11. Általános eszközök

11.1. Helyi súgó

Ha segítségre van szüksége egy adott témában, felkeresheti az aktuális Felhasználói Kézikönyv megfelelő oldalát a legtöbb párbeszédablakban megtalálható Súgó gombra kattintva. Előfordulhat, hogy egyes külső modulok a saját weboldalukra vezetnek.

11.2. Panelek

Alapértelmezés szerint a QGIS számos panelt biztosít a munkavégzéshez. Ezek egy részét alább részletezzük, más részük a dokumentáció különböző részein található meg. A QGIS-ben elérhető alapértelmezett panelek teljes listája elérhető a Nézet ► Panelek ► menüben, amit bővebben a Panelek fejezetben tárgyalunk.

11.2.1. Rétegek panel

A Rétegek panel (más néven térkép jelmagyarázat) felsorolja a projekt összes rétegét, és segít a láthatóságuk kezelésében. A panelt megjelenítheti vagy elrejtheti a Ctrl+1 billentyűkombinációval. A Z-sorrend megváltoztatásához egy réteg kijelölhető, és felfelé vagy lefelé húzható a jelmagyarázatban. A Z-sorrend azt jelenti, hogy a jelmagyarázat tetejéhez közelebbi ​​rétegeket a rendszer a jelmagyarázatban lejjebb található ​​rétegek fölé rajzolja. A rétegeket és rétegcsoportokat át lehet húzni másik QGIS példányba is.

Megjegyzés

A Z-sorrend viselkedés felülbírálható a Rétegsorrend panelen.

A Rétegek panel fejlécében lévő eszköztárról elérhető műveletek:

 • symbology Rétegstílus panel megnyitása (F7): a rétegstílusozó panel ki- és bekapcsolása.

 • addGroup Add new group: see Interakció a csoportokkal és rétegekkel

 • showPresets Térképtémák kezelése: szabályozza a rétegek láthatóságát, és különböző térképtémákba rendezi őket.

 • filterMap filter layers in the legend tree:

  • Filter Legend by Map Content: only the layers that are set visible and whose features intersect the current map canvas have their style rendered in the layers panel. Otherwise, a generic NULL symbol is applied to the layer. Based on the layer symbology, this is a convenient way to identify which kind of features from which layers cover your area of interest.

  • Show Private Layers: a convenient shortcut to display and interact with private layers in the Layers panel without modifying the project settings.

 • expressionFilter Jelmagyarázat szűrése kifejezéssel: egy kifejezés segítségével eltávolítja azokat a stílusokat a kiválasztott rétegekről, amelyek tulajdonságai nem felelnek meg a feltételnek. Ezzel lehet kiemelni azokat az elemeket, amelyek egy másik réteg adott területén/tulajdonságán belül vannak. A legördülő listából szerkesztheti és törölheti az aktuálisan alkalmazott kifejezést.

 • expandTree Összes kibontása és collapseTree Összes összecsukása a rétegek és rétegcsoportok kezeléséhez.

 • A jelenleg kiválasztott removeLayer Rétegek/csoportok eltávolítása.

../../../_images/layer_toolbar.png

11.1. ábra A rétegek eszköztár a rétegek panelen

Megjegyzés

A rétegek panel kezelésére szolgáló eszközök a nyomtatási elrendezés térkép és jelmagyarázat elemeinél is elérhetőek.

11.2.1.1. Térképtémák beállítása

A showPresets Térképtémák kezelés gomb legördülő menüje kényelmes gyors gombokat biztosít a Rétegek panel rétegeinek láthatóságának módosításához:

 • showAllLayers Minden réteget mutat

 • hideAllLayers Minden réteget elrejt

 • showSelectedLayers Kiválasztott rétegek megjelenítése

 • hideSelectedLayers Kiválasztott rétegek elrejtése

 • toggleSelectedLayers Kiválasztott rétegek váltása: átváltja a panelen először kiválasztott réteg láthatóságát és alkalmazza ezt a láthatóságot a többi kiválasztott rétegre is. Ugyancsak megtehető a Space billentyű megnyomásával.

 • Kiválasztott rétegek váltása függetlenül: megfordítja az egyes kijelölt rétegek láthatóságát

 • hideDeselectedLayers Nem kiválasztott rétegek elrejtése

A réteg láthatóságának egyszerű szabályozásán túl a showPresets Térképtémák kezelése menü lehetővé teszi a Térképtémák beállítását a jelmagyarázaton és a térképtéma váltását egy másikra. A térképtéma egy pillanatképe az aktuális jelmagyarázatnak, amely rögzíti:

 • a Rétegek panelen láthatóra állított rétegeket

 • és az egyes látható rétegekhez:

  • hivatkozás a réteghez beállított stílusra

  • a stílus látható osztályai, azaz a Rétegek panelen bejelölt réteg csomópont elemek. Ez vonatkozik a szimpla szimbólum megjelenítésen kívüli jelrendszerre is

  • a rétegcsoportok(ok) és a benne lévő rétegcsomópont(ok) nyitott/csukott állapota

Térképtéma létrehozásához:

 1. Jelölje be a megjeleníteni kívánt réteget

 2. Állítsa be a réteg tulajdonságait (jelrendszer, diagram, címkék…), ahogy egyébként is tenné

 3. Nyissa le a párbeszédablak alján a Stílus ► menüt és kattintson a Hozzáadás…-ra, hogy eltárolja a beállításokat egy új, a projektbe ágyazott stílusként

  Megjegyzés

  A térképtéma nem emlékszik a tulajdonságok aktuális részleteire, csak egy hivatkozást ment el a stílus nevére, így amikor módosításokat végez a rétegen úgy, hogy ez a stílus van bekapcsolva (például módosítja a jelrendszer kinézetét), a térképtéma frissül az új információkkal.

 4. Ismételje meg az előző lépéseket a többi rétegen

 5. Szükség esetén a Rétegek panelen nyisson ki, vagy csukjon be csoportokat vagy látható rétegcsomópontokat

 6. Kattintson a showPresets Térképtémák kezelése gombra a panel fejlécében, majd a Téma hozzáadása… elemre

 7. Adja meg a téma nevét és kattintson az OK gombra

Az új téma megjelenik a showPresets legördülő menü alsó részén.

Annyi térképtémát hozhat létre, amennyire szüksége van: ha a térképjelmagyarázat aktuális állapota (látható rétegek, aktív stílusuk, a térkép jelmagyarázat csomópontjai) nem egyezik a fent definiált meglévő térképtémák egyikének tartalmával, kattintson a :guilabel:` Téma hozzáadása…` menüelemre az új térképtéma létrehozásához, vagy a Téma lecserélés ► menüelemre egy meglévő téma frissítéséhez. Az aktív térképtémát átnevezheti a Aktuális térképtéma átnevezése…, valamint törölheti az Aktuális térképtéma eltávolítása menüelemmel.

A térképtémák segítségével gyorsan tud váltani a különböző előre beállított kombinációk között: válasszon egy térképtémát a listából, hogy visszaállítsa az adott kombinációt. A nyomtatási elrendezésekből is elérhető az összes mentett téma, lehetővé téve különböző térképelemek készítését egy adott téma alapján, függetlenül az aktuális fő térképvászon megjelenésétől (lásd még Térképelem rétegek).

11.2.1.2. A rétegek panel helyi menüjének áttekintése

A Rétegek panel fő alkotóeleme az eszköztár alatti keret, ami a projekthez adott vektoros és raszteres rétegeket listázza, opcionálisan csoportokba rendezve. A panelen kiválasztott elem típusától függően jobb gombbal kattintva az alábbiakban látható menüelemek jelennek meg.

Menüelem

Vektorréteg

Raszterréteg

Csoport

zoomToLayer Zoom to Layer(s)/Group

checkbox

checkbox

checkbox

zoomToLayer Nagyítás a kiválasztott elemekre

checkbox

inOverview Megjelenítés az áttekintő térképen

checkbox

checkbox

Elemszám megjelenítése

checkbox

labelingSingle Show Label

checkbox

Réteg/csoport másolása

checkbox

checkbox

checkbox

Réteg/csoport átnevezése

checkbox

checkbox

checkbox

zoomActual Nagyítás az eredeti felbontásra (100%)

checkbox

Széthúzás az aktuális terjedelemre

checkbox

dbManager SQL réteg frissítése…

checkbox

addGroup Csoport hozzáadása

checkbox

duplicateLayer Rétegmásolat létrehozása

checkbox

checkbox

removeLayer Réteg/csoport eltávolítása…

checkbox

checkbox

checkbox

Mozgatás a csoporton kívülre

checkbox

checkbox

Mozgatás felülre

checkbox

checkbox

checkbox

Mozgatás alulra

checkbox

checkbox

checkbox

Engedélyezés és az összes szülőt

checkbox

checkbox

Kiválasztottak csoportosítása

checkbox

checkbox

openTable Attribútumtábla megnyitása

checkbox

toggleEditing Szerkesztés be-/kikapcsolása

checkbox

allEdits Aktuális szerkesztések ►

checkbox

Szűrés…

checkbox

Adatforrás módosítása…

checkbox

Repair Adatforrás javítása

checkbox

Műveletek a kiválasztáson ► (szerkesztő módban)

checkbox

► Elem másolat létrehozása

checkbox

► Elem másolat létrehozása és digitalizálás

checkbox

Réteg méretarányfüggő láthatósága…

checkbox

checkbox

Nagyítás a látható méretarányra

checkbox

checkbox

Koordináta-rendszer ►

checkbox

checkbox

► Réteg/csoport koordináta-rendszer…

checkbox

checkbox

checkbox

► Projekt koordináta-rendszer a rétegből

checkbox

checkbox

Csoport WMS-adatok beállítása…

checkbox

unchecked Kölcsönösen kizáró csoportok

checkbox

Bejelölés, az összes gyermekelemmel együtt (CTRL-kattintás)

checkbox

Bejelölés megszüntetése, az összes gyermekelemmel együtt (CTRL-kattintás)

checkbox

Átalakítás megmaradóvá

checkbox

Exportálás ►

checkbox

checkbox

checkbox

► Mentés másként…

checkbox

► Elemek mentése másként…

checkbox

► Kiválasztott elemek mentése másként…

checkbox

► Mentés rétegdefiníciós fájlként…

checkbox

checkbox

checkbox

► Mentés QGIS rétegstílus fájlként…

checkbox

checkbox

Stílus ►

checkbox

checkbox

► Stílus másolása

checkbox

checkbox

► Stílus beillesztése

checkbox

checkbox

checkbox

► Hozzáadás…

checkbox

checkbox

► Aktuális átnevezése…

checkbox

checkbox

► Szimbólum szerkesztése…

checkbox

► Szimbólum másolása

checkbox

► Szimbólum beillesztése

checkbox

Add Layer Notes…

checkbox

checkbox

Edit Layer Notes…

checkbox

checkbox

Remove Layer Notes

checkbox

checkbox

Tulajdonságok…

checkbox

checkbox

Táblázat: A Rétegek panel elemeinek helyi menüje

GRASS vektorrétegeknél a toggleEditing Szerkesztés be/ki nem érhető el. Bővebb információ a GRASS vektorrétegekről a Digitizing and editing a GRASS vector layer fejezetben.

11.2.1.3. Interakció a csoportokkal és rétegekkel

A jelmagyarázat ablak rétegei csoportokba rendezhetőek. Ennek két módja van:

 1. Nyomja meg a folder ikont egy új csoport létrehozásához. Nevezze el a csoportot, majd nyomjon Enter-t. Most kattintson egy meglévő rétegre és húzza rá a csoportra.

 2. Válasszon ki néhány réteget, kattintson jobb egérgombbal az egyikre, majd válassza a Kiválasztottak csoportosítása menüpontot. A kiválasztott rétegek automatikusan bekerülnek az új csoportba.

Ha egy réteget kivenne egy csoportból, húzza ki onnan, vagy jobb kattintás után válassza a Mozgatás a csoporton kívülre menüpontot: a réteg a csoport fölé fog kerülni. A csoportokat be lehet ágyazni más csoportokba. Ha egy réteg be van ágyazva egy másikba, a Mozgatás a csoporton kívülre használatával lehet onnan kivenni.

Ha egy réteget a lista elejére szeretne mozgatni, odahúzhatja kézzel, vagy használhatja a Mozgatás felülre menüpontot. Ha ez utóbbit egy csoportban lévő rétegen használja, a réteg ennek a csoportnak az elejére kerül. A Mozgatás alulra hasonló logikával mozgatja a rétegeket lefelé.

Egy csoport jelölőnégyzetével lehet megjeleníteni vagy elrejteni a csoportban lévő rétegeket egy kattintással. Ctrl billentyűt nyomva a csoportban lévő rétegek és alcsoportok jelölőnégyzetét is átváltja.

Ctrl-kattintás egy bepipált / nem bepipált rétegen bepipálja / törli a pipát a réteg összes szülőjéről.

A Kölcsönösen kizáró csoportok mód az jelenti, hogy a csoportnak egyszerre csak egy rétege látható. Amikor a csoportban egy réteg láthatóra lett állítva, a többi láthatósága kikapcsolódik.

Lehetőség van egynél több réteget vagy csoportot egyszerre kijelölni, ha nyomva tartja a Ctrl billentyűt, miközben további rétegekre kattint. Ezután az összes kiválasztott réteget egyszerre áthelyezheti egy új csoportba.

Törölhet is több réteget vagy csoportot egyszerre, ha kijelölt több elemet a Ctrl billentyűvel, majd Ctrl+D billentyűkombinációt nyom: az összes kiválasztott réteg és csoport el lesz távolítva a listáról.

További információk a rétegekről és csoportokról az indikátor ikon segítségével

Bizonyos körülmények közt a réteg vagy csoport mellett ikonok jelenhetnek meg a Rétegek panelen, amik további információval szolgálnak rétegről/csoportról. A szimbólumok a következők:

 • toggleEditing jelzi, ha a réteg szerkeszthető módban van, így Ön tudja módosítani az adatait

 • editableEdits jelzi, hogy a réteg szerkesztés alatt áll és mentetlen módosításokat tartalmaz

 • indicatorFilter to indicate a filter applied to the layer. Hover over the icon to see the filter expression and double-click to update the query

 • indicatorNonRemovable segít azonosítani a projektben szükséges, ezért nem eltávolítható rétegeket

 • indicatorEmbedded segít azonosítani a beágyazott csoportokat és rétegeket, valamint az eredeti projektfájl útvonalát

 • indicatorBadLayer jelzi, hogy egy réteg adatforrása nem volt elérhető a projekt megnyitásakor (lásd Törött fájlelérési utak kezelése). Kattintson az ikonra a forrásútvonal frissítéséhez, vagy kattintson a réteg helyi menüjének Adatforrás helyreállítása… elemére.

 • indicatorMemory emlékeztet arra, hogy a réteg ideiglenes munkaréteg és a tartalma a projekt bezárásakor el fog veszni. Az adatvesztést elkerülendő tegye a réteget állandóvá: kattintson az ikonra és mentse a réteget bármely QGIS által támogatott vektoros formátumban.

 • indicatorOffline to identify a layer used in offline editing mode.

 • indicatorNoCRS segít azonosítani a koordináta-rendszer nélküli vagy ismeretlen koordináta-rendszerű rétegeket

 • indicatorLowAccuracy for layers with coordinates stored in a coordinate reference system which is inherently low accuracy (requires the corresponding setting to be enabled)

 • indicatorTemporal segít azonosítani az animáció által vezérelt időbeli rétegeket

 • indicatorNotes to identify a layer that has notes associated

11.2.1.4. Vektorréteg stílusának szerkesztése

A Rétegek panel segítségével gyorsan és egyszerűen módosíthatja a rétegek megjelenítését. Kattintson jobb gombbal a vektorrétegre és válassza ki a Stílusok ► menüpontot, hogy:

 • lássa a jelenleg a rétegen alkalmazott stílusokat. Ha több stílust adott meg a réteghez, válthat egyikről a másikra, aminek az eredménye automatikusan látható lesz a térképvásznon.

 • átmásolja a jelenlegi stílusok egy részét és később beillessze azokat egy másik rétegre

  Javaslat

  Rétegstílus gyors megosztása

  A hely menüből másolja a réteg stílusát, majd illessze be egy csoportra vagy a kiválasztott rétegekre: a stílus alkalmazva lesz az összes, az eredetivel azonos típusú (vektor/raszter) rétegre, illetve vektorréteg esetén akkor, ha a geometria típusa is azonos (pont, vonal vagy felület).

 • átnevezze az aktuális stílust, hozzáadjon egy új stílust (ami tulajdonképpen a jelenlegi másolata) vagy törölje az aktuális stílust (ha több stílus érhető el).

Megjegyzés

Az előbbi lehetőségek raszter- és hálórétegekhez is elérhetőek.

 • frissítse a szimbólum színét egy Színkerék segítségével. A kényelem kedvéért a közelmúltban használt színek is elérhetők a színkerék alján.

 • Szimbólum szerkesztése…: nyissa meg a Szimbólumválasztó párbeszédablakot és módosítsa az elem szimbólumát (szimbólum, méret, szín, stb).

Osztályozás jelrendszer típus használatakor (kategorizált, fokozatos vagy szabályalapú), a fent említett szimbólumszint beállítások az osztály elem helyi menüjéből érhetőek el. Az osztályok és elemek láthatóságát kapcsolni az toggleAllLayers Elemek átkapcsolása, showAllLayers Minden elemet mutat és hideAllLayers Minden elemet elrejt menüelemekkel lehet. Ezekkel elkerülhető az elemek kapcsolgatása egyesével.

Javaslat

Duplán kattintva egy bejegyzésre megnyílik a Szimbólumválasztó párbeszédablak.

11.2.2. Rétegstílus panel

A Rétegstílus panel (engedélyezhető a Ctrl+3 billentyűkombinációval is) a :guilabel:`Rétegtulajdonságok párbeszédablak néhány funkciójának gyors elérésére szolgál. Gyors és egyszerű módot biztosít a megjelenítés meghatározásához, a réteg viselkedésének szabályozásához, valamint ezek hatásainak vizualizálásához a rétegtulajdonságok párbeszédablak megnyitása nélkül.

Amellett, hogy a rétegstílus panel nem blokkoló (vagyis „modális”), mint a rétegtulajdonságok párbeszédablak, a képernyőt sem zsúfolja tele párbeszédablakokkal, de mégis elérhető róla a legtöbb stílusbeállítás (színválasztás, hatások tulajdonsági, szabályok szerkesztése, címkehelyettesítések, stb.). Például a rétegstílus panelen egy színre kattintva a színválasztó párbeszédablak közvetlenül a panelen belül jelenik meg, nem önálló párbeszédablakban.

A réteg panelen az aktuális rétegek listájának legördülő menüjéből válasszon egyet és:

 • A réteg típusától függően állítsa be:

  • A raszterréteg symbology Jelrendszer, transparency Átlátszóság, és rasterHistogram Hisztogram tulajdonságait. Ezek a beállítások megegyeznek a Raster Properties Dialog beállításaival.

  • A vektorréteg symbology Jelrendszer, labelingSingle Címkék, labelmask Maszkok és 3d 3D nézet tulajdonságait. Ezek a beállítások megegyeznek a A vektor tulajdonságok párbeszédablak beállításaival, valamint külső modulok további tulajdonságokkal bővíthetik ki.

  • A hálóréteg symbology Jelrendszer és 3d 3D nézet tulajdonságait. Ezek a beállítások megegyeznek a Mesh Dataset Properties beállításaival.

 • Kezelje a hozzárendelt stílusokat a stylePreset Stíluskezelőben (további részletek: Egyéni stílusok kezelése).

 • Tekintse meg az aktuális projektben a rétegstíluson elvégzett módosítások history Előzményeit: visszaállíthatja bármelyik állapotot, ha kiválasztja azt a listában, és rákattint az Alkalmaz gombra.

A panel másik hatékony funkciója a checkbox Folyamatos frissítés jelölőnégyzet. Jelölje be, hogy a változtatások azonnal megjelenjenek a térképvásznon, így többé nem kell az Alkalmaz gombra kattintania.

../../../_images/layer_styling.png

11.2. ábra Egy réteg szimbólumának meghatározása a rétegstílus panelről

11.2.3. Rétegsorrend panel

Alapértelmezés szerint a QGIS térképvásznán látható rétegek a Rétegek panelen a sorrendjük szerint kerülnek kirajzolásra: minél feljebb van egy réteg a panelen, annál feljebb (tehát jobban láthatóan) lesz a térképnézetben.

A rétegek kirajzolási sorrendjét a rétegek panel sorrendjétől függetlenül is vezérelheti a Rétegsorrend panel engedélyezésével a Nézet ► Panelek ► menüben vagy Ctrl+9 billentyűkombinációval. Jelölje be a checkbox Rajzolási sorrend szabályozása jelölőnégyzetet a rétegek listája alatt és rendezze át a rétegeket a panelen tetszés szerint. Ez a sorrend lesz a térképvásznon alkalmazott sorrend. Például a 11.3. ábra képen látható, hogy az airports elemek az alaska felület fölött jelennek meg annak ellenére, hogy a Rétegek panelen nem ilyen sorrendben vannak.

A Rajzolási sorrend szabályozása jelölőnégyzet törlésével visszaáll az alapértelmezett viselkedés.

../../../_images/layer_order.png

11.3. ábra Rétegsorrend meghatározása a jelmagyarázattól függetlenül

11.2.4. Áttekintő panel

Az Áttekintő panel (Ctrl+8) bizonyos rétegek teljes terjedelmével jelenít meg egy térképet. Az Áttekintő térképen csak azok a rétegek jelennek meg, amiknek be van kapcsolva a Megjelenítés az áttekintő térképen beállítása a Réteg menüben, vagy a réteg helyi menüjében. A nézeten belül egy piros téglalap mutatja a térképvászon aktuális terjedelmét, ami segít gyorsan meghatározni, hogy a teljes térkép melyik területét nézi éppen. Ha a piros téglalapra rákattint és elhúzza az áttekintő keretben, a fő térképnézet kiterjedése ennek megfelelően frissül.

Megjegyezzük, hogy a címkék akkor sem jelennek meg az áttekintőben, ha az áttekintő térképen lévő rétegek címkézése engedélyezve van.

11.2.5. Üzenetnapló panel

Egyes műveletek betöltésekor vagy feldolgozásakor figyelheti és követheti a különböző lapokon megjelenő üzeneteket az messageLog Üzenetnaplók panelen. Az alsó állapotsor jobbszélső ikonjával aktiválható.

11.2.6. Visszavonás/Újra panel

Minden szerkesztett rétegnél a Visszavonás/Újra (Ctrl+5) panel mutatja az elvégzett műveletek listáját, lehetővé téve a panelen kijelölt műveletek gyors visszavonását. További részletek a Szerkesztések visszavonás és megismétlése fejezetben.

11.2.7. Statisztikai összegzés panel

A Statisztikák panel (Ctrl+6) összesített információkat nyújt bármely vektorrétegről. Ez a panel lehetővé teszi a következők kiválasztását:

 • a vektorréteg, aminek a statisztikáit ki kell számítani

 • a használandó mező, vagy egy expression kifejezés

 • a megjelenítendő statisztikák, amit a panel jobb alsó sarkában lévő legördülő gombbal lehet megadni. A mező (vagy a kifejezés értékének) típusától függően a rendelkezésre álló statisztikák:

Statisztika

Karakterlánc

Egész szám

Lebegőpontos szám

Dátum

Darabszám

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Különböző értékek száma

checkbox

checkbox

Hiányzó értékek száma

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Összeg

checkbox

checkbox

Átlag

checkbox

checkbox

checkbox

Szórás

checkbox

checkbox

Szórás a mintán

checkbox

checkbox

Minimális érték

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Maximális érték

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Tartomány

checkbox

checkbox

checkbox

Kisebbség

checkbox

checkbox

checkbox

Többség

checkbox

checkbox

checkbox

Változatosság

checkbox

checkbox

Első kvartilis

checkbox

checkbox

Harmadik kvartilis

checkbox

checkbox

Interkvartilis tartomány

checkbox

checkbox

Minimális hosszúság

checkbox

Maximális hossz

checkbox

Átlagos hossz

checkbox

Táblázat: Az egyes mezőtípusokhoz elérhető statisztikák

A statisztika összegzést lehet:

 • kiszámítani a teljes rétegre vagy checkbox csak a kiválasztott elemekre

 • újraszámítani a refresh gombbal, amikor a mögöttes adatforrás módosul (pl. új vagy törölt elemek/mezők, attribútum módosítások)

 • editCopy vágólapra másolni és táblázatként beilleszteni más alkalmazásokba

../../../_images/statistical_summary.png

11.4. ábra Egy mező statisztikáinak megjelenítése

11.2.8. Debugging/Development Tools Panel

The Debugging/Development Tools panel (F12) provides a Network Logger and a Profiler.

11.2.8.1. Network Logger

The networkAndProxy Network Logger provides a list of ongoing and completed network requests, along with a whole load of useful detail like request and reply status, header, errors, SSL configuration errors, timeouts, cache status, etc.

It also allows you to:

 • record Record Log which will start or stop the logging.

 • deleteSelected Clear Log will clear the log history.

 • fileSave Save Log… will first show a big warning that the log is sensitive and should be treated as confidential and than allow you to save the log.

 • options Settings will allow you to Show Successful Requests and Show Timeouts.

 • checkbox Disable cache will disable the cache so that every request has to be performed.

 • search Filter requests

By right clicking on a request you can:

 • Open URL which will open the URL in your default browser.

 • Copy URL

 • Copy As cURL to use it in the terminal.

 • Copy as JSON will copy the whole log from one request.

../../../_images/network_logger.png

11.5. ábra Network Logger output for GET Request

11.2.8.2. Profiler

The Profiler allows to get load times for the Categories Startup and Project Load, to identify causes of slow load times.

../../../_images/profiler.png

11.6. ábra Profiler for QGIS Startup

11.3. Embedding layers from external projects

Időnként hasznos volna néhány réteget több projektekben is felhasználni, lehetőleg ugyanazzal a stílussal. Létrehozhat egy alapértelmezett stílust ezekhez a rétegekhez, vagy beágyazhatja őket egy másik projektből, hogy időt és energiát takarítson meg.

A meglévő projektekből származó rétegek és csoportok beágyazásának van néhány előnye a stílussal szemben:

 • Mindenféle réteg (vektoros vagy raszteres, helyi vagy online…) hozzáadható

 • A csoportok és rétegek lekérésével megőrizheti a különböző projektekben a „háttér” rétegek eredeti fastruktúráját

 • Míg a beágyazott rétegek szerkeszthetők, tulajdonságaik, például szimbólumok, címkék, űrlapok, alapértelmezett értékek és műveletek nem módosíthatók, így biztosítva a projektek közötti konzisztenciát.

 • Módosítsa az eredeti projekt elemeit, és a változtatások az összes többi projektbe is átkerülnek

Ha más projektfájlokból szeretne tartalmat beágyazni egy projektbe, válassza a Réteg ► Rétegek és csoportok beágyazása menüpontot:

 1. Projekt kereséséhez kattintson a gombra: megtekintheti a projekt tartalmát (lásd 11.7. ábra)

 2. Tartsa nyomva a Ctrl (vagy osx Cmd) billentyűt, majd kattintson a kívánt rétegekre és csoportokra

 3. Kattintson az OK gombra

A kiválasztott rétegek és csoportok be lesznek ágyazva a Rétegek panelre, és megjelennek a térképvásznon. A nevük mellett egy indicatorEmbedded ikon segíti a könnyebb felismerést, és ha fölé viszi az egeret, megjelenik egy eszköztipp az eredeti projektfájl elérési útjával.

../../../_images/embed_dialog.png

11.7. ábra Beágyazni kívánt rétegek és csoportok kiválasztása

A többi réteghez hasonlóan a beágyazott réteg is eltávolítható a projektből, ha jobb gombbal rákattint a rétegre, majd az removeLayer Eltávolítás gombra.

Javaslat

A beágyazott réteg megjelenítésének módosítása

A beágyazott réteg megjelenítése nem módosítható, hacsak nem az eredeti projektfájlban hajtja végre a változtatásokat. Azonban ha jobb gombbal kattint egy rétegre, és kiválasztja a Rétegmásolat lehetőséget, akkor létrejön egy teljes értékű réteg, amely nem függ az eredeti projekttől. Ezután biztonságosan eltávolíthatja a csatolt réteget.

11.4. Munka a térképvásznon

11.4.1. Megjelenítés

Alapértelmezés szerint a QGIS minden látható réteget megjelenít a térképvászon frissítésekor. A térképvászon frissítését kiváltó események a következők:

 • réteg hozzáadása

 • mozgatás és zoomolás

 • a QGIS ablakának átméretezése

 • réteg vagy rétegek láthatóságának módosítása

A QGIS számos lehetőséget biztosít a megjelenítési folyamat vezérlésére.

11.4.1.1. Méretarányfüggő megjelenítés

A méretarányfüggő megjelenítés lehetővé teszi, hogy megadja azt a minimális és maximális méretarányt, amelyen egy réteg (raszter vagy vektor) látható lesz. A méretarányfüggő megjelenítés beállításához nyissa meg a Tulajdonságok párbeszédablakot a jelmagyarázatban lévő rétegre duplán kattintva. A Megjelenítés lapon jelölje be a checkbox Méretarányfüggő láthatóság jelölőnégyzetet, és adja meg a Minimum (kizáró) és Maximális (magába foglaló) skálaértékeket.

A Rétegek panelen is aktiválhatja egy réteg a méretarányfüggő láthatóságát. Kattintson a jobb gombbal a rétegre, és a helyi menüben válassza a Réteg méretarányfüggő láthatósága lehetőséget.

A mapIdentification Beállítás a térképvászon aktuális méretarányára gomb segítségével a látható tartomány határa beállítható a térképvászon aktuális méretarányára.

Megjegyzés

Ha egy réteg nem jelenik meg a térképvásznon, mert a térkép méretaránya kívül esik a megjelenítendő tartományon, a réteg szürkén jelenik meg a Rétegek panelen, és egy új, Nagyítás a látható méretarányra opció jelenik meg a réteg helyi menüjében. Kattintson rá, és a térkép a réteg legközelebbi látható méretarányra nagyít.

11.4.1.2. A térképmegjelenítés vezérlése

A térképmegjelenítés többféleképpen vezérelhető az alábbiakban bemutatott módon.

Megjelenítés felfüggesztése

A kirajzolás szüneteltetéséhez kattintson a checkbox Megjelenít jelölőnégyzetre az állapotsor jobb alsó sarkában. Ha a Megjelenít nincs bejelölve, a QGIS nem rajzolja át a térképvászon tartalmát a Megjelenítés részben leírt események megtörténtekor. Példák arra, mikor érdemes felfüggeszteni a megjelenítést:

 • sok réteg hozzáadása és szimbolizálása kirajzolás előtt

 • egy vagy több nagy méretű réteg hozzáadása és a méretarányfüggő megjelenítés beállítása kirajzolás előtt

 • egy vagy több nagy méretű réteg hozzáadása és egy adott nézetre nagyítás kirajzolás előtt

 • a fentiek bármilyen kombinációja

A checkbox Megjelenít jelölőnégyzet bejelölése lehetővé teszi a kirajzolást és a térképvászon azonnali frissítését.

Réteg hozzáadása opció

Egy beállítási lehetőséggel megadhatja, hogy új rétegek beöltésekor sosem legyenek kirajzolva. Ez azt jelenti, hogy a réteg hozzá lesz ugyan adva a térképhez, de a jelmagyarázatban a láthatóság kapcsolója alapértelmezetten nem lesz bejelölve. Ehhez a Beállítások ► Beállítások… menüben kattintson a Megjelenítés fülre. Vegye ki a pipát a checkbox Alapértelmezés szerint jelenjenek meg a térképhez adott rétegek mellől. A térképhez később hozzáadott minden réteg alapértelmezés szerint ki lesz kapcsolva (láthatatlan).

Megjelenítés leállítása

A térképkirajzolás leállításához nyomja meg az Esc billentyűt. Ezzel leáll a térképvászon frissítése, és a térkép részlegesen kirajzolt állapotban marad. Az Esc lenyomása után eltelhet egy kis idő, mire a kirajzolás leáll.

Megjelenítési minőség befolyásolása

A QGIS lehetőséget biztosít a térképmegjelenítési minőség befolyásolására. Ehhez a Beállítások ► Beállítások… menüben kattintson a Megjelenítés fülre, majd jelölje be (vagy törölje) a checkbox A vonalak kevésbé töredezett megjelenítése, a kirajzolási sebesség rovására jelölőnégyzetet.

Megjelenítés gyorsítása

Van pár beállítás, amivel gyorsítható a megjelenítési sebesség. Nyissa meg a QGIS beállításait a Beállítások ► Beállítások… menüből és kattintson a Megjelenítés fülre, majd jelölje be, vagy törölje az alábbi jelölőnégyzeteket:

 • checkbox Megjelenítés gyorsítótárazása az újrarajzolás gyorsításához, ha lehetséges.

 • checkbox Rétegek párhuzamos megjelenítése több CPU mag használatával és állítsa be a checkbox Használt magok számát.

 • A térkép kirajzolása a háttérben történik egy külön képre. A checkbox Térképfrissítési intervallumban beállított időközönként ennek a képernyőn kívüli képnek a tartalmával frissül a képernyő látható területe. Viszont ha a kirajzolás ennél az időtartamnál előbb befejeződik, abban az esetben azonnal meg fog jelenni.

 • Az checkbox Elem egyszerűsítés engedélyezése alapértelmezésben az újonnan hozzáadott rétegekre egyszerűsítheti az elemek geometriáját (kevesebb töréspont), ami végeredményben gyorsabb megjelenítést eredményez. Ügyeljen arra, hogy ez következetlen megjelenítést okozhat.

11.4.2. Nagyítás és mozgatás

There are multiple ways to zoom and pan to an area of interest. You can use the Map Navigation toolbar, the mouse and keyboard on the map canvas and also the menu actions from the View menu and the layers» contextual menu in the Layers panel.

Ikon

Címke

Használat

Nézet menü

Térkép navigáció eszköztár

Réteg helyi menüje

pan

Térkép eltolás

Ha aktiválva van, kattintson bal egérgombbal bárhová a térképvásznon, hogy a kurzor pozíciójába mozgassa a térképet.

checkbox

checkbox

zoomIn

Nagyítás

Ha aktiválva van, kattintson bal egérgombbal bárhová a térképvásznon az egy szinttel közelebb nagyításhoz. Az egérkurzor pozíciója a nagyított terület középpontja lesz. Úgy is nagyíthat egy területre, hogy a bal egérgombbal húz egy téglalapot a térképvásznon.

checkbox

checkbox

zoomOut

Kicsinyítés

Ha aktiválva van, kattintson bal egérgombbal bárhová a térképvásznon az egy szinttel távolabb kicsinyítéshez. Az egérkurzor pozíciója a kicsinyített terület középpontja lesz. Úgy is távolíthat egy területről, hogy a bal egérgombbal húz egy téglalapot a térképvásznon.

checkbox

checkbox

panToSelected

Térkép mozgatása a kiválasztott elemekhez

Pan the map to the selected features of all the selected layers in the Layers panel.

checkbox

checkbox

zoomToSelected

Nagyítás a kiválasztott elemekre

Zoom to the selected features of all the selected layers in the Layers panel.

checkbox

checkbox

checkbox

zoomToLayer

Zoom To Layer(s)

Zoom to the extent of all the selected layers in the Layers panel.

checkbox

checkbox

checkbox

zoomFullExtent

Teljes nagyítás

Zoom to the extent of all the layers in the project or to the project full extent.

checkbox

checkbox

zoomLast

Előző nagyítás

Ránagyítja a térképet az előzményekből az előző terjedelemre.

checkbox

checkbox

zoomNext

Következő nagyítás

Ránagyítja a térképet az előzményekből a következő terjedelemre.

checkbox

checkbox

zoomActual

Nagyítás az eredeti felbontásra

A térkép nagyítását olyan szintre állítja, hogy az aktív raszterréteg egy képpontja megegyezzen képernyő egy képpontjának méretével.

checkbox

checkbox

checkbox

A nagyítás viselkedése befolyásolható a Nagyítási tényező beállításával a Beállítások ► options Beállítások… ► Térképeszközök alatt. Itt lehet beállítani az Előre meghatározott méretarányok listáját is, amely elérhető lesz a térképvászon alatt.

11.4.2.1. Egérrel a térképvásznon

A fentebb tárgyalt pan Eltolás zoomIn Nagyítás és zoomOut Kicsinyítés eszközök használata mellett mozgathatja az egeret a térképvásznon nyomva tartott görgővel (macOS-en előfordulhat, hogy le kell nyomnia a cmd billentyűt). A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez használhatja az egérgörgőt is. Az egérkurzor pozíciója lesz a nagyítás középpontja. A Ctrl gombot nyomva tartva az egérgörgő finomabban nagyít.

11.4.2.2. Billentyűzettel a térképvásznon

Mozgassa az egeret a szóköz billentyűt nyomva tartva a térkép az pan Eltolás eszközhöz hasonlóan mozgatható.

A térkép mozgatása a nyílbillentyűkkel is lehetséges. Vigye az egérkurzort a térképterületen belülre, és nyomja meg a nyílbillentyűket a fel, le, balra és jobbra eltoláshoz.

A PgUp és PgDown billentyűkkel a térkép a beállított nagyítási tényezőnek megfelelően nagyítható és kicsinyíthető. A Ctrl++ és Ctrl+- ugyancsak használható a térképvászon nagyítására és kicsinyítésére.

Ha bizonyos térképeszközök aktívak (Azonosítás, Mérés…), tud úgy nagyítani, hogy lenyomva tartja a Shift billentyűt, és egy téglalapot húz a térképen. Ez nincs engedélyezve a kiválasztó eszközöknél (mivel ott a Shift billentyű a kiválasztáshoz adásra való) és a szerkesztőeszközöknél.

11.4.3. Térbeli könyvjelzők

A Térbeli könyvjelzők lehetővé teszik, hogy földrajzi helyeket elkönyvjelzőzzön és később visszatérjen hozzájuk. Alapértelmezés szerint a könyvjelzők a felhasználói profilba kerülnek (min Felhasználói könyvjelzők), ami azt jelenti, hogy a felhasználó által megnyitott bármelyik projektből elérhetőek. Egyetlen projekthez is menthetők (vagyis Projekt Könyvjelzők), ilyenkor a projektfájlon belül tárolódnak, ami hasznos, ha a projektet más felhasználókkal kell megosztani.

11.4.3.1. Könyvjelző létrehozása

Könyvjelző létrehozásához:

 1. Nagyítson a kívánt területre.

 2. Kattintson a Nézet ► newBookmark Új térbeli könyvjelző… menüpontra, nyomja meg a Ctrl+B kombinációt vagy kattintson jobb gombbal a showBookmarks Térbeli könyvjelzők elemre Böngésző panelen és válassza az Új térbeli könyvjelző menüpontot. Megnyílik a Könyvjelző szerkesztő.

  ../../../_images/bookmark_editor.png

  11.8. ábra A Könyvjelző szerkesztő párbeszédablak

 3. Adjon meg a könyvjelzőnek egy beszédes nevet

 4. Adja meg vagy válassza ki a csoport nevét, amelyben a kapcsolódó könyvjelzőket tárolni kívánja

 5. Select the extent of the area you wish to save, using the extent selector widget

 6. Adja meg terjedelemhez használandó koordináta-rendszert.

 7. Válassza ki, hogy a könyvjelző Mentés helye a Felhasználó könyvjelzők vagy a Projekt könyvjelzők legyen.

 8. A könyvjelző hozzáadásához nyomja meg a Mentés gombot.

Vegye figyelembe, hogy több könyvjelzője is lehet azonos néven.

11.4.3.2. A könyvjelzők használata

A könyvjelzők használatához és kezeléséhez használhatja a Térbeli könyvjelzők panelt vagy a Böngészőt.

A Térbeli könyvjelző kezelő panel megnyitásához válassza a Nézet ► showBookmarks Térbeli könyvjelző kezelő megjelenítése menüpontot, vagy nyomjon Ctrl+7 kombinációt. A Böngésző panel showBookmarks Térbeli könyvjelzők elemének megjelenítéséhez válassza a Nézet ► showBookmarks Könyvjelzők megjelenítése menüpontot vagy a Ctrl+Shift+B kombinációt.

A következő feladatokat hajthatja végre:

Feladat

Térbeli könyvjelző kezelő

Böngésző

Nagyítás a könyvjelzőre

Dupla kattintás rá, vagy válassza ki a könyvjelzőt és nyomja meg a zoomToBookmark Nagyítás a könyvjelzőre gombot.

Dupla kattintás rá, fogja és vigye a térképvászonra, vagy jobb kattintás a könyvjelzőre és használja a Nagyítás a könyvjelzőre gombot.

Könyvjelző törlése

Jelölje ki a könyvjelzőt és kattintson a deleteSelected Könyvjelző törlése gombra. Erősítse meg a döntését.

Jobb kattintás a könyvjelzőre és válassza a Térbeli könyvjelző törlése menüpontot. Erősítse meg a döntését.

Könyvjelzők exportálása XML-be

Kattintson a sharing Könyvjelzők importálása/exportálása gombra és válassza az sharingExport Exportálást. Az összes könyvjelző (felhasználói és projekt) el lesz mentve egy xml fájlba.

Válasszon ki egy vagy több könyvtárat (felhasználói vagy projekt), vagy alkönyvtárat (csoport), majd jobb kattintás után válassza a sharingExport Térbeli könyvjelzők exportálása… menüpontot. A könyvjelzők kiválasztott része el lesz mentve.

Könyvjelzők importálása XML-ből

Kattintson a sharing Könyvjelzők importálása/exportálása gombra és válassza az sharingImport Importálást. Az xml fájlban található összes könyvjelző importálásra kerül felhasználói könyvjelzőként.

Jobb kattintással a Térbeli könyvjelzők elemen vagy valamelyik könyvtárán (felhasználói vagy projekt), vagy alkönyvtárán (csoport) válassza ki, hogy hova kerüljenek az importált könyvjelzők, majd válassza a sharingImport Térbeli könyvjelzők importálása menüpontot. A műveletet a Térbeli könyvjelzők elemen elvégezve a könyvjelzők a Felhasználói könyvjelzők alá kerülnek.

Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzőt a táblázatban szereplő értékek megváltoztatásával módosíthatja. Szerkesztheti a nevet, a csoportot, a terjedelmet és azt, hogy a projektben legyen-e tárolva.

Jobb kattintás a kívánt könyvjelzőre és válassza a Térbeli könyvjelző szerkesztése… menüpontot. Megnyílik a Könyvjelző szerkesztő, ahol átállíthatja a könyvjelző bármely tulajdonságát úgy, akárcsak a létrehozáskor tenné.

A könyvjelzőt a mappák (felhasználói és projekt) és az almappák (csoportok) között is áthúzhatja.

A könyvjelzőkre úgy is ránagyíthat, hogy beírja a könyvjelző nevét a locator mezőbe.

11.4.4. Dekorációk

A dekorációk közé tartozik a rács, a címfelirat, a copyright címke, a kép, az északjel, a léptékléc és az elrendezés terjedelem. A térkép „díszítésére” szolgálnak térképészeti elemek által.

11.4.4.1. Rács

A addGrid Rács segítségével koordinátarácsot és koordinátafeliratokat adhat a térképvásznhoz.

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Rács… menüpontot.

  ../../../_images/grid_dialog.png

  11.9. ábra A rács párbeszédablak

 2. Jelölje be a checkbox Rács engedélyezése jelölőnégyzetet és állítsa be a rácsot a térképvászonra betöltött rétegeknek megfelelően:

  • A Rács típusa: lehet Vonal vagy Szimbólum

  • A rácsjelek ábrázolására használt Vonal szimbólum vagy Jelölő szimbólum

  • A rácsjelek közti X intervallum és Y intervallum, térképi egységekben

  • A rácsjelek a térképvászon bal alsó sarkától mért X eltolás és Y eltolás mértéke, térképi egységben

  • Az intervallum és eltolás paraméterek következők alapján állíthatók be:

   • A Vászon terjedelem: rácsot hoz létre a vászon szélességének hozzávetőlegesen 1/5-ének megfelelő intervallummal

   • Aktív raszterréteg felbontása

 3. Jelölje be a checkbox Felirat megjelenítése négyzetet, hogy megjelenjenek a rácsjelek koordinátái, majd állítsa be:

  • A Felirat irányát, vagyis hogy a címkék a rácsvonalakhoz viszonyítva hogy jelenjenek meg. Ez lehet:

   • Az összes felirat Vízszintesen vagy Függőlegesen

   • Vízszintes és függőleges, vagyis minden felirat párhuzamosan azzal a rácsjellel, amelyre hivatkozik

   • Határ irányába, vagyis minden felirat követi a vászon határát és merőleges arra a rácsjelre, amelyre hivatkozik

  • A Felirat betűkészlete (szövegformázás, övezet, árnyék…) a betűtípus választó használatával

  • A Távolság a térképkerettől, a margó a felirat és térképvászon széle között. Kényelmes amikor a térképvásznat exportálja például képként vagy PDF-be, és szeretné elkerülni a feliratok levágását a „papír” széleinél.

  • A Koordináta élesség

 4. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, vagy kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

11.4.4.2. Címfelirat

A titleLabel Címfelirat lehetővé teszi a térkép dekorálását egy címmel.

Címfelirat dekoráció hozzáadásához:

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Címfelirat… menüpontot.

  ../../../_images/titleLabel.png

  11.10. ábra A címdekoráció párbeszédablak

 2. Győződjön meg arról, hogy a Címfelirat engedélyezése be van jelölve

 3. Írja be a cím szövegét, amelyet el szeretne helyezni a térképen. Dinamikussá teheti a Kifejezés beszúrása vagy szerkesztése… gombbal.

 4. Válasszon Betűtípust a feliratnak a betűtípus választóban, kihasználva a QGIS bármely szövegformázási lehetőségét. A betűtípus legördülő menü melletti fekete nyílra kattintva gyorsan tudja beállítani a betűszínt és az átlátszóságot.

 5. Válasszon színt a cím Háttérsávjához.

 6. Válassza ki a felirat Elhelyezését a vásznon: a lehetőségek Balra fent, Fent középen (alapértelmezett), Jobbra fent, Balra lent, Lent középen és Jobbra lent.

 7. Finomítsa az elem elhelyezését a vászon széléhez képesti vízszintes és/vagy függőleges Margóval. Ennek az értékei lehetnek milliméterben vagy pixelben, vagy beállíthatók a térképvászon szélességének vagy magasságának százalékaként.

 8. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, vagy kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

11.4.4.4. Kép dekoráció

A addImage Kép lehetővé teszi egy kép (logó, jelmagyarázat, …) elhelyezését a térképvásznon.

Kép hozzáadásához:

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Kép… menüpontot.

  ../../../_images/image_decoration.png

  11.12. ábra A képválasztó párbeszédablak

 2. Győződjön meg arról, hogy a Kép engedélyezése be van jelölve

 3. Válasszon egy bitképet (pl. png vagy jpg) vagy SVG képet a Tallózás gombbal

 4. Ha paraméterezhető SVG képet választott, beállíthatja a Kitöltés és Körvonal színeket. Bitmap képeknél a színbeállítás le van tiltva.

 5. Állítsa be a kép Méretét mm-ben. A kiválasztott kép szélessége a megadott Méretre való átméretezésére szolgál.

 6. Az Elhelyezés legördülő listából válassza ki, hová szeretné helyezni a képet a térképvásznon. Az alapértelmezett pozíció a Balra fent.

 7. Állítsa be a Vízszintes és Függőleges margót a vászon szélétől. Ezek az értékek megadhatóak milliméterben, pixelben vagy a térképvászon szélességének és magasságának százalékában.

 8. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, majd kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

11.4.4.5. Északjel

Az northArrow Északjel lehetővé teszi egy északi irányt mutató nyíl elhelyezését a térképvásznon.

Északjel hozzáadásához:

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Északjel… menüpontot.

  ../../../_images/north_arrow_dialog.png

  11.13. ábra Az Északjel párbeszédablak

 2. Győződjön meg arról, hogy az Északjel engedélyezése be van jelölve

 3. Igény szerint módosíthatja a színt és a méretet, vagy választhat egyéni SVG-t

 4. Ha szeretné, módosíthatja a szöget, vagy válassza az Automatikus beállítást, amivel a QGIS határozza meg az irányt

 5. Opcionálisan válassza ki a pozíciót az Elhelyezés legördülő listából

 6. Finomítsa a jel elhelyezését a vászon széléhez képesti vízszintes és/vagy függőleges Margóval. Ennek az értékei lehetnek milliméterben vagy pixelben, vagy beállíthatók a térképvászon szélességének vagy magasságának százalékaként.

 7. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, majd kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

11.4.4.6. Lépték

A scaleBar Lépték egy egyszerű aránymértéked ad hozzá a térképvászonhoz. Szabályozhatja a lépték stílusát és elhelyezését, valamint a címkézést.

A QGIS a lépték megjelenítéséhez csak a térképével megegyező mértékegységet támogatja. Így ha a projekt koordináta-rendszere métert használ, nem fogja tudni az aránymértéket lábban megjeleníteni. Hasonlóan ha a tizedes fokot használ, nem fogja tudni az aránymérték távolságait méterre állítani.

Léték hozzáadásához:

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Lépték… menüpontot.

  ../../../_images/scale_bar_dialog.png

  11.14. ábra A Lépték párbeszédablak

 2. Győződjön meg arról, hogy a Léték engedélyezése be van jelölve

 3. Válasszon egy stílust a Léptékstílus selectString legördülő listából

 4. Adja meg a Vonal színét selectColor úgy, hogy kiválasztja a kitöltési színt (alapértelmezés: fekete) és a körvonal színét (alapértelmezés: fehér). A léptéksáv kitöltése és körvonala átlátszóvá tehető a színbeviteltől jobbra található lefelé mutató nyílra kattintva.

 5. Válassza ki a lépték betűtípusát a Betűkészlet selectString legördülő listával

 6. Állítsa be a Lépték méretét selectNumber

 7. Opcionálisan jelölje be az checkbox Automatikus egész számra kerekítés átméretezésnél jelölőnégyzetet, hogy mindig könnyen olvasható értékek jelenjenek meg

 8. Válassza ki az elhelyezést az Elhelyezés selectString legördülő listából

 9. Finomítsa az elem elhelyezését a vászon széléhez képesti vízszintes és/vagy függőleges Margóval. Ennek az értékei lehetnek milliméterben vagy pixelben, vagy beállíthatók a térképvászon szélességének vagy magasságának százalékaként.

 10. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, vagy kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

11.4.4.7. Elrendezés határok

Az addMap Elrendezés határok segítségével meg lehet jeleníteni a vásznon a nyomtatási elrendezés(ek) térkép elemeinek terjedelmét. Ha engedélyezve van, akkor az összes nyomtatási elrendezésen szereplő összes térképelem terjedelme megjelenik egy vékony szaggatott határvonallal, valamint a nyomtatási elrendezés és a térképelem nevével. Szabályozhatja a megjelenített elrendezések kiterjedésének stílusát és címkézését. Ez a dekoráció akkor hasznos, ha a térképelemek, például címkék elhelyezését módosítja, és ehhez tudnia kell a nyomtatási elrendezések tényleges látható területét.

../../../_images/decoration_layoutextents_example.png

11.15. ábra Egy példa az elrendezés határok megjelenítésére QGIS-ben, két nyomtatási elrendezéssel. A „Sights” elnevezésű nyomtatási elrendezés két térképelemet, míg a másik nyomtatási elrendezés egy térképelemet tartalmaz.

Elrendezés határok hozzáadásához:

 1. A párbeszédablak megnyitásához válassza a Nézet ► Dekorációk ► Elrendezés határok… menüpontot.

  ../../../_images/decoration_layoutextents.png

  11.16. ábra Az Elrendezés határok párbeszédablak

 2. Győződjön meg arról, hogy a Elrendezéshatárok megjelenítése be van jelölve

 3. Opcionálisan módosítsa a határok szimbólumát és címkézését.

 4. Az Alkalmaz gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a rács megfelelően néz-e ki, majd kattintson az OK gombra, ha biztos benne.

Javaslat

Dekorációs beállítások

Amikor elment egy QGIS projektfájlt, a Rács, Északjel, Lépték, Copyright és Elrendezéshatárok minden módosítása el lesz mentve a projektbe és a projekt következő megnyitásakor vissza lesz állítva.

11.4.5. Annotációs eszközök

Annotations are information added to the map canvas and shown within a balloon. This information can be of different types and annotations are added using the corresponding tools in the Annotations Toolbar:

 • textAnnotation Szöveges annotáció egyénileg formázott szövegekhez

 • htmlAnnotation HTML felirat egy html fájl tartalmának elhelyezése

 • svgAnnotation SVG annotáció egy SVG szimbólum hozzáadása

 • formAnnotation Űrlap annotáció: a vektorréteg attribútumainak megjelenítéséhez hasznos egy testre szabott ui fájl segítségével (lásd 11.17. ábra). Ez hasonló, mint az Egyéni attribútuműrlapok, de egy annotációs buborékon belül jelenik meg. További információkért Tum Sutton videóját érdemes megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=0pDBuSbQ02o&feature=youtu.be&t=2m25s.

../../../_images/custom_annotation.png

11.17. ábra Testreszabott QT Tervező annotációs űrlap

Annotáció hozzáadásához válassza ki a megfelelő eszközt, majd kattintson a térképvászonra. Egy üres buborék jelenik meg. Kattintson rá duplán, és megnyílik az elérhető beállításokat tartalmazó párbeszédablak. A párbeszédablak az összes annotáció típusnál nagyon hasonló:

 • Felül egy fájlválasztó található, ahol megadható az annotáció típusának megfelelő html, svg vagy ui fájl útvonala. Szöveges annotációhoz beírhatja az üzenetet egy szövegmezőbe, és beállíthatja annak megjelenítését a normál betűkészlet-eszközökkel.

 • checkbox Térképhez rögzített pozíció: ha nincs bejelölve, a buborék elhelyezése a képernyő pozícióján alapul (a térkép helyett), ami azt jelenti, hogy mindig megjelenik, függetlenül a térképvászon terjedelmétől.

 • Kapcsolt réteg: az annotációt egy térképréteghez társítja, és csak akkor teszi láthatóvá, ha az a réteg látható.

 • Térképi szimbólum: QGIS szimbólumok segítségével beállítja a buborék horgonypozíciójában lévő jelölőt (ami csak akkor jelenik meg, ha a Térképhez rögzített pozíció be van jelölve).

 • Keretstílus: beállítja a buborék keretének háttérszínét, átlátszóságát, körvonalának színét és vastagságát QGIS szimbólumok használatával.

 • Tartalom margók: beállítja az annotációs keret belső margóit.

../../../_images/annotation.png

11.18. ábra A szöveges annotáció párbeszédablak

Az annotációk akkor választhatóak ki, ha egy annotációs eszköz engedélyezve van. Ezután mozgathatók térképpozíció szerint (a térképjelölő húzásával), vagy csak a buborékot mozgatva. Az annotation Annotációk mozgatása eszköz teszi lehetővé a buborékok mozgatását a térképvásznon.

Egy annotáció törléséhez válassza ki azt, majd nyomja meg a Del vagy Backspace billentyűt, vagy kattintson rá duplán és nyomja meg a tulajdonságok párbeszédablakban a Törlés gombot.

Megjegyzés

Ha Ctrl+T kombinációt nyom, miközben egy Annotációs eszköz (annotáció mozgatás, szöveges annotáció, űrlap annotáció) aktív, az elemek láthatóságának állapota megfordul.

Javaslat

A térkép elrendezése annotációkkal

A térképpel együtt annotációkat is nyomtathat vagy exportálhat, különböző formátumokba az alábbi módokon:

 • a Projekt menüből elérhető térképvászon exportáló eszközökkel

 • nyomtatási elrendezésekkel, ahol be kell jelölje a Térképvászon elemek rajzolása beállítást a megfelelő térképelem tulajdonságai közt

11.4.6. Mérés

11.4.6.1. Általános információ

A QGIS négy eszközt biztosít a geometriák mérésére:

 • interaktív mérőeszközök measure

 • mérés a calculateField Mezőkalkulátorban

 • származtatott mérések az Elemek azonosítása eszközzel

 • a vektorelemző eszköz Vektor ► Geometria eszközök ► Geometria oszlop exportálása/hozzáadása

A mérés működik vetített koordináta-rendszereken (pl. UTM) és vetítetlen adaton. Az első három mérőeszköz a globális projektbeállításoknak megfelelően viselkedik:

 • A legtöbb GIS szoftvertől eltérően az alapértelmezett mérési mód ellipszoidi, a Projekt ► Tulajdonságok… ► Általános lapon megadott ellipszoidot használva. Ez akkor is így van, ha a projekthez földrajzi vagy ha vetített koordináta-rendszert adott meg.

 • Ha a vetített/síkrajzi területet vagy távolságot derékszögű koordináta-rendszerben szeretné kiszámítani, a mérési ellipszoidot „Nincs/Planimetrikus” értékre kell állítani (Projekt ► Tulajdonságok… ► Általános). Az adatokhoz és a projekthez meghatározott földrajzi (azaz nem vetített) koordináta-rendszer esetén azonban a terület- és távolságmérés ellipszoidi lesz.

Azonban sem az azonosító eszköz, sem a mezőkalkulátor nem alakítja át az adatokat a mérés előtt a projekt koordináta-rendszerébe. Ha ezt szeretné elérni, akkor a vektorelemző eszközt kell használnia: Vektor ► Geometria eszközök ► Geometria-attribútumok hozzáadása…. Itt a mérés planimetrikus, hacsak nem ellipszoidi mérést választott.

11.4.6.2. Measure length, areas, bearings and angles interactively

Click the measure icon in the Attribute toolbar to begin measurements. The down arrow near the icon switches between measure length, measureArea area, measureBearing bearing or measureAngle angle. The default unit used in the dialog is the one set in Project ► Properties… ► General menu.

For the Measure Line and the Measure Area the measurements can be done in radioButtonOn Cartesian or radioButtonOn Ellipsoidal measure.

Megjegyzés

A mérőeszköz beállítása

Hossz és terület mérésekor az ablak alján lévő Beállítás gombra kattintva megnyílik a Beállítások ► Beállítások… ► Térképeszközök menü, ahol kiválaszthatja a gumiszalag színét, a mérés pontosságát és a mértékegységek viselkedését. Kiválaszthatja a kívánt mérési vagy szög mértékegységet is, de ne feledje, hogy az aktuális projektben ezeket az értékeket felülírja a Projekt ► Tulajdonságok… ► Általános menübeli választás, és a mérési ablakban végzett választás.

Minden mérőmodul a digitalizáló modul illesztési beállításait használja (lásd az Setting the snapping tolerance and search radius fejezetet). Tehát, ha pontosan egy vonalelem mentén vagy egy felületelem körül szeretne mérni, először állítsa be a réteg illesztésének tűrését. Így már a mérőeszközök használatakor minden egérkattintás (a tűrésbeállításon belül) az adott rétegre fog illeszteni.

The measure Measure Line measures distances between given points. The tool then allows you to click points on the map. Each segment length, as well as the total, shows up in the measure window. To stop measuring, click the right mouse button. Now it is possible to copy all your line measurements at once to the clipboard using the Copy All button.

A teljes hossz mellett található legördülő listával módosíthatja a mérés mértékegységét, akár a mérőeszköz használata közben is («Méter», «Kilométer», «Láb», «Yard», «Mérföld», «Tengeri mérföld», «Centiméter», «Milliméter, «Fok», «Térképi egység»). Ez a mértékegység megmarad a párbeszédablakban, amíg új projektet nem hoznak létre, vagy egy másik projektet meg nem nyitnak.

A párbeszédablak Info szakasza elmagyarázza, hogyan történik a számítások a rendelkezésre álló koordináta-rendszer beállítások alapján.

../../../_images/measure_line.png

11.19. ábra Távolság mérése

measureArea Területmérés: Területet is lehet mérni. A mérési ablakban látható az összesített területméret. Kattintson jobb gombbal a rajzolás leállításához. Az Info rész is elérhető, valamint lehetőség van a különböző területegységek közötti váltásra („Négyzetméter”, „Négyzetkilométer”, „Négyzetláb”, „Négyzet-yard”, „Négyzetmérföld”, „Hektár”, „Angol hold” , „Négyzetcentiméter”, „Négyzetmilliméter”, „Négyzet tengeri mérföld”, „Négyzetfok”, „Térképi egység”).

../../../_images/measure_area.png

11.20. ábra Területmérés

measureBearing Measure Bearing: You can also measure bearings. The cursor becomes cross-shaped. Click to draw the first point of the bearing, then move the cursor to draw the second point. The measurement is displayed in a pop-up dialog.

../../../_images/measure_bearing.png

11.21. ábra Measure Bearing

measureArea Szögmérés: Szögmérésre is van lehetőség. A kurzor kereszt alakra vált. Kattintson az első szakasz meghúzásához, majd mozgassa az egérmutatót és rajzolja meg a kívánt szöget. A mérés megjelenik egy felugró ablakban.

../../../_images/measure_angle.png

11.22. ábra Szögmérés

11.5. Interakció az elemekkel

11.5.1. Elemek kiválasztása

A QGIS számos eszközt biztosít a térképvásznon lévő elemek kiválasztásához. A kiválasztóeszközök elérhetőek a Szerkesztés ► Kiválasztás menüből, vagy a Kiválasztás eszköztárról.

Megjegyzés

A kiválasztóeszközök a pillanatnyilag aktív rétegen működnek.

11.5.1.1. Kiválasztás kézzel a térképvászonról

Egy vagy több elem egérrel történő kiválasztásához az alábbi eszközöket használhatja:

 • selectRectangle Elemek kiválasztása területtel vagy kattintással

 • selectPolygon Elemek kiválasztása felülettel

 • selectFreehand Elemek kiválasztása szabadkézi rajzzal

 • selectRadius Elemek kiválasztása sugárral

Megjegyzés

Az selectPolygon Elemek kiválasztása felülettel kivételével ezek a kézi kiválasztóeszközök lehetővé teszik, hogy egyetlen kattintással jelölje ki az elemeket a térképvásznon.

Megjegyzés

A selectPolygon Elemek kiválasztása felülettel eszköz használatával egy meglévő felület elemmel (bármely rétegről) választhatja ki az aktív réteg átfedő elemeit. Kattintson jobb gombbal a felületre; a helyi menüben megjelenik azon felületek listája, melyeken belül esik a kattintás helye – válassza ki kívánt felületet. Az aktív réteg összes átfedő eleme ki lesz jelölve.

Javaslat

A Szerkesztés ► Kiválasztás ► Elemek újbóli kiválasztása segítségével megismételheti az előző kiválasztást. Nagyon hasznos, ha a gondosan elvégzett kiválasztás után véletlenül máshová kattint, és töröli a kiválasztást.

Az selectRectangle Elemek kiválasztása eszköz használata közben nyomva tartott Shift vagy Ctrl átváltja a kiválasztást (azaz hozzáad az aktuális kiválasztáshoz, vagy eltávolít belőle).

A többi eszköz esetében különböző viselkedések érhetőek el, ha nyomva tartja az alábbi billentyűket:

 • Shift: elemek hozzáadása az aktuális kiválasztáshoz

 • Ctrl: elemek eltávolítása az aktuális kiválasztásból

 • Ctrl+Shift: metszi az aktuális kiválasztást, pl. a kiválasztottak közül csak az átfedő elemeket tartja meg

 • Alt: olyan elemek kiválasztása, amelyek teljes mértékben a kijelölt alakzaton belül vannak. Kombinálva a Shift vagy Ctrl billentyűvel az aktuális kiválasztáshoz hozzá lehet adni, vagy eltávolítani belőle.

11.5.1.2. Automatikus kiválasztás

A többi kiválasztóeszköz – többségük elérhető az Attribútumtáblából –, a kiválasztást az elemek attribútumai vagy a kiválasztási állapotuk alapján végzi. Ne feledje, az attribútumtábla és a térképvászon ugyanazt az információt közlik, így ha kiválaszt egy elemet az attribútumtáblában, az a térképvásznon is ki lesz választva.

 • expressionSelect Kiválasztás kifejezéssel… elemek kiválasztása a kifejezés párbeszédablak segítségével

 • formSelect Elemek kiválasztása érék szerint… vagy nyomja meg az F3 billentyűt

 • deselectAll Elemkiválasztás megszüntetése minden rétegen vagy nyomjon Ctrl+Alt+A billentyűkombinációt, hogy megszüntesse a kiválasztást az összes rétegen

 • deselectActiveLayer Elemkiválasztás megszüntetése a jelenleg aktív rétegen vagy nyomjon Ctrl+Shift+A billentyűkombinációt

 • selectAll Összes elem kiválasztása vagy nyomjon Ctrl+A billentyűkombinációt, hogy minden elemet kiválasszon az aktuális rétegen

 • invertSelection Elemkiválasztás megfordítása megfordítja az elemek kiválasztását az aktív rétegen

 • selectLocation Kiválasztás pozíció alapján az elemeket a más elemekkel való térbeli viszonyul alapján választja ki (ugyanazon, vagy egy másik rétegen – lásd Select by location)

Ha például a regions.shp QGIS mintaadatban olyan régiókat szeretne találni, amelyek városrészek, az alábbiakat teheti:

 1. Használja az expressionSelect Elemek kiválasztása kifejezéssel ikont

 2. Nyissa le a Mezők és értékek csoportot

 3. Kattintson duplán a kívánt mezőre („TYPE_2”)

 4. Kattintson a Minden egyedi gombra jobb oldalon megjelenő panelre

 5. A listában kattintson duplán a «Borough» elemre. A Kifejezés szerkesztőmezőbe írja a következő lekérdezést:

  "TYPE_2" = 'Borough'
  
 6. Kattintson az Elemek kiválasztása gombra

A kifejezésszerkesztő párbeszédablakban használhatja a Függvénylista ► Legutóbbi (kiválasztás) csoport elemeit is, hogy megismételje a korábban használt kiválasztásokat. A párbeszédablak a 20 utoljára használt kifejezésre emlékszik. További információért és példákért lásd a Kifejezések fejezetet.

Javaslat

Kiválasztás mentése új fájlba

A kiválasztott elemeket elmentheti egy Új ideiglenes munkarétegre vagy egy Új vektorrétegre a kívánt formátumban a Szerkesztés ► Elemek másolása és a Szerkesztés ► Elemek beillesztése mint használatával.

11.5.1.3. Elemek kiválasztása érték szerint

Ez a kiválasztó eszköz megnyitja a réteg űrlapját, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy kiválaszthassa, hogy az egyes mezőkben milyen értéket kell keresni, a keresés legyen-e kis- és nagybetű érzékeny, és hogy milyen műveletet kell használni. Az eszköz automatikus kiegészítéssel is rendelkezik, amely automatikusan kitölti a keresőmezőt a meglévő értékekkel.

../../../_images/select_by_value.png

11.23. ábra Elemek szűrése/kiválasztása az űrlap párbeszédablakon

Az egyes mezők mellett van egy legördülő lista a keresési viselkedés szabályozására szolgáló lehetőségekkel:

Keresési lehetőség

Karakterlánc

Numerikus

Dátum

Mező kizárása a keresésből

checkbox

checkbox

checkbox

Egyenlő (=)

checkbox

checkbox

checkbox

Nem egyenlő (≠)

checkbox

checkbox

checkbox

Nagyobb mint (>)

checkbox

checkbox

Kisebb mint (<)

checkbox

checkbox

Nagyobb vagy egyenlő (≥)

checkbox

checkbox

Kisebb vagy egyenlő (≤)

checkbox

checkbox

Közötte (magába foglaló)

checkbox

checkbox

Nincs közötte (inclusive)

checkbox

checkbox

Tartalmaz

checkbox

Nem tartalmaz

checkbox

Hiányzik (null)

checkbox

checkbox

checkbox

Nem hiányzik (not null)

checkbox

checkbox

checkbox

Kezdődik

checkbox

Végződik

checkbox

Karakterlánc összehasonlításhoz ezeken kívül használható a checkbox Kis- és nagybetű opció.

Az összes keresési feltétel megadása után kattintson az Elemek kiválasztása gombra, hogy kiválassza az illeszkedő elemeket. További lehetőségek a legördülőben:

 • Elemek kiválasztása

 • Hozzáadás az aktuális kiválasztáshoz

 • Eltávolítás az aktuális kiválasztásból

 • Aktuális kiválasztás szűrése

Az összes keresési opciót törölheti az Űrlap visszaállítása gombbal.

A feltételek megadása után a következőket teheti:

 • Nagyítás az elemekre a térképvásznon anélkül, hogy ki kéne választani elemeket

 • Az Elemek felvillantása kiemeli az illeszkedő elemeket. Ez egy praktikus módja egy elem azonosításának kijelölés vagy az Azonosítás eszköz használata nélkül. Vegye figyelembe, hogy a felvillantás nem változtatja meg a térképvászon terjedelmét, így csak az aktuális térképvászon határain belülre eső elemek lesznek láthatóak..

11.5.2. Elemek azonosítása

Az Azonosítás eszközzel interakcióba léphet a térképvászonnal, és egy felugró ablakban információkat kaphat az elemekről. Elemek azonosításához használható:

 • Nézet ► Elemek azonosítása

 • Ctrl+Shift+I (vagy osx Cmd+Shift+I),

 • identify Elemek azonosítása ikon az Attribútumok eszköztáron

11.5.2.1. Az Elemek azonosítása eszköz használata

A QGIS az elemek azonosítására számos lehetőséget kínál az identify Elemek azonosítása eszközzel:

 • a bal kattintás azonosítja az elemeket az Azonosítás eredmények panelen beállított kiválasztási módnak és kiválasztási maszknak megfelelően

 • a jobb kattintás az Azonosítás eredmények panelen beállított Elem(ek) azonosítása kiválasztási módban lekéri az összes látható réteg minden közeli elemét. Megnyílik egy helyi menü, melynek segítségével pontosabban tudja kiválasztani az azonosítandó elemeket vagy az azokon végrehajtandó műveletet.

 • a jobb kattintás az Azonosítás eredmények panelen beállított Elemek azonosítása poligonnal kiválasztási módban azonosítja a választott meglévő felülettel átfedő elemeket, az Azonosítás eredmények panelen beállított kiválasztási maszknak megfelelően

Javaslat

Rétegek szűrése az Elemek azonosítása eszköz lekérdezéseihez

A Projekt ► Tulajdonságok… ► Adatforrások lap Réteg képességei alatt az Azonosítható oszlopból vegye ki a pipát annál a rétegnél, amit nem szeretne lekérdezni az identify Elemek azonosítása használatakor, az Aktuális rétegtől eltérő üzemmódokban. Ez egy kényelmes lehetőség arra, hogy csak az önt érdeklő rétegekről kapjon találatokat.

Ha rákattint elem(ek)re, az Azonosítás eredmények párbeszédablak felsorolja a kattintott elemeke vonatkozó információkat. Az alapértelmezett nézet a fa nézet, amiben az első elem a réteg neve, a gyerekei pedig az azonosított elemek. Minden elemet egy név mező és az értéke ír le. Ez az a mező, ami a Rétegtulajdonságok ► Térképtippek lapon be van állítva. Ezt követi az elem összes többi adata.

11.5.2.2. Eleminformáció

Az Azonosítás eredmények párbeszédablak testre szabható, hogy csak a megadott mezőket jelenítse meg, de alapértelmezetten az alábbi információkat mutatja:

 • Az elem megjelenítendő neve;

 • Műveletek: Az elemek azonosítása ablakhoz műveleteket lehet hozzáadni. A művelet a címkéjére kattintva futtatható. Alapértelmezetten egy művelet van hozzáadva, az Elem űrlap megjelenítése szerkesztéshez. További műveleteket definiálhat a rétegtulajdonságok párbeszédablakban (lásd Actions Properties).

 • Származtatott: Ezek az információk más információkból vannak kiszámítva:

  • általános információk az elem geometriájáról:

   • a geometria típusától függően a hossz, kerület vagy terület derékszögű mérése a réteg koordináta-rendszerének mértékegységében. 3D vektorok esetében elérhető a derékszögű vonalhossz.

   • a geometria típusától és attól függően, hogy a Mérésekhez be lett-e állítva ellipszoid a projekttulajdonságok párbeszédablakban, a hossz, kerület és terület ellipszoidon vett értékei a megadott mértékegységben.

   • az elem geometriájának részeinek száma és a kattintott rész sorszáma

   • az elem töréspontjainak száma

  • koordináta információ a projekttulajdonságok Koordináta megjelenítés beállítása szerint:

   • a kattintott pont X és Y koordinátái

   • a kattintott ponthoz legközelebbi töréspont száma

   • a legközelebbi töréspont X és Y koordinátái (és Z/M ha van)

   • Ha egy íves szakaszra kattint, annak a sugara is megjelenik.

 • Adatattribútumok: A kattintott elem attribútummezőinek és értékeinek listája

 • információ a kapcsolódó gyerek elemről, ha meg lett adva kapcsolatot:

  • a kapcsolat neve

  • a referencia mező bejegyzése, pl a kapcsolódó gyerek elem neve

  • Műveletek: a rétegtulajdonságok párbeszédablakban meghatározott műveletek listája (lásd Actions Properties) és az alapértelmezett Elem űrlap megjelenítése.

  • Adatattribútumok: A kapcsolódó gyerek elem attribútummezőinek és értékeinek listája

Megjegyzés

Az Azonosítás eredmények panelen lévő elemek attribútumaiban szereplő hivatkozások kattinthatóak, az alapértelmezett böngészőben nyílnak meg.

../../../_images/identify_features.png

11.24. ábra Az Azonosítás eredmények párbeszédablak

11.5.2.3. Azonosítás eredmények párbeszédablak

Az ablak fejlécében pár eszköz található:

 • formView Űrlap megnyitása: az aktuális elem űrlapjának megnyitása

 • expandTree Fa szétnyitása

 • collapseTree Fa összezárása

 • expandNewTree Új eredmények kibontása alapértelmezetten: meghatározza, hogy a következő azonosított elem információit össze kell-e csukni vagy ki kell bontani

 • deselectAll Eredmények törlése

 • editCopy Kiválasztott elem másolása vágólapra

 • filePrint Kiválasztott HTML válasz nyomtatása

 • azonosításra lekérendő elemek kiválasztásának módja

  • identifyByRectangle Elemek azonosítása területtel vagy egy kattintással

  • identifyByPolygon Elemek azonosítása felülettel

  • identifyByFreehand Elemek azonosítása szabadkézi rajzzal

  • identifyByRadius Elemek sugárral sugárral

  Megjegyzés

  Az identifyByPolygon Elemek azonosítása felülettel használatakor jobb gombbal kattintva egy meglévő felületre használhatja azt az átfedő elemek azonosítására egy másik rétegen.

Az ablak alján találhatók a Mód és Nézet legördülő listák. A Mód határozza meg, hogy melyik réteg elemei legyenek azonosítva:

 • Current layer: only features from the selected layers are identified. If a group is selected, features from its visible layers are identified. If there is no selection then only the current layer is identified.

 • Fentről le, elsőnél megáll: csak a felső látható réteg elemei.

 • Fentről le: a látható rétegek összes eleme. Az eredmények a panelen jelennek meg.

 • Réteg kiválasztása: megnyitja a helyi menüt, ahonnan kiválasztható, hogy melyik réteg elemei legyenek azonosítva, hasonlóan a jobb kattintáshoz. Csak a kiválasztott elemek jelennek meg a találatok közt.

A Nézet a következőkre állítható: Fa, Táblázat vagy Grafikon. A «Táblázat» és a «Grafikon» nézet csak raszterrétegeknél állítható be.

Az azonosítás eszközben megadható az options Azonosítás beállítások alatt az checkbox Űrlap automatikus megnyitása, ha csak egy találat van. Ha be van jelölve, akkor minden alkalommal, amikor csak egy elemet sikerült azonosítani, megnyílik annak attribútuműrlapja. Ez egy praktikus módja az elem attribútumainak gyors szerkesztésének.

További lehetőségek az azonosított elem helyi menüjében találhatók. Például a helyi menüből a következőket teheti:

 • Eleműrlap megtekintése

 • Nagyítás az elemre

 • Elem másolása: Másolja az összes elem geometriáját és attribútumait

 • Elemkiválasztás átváltása: Azonosított elem hozzáadása a kiválasztáshoz

 • Attribútumérték másolása: Csak a kattintott attribútum értékének másolása

 • Elemattribútumok másolása: Másolja az elem attribútumait

 • Eredmények törlése: Eltávolítja a találatokat az ablakból

 • Kiemelések megszüntetése: Elemek kiemelésének eltávolítása a térképről

 • Összes kiemelése

 • Réteg kiemelése

 • Réteg aktiválása: Kiválasztja az aktiválni kívánt réteget

 • Rétegtulajdonságok: Megnyitja a rétegtulajdonságok párbeszédablakot

 • Összes kibontása

 • Összes becsukása

11.6. Rétegtulajdonságok mentése és megosztása

11.6.1. Egyéni stílusok kezelése

Amikor hozzáadunk egy vektorréteget a térképvászonhoz, a QGIS az elemek megjelenítéséhez alapértelmezetten hozzárendel egy véletlen szimbólumot/színt. Ezen felül beállíthat egy alapértelmezett szimbólumot a Projekt ► Tulajdonságok… ► Alapértelmezett stílusok alatt, amely a geometria típusától függően automatikusan alkalmazva lesz minden újonnan hozzáadott rétegen.

Legtöbbször azonban inkább egy egyéni és összetettebb stílust szeretne, amely automatikusan vagy manuálisan alkalmazható a rétegekre (csekély erőfeszítéssel). Ezt a Réteg tulajdonságai párbeszédablak alján található Stílus menü használatával érheti el. Ez a menü lehetőségeket kínál stílusok létrehozására, betöltésére és kezelésére.

A stílus a rétegtulajdonságok párbeszédablakban megadott összes információt eltárolja, ami a réteg megjelenítéséhez vagy a réteggel való interakcióhoz szükséges (beleértve a szimbólumokat, címkézést, mező- és űrlapdefiníciókat, műveleteket, diagramokat…) a vektorrétegek esetében vagy rasztereknél a pixeleket (sáv- vagy színmegjelenítés, átlátszóság, piramisok, hisztogram…).

../../../_images/style_combobox.png

11.25. ábra Vektorrétegek Stílus legördülő menüjének beállításai

Alapértelmezetten a betöltött rétegekre alkalmazott stílus neve alapértelmezett. Amikor megtalálta a réteg számára ideális és megfelelő megjelenítést, elmentheti azt a selectString Stílus legördülő menüre kattintva majd kiválasztva:

 • Jelenlegi átnevezése: Az aktív stílust átnevezi és frissíti az aktuális beállításokkal

 • Hozzáadás: Új stílus jön létre a jelenlegi beállításokkal. Alapértelmezés szerint a QGIS projektfájlba kerül mentésre. A stílus másik fájlba vagy adatbázisba mentését lásd alább

 • Eltávolítás: Törli a nem kívánt stílust, ha egynél több stílust adott meg a réteghez.

A Stílus legördülő lista alján megtalálja a réteghez felvett stílusokat, köztük kipiálva az aktívat.

Vegye figyelembe, hogy minden alkalommal, amikor érvényesíti a rétegtulajdonságok párbeszédablakot, az aktív stílus frissül az Ön által végzett változtatásokkal.

Egy réteghez tetszőleges számú stílust hozhat létre, de egyszerre csak egy lehet aktív. ez a Térképtémákkal kombinálva gyors és hatékony módjal az összetett projektek kezelésének anélkül, hogy a jelmagyarázat bármely rétegéről másolatot kéne létrehozni.

Megjegyzés

Tekintettel arra, hogy a rétegtulajdonságok módosításakor a változtatások az aktív stílusban tárolódnak, mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő stílust szerkeszti, hogy elkerülje a térképtémában használt stílus téves megváltoztatását.

Javaslat

Stílusok kezelése a réteg helyi menüjéből

Kattintson jobb gombbal a rétegre a Rétegek panelen rétegstílusok másolásához, beillesztéséhez, hozzáadásához vagy átnevezéséhez.

11.6.2. Stílusok tárolása fájlban vagy adatbázisban

A Stílus legördülő menüben létrehozott stílusok alapértelmezetten a projekten belül vannak elmentve és a projektben rétegről rétegre másolhatók és beilleszthetők, viszont lehetséges őket a projekten kívülre is menteni azért, hogy egy másik projektbe be lehessen tölteni.

11.6.2.1. Mentés szövegfájlba

A selectString Stílus ► Stílus mentése menüpontra kattintva elmentheti a stílust mint:

 • QGIS rétegstílus fájl (.qml)

 • SLD fájl (.sld), csak vektorrétegekhez érhető el

Fájlalapú formátumú rétegeknél (.shp, .tab…), Mentés alapértelmezettként egy .qml fájlt készít a réteghez (azonos néven). SLD-k bármilyen típusú megjelenítésből exportálhatók – egy szimbólum, kategorizált, fokozatos vagy szabályalapú –, viszont SLD importálásakor vagy „egy szimbólum” vagy „szabályalapú” megjelenítés jön létre.

11.6.2.2. Mentés adatbázisba

A vektorrétegek stílusai adatbázisban is tárolhatóak, amennyiben a réteg adatforrása az adatbázis-szolgáltató. A támogatott formátumok: PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, MSSQL és Oracle. A rétegstílus egy adatbázistáblába lesz mentve (layer_styles néven). Kattintson a Stílus mentése… ► Mentés adatbázisba elemre, majd töltse ki a párbeszédablak mezőit: adjon a stílusnak nevet, leírást, .ui fájlt (ha van) és jelölje be, hogy legyen-e a stílus az alapértelmezett.

Egyetlen táblába több stílust is menthet az adatbázisban, viszont ezek közül csak egy lehet alapértelmezett stílus. Alapértelmezett stílusok menthetőek a réteg adatbázisba vagy a qgis.db-be, az aktív felhasználói profilkönyvtárban lévő helyi SQLite adatbázisba.

../../../_images/save_style_database.png

11.26. ábra Stílus mentése adatbázisba párbeszédablak

Javaslat

Stílusok megosztása adatbázisok között

Csak akkor mentheti el a stílusát egy adatbázisba, ha a réteg is ilyen adatbázisból származik. Az adatbázisokat nem lehet keverni (például a réteg Oracle-ben, a stílus pedig MSSQL-ben). Ha a stílus meg szeretné osztani adatbázisok között, használjon inkább szövegfájlt.

Megjegyzés

Problémákba ütközhet, amikor a layer_styles táblát PostgreSQL adatbázismentésből állítja vissza. A probléma megoldásához kövesse a QGIS layer_style table and database backup.

11.6.2.3. Stílus betöltése

Réteg betöltésekor a QGIS-be, ha már létezik alapértelmezett stílus ehhez a réteghez, a QGIS ezzel a stílussal tölti be a réteget. Viszont a Stílus ► Alapértelmezett visszaállítása is megkeresi és betölti ezt a fájlt, lecserélve a réteg aktuális stílusát.

A Stílus ► Stílus betöltése segít alkalmazni egy rétegre bármely elmentett stílust. Míg a szöveges stílusfájlok (.sld és .qml) bármilyen rétegre alkalmazhatóak annak formátumától függetlenül, az adatbázisban tárolt stílusok betöltése csak akkor lehetséges, ha a réteg is abból az adatbázisból származik vagy a stílus van a QGIS helyi adatbázisában.

Az Adatbázis Stíluskezelő párbeszédablak az adatbázisban található rétegekhez kapcsolódó stílusok listáját és a benne elmentett összes többi stílust jeleníti meg névvel és leírással.

Javaslat

Rétegstílus gyors megosztása a projekten belül

A rétegstílusokat projekten belül is megoszthatja fájl- vagy adatbázisstílus importálása nélkül: kattintson jobb gombbal a rétegre a Rétegek panelen és a Stílusok legördülő menüből másolja a réteg stílusát, majd illessze be egy csoportra vagy a kiválasztott rétegekre. A stílus az összes, az eredetivel azonos típusú (vektor vagy raszter) rétegen alkalmazva lesz. Vektorréteg esetében a geometria típusának is egyeznie kell (pont, vonal vagy felület).

11.6.3. Rétegdefiníciós fájl

A rétegdefiníciók elmenthetőek Rétegdefiníciós fájlként (.qlr) az aktív réteg helyi menüjéből: Exportálás ► Mentés rétegdefiníciós fájlként…. A rétegdefiníciós fájl (.qlr) hivatkozik a réteg adatforrására és stílusaira. A .qlr fájlok megjelennek a Böngésző panelen, és felhasználhatók a rétegek hozzáadására (a mentett stílussal együtt) a Rétegek panelhez. A .qlr fájlokat a rendszer fájlkezelőjéből is a térképre húzhatja fogd és vidd módszerrel.

11.7. Documenting your data

In addition to displaying and symbolizing the data in the layers, QGIS allows you to fill:

 • metadata: information to help people find and understand the dataset, how they can access and use it… these are properties of the datasource and can live out of the QGIS project.

 • notes: instructions and comments regarding the layer in the current project

11.7.1. Metadata

In the layer properties dialog, the editMetadata Metadata tab provides you with options to create and edit a metadata report on your layer.

Information to fill concern:

 • the data Identification: basic attribution of the dataset (parent, identifier, title, abstract, language…);

 • the Categories the data belongs to. Alongside the ISO categories, you can add custom ones;

 • the Keywords to retrieve the data and associated concepts following a standard based vocabulary;

 • the Access to the dataset (licenses, rights, fees, and constraints);

 • the Extent of the dataset, either spatial one (CRS, map extent, altitudes) or temporal;

 • the Contact of the owner(s) of the dataset;

 • the Links to ancillary resources and related information;

 • the History of the dataset.

A summary of the filled information is provided in the Validation tab and helps you identify potential issues related to the form. You can then either fix them or ignore them.

Metadata are currently saved in the project file. They can also be saved in a .qmd file alongside file based layers or in a local .sqlite database for remote layers (e.g. PostGIS).

11.7.2. Layer notes

Layer notes allow you to document the layer within the current project. They can be place to store important messages for users of the project like to do lists, instructions, warnings, …

From the layer’s contextual menu in Layers panel, select Add layer notes… and fill the open dialog with necessary texts.

../../../_images/layer_notes.png

11.27. ábra Adding notes to a layer

The Add layer notes dialog provides a html-based multiline text box with a complete set of tools for:

 • text manipulation: cut, copy, paste, undo, redo

 • characters formatting, applied to all or parts of the contents: font size and color, bold, italic, underline, strikethrough, background color, URL highlighting

 • paragraph structuring: bullet and numbered lists, indentation, predefined headings

 • file insertion, even with drag-and-drop

 • editing with HTML coding

From the drop-down at the far right of the toolbar, you can:

 • Remove all formatting

 • Remove character formatting

 • Clear all content

In the Layers panel, a layer with a note is assigned the indicatorNotes icon which, upon hover, displays the note. Click the icon to edit the note. You can as well right-click the layer and Edit layer note… or Remove layer note.

Megjegyzés

Notes are part of the layer style and can be saved in the .qml or .qlr file. They can also be transferred from one layer to another while copy-pasting the layer style.

11.8. Értékek tárolása változókban

In QGIS, you can use variables to store useful recurrent values (e.g. the project’s title, or the user’s full name) that can be used in expressions. Variables can be defined at the application’s global level, project level, layer level, processing modeler level, layout level, and layout item’s level. Just like CSS cascading rules, variables can be overwritten - e.g., a project level variable will overwrite any application global level variables set with the same name. You can use these variables to build text strings or other custom expressions using the @ character before the variable name. For example in print layout creating a label with this content:

This map was made using QGIS [% @qgis_version %]. The project file for this
map is: [% @project_path %]

A címkét így jeleníti meg:

This map was made using QGIS 3.4.4-Madeira. The project file for this map is:
/gis/qgis-user-conference-2019.qgs

Az előre beállított, csak olvasható változókon kívül a fent említett szintek bármelyikéhez megadhat saját egyéni változókat. Kezelheti a:

A szerkeszthető változóktól való megkülönböztetés érdekében a csak olvasható változók nevei és értékei dőlt betűvel jelennek meg. Másrészt az alacsonyabb szintű változók által felülírt magasabb szintű változók át vannak húzva.

../../../_images/options_variables.png

11.28. ábra Változószerkesztő a projekt szintjén

Megjegyzés

A változókról bővebben olvashat és néhány példát is talál Nyall Dawson Exploring variables in QGIS 2.12, part 1, part 2 and part 3 blogbejegyzéseiben.

11.9. Hitelesítés

A QGIS képes biztonságos módon tárolni/lekérni a hitelesítési adatokat. A felhasználók biztonságosan hitelesítési konfigurációkba menthetik a hitelesítési adataikat, amelyek egy hordozható adatbázisban tárolódnak, alkalmazhatók kiszolgáló- vagy adatbázis-kapcsolatokra, és biztonságosan lehet hivatkozni rájuk projekt- vagy beállításfájlokban az azonosító tokenjeik segítségével. További információkért lásd: Hitelesítési rendszer.

A hitelesítési rendszer és a hordozható adatbázis előkészítésekor be kell állítani egy mesterjelszót.

11.10. Gyakori felületi elemek

A QGIS-ben van néhány lehetőség, amelyekkel gyakran kell dolgoznia. A kényelem kedvéért ezekhez a QGIS speciális felületi elemeket biztosít, amelyeket alább mutatunk be.

11.10.1. Színválasztó

11.10.1.1. A színválasztó párbeszédablak

A Szín választása párbeszédablak megjelenik, amikor egy szín kiválasztásához a selectColor ikonra kattint. Ennek a párbeszédablaknak a funkciói a Beállítások ► Beállítások… ► Általános alatti A környezet saját színválasztó párbeszédablakának használata jelölőnégyzet állapotától függnek. Ha be van jelölve, a színválasztó párbeszédablak a QGIS-t futtató rendszer sajátja. Ellenkező esetben a QGIS saját színválasztója jelenik meg.

A saját színválasztó párbeszédablakban négy fül található, amelyek lehetővé teszik a szín kiválasztását colorBox Színskála, colorWheel Színkerék, colorSwatches Színminták vagy colorPicker Színmintavevő segítségével. Az első két fülön az összes lehetséges színkombinációt eléri és alkalmazhatja a választott színt az elemre.

../../../_images/color_selector_ramp.png

11.29. ábra A színválasztó skála fül

A colorSwatches Színminták fülön színpaletták listájából választhat (részletekért lásd Colors Settings). A Legutóbbi színeken kívül a többi paletta módosítható a keret alatt található symbologyAdd Aktuális szín hozzáadása és symbologyRemove Kiválasztott szín eltávolítása gombok segítségével.

A paletta legördülő menüje melletti gomb további lehetőségeket kínál:

 • színek másolása, beillesztése, importálás és exportálása

 • színpaletták létrehozása, importálása és eltávolítása

 • az egyéni paletták hozzáadása a színválasztóhoz a Mutassa a színgombokon menüelemmel (lásd 11.31. ábra)

../../../_images/color_selector_recent_colors.png

11.30. ábra Színválasztó minták fül

Egy másik lehetőség a colorPicker Színmintavevő használata, amivel mintát vehet a QGIS felhasználói felületének bármely kurzor alatti részéről, vagy akár más alkalmazásról: nyomja meg a szóközt, miközben a fül aktív, mozgassa az egeret a kívánt szín fölé, majd kattintson rá, vagy nyomja meg ismét a szóközt. A mintavevő aktiválásához használhatja a Mintavétel gombot is.

Bármelyik módszert is használja, a kiválasztott színt mindig a HSV (árnyalat, telítettség, érték) és az RGB (vörös, zöld, kék) értékek színcsúszkája írja le. A szín HTML jelöléssel is azonosítható.

A színek módosításához egyszerűen csak kattintson a színkörre vagy a rámpára vagy a színparaméterek csúszkájára. A paramétereket állíthatja a mellette lévő számbeviteli mező segítségével, vagy az egér görgővel a megfelelő csúszka fölött görgetve. A szín HTML jelöléssel is megadhatja. És végül az Átlátszatlanság csúszkával szabályozhatja az áttetszőség szintjét.

A párbeszédablak vizuális összehasonlítást is biztosít a Régi szín (az objektumra alkalmazott) és a Jelenlegi (ami ki lett választva) között. Fogd és vidd módszerrel vagy a atlasNext Szín hozzáadása a mintákhoz gombbal bármelyik színt el lehet menteni az egyik gyorsan elérhető helyre.

Javaslat

Szín gyors módosítása

Húzzon egy színválasztót egy másikra a színének alkalmazásához.

11.10.1.2. A legördülő szín gyors gomb

Kattintson a selectColor színgomb melletti legördülő nyílra, és megjelenik egy gyors színválasztásra használható ablak. Ezzel a gyors gombbal elérhető:

 • egy színkerék, amiről színt lehet venni

 • egy alfa csatorna csúszka a szín átlátszóságának módosításához

 • a Mutassa a színgombokon segítségével korábban beállított színpaletták

 • az aktuális szín másolása és beillesztése más felületi elemekre

 • színmintavevés a számítógép kijelzőjének bármely részéről

 • szín kiválasztása a színválasztó párbeszédablakból

 • szín gyors módosítása áthúzással egyik felületi elemről a másikra

Megjegyzés

Ha a színválasztó adatvezérelt tulajdonságok segítségével projekt színekre van állítva, a fenti színmódosító funkciók nem érhetőek el. Először törölje a definíciót a Szín szétkapcsolása vagy Törlés menüelemmel.

../../../_images/quick_color_selector.png

11.31. ábra A gyors színválasztó menü

11.10.1.3. A legördülő színskála gyors gomb

A színskála praktikus módja annak, hogy egy teljes színkészletet alkalmazzon egy vagy több elemre. A létrehozásukat a Színskála beállítása szakaszban tárgyaljuk részletesen. A selectColorRamp színskála gombot megnyomva megnyílik a színskála párbeszédablak, lehetővé téve a tulajdonságok módosítását.

../../../_images/color_ramp_brewer.png

11.32. ábra Színkeverő skála testreszabása

A gomb jobb szélén lévő legördülő menüből további színskálák és beállítások érhetőek el:

 • Színskála invertálása

 • unchecked Random Colors: available only in some contexts (e.g., when a color ramp is being used for a layer symbology), checking this entry creates and applies a color ramp with random colors. It also enables a Shuffle random colors entry to regenerate a new random color ramp if the current one is not satisfactory.

 • a gradient vagy catalog: cpt-city színskálák előnézete, amik a Stíluskezelő párbeszédablakban Kedvencként lettek megjelölve

 • Összes színskála a kompatibilis színskálák adatbázisának eléréséhez

 • Bármely típusú Új színskála létrehozása…, amely az aktuális vezérlőben használható (vegye figyelembe, hogy ez a színskála máshol nem lesz elérhető, hacsak nem menti a könyvtárba)

 • Színskála szerkesztése…, ugyanaz, mint az egész színskála gombra kattintva

 • Színskála mentése…, az aktuális, testre szabott színskála mentése a stíluskönyvtárba

../../../_images/quick_colorramp_selector.png

11.33. ábra A gyors színskála választó menü

11.10.2. Szimbólumválasztó

A Szimbólumválasztó gyors gomb kényelmes eszköz, ha egy elem szimbólumtulajdonságait szeretné beállítani. A legördülő nyílra kattintva az alábbi műveletek jelennek meg, a legördülő színválasztóval együtt:

 • Szimbólum szerkesztése: ugyanaz, mint a szimbólumválasztó megnyomása. Megnyitja a párbeszédablakot, ahol beállíthatóak a szimbólum paraméterei.

 • Szimbólum másolása az aktuális elemről

 • Szimbólum beillesztése az aktuális elemre, meggyorsítva a beállítást

11.10.3. Remote or embedded file selector

Along with the file selector widget, the button will sometimes show a drop-down arrow. This is usually available when using:

 • an SVG file in a symbol or a label

 • a raster image to customize symbols, labels, textures or decorations

Pressing the arrow will provide you with a menu to:

 • load the file from the file system: the file is identified through the file path and QGIS needs to resolve the path in order to display the corresponding image

 • load the file from a remote URL: as above, the image will only be loaded on successful retrieval of the remote resource

 • embed the file into the item: the file is embedded inside the current project, style database, or print layout template. The file is then always rendered as part of the item. This is a convenient way to create self-contained projects with custom symbols which can be easily shared amongst different users and installations of QGIS.

 • extract the embedded file from the widget and save it on disk.

11.10.4. Spatial Extent Selector

The Extent selector widget is a convenient shortcut when you want to select a spatial extent to assign to a layer or to limit the actions to run on. Depending on the context, it offers selection between:

 • Current layer extent, e.g. when exporting a layer

 • Calculate from layer ►: uses extent of a layer loaded in the current project

 • Use current Map canvas extent

 • Draw on canvas a rectangle whose coordinates are then used

 • Enter or edit the coordinates as xmin, xmax, ymin, ymax

../../../_images/extent_selector.png

11.34. ábra Extent selector widget

11.10.5. Betűkészletválasztó

A Betűkészletválasztó gyors gomb egy kényelmes eszköz, ha egy szöveg betűtípus tulajdonságait szeretné beállítani (elem címkék, dekorációs címkék, jelmagyarázat szöveg, …). A legördülő nyílra kattintva a következő lehetőségek közül néhány vagy mindegyik megjelenik:

../../../_images/fontselector_widget.png

11.35. ábra Betűkészletválasztó legördülő menü

 • Betűméret a hozzárendelt mértékegységben

 • Legutóbbi betűtípusok ► menü; a jelenlegi betűtípus meg van jelölve (felül)

 • Formátum beállítása…: ugyanaz, mint a betűkészletválasztó megnyomása. A környezettől függően lehet az operációs rendszer alapértelmezett Szövegformázás párbeszédablaka vagy a QGIS saját párbeszédablaka speciális formázási lehetőségekkel (átlátszóság, orientáció, övezet, háttér, árnyék, …), ahogy az a Formatting the label text szakaszban látható.

 • A szöveg Formátum másolása

 • A szöveg Formátum beillesztése, meggyorsítva a beállítást

 • a színválasztó a színek gyors beállításához

11.10.6. Mértékegységválasztó

Az elemek (címkék, szimbólumok, elrendezési elemek stb.) mérete a QGIS-ben nem feltétlenül kötődik sem a projekt mértékegységeihez, sem az adott réteg mértékegységeihez. A tulajdonságok nagy részénél a Mértékegységválasztó legördülő menüje teszi lehetővé, hogy az értékeket a kívánt kinézetnek megfelelően módosítsa (a képernyő felbontása, a papír mérete vagy a terep alapján). Az elérhető mértékegységek a következők:

 • Milliméter

 • Pont

 • Pixel

 • Hüvelyk

 • Meters at Scale: This allows you to always set the size in meters, regardless of what the underlying map units are (e.g. they can be in inches, feet, geographic degrees, …). The size in meters is calculated based on the current project ellipsoid setting and a projection of the distances in meters at the center of the current map extent. For maps in a projected coordinate system this is calculated using projected units. For maps in a geographic (latitude/longitude) based system the size is approximated by calculating meter sizes using ellipsoidal calculations for the vertical scale of the map.

 • Térképi egység: A méret a térképnézet méretarányától függ. Mivel ez túl nagy vagy túl kicsi értékekhez vezethet, használja a lista melletti options gombot, hogy a méretet egy értéktartományra korlátozza a következők alapján:

  • Minimum méretarány és Maximum méretarány: Az érték a térképnézet méretaránya szerint változik, amíg el nem éri a méretarány határok egyikét. A tartományon kívülre érve a legközelebbi méretarány határon lévő érték marad meg.

  • és/vagy Minimum méret és Maximum méret mm-ben: Az érték a térképnézet méretaránya szerint változik, amíg el nem éri a határok egyikét. Ezután határon lévő érték marad meg.

  ../../../_images/adjust_scaling.png

  11.36. ábra Méretarány tartomány szabályozása párbeszédablak

11.10.7. Számformázás

A számformázók lehetővé teszik a numerikus értékek kinézetének formázását, különféle formázási technikák (például tudományos jelölések, pénznemek, százalékértékek stb.) használatával. Ennek egyik felhasználási módja a szöveg beállítása egy elrendezés léptékvonalzóján vagy rögzített táblázatban.

../../../_images/number_formatting.png

11.37. ábra Formatting numeric value

A formátumok különböző kategóriái támogatottak. Legtöbbjüknél beállíthatja a következő numerikus beállítások egy részét vagy mindegyikét:

 • checkbox Ezres elválasztó megjelenítése

 • unchecked Plusz előjel megjelenítése

 • unchecked Záró nullák megjelenítése

De rendelkezhetnek egyéni beállításokkal is. Az elérhető kategóriák:

 • Általános, az alapértelmezett kategória: nem rendelkezik beállításokkal, a szülőelem tulajdonságaiban vagy a globális beállításokban beállított értékeket jeleníti meg.

 • Szám

  • Az érték lehet Kerekítve egy ön által meghatározott számú Tizedesjegyre vagy az Értékes számjegyekre

  • testre szabható az Ezres elválasztó és a Tizedes elválasztó

 • Irány az irányok/irányszögek szöveges megjelenítéséhez a következők használatával:

  • Formátum: az értékek lehetséges tartományai 0 180°, K/Ny utótaggal, -180 +180° és 0 360°

  • Tizedesjegyek száma

 • Pénznem a pénznem értékek szöveges megjelenítéséhez

  • Előtag

  • Utótag

  • Tizedesjegyek száma

 • Törtszám egy tizedestört érték megjelenítése hétköznapi törtszámként (pl. 1/2 a 0.5 helyett)

  • unchecked Unicode alsó/felső index használata. Például ¹/₂ az 1/2 helyett

  • unchecked Dedikált Unicode karakterek használata. Például ½ az 1/2 helyett

  • Ezres elválasztó karakter testre szabása

 • Százalék – hozzáfűz egy % jelet az értékhez, az alábbi beállítási lehetőségekkel:

  • Tizedesjegyek száma

  • Skálázás annak jelzésére, hogy az értékek már eleve százalékokat ábrázolnak (így maradnak úgy, ahogy vannak), vagy törtszámok (így konvertálva lesznek)

 • Tudományos jelölés 2.56e+03 formában. A Tizedesjegyek számát be lehet állítani.

A beállítások élő előnézete a Minta részben látható.

11.10.8. Keverési módok

A QGIS ezekkel az eszközökkel speciális megjelenítési hatásokhoz biztosít különféle beállításokat, amilyeneket a grafikai programokból ismerhet. A keverési módokat rétegeken, elemeken, valamint nyomtatási elrendezés elemeken lehet használni:

 • Normál: Ez a szokásos keverési mód, amely a felső pixel alfa-csatornáját használja az alatta lévő képponthoz való keveréshez.

 • Világosítás: Az előtér és a háttér pixelei közül kiválasztja az egyes összetevők maximumát. Legyen óvatos, az eredmény általában egyenetlen és durva.

 • Szendvicsnegatív: A forrás világos pixelei a cél fölé lesznek rajzolva, míg a sötét pixelei nem. Ez a mód leginkább az egyik elem textúrájának egy másik elemhez keveréséhez hasznos (például domborzatárnyékolás texturálása másik réteggel).

 • Fakítás: Világosítja és telíti az alatta lévő pixelt a felső pixel fényessége alapján. A világosabb felső képpontok az alatta lévő képpontok telítettségét és fényerejét növelik. Ez akkor működik jól, ha a felső képpontok nem túl világosak, egyébként a hatás túl szélsőséges.

 • Hozzáadás: Hozzáadja az egyik elem pixelértékeit egy másikéhoz. A maximális érték feletti értékek esetén (RGB modellben) fehér jelenik meg. Ez a mód az elemek kiemelésére alkalmas.

 • Sötétítés: Az előtér és a háttér pixelei közül megtartja az egyes összetevők legalacsonyabb értékét. A Világosításhoz hasonlóan az eredmény egyenetlen és durva szokott lenni.

 • Szorzás: A felső elem pixelértékei meg lesznek szorozva az alsó elem megfelelő értékeivel. Az eredmény sötétebb.

 • Égetés: A felső elem sötétebb színei sötétítik az alsóbb elemeket. Az égetés az alatta lévő rétegek finomhangolására és színezésére használható.

 • Átfedés: Egyesíti a szorzás és szendvicsnegatív keverési módokat. A világos részek világosabbá, a sötétek sötétebbé válnak.

 • Lágy fény: Nagyon hasonló az átfedéshez, de a szorzás/szendvicsnegatív helyett a színégetés/fakítást használja. Utánozza a lágy fény ragyogását a képen.

 • Kemény fény: A kemény fény is nagyon hasonló az átfedés módhoz. Egy nagyon intenzív fény képre vetülését szándékozik utánozni.

 • Különbség: Kivonja a felső pixelt az alsó pixelből, vagy fordítva, hogy mindig pozitív értéket kapjon. A feketével való keverés nem okoz változást, mivel a különbsége a többi színtől nulla.

 • Kivonás: Az egyik elem pixelértékeinek kivonása a másikéból. A negatív értékek helyett fekete jelenik meg.

11.10.9. Adatvezérelt felülbírálási beállítás

A vektorréteg tulajdonságai párbeszédpanelen vagy a nyomtatási elrendezés beállításaiban sok beállítás mellett látni fog egy dataDefine Adatvezérelt felülbírálás ikont. Ez az eszköz paraméterek értékeinek dinamikus beállítását teszi lehetővé. Ezek alapulhatnak rétegek attribútumait használó kifejezéseken, beépített vagy egyéni függvényeken vagy változókon. Ha engedélyezve van, a vezérlő által visszaadott értéket a rendszer a normál értéktől (jelölőnégyzet, szövegdoboz, csúszka…) függetlenül is alkalmazza a paraméterre.

11.10.9.1. Adatvezérelt felülbírálási menü

Az dataDefine Adatvezérelt felülbírálás ikonra kattintva az alábbi menüpontok láthatóak:

 • Leírás… jelzi, hogy ha a beállítás engedélyezve van, milyen bemenetet vár, mi az érvényes bemeneti típus és a jelenlegi definíció. Ugyanez az információ az egeret az ikon fölé vive is megjelenik.

 • Adattárolás a projektben: gomb lehetővé teszi tulajdonságok tárolását a Auxiliary Storage Properties rendszer használatával.

 • Mezőtípus: a réteg mezőinek egyike, ami megfelel az érvényes beviteli típusnak.

 • Szín: Ha a vezérlő színtulajdonsághoz van kapcsolva, ez a menü hozzáférést biztosít az aktuális projektszínek sémában meghatározott színekhez.

 • Változó: egy menü a felhasználó által definiált változók eléréséhez

 • Szerkesztés… gomb az alkalmazandó kifejezés létrehozásához és szerkesztéséhez a Kifejezésszerkesztő párbeszédablakban. A kifejezés helyes kitöltésének segítése érdekében a párbeszédablakban egy emlékeztető látható az elvárt kimenet formátumáról.

 • Beillesztés és Másolás gombok.

 • Törlés gomb, amivel eltávolítható a beállítás.

 • Numerikus és szín tulajdonságok esetén a Segéd… tudja skálázni az elem tulajdonságra alkalmazandó értékét (további részletek alább)

Javaslat

Kattintson jobb gombbal az adatvezérelt felülbírálás (in)aktiválásához

Amikor az adatvezérelt felülbírálás helyesen van beállítva, az ikon sárga dataDefineOn vagy dataDefineExpressionOn. Ha hibás, az ikon piros dataDefineError vagy dataDefineExpressionError.

A konfigurációt egyszerűen engedélyezheti vagy letilthatja az dataDefine adatvezérelt felülbírálás gombra jobb gombbal kattintva.

11.10.9.2. Az adatvezérelt segéd használata

When the dataDefine Data-defined override button is associated with a size, a rotation, an opacity or a color property, it has an Assistant… option that helps you change how the data is applied to the parameter for each feature. The assistant allows you to:

 • Input adat meghatározása, pl.:

  • Source: the attribute to represent, using a field or an expression expression

  • the range of values to represent: you can manually enter the values or use the refresh Fetch value range from layer button to fill these fields automatically with the minimum and maximum values returned by the Source expression applied to your data

 • unchecked Transzformációs görbe használata: alapértelmezetten a kimeneti értékek (lásd a beállítását alább) az input értékekhez képest lineárisan skálázódnak. Felülbírálhatja ezt a működést: engedélyezze a transzformálást, pont hozzáadásához kattintson a grafikonra és mozgassa a pontokat a kívánt görbe eléréséig.

 • Output értékek meghatározása: a lehetőségek a definiálandó paramétertől függően változnak. Globálisan beállíthatja:

  • for a color setting, the color ramp to apply to values and the single color to use for NULL values

  • for the others, the minimum and maximum values to apply to the selected property as well as the size/angle/opacity value for ignored or NULL source features

  • for size properties, the Scale method of representation which can be Flannery, Exponential, Surface, Radius or Linear

  • the Exponent to use for data scaling when the Scale method is of exponential type or when tweaking the opacity

Ha kompatibilis a tulajdonsággal, a párbeszédablak jobb szélén látható egy élő előnézet, amely segít beállítani az értékek skálázását.

../../../_images/varying_size_assistant.png

11.38. ábra Scaling feature size based on passengers field’s value

The values presented in the varying size assistant above will set the size «Data-defined override» with:

coalesce(scale_exp("passengers", 9, 2000, 1, 10, 0.57), 0)