deletePart Delete Part tool allows you to delete parts from multifeatures (e.g., to delete polygons from a multi-polygon feature). This tool works with all multi-part geometries: point, line and polygon. Furthermore, it can be used to totally remove the geometric component of a feature. To delete a part, simply click within the target part.

16.3.5.7. Add Ring

You can create ring polygons using the addRing Add Ring icon in the toolbar. This means that inside an existing area, it is possible to digitize further polygons that will occur as a «hole», so only the area between the boundaries of the outer and inner polygons remains as a ring polygon.

16.3.5.8. Fill Ring

The fillRing Fill Ring tool helps you create polygon feature that totally falls within another one without any overlapping area; that is the new feature covers a hole within the existing one. To create such a feature:

 1. Select the fillRing Fill Ring tool.

 2. Draw a new polygon over the existing feature: QGIS adds a ring to its geometry (like if you used the addRing Add Ring tool) and creates a new feature whose geometry matches the ring (like if you traced over the interior boundaries with the capturePolygon Add polygon feature tool).

 3. Or alternatively, if the ring already exists on the feature, place the mouse over the ring and left-click while pressing Shift: a new feature filling the hole is drawn at that place.

  The Feature Attributes form of the new feature opens, pre-filled with values of the „parent” feature and/or fields constraints.

16.3.5.9. Delete Ring

The deleteRing Delete Ring tool allows you to delete rings within an existing polygon, by clicking inside the hole. This tool only works with polygon and multi-polygon features. It doesn’t change anything when it is used on the outer ring of the polygon.

16.3.5.10. Reshape Features

You can reshape line and polygon features using the reshape Reshape Features tool on the toolbar. For lines, it replaces the line part from the first to the last intersection with the original line.

../../../_images/reshape_lines.png

16.87. ábra Reshape line

Javaslat

Extend linestring geometries with reshape tool

Use the reshape Reshape Features tool to extend existing linestring geometries: snap to the first or last vertex of the line and draw a new one. Validate and the feature’s geometry becomes the combination of the two lines.

For polygons, it will reshape the polygon’s boundary. For it to work, the reshape tool’s line must cross the polygon’s boundary at least twice. To draw the line, click on the map canvas to add vertexes. To finish it, just right-click. Like with the lines, only the segment between the first and the last intersections is considered. The reshape line’s segments that are inside the polygon will result in cropping it, where the ones outside the polygon will extend it.

../../../_images/reshape_polygon.png

16.88. ábra Reshape polygon

With polygons, reshaping can sometimes lead to unintended results. It is mainly useful to replace smaller parts of a polygon, not for major overhauls, and the reshape line is not allowed to cross several polygon rings, as this would generate an invalid polygon.

Megjegyzés

The reshape tool may alter the starting position of a polygon ring or a closed line. So, the point that is represented «twice» will not be the same any more. This may not be a problem for most applications, but it is something to consider.

16.3.5.11. Offset Curves

The offsetCurve Offset Curve tool creates parallel shifts of line layers. The tool can be applied to the edited layer (the geometries are modified) or also to background layers (in which case it creates copies of the lines / rings and adds them to the edited layer). It is thus ideally suited for the creation of distance line layers. The User Input dialog pops-up, showing the displacement distance.

To create a shift of a line layer, you must first go into editing mode and activate the offsetCurve Offset Curve tool. Then click on a feature to shift it. Move the mouse and click where wanted or enter the desired distance in the user input widget. Holding Ctrl during the 2nd click will make an offset copy. Your changes may then be saved with the saveEdits Save Layer Edits tool.

QGIS options dialog (Digitizing tab then Curve offset tools section) allows you to configure some parameters like Join style, Quadrant segments, Miter limit.

16.3.5.12. Reverse Line

Changing the direction of a line geometry can be useful for cartographical purposes or when preparing for network analysis.

To change a line direction:

 1. Activate the reverse line tool by clicking reverseLine Reverse line.

 2. Click on the line. The direction of the line is reversed.

16.3.5.13. Split Features

Use the splitFeatures Split Features tool to split a feature into two or more new and independent features, ie. each geometry corresponding to a new row in the attribute table.

To split line or polygon features:

 1. Select the splitFeatures Split Features tool.

 2. Draw a line across the feature(s) you want to split. If a selection is active, only selected features are split. Fields of resulting features are filled according to their splitting policy.

 3. You can then as usual modify any of the attributes of any resulting feature.

Javaslat

Split a polyline into new features in one-click

Using the splitFeatures Split Features tool, snap and click on an existing vertex of a polyline feature to split that feature into two new features.

16.3.5.14. Split parts

In QGIS it is possible to split the parts of a multi part feature so that the number of parts is increased. Just draw a line across the part you want to split using the splitParts Split Parts icon.

Javaslat

Split a polyline into new parts in one-click

Using the splitParts Split Parts tool, snap and click on an existing vertex of a polyline feature to split the feature into two new polylines belonging to the same feature.

16.3.5.15. Merge selected features

The mergeFeatures Merge Selected Features tool allows you to create a new feature by merging existing ones: their geometries are merged to generate a new one. If features don’t have common boundaries, a multipolygon/multipolyline/multipoint feature is created.

 1. First, select the features you’d like to combine.

 2. Then press the mergeFeatures Merge Selected Features button.

 3. In the new dialog, the Merge line at the bottom of the table shows the attributes of the resulting feature. You can alter any of these values either by:

  • manually replacing the value in the corresponding cell;

  • selecting a row in the table and pressing Take attributes from selected feature to use the values of this initial feature;

  • pressing the Take attributes from the largest geometry to use the attributes from the longest line feature, the largest polygon, or the multipoints with the most parts;

  • pressing Skip all fields to use empty attributes;

  • expanding the drop down menu at the top of the table, select any of the above options to apply to the corresponding field only. There, you can also choose to aggregate the initial features attributes (Minimum, Maximum, Median, Sum, Count, Concatenation… depending on the type of the field. see Statisztikai összegzés panel for the full list of functions).

  Megjegyzés

  If the layer has default values or clauses present on fields, these are used as the initial value for the merged feature.

 4. Press OK to apply the modifications. A single (multi)feature is created in the layer, replacing the previously selected ones.

16.3.5.16. Kiválasztott elemek attribútumainak összevonása

The mergeFeatureAttributes Merge Attributes of Selected Features tool allows you to apply same attributes to features without merging their boundaries. The dialog is the same as the Merge Selected Features tool’s except that unlike that tool, selected objects are kept with their geometry while some of their attributes are made identical.

16.3.5.17. Rotate Point Symbols

The rotatePointSymbols Rotate Point Symbols allows you to individually change the rotation of point symbols in the map canvas.

 1. First, you need to indicate the field to store the rotation value in. This is made by assigning a field to the symbol data-defined rotation property:

  1. In the Layer Properties ► Symbology dialog, browse to the symbol editor dialog.

  2. Click the dataDefine Data-defined override widget near the Rotation option of the top Marker level (preferably) of the symbol layers.

  3. Choose a field in the Field Type combobox. Values of this field are hence used to rotate each feature’s symbol accordingly.

   You can also check the Store data in project entry to generate an auxiliary data storage field to control the rotation value.

  Megjegyzés

  Make sure that the same field is assigned to all the symbol layers

  Setting the data-defined rotation field at the topmost level of the symbol tree automatically propagates it to all the symbol layers, a prerequisite to perform graphical symbol rotation with the Rotate Point Symbols tool. Indeed, if a symbol layer does not have the same field attached to its rotation property, the tool will not work.

  ../../../_images/rotatepointsymbol.png

  16.89. ábra Pontszimbólum forgatása

 2. Then click on a point symbol in the map canvas with the rotatePointSymbols Rotate Point Symbols tool

 3. Move the mouse around. A red arrow with the rotation value will be visualized (see 16.89. ábra). If you hold the Ctrl key while moving, the rotation will be done in 15 degree steps.

 4. When you get the expected angle value, click again. The symbol is rendered with this new rotation and the associated field is updated accordingly.

  You can right-click to abort symbol rotation.

16.3.5.18. Offset Point Symbols

The offsetPointSymbols Offset Point Symbols allows you to interactively change the rendered position of point symbols in the map canvas. This tool behaves like the rotatePointSymbols Rotate Point Symbols tool except that it requires you to connect a field to the data-defined Offset (X,Y) property of each layer of the symbol. The field will then be populated with the offset coordinates for the features whose symbol is moved in the map canvas.

 1. Associate a field to the data-defined widget of the Offset (X,Y) property of the symbol. If the symbol is made with many layers, you may want to assign the field to each of them

 2. Select the offsetPointSymbols Offset Point Symbols tool

 3. Click a point symbol

 4. Move to a new location

 5. Click again. The symbol is moved to the new place. Offset values from the original position are stored in the linked field.

  You can right-click to abort symbol offset.

Megjegyzés

The offsetPointSymbols Offset Point Symbols tool doesn’t move the point feature itself; you should use the vertexToolActiveLayer Vertex Tool (Current Layer) or moveFeaturePoint Move Feature tool for this purpose.

16.3.5.19. Trim/Extend Feature

The trimExtend Trim/Extend tool allows you to shorten or lengthen segments of a (multi)line or (multi)polygon geometry to converge with a selected segment (the cutting line). This results in a modified geometry with a vertex snapped to the target segment or in its prolongation. Depending on how the selected geometries are placed in relation to each other, the tool will either:

 • Trim: removes parts of the line segment or polygon boundary, beyond the cutting line

 • Extend: extends polygon boundaries or line segments so that they can snap to the cutting line.

In order to trim or extend existing geometries:

 1. Enable appropriate snapping settings on segment for the involved layer(s)

 2. Select the trimExtend Trim/Extend tool

 3. Click the target limit segment, i.e. the segment with respect to which you want to extend or trim another segment. It appears highlighted.

 4. Move to the segment you want to trim or extend. It does not need to be the last segment of the geometry, but has to be on the active layer.

 5. Hover over the segment, and QGIS displays a preview of what the feature’s geometry would be. If OK, click the segment. In the case of a trim, you must select the part that should be shortened.

 6. When both segments are in 3D, the tool performs an interpolation on the limit segment to get the Z value.

Figyelem

Pay attention to the modified geometry while using the trimExtend Trim/Extend tool. Depending on the inputs, it can create invalid geometries, potentially resulting in failure at layer saving.

16.3.6. Shape digitizing

The Shape Digitizing toolbar offers a set of tools to draw lines or polygons features of regular shape. It is synchronized with the digitizeShape Digitize Shape geometry drawing method you can select on the Digitizing Toolbar. To use it:

 1. Display the toolbar: View ► Toolbars ► Shape Digitizing

 2. Select a tool that creates or modifies the shape of a geometry, e.g. captureLine Add line feature, capturePolygon Add polygon feature, addPart Add part, addRing Add ring, reshape Reshape Features, …

 3. The digitizeWithSegment Digitize with segment button on the Digitizing Toolbar is enabled. The first time, you may need to switch it to the digitizeShape Digitize Shape in order to enable tools on the Shape Digitizing toolbar.

 4. Pick a shape digitizing tool and draw.

16.3.6.1. Circular string by radius

The circularStringRadius Circular string by radius button allows to add line or polygon features with a circular geometry, given two nodes on the curve and a radius:

 1. Left click twice to place the two points on the geometry.

 2. A Radius widget in the top right corner of the map canvas displays current radius (corresponding to distance between the points). Edit that field to the value you want.

 3. An overview of the arcs matching these constraints is displayed while moving around the cursor. Right-click to validate when the expected arc is shown.

 4. Add a new point to start shaping another arc.

Megjegyzés

Curved geometries are stored as such only in compatible data provider

Although QGIS allows to digitize curved geometries within any editable data format, you need to be using a data provider (e.g. PostGIS, memory layer, GML or WFS) that supports curves to have features stored as curved, otherwise QGIS segmentizes the circular arcs.

16.3.6.2. Draw Circles

There is a set of tools for drawing circles. The tools are described below.

Circles are converted into circular strings. Therefore, as explained in Circular string by radius, if allowed by the data provider, it will be saved as a curved geometry, if not, QGIS will segmentize the circular arcs.

 • circle2Points Circle from 2 points: The two points define the diameter and the orientation of the circle. (Left-click, right-click)

 • circle3Points Circle from 3 points: Draws a circle from three known points on the circle. (Left-click, left-click, right-click)

 • circleCenterPoint Circle by a center point and another point: Draws a circle with a given center and a point on the circle (Left-click, right-click). When used with the The Advanced Digitizing panel this tool can become a „Add circle from center and radius” tool by setting and locking the distance value after first click.

 • circle3Tangents Circle from 3 tangents: Draws a circle that is tangential to three segments. Note that you must activate snapping to segments (See Illesztési tolerancia és keresési sugár beállítása). Click on a segment to add a tangent. If two tangents are parallel, the coordinates of the click on the first parallel tangent are used to determine the positioning of the circle. If three tangents are parallel, an error message appears and the input is cleared. (Left-click, left-click, right-click)

 • circle2TangentsPoint Circle from 2 tangents and a point: Similar to circle from 3 tangents, except that you have to select two tangents, enter a radius and select the desired center.

16.3.6.3. Draw Ellipses

There is a set of tools for drawing ellipses. The tools are described below.

Ellipses cannot be converted as circular strings, so they will always be segmented.

 • ellipseCenter2Points Ellipse from center and two points: Draws an ellipse with a given center, major axis and minor axis. (Left-click, left-click, right-click)

 • ellipseCenterPoint Ellipse from center and a point: Draws an ellipse into a bounding box with the center and a corner. (Left-click, right-click)

 • ellipseExtent Ellipse from extent: Draws an ellipse into a bounding box with two opposite corners. (Left-click, right-click)

 • ellipseFoci Ellipse from foci: Draws an ellipse by 2 points for foci and a point on the ellipse. (Left-click, left-click, right-click)

16.3.6.4. Draw Rectangles

There is a set of tools for drawing rectangles. The tools are described below.

 • rectangleCenter Rectangle from center and a point: Draws a rectangle from the center and a corner. (Left-click, right-click)

 • rectangleExtent Rectangle from extent: Draws a rectangle from two opposite corners. (Left-click, right-click)

 • rectangle3PointsDistance Rectangle from 3 points (distance): Draws an oriented rectangle from three points. The first and second points determine the length and angle of the first edge. The third point determines the length of the other edge. One can use The Advanced Digitizing panel to set the length of the edges. (Left-click, left-click, right-click)

 • rectangle3PointsProjected Rectangle from 3 points (projected): Same as the preceding tool, but the length of the second edge is computed from the projection of the third point on the first edge. (Left-click, left-click, right-click)

  ../../../_images/draw_rectangles_3_points.png

  16.90. ábra Draw rectangle from 3 points using distance (right) and projected (left)

16.3.6.5. Draw Regular Polygons

There is a set of tools for drawing regular polygons. The tools are described below. Left-click to place the first point. A dialog appears, where you can set the number of polygon edges. Right-click to finish the regular polygon.

 • regularPolygon2Points Regular polygon from two points: Draws a regular polygon where the two points determine the length and angle of the first edge.

 • regularPolygonCenterPoint Regular polygon from center and a point: Draws a regular polygon from the provided center point. The second point determines the angle and distance to the middle of an edge.

 • regularPolygonCenterCorner Regular polygon from center and a corner: Same as the preceding tool, but the second point determines the angle and distante to a vertex.

16.3.7. The Advanced Digitizing panel

When capturing, reshaping, splitting new or existing geometries you also have the possibility to use the Advanced Digitizing panel. You can digitize lines exactly parallel or perpendicular to a particular angle or lock lines to specific angles. Furthermore, you can make a precise definition of your new geometry by entering X and Y coordinates as well as Z for 3D features, or M values.

../../../_images/advanced_digitizing.png

16.91. ábra The Advanced Digitizing panel

The Advanced Digitizing panel can be opened either with a right-click on the toolbar, from View ► Panels ► menu or pressing Ctrl+4. Once the panel is visible, click the cad Enable advanced digitizing tools button to activate the set of tools.

Megjegyzés

The tools are not enabled if the map view is in geographic coordinates.

The aim of the Advanced Digitizing tool is to lock coordinates, lengths, and angles when moving the mouse during the digitalizing in the map canvas.

You can also create constraints with relative or absolute reference. Relative reference means that the next vertex constraints» values will be relative to the previous vertex or segment.

16.3.7.1. The toolbar

At the top of the Digitizing panel, you find the following buttons:

 • cad Enable advanced digitizing tools

 • cadConstruction Construction mode: allows to capture the clicks» positions to reuse as reference points to lock distance, angle, X, Y, Z or M relative values. More details at Construction mode.

 • cadParallel Parallel to draw a line parallel to an existing one (more at Parallel and perpendicular lines)

 • cadPerpendicular Perpendicular to draw a line perpendicular to an existing one (more at Parallel and perpendicular lines)

 • settings Snap to common angles: when moving the cursor, displays a virtual line that you can snap to to add the next vertex. The snapping line is defined by the last added vertex and an (absolute or relative to previous segment) angle from a preset list (following steps of 0.1°, 0.5°, 1°, 5°, 10°, 15°, 18°, 22.5°, 30°, 45° or 90°). Choose Do not snap to common angles to disable this feature.

  Snapping to features can be used along with snapping to common angles for accurate digitizing. For a fine-grained control on how the target element to snap to is retained, you can indicate whether to prioritize snapping to features over common angles, and vice-versa under the Snapping priority entry. You can switch from one method to the other during the digitizing operation, and this avoids disabling any of the snapping options in the meantime. Press N (or Shift+N) during a digitizing operation to cycle through the angles list.

 • floater Floater settings: if the Show floater item is checked, a contextual menu with digitizing information follows the cursor during digitizing. The values can be accessed using the panel’s shortcuts, edited and locked Locked after validation (pressing Enter). The type of information to display can be selected in the bottom part of the menu:

  • Show distance

  • Show angle

  • Show XY coordinates

  • Show Z value

  • Show M value

  • Show bearing/azimuth

  • Show common snapping angle

 • extractVertices Construction Tools provides a couple of options that constrain the vertices placement based on extrapolated coordinates of existing elements:

  • unchecked Line Extension: hover over a segment and you get a purple dotted line extending the segment across the map canvas. You can snap the vertex anywhere on this virtual line.

  • unchecked X/Y Point: hover over a vertex and you get a purple dotted line along its X or Y coordinate, across the map canvas. You can snap the vertex anywhere on this virtual line. It is even possible to hover over two different vertices, generating virtual coordinate lines for both, and snap to their intersection.

Below the toolbar, you will find a number of text boxes whose value reflects by default the position or movement of the cursor in the map canvas. Editing these values helps you constrain the position of the items you edit:

 • d for the distance from a reference position, usually the last edited vertex

 • a for the angle (absolute or relative) from a reference position, usually the last edited segment

 • x for the X coordinate of the pointer

 • y for the Y coordinate of the pointer

 • z for the default Z value or the Z coordinate of the vertex or segment under the pointer

 • m for the default M value or the M value of the vertex or segment under the pointer

16.3.7.2. Keyboard shortcuts

To speed up the use of Advanced Digitizing Panel, there are a couple of keyboard shortcuts available:

16.5. táblázat Keyboard shortcuts of the Advanced Digitizing Panel tools

Key

Simple

Ctrl+ or Alt+

Shift+

D

Set distance

Lock distance

A

Set angle

Lock angle

Toggle relative angle to last segment

X

Set X coordinate

Lock X coordinate

Toggle relative X to last vertex

Y

Set Y coordinate

Lock Y coordinate

Toggle relative Y to last vertex

Z

Set Z coordinate

Lock Z coordinate

Toggle relative Z to last vertex

M

Set M value

Lock M value

Toggle relative M to last vertex

C

Toggle construction mode

P

Toggle perpendicular and parallel modes

Megjegyzés

Z coordinate and M value options are available only if compatible with the layer geometry dimension.

16.3.7.3. Absolute reference digitizing

When drawing a new geometry from scratch, it is very useful to have the possibility to start digitizing vertexes at given coordinates.

For example, to add a new feature to a polygonal layer, click the capturePolygon button. You can enter the exact coordinates where you want to start editing the feature, i.e.:

 1. Click the x text box (or use the X keyboard shortcut).

 2. Type the X coordinate value you want and press Enter or click the locked button to their right to lock the mouse to the X axis on the map canvas.

 3. Click the y text box (or use the Y keyboard shortcut).

 4. Type the Y coordinate value you want and press Enter or click the locked button to their right to lock the mouse to the Y axis on the map canvas.

 5. If the layer has Z coordinate or M values, the corresponding z or m widget is enabled and displays its default value, as set in Settings ► Options ► Digitizing tab.

  1. Click the z or m text box (or use respectively the Z or M keyboard shortcut).

  2. Type the coordinate value you want and press Enter or click the locked button to their right to lock the value in the widget.

  Megjegyzés

  Read Z koordináta és M érték hozzárendelésének szabályai for details on how Z coordinate and M values are automatically determined from existing features.

 6. Two blue dotted lines and a green cross identify the exact coordinates you entered. Click on the map canvas to add a vertex at the green cross position.

  ../../../_images/advanced_digitizing_coordinates.png

  16.92. ábra Start drawing at given coordinates

 7. You can proceed as above, adding a new set of coordinates for the next vertex, or switch to another mode of digitizing (e.g. segment, curve or stream).

 8. If you want to draw a segment of a given length:

  1. Click the d (distance) text box (keyboard shortcut D)

  2. Type the distance value (in map units)

  3. Press Enter or click the locked button on the right to lock the mouse in the map canvas to the length of the segment. In the map canvas, the latest vertex is surrounded by a circle whose radius is the value entered in the distance text box. A cross on the circle shows the position of the next vertex if you click.

  ../../../_images/advanced_digitizing_distance.png

  16.93. ábra Fixed length segment

 9. You can also constrain the vertex position, setting the angle of the segment. As described before:

  1. Click the a (angle) text box (keyboard shortcut A)

  2. Type the angle value (in degrees)

  3. Press Enter or click the locked button on the right to lock it. A line going through the latest vertex and rotated based on the set angle appears in the map canvas and a cross on it shows the next vertex position if you click.

  ../../../_images/advanced_digitizing_angle.png

  16.94. ábra Fixed angle segment

Tipp

Pressing Ctrl+<key> or Alt+<key> automatically locks the target property and puts its value into edit. Modify, press Enter and you are done. Combined with the floater Toggle floater, this can be a real time saver, with keyboard digitizing.

16.3.7.4. Relative reference digitizing

Instead of using absolute values of angles or coordinates, you can also use values relative to the last digitized vertex or segment.

For angles, you can click the delta button on the left of the a text box (or press Shift+A) to toggle relative angles to the previous segment. With that option on, angles are measured between the last segment and the mouse pointer.

For coordinates, click the delta buttons to the left of the x, y, z or m text boxes (or press Shift+<key>) to toggle relative coordinates to the previous vertex. With these options on, coordinates measurement will consider the last vertex to be the origin of the set coordinates.

16.3.7.5. Continuous lock

Both in absolute or relative reference digitizing, angle, distance, X, Y, Z and M constraints can be locked continuously by clicking the lockRepeating Continuous lock buttons. Using continuous lock allows you to digitize several points or vertexes using the same constraints.

16.3.7.6. Parallel and perpendicular lines

All the tools described above can be combined with the cadPerpendicular Perpendicular and cadParallel Parallel tools. These two tools allow drawing segments perfectly perpendicular or parallel to another segment. The target segment can be on another layer, another feature within the layer or the feature being digitized (requires self-snapping option).

To draw a perpendicular segment:

 1. First add one of the segment vertices.

 2. Click the cadPerpendicular Perpendicular icon (keyboard shortcut P) to activate it.

 3. Click on the segment that you want to be perpendicular to.

 4. A virtual dotted line perpendicular to the segment through the previous vertex appears. The angle property is locked, constraining the next vertex on that line and, a cross indicates the projected position of the cursor on the line. Click to place the new vertex.

  ../../../_images/advanced_digitizing_perpendicular.png

  16.95. ábra Perpendicular digitizing

To draw a parallel segment, the steps are the same except that you need to click on the cadParallel Parallel icon (keyboard shortcut P twice).

../../../_images/advanced_digitizing_parallel.png

16.96. ábra Parallel digitizing

These two tools just find the right angle of the perpendicular and parallel angle and lock this parameter during your editing. Unlock the angle parameter to cancel their use in the middle of the process.

16.3.7.7. Construction mode

You can enable and disable construction mode by clicking on the cadConstruction Construction mode icon or with the C keyboard shortcut. While in construction mode, clicking the map canvas won’t add new vertexes, but will capture the clicks» positions so that you can use them as reference points to then lock distance, angle or X, Y, Z, M relative values.

As an example, the construction mode can be used to draw some point at an exact distance from an existing point.

With an existing point in the map canvas and the snapping mode correctly activated, you can easily draw other points at given distances and angles from it. In addition to the cad button, you have to activate also the construction mode by clicking the cadConstruction Construction mode icon or with the C keyboard shortcut.

Click next to the point from which you want to calculate the distance and click on the d box (D shortcut) type the desired distance and press Enter to lock the mouse position in the map canvas:

../../../_images/advanced_digitizing_distance_point.png

16.97. ábra Distance from point

Before adding the new point, press C to exit the construction mode. Now, you can click on the map canvas, and the point will be placed at the distance entered.

You can also use the angle constraint to, for example, create another point at the same distance of the original one, but at a particular angle from the newly added point. Click the cadConstruction Construction mode icon or with the C keyboard shortcut to enter construction mode. Click the recently added point, and then the other one to set a direction segment. Then, click on the d text box (D shortcut) type the desired distance and press Enter. Click the a text box (A shortcut) type the angle you want and press Enter. The mouse position will be locked both in distance and angle.

../../../_images/advanced_digitizing_distance_angle_point.png

16.98. ábra Distance and angle from points

Before adding the new point, press C to exit the construction mode. Now, you can click on the map canvas, and the point will be placed at the distance and angle entered. Repeating the process, several points can be added.

../../../_images/advanced_digitizing_distance_point_final.png

16.99. ábra Points at given distance and angle

16.3.8. The Processing in-place layer modifier

The Processing menu provides access to a large set of tools to analyze and create new features based on the properties of the input features or their relations with other features (within the same layer or not). While the common behavior is to create new layers as outputs, some algorithms also allow modifications to the input layer. This is a handy way to automate multiple features modification using advanced and complex operations.

To edit features in-place:

 1. Select the layer to edit in the Layers panel.

 2. Select the concerned features. You can skip this step, in which case the modification will apply to the whole layer.

 3. Press the processSelected Edit Features In-Place button at the top of the Processing toolbox. The list of algorithms is filtered, showing only those compatible with in-place modifications, i.e.:

  • They work at the feature source and not at the layer level.

  • They do not change the layer structure, e.g. adding or removing fields.

  • They do not change the geometry type, e.g. from line to point layer.

  ../../../_images/edit_inplace_algorithms.png

  16.100. ábra Processing algorithms: all (left) vs polygon in-place editors (right)

 4. Find the algorithm you’d like to run and double-click it.

  Megjegyzés

  If the algorithm does not need any additional user-set parameters (excluding the usual input and output layer parameters), then the algorithm is run immediately without any dialog popup.

  1. If parameters other than the usual input or output layers are needed, the algorithm dialog pops up. Fill in the required information.

  2. Click Modify Selected Features or Modify All Features depending on whether there’s an active selection.

  Changes are applied to the layer and placed in the edit buffer: the layer is indeed toggled to editing mode with unsaved modification as indicated by the editableEdits icon next to the layer name.

 5. As usual, press saveEdits Save layer edits to commit the changes in the layer. You can also press undo Undo to rollback the whole modification.