13.1. A stíluskezelő

13.1.1. A Stíluskezelő párbeszédablak

A Stíluskezelő az a hely, ahol az általános stíluselemeket kezelheti és hozhatja létre. Ezek lehetnek szimbólumok, színskálák, szövegformázások, vagy címkebeállítások, amik elemek, rétegek és nyomtatási elrendezések szimbolizálására használhatóak. Az aktuális felhasználói profil symbology-style.db adatbázisfájljában tárolódnak, és elérhetőek minden, ebből a profilból megnyitott projektfájlban. A stíluselemek megoszthatóak másokkal is, köszönhetően a Stíluskezelő párbeszédablak export/import funkciójának.

Megnyithatja a párbeszédablakot:

 • a Beállítások ► styleManager Stíluskezelő… menüből

 • a Projekt eszköztár styleManager Stíluskezelő gombjával

 • vagy egy vektor Rétegtulajdonságok ► párbeszédablak styleManager Stíluskezelő gombjával (szimbólum konfigurálása vagy szövegformázás közben).

../../../_images/stylemanager.png

13.1. ábra A stíluskezelő

13.1.1.1. Stíluselemek rendszerezése

A Stíluskezelő párbeszédpanel közepén egy keret látható a fülekbe rendezett elemek előnézetével:

 • Mind: a pont-, vonal- és felületszimbólumok, címkebeállítások, előre definiált színskálák és szövegformázások teljes gyűjteménye;

 • pointLayer Szimbólum: csak a pont szimbólumoké;

 • lineLayer Vonal: csak a vonalas szimbólumoké;

 • polygonLayer Kitöltés csak a felület szimbólumoké;

 • color Színskála;

 • text Szövegformázás a szövegformázások kezeléséhez, melyek a szöveg betűtípusát, színét, övezetét, árnyékát és hátterét tárolják (pl. a címkebeállítások teljes formázási részét, amelyek például az elrendezésekben használhatók);

 • labelingSingle Címkebeállítások a címkebeállítások kezeléséhez, ami tartalmazza az összes szövegformázást és néhány rétegtípus-specifikus beállítást, mint amilyen a címkeelhelyezés, prioritás, kihúzások, megjelenítés…

 • legend Jelmagyarázatminta-alakzatok a jelmagyarázat testre szabott mintaalakzatainak kezeléséhez, amik tartalmazzák a Jel, Vonal és Kitöltés geometriákat.

 • 3d 3D szimbólumok: a 3D térképnézetben az elemek 3D-s tulajdonsággal rendelkező szimbólumainak beállításához (kihúzás, árnyékolás, kiemelkedés, …)

Elrendezheti a stílusokat iconView Ikonnézetbe vagy openTable Listanézetbe a jobb alsó sávon. Az eszköztipp mindkét nézetben nagyobb mutatja mutatja a stílust.

Minden elemcsaládnál az elemeket különböző kategóriákba rendezheti, amelyek a bal oldali panelen találhatók:

 • Kedvencek: egy elem konfigurálásakor alapértelmezetten ez jelenik meg, és az elemek bővíthető listáját mutatja;

 • Mind: a kiválasztott típus összes elérhető elemét listázza;

 • Címkék: az elemek azonosítására használható címkék listáját mutatja. Egy elem több címkével is ellátható. Válasszon ki egy címkét a listából, és a lapok frissítésre kerülnek, hogy csak a hozzá tartozó elemek jelenjenek meg. Új címke létrehozásához, amelyet később elemekhez tud kapcsolni, használja a Címke hozzáadása… gombot, vagy válassza a symbologyAdd Címke hozzáadása… menüpontot bármely címke környezeti menüjéből;

 • Intelligens csoport: egy intelligens csoport a beállított feltételeknek megfelelően dinamikusan kéri le szimbólumait (lásd 13.2. ábra). Intelligens csoport létrehozásához kattintson az Intelligens csoport hozzáadása… gombra. A megjelenő párbeszédablakban megadhatja a szűrési feltételt (van egy adott címkéje, a nevében megtalálható egy karakterlánc stb.). Minden olyan szimbólum, színskála, szövegformátum vagy címkebeállítás, amely megfelel a megadott feltétel(ek)nek, automatikusan hozzáadódik az intelligens csoporthoz.

../../../_images/create_smartgroup.png

13.2. ábra Intelligens csoport létrehozása

A címkék és az intelligens csoportok nem zárják ki egymást: egyszerűen két különböző módszer a stíluselemek rendszerezésére. Ellentétben az intelligens csoportokkal, amelyek a megadott feltételek alapján automatikusan lekérik a hozzájuk tartozó elemeket, a címkéket a felhasználó tölti ki. A kategóriák bármelyikének szerkesztéséhez a következőket teheti:

 • válassza ki az elemeket, kattintson rá jobb gombbal és válassza a Hozzáadás a címkéhez ► menüpontot, majd válasszon egy címkét, vagy hozzon létre új címkét;

 • válassza ki a címkét és nyomja meg a Csoport módosítása… ► A kiválasztott címke hozzáfűzése a szimbólumhoz menüpontot. Az egyes elemek mellett megjelenik egy jelölőnégyzet, lehetővé téve a kiválasztást vagy annak megszüntetését. Ha elkészült a kiválasztással, nyomja meg a Csoport módosítása… ► Címkézés befejezése menüpontot.

 • válassza ki az intelligens csoportot, nyomja meg a Csoport módosítása ► Intelligens csoport szerkesztése… menüpontot, majd határozza meg az új korlátozásokat az Intelligens csoport szerkesztő párbeszédablakban. Ez a lehetőség az intelligens csoport helyi menüjében is elérhető.

Egy címke vagy intelligens csoport eltávolításához kattintson rá jobb gombbal és nyomja meg a symbologyRemove Törlés gombot. Ez természetesen nem törli a kategóriába csoportosított elemeket.

13.1.1.2. Egy elem hozzáadása szerkesztése vagy eltávolítása

Ahogy korábban láthattuk, a stíluselemek különböző lapokon vannak felsorolva, amelyek tartalma az aktív kategóriától függ (címke, intelligens csoport, kedvencek…). Az egyes lapokon a következőket teheti:

 • Új elemek hozzáadása: nyomja meg az symbologyAdd Új elem gombot és konfigurálja az elemet a szimbólum, színskála vagy szövegformázás és címke szerkesztő leírása alapján.

 • Meglévő elem módosítása: válasszon egy elemet és nyomja meg az symbologyEdit Elem szerkesztése… gombot és konfigurálja a fent említett módon.

 • Meglévő elemek törlése: ha egy elemre már nincs szüksége, válassza ki és kattintson az symbologyRemove Elem törlése gombra (jobb kattintással is elérhető). Az elem törlődni fog az adatbázisból.

Ne feledje, hogy a Mind fül is hozzáférést biztosít ezekhez a beállításokhoz bármely típusú elemnél.

Jobb gombbal kattintva a kiválasztott elemekre a következőket teheti:

 • Hozzáadás a kedvencekhez;

 • Eltávolítás a kedvencek közül;

 • Címke hozzáadása ► és válassza ki a megfelelő címkét, vagy hozzon létre egy újat; az aktuálisan hozzárendelt címkék be vannak jelölve;

 • Címkék törlése: a szimbólumok leválasztása bármely címkéről;

 • Elem(ek) eltávolítása;

 • Elem szerkesztése arra az elemre vonatkozik, amelyre a jobb gombbal kattint;

 • Elem másolása;

 • Elem beillesztése… beillesztés a stíluskezelő valamelyik kategóriájába vagy máshová a QGIS-ben (szimbólum vagy szín gombok)

 • Kiválasztott szimbólumok exportálása PNG fájlba… (csak szimbólumoknál érhető el);

 • Kiválasztott szimbólumok exportálása SVG fájlba… (csak szimbólumoknál érhető el);

13.1.1.3. Stíluselemek megosztása

Az sharing Import/Export eszköz, a Stíluskezelő bal alsó sarkában, lehetőségeket kínál a szimbólumok, színskálák, szövegformátumok és címkebeállítások másokkal való egyszerű megosztására. Ezek a lehetőségek a jobb gombos menüből is elérhetőek.

Elemek exportálása

Exportálhat elemeket egy .XML fájlba:

 1. Nyissa ki az sharing Import/Export legördülő menüt és válassza az fileSave Elemek exportálása… menüpontot

 2. Válassza ki az integrálni kívánt elemeket. A kijelölés történhet egérrel vagy egy korábban beállított címkével vagy csoporttal.

 3. Ha elkészült, nyomja meg az Export gombot. A rendszer meg fogja kérdezni a fájl célkonyvtárát. Az XML formátum egyetlen fájlt hoz létre, amely tartalmazza az összes kiválasztott elemet. Ez a fájl ezután importálható egy másik felhasználó stíluskönyvtárába.

../../../_images/export_styles.png

13.3. ábra Stíluselemek exportálása

A kiválasztott szimbólumokat exportálhatja .PNG vagy .SVG formátumba. A .PNG vagy .SVG formátumba történő exportálás (más stíluselem típusokhoz mindkettő nem érhető el) egy megadott mappában egy-egy fájlt hoz létre minden kiválasztott szimbólumhoz. Az SVG mappa hozzáadható egy másik felhasználó SVG útvonalak beállításához a Beállítások ► Beállítások… ► Rendszer menüjében, lehetővé téve számára a közvetlen hozzáférést ezekhez a szimbólumokhoz.

Elemek importálása

Bővítheti stíluskönyvtárát új elemek importálásával:

 1. Nyissa ki az sharing Import/Export legördülő menüt és válassza az fileOpen Elemek importálása menüpontot a párbeszédablak bal alsó sarkában.

 2. A megnyíló párbeszédablakban adja meg a stíluselemek forrását (lehet egy .xml fájl a lemezen vagy egy url).

 3. Válassza ki, hogy az importált elemek legyenek-e unchecked Hozzáadva a kedvencekhez.

 4. Jelölje be a unchecked Ne importálja a beágyazott címkéket jelölőnégyzetet, ha el szeretné kerülni az importált elemekhez rendelt címkék importálását.

 5. Megadhat További címkéket, amelyeket az új elemekre alkalmazni kíván.

 6. Válassza ki az előnézetből azokat a szimbólumokat, amelyeket hozzá szeretne adni a könyvtárához.

 7. Majd nyomja meg az Importálás gombot.

../../../_images/import_styles.png

13.4. ábra Stíluselemek importálása

A Böngésző panel használata

Lehetőség van stíluselemek importálására az aktív felhasználói profilstílus-adatbázisba közvetlenül is a Böngésző panelről:

 1. Válassza ki az .xml stílusfájlt a böngészőben

 2. Húzza a térképvászonra, vagy kattintson rá jobb gombbal, és válassza a Stílus importálása… menüpontot.

 3. Töltse ki az Elemek importálása párbeszédablakot, követve az Elemek importálása utasításait

 4. Nyomja meg az Importálást és a kiválasztott stíluselemek hozzáadódnak a stílusadatbázishoz

A böngészőben duplán kattintva a stílusfájlra megnyílik a Stíluskezelő párbeszédablak, megjelenítve a fájl elemeit. Kijelölheti őket, és megnyomhatja a Másolás az alapértelmezett stílusba.. gombot az aktív stílusadatbázisba importálásához. Az elemekhez címkéket lehet rendelni. A jobb gombbal kattintva, a Stílus megnyitása… paranccsal is elérhető.

../../../_images/open_style_file.png

13.5. ábra Egy stíluselem fájl megnyitása

A párbeszédablak lehetővé teszi az egyes szimbólumok exportálását .PNG vagy .SVG fájlként.

Online gyűjtemény használata

A QGIS projekt karbantart egy tárolót a QGIS felhasználók által megosztott stílusok gyűjteményével. Ez a https://plugins.qgis.org/styles címen található, és elérhető a Stíluskezelő párbeszédablakban alul, az search Online stílusok böngészése gombbal.

Ebből a gyűjteményből:

 1. Böngésszen és keressen bármilyen stíluselemet típusuk vagy nevük alapján

 2. Töltse le a stílusfájlt és csomagolja ki

 3. Töltse be az .xml fájlt a QGIS stílusadatbázisába a fent említett importálási módszerek bármelyikével.

13.1.2. Színskála beállítása

A Stíluskezelő párbeszédpanel Színskála lapja előnézetet jelenít meg a bal oldali panelen kiválasztott kategória alapján a különböző színskálákról.

Egyéni színskála létrehozásához válassza ki a Színskála fület, és kattintson az symbologyAdd Elem hozzáadása gombra. A gombra kattintva megjelenik egy legördülő lista, ahonnan kiválasztható a skála típusa:

 • Színátmenet: a kezdő- és a végszínek megadásával színskálát állít elő, ami lehet folyamatos vagy diszkrét. Duplán kattintva a skála előnézetére tetszőleges számú köztes fázist adhat hozzá.

../../../_images/customColorRampGradient.png

13.6. ábra Példa egyéni színátmenet színskálára több fázissal

 • Színkészletek: lehetővé teszi egy színskála létrehozását a felhasználó által kiválasztott színek listájából;

 • Véletlen: véletlenszerű színkészletet hoz létre az Árnyalat, Telítettség, Érék és Áttetszőség értéktartományok, valamint a színek száma alapján (Osztályok);

 • Katalógus: ColorBrewer: előre meghatározott diszkrét színátmenetek készlete; testreszabhatja a skála színeinek a számát;

 • vagy Katalógus: cpt-city: hozzáférést biztosít a színátmenetek teljes katalógusához, aminek elemeiről a Mentés normál színátmenetként bejelölésével menthet helyi másolatot. A cpt-city opció új párbeszédablakot nyit meg több száz témával.

../../../_images/cpt-cityColorRamps.png

13.7. ábra cpt-city párbeszédablak több száz színskálával

Javaslat

Könnyen beállíthatja a színátmenet színskálájának fázisait

Kattintson duplán a skála előnézetére, vagy húzza át a színt egy színmintáról a skála előnézetére, ezzel új színfázist ad hozzá. Minden fázis módosítható a Színválasztó vezérlőkkel vagy az egyes paramétereik mozgatásával az ábrán. Áthelyezheti őket egérrel, vagy nyílbillentyűkkel (kombinálja Shift billentyűvel a nagyobb mozgatáshoz), vagy a Relatív pozíció választódobozzal. A Fázis törlése vagy a DEL billentyű megnyomása eltávolítja a kiválasztott színfázist.

13.1.3. Jelmagyarázat-mintaalakzat létrehozása

Jelmagyarázat-mintaalakzat létrehozásához válassza ki a Jelmagyarázat-mintaalakzatok fület, és kattintson az symbologyAdd Elem hozzáadása gombra. A gombra kattintva megjelenik egy legördülő lista, ahonnan kiválasztható a geometriatípus:

 • Jelölő jelmagyarázat-mintaalakzat…: pontgeometriákkal való használatra.

 • Vonal jelmagyarázat-mintaalakzat…: vonalgeometriákkal való használatra.

 • Kitöltés jelmagyarázat-mintaalakzat…: felületgeometriákkal való használatra.

Mindhárom választás ugyanazt a párbeszédablakot jeleníti meg.

../../../_images/createLegendPatchShape.png

13.8. ábra Új jelmagyarázat-mintaalakzat létrehozása

Csak az alakzat típusa és a megjelenített jelmagyarázat-mintaalakzat különböznek a választott geometria típustól függően. A következő lehetőségek állnak majd rendelkezésre:

 • Alakzat: a jelmagyarázat-mintaalakzat meghatározása WKT-szövegként. Egy- és többrészű geometriák is használhatók, de GeometryCollection nem.

 • checkbox Oldalarány megőrzése

 • Az elérhető jelmagyarázat-mintaalakzatok Ikonnézetben vagy openTable Listanézetben, a címkéik alapján szűrve

Az új alakzat meghatározásakor nyomja meg a Jelmagyarázat-mintaalakzat mentése… gombot, vagy az OK gombot, ami ugyanahhoz a párbeszédablakhoz vezet.

../../../_images/safeLegendPatchShape.png

13.9. ábra Új jelmagyarázat-mintaalakzat mentése

Itt válasszon nevet, címkéket, amelyek leírják az alakzatot, és azt, hogy hozzá kell-e adni a kedvencekhez.

Ha megnyomja a Mentés… gombot, az alakzat hozz lesz adva a listához és visszajut az Új jelmagyarázat-mintaalakzat párbeszédablakba, ahol újabb alakzatokat hozhat létre.