15.3. Szerkesztés

A QGIS változatos lehetőségeket biztosít OGR, SpatiaLite, PostGIS, MSSQL és ORacle Spatial vektor rétegek és táblázatok szerkesztésére.

Megjegyzés

GRASS rétegek szerkesztési eljárása eltérő - lásd a Digitizing and editing a GRASS vector layer fejezetet a részletekért.

Figyelem

Párhuzamos szerkesztés

A QGIS ezen verziója nem követi, hogy valaki más ugyanazt az elemet szerkeszti egyidőben amit ön. A szerkesztéseit utolsóként elmentő személy győz.

Javaslat

Szerkesztések ellenőrzése

Rétegenként a folyamatos ellenőrzés bekapcsolható a Layer Properties ► Digitizing  fülön. Továbbiak Digitizing Properties.

15.3.1. Illesztési tolerancia és keresési sugár beállítása

A Settings ► Options… ► Digitizing  menüben több paramétert biztosít a szerkesztő eszközök viselkedésének konfigurálásához. További információk Digitizing Settings.

A vektor rétegek optimális és pontos szerkesztéséhez be kell állítanunk az illesztési tolerancia és a keresési sugár megfelelő értékét a töréspont elemekhez. A Snapping csoport biztosítja a kapcsolódó beállításokat, nevezetesen az illesztési toleranciát és a keresési sugarat.

 • Illesztési tolerancia: Amikor egy új töréspontot ad meg vagy egy létezőt mozgat, az illesztési tolerancia az a távolság, amit a QGIS használ a legközelebbi töréspont vagy szakasz kereséséhez, amihez csatlakozni próbál. Ha nincs az illesztési tolerancián belül, akkor a QGIS az egérgomb felengedési helyén hagyja a töréspontot, ahelyett hogy illesztené azt egy létező törésponthoz vagy szakaszhoz.

  A tolerancia beállítás az összes illesztéssel dolgozó eszközt érinti és alapértelmez szerint új rétegekre vagy projektekre vonatkozik. Bár réteg szinten felülírható (lásd Illesztési és digitalizálási beállítások).

 • Keresési sugár: Search radius for vertex edits az a távolság amit a QGIS használ a töréspontok kiválasztásához amikor a térképre kattint. Ha nincs a keresési sugáron belül , a QGIS egy töréspontot sem talál és egyiket sem választja ki szerkesztésre.

Az illesztési tolerancia és a keresési sugár térképi egységekben vagy pixelekben állítható be. Lehet, hogy kísérleteznie kell a megfelelő érték megtalálásához. Ha túl nagy toleranciát ad meg, a QGIS rossz törésponthoz illeszthet, különösen akkor, ha nagy számú egymáshoz közeli törésponttal van dolgunk. Minél kisebb a keresési sugár, annál nehezebb lesz eltalálni a mozgatandó töréspontot.

15.3.2. Illesztési és digitalizálási beállítások

Global snapping and digitizing settings (snapping mode, tolerance value, and units…) can be overridden in the project from the Project ► Snapping Options… menu. In the Snapping and Digitizing Options, you can also configure some other properties (snapping layers, scale limit, topology…) The guilabel:Snapping Toolbar gives access to most of these features.

Alapértelmezés szerint az illesztés ki van kapcsolva a projektben ameddig megnyomja a illesztés Enable snapping gombot vagy megnyomja az kbd:S.t. Az illesztési mód, tolerancia és egységek is beállíthatók ebben az eszközsorban.

15.3.2.1. Illesztési tulajdonságok

Három lehetőség van a réteg kiválasztására amihez illesztünk:

 • All layers: gyors beállítás az összes látható rétegre a projektben, így az egér mutatót az összes törésponthoz és szakaszhoz illeszti. A legtöbb esetben ennek az illesztési módnak a használata megfelelő, de vigyázzon, ha sok vektor réteget tartalmazó projekttel használja, mivel ez hatással lehet a teljesítményre.

 • guilabel:Current layer: csak az aktív réteget használja, kényelmes módja a szerkesztett rétegen belül a topológiai konzisztencia biztosítására.

 • Bővített beállítások: rétegenként lehetővé teszi az illesztés bekapcsolását és a mód, tolerancia és mértékegysége, átfedés és méretarány beállítását (lásd figure_edit_snapping`). Ha egy réteget kell szerkesztenünk és egy másik töréspontjaihoz akarjuk illeszteni, győződjön meg róla, hogy a a cél réteget kijelölte és növelje meg az illesztési toleranciát egy nagyobb értékre. Az illesztés nem történik meg azokra a rétegekre, melyeket nem jelölt ki az illesztési beállítások párbeszédablakban.

Az illesztési módnál a Töréspont, Szakasz, Terület, Centrális, Szakaszok közepe és Vonal végpontok közül választhat.

A QGIS különböző illesztés ikont jelenít meg az illesztés típus függvényében:

../../../_images/snap_vertex_icon.png
../../../_images/snap_segment_icon.png
../../../_images/snap_intersection_icon.png

Törésponthoz illesztés: négyzet ikon

Szakaszhoz illesztés: homokóra ikon

Metszéshez illesztés: kereszt ikon

Vegye figyelembe, hogy ezeknek az ikonoknak a színét meg lehet változtatni a globális beállítások Digitizing részén.

A tolerancia érték vagy a projekt térképi egységeiben vagy pixelekben állítható be. A pixelek választásának előnye, hogy az illesztést a méretaránytól függetlenül állandó értéken tartja. 10-12 pixel általában jó érték, de függ a képernyő DPI értékétől. A térképi egységek használata lehetővé teszi, hogy a toleranciát valós terepi méretekhez kösse. Például, ha van az elemek között egy minimális távolság, ez a beállítás biztosíthatja, hogy ne adjon meg csomópontokat egymáshoz túl közel.

../../../_images/editProjectSnapping.png

15.87. ábra Illesztési beállítások (bővített beállítások mód)

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint csak a látható elemekhez illeszthetünk (azok az elemek, melyek stílusa megjelenik, kivéve azokat a rétegeket, ahol a jelrendszer „Nincsenek szimbólumok”). Engedélyezheti az illesztést nem látható elemekhez is az unchecked Illesztés engedélyezése a láthatatlan elemekhez bekapcsolásával a Beállítások ► Beállítások ► Digitalizálás fülön.

Javaslat

Enable snapping by default

You can set snapping to be enabled by default on all new projects in the Settings ► Options ► Digitizing tab. You can also set the default snapping mode, tolerance value, and units, which will populate the Snapping Options dialog.

15.3.2.2. Metszéshez illesztés engedéklyezése

Another available option is to use snappingIntersection snapping on intersection, which allows you to snap to geometry intersections of snapping enabled layers, even if there are no vertices at the intersections.

15.3.2.3. Illesztés korlátozása egy méretarány tartományra

In some cases snapping can become very slow. This is often caused by the amount of features in some layers that require a heavy index to compute and maintain. Some parameters exist to enable snapping only when the map view is inside a relevant scale range. This allows to only do the costly index computation related to snapping at a scale where drawing is relevant.

Scale limit to snapping is configured in Project ► Snapping Options…. Limiting snapping to scale is only available in Advanced Configuration mode.

To limit snapping to a scale range you have three modes available:

 • Disabled: Snapping is enabled whatever the current map scale is. This is the default mode.

 • Global: Snapping is limited and only enabled when the current scale of the map is between a global minimum and a global maximum value. When selecting this mode two widgets become available to configure the range of scales in which snapping is enabled.

 • Per layer: The snapping scale range limit is defined for each layer. When selecting this mode two columns become available to configure the minimum and maximum scales for each layer.

Please note that the minimum and maximum scales follow the QGIS convention: minimum scale is the most „zoomed out” scale while maximum scale is the most „zoomed in”. A minimum or maximum scale that is set to „0” or „not set” is considered not limiting.

15.3.2.4. Self-snapping

The snappingSelf Self-snapping option allows you to snap to the geometry that is being edited. Combined with the advanced digitizing panel, this provides a handy way to digitize new edges relative to the previous edges or vertices. Self-snapping can cause invalid geometries, use with caution.

../../../_images/self_snapping.gif

15.88. ábra Drawing features with self-snapping

15.3.2.5. Snapping on custom grid

A snapping distance can also be customized on a layer basis in the Digitizing tab of the layer properties dialog. With setting the Geometry precision distance, you enable a dotted grid visible when the map canvas is at a coherent scale for display. Snapping can then be performed on the dots of the grid: an added or modified geometry will have all of its vertices snapped automatically to the closest node of the grid. More information at Digitizing Properties.

15.3.3. Topological editing

In addition to these snapping options, the Snapping options… dialog (Project ► Snapping options) and the Snapping toolbar allow you to enable / disable some other topological functionalities.

15.3.3.1. Enable topological editing

The topologicalEditing Topological editing button helps when editing and maintaining features with common boundaries. With this option enabled, QGIS «detects» shared boundaries. When you move common vertices/segments, QGIS will also move them in the geometries of the neighboring features.

Topological editing works with features from different layers, as long as the layers are visible and in editing mode.

In layer with Z values, topological editing will interpolate the Z value of the vertex based on the value of the edge used for the connection.

15.3.3.2. Overlapping control

Overlapping prevents you from drawing new features that overlap existing ones in the selected layer, speeding up digitizing of adjacent polygons. It can be controlled by the overlap tool. Three modes are available:

 1. allowIntersections Allow Overlap (default)

 2. avoidIntersectionsCurrentLayer Avoid Overlap on Active Layer: prevents any overlap with other features from the layer being edited. Digitize the new geometries so that they overlap their neighbours and QGIS will cut the overlapping part(s) of the new geometries and snap them to the boundary of the existing features. The advantage is that you don’t have to digitize the common vertices on boundary.

 3. avoidIntersectionsLayers Follow Advanced Configuration: allows the overlapping setting to be set on a layer basis in the Advanced configuration view mode.

Megjegyzés

If the new geometry is totally covered by existing ones, it gets cleared, and QGIS will show an error message.

Figyelem

Use cautiously the Avoid overlap option

Since this option will cut new overlapping geometries of any polygon layer, you can get unexpected geometries if you forget to uncheck it when no longer needed.

15.3.3.3. Automatic Tracing

Usually, when using capturing map tools (add feature, add part, add ring, reshape and split), you need to click each vertex of the feature. With the automatic tracing mode, you can speed up the digitization process as you no longer need to manually place all the vertices during digitization:

 1. Enable the tracing Tracing tool (in the Snapping toolbar) by pushing the icon or pressing T key.

 2. Snap to a vertex or segment of a feature you want to trace along.

 3. Move the mouse over another vertex or segment you’d like to snap and, instead of the usual straight line, the digitizing rubber band represents a path from the last point you snapped to the current position. The tool also works with curved geometries.

  QGIS actually uses the underlying features topology to build the shortest path between the two points. Tracing requires snapping to be activated in traceable layers to build the path. You should also snap to an existing vertex or segment while digitizing and ensure that the two nodes are topologically connectable through existing features edges, otherwise QGIS is unable to connect them and thus traces a single straight line.

 4. Click and QGIS places the intermediate vertices following the displayed path.

Unfold the tracing Enable Tracing icon and set the Offset option to digitize a path parallel to the features instead of tracing along them. A positive value shifts the new drawing to the left side of the tracing direction and a negative value does the opposite.

Megjegyzés

Adjust map scale or snapping settings for an optimal tracing

If there are too many features in map display, tracing is disabled to avoid potentially long tracing structure preparation and large memory overhead. After zooming in or disabling some layers the tracing is enabled again.

Megjegyzés

Does not add topological points

This tool does not add points to existing polygon geometries even if Topological editing is enabled. If geometry precision is activated on the edited layer, the resulting geometry might not exactly follow an existing geometry.

Javaslat

Quickly enable or disable automatic tracing by pressing the T key

By pressing the T key, tracing can be enabled/disabled anytime (even while digitizing a feature), so it is possible to digitize parts of the feature with tracing enabled and other parts with tracing disabled. Tools behave as usual when tracing is disabled.

Javaslat

Convert tracing to curved geometries

By using Settings ► Options ► Digitizing ► Tracing you can create curved geometries while digitizing. See digitizing options.

15.3.4. Digitizing an existing layer

By default, QGIS loads layers read-only. This is a safeguard to avoid accidentally editing a layer if there is a slip of the mouse. However, you can choose to edit any layer as long as the data provider supports it (see Exploring Data Formats and Fields), and the underlying data source is writable (i.e., its files are not read-only).

Javaslat

Restrict edit permission on layers within a project

From the Project ► Properties… ► Data Sources ► Layers Capabilities table, you can choose to set any layer read-only regardless the provider permission. This can be a handy way, in a multi-users environment to avoid unauthorized users to mistakenly edit layers (e.g., Shapefile), hence potentially corrupt data. Note that this setting only applies inside the current project.

In general, tools for editing vector layers are divided into a digitizing and an advanced digitizing toolbar, described in section Advanced digitizing. You can select and unselect both under View ► Toolbars ►.

Using the basic digitizing tools, you can perform the following functions:

Icon

Purpose

Icon

Purpose

allEdits

Access to save, rollback or cancel changes in all or selected layers simultaneously

toggleEditing

Turn on or off edit status of selected layer(s) based on the active layer status

saveEdits

Save edits to the active layer

newTableRow

Add new record

capturePoint

Add Feature: Capture Point

captureLine

Add Feature: Capture Line

capturePolygon

Add Feature: Capture Polygon

vertexTool

Vertex Tool (All Layers)

vertexToolActiveLayer

Vertex Tool (Current Layer)

multiEdit

Modify the attributes of all selected features simultaneously

deleteSelectedFeatures

Delete Selected features from the active layer

editCut

Cut Features from the active layer

editCopy

Copy selected Features from the active layer

editPaste

Paste Features into the active layer

undo

Undo changes in the active layer

redo

Redo changes in active layer

Table Editing: Vector layer basic editing toolbar

Note that while using any of the digitizing tools, you can still zoom or pan in the map canvas without losing the focus on the tool.

All editing sessions start by choosing the toggleEditing Toggle editing option found in the context menu of a given layer, from the attribute table dialog, the digitizing toolbar or the Layer menu.

Once the layer is in edit mode, additional tool buttons on the editing toolbar will become available and markers will appear at the vertices of all features unless Show markers only for selected features option under Settings ► Options… ► Digitizing menu is checked.

Javaslat

Save Regularly

Remember to saveEdits Save Layer Edits regularly. This will also check that your data source can accept all the changes.

15.3.4.1. Adding Features

Depending on the layer type, you can use the newTableRow Add Record, capturePoint Add Point Feature, captureLine Add Line Feature or capturePolygon Add Polygon Feature icons on the toolbar to add new features into the current layer.

To add a geometryless feature, click on the newTableRow Add Record button and you can enter attributes in the feature form that opens.

To create features with the spatially enabled tools, you first digitize the geometry then enter its attributes. To digitize the geometry:

 1. Left-click on the map area to create the first point of your new feature. For point features, this should be enough and trigger, if required, the feature form to fill in their attributes.

 2. For line or polygon geometries, keep on left-clicking for each additional point you wish to capture. You can rely on the snapping to features options, the snap-to-grid or the advanced digitizing panel to accurately position each vertex.

  Along with placing nodes clik by click, lines and polygons can be:

  • traced automatically, accelerating the digitization. This will create consecutive straight lines between the vertices you place.

  • free-hand digitized, pressing R or activating streamingDigitize Stream digitizing in the Advanced Digitizing Toolbar.

  Megjegyzés

  Pressing Delete or Backspace key reverts the last node you add.

 3. When you have finished adding points, right-click anywhere on the map area to confirm you have finished entering the geometry of that feature.

  Megjegyzés

  While digitizing line or polygon geometries, you can switch back and forth between the linear Add feature tools and circular string tools to create compound curved geometries.

  Javaslat

  Customize the digitizing rubber band

  While capturing polygon, the by-default red rubber band can hide underlying features or places you’d like to capture a point. This can be fixed by setting a lower opacity (or alpha channel) to the rubber band’s Fill Color in Settings ► Options ► Digitizing menu. You can also avoid the use of the rubber band by checking Don’t update rubber band during node editing.

 4. For line feature pressing Shift + right-click will close the line automatically.

 5. The attribute window will appear, allowing you to enter the information for the new feature. 15.89. ábra shows setting attributes for a fictitious new river. However, in the Digitizing menu under the Settings ► Options menu, you can also:

  • checkbox Suppress attributes pop-up windows after each created feature to avoid the form opening;

  • or checkbox Reuse last entered attribute values to have fields automatically filled at the opening of the form and just have to type changing values.

../../../_images/editDigitizing.png

15.89. ábra Enter Attribute Values Dialog after digitizing a new vector feature

15.3.4.2. Vertex tool

QGIS provides two tools to interact with vector features vertices:

 • vertexToolActiveLayer Vertex Tool (Current Layer): only overlaid features in the active layer (in the Layers panel) are affected

 • vertexTool Vertex Tool (All Layers): any overlaid features in all editable layers are affected. This allows you to edit features without switching the active layer or edit multiple layers at once (e.g., country and their regions boundaries)

For any editable vector layer, the vertex tools provide manipulation capabilities of feature vertices similar to CAD programs. It is possible to select multiple vertices at once and to move, add or delete them altogether. The vertex tools also support the topological editing feature. They are selection persistent, so when some operation is done, selection stays active for this feature and tool.

It is important to set the property Settings ► options Options ► Digitizing ► Search Radius: selectNumber to a number greater than zero. Otherwise, QGIS will not be able to tell which vertex is being edited and will display a warning.

Javaslat

Vertex Markers

QGIS supports different kinds of vertex markers: «Semi-transparent circle», «Cross» and «None». To change the marker style, choose options Options from the Settings menu, click on the Digitizing tab and select the appropriate entry.

Basic operations

Given a layer in edit mode, start by activating the vertex tool. Red circles will appear when hovering vertices.

 • Selecting vertices: You can select vertices by:

  • Clicking on them one at a time holding Shift key pressed

  • Click-and-dragging a rectangle surrounding the target vertices

  • Drawing a polygon surrounding the target vertices: Hold Alt and click using the vertex tool to start digitizing a polygon. Each subsequent click adds a new vertex to the rubberband polygon. Backspace or Delete removes last added rubberband vertex. Esc cancels the polygon selection mode, as also does backspacing/deleting all of the rubberband’s vertices. Right click finalizes the polygon digitizing and selects all vertices within the rubberband polygon.

  When a vertex is selected, its color changes to blue. To add more vertices to the current selection, hold down the Shift key while proceeding as above. To remove vertices from the selection, hold down Ctrl.

  Javaslat

  Feature selection bounds vertex tool

  Vertices can be selected accross different features (or layers). If you are looking for vertices of a specific feature in a crowded place, first select that feature. Then draw the rectangle or polygon selector with the vertex tool around the vertices: only the selected feature’s vertices are selected.

  This is also the case if you display the feature in the vertex editor panel.

 • Batch vertex selection mode: The batch selection mode can be activated by pressing Shift+R. Select a first node with one single click, and then hover without clicking another vertex. This will dynamically select all the nodes in between using the shortest path (for polygons).

  ../../../_images/vertex_batch_selection_mode.png

  15.90. ábra Batch vertex selection using Shift+R

  Press Ctrl will invert the selection, selecting the longest path along the feature boundary. Ending your node selection with a second click, or pressing Esc will escape the batch mode.

 • Adding vertices: To add a vertex to a line or polygon geometry, hold Shift and double-click the place on the segment.

  When hovering a segment, a virtual new node appears on the center. Click on it, move the cursor to a new location and click again to add a new vertex. For lines, a virtual node is also proposed at both extremities: click on it, do subsequent clicks and finish with a right-click; this allows to easily extend an existing line.

  ../../../_images/vertex_add_node.png

  15.91. ábra Virtual nodes for adding vertices

 • Deleting vertices: Select the vertices and click the Delete key. Deleting all the vertices of a feature generates, if compatible with the datasource, a geometryless feature. Note that this doesn’t delete the complete feature, just the geometry part. To delete a complete feature use the deleteSelectedFeatures Delete Selected tool.

 • Moving vertices: Select all the vertices you want to move, click on a selected vertex or edge, and click on the desired new location. You can use the snapping to feature capabilities and the Advanced Digitizing Panel constraints for distance, angles, exact X and Y location before the second click. All the selected vertices will be translated.

  However, if the snap-to-grid option is enabled, selected vertices are snapped to the closest grid intersection to their translated position. Unselected vertices are also moved to their closest grid intersection. There is no simple translation.

  ../../../_images/vertex_snap_to_grid.png

  15.92. ábra Moving the top vertex snaps all the vertices to the grid

Each change made with the vertex tool is stored as a separate entry in the Undo dialog. Remember that all operations support topological editing when this is turned on. On-the-fly projection is also supported.

The Vertex Editor Panel

With enabling a vertex tool, you also open the Vertex Editor panel. Right-clicking over a feature fills the panel with the list of all the vertices of the feature with their x, y (z, m if applicable) coordinates and r (for the radius, in case of circular geometry). The feature is also made exclusive for editing, meaning that the edit of any other features is disabled: new vertices can only be added to the bound feature, selecting and moving of vertices and segments by clicking or dragging the map canvas is only possible for that feature. Also, select a row in the table does select the corresponding vertex in the map canvas, and vice versa. Change a coordinate in the table and the vertex position is updated. You can also select multiple rows and delete them altogether.

../../../_images/vertex_editor_panel.png

15.93. ábra Vertex editor panel showing selected nodes

15.3.4.3. Cutting, Copying and Pasting Features

Selected features can be cut, copied and pasted between layers in the same QGIS project, as long as destination layers are set to toggleEditing Toggle editing beforehand.

Javaslat

Transform polygon into line and vice-versa using copy/paste

Copy a line feature and paste it in a polygon layer: QGIS pastes in the target layer a polygon whose boundary corresponds to the closed geometry of the line feature. This is a quick way to generate different geometries of the same data.

Features can also be pasted to external applications as text. That is, the features are represented in CSV format, with the geometry data appearing in the OGC Well-Known Text (WKT) format. WKT and GeoJSON features from outside QGIS can also be pasted to a layer within QGIS.

When would the copy and paste function come in handy? Well, it turns out that you can edit more than one layer at a time and copy/paste features between layers. Why would we want to do this? Say we need to do some work on a new layer but only need one or two lakes, not the 5,000 on our big_lakes layer. We can create a new layer and use copy/paste to plop the needed lakes into it.

As an example, we will copy some lakes to a new layer:

 1. Load the layer you want to copy from (source layer)

 2. Load or create the layer you want to copy to (target layer)

 3. Start editing for target layer

 4. Make the source layer active by clicking on it in the legend

 5. Use the selectRectangle Select Features by area or single click tool to select the feature(s) on the source layer

 6. Click on the editCopy Copy Features tool

 7. Make the destination layer active by clicking on it in the legend

 8. Click on the editPaste Paste Features tool

 9. Stop editing and save the changes

What happens if the source and target layers have different schemas (field names and types are not the same)? QGIS populates what matches and ignores the rest. If you don’t care about the attributes being copied to the target layer, it doesn’t matter how you design the fields and data types. If you want to make sure everything - the feature and its attributes - gets copied, make sure the schemas match.

Megjegyzés

Congruency of Pasted Features

If your source and destination layers use the same projection, then the pasted features will have geometry identical to the source layer. However, if the destination layer is a different projection, then QGIS cannot guarantee the geometry is identical. This is simply because there are small rounding-off errors involved when converting between projections.

Javaslat

Copy string attribute into another

If you have created a new column in your attribute table with type «string» and want to paste values from another attribute column that has a greater length the length of the column size will be extended to the same amount. This is because the GDAL Shapefile driver starting with GDAL/OGR 1.10 knows to auto-extend string and integer fields to dynamically accommodate for the length of the data to be inserted.

15.3.4.4. Deleting Selected Features

If we want to delete an entire feature (attribute and geometry), we can do that by first selecting the geometry using the regular selectRectangle Select Features by area or single click tool. Selection can also be done from the attribute table. Once you have the selection set, press Delete or Backspace key or use the deleteSelectedFeatures Delete Selected tool to delete the features. Multiple selected features can be deleted at once.

The editCut Cut Features tool on the digitizing toolbar can also be used to delete features. This effectively deletes the feature but also places it on a „spatial clipboard”. So, we cut the feature to delete. We could then use the editPaste Paste Features tool to put it back, giving us a one-level undo capability. Cut, copy, and paste work on the currently selected features, meaning we can operate on more than one at a time.

15.3.4.5. Undo and Redo

The undo Undo and redo Redo tools allows you to undo or redo vector editing operations. There is also a dockable widget, which shows all operations in the undo/redo history (see 15.94. ábra). This widget is not displayed by default; it can be displayed by right-clicking on the toolbar and activating the Undo/Redo Panel checkbox. The Undo/Redo capability is however active, even if the widget is not displayed.

../../../_images/redo_undo.png

15.94. ábra Redo and Undo digitizing steps

When Undo is hit or Ctrl+Z (or Cmd+Z) pressed, the state of all features and attributes are reverted to the state before the reverted operation happened. Changes other than normal vector editing operations (for example, changes done by a plugin) may or may not be reverted, depending on how the changes were performed.

To use the undo/redo history widget, simply click to select an operation in the history list. All features will be reverted to the state they were in after the selected operation.

15.3.4.6. Saving Edited Layers

When a layer is in editing mode, any changes remain in the memory of QGIS. Therefore, they are not committed/saved immediately to the data source or disk. If you want to save edits to the current layer but want to continue editing without leaving the editing mode, you can click the saveEdits Save Layer Edits button. When you turn editing mode off with toggleEditing Toggle editing (or quit QGIS for that matter), you are also asked if you want to save your changes or discard them.

If the changes cannot be saved (e.g., disk full, or the attributes have values that are out of range), the QGIS in-memory state is preserved. This allows you to adjust your edits and try again.

Javaslat

Data Integrity

It is always a good idea to back up your data source before you start editing. While the authors of QGIS have made every effort to preserve the integrity of your data, we offer no warranty in this regard.

Saving multiple layers at once

This feature allows the digitization of multiple layers. Choose fileSaveAs Save for Selected Layers to save all changes you made in multiple layers. You also have the opportunity to rollbackEdits Rollback for Selected Layers, so that the digitization may be withdrawn for all selected layers. If you want to stop editing the selected layers, cancelEdits Cancel for Selected Layer(s) is an easy way.

The same functions are available for editing all layers of the project.

Javaslat

Use transaction group to edit, save or rollback multiple layers changes at once

When working with layers from the same PostGreSQL database, activate the Automatically create transaction groups where possible option in Project ► Properties… ► Data Sources to sync their behavior (enter or exit the edit mode, save or rollback changes at the same time).

15.3.5. Advanced digitizing

Icon

Purpose

Icon

Purpose

cad

Enable Advanced Digitizing Tools

digitizeWithCurve

Digitize with Curve

streamingDigitize

Enable Stream Digitizing

moveFeature moveFeatureLine moveFeaturePoint

Move Feature(s)

moveFeatureCopy moveFeatureCopyLine moveFeatureCopyPoint

Copy and Move Feature(s)

rotateFeature

Rotate Feature(s)

simplify

Simplify Feature

scaleFeature

Scale Feature

addRing

Add Ring

addPart

Add Part

fillRing

Fill Ring

reverseLine

Swap direction

deleteRing

Delete Ring

deletePart

Delete Part

offsetCurve

Offset Curve

reshape

Reshape Features

splitParts

Split Parts

splitFeatures

Split Features

mergeFeatureAttributes

Merge Attributes of Selected Features

mergeFeatures

Merge Selected Features

rotatePointSymbols

Rotate Point Symbols

offsetPointSymbols

Offset Point Symbols

trimExtend

Trim or Extend Feature

Table Advanced Editing: Vector layer advanced editing toolbar

15.3.5.1. Straight, curve and stream digitizing

The digitizeWithCurve Digitize with Curve tool allows you to draw curves in layers with geometries that support curves. Digitizing a curve requires to provide three points along the curve (start, point along the arc, end) which define it.

The streamingDigitize Stream Digitizing tool allows you to activate and deactivate stream digitizing which allows to create features in freehand mode.

The streaming tolerance affects the spacing between consecutive vertices. Currently, the only supported unit is pixels (px).

15.3.5.2. Move Feature(s)

The moveFeature Move Feature(s) tool allows you to move existing features:

 1. Select the feature(s) to move.

 2. Click on the map canvas to indicate the origin point of the displacement; you can rely on snapping capabilities to select an accurate point.

  You can also take advantages of the advanced digitizing constraints to accurately set the origin point coordinates. In that case:

  1. First click on the cad button to enable the panel.

  2. Type x and enter the corresponding value for the origin point you’d like to use. Then press the locked button next to the option to lock the value.

  3. Do the same for the y coordinate.

  4. Click on the map canvas and your origin point is placed at the indicated coordinates.

 3. Move over the map canvas to indicate the destination point of the displacement, still using snapping mode or, as above, use the advanced digitizing panel which would provide complementary distance and angle placement constraints to place the end point of the translation.

 4. Click on the map canvas: the whole features are moved to new location.

Likewise, you can create a translated copy of the feature(s) using the moveFeatureCopy Copy and Move Feature(s) tool.

Megjegyzés

If no feature is selected when you first click on the map canvas with any of the Move Feature(s) or Copy and Move Feature(s) tools, then only the feature under the mouse is affected by the action. So, if you want to move several features, they should be selected first.

15.3.5.3. Rotate Feature(s)

Use the rotateFeature Rotate Feature(s) tool to rotate one or multiple features in the map canvas:

 1. Press the rotateFeature Rotate Feature(s) icon

 2. Then click on the feature to rotate. The feature’s centroid is referenced as rotation center, a preview of the rotated feature is displayed and a widget opens showing the current Rotation angle.

 3. Click on the map canvas when you are satisfied with the new placement or manually enter the rotation angle in the text box. You can also use the Snap to ° box to constrain the rotation values.

 4. If you want to rotate several features at once, they shall be selected first, and the rotation is by default around the centroid of their combined geometries.

You can also use an anchor point different from the default feature centroid: press the Ctrl button, click on the map canvas and that point will be used as the new rotation center.

If you hold Shift before clicking on the map, the rotation will be done in 45 degree steps, which can be modified afterwards in the user input widget.

To abort feature rotation, press the ESC button or click on the rotateFeature Rotate Feature(s) icon.

15.3.5.4. Scale Feature

The scaleFeature Scale Feature tool is similar to the Rotate feature. Though instead of performing a rotation of selected features, it rescales their geometry. The change is performed in relation to the anchor point and the scale ratio can be manually specified in the widget that appears in the upper corner of the canvas.

15.3.5.5. Simplify Feature

The simplify Simplify Feature tool allows you to interactively reshape a line or polygon geometry by reducing or densifying the number of vertices, as long as the geometry remains valid:

 1. Select the simplify Simplify Feature tool.

 2. Click on the feature or drag a rectangle over the features.

 3. A dialog pops up allowing you to define the Method to apply, ie whether you would like to:

  • simplify the geometry, meaning less vertices than the original. Available methods are Simplify by distance, Simplify by snapping to grid or simplify by area (Visvalingam). You’d then need to indicate the value of Tolerance in Layer units, Pixels or map units to use for simplification. The higher the tolerance is the more vertices can be deleted.

  • or densify the geometries with new vertices thanks to the Smooth option: for each existing vertex, two vertices are placed on each of the segments originated from it, at an Offset distance representing the percentage of the segment length. You can also set the number of Iterations the placement would be processed: the more iterations, the more vertices and smoother is the feature.

  Settings that you used will be saved when leaving a project or an edit session. So you can go back to the same parameters the next time you simplify a feature.

 4. A summary of the modifications that would apply is shown at the bottom of the dialog, listing number of features and number of vertices (before and after the operation and the ratio the change represents). Also, in the map canvas, the expected geometry is displayed over the existing one, using the rubberband color.

 5. When the expected geometry fits your needs, click OK to apply the modification. Otherwise, to abort the operation, you can either press Cancel or right-click in the map canvas.

Megjegyzés

Unlike the feature simplification option in Settings ► Options ► Rendering menu which simplifies the geometry just for rendering, the simplify Simplify Feature tool permanently modifies feature’s geometry in data source.

15.3.5.6. Add Part

You can addPart Add Part to a selected feature generating a multipoint, multiline or multipolygon feature. The new part must be digitized outside the existing one which should be selected beforehand.

The addPart Add Part can also be used to add a geometry to a geometryless feature. First, select the feature in the attribute table and digitize the new geometry with the addPart Add Part tool.

15.3.5.7. Delete Part

The deletePart Delete Part tool allows you to delete parts from multifeatures (e.g., to delete polygons from a multi-polygon feature). This tool works with all multi-part geometries: point, line and polygon. Furthermore, it can be used to totally remove the geometric component of a feature. To delete a part, simply click within the target part.

15.3.5.8. Add Ring

You can create ring polygons using the addRing Add Ring icon in the toolbar. This means that inside an existing area, it is possible to digitize further polygons that will occur as a «hole», so only the area between the boundaries of the outer and inner polygons remains as a ring polygon.

15.3.5.9. Fill Ring

The fillRing Fill Ring tool helps you create polygon feature that totally falls within another one without any overlapping area; that is the new feature covers a hole within the existing one. To create such a feature:

 1. Select the fillRing Fill Ring tool.

 2. Draw a new polygon over the existing feature: QGIS adds a ring to its geometry (like if you used the addRing Add Ring tool) and creates a new feature whose geometry matches the ring (like if you traced over the interior boundaries with the capturePolygon Add polygon feature tool).

 3. Or alternatively, if the ring already exists on the feature, place the mouse over the ring and left-click while pressing Shift: a new feature filling the hole is drawn at that place.

  The Feature Attributes form of the new feature opens, pre-filled with values of the „parent” feature and/or fields constraints.

15.3.5.10. Delete Ring

The deleteRing Delete Ring tool allows you to delete rings within an existing polygon, by clicking inside the hole. This tool only works with polygon and multi-polygon features. It doesn’t change anything when it is used on the outer ring of the polygon.

15.3.5.11. Reshape Features

You can reshape line and polygon features using the reshape Reshape Features tool on the toolbar. For lines, it replaces the line part from the first to the last intersection with the original line.

../../../_images/reshape_lines.png

15.95. ábra Reshape line

Javaslat

Extend linestring geometries with reshape tool

Use the reshape Reshape Features tool to extend existing linestring geometries: snap to the first or last vertex of the line and draw a new one. Validate and the feature’s geometry becomes the combination of the two lines.

For polygons, it will reshape the polygon’s boundary. For it to work, the reshape tool’s line must cross the polygon’s boundary at least twice. To draw the line, click on the map canvas to add vertexes. To finish it, just right-click. Like with the lines, only the segment between the first and the last intersections is considered. The reshape line’s segments that are inside the polygon will result in cropping it, where the ones outside the polygon will extend it.

../../../_images/reshape_polygon.png

15.96. ábra Reshape polygon

With polygons, reshaping can sometimes lead to unintended results. It is mainly useful to replace smaller parts of a polygon, not for major overhauls, and the reshape line is not allowed to cross several polygon rings, as this would generate an invalid polygon.

Megjegyzés

The reshape tool may alter the starting position of a polygon ring or a closed line. So, the point that is represented «twice» will not be the same any more. This may not be a problem for most applications, but it is something to consider.

15.3.5.12. Offset Curves

The offsetCurve Offset Curve tool creates parallel shifts of line layers. The tool can be applied to the edited layer (the geometries are modified) or also to background layers (in which case it creates copies of the lines / rings and adds them to the edited layer). It is thus ideally suited for the creation of distance line layers. The User Input dialog pops-up, showing the displacement distance.

To create a shift of a line layer, you must first go into editing mode and activate the offsetCurve Offset Curve tool. Then click on a feature to shift it. Move the mouse and click where wanted or enter the desired distance in the user input widget. Holding Ctrl during the 2nd click will make an offset copy. Your changes may then be saved with the saveEdits Save Layer Edits tool.

QGIS options dialog (Digitizing tab then Curve offset tools section) allows you to configure some parameters like Join style, Quadrant segments, Miter limit.

15.3.5.13. Reverse Line

Changing the direction of a line geometry can be useful for cartographical purposes or when preparing for network analysis.

To change a line direction:

 1. Activate the reverse line tool by clicking reverseLine Reverse line.

 2. Click on the line. The direction of the line is reversed.

15.3.5.14. Split Features

Use the splitFeatures Split Features tool to split a feature into two or more new and independent features, ie. each geometry corresponding to a new row in the attribute table.

To split line or polygon features:

 1. Select the splitFeatures Split Features tool.

 2. Draw a line across the feature(s) you want to split. If a selection is active, only selected features are split. When set, default values or clauses are applied to corresponding fields and other attributes of the parent feature are by default copied to the new features.

 3. You can then as usually modify any of the attributes of any resulting feature.

Javaslat

Split a polyline into new features in one-click

Using the splitFeatures Split Features tool, snap and click on an existing vertex of a polyline feature to split that feature into two new features.

15.3.5.15. Split parts

In QGIS it is possible to split the parts of a multi part feature so that the number of parts is increased. Just draw a line across the part you want to split using the splitParts Split Parts icon.

Javaslat

Split a polyline into new parts in one-click

Using the splitParts Split Parts tool, snap and click on an existing vertex of a polyline feature to split the feature into two new polylines belonging to the same feature.

15.3.5.16. Merge selected features

The mergeFeatures Merge Selected Features tool allows you to create a new feature by merging existing ones: their geometries are merged to generate a new one. If features don’t have common boundaries, a multipolygon/multipolyline/multipoint feature is created.

 1. First, select the features you’d like to combine.

 2. Then press the mergeFeatures Merge Selected Features button.

 3. In the new dialog, the Merge line at the bottom of the table shows the attributes of the resulting feature. You can alter any of these values either by:

  • manually replacing the value in the corresponding cell;

  • selecting a row in the table and pressing Take attributes from selected feature to use the values of this initial feature;

  • pressing the Take attributes from the largest geometry to use the attributes from the longest line feature, the largest polygon, or the multipoints with the most parts;

  • pressing Skip all fields to use empty attributes;

  • expanding the drop down menu at the top of the table, select any of the above options to apply to the corresponding field only. There, you can also choose to aggregate the initial features attributes (Minimum, Maximum, Median, Sum, Count, Concatenation… depending on the type of the field. see Statisztikai összegzés panel for the full list of functions).

  Megjegyzés

  If the layer has default values or clauses present on fields, these are used as the initial value for the merged feature.

 4. Press OK to apply the modifications. A single (multi)feature is created in the layer, replacing the previously selected ones.

15.3.5.17. Merge attributes of selected features

The mergeFeatureAttributes Merge Attributes of Selected Features tool allows you to apply same attributes to features without merging their boundaries. The dialog is the same as the Merge Selected Features tool’s except that unlike that tool, selected objects are kept with their geometry while some of their attributes are made identical.

15.3.5.18. Rotate Point Symbols

The rotatePointSymbols Rotate Point Symbols allows you to individually change the rotation of point symbols in the map canvas.

 1. First, you need to indicate the field to store the rotation value in. This is made by assigning a field to the symbol data-defined rotation property:

  1. In the Layer Properties ► Symbology dialog, browse to the symbol editor dialog.

  2. Click the dataDefine Data-defined override widget near the Rotation option of the top Marker level (preferably) of the symbol layers.

  3. Choose a field in the Field Type combobox. Values of this field are hence used to rotate each feature’s symbol accordingly.

   You can also check the Store data in project entry to generate an auxiliary data storage field to control the rotation value.

  Megjegyzés

  Make sure that the same field is assigned to all the symbol layers

  Setting the data-defined rotation field at the topmost level of the symbol tree automatically propagates it to all the symbol layers, a prerequisite to perform graphical symbol rotation with the Rotate Point Symbols tool. Indeed, if a symbol layer does not have the same field attached to its rotation property, the tool will not work.

  ../../../_images/rotatepointsymbol.png

  15.97. ábra Rotating a point symbol

 2. Then click on a point symbol in the map canvas with the rotatePointSymbols Rotate Point Symbols tool

 3. Move the mouse around. A red arrow with the rotation value will be visualized (see 15.97. ábra). If you hold the Ctrl key while moving, the rotation will be done in 15 degree steps.

 4. When you get the expected angle value, click again. The symbol is rendered with this new rotation and the associated field is updated accordingly.

  You can right-click to abort symbol rotation.

15.3.5.19. Offset Point Symbols

The offsetPointSymbols Offset Point Symbols allows you to interactively change the rendered position of point symbols in the map canvas. This tool behaves like the rotatePointSymbols Rotate Point Symbols tool except that it requires you to connect a field to the data-defined Offset (X,Y) property of each layer of the symbol. The field will then be populated with the offset coordinates for the features whose symbol is moved in the map canvas.

 1. Associate a field to the data-defined widget of the Offset (X,Y) property of the symbol. If the symbol is made with many layers, you may want to assign the field to each of them

 2. Select the offsetPointSymbols Offset Point Symbols tool

 3. Click a point symbol

 4. Move to a new location

 5. Click again. The symbol is moved to the new place. Offset values from the original position are stored in the linked field.

  You can right-click to abort symbol offset.

Megjegyzés

The offsetPointSymbols Offset Point Symbols tool doesn’t move the point feature itself; you should use the vertexToolActiveLayer Vertex Tool (Current Layer) or moveFeaturePoint Move Feature tool for this purpose.

15.3.5.20. Trim/Extend Feature

The trimExtend Trim/Extend tool allows you to shorten or lengthen segments of a (multi)line or (multi)polygon geometry to converge with a selected segment (the cutting line). This results in a modified geometry with a vertex snapped to the target segment or in its prolongation. Depending on how the selected geometries are placed in relation to each other, the tool will either:

 • Trim: removes parts of the line segment or polygon boundary, beyond the cutting line

 • Extend: extends polygon boundaries or line segments so that they can snap to the cutting line.

In order to trim or extend existing geometries:

 1. Enable appropriate snapping settings on segment for the involved layer(s)

 2. Select the trimExtend Trim/Extend tool

 3. Click the target limit segment, i.e. the segment with respect to which you want to extend or trim another segment. It appears highlighted.

 4. Move to the segment you want to trim or extend. It does not need to be the last segment of the geometry, but has to be on the active layer.

 5. Hover over the segment, and QGIS displays a preview of what the feature’s geometry would be. If OK, click the segment. In the case of a trim, you must select the part that should be shortened.

 6. When both segments are in 3D, the tool performs an interpolation on the limit segment to get the Z value.

Figyelem

Pay attention to the modified geometry while using the trimExtend Trim/Extend tool. Depending on the inputs, it can create invalid geometries, potentially resulting in failure at layer saving.

15.3.6. Shape digitizing

The Shape Digitizing toolbar offers a set of tools to draw regular shapes and curved geometries.

15.3.6.1. Add Circular string

The circularStringCurvePoint Add circular string or circularStringRadius Add circular string by radius buttons allow users to add line or polygon features with a circular geometry.

Creating features with these tools follow the same rule as of other digitizing tools: left-click to place vertices and right-click to finish the geometry. While drawing the geometry, you can switch from one tool to the other as well as to the linear geometry tools, creating some coumpound geometries.

Megjegyzés

Curved geometries are stored as such only in compatible data provider

Although QGIS allows to digitize curved geometries within any editable data format, you need to be using a data provider (e.g. PostGIS, memory layer, GML or WFS) that supports curves to have features stored as curved, otherwise QGIS segmentizes the circular arcs.

15.3.6.2. Draw Circles

There is a set of tools for drawing circles. The tools are described below.

Circles are converted into circular strings. Therefore, as explained in Add Circular string, if allowed by the data provider, it will be saved as a curved geometry, if not, QGIS will segmentize the circular arcs.

 • circle2Points Add circle from 2 points: The two points define the diameter and the orientation of the circle. (Left-click, right-click)

 • circle3Points Add circle from 3 points: Draws a circle from three known points on the circle. (Left-click, left-click, right-click)

 • circleCenterPoint Add circle from center and a point: Draws a circle with a given center and a point on the circle (Left-click, right-click). When used with the The Advanced Digitizing panel this tool can become a „Add circle from center and radius” tool by setting and locking the distance value after first click.

 • circle3Tangents Add circle from 3 tangents: Draws a circle that is tangential to three segments. Note that you must activate snapping to segments (See Illesztési tolerancia és keresési sugár beállítása). Click on a segment to add a tangent. If two tangents are parallel, the coordinates of the click on the first parallel tangent are used to determine the positioning of the circle. If three tangents are parallel, an error message appears and the input is cleared. (Left-click, left-click, right-click)

 • circle2TangentsPoint Add circle from 2 tangents and a point: Similar to circle from 3 tangents, except that you have to select two tangents, enter a radius and select the desired center.

15.3.6.3. Draw Ellipses

There is a set of tools for drawing ellipses. The tools are described below.

Ellipses cannot be converted as circular strings, so they will always be segmented.

 • ellipseCenter2Points Add Ellipse from center and two points: Draws an ellipse with a given center, major axis and minor axis. (Left-click, left-click, right-click)

 • ellipseCenterPoint Add Ellipse from center and a point: Draws an ellipse into a bounding box with the center and a corner. (Left-click, right-click)

 • ellipseExtent Add Ellipse from extent: Draws an ellipse into a bounding box with two opposite corners. (Left-click, right-click)

 • ellipseFoci Add Ellipse from foci: Draws an ellipse by 2 points for foci and a point on the ellipse. (Left-click, left-click, right-click)

15.3.6.4. Draw Rectangles

There is a set of tools for drawing rectangles. The tools are described below.

 • rectangleCenter Rectangle from center and a point: Draws a rectangle from the center and a corner. (Left-click, right-click)

 • rectangleExtent Rectangle from extent: Draws a rectangle from two opposite corners. (Left-click, right-click)

 • rectangle3PointsDistance Rectangle from 3 points (distance): Draws an oriented rectangle from three points. The first and second points determine the length and angle of the first edge. The third point determines the length of the other edge. One can use The Advanced Digitizing panel to set the length of the edges. (Left-click, left-click, right-click)

 • rectangle3PointsProjected Rectangle from 3 points (projected): Same as the preceding tool, but the length of the second edge is computed from the projection of the third point on the first edge. (Left-click, left-click, right-click)

  ../../../_images/draw_rectangles_3_points.png

  15.98. ábra Draw rectangle from 3 points using distance (right) and projected (left)

15.3.6.5. Draw Regular Polygons

There is a set of tools for drawing regular polygons. The tools are described below. Left-click to place the first point. A dialog appears, where you can set the number of polygon edges. Right-click to finish the regular polygon.

 • regularPolygon2Points Regular polygon from two points: Draws a regular polygon where the two points determine the length and angle of the first edge.

 • regularPolygonCenterPoint Regular polygon from center and a point: Draws a regular polygon from the provided center point. The second point determines the angle and distance to the middle of an edge.

 • regularPolygonCenterCorner Regular polygon from center and a corner: Same as the preceding tool, but the second point determines the angle and distante to a vertex.

15.3.7. The Advanced Digitizing panel

When capturing, reshaping, splitting new or existing geometries you also have the possibility to use the Advanced Digitizing panel. You can digitize lines exactly parallel or perpendicular to a particular angle or lock lines to specific angles. Furthermore, you can enter coordinates directly so that you can make a precise definition of your new geometry.

../../../_images/advanced_digitizing.png

15.99. ábra The Advanced Digitizing panel

The Advanced Digitizing panel can be open either with a right-click on the toolbar, from View ► Panels ► menu or pressing Ctrl+4. Once the panel is visible, click the cad Enable advanced digitizing tools button to activate the set of tools.

Megjegyzés

The tools are not enabled if the map view is in geographic coordinates.

The aim of the Advanced Digitizing tool is to lock coordinates, lengths, and angles when moving the mouse during the digitalizing in the map canvas.

You can also create constraints with relative or absolute reference. Relative reference means that the next vertex constraints» values will be relative to the previous vertex or segment.

15.3.7.1. The toolbar

At the top of the Digitizing panel, you find the following buttons:

 • cad Enable advanced digitizing tools

 • cadConstruction Construction mode: allows to capture the clicks» positions to reuse as reference points to lock distance, angle, X, Y, Z or M relative values. More details at Construction mode.

 • cadParallel Parallel to draw a line parallel to an existing one (more at Parallel and perpendicular lines)

 • cadPerpendicular Perpendicular to draw a line perpendicular to an existing one (more at Parallel and perpendicular lines)

 • settings Snap to common angles: when moving the cursor, displays a virtual line that you can snap to to add the next vertex. The snapping line is defined by the last added vertex and an (absolute or relative to previous segment) angle from a preset list (following steps of 5°, 10°, 15°, 18°, 22.5°, 30°, 45° or 90°). Choose Do not snap to common angles to disable this feature.

 • floater Floater: displays a live preview of the coordinates right next to the cursor. The values can be accessed and edited using the panel’s shortcuts.

15.3.7.2. Keyboard shortcuts

To speed up the use of Advanced Digitizing Panel, there are a couple of keyboard shortcuts available:

Key

Simple

Ctrl+ or Alt+

Shift+

D

Set distance

Lock distance

A

Set angle

Lock angle

Toggle relative angle to last segment

X

Set X coordinate

Lock X coordinate

Toggle relative X to last vertex

Y

Set Y coordinate

Lock Y coordinate

Toggle relative Y to last vertex

Z

Set Z coordinate

Lock Z coordinate

Toggle relative Z to last vertex

M

Set M value

Lock M value

Toggle relative M to last vertex

C

Toggle construction mode

P

Toggle perpendicular and parallel modes

Megjegyzés

Z coordinate and M value options are available only if compatible with the layer geometry dimension.

15.3.7.3. Absolute reference digitizing

When drawing a new geometry from scratch, it is very useful to have the possibility to start digitizing vertexes at given coordinates.

For example, to add a new feature to a polygonal layer, click the capturePolygon button. You can enter the exact coordinates where you want to start editing the feature, i.e.:

 1. Click the x text box (or use the X keyboard shortcut).

 2. Type the X coordinate value you want and press Enter or click the locked button to their right to lock the mouse to the X axis on the map canvas.

 3. Click the y text box (or use the Y keyboard shortcut).

 4. Type the Y coordinate value you want and press Enter or click the locked button to their right to lock the mouse to the Y axis on the map canvas.

 5. If available and relevant, proceed as above to add the Z coordinate and M value (respectively z or m text box).

  Two blue dotted lines and a green cross identify the exact coordinates you entered.

 6. Start digitizing by clicking on the map canvas; a vertex is added at the green cross position.

  ../../../_images/advanced_digitizing_coordinates.png

  15.100. ábra Start drawing at given coordinates

 7. You can continue digitizing by free hand, adding a new set of coordinates, or you can type the segment’s length (distance) and angle.

 8. If you want to draw a segment of a given length:

  1. Click the d (distance) text box (keyboard shortcut D)

  2. Type the distance value (in map units)

  3. Press Enter or click the locked button on the right to lock the mouse in the map canvas to the length of the segment. In the map canvas, the latest vertex is surrounded by a circle whose radius is the value entered in the distance text box. A cross on the circle shows the position of the next vertex if you click.

  ../../../_images/advanced_digitizing_distance.png

  15.101. ábra Fixed length segment

 9. You can also constrain the vertex position, setting the angle of the segment. As described before:

  1. Click the a (angle) text box (keyboard shortcut A)

  2. Type the angle value (in degrees)

  3. Press Enter or click the locked button on the right to lock it. A line going through the latest vertex and rotated based on the set angle appears in the map canvas and a cross on it shows the next vertex position if you click.

  ../../../_images/advanced_digitizing_angle.png

  15.102. ábra Fixed angle segment

Tipp

Pressing Ctrl+<key> or Alt+<key> automatically locks the target property and puts its value into edit. Modify, press Enter and you are done. Combined with the floater Toggle floater, this can be a real time saver, with keyboard digitizing.

15.3.7.4. Relative reference digitizing

Instead of using absolute values of angles or coordinates, you can also use values relative to the last digitized vertex or segment.

For angles, you can click the delta button on the left of the a text box (or press Shift+A) to toggle relative angles to the previous segment. With that option on, angles are measured between the last segment and the mouse pointer.

For coordinates, click the delta buttons to the left of the x, y, z or m text boxes (or press Shift+<key>) to toggle relative coordinates to the previous vertex. With these options on, coordinates measurement will consider the last vertex to be the origin of the set coordinates.

15.3.7.5. Continuous lock

Both in absolute or relative reference digitizing, angle, distance, X, Y, Z and M constraints can be locked continuously by clicking the lockRepeating Continuous lock buttons. Using continuous lock allows you to digitize several points or vertexes using the same constraints.

15.3.7.6. Parallel and perpendicular lines

All the tools described above can be combined with the cadPerpendicular Perpendicular and cadParallel Parallel tools. These two tools allow drawing segments perfectly perpendicular or parallel to another segment. The target segment can be on another layer, another feature within the layer or the feature being digitized (requires self-snapping option).

To draw a perpendicular segment:

 1. First add one of the segment vertices.

 2. Click the cadPerpendicular Perpendicular icon (keyboard shortcut P) to activate it.

 3. Click on the segment that you want to be perpendicular to.

 4. A virtual dotted line perpendicular to the segment through the previous vertex appears. The angle property is locked, constraining the next vertex on that line and, a cross indicates the projected position of the cursor on the line. Click to place the new vertex.

  ../../../_images/advanced_digitizing_perpendicular.png

  15.103. ábra Perpendicular digitizing

To draw a parallel segment, the steps are the same except that you need to click on the cadParallel Parallel icon (keyboard shortcut P twice).

../../../_images/advanced_digitizing_parallel.png

15.104. ábra Parallel digitizing

These two tools just find the right angle of the perpendicular and parallel angle and lock this parameter during your editing. Unlock the angle parameter to cancel their use in the middle of the process.

15.3.7.7. Construction mode

You can enable and disable construction mode by clicking on the cadConstruction Construction mode icon or with the C keyboard shortcut. While in construction mode, clicking the map canvas won’t add new vertexes, but will capture the clicks» positions so that you can use them as reference points to then lock distance, angle or X, Y, Z, M relative values.

As an example, the construction mode can be used to draw some point at an exact distance from an existing point.

With an existing point in the map canvas and the snapping mode correctly activated, you can easily draw other points at given distances and angles from it. In addition to the cad button, you have to activate also the construction mode by clicking the cadConstruction Construction mode icon or with the C keyboard shortcut.

Click next to the point from which you want to calculate the distance and click on the d box (D shortcut) type the desired distance and press Enter to lock the mouse position in the map canvas:

../../../_images/advanced_digitizing_distance_point.png

15.105. ábra Distance from point

Before adding the new point, press C to exit the construction mode. Now, you can click on the map canvas, and the point will be placed at the distance entered.

You can also use the angle constraint to, for example, create another point at the same distance of the original one, but at a particular angle from the newly added point. Click the cadConstruction Construction mode icon or with the C keyboard shortcut to enter construction mode. Click the recently added point, and then the other one to set a direction segment. Then, click on the d text box (D shortcut) type the desired distance and press Enter. Click the a text box (A shortcut) type the angle you want and press Enter. The mouse position will be locked both in distance and angle.

../../../_images/advanced_digitizing_distance_angle_point.png

15.106. ábra Distance and angle from points

Before adding the new point, press C to exit the construction mode. Now, you can click on the map canvas, and the point will be placed at the distance and angle entered. Repeating the process, several points can be added.

../../../_images/advanced_digitizing_distance_point_final.png

15.107. ábra Points at given distance and angle

15.3.8. The Processing in-place layer modifier

The Processing menu provides access to a large set of tools to analyze and create new features based on the properties of the input features or their relations with other features (within the same layer or not). While the common behavior is to create new layers as outputs, some algorithms also allow modifications to the input layer. This is a handy way to automate multiple features modification using advanced and complex operations.

To edit features in-place:

 1. Select the layer to edit in the Layers panel.

 2. Select the concerned features. You can skip this step, in which case the modification will apply to the whole layer.

 3. Press the processSelected Edit Features In-Place button at the top of the Processing toolbox. The list of algorithms is filtered, showing only those compatible with in-place modifications, i.e.:

  • They work at the feature source and not at the layer level.

  • They do not change the layer structure, e.g. adding or removing fields.

  • They do not change the geometry type, e.g. from line to point layer.

  ../../../_images/edit_inplace_algorithms.png

  15.108. ábra Processing algorithms: all (left) vs polygon in-place editors (right)

 4. Find the algorithm you’d like to run and double-click it.

  Megjegyzés

  If the algorithm does not need any additional user-set parameters (excluding the usual input and output layer parameters), then the algorithm is run immediately without any dialog popup.

  1. If parameters other than the usual input or output layers are needed, the algorithm dialog pops up. Fill in the required information.

  2. Click Modify Selected Features or Modify All Features depending on whether there’s an active selection.

  Changes are applied to the layer and placed in the edit buffer: the layer is indeed toggled to editing mode with unsaved modification as indicated by the editableEdits icon next to the layer name.

 5. As usual, press saveEdits Save layer edits to commit the changes in the layer. You can also press undo Undo to rollback the whole modification.