13.1. A stíluskezelő

13.1.1. A Stíluskezelő párbeszédablak

A Stíluskezelő az a hely, ahol az általános stíluselemeket kezelheti és hozhatja létre. Ezek lehetnek szimbólumok, színskálák, szövegformázások, vagy címkebeállítások, amik elemek, rétegek és nyomtatási elrendezések szimbolizálására használhatóak. Az aktuális felhasználói profil symbology-style.db adatbázisfájljában tárolódnak, és elérhetőek minden, ebből a profilból megnyitott projektfájlban. A stíluselemek megoszthatóak másokkal is, köszönhetően a Stíluskezelő párbeszédablak export/import funkciójának.

Megnyithatja a párbeszédablakot:

 • a Beállítások ► styleManager Stíluskezelő… menüből

 • a Projekt eszköztár styleManager Stíluskezelő gombjával

 • vagy egy vektor Rétegtulajdonságok ► párbeszédablak styleManager Stíluskezelő gombjával (szimbólum konfigurálása vagy szövegformázás közben).

../../../_images/stylemanager.png

13.1. ábra A stíluskezelő

13.1.1.1. Stíluselemek rendszerezése

A Stíluskezelő párbeszédpanel közepén egy keret látható a fülekbe rendezett elemek előnézetével:

 • Mind: a pont-, vonal- és felületszimbólumok, címkebeállítások, előre definiált színskálák és szövegformázások teljes gyűjteménye;

 • pointLayer Szimbólum: csak a pont szimbólumoké;

 • lineLayer Vonal: csak a vonalas szimbólumoké;

 • polygonLayer Kitöltés csak a felület szimbólumoké;

 • szín Színskála;

 • szöveg Szövegformázás a szövegformázások kezeléséhez, melyek a szöveg betűtípusát, színét, övezetét, árnyékát és hátterét tárolják (pl. a címkebeállítások teljes formázási részét, amelyek például az elrendezésekben használhatók);

 • labelingSingle Címkebeállítások a címkebeállítások kezeléséhez, ami tartalmazza az összes szövegformázást és néhány rétegtípus-specifikus beállítást, mint amilyen a címkeelhelyezés, prioritás, kihúzások, megjelenítés…

 • legend Legend Patch Shapes to manage custom legend patch shapes, which include Marker, Line and Fill geometries.

 • 3d 3D szimbólumok: a 3D térképnézetben az elemek 3D-s tulajdonsággal rendelkező szimbólumainak beállításához (kihúzás, árnyékolás, kiemelkedés, …)

You can arrange the Styles in iconView Icon View or in openTable List View on the bottom right side. In both views the tooltip shows a larger instance of the style.

Minden elemcsaládnál az elemeket különböző kategóriákba rendezheti, amelyek a bal oldali panelen találhatók:

 • Kedvencek: egy elem konfigurálásakor alapértelmezetten ez jelenik meg, és az elemek bővíthető listáját mutatja;

 • Mind: a kiválasztott típus összes elérhető elemét listázza;

 • Címkék: az elemek azonosítására használható címkék listáját mutatja. Egy elem több címkével is ellátható. Válasszon ki egy címkét a listából, és a lapok frissítésre kerülnek, hogy csak a hozzá tartozó elemek jelenjenek meg. Új címke létrehozásához, amelyet később elemekhez tud kapcsolni, használja a Címke hozzáadása… gombot, vagy válassza a symbologyAdd Címke hozzáadása… menüpontot bármely címke környezeti menüjéből;

 • Intelligens csoport: egy intelligens csoport a beállított feltételeknek megfelelően dinamikusan kéri le szimbólumait (lásd 13.2. ábra). Intelligens csoport létrehozásához kattintson az Intelligens csoport hozzáadása… gombra. A megjelenő párbeszédablakban megadhatja a szűrési feltételt (van egy adott címkéje, a nevében megtalálható egy karakterlánc stb.). Minden olyan szimbólum, színskála, szövegformátum vagy címkebeállítás, amely megfelel a megadott feltétel(ek)nek, automatikusan hozzáadódik az intelligens csoporthoz.

../../../_images/create_smartgroup.png

13.2. ábra Intelligens csoport létrehozása

A címkék és az intelligens csoportok nem zárják ki egymást: egyszerűen két különböző módszer a stíluselemek rendszerezésére. Ellentétben az intelligens csoportokkal, amelyek a megadott feltételek alapján automatikusan lekérik a hozzájuk tartozó elemeket, a címkéket a felhasználó tölti ki. A kategóriák bármelyikének szerkesztéséhez a következőket teheti:

 • válassza ki az elemeket, kattintson rá jobb gombbal és válassza a Hozzáadás a címkéhez ► menüpontot, majd válasszon egy címkét, vagy hozzon létre új címkét;

 • válassza ki a címkét és nyomja meg a Csoport módosítása… ► A kiválasztott címke hozzáfűzése a szimbólumhoz menüpontot. Az egyes elemek mellett megjelenik egy jelölőnégyzet, lehetővé téve a kiválasztást vagy annak megszüntetését. Ha elkészült a kiválasztással, nyomja meg a Csoport módosítása… ► Címkézés befejezése menüpontot.

 • válassza ki az intelligens csoportot, nyomja meg a Csoport módosítása ► Intelligens csoport szerkesztése… menüpontot, majd határozza meg az új korlátozásokat az Intelligens csoport szerkesztő párbeszédablakban. Ez a lehetőség az intelligens csoport helyi menüjében is elérhető.

Egy címke vagy intelligens csoport eltávolításához kattintson rá jobb gombbal és nyomja meg a symbologyRemove Törlés gombot. Ez természetesen nem törli a kategóriába csoportosított elemeket.

13.1.1.2. Egy elem hozzáadása szerkesztése vagy eltávolítása

Ahogy korábban láthattuk, a stíluselemek különböző lapokon vannak felsorolva, amelyek tartalma az aktív kategóriától függ (címke, intelligens csoport, kedvencek…). Az egyes lapokon a következőket teheti:

 • Új elemek hozzáadása: nyomja meg az symbologyAdd Új elem gombot és konfigurálja az elemet a szimbólum, színskála vagy szövegformázás és címke szerkesztő leírása alapján.

 • Meglévő elem módosítása: válasszon egy elemet és nyomja meg az symbologyEdit Elem szerkesztése… gombot és konfigurálja a fent említett módon.

 • Meglévő elemek törlése: ha egy elemre már nincs szüksége, válassza ki és kattintson az symbologyRemove Elem törlése gombra (jobb kattintással is elérhető). Az elem törlődni fog az adatbázisból.

Ne feledje, hogy a Mind fül is hozzáférést biztosít ezekhez a beállításokhoz bármely típusú elemnél.

Jobb gombbal kattintva a kiválasztott elemekre a következőket teheti:

 • Hozzáadás a kedvencekhez;

 • Eltávolítás a kedvencek közül;

 • Címke hozzáadása ► és válassza ki a megfelelő címkét, vagy hozzon létre egy újat; az aktuálisan hozzárendelt címkék be vannak jelölve;

 • Címkék törlése: a szimbólumok leválasztása bármely címkéről;

 • Elem(ek) eltávolítása;

 • Elem szerkesztése arra az elemre vonatkozik, amelyre a jobb gombbal kattint;

 • Elem másolása;

 • Elem beillesztése… beillesztés a stíluskezelő valamelyik kategóriájába vagy máshová a QGIS-ben (szimbólum vagy szín gombok)

 • Kiválasztott szimbólumok exportálása PNG fájlba… (csak szimbólumoknál érhető el);

 • Kiválasztott szimbólumok exportálása SVG fájlba… (csak szimbólumoknál érhető el);

13.1.1.3. Stíluselemek megosztása

Az sharing Import/Export eszköz, a Stíluskezelő bal alsó sarkában, lehetőségeket kínál a szimbólumok, színskálák, szövegformátumok és címkebeállítások másokkal való egyszerű megosztására. Ezek a lehetőségek a jobb gombos menüből is elérhetőek.

Elemek exportálása

Exportálhat elemeket egy .XML fájlba:

 1. Nyissa ki az sharing Import/Export legördülő menüt és válassza az fileSave Elemek exportálása… menüpontot

 2. Válassza ki az integrálni kívánt elemeket. A kijelölés történhet egérrel vagy egy korábban beállított címkével vagy csoporttal.

 3. Ha elkészült, nyomja meg az Export gombot. A rendszer meg fogja kérdezni a fájl célkonyvtárát. Az XML formátum egyetlen fájlt hoz létre, amely tartalmazza az összes kiválasztott elemet. Ez a fájl ezután importálható egy másik felhasználó stíluskönyvtárába.

../../../_images/export_styles.png

13.3. ábra Stíluselemek exportálása

A kiválasztott szimbólumokat exportálhatja .PNG vagy .SVG formátumba. A .PNG vagy .SVG formátumba történő exportálás (más stíluselem típusokhoz mindkettő nem érhető el) egy megadott mappában egy-egy fájlt hoz létre minden kiválasztott szimbólumhoz. Az SVG mappa hozzáadható egy másik felhasználó SVG útvonalak beállításához a Beállítások ► Beállítások… ► Rendszer menüjében, lehetővé téve számára a közvetlen hozzáférést ezekhez a szimbólumokhoz.

Elemek importálása

Bővítheti stíluskönyvtárát új elemek importálásával:

 1. Nyissa ki az sharing Import/Export legördülő menüt és válassza az fileOpen Elemek importálása menüpontot a párbeszédablak bal alsó sarkában.

 2. A megnyíló párbeszédablakban adja meg a stíluselemek forrását (lehet egy .xml fájl a lemezen vagy egy url).

 3. Válassza ki, hogy az importált elemek legyenek-e unchecked Hozzáadva a kedvencekhez.

 4. Jelölje be a unchecked Ne importálja a beágyazott címkéket jelölőnégyzetet, ha el szeretné kerülni az importált elemekhez rendelt címkék importálását.

 5. Megadhat További címkéket, amelyeket az új elemekre alkalmazni kíván.

 6. Válassza ki az előnézetből azokat a szimbólumokat, amelyeket hozzá szeretne adni a könyvtárához.

 7. Majd nyomja meg az Importálás gombot.

../../../_images/import_styles.png

13.4. ábra Stíluselemek importálása

A Böngésző panel használatával

Lehetőség van stíluselemek importálására az aktív felhasználói profilstílus-adatbázisba közvetlenül is a Böngésző panelről:

 1. Válassza ki az .xml stílusfájlt a böngészőben

 2. Húzza a térképvászonra, vagy kattintson rá jobb gombbal, és válassza a Stílus importálása… menüpontot.

 3. Töltse ki az Elemek importálása párbeszédablakot, követve az Elemek importálása utasításait

 4. Nyomja meg az Importálást és a kiválasztott stíluselemek hozzáadódnak a stílusadatbázishoz

A böngészőben duplán kattintva a stílusfájlra megnyílik a Stíluskezelő párbeszédablak, megjelenítve a fájl elemeit. Kijelölheti őket, és megnyomhatja a Másolás az alapértelmezett stílusba.. gombot az aktív stílusadatbázisba importálásához. Az elemekhez címkéket lehet rendelni. A jobb gombbal kattintva, a Stílus megnyitása… paranccsal is elérhető.

../../../_images/open_style_file.png

13.5. ábra Egy stíluselem fájl megnyitása

A párbeszédablak lehetővé teszi az egyes szimbólumok exportálását .PNG vagy .SVG fájlként.

Using the online repository

The QGIS project maintains a repository with a collection of styles shared by QGIS users. This is available at https://plugins.qgis.org/styles and can be accessed from the Style Manager dialog, pressing the search Browse Online Styles button at the bottom.

From that repository, you can:

 1. Browse and search for any style items, based on their type or name

 2. Download the style file and unzip it

 3. Load the .xml based file into your style database in QGIS, using any of the aforementioned import methods.

13.1.2. Színskála beállítása

A Stíluskezelő párbeszédpanel Színskála lapja előnézetet jelenít meg a bal oldali panelen kiválasztott kategória alapján a különböző színskálákról.

Egyéni színskála létrehozásához válassza ki a Színskála fület, és kattintson az symbologyAdd Elem hozzáadása gombra. A gombra kattintva megjelenik egy legördülő lista, ahonnan kiválasztható a skála típusa:

 • Színátmenet: a kezdő- és a végszínek megadásával színskálát állít elő, ami lehet folyamatos vagy diszkrét. Duplán kattintva a skála előnézetére tetszőleges számú köztes fázist adhat hozzá.

../../../_images/customColorRampGradient.png

13.6. ábra Példa egyéni színátmenet színskálára több fázissal

 • Színkészletek: lehetővé teszi egy színskála létrehozását a felhasználó által kiválasztott színek listájából;

 • Véletlen: véletlenszerű színkészletet hoz létre az Árnyalat, Telítettség, Érék és Áttetszőség értéktartományok, valamint a színek száma alapján (Osztályok);

 • Katalógus: ColorBrewer: előre meghatározott diszkrét színátmenetek készlete; testreszabhatja a skála színeinek a számát;

 • vagy Katalógus: cpt-city: hozzáférést biztosít a színátmenetek teljes katalógusához, aminek elemeiről a Mentés normál színátmenetként bejelölésével menthet helyi másolatot. A cpt-city opció új párbeszédablakot nyit meg több száz témával.

../../../_images/cpt-cityColorRamps.png

13.7. ábra cpt-city párbeszédablak több száz színskálával

Javaslat

Könnyen beállíthatja a színátmenet színskálájának fázisait

Kattintson duplán a skála előnézetére, vagy húzza át a színt egy színmintáról a skála előnézetére, ezzel új színfázist ad hozzá. Minden fázis módosítható a Színválasztó vezérlőkkel vagy az egyes paramétereik mozgatásával az ábrán. Áthelyezheti őket egérrel, vagy nyílbillentyűkkel (kombinálja Shift billentyűvel a nagyobb mozgatáshoz), vagy a Relatív pozíció választódobozzal. A Fázis törlése vagy a DEL billentyű megnyomása eltávolítja a kiválasztott színfázist.

13.1.3. Creating a Legend Patch Shape

To create a new Legend Patch Shape, activate the Legend Patch Shapes tab and click the symbologyAdd Add item button. The button reveals a drop-down list to choose the geometry type:

 • Marker Legend Patch Shape…: to use with point geometries.

 • Line Legend Patch Shape…: to use with line geometries.

 • Fill Legend Patch Shape…: to use with polygon geometries.

All three options will show the same dialog.

../../../_images/createLegendPatchShape.png

13.8. ábra Create a new Legend Patch Shape

Only the shape type and displayed legend patch shapes will differ regarding to the chosen geometry type. The following options will be available:

 • Shape: define the shape of the legend patch shape as a WKT string. Single and multipart geometries may be used, but no GeometryCollection.

 • checkbox Preserve aspect ratio

 • iconView Icon View or openTable List View of available legend patch shapes, filtered by tags.

When the new Shape is defined you can Save Legend Patch Shape… or press OK, which will both lead to the same dialog.

../../../_images/safeLegendPatchShape.png

13.9. ábra Save a new Legend Patch Shape

Here you have to choose a name, tags to describe the shape and if it should be added to favorites.

If you press Save…, the shape is added to the list and you are directed back to the New Legend Patch Shape dialog to keep creating new shapes.