12. Általános eszközök

12.1. Helyi súgó

Ha segítségre van szüksége egy adott témában, felkeresheti az aktuális Felhasználói Kézikönyv megfelelő oldalát a legtöbb párbeszédablakban megtalálható Súgó gombra kattintva. Előfordulhat, hogy egyes külső modulok a saját weboldalukra vezetnek.

12.2. Panelek

Alapértelmezés szerint a QGIS számos panelt biztosít a munkavégzéshez. Ezek egy részét alább részletezzük, más részük a dokumentáció különböző részein található meg. A QGIS-ben elérhető alapértelmezett panelek teljes listája elérhető a Nézet ► Panelek ► menüben, amit bővebben a Panelek fejezetben tárgyalunk.

12.2.1. Rétegek panel

A Rétegek panel (más néven térképjelmagyarázat) felsorolja a projekt összes rétegét, és segít a láthatóságuk kezelésében. A panelt megjelenítheti vagy elrejtheti a Ctrl+1 billentyűkombinációval.

A Rétegek panel fejlécében lévő eszköztárról elérhető műveletek:

 • symbology Rétegstílus panel megnyitása (F7): a Rétegstílus panel ki- és bekapcsolása.

 • addGroup Csoport hozzáadása: see Interakció a csoportokkal és rétegekkel

 • showPresets Térképtémák kezelése: szabályozza a rétegek láthatóságát, és különböző térképtémákba rendezi őket.

 • filterMap a jelmagyarázat réteginek szűrése:

  • Jelmagyarázat szűrése a réteg tartalmával : csak azoknak a rétegeknek a stílusa jelenik meg a rétegek panelen, amelyek láthatók, és amelyek elemei metszik az aktuális térképvásznat. Ellenkező esetben egy általános NULL szimbólum kerül a réteg neve mellé. A réteg jelrendszere alapján ez egy kényelmes módja annak azonosítására, hogy mely rétegekből milyen elemek fedik le érdeklődési területét.

  • Privát rétegek megjelenítése: gyors parancsikon a privát rétegek megjelenítéséhez és interakciójához a projektbeállítások Rétegek panelén történő módosítás nélkül.

 • expressionFilter Jelmagyarázat szűrése kifejezéssel: egy kifejezés segítségével eltávolítja azokat a stílusokat a kiválasztott rétegekről, amelyek tulajdonságai nem felelnek meg a feltételnek. Ezzel lehet kiemelni azokat az elemeket, amelyek egy másik réteg adott területén/tulajdonságán belül vannak. A legördülő listából szerkesztheti és törölheti az aktuálisan alkalmazott kifejezést.

 • expandTree Összes kibontása és collapseTree Összes összecsukása a rétegek és rétegcsoportok kezeléséhez.

 • A jelenleg kiválasztott removeLayer Rétegek/csoportok eltávolítása.

../../../_images/layer_toolbar.png

12.1. ábra A rétegek eszköztár a rétegek panelen

Megjegyzés

A rétegek panel kezelésére szolgáló eszközök a nyomtatási elrendezés térkép és jelmagyarázat elemeinél is elérhetőek.

12.2.1.1. Térképtémák beállítása

A showPresets Térképtémák kezelés gomb legördülő menüje kényelmes gyors gombokat biztosít a Rétegek panel rétegeinek láthatóságának módosításához:

 • showAllLayers Minden réteget mutat

 • hideAllLayers Minden réteget elrejt

 • showSelectedLayers Kiválasztott rétegek megjelenítése

 • hideSelectedLayers Kiválasztott rétegek elrejtése

 • toggleSelectedLayers Kiválasztott rétegek váltása: átváltja a panelen először kiválasztott réteg láthatóságát és alkalmazza ezt a láthatóságot a többi kiválasztott rétegre is. Ugyancsak megtehető a Space billentyű megnyomásával.

 • Kiválasztott rétegek váltása függetlenül: megfordítja az egyes kijelölt rétegek láthatóságát

 • hideDeselectedLayers Nem kiválasztott rétegek elrejtése

A réteg láthatóságának egyszerű szabályozásán túl a showPresets Térképtémák kezelése menü lehetővé teszi a Térképtémák beállítását a jelmagyarázaton és a térképtéma váltását egy másikra. A térképtéma egy pillanatképe az aktuális jelmagyarázatnak, amely rögzíti:

 • a Rétegek panelen láthatóra állított rétegeket

 • és az egyes látható rétegekhez:

  • hivatkozás a réteghez beállított stílusra

  • a stílus látható osztályai, azaz a Rétegek panelen bejelölt réteg csomópont elemek. Ez vonatkozik a szimpla szimbólum megjelenítésen kívüli jelrendszerre is

  • a rétegcsoportok(ok) és a benne lévő rétegcsomópont(ok) nyitott/csukott állapota

Térképtéma létrehozásához:

 1. Jelölje be a megjeleníteni kívánt réteget

 2. Állítsa be a réteg tulajdonságait (jelrendszer, diagram, címkék…), ahogy egyébként is tenné

 3. Nyissa le a párbeszédablak alján a Stílus ► menüt és kattintson a Hozzáadás…-ra, hogy eltárolja a beállításokat egy új, a projektbe ágyazott stílusként

  Megjegyzés

  A térképtéma nem emlékszik a tulajdonságok aktuális részleteire, csak egy hivatkozást ment el a stílus nevére, így amikor módosításokat végez a rétegen úgy, hogy ez a stílus van bekapcsolva (például módosítja a jelrendszer kinézetét), a térképtéma frissül az új információkkal.

 4. Ismételje meg az előző lépéseket a többi rétegen

 5. Szükség esetén a Rétegek panelen nyisson ki, vagy csukjon be csoportokat vagy látható rétegcsomópontokat

 6. Kattintson a showPresets Térképtémák kezelése gombra a panel fejlécében, majd a Téma hozzáadása… elemre

 7. Adja meg a téma nevét és kattintson az OK gombra

Az új téma megjelenik a showPresets legördülő menü alsó részén.

Annyi térképtémát hozhat létre, amennyire szüksége van: ha a térképjelmagyarázat aktuális állapota (látható rétegek, aktív stílusuk, a térkép jelmagyarázat csomópontjai) nem egyezik a fent definiált meglévő térképtémák egyikének tartalmával, kattintson a :guilabel:` Téma hozzáadása…` menüelemre az új térképtéma létrehozásához, vagy a Téma lecserélés ► menüelemre egy meglévő téma frissítéséhez. Az aktív térképtémát átnevezheti a Aktuális térképtéma átnevezése…, valamint törölheti az Aktuális térképtéma eltávolítása menüelemmel.

A térképtémák segítségével gyorsan tud váltani a különböző előre beállított kombinációk között: válasszon egy térképtémát a listából, hogy visszaállítsa az adott kombinációt. A nyomtatási elrendezésekből is elérhető az összes mentett téma, lehetővé téve különböző térképelemek készítését egy adott téma alapján, függetlenül az aktuális fő térképvászon megjelenésétől (lásd még Térképelem rétegek).

12.2.1.2. A rétegek panel helyi menüjének áttekintése

A Rétegek panel fő alkotóeleme az eszköztár alatti keret, ami a projekthez adott rétegeket listázza, opcionálisan csoportokba rendezve. Annak a rétegnek, ami mellett egy bejelölt jelölőnégyzet látható, megjelenik a térképvászon terjedelmére eső tartalma, kivéve ha be van állítva hozzá méretarányfüggő láthatóság. A kijelölt réteget a jelmagyarázatban felfelé vagy lefelé húzva módosítható a Z-sorrendje. A Z-sorrend azt jelenti, hogy a jelmagyarázat tetejéhez közelebbi ​​rétegeket a rendszer a jelmagyarázatban lejjebb található ​​rétegek fölé rajzolja. A rétegeket és rétegcsoportokat át lehet húzni másik QGIS példányba is.

Megjegyzés

A Z-sorrend viselkedés felülbírálható a Rétegsorrend panelen.

A panelen kiválasztott elemtől függően a jobb gombbal történő kattintás az alábbi menüpontokat jeleníti meg.

12.1. táblázat A Rétegek panel helyi menüjének elemei

Menüelem

Csoport

Vektorréteg

Raszterréteg

Hálóréteg

Pontfelhőréteg

zoomToLayer Nagyítás a réteg(ek)re/csoportra

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

zoomToLayer Nagyítás a kiválasztott elemekre

checkbox

inOverview Megjelenítés az áttekintő térképen

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Elemszám megjelenítése

checkbox

labelingSingle Címkék megjelenítése

checkbox

Réteg/csoport másolása

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Réteg/csoport átnevezése

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

zoomActual Nagyítás az eredeti felbontásra (100%)

checkbox

Széthúzás az aktuális terjedelemre

checkbox

dbManager SQL réteg frissítése…

checkbox

addVirtualLayer Virtuális réteg szerkesztése…

checkbox

addGroup Csoport hozzáadása

checkbox

duplicateLayer Rétegmásolat létrehozása

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

removeLayer Réteg/csoport eltávolítása…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Mozgatás a csoporton kívülre

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Mozgatás felülre

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Mozgatás alulra

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Engedélyezés és az összes szülőt

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Kiválasztottak csoportosítása

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

openTable Attribútumtábla megnyitása

checkbox

toggleEditing Szerkesztés be-/kikapcsolása

checkbox

checkbox

allEdits Aktuális szerkesztések ►

checkbox

checkbox

Szűrés…

checkbox

checkbox

checkbox

Adatforrás módosítása…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Repair Adatforrás javítása

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Műveletek a kiválasztáson ► (szerkesztő módban)

checkbox

► Elem másolat létrehozása

checkbox

► Elem másolat létrehozása és digitalizálás

checkbox

Réteg méretarányfüggő láthatósága…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Nagyítás a látható méretarányra

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Réteg koordináta-rendszere ►

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

► Projekt koordináta-rendszer a rétegből

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

► Beállítás erre… (legutóbbi koordináta-rendszerek)

checkbox

checkbox

► Réteg koordináta-rendszerének beállítása…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

► Csoport koordináta-rendszerének beállítása…

checkbox

Csoport WMS-adatok beállítása…

checkbox

unchecked Kölcsönösen kizáró csoportok

checkbox

Bejelölés, az összes gyermekelemmel együtt (CTRL-kattintás)

checkbox

Bejelölés megszüntetése, az összes gyermekelemmel együtt (CTRL-kattintás)

checkbox

Átalakítás megmaradóvá

checkbox

Exportálás ►

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

► Mentés másként…

checkbox

► Elemek mentése másként…

checkbox

► Kiválasztott elemek mentése másként…

checkbox

► Mentés rétegdefiníciós fájlként…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

► Mentés QGIS rétegstílus fájlként…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Stílus ►

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

► Stílus másolása

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

► Stílus beillesztése

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

► Hozzáadás…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

► Aktuális átnevezése…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

► Szimbólum szerkesztése…

checkbox

► Szimbólum másolása

checkbox

► Szimbólum beillesztése

checkbox

Jegyzet készítése a réteghez…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Réteg jegyzetének szerkesztése…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Réteg jegyzetének eltávolítása

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Tulajdonságok…

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

GRASS vektorrétegeknél a toggleEditing Szerkesztés be/ki nem érhető el. Bővebb információ a GRASS vektorrétegekről a Digitizing and editing a GRASS vector layer fejezetben.

12.2.1.3. Interakció a csoportokkal és rétegekkel

A jelmagyarázat ablak rétegei csoportokba rendezhetőek. Ennek több módja is van:

 1. Nyomja meg a folder ikont egy új csoport létrehozásához. Nevezze el a csoportot, majd nyomjon Enter-t. Most kattintson egy meglévő rétegre és húzza rá a csoportra.

 2. Válasszon ki több réteget, majd nyomja meg a folder ikont. A kiválasztott rétegek automatikusan bekerülnek az új csoportba.

 3. Válasszon ki néhány réteget, kattintson jobb egérgombbal az egyikre, majd válassza a Kiválasztottak csoportosítása menüpontot. A kiválasztott rétegek automatikusan bekerülnek az új csoportba.

Ha egy réteget kivenne egy csoportból, húzza ki onnan, vagy jobb kattintás után válassza a Mozgatás a csoporton kívülre menüpontot: a réteg a csoport fölé fog kerülni. A csoportokat be lehet ágyazni más csoportokba. Ha egy réteg be van ágyazva egy másikba, a Mozgatás a csoporton kívülre használatával lehet onnan kivenni.

Ha egy réteget a lista elejére szeretne mozgatni, odahúzhatja kézzel, vagy használhatja a Mozgatás felülre menüpontot. Ha ez utóbbit egy csoportban lévő rétegen használja, a réteg ennek a csoportnak az elejére kerül. A Mozgatás alulra hasonló logikával mozgatja a rétegeket lefelé.

Egy csoport jelölőnégyzetével lehet megjeleníteni vagy elrejteni a csoportban lévő rétegeket egy kattintással. Ctrl billentyűt nyomva a csoportban lévő rétegek és alcsoportok jelölőnégyzetét is átváltja.

Ctrl-kattintás egy bepipált / nem bepipált rétegen bepipálja / törli a pipát a réteg összes szülőjéről.

A Kölcsönösen kizáró csoportok mód az jelenti, hogy a csoportnak egyszerre csak egy rétege látható. Amikor a csoportban egy réteg láthatóra lett állítva, a többi láthatósága kikapcsolódik.

Lehetőség van egynél több réteget vagy csoportot egyszerre kijelölni, ha nyomva tartja a Ctrl billentyűt, miközben további rétegekre kattint. Ezután az összes kiválasztott réteget egyszerre áthelyezheti egy új csoportba.

Törölhet is több réteget vagy csoportot egyszerre, ha kijelölt több elemet a Ctrl billentyűvel, majd Ctrl+D billentyűkombinációt nyom: az összes kiválasztott réteg és csoport el lesz távolítva a listáról.

További információk a rétegekről és csoportokról az indikátor ikon segítségével

Bizonyos esetekben a Rétegek panelen a réteg vagy csoport formázása módosul vagy ikonok jelennek meg mellette, melyek további információval szolgálnak rétegről/csoportról. Ezek a következők:

 • toggleEditing jelzi, ha a réteg szerkeszthető módban van, így Ön tudja módosítani az adatait

 • editableEdits jelzi, hogy a réteg szerkesztés alatt áll és mentetlen módosításokat tartalmaz

 • indicatorFilter jelzi, hogy a réteg szűrve van. A kifejezés megtekintéséhez vigye az egeret az ikon fölé, a lekérdezés szerkesztéséhez kattintson rá duplán.

 • indicatorNonRemovable segít azonosítani a projektben szükséges, ezért nem eltávolítható rétegeket

 • indicatorEmbedded segít azonosítani a beágyazott csoportokat és rétegeket, valamint az eredeti projektfájl útvonalát

 • indicatorBadLayer jelzi, hogy egy réteg adatforrása nem volt elérhető a projekt megnyitásakor (lásd Törött fájlelérési utak kezelése). Kattintson az ikonra a forrásútvonal frissítéséhez, vagy kattintson a réteg helyi menüjének Adatforrás helyreállítása… elemére.

 • indicatorMemory emlékeztet arra, hogy a réteg ideiglenes munkaréteg és a tartalma a projekt bezárásakor el fog veszni. Az adatvesztést elkerülendő tegye a réteget állandóvá: kattintson az ikonra és mentse a réteget bármely QGIS által támogatott vektoros GDAL formátumban.

 • indicatorOffline jelzi, ha a réteg offline szerkesztési módban van.

 • indicatorNoCRS segít azonosítani a koordináta-rendszer nélküli vagy ismeretlen koordináta-rendszerű rétegeket

 • indicatorLowAccuracy jelzi, ha egy réteg olyan koordináta-referenciarendszerben van tárolva, ami eredendően alacsony pontosságú (a megfelelő beállítást engedélyezni kell)

 • indicatorTemporal segít azonosítani az animáció által vezérelt időbeli rétegeket

 • indicatorNotes segít azonosítani jegyzettel ellátott rétegeket

 • Szürkített név, ha a térképvászon aktuális méretaránya kívül esik a réteg láthatósági méretarány-tartományán (a Megjelenítés tulajdonságaiban beállított). Válassza a helyi menü Nagyítás a látható méretarányra menüpontját a térképnek a réteg legközelebbi látható méretarányára történő nagyításához.

A rétegek megjelenítésének szabályozása csoportosítással

A csoportok célja a projekt rétegeinek fa szerkezetbe strukturálása, de hatással lehetnek a bennük lévő rétegek megjelenítésére is: egyetlen lapított objektumként jelenhetnek meg a térkép kirajzolásakor.

Ez a megjelenítési lehetőség a Rétegstílus panelről érhető el, amikor egy csoport van kiválasztva. A symbology Jelrendszer lapon jelölje be a checkbox Rétegek megjelenítése csoportként beállítást, amivel további beállítások jelennek meg a gyermekrétegek együttes (vagyis nem rétegenkénti) szabályozásához:

 • Átlátszatlanság: A gyermekrétegek azon elemei, amelyeket más gyermekrétegek takarnak takarva maradnak, vagyis az átlátszatlanság a csoport egészére vonatkozik.

  ../../../_images/group_opacity.png

  12.2. ábra Az átlátszatlanság rétegeken vagy csoporton megadva

  A bal oldali képen két réteg jelenik meg 50%‑os átlátszatlansággal (az alul lévő elemek láthatóak, de félig kitakarva a felül lévő 50%‑os piros elem által). A második kép a bekapcsolt csoportos átlátszatlanság eredményét mutatja (az alul lévő kék gyermekréteg egyes részeit teljesen eltakarja a felül lévő piros réteg, majd az eredmény 50%‑os átlátszatlansággal van megjelenítve).

 • Keverési módok: Csakúgy mint az átlátszatlanságnál, a keverési mód (szendvicspozitív, átfedés …) beállítása először egyesíti a gyermekrétegek elemeit, a fölsőkkel eltakarva az alsókat. A megjelenítés ezután ennek a kilapított csoportnak a csoport alatti rétegekre keverésével történik meg.

  • Ha egy gyermekrétegen keverési mód van beállítva, akkor az az egyesítés előtt kerül alkalmazásra, de a hatása csak az adott csoport többi gyermekrétegére vonatkozik, a csoport alatti rétegekre nem.

  • A csoport gyermekrétegeiben további keverési mód beállítások érhetőek el a Jelrendszer lapon melyek megjelenítéskor „kivágás” jellegű műveletet hoznak létre a többi gyermekrétegen. Például levághatja az egyik réteg tartalmának megjelenítését egy másik „maszk” réteg tartalmával.

 • Rajzi hatások: a rajzi hatásokat csak a gyermekrétegek egyesített megjelenítésére alkalmazza. Tehát pl. a csoportra alkalmazott vetett árnyék effektus nem lenne látható az elfedett gyermekrétegeknél.

Ha egy csoport Rétegek megjelenítése csoportként módba van állítva, akkor csak a csoport fog megjelenni a Rétegsorrend panelen. A csoport gyermekei nem jelennek meg ezen a listán, mivel sorrendjüket a réteg csoporton belüli elhelyezkedése határozza meg.

12.2.1.4. Editing layer style

From the Layers panel, you have shortcuts to change the layer rendering quickly and easily.

Right-click on a layer and select Styles ► in the list in order to:

 • see the styles currently available for the layer. If you defined many styles for the layer, you can switch from one to another and your layer rendering will automatically be updated on the map canvas.

 • átmásolja a jelenlegi stílusok egy részét és később beillessze azokat egy másik rétegre

 • Rename current… style

 • Add a new style (which is actually a copy of the current one)

 • or Remove current style (only when multiple styles are available).

  Javaslat

  Rétegstílus gyors megosztása

  From the context menu, copy the style of a layer and paste it to a group or a selection of layers: the style is applied to all the layers that are of the same type (vector, raster, mesh, point cloud, …) as the original layer and, for vector layers, have the same geometry type (point, line or polygon).

When using a symbology based on features classification (e.g. categorized, graduated or rule-based for vector layers, or classification for point clouds), right-clicking a class entry in the Layers panels makes it possible to edit the visibility of the classes (and their features) and avoid (un)checking them one by one:

 • toggleAllLayers Toggle Items

 • showAllLayers Show All Items

 • hideAllLayers Hide All Items

With vector layer, the contextual menu of a class leaf entry also gives access to:

 • selectAll Select features: selects in the layer all the features matching that class

 • openTable Show in attribute table: opens an attribute table filtered to only the features matching that class

 • frissítse a szimbólum színét egy Színkerék segítségével. A kényelem kedvéért a közelmúltban használt színek is elérhetők a színkerék alján.

 • Edit Symbol…: opens the Symbol Selector dialog to change feature symbol (symbol, size, color…).

 • Copy Symbol

 • Paste Symbol

Javaslat

Duplán kattintva egy bejegyzésre megnyílik a Szimbólumválasztó párbeszédablak.

12.2.2. Rétegstílus panel

A Rétegstílus panel (engedélyezhető a Ctrl+3 billentyűkombinációval is) a :guilabel:`Rétegtulajdonságok párbeszédablak néhány funkciójának gyors elérésére szolgál. Gyors és egyszerű módot biztosít a megjelenítés meghatározásához, a réteg viselkedésének szabályozásához, valamint ezek hatásainak vizualizálásához a rétegtulajdonságok párbeszédablak megnyitása nélkül.

Amellett, hogy a rétegstílus panel nem blokkoló (vagyis „modális”), mint a rétegtulajdonságok párbeszédablak, a képernyőt sem zsúfolja tele párbeszédablakokkal, de mégis elérhető róla a legtöbb stílusbeállítás (színválasztás, hatások tulajdonsági, szabályok szerkesztése, címkehelyettesítések, stb.). Például a rétegstílus panelen egy színre kattintva a színválasztó párbeszédablak közvetlenül a panelen belül jelenik meg, nem önálló párbeszédablakban.

A réteg panelen az aktuális rétegek listájának legördülő menüjéből válasszon egyet és:

 • Az aktív elemtől függően állítsa be:

 • Kezelje a hozzárendelt stílusokat a stylePreset Stíluskezelőben (további részletek: Egyéni stílusok kezelése).

 • Tekintse meg az aktuális projektben a rétegstíluson elvégzett módosítások history Előzményeit: visszaállíthatja bármelyik állapotot, ha kiválasztja azt a listában, és rákattint az Alkalmaz gombra.

A panel másik hatékony funkciója a checkbox Folyamatos frissítés jelölőnégyzet. Jelölje be, hogy a változtatások azonnal megjelenjenek a térképvásznon, így többé nem kell az Alkalmaz gombra kattintania.

../../../_images/layer_styling.png

12.3. ábra Egy réteg szimbólumának meghatározása a rétegstílus panelről

12.2.3. Rétegsorrend panel

Alapértelmezés szerint a QGIS térképvásznán látható rétegek a Rétegek panelen a sorrendjük szerint kerülnek kirajzolásra: minél feljebb van egy réteg a panelen, annál feljebb (tehát jobban láthatóan) lesz a térképnézetben.

A rétegek kirajzolási sorrendjét a rétegek panel sorrendjétől függetlenül is vezérelheti a Rétegsorrend panel engedélyezésével a Nézet ► Panelek ► menüben vagy Ctrl+9 billentyűkombinációval. Jelölje be a checkbox Rajzolási sorrend szabályozása jelölőnégyzetet a rétegek listája alatt és rendezze át a rétegeket a panelen tetszés szerint. Ez a sorrend lesz a térképvásznon alkalmazott sorrend. Például a 12.4. ábra képen látható, hogy az airports elemek az alaska felület fölött jelennek meg annak ellenére, hogy a Rétegek panelen nem ilyen sorrendben vannak.

A Rajzolási sorrend szabályozása jelölőnégyzet törlésével visszaáll az alapértelmezett viselkedés.

../../../_images/layer_order.png

12.4. ábra Rétegsorrend meghatározása a jelmagyarázattól függetlenül

12.2.4. Áttekintő panel

Az Áttekintő panel (Ctrl+8) bizonyos rétegek teljes terjedelmével jelenít meg egy térképet. Az Áttekintő térképen csak azok a rétegek jelennek meg, amiknek be van kapcsolva a Megjelenítés az áttekintő térképen beállítása a Réteg menüben, vagy a réteg helyi menüjében. A nézeten belül egy piros téglalap mutatja a térképvászon aktuális terjedelmét, ami segít gyorsan meghatározni, hogy a teljes térkép melyik területét nézi éppen. Ha a piros téglalapra rákattint és elhúzza az áttekintő keretben, a fő térképnézet kiterjedése ennek megfelelően frissül.

Megjegyezzük, hogy a címkék akkor sem jelennek meg az áttekintőben, ha az áttekintő térképen lévő rétegek címkézése engedélyezve van.

12.2.5. Üzenetnapló panel

Egyes műveletek betöltésekor vagy feldolgozásakor figyelheti és követheti a különböző lapokon megjelenő üzeneteket az messageLog Üzenetnaplók panelen. Az alsó állapotsor jobbszélső ikonjával aktiválható.

12.2.6. Visszavonás/Újra panel

Minden szerkesztett rétegnél a Visszavonás/Újra (Ctrl+5) panel mutatja az elvégzett műveletek listáját, lehetővé téve a panelen kijelölt műveletek gyors visszavonását. További részletek a Szerkesztések visszavonás és megismétlése fejezetben.

12.2.7. Statisztikai összegzés panel

A Statisztikák panel (Ctrl+6) összesített információkat nyújt bármely vektorrétegről. Ez a panel lehetővé teszi a következők kiválasztását:

 • a vektorréteg, amelyen a statisztikát számítani kell: kiválasztható a felső legördülő menüből, vagy szinkronizálható a Rétegek panel aktív rétegével a Kiválasztott réteg követése jelölőnégyzet segítségével a statisztikák lenyíló menüjének alján

 • a használandó mező vagy expression kifejezés: minden egyes réteg esetében az utolsó bejegyzést megjegyzi, és automatikusan kiszámítja a réteg újbóli kiválasztásakor.

 • a megjelenítendő statisztikák, amit a panel jobb alsó sarkában lévő legördülő gombbal lehet megadni. A mező (vagy a kifejezés értékének) típusától függően a rendelkezésre álló statisztikák:

12.2. táblázat Az egyes mezőtípusokhoz elérhető statisztikák

Statisztika

Karakterlánc

Egész szám

Lebegőpontos szám

Dátum

Darabszám

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Különböző értékek száma

checkbox

checkbox

Hiányzó értékek száma

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Összeg

checkbox

checkbox

Átlag

checkbox

checkbox

checkbox

Szórás

checkbox

checkbox

Szórás a mintán

checkbox

checkbox

Minimális érték

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Maximális érték

checkbox

checkbox

checkbox

checkbox

Tartomány

checkbox

checkbox

checkbox

Kisebbség

checkbox

checkbox

checkbox

Többség

checkbox

checkbox

checkbox

Változatosság

checkbox

checkbox

Első kvartilis

checkbox

checkbox

Harmadik kvartilis

checkbox

checkbox

Interkvartilis tartomány

checkbox

checkbox

Minimális hosszúság

checkbox

Maximális hossz

checkbox

Átlagos hossz

checkbox

A statisztikai összegzést lehet:

 • kiszámítani a teljes rétegre vagy checkbox Csak a kiválasztott elemekre

 • editCopy vágólapra másolni és táblázatként beilleszteni más alkalmazásokba

 • újraszámítani a refresh gombbal, amikor a mögöttes adatforrás módosul (pl. új vagy törölt elemek/mezők, attribútum módosítások)

../../../_images/statistical_summary.png

12.5. ábra Egy mező statisztikáinak megjelenítése

12.2.8. Hibakereső és fejlesztői eszközök panel

A Hibakeresés/Fejlesztői eszközök panel (F12) biztosít lehetőséget a QGIS-en belüli műveletek elemzéséhez és hibakereséséhez. Az elérhető eszközök a következő füleken találhatók:

 • networkAndProxy Hálózati naplózó

 • dbManager Lekérdezésnaplózó

 • stopwatch Profilozó

Megjegyzés

A modulfejlesztők a panelt további fülekkel bővíthetik a saját moduljaik hibakereséséhez és fejlesztéséhez. Ezt a registerDevToolWidgetFactory metóduson keresztül lehet megtenni.

12.2.8.1. Hálózati naplózó

A networkAndProxy Hálózati naplózó fül segít felvenni és megjeleníteni a hálózati kéréseket, valamint azok számos hasznos részletét, például a kérések és válaszok állapotát, a fejlécüket, hibákat, SSL konfigurációs hibákat, időtúllépéseket, a gyorsítótár állapotát stb.

A felső eszköztárról elérhető:

 • record Napló felvétele: elindítja vagy leállítja a naplózást.

 • deleteSelected Napló törlése: kiüríti a napló előzményeit.

 • fileSave :guilabel: A Napló mentése…: először egy nagy figyelmeztetést jelenít meg arról, hogy a napló érzékeny adatokat tartalmaz, amiket bizalmasan kell kezelni, majd lehetővé teszi a napló mentését.

 • Kattintson a options Beállítások legördülő menüre, és állítsa be igény szerint a Sikeres kérések megjelenítése, Időtúllépések megjelenítése és Gyorsítótárból kiszolgált válaszok megjelenítése opciókat.

 • unchecked Gyorsítótár letiltása: letiltja a gyorsítótárat, így minden kérés végre lesz hajtva.

 • search Kérések szűrése az URL részleges egyezésére vagy a kérés állapota alapján

A kérésre jobb gombbal kattintva:

 • Az URL megnyitása megnyitja az URL-t az Ön alapértelmezett böngészőjében.

 • URL másolása

 • Másolás cURL-ként a terminálban való használathoz.

 • Másolás JSON-ként: a fa értékeit json karakterlánc formájában a vágólapra másolja, hogy könnyen beilleszthesse a hibajelentésekbe vagy használhatja távoli segítségnyújtáskor.

../../../_images/network_logger.png

12.6. ábra A Hálózati naplózó kimenete egy GET lekérésnél

12.2.8.2. Lerkédezésnaplózó

A dbManager Lekérdezésnaplózó naplózza az adatszolgáltató és a kapcsolatok API által a backend adatbázisnak küldött SQL parancsokat, valamint a QGIS által mért végrehajtási idejüket (azaz a parancsokat küldő kliensben). Ez hasznos lehet, amikor egy adott réteg teljesítményét vizsgálja egy QGIS algoritmus vagy bővítmény hibakeresése vagy fejlesztése során.

A felső eszköztárról elérhető:

 • record Napló felvétele: elindítja vagy leállítja a naplózást.

 • deleteSelected Napló törlése: kiüríti a napló előzményeit.

 • fileSave :guilabel: A Napló mentése…: először egy nagy figyelmeztetést jelenít meg arról, hogy a napló érzékeny adatokat tartalmaz, amiket bizalmasan kell kezelni, majd lehetővé teszi a napló mentését.

 • search Lekérdezések szűrése a lekérdezési karakterlánc részleges egyezése vagy egyéb adatai alapján, például a szolgáltató típusa, a kezdési időpont, a kezdeményező, …

A kilistázott lekérdezésekre jobb gombbal kattintva elérhető:

 • SQL másolása: a QGIS által az adatbázisnak küldött parancs másolása

 • Másolás JSON-ként: a fa értékeit json karakterlánc formájában a vágólapra másolja, hogy könnyen beilleszthesse a hibajelentésekbe vagy használhatja távoli segítségnyújtáskor.

../../../_images/query_logger.png

12.7. ábra A Lerkédezésnaplózó kimenete

12.2.8.3. Profilozó

A stopwatch Profilozó fül lehetővé teszi, hogy a felhasználó által kért műveletek egyes részeinek betöltési idejét megkapjuk. A kontextustól függően ezek a műveletek lehetnek beállítások olvasása, menü, térképvászon vagy 3D nézetek létrehozása, térképrétegek hivatkozásának feloldása, könyvjelző vagy elrendezés betöltése, … Segítségével beazonosítható a lassú betöltési idők oka.

Az alapértelmezett támogatott műveleteket a Kategóriák legördülő menüből lehet kiválasztani:

 • QGIS Indítás

 • Projekt betöltése

../../../_images/profiler.png

12.8. ábra A QGIS indítási idejének profilozása

12.3. Rétegek beágyazása külső projektekből

Időnként hasznos volna néhány réteget több projektekben is felhasználni, lehetőleg ugyanazzal a stílussal. Létrehozhat egy alapértelmezett stílust ezekhez a rétegekhez, vagy beágyazhatja őket egy másik projektből, hogy időt és energiát takarítson meg.

A meglévő projektekből származó rétegek és csoportok beágyazásának van néhány előnye a stílussal szemben:

 • Mindenféle réteg (vektoros vagy raszteres, helyi vagy online…) hozzáadható

 • A csoportok és rétegek lekérésével megőrizheti a különböző projektekben a „háttér” rétegek eredeti fastruktúráját

 • Míg a beágyazott rétegek szerkeszthetők, tulajdonságaik, például szimbólumok, címkék, űrlapok, alapértelmezett értékek és műveletek nem módosíthatók, így biztosítva a projektek közötti konzisztenciát.

 • Módosítsa az eredeti projekt elemeit, és a változtatások az összes többi projektbe is átkerülnek

Ha más projektfájlokból szeretne tartalmat beágyazni egy projektbe, válassza a Réteg ► Rétegek és csoportok beágyazása menüpontot:

 1. Projekt kereséséhez kattintson a gombra: megtekintheti a projekt tartalmát (lásd 12.9. ábra)

 2. Tartsa nyomva a Ctrl (vagy osx Cmd) billentyűt, majd kattintson a kívánt rétegekre és csoportokra

 3. Kattintson az OK gombra

A kiválasztott rétegek és csoportok be lesznek ágyazva a Rétegek panelre, és megjelennek a térképvásznon. A nevük mellett egy indicatorEmbedded ikon segíti a könnyebb felismerést, és ha fölé viszi az egeret, megjelenik egy eszköztipp az eredeti projektfájl elérési útjával.

../../../_images/embed_dialog.png

12.9. ábra Beágyazni kívánt rétegek és csoportok kiválasztása

A többi réteghez hasonlóan a beágyazott réteg is eltávolítható a projektből, ha jobb gombbal rákattint a rétegre, majd az removeLayer Eltávolítás gombra.

Javaslat

A beágyazott réteg megjelenítésének módosítása

A beágyazott réteg megjelenítése nem módosítható, hacsak nem az eredeti projektfájlban hajtja végre a változtatásokat. Azonban ha jobb gombbal kattint egy rétegre, és kiválasztja a Rétegmásolat lehetőséget, akkor létrejön egy teljes értékű réteg, amely nem függ az eredeti projekttől. Ezután biztonságosan eltávolíthatja a csatolt réteget.

12.4. Interakció az elemekkel

12.4.1. Elemek kiválasztása

A QGIS számos eszközt biztosít a térképvásznon lévő elemek kiválasztásához. A kiválasztóeszközök elérhetőek a Szerkesztés ► Kiválasztás menüből, vagy a Kiválasztás eszköztárról.

Megjegyzés

A kiválasztóeszközök a pillanatnyilag aktív rétegen működnek.

12.4.1.1. Kiválasztás kézzel a térképvászonról

Egy vagy több elem egérrel történő kiválasztásához az alábbi eszközöket használhatja:

 • selectRectangle Elemek kiválasztása területtel vagy kattintással

 • selectPolygon Elemek kiválasztása felülettel

 • selectFreehand Elemek kiválasztása szabadkézi rajzzal

 • selectRadius Elemek kiválasztása sugárral

Megjegyzés

Az selectPolygon Elemek kiválasztása felülettel kivételével ezek a kézi kiválasztóeszközök lehetővé teszik, hogy egyetlen kattintással jelölje ki az elemeket a térképvásznon.

Megjegyzés

A selectPolygon Elemek kiválasztása felülettel eszköz használatával egy meglévő felület elemmel (bármely rétegről) választhatja ki az aktív réteg átfedő elemeit. Kattintson jobb gombbal a felületre; a helyi menüben megjelenik azon felületek listája, melyeken belül esik a kattintás helye – válassza ki kívánt felületet. Az aktív réteg összes átfedő eleme ki lesz jelölve.

Javaslat

A Szerkesztés ► Kiválasztás ► Elemek újbóli kiválasztása segítségével megismételheti az előző kiválasztást. Nagyon hasznos, ha a gondosan elvégzett kiválasztás után véletlenül máshová kattint, és töröli a kiválasztást.

Az selectRectangle Elemek kiválasztása eszköz használata közben nyomva tartott Shift vagy Ctrl átváltja a kiválasztást (azaz hozzáad az aktuális kiválasztáshoz, vagy eltávolít belőle).

A többi eszköz esetében különböző viselkedések érhetőek el, ha nyomva tartja az alábbi billentyűket:

 • Shift: elemek hozzáadása az aktuális kiválasztáshoz

 • Ctrl: elemek eltávolítása az aktuális kiválasztásból

 • Ctrl+Shift: metszi az aktuális kiválasztást, pl. a kiválasztottak közül csak az átfedő elemeket tartja meg

 • Alt: olyan elemek kiválasztása, amelyek teljes mértékben a kijelölt alakzaton belül vannak. Kombinálva a Shift vagy Ctrl billentyűvel az aktuális kiválasztáshoz hozzá lehet adni, vagy eltávolítani belőle.

12.4.1.2. Automatikus kiválasztás

A többi kiválasztóeszköz – többségük elérhető az Attribútumtáblából –, a kiválasztást az elemek attribútumai vagy a kiválasztási állapotuk alapján végzi. Ne feledje, az attribútumtábla és a térképvászon ugyanazt az információt közlik, így ha kiválaszt egy elemet az attribútumtáblában, az a térképvásznon is ki lesz választva.

 • expressionSelect Kiválasztás kifejezéssel… elemek kiválasztása a kifejezés párbeszédablak segítségével

 • formSelect Elemek kiválasztása érék szerint… vagy nyomja meg az F3 billentyűt

 • deselectAll Elemkiválasztás megszüntetése minden rétegen vagy nyomjon Ctrl+Alt+A billentyűkombinációt, hogy megszüntesse a kiválasztást az összes rétegen

 • deselectActiveLayer Elemkiválasztás megszüntetése a jelenleg aktív rétegen vagy nyomjon Ctrl+Shift+A billentyűkombinációt

 • selectAll Összes elem kiválasztása vagy nyomjon Ctrl+A billentyűkombinációt, hogy minden elemet kiválasszon az aktuális rétegen

 • invertSelection Elemkiválasztás megfordítása megfordítja az elemek kiválasztását az aktív rétegen

 • selectLocation Kiválasztás pozíció alapján az elemeket a más elemekkel való térbeli viszonyul alapján választja ki (ugyanazon, vagy egy másik rétegen – lásd Select by location)

Ha például a regions.shp QGIS mintaadatban olyan régiókat szeretne találni, amelyek városrészek, az alábbiakat teheti:

 1. Használja az expressionSelect Elemek kiválasztása kifejezéssel ikont

 2. Nyissa le a Mezők és értékek csoportot

 3. Kattintson duplán a kívánt mezőre („TYPE_2”)

 4. Kattintson a Minden egyedi gombra jobb oldalon megjelenő panelre

 5. A listában kattintson duplán a «Borough» elemre. A Kifejezés szerkesztőmezőbe írja a következő lekérdezést:

  "TYPE_2" = 'Borough'
  
 6. Kattintson az Elemek kiválasztása gombra

A kifejezésszerkesztő párbeszédablakban használhatja a Függvénylista ► Legutóbbi (kiválasztás) csoport elemeit is, hogy megismételje a korábban használt kiválasztásokat. A párbeszédablak a 20 utoljára használt kifejezésre emlékszik. További információért és példákért lásd a Kifejezések fejezetet.

Javaslat

Kiválasztás mentése új fájlba

A kiválasztott elemeket elmentheti egy Új ideiglenes munkarétegre vagy egy Új vektorrétegre a kívánt formátumban a Szerkesztés ► Elemek másolása és a Szerkesztés ► Elemek beillesztése mint használatával.

12.4.1.3. Elemek kiválasztása érték szerint

Ez a kiválasztó eszköz megnyitja a réteg űrlapját, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy kiválaszthassa, hogy az egyes mezőkben milyen értéket kell keresni, a keresés legyen-e kis- és nagybetű érzékeny, és hogy milyen műveletet kell használni. Az eszköz automatikus kiegészítéssel is rendelkezik, amely automatikusan kitölti a keresőmezőt a meglévő értékekkel.

../../../_images/select_by_value.png

12.10. ábra Elemek szűrése/kiválasztása az űrlap párbeszédablakon

Az egyes mezők mellett van egy legördülő lista a keresési viselkedés szabályozására szolgáló lehetőségekkel:

12.3. táblázat Adattípusonkénti lekérdezési operátorok

Keresési lehetőség

Karakterlánc

Numerikus

Dátum

Mező kizárása a keresésből

checkbox

checkbox

checkbox

Egyenlő (=)

checkbox

checkbox

checkbox

Nem egyenlő (≠)

checkbox

checkbox

checkbox

Nagyobb mint (>)

checkbox

checkbox

Kisebb mint (<)

checkbox

checkbox

Nagyobb vagy egyenlő (≥)

checkbox

checkbox

Kisebb vagy egyenlő (≤)

checkbox

checkbox

Közötte (magába foglaló)

checkbox

checkbox

Nincs közötte (inclusive)

checkbox

checkbox

Tartalmaz

checkbox

Nem tartalmaz

checkbox

Hiányzik (null)

checkbox

checkbox

checkbox

Nem hiányzik (not null)

checkbox

checkbox

checkbox

Kezdődik

checkbox

Végződik

checkbox

Karakterlánc összehasonlításhoz ezeken kívül használható a checkbox Kis- és nagybetű opció.

Az összes keresési feltétel megadása után kattintson az Elemek kiválasztása gombra, hogy kiválassza az illeszkedő elemeket. További lehetőségek a legördülőben:

 • Elemek kiválasztása

 • Hozzáadás az aktuális kiválasztáshoz

 • Eltávolítás az aktuális kiválasztásból

 • Aktuális kiválasztás szűrése

Az összes keresési opciót törölheti az Űrlap visszaállítása gombbal.

A feltételek megadása után a következőket teheti:

 • Nagyítás az elemekre a térképvásznon anélkül, hogy ki kéne választani elemeket

 • Az Elemek felvillantása kiemeli az illeszkedő elemeket. Ez egy praktikus módja egy elem azonosításának kijelölés vagy az Azonosítás eszköz használata nélkül. Vegye figyelembe, hogy a felvillantás nem változtatja meg a térképvászon terjedelmét, így csak az aktuális térképvászon határain belülre eső elemek lesznek láthatóak..

12.4.2. Elemek azonosítása

Az Azonosítás eszközzel interakcióba léphet a térképvászonnal, és egy felugró ablakban információkat kaphat az elemekről. Elemek azonosításához használható:

 • Nézet ► Elemek azonosítása

 • Ctrl+Shift+I (vagy osx Cmd+Shift+I),

 • identify Elemek azonosítása ikon az Attribútumok eszköztáron

12.4.2.1. Az Elemek azonosítása eszköz használata

A QGIS az elemek azonosítására számos lehetőséget kínál az identify Elemek azonosítása eszközzel:

 • a bal kattintás azonosítja az elemeket az Azonosítás eredmények panelen beállított kiválasztási módnak és kiválasztási maszknak megfelelően

 • a jobb kattintás az Azonosítás eredmények panelen beállított Elem(ek) azonosítása kiválasztási módban lekéri az összes látható réteg minden közeli elemét. Megnyílik egy helyi menü, melynek segítségével pontosabban tudja kiválasztani az azonosítandó elemeket vagy az azokon végrehajtandó műveletet.

 • a jobb kattintás az Azonosítás eredmények panelen beállított Elemek azonosítása poligonnal kiválasztási módban azonosítja a választott meglévő felülettel átfedő elemeket, az Azonosítás eredmények panelen beállított kiválasztási maszknak megfelelően

Javaslat

Rétegek szűrése az Elemek azonosítása eszköz lekérdezéseihez

A Projekt ► Tulajdonságok… ► Adatforrások lap Réteg képességei alatt az Azonosítható oszlopból vegye ki a pipát annál a rétegnél, amit nem szeretne lekérdezni az identify Elemek azonosítása használatakor, az Aktuális rétegtől eltérő üzemmódokban. Ez egy kényelmes lehetőség arra, hogy csak az önt érdeklő rétegekről kapjon találatokat.

Ha rákattint elem(ek)re, az Azonosítás eredmények párbeszédablak felsorolja a kattintott elemeke vonatkozó információkat. Az alapértelmezett nézet a fa nézet, amiben az első elem a réteg neve, a gyerekei pedig az azonosított elemek. Minden elemet egy név mező és az értéke ír le. Ez az a mező, ami a Rétegtulajdonságok ► Térképtippek lapon be van állítva. Ezt követi az elem összes többi adata.

12.4.2.2. Eleminformáció

Az Azonosítás eredmények párbeszédablak testre szabható, hogy csak a megadott mezőket jelenítse meg, de alapértelmezetten az alábbi információkat mutatja:

 • Az elem megjelenítendő neve;

 • Műveletek: Az elemek azonosítása ablakhoz műveleteket lehet hozzáadni. A művelet a címkéjére kattintva futtatható. Alapértelmezetten egy művelet van hozzáadva, az Elem űrlap megjelenítése szerkesztéshez. További műveleteket definiálhat a rétegtulajdonságok párbeszédablakban (lásd Actions Properties).

 • Származtatott: Ezek az információk más információkból vannak kiszámítva:

  • általános információk az elem geometriájáról:

   • a geometria típusától függően a hossz, kerület vagy terület derékszögű mérése a réteg koordináta-rendszerének mértékegységében. 3D vektorok esetében elérhető a derékszögű vonalhossz.

   • a geometria típusától és attól függően, hogy a Mérésekhez be lett-e állítva ellipszoid a projekttulajdonságok párbeszédablakban, a hossz, kerület és terület ellipszoidon vett értékei a megadott mértékegységben.

   • az elem geometriájának részeinek száma és a kattintott rész sorszáma

   • az elem töréspontjainak száma

  • koordináta információ a projekttulajdonságok Koordináta megjelenítés beállítása szerint:

   • a kattintott pont X és Y koordinátái

   • a kattintott ponthoz legközelebbi töréspont száma

   • a legközelebbi töréspont X és Y koordinátái (és Z/M ha van)

   • Ha egy íves szakaszra kattint, annak a sugara is megjelenik.

 • Adatattribútumok: A kattintott elem attribútummezőinek és értékeinek listája

 • információ a kapcsolódó gyerek elemről, ha meg lett adva kapcsolatot:

  • a kapcsolat neve

  • a referencia mező bejegyzése, pl a kapcsolódó gyerek elem neve

  • Műveletek: a rétegtulajdonságok párbeszédablakban meghatározott műveletek listája (lásd Actions Properties) és az alapértelmezett Elem űrlap megjelenítése.

  • Adatattribútumok: A kapcsolódó gyerek elem attribútummezőinek és értékeinek listája

Megjegyzés

Az Azonosítás eredmények panelen lévő elemek attribútumaiban szereplő hivatkozások kattinthatóak, az alapértelmezett böngészőben nyílnak meg.

../../../_images/identify_features.png

12.11. ábra Az Azonosítás eredmények párbeszédablak

12.4.2.3. Azonosítás eredmények párbeszédablak

Az ablak fejlécében pár eszköz található:

 • formView Űrlap megnyitása: az aktuális elem űrlapjának megnyitása

 • expandTree Fa szétnyitása

 • collapseTree Fa összezárása

 • expandNewTree Új eredmények kibontása alapértelmezetten: meghatározza, hogy a következő azonosított elem információit össze kell-e csukni vagy ki kell bontani

 • deselectAll Eredmények törlése

 • editCopy Kiválasztott elem másolása vágólapra

 • filePrint Kiválasztott HTML válasz nyomtatása

 • azonosításra lekérendő elemek kiválasztásának módja

  • identifyByRectangle Elemek azonosítása területtel vagy egy kattintással

  • identifyByPolygon Elemek azonosítása felülettel

  • identifyByFreehand Elemek azonosítása szabadkézi rajzzal

  • identifyByRadius Elemek sugárral sugárral

  Megjegyzés

  Az identifyByPolygon Elemek azonosítása felülettel használatakor jobb gombbal kattintva egy meglévő felületre használhatja azt az átfedő elemek azonosítására egy másik rétegen.

Az ablak alján találhatók a Mód és Nézet legördülő listák. A Mód határozza meg, hogy melyik réteg elemei legyenek azonosítva:

 • Aktuális réteg: csak a kiválasztott rétegek elemei kerülnek azonosításra. Ha egy csoport van kiválasztva, akkor annak látható rétegei n történik az azonosítás. Ha nincs kijelölés, akkor csak az aktuális réteg kerül azonosításra.

 • Fentről le, elsőnél megáll: csak a felső látható réteg elemei.

 • Fentről le: a látható rétegek összes eleme. Az eredmények a panelen jelennek meg.

 • Réteg kiválasztása: megnyitja a helyi menüt, ahonnan kiválasztható, hogy melyik réteg elemei legyenek azonosítva, hasonlóan a jobb kattintáshoz. Csak a kiválasztott elemek jelennek meg a találatok közt.

A Nézet a következőkre állítható: Fa, Táblázat vagy Grafikon. A «Táblázat» és a «Grafikon» nézet csak raszterrétegeknél állítható be.

Az azonosítás eszközben megadható az options Azonosítás beállítások alatt az checkbox Űrlap automatikus megnyitása, ha csak egy találat van. Ha be van jelölve, akkor minden alkalommal, amikor csak egy elemet sikerült azonosítani, megnyílik annak attribútuműrlapja. Ez egy praktikus módja az elem attribútumainak gyors szerkesztésének.

További lehetőségek az azonosított elem helyi menüjében találhatók. Például a helyi menüből a következőket teheti:

 • Eleműrlap megtekintése

 • Nagyítás az elemre

 • Elem másolása: Másolja az összes elem geometriáját és attribútumait

 • Elemkiválasztás átváltása: Azonosított elem hozzáadása a kiválasztáshoz

 • Attribútumérték másolása: Csak a kattintott attribútum értékének másolása

 • Elemattribútumok másolása: Másolja az elem attribútumait

 • Elemek kiválasztása attribútumérték alapján: A kiválasztott attribútumnak megfelelő összes elem kiválasztása a rétegben.

 • Eredmények törlése: Eltávolítja a találatokat az ablakból

 • Kiemelések megszüntetése: Elemek kiemelésének eltávolítása a térképről

 • Összes kiemelése

 • Réteg kiemelése

 • Réteg aktiválása: Kiválasztja az aktiválni kívánt réteget

 • Rétegtulajdonságok: Megnyitja a rétegtulajdonságok párbeszédablakot

 • Összes kibontása

 • Összes becsukása

12.5. Rétegtulajdonságok mentése és megosztása

12.5.1. Egyéni stílusok kezelése

Amikor hozzáadunk egy vektorréteget a térképvászonhoz, a QGIS az elemek megjelenítéséhez alapértelmezetten hozzárendel egy véletlen szimbólumot/színt. Ezen felül beállíthat egy alapértelmezett szimbólumot a Projekt ► Tulajdonságok… ► Alapértelmezett stílusok alatt, amely a geometria típusától függően automatikusan alkalmazva lesz minden újonnan hozzáadott rétegen.

Legtöbbször azonban inkább egy egyéni és összetettebb stílust szeretne, amely automatikusan vagy manuálisan alkalmazható a rétegekre (csekély erőfeszítéssel). Ezt a Réteg tulajdonságai párbeszédablak alján található Stílus menü használatával érheti el. Ez a menü lehetőségeket kínál stílusok létrehozására, betöltésére és kezelésére.

A stílus a rétegtulajdonságok párbeszédablakban megadott összes információt eltárolja, ami a réteg megjelenítéséhez vagy a réteggel való interakcióhoz szükséges (beleértve a szimbólumokat, címkézést, mező- és űrlapdefiníciókat, műveleteket, diagramokat…) a vektorrétegek esetében vagy rasztereknél a pixeleket (sáv- vagy színmegjelenítés, átlátszóság, piramisok, hisztogram…).

../../../_images/style_combobox.png

12.12. ábra Vektorrétegek Stílus legördülő menüjének beállításai

Alapértelmezetten a betöltött rétegekre alkalmazott stílus neve alapértelmezett. Amikor megtalálta a réteg számára ideális és megfelelő megjelenítést, elmentheti azt a selectString Stílus legördülő menüre kattintva majd kiválasztva:

 • Jelenlegi átnevezése: Az aktív stílust átnevezi és frissíti az aktuális beállításokkal

 • Hozzáadás: Új stílus jön létre a jelenlegi beállításokkal. Alapértelmezés szerint a QGIS projektfájlba kerül mentésre. A stílus másik fájlba vagy adatbázisba mentését lásd alább

 • Eltávolítás: Törli a nem kívánt stílust, ha egynél több stílust adott meg a réteghez.

A Stílus legördülő lista alján megtalálja a réteghez felvett stílusokat, köztük kipiálva az aktívat.

Vegye figyelembe, hogy minden alkalommal, amikor érvényesíti a rétegtulajdonságok párbeszédablakot, az aktív stílus frissül az Ön által végzett változtatásokkal.

Egy réteghez tetszőleges számú stílust hozhat létre, de egyszerre csak egy lehet aktív. ez a Térképtémákkal kombinálva gyors és hatékony módjal az összetett projektek kezelésének anélkül, hogy a jelmagyarázat bármely rétegéről másolatot kéne létrehozni.

Megjegyzés

Tekintettel arra, hogy a rétegtulajdonságok módosításakor a változtatások az aktív stílusban tárolódnak, mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő stílust szerkeszti, hogy elkerülje a térképtémában használt stílus téves megváltoztatását.

Javaslat

Stílusok kezelése a réteg helyi menüjéből

Kattintson jobb gombbal a rétegre a Rétegek panelen rétegstílusok másolásához, beillesztéséhez, hozzáadásához vagy átnevezéséhez.

12.5.2. Stílusok tárolása fájlban vagy adatbázisban

A Stílus legördülő menüben létrehozott stílusok alapértelmezetten a projekten belül vannak elmentve és a projektben rétegről rétegre másolhatók és beilleszthetők, viszont lehetséges őket a projekten kívülre is menteni azért, hogy egy másik projektbe be lehessen tölteni.

12.5.2.1. Mentés szövegfájlba

A selectString Stílus ► Stílus mentése menüpontra kattintva elmentheti a stílust mint:

 • QGIS rétegstílus fájl (.qml)

 • SLD fájl (.sld), csak vektorrétegekhez érhető el

Fájlalapú formátumú rétegeknél (.shp, .tab…), Mentés alapértelmezettként egy .qml fájlt készít a réteghez (azonos néven). SLD-k bármilyen típusú megjelenítésből exportálhatók – egy szimbólum, kategorizált, fokozatos vagy szabályalapú –, viszont SLD importálásakor vagy „egy szimbólum” vagy „szabályalapú” megjelenítés jön létre. Ez azt is jelenti, hogy a kategorizált vagy fokozatos stílusok szabályalapúvá alakulnak át. Ha meg akarja őrizni ezeket a megjelenítéseket, akkor a QML formátumot kell használnia. Egyébként néha nagyon hasznos lehet a stílusok szabályalapúvá alakításának ilyen egyszerű módja.

12.5.2.2. Mentés adatbázisba

A vektorrétegek stílusai adatbázisban is tárolhatóak, amennyiben a réteg adatforrása az adatbázis-szolgáltató. A támogatott formátumok: PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, MS SQL Server és Oracle. A rétegstílus egy adatbázistáblába lesz mentve (layer_styles néven). Kattintson a Stílus mentése… ► Mentés adatbázisba elemre, majd töltse ki a párbeszédablak mezőit: adjon a stílusnak nevet, leírást, .ui fájlt (ha van) és jelölje be, hogy legyen-e a stílus az alapértelmezett.

Egyetlen táblába több stílust is menthet az adatbázisban, viszont ezek közül csak egy lehet alapértelmezett stílus. Alapértelmezett stílusok menthetőek a réteg adatbázisba vagy a qgis.db-be, az aktív felhasználói profilkönyvtárban lévő helyi SQLite adatbázisba.

../../../_images/save_style_database.png

12.13. ábra Stílus mentése adatbázisba párbeszédablak

Javaslat

Stílusok megosztása adatbázisok között

Csak akkor mentheti el a stílusát egy adatbázisba, ha a réteg is ilyen adatbázisból származik. Az adatbázisokat nem lehet keverni (például a réteg Oracle-ben, a stílus pedig MS SQL Serverben). Ha a stílus meg szeretné osztani adatbázisok között, használjon inkább szövegfájlt.

Megjegyzés

Problémákba ütközhet, amikor a layer_styles táblát PostgreSQL adatbázismentésből állítja vissza. A probléma megoldásához kövesse a QGIS layer_style table and database backup.

12.5.2.3. Stílus betöltése

Réteg betöltésekor a QGIS-be, ha már létezik alapértelmezett stílus ehhez a réteghez, a QGIS ezzel a stílussal tölti be a réteget. Viszont a Stílus ► Alapértelmezett visszaállítása is megkeresi és betölti ezt a fájlt, lecserélve a réteg aktuális stílusát.

A Stílus ► Stílus betöltése segít alkalmazni egy rétegre bármely elmentett stílust. Míg a szöveges stílusfájlok (.sld és .qml) bármilyen rétegre alkalmazhatóak annak formátumától függetlenül, az adatbázisban tárolt stílusok betöltése csak akkor lehetséges, ha a réteg is abból az adatbázisból származik vagy a stílus van a QGIS helyi adatbázisában.

Az Adatbázis Stíluskezelő párbeszédablak az adatbázisban található rétegekhez kapcsolódó stílusok listáját és a benne elmentett összes többi stílust jeleníti meg névvel és leírással.

Javaslat

Rétegstílus gyors megosztása a projekten belül

A rétegstílusokat projekten belül is megoszthatja fájl- vagy adatbázisstílus importálása nélkül: kattintson jobb gombbal a rétegre a Rétegek panelen és a Stílusok legördülő menüből másolja a réteg stílusát, majd illessze be egy csoportra vagy a kiválasztott rétegekre. A stílus az összes, az eredetivel azonos típusú (vektor vagy raszter) rétegen alkalmazva lesz. Vektorréteg esetében a geometria típusának is egyeznie kell (pont, vonal vagy felület).

12.5.3. Rétegdefiníciós fájl

A rétegdefiníciók elmenthetőek Rétegdefiníciós fájlként (.qlr) az aktív réteg helyi menüjéből: Exportálás ► Mentés rétegdefiníciós fájlként…. A rétegdefiníciós fájl (.qlr) hivatkozik a réteg adatforrására és stílusaira. A .qlr fájlok megjelennek a Böngésző panelen, és felhasználhatók a rétegek hozzáadására (a mentett stílussal együtt) a Rétegek panelhez. A .qlr fájlokat a rendszer fájlkezelőjéből is a térképre húzhatja fogd és vidd módszerrel.

12.6. Az adatok dokumentálása

A rétegekben lévő adatok megjelenítése és szimbolizálása mellett a QGIS lehetővé teszi a következők kitöltését:

 • metaadatok: olyan információk, amelyek segítenek másoknak megtalálni és megérteni az adathalmazt, hogyan érhetik azt el és hogyan használhatják… ezek az adatforrás tulajdonságai, és a QGIS projekten kívül állnak.

 • jegyzetek: utasítások és megjegyzések az aktuális projektben lévő réteggel kapcsolatban

12.6.1. Metaadatok

A rétegtulajdonságok párbeszédpanelen a Metaadatok fülön lehetősége van metaadatok létrehozására és szerkesztésére.

A kitöltendő információk a következők:

 • az adatok Azonosítása: az adathalmaz alapvető tulajdonítása (szülő, azonosító, cím, kivonat, nyelv…);

 • a Kategóriák, amelyekhez az adatok tartoznak. Az ISO kategóriák mellé egyéni kategóriákat is felvehet;

 • a Kulcsszavak az adatok és a kapcsolódó fogalmak lekéréséhez szabványos szójegyzék szerint;

 • a Hozzáférés az adathalmazhoz (licencek, jogok, díjak és korlátozások);

 • az adathalmaz Terjedelme térbeli értelemben (CRS, térképi terjedelem, magasságok) és időben;

 • az adatkészlet tulajdonosának/tulajdonosainak Névjegye;

 • Linkek kiegészítő forrásokhoz és kapcsolódó információkhoz;

 • az adathalmaz Előzményei.

A kitöltött információk összefoglalása a Ellenőrzés fülön található, és segít megtalálni az űrlappal kapcsolatos lehetséges problémákat. Ezeket kijavíthatja, vagy figyelmen kívül hagyhatja őket.

A metaadatok alapértelmezés szerint a projektfájlba kerülnek mentésre. A Metaadat legördülő lista lehetőséget kínál a metaadatok betöltésére/mentésére .qmd fájlból, és a metaadatok betöltésére/mentésére az „Alapértelmezett” helyre.

../../../_images/metadata_save_options.png

12.14. ábra Metaadat betöltési/mentési lehetőségek

A Mentés alapértelmezettként és Alapértelezett visszaálítása által használt „Alapértelmezett” hely a mögöttes adatforrástól és annak konfigurációjától függően változik:

 • PostgreSQL adatforrások esetén, ha a QGIS-rétegek metaadatainak mentésének és betöltésének engedélyezése az adatbázisban konfigurációs opció be van jelölve, a metaadatok az adatbázisban, egy külön táblában kerülnek tárolásra.

 • GeoPackage adatforrások esetén a Mentés alapértelmezettként mindig a GeoPackage belső metaadat tábláiba menti a metaadatokat.

  Amikor a metaadatok a PostgreSQL vagy a GeoPackage belső tábláiba kerülnek mentésre, akkor a böngészőben és a rétegmetaadatok keresőpanelen keresésre és szűrésre is elérhetővé válnak.

 • Minden más fájlalapú adatforrás esetén a Mentés alapértelmezettként a metaadatokat egy .qmd fájlba menti a fájl mellé.

 • Minden más esetben a Mentés alapértelmezettként a metaadatokat egy helyi .sqlite adatbázisba menti.

12.6.2. Rétegjegyzetek

A rétegjegyzetek lehetővé teszik a réteg dokumentálását az aktuális projekten belül. A projekt felhasználói számára tárolhatnak fontos üzeneteket, mint például tennivaló listák, utasítások, figyelmeztetések, …

A Rétegek panelen a réteg helyi menüjében válassza a Jegyzet készítse a réteghez… lehetőséget, és töltse ki a megnyíló párbeszédablakot a szükséges szövegekkel.

../../../_images/layer_notes.png

12.15. ábra Jegyzetek hozzáadása egy réteghez

A Rétegjegyzetek párbeszédablakban egy HTML-alapú, többsoros szövegdoboz található, amelyben az alábbi eszközök érhetőek el:

 • szövegkezelés: kivágás, másolás, beillesztés, visszavonás, újra

 • karakterformázás a tartalom egészére vagy egy részére alkalmazva: betűméret és -szín, félkövér, dőlt, aláhúzás, áthúzás, háttérszín, URL-kiemelés

 • bekezdések strukturálása: pontozott és számozott listák, behúzás, előre meghatározott címsorok

 • fájlbeszúrás akár fogd és vidd módszerrel is

 • HTML-kód szerkesztése

Az eszköztár jobb szélén található legördülő menüből a következőket teheti:

 • Összes formázás eltávolítása

 • Karakterformázás eltávolítása

 • Tartalom törlése

A Rétegek panelen egy megjegyzést tartalmazó rétegnél az indicatorNotes ikon fölé víve az egérmutatót megjeleníti a jegyzetet. Kattintson az ikonra a jegyzet szerkesztéséhez. A rétegre jobb gombbal kattintva elérheti a Jegyzet készítése a réteghez… és Réteg jegyzetének eltávolítása menüpontokat.

Megjegyzés

A megjegyzések a rétegstílus részét képezik, és a .qml vagy .qlr fájlba menthetőek. A rétegstílus másolásakor és beillesztésekor is átvihetők egyik rétegről a másikra.

12.7. Értékek tárolása változókban

A QGIS-ben változók segítségével az ismétlődő értékeket eltárolhatja (például a projekt címét vagy a felhasználó teljes nevét), ezek később kifejezésekben használhatóak. A változók az alkalmazás globális szintjén, projektszinten, rétegszinten, feldolgozási modellező szintjén, elrendezés szintjén és elrendezési elem szintjén definiálhatók. Csakúgy, mint a CSS lépcsőzetes szabályai, a változók felülírhatók – például egy projektszintű változó felülír minden alkalmazásszintű, azonos nevű változót. Ezekkel a változókkal szöveges karakterláncokat vagy más egyéni kifejezéseket hozhat létre, a változó neve előtti @ karakter használatával. Például nyomtatási elrendezésben a következő tartalommal létrehozott címke:

This map was made using QGIS [% @qgis_version %]. The project file for this
map is: [% @project_path %]

A címkét így jeleníti meg:

This map was made using QGIS 3.4.4-Madeira. The project file for this map is:
/gis/qgis-user-conference-2019.qgs

Az előre beállított, csak olvasható változókon kívül a fent említett szintek bármelyikéhez megadhat saját egyéni változókat. Kezelheti a:

A szerkeszthető változóktól való megkülönböztetés érdekében a csak olvasható változók nevei és értékei dőlt betűvel jelennek meg. Másrészt az alacsonyabb szintű változók által felülírt magasabb szintű változók át vannak húzva.

../../../_images/project_variables.png

12.16. ábra Változószerkesztő a projekt szintjén

Megjegyzés

A változókról bővebben olvashat és néhány példát is talál Nyall Dawson Exploring variables in QGIS 2.12, part 1, part 2 and part 3 blogbejegyzéseiben.

12.8. Hitelesítés

A QGIS képes biztonságos módon tárolni/lekérni a hitelesítési adatokat. A felhasználók biztonságosan hitelesítési konfigurációkba menthetik a hitelesítési adataikat, amelyek egy hordozható adatbázisban tárolódnak, alkalmazhatók kiszolgáló- vagy adatbázis-kapcsolatokra, és biztonságosan lehet hivatkozni rájuk projekt- vagy beállításfájlokban az azonosító tokenjeik segítségével. További információkért lásd: Hitelesítési rendszer.

A hitelesítési rendszer és a hordozható adatbázis előkészítésekor be kell állítani egy mesterjelszót.

12.9. Gyakori felületi elemek

A QGIS-ben van néhány lehetőség, amelyekkel gyakran kell dolgoznia. A kényelem kedvéért ezekhez a QGIS speciális felületi elemeket biztosít, amelyeket alább mutatunk be.

12.9.1. Színválasztó

12.9.1.1. A színválasztó párbeszédablak

A Szín választása párbeszédablak megjelenik, amikor egy szín kiválasztásához a selectColor ikonra kattint. Ennek a párbeszédablaknak a funkciói a Beállítások ► Beállítások… ► Általános alatti A környezet saját színválasztó párbeszédablakának használata jelölőnégyzet állapotától függnek. Ha be van jelölve, a színválasztó párbeszédablak a QGIS-t futtató rendszer sajátja. Ellenkező esetben a QGIS saját színválasztója jelenik meg.

A saját színválasztó párbeszédablakban négy fül található, amelyek lehetővé teszik a szín kiválasztását colorBox Színskála, colorWheel Színkerék, colorSwatches Színminták vagy colorPicker Színmintavevő segítségével. Az első két fülön az összes lehetséges színkombinációt eléri és alkalmazhatja a választott színt az elemre.

../../../_images/color_selector_ramp.png

12.17. ábra A színválasztó skála fül

A colorSwatches Színminták fülön színpaletták listájából választhat (részletekért lásd Colors settings). A Legutóbbi színeken kívül a többi paletta módosítható a keret alatt található symbologyAdd Aktuális szín hozzáadása és symbologyRemove Kiválasztott szín eltávolítása gombok segítségével.

A paletta legördülő menüje melletti gomb további lehetőségeket kínál:

 • színek másolása, beillesztése, importálás és exportálása

 • színpaletták létrehozása, importálása és eltávolítása

 • az egyéni paletták hozzáadása a színválasztóhoz a Mutassa a színgombokon menüelemmel (lásd 12.19. ábra)

../../../_images/color_selector_recent_colors.png

12.18. ábra Színválasztó minták fül

Egy másik lehetőség a colorPicker Színmintavevő használata, amivel mintát vehet a QGIS felhasználói felületének bármely kurzor alatti részéről, vagy akár más alkalmazásról: nyomja meg a szóközt, miközben a fül aktív, mozgassa az egeret a kívánt szín fölé, majd kattintson rá, vagy nyomja meg ismét a szóközt. A mintavevő aktiválásához használhatja a Mintavétel gombot is.

Bármelyik módszert is használja, a kiválasztott színt mindig a HSV (árnyalat, telítettség, érték) és az RGB (vörös, zöld, kék) értékek színcsúszkája írja le. A szín HTML jelöléssel is azonosítható.

A színek módosításához egyszerűen csak kattintson a színkörre vagy a rámpára vagy a színparaméterek csúszkájára. A paramétereket állíthatja a mellette lévő számbeviteli mező segítségével, vagy az egér görgővel a megfelelő csúszka fölött görgetve. A szín HTML jelöléssel is megadhatja. És végül az Átlátszatlanság csúszkával szabályozhatja az áttetszőség szintjét.

A párbeszédablak vizuális összehasonlítást is biztosít a Régi szín (az objektumra alkalmazott) és a Jelenlegi (ami ki lett választva) között. Fogd és vidd módszerrel vagy a atlasNext Szín hozzáadása a mintákhoz gombbal bármelyik színt el lehet menteni az egyik gyorsan elérhető helyre.

Javaslat

Szín gyors módosítása

Húzzon egy színválasztót egy másikra a színének alkalmazásához.

12.9.1.2. A legördülő szín gyors gomb

Kattintson a selectColor színgomb melletti legördülő nyílra, és megjelenik egy gyors színválasztásra használható ablak. Ezzel a gyors gombbal elérhető:

 • egy színkerék, amiről színt lehet venni

 • egy alfa csatorna csúszka a szín átlátszóságának módosításához

 • a Mutassa a színgombokon segítségével korábban beállított színpaletták

 • az aktuális szín másolása és beillesztése más felületi elemekre

 • színmintavevés a számítógép kijelzőjének bármely részéről

 • szín kiválasztása a színválasztó párbeszédablakból

 • szín gyors módosítása áthúzással egyik felületi elemről a másikra

Javaslat

Az egér görgetésével egy színválasztó felett gyorsan módosíthatja a hozzárendelt szín átlátszatlanságát.

Megjegyzés

Ha a színválasztó adatvezérelt tulajdonságok segítségével projekt színekre van állítva, a fenti színmódosító funkciók nem érhetőek el. Először törölje a definíciót a Szín szétkapcsolása vagy Törlés menüelemmel.

../../../_images/quick_color_selector.png

12.19. ábra A gyors színválasztó menü

12.9.1.3. A legördülő színskála gyors gomb

A színskála praktikus módja annak, hogy egy teljes színkészletet alkalmazzon egy vagy több elemre. A létrehozásukat a Színskála beállítása szakaszban tárgyaljuk részletesen. A selectColorRamp színskála gombot megnyomva megnyílik a színskála párbeszédablak, lehetővé téve a tulajdonságok módosítását.

../../../_images/color_ramp_brewer.png

12.20. ábra Színkeverő skála testreszabása

A gomb jobb szélén lévő legördülő menüből további színskálák és beállítások érhetőek el:

 • Színskála invertálása

 • Aktuális skála törlése a vezérlőhöz hozzárendelt színskála eltávolítása (csak bizonyos helyzetekben érhető el)

 • unchecked Véletlen színek: csak bizonyos kontextusokban érhető el (pl. színskálát használva a réteg jelrendszerében), a bejelölése véletlenszerű színekkel hoz létre egy színskálát. Lehetővé teszi továbbá a Véletlen színek keverését is, amely egy új véletlenszerű színskálát generál, ha az aktuális nem lenne megfelelő.

 • a gradient vagy catalog: cpt-city színskálák előnézete, amik a Stíluskezelő párbeszédablakban Kedvencként lettek megjelölve

 • Összes színskála a kompatibilis színskálák adatbázisának eléréséhez

 • Bármely típusú Új színskála létrehozása…, amely az aktuális vezérlőben használható (vegye figyelembe, hogy ez a színskála máshol nem lesz elérhető, hacsak nem menti a könyvtárba)

 • Színskála szerkesztése…, ugyanaz, mint az egész színskála gombra kattintva

 • Színskála mentése…, az aktuális, testre szabott színskála mentése a stíluskönyvtárba

../../../_images/quick_colorramp_selector.png

12.21. ábra A gyors színskála választó menü

12.9.2. Szimbólumválasztó

A Szimbólumválasztó gyors gomb kényelmes eszköz, ha egy elem szimbólumtulajdonságait szeretné beállítani. A legördülő nyílra kattintva az alábbi műveletek jelennek meg, a legördülő színválasztóval együtt:

 • Szimbólum szerkesztése: ugyanaz, mint a szimbólumválasztó megnyomása. Megnyitja a párbeszédablakot, ahol beállíthatóak a szimbólum paraméterei.

 • Szimbólum másolása az aktuális elemről

 • Szimbólum beillesztése az aktuális elemre, meggyorsítva a beállítást

 • Aktuális szimbólum törlése a vezérlőhöz hozzárendelt szimbólum eltávolítása (csak bizonyos helyzetekben érhető el)

Javaslat

Az egér görgetésével egy jelölő- vagy vonalszimbólum-választó felett gyorsan módosíthatja a hozzárendelt szimbólum méretét.

12.9.3. Távoli vagy beágyazott fájlválasztó

A fájlválasztó vezérlője mellett a gombon néha egy legördülő nyíl látható. Ez általában akkor érhető el, ha használ:

 • SVG-fájl szimbólumhoz vagy címkéhez

 • raszteres képet szimbólumok, címék, textúrák vagy dekorációk testre szabásához

A nyilat megnyomva egy menü jelenik meg, amiből:

 • betölthet egy fájlt a fájlrendszerből: a fájlt annak elérési útja azonosítja, és a QGIS-nek fel kell oldania ezt az elérési utat a megfelelő kép megjelenítéséhez

 • betölthet egy fájl távoli URL-ről: mint fent, a kép csak a távoli erőforrás sikeres lekérésekor töltődik be

 • beágyazhatja a fájlt az elembe: a fájl az aktuális projektbe, stílusadatbázisba vagy nyomtatási elrendezéssablonba lesz beágyazva. A fájl ezután mindig az elem részeként fog megjelenni. Ez kényelmes módja egyéni szimbólumokat tartalmazó, de mégis kompakt projektek létrehozásának, amelyek könnyen megoszthatók más QGIS-felhasználókkal.

 • kibonthatja a beágyazott fájlt a vezérlőből és elmentheti lemezre.

12.9.4. Méretarányfüggő láthatóság választó

A méretarányfüggő láthatóság választóval szabályozhatja, hogy egy elem milyen méretarányoknál legyen látható a térképvásznon. A megadott méretarány-tartományon kívül az elemek nem jelennek meg. Alkalmazható például rétegekre, címkékre vagy diagramokra, azok Megjelenítési tulajdonságok lapjáról.

 1. Jelölje be a checkbox Méretarányfüggő láthatóság jelölőnégyzetet

 2. Adja meg a legjobban eltávolított méretarányt a Minimum (kizáró) mezőbe begépelve az értéket, vagy kiválasztva azt az előre definiált méretarányok listájából

 3. És/vagy adja meg a legnagyobb ráközelítés méretarányát a Maximum (magába foglaló) mezőben

  A mezők melletti mapIdentification Aktuális térképvászon méretarányának használata az aktuális térképvászon méretarányát állítja be a tartomány láthatóságának határaként. Nyomja meg a gomb melletti nyilat, hogy elérje a méretarányokat az elrendezések térképeiről, és újra felhasználja azokat a mező kitöltéséhez.

../../../_images/visibilityscale_selector.png

12.22. ábra Méretarányfüggő láthatóság választó

12.9.5. Térbeliterjedelem-választó

A Terjedelem választó kényelmesen használható felületet biztosít rétegekhez rendelt térbeli terjedelem kiválasztásához, vagy a végrehajtandó műveletek térbeli korlátozásához. A kontextustól függően a következők közül választhat:

 • Aktuális réteg terjedelme, pl. réteg exportálásakor

 • Számítás egy rétegből ►: használja az aktuális projektben betöltött rétegek egyikének terjedelmét

 • Az aktuális Térképvászon terjedelmének használata

 • Kijelölés a térképvásznon egy térképre rajzolt téglalap sarokkoordinátáival

 • Számítás egy könyvjelzőből: egy elmentett könyvjelző terjedelmét használja

 • Számítás egy elrendezés térképéből: egy elrendezés térképének a terjedelmét használja

 • Megadhatja vagy szerkesztheti az xmin, xmax, ymin, ymax koordinátákat

../../../_images/extent_selector.png

12.23. ábra Terjedelemválasztó vezérlő

12.9.6. Betűkészletválasztó

A Betűkészletválasztó gyors gomb egy kényelmes eszköz, ha egy szöveg betűtípus tulajdonságait szeretné beállítani (elem címkék, dekorációs címkék, jelmagyarázat szöveg, …). A legördülő nyílra kattintva a következő lehetőségek közül néhány vagy mindegyik megjelenik:

../../../_images/fontselector_widget.png

12.24. ábra Betűkészletválasztó legördülő menü

 • Aktuális szövegformázás törlése a vezérlőhöz hozzárendelt szövegformázás eltávolítása (csak bizonyos helyzetekben érhető el)

 • Betűméret a hozzárendelt mértékegységben

 • Legutóbbi betűtípusok ► menü; a jelenlegi betűtípus meg van jelölve (felül)

 • Formátum beállítása…: ugyanaz, mint a betűkészletválasztó megnyomása. A környezettől függően lehet az operációs rendszer alapértelmezett Szövegformázás párbeszédablaka vagy a QGIS saját párbeszédablaka speciális formázási lehetőségekkel (átlátszóság, orientáció, övezet, háttér, árnyék, …), ahogy az a A címkeszöveg formázása szakaszban látható.

 • A szöveg Formátum másolása

 • A szöveg Formátum beillesztése, meggyorsítva a beállítást

 • a színválasztó a színek gyors beállításához

Javaslat

Az egér görgetésével egy betűkészletválasztó felett gyorsan módosíthatja a hozzárendelt szöveg betűméretét.

12.9.7. Mértékegységválasztó

Az elemek (címkék, szimbólumok, elrendezési elemek stb.) mérete a QGIS-ben nem feltétlenül kötődik sem a projekt mértékegységeihez, sem az adott réteg mértékegységeihez. A tulajdonságok nagy részénél a Mértékegységválasztó legördülő menüje teszi lehetővé, hogy az értékeket a kívánt kinézetnek megfelelően módosítsa (a képernyő felbontása, a papír mérete vagy a terep alapján). Az elérhető mértékegységek a következők:

 • Milliméter

 • Pont

 • Pixel

 • Hüvelyk

 • Százalék: lehetővé teszi, hogy bizonyos tulajdonságokat egy másik tulajdonság százalékában állítsunk be. Ez például olyan szövegformázások létrehozásánál hasznos, ahol az összetevők (övezet mérete, árnyék sugara…) szépen skálázódnak a szöveg méretének változtatásával, ahelyett, hogy állandó övezet/árnyék méretük lenne. Így nem kell ezeket a méreteket módosítani, amikor a szöveg mérete változik.

 • Méretarányos méter: Ez lehetővé teszi, hogy mindig méterben állítsa be a méretet, függetlenül attól, hogy mik az alapul szolgáló térképegységek (pl. lehetnek hüvelykben, lábban, földrajzi fokban stb.). A méterben megadott méretet a program az aktuális projekt ellipszoid-beállítása és a térkép aktuális terjedelmének középpontjában mért távolságok vetülete alapján számítja ki. Vetített koordináta-rendszerben lévő térképek esetén vetített mértékegységek használatával számol. A földrajzi (szélesség/hosszúság) alapú rendszerben lévő térképek esetében a méter méretének közelítése a térkép függőleges méretarányának ellipszoidi számításával történik.

 • Térképi egység: A méret a térképnézet méretarányától függ. Mivel ez túl nagy vagy túl kicsi értékekhez vezethet, használja a lista melletti options gombot, hogy a méretet egy értéktartományra korlátozza a következők alapján:

  • Minimum méretarány és Maximum méretarány: Az érték a térképnézet méretaránya szerint változik, amíg el nem éri a méretarány határok egyikét. A tartományon kívülre érve a legközelebbi méretarány határon lévő érték marad meg.

  • és/vagy Minimum méret és Maximum méret mm-ben: Az érték a térképnézet méretaránya szerint változik, amíg el nem éri a határok egyikét. Ezután határon lévő érték marad meg.

  ../../../_images/adjust_scaling.png

  12.25. ábra Méretarány tartomány szabályozása párbeszédablak

12.9.8. Számformázás

A számformázók lehetővé teszik a numerikus értékek kinézetének formázását, különféle formázási technikák (például tudományos jelölések, pénznemek, százalékértékek stb.) használatával. Ennek egyik felhasználási módja a szöveg beállítása egy elrendezés léptékvonalzóján vagy rögzített táblázatban.

../../../_images/number_formatting.png

12.26. ábra Számérték formázása

A formátumok különböző kategóriái támogatottak. Legtöbbjüknél beállíthatja a következő numerikus beállítások egy részét vagy mindegyikét:

 • checkbox Ezres elválasztó megjelenítése

 • unchecked Plusz előjel megjelenítése

 • unchecked Záró nullák megjelenítése

De rendelkezhetnek egyéni beállításokkal is. Az elérhető kategóriák:

 • Általános, az alapértelmezett kategória: nem rendelkezik beállításokkal, a szülőelem tulajdonságaiban vagy a globális beállításokban beállított értékeket jeleníti meg.

 • Szám

  • Az érték lehet Kerekítve egy ön által meghatározott számú Tizedesjegyre vagy az Értékes számjegyekre

  • testre szabható az Ezres elválasztó és a Tizedes elválasztó

 • Irány az irányok/irányszögek szöveges megjelenítéséhez a következők használatával:

  • Formátum: az értékek lehetséges tartományai 0 180°, K/Ny utótaggal, -180 +180° és 0 360°

  • Tizedesjegyek száma

 • Pénznem a pénznem értékek szöveges megjelenítéséhez

  • Előtag

  • Utótag

  • Tizedesjegyek száma

 • Törtszám egy tizedestört érték megjelenítése hétköznapi törtszámként (pl. 1/2 a 0.5 helyett)

  • unchecked Unicode alsó/felső index használata. Például ¹/₂ az 1/2 helyett

  • unchecked Dedikált Unicode karakterek használata. Például ½ az 1/2 helyett

  • Ezres elválasztó karakter testre szabása

 • Százalék – hozzáfűz egy % jelet az értékhez, az alábbi beállítási lehetőségekkel:

  • Tizedesjegyek száma

  • Skálázás annak jelzésére, hogy az értékek már eleve százalékokat ábrázolnak (így maradnak úgy, ahogy vannak), vagy törtszámok (így konvertálva lesznek)

 • Tudományos jelölés 2.56e+03 formában. A Tizedesjegyek számát be lehet állítani.

A beállítások élő előnézete a Minta részben látható.

12.9.9. Keverési módok

A QGIS ezekkel az eszközökkel speciális megjelenítési hatásokhoz biztosít különféle beállításokat, amilyeneket a grafikai programokból ismerhet. A keverési módokat rétegeken, elemeken, valamint nyomtatási elrendezés elemeken lehet használni:

 • Normál: Ez a szokásos keverési mód, amely a felső pixel alfa-csatornáját használja az alatta lévő képponthoz való keveréshez.

 • Világosítás: Az előtér és a háttér pixelei közül kiválasztja az egyes összetevők maximumát. Legyen óvatos, az eredmény általában egyenetlen és durva.

 • Szendvicsnegatív: A forrás világos pixelei a cél fölé lesznek rajzolva, míg a sötét pixelei nem. Ez a mód leginkább az egyik elem textúrájának egy másik elemhez keveréséhez hasznos (például domborzatárnyékolás texturálása másik réteggel).

 • Fakítás: Világosítja és telíti az alatta lévő pixelt a felső pixel fényessége alapján. A világosabb felső képpontok az alatta lévő képpontok telítettségét és fényerejét növelik. Ez akkor működik jól, ha a felső képpontok nem túl világosak, egyébként a hatás túl szélsőséges.

 • Összegzés: Hozzáadja az egyik elem pixelértékeit egy másikéhoz. A maximális érték feletti értékek esetén (RGB modellben) fehér jelenik meg. Ez a mód az elemek kiemelésére alkalmas.

 • Sötétítés: Az előtér és a háttér pixelei közül megtartja az egyes összetevők legalacsonyabb értékét. A Világosításhoz hasonlóan az eredmény egyenetlen és durva szokott lenni.

 • Szendvicspozitív: A felső elem pixelértékei össze lesznek szorozva az alsó elem megfelelő értékeivel. Az eredmény sötétebb.

 • Égetés: A felső elem sötétebb színei sötétítik az alsóbb elemeket. Az égetés az alatta lévő rétegek finomhangolására és színezésére használható.

 • Átfedés: Egyesíti a szendvicspozitív és szendvicsnegatív keverési módokat. A világos részek világosabbá, a sötétek sötétebbé válnak.

 • Lágy fény: Nagyon hasonló az átfedéshez, de a szorzás/szendvicsnegatív helyett a színégetés/fakítást használja. Utánozza a lágy fény ragyogását a képen.

 • Kemény fény: A kemény fény is nagyon hasonló az átfedés módhoz. Egy nagyon intenzív fény képre vetülését szándékozik utánozni.

 • Különbség: Kivonja a felső pixelt az alsó pixelből, vagy fordítva, hogy mindig pozitív értéket kapjon. A feketével való keverés nem okoz változást, mivel a különbsége a többi színtől nulla.

 • Elvétel: Kivonja az egyik elem pixelértékeit a másikéból. A negatív értékek helyett fekete jelenik meg.

../../../_images/blending_modes.png

12.27. ábra Különböző keverési módok alkalmazása egy zöld színű alakzatra, amely egy narancssárga színű fölött van

Fentről lefelé, balról jobbra: Normál – Világosítás, Szendvicsnegatív, Fakítás, Összegzés – Különbség, Elvétel – Sötétítés, Szendvicspozitív, Égetés – Átfedés, Lágy fény, Kemény fény

Ha a réteg olyan csoport tagja, amely a rétegeket csoportként jeleníti meg, további keverési módok lesznek elérhetőek. Ezek olyan módokat biztosítanak, amikkel az egyik réteg tartalma levágható egy másik, „maszkoló” réteg tartalmával.

 • Maszkolás az alsóval: A kimenet a felső képpont, aminek átlátszatlansága az alsó képpontéval csökken.

 • Alsó maszkolása: A kimenet az alsó képpont, aminek átlátszatlansága a felső képpontéval csökken.

 • Inverz maszkolás az alsóval: A kimenet a felső képpont, aminek átlátszatlansága az alsó képpont inverzével csökken.

 • Alsó inverz maszkolása: A kimenet az alsó képpont, aminek átlátszatlansága a felső képpont inverzével csökken.

 • Alsó belsejébe rajzolás: A felső képpontot az alsó képpont fölé keveri úgy, hogy a felső képpont átlátszatlanságát csökkenti az alsó képpont átlátszatlanságával.

 • Alsó rajzolása a belsejébe: Az alsó képpontot a felső képpont fölé keveri úgy, hogy az alsó képpont átlátszatlanságát csökkenti a felső képpont átlátszatlanságával.

../../../_images/blending_clipping.png

12.28. ábra Különböző levágási keverési módok alkalmazása egy csoport felső zöld rétegére

A: Alsó maszkolása B: Maszkolás az alsóval C: Alsó rajzolása a belsejébe D: Alsó inverz maszkolása E: Inverz maszkolás az alsóval F: Alsó belsejébe rajzolás

12.9.10. Adatvezérelt felülbírálási beállítások

A vektorréteg tulajdonságai párbeszédpanelen vagy a nyomtatási elrendezés beállításaiban sok beállítás mellett látni fog egy dataDefine Adatvezérelt felülbírálás ikont. Ez az eszköz paraméterek értékeinek dinamikus beállítását teszi lehetővé. Ezek alapulhatnak rétegek attribútumait használó kifejezéseken, beépített vagy egyéni függvényeken vagy változókon. Ha engedélyezve van, a vezérlő által visszaadott értéket a rendszer a normál értéktől (jelölőnégyzet, szövegdoboz, csúszka…) függetlenül is alkalmazza a paraméterre.

12.9.10.1. Adatvezérelt felülbírálási menü

Az dataDefine Adatvezérelt felülbírálás ikonra kattintva az alábbi menüpontok láthatóak:

 • Leírás… jelzi, hogy ha a beállítás engedélyezve van, milyen bemenetet vár, mi az érvényes bemeneti típus és a jelenlegi definíció. Ugyanez az információ az egeret az ikon fölé vive is megjelenik.

 • Adattárolás a projektben: gomb lehetővé teszi tulajdonságok tárolását a Auxiliary Storage Properties rendszer használatával.

 • Mezőtípus: a réteg mezőinek egyike, ami megfelel az érvényes beviteli típusnak.

 • Szín: Ha a vezérlő színtulajdonsághoz van kapcsolva, ez a menü hozzáférést biztosít az aktuális projektszínek sémában meghatározott színekhez.

 • Változó: egy menü a felhasználó által definiált változók eléréséhez

 • Szerkesztés… gomb az alkalmazandó kifejezés létrehozásához és szerkesztéséhez a Kifejezésszerkesztő párbeszédablakban. A kifejezés helyes kitöltésének segítése érdekében a párbeszédablakban egy emlékeztető látható az elvárt kimenet formátumáról.

 • Beillesztés és Másolás gombok.

 • Törlés gomb, amivel eltávolítható a beállítás.

 • Numerikus és szín tulajdonságok esetén a Segéd… tudja skálázni az elem tulajdonságra alkalmazandó értékét (további részletek alább)

Javaslat

Kattintson jobb gombbal az adatvezérelt felülbírálás (in)aktiválásához

Amikor az adatvezérelt felülbírálás helyesen van beállítva, az ikon sárga dataDefineOn vagy dataDefineExpressionOn. Ha hibás, az ikon piros dataDefineError vagy dataDefineExpressionError.

A konfigurációt egyszerűen engedélyezheti vagy letilthatja az dataDefine adatvezérelt felülbírálás gombra jobb gombbal kattintva.

12.9.10.2. Az adatvezérelt segéd használata

Amikor egy dataDefine Adatvezérelt felülbírálás gomb mérethez, elforgatáshoz, átlátszatlansághoz vagy színtulajdonsághoz van társítva, van egy Segéd… menüpontja, amely segít megváltoztatni, hogy az adatokat miként kell az egyes elemek paramétereihez igazítani. A segéd lehetővé teszi:

 • Input adat meghatározása, pl.:

  • Forrás: az ábrázolandó attribútum egy mező vagy expression kifejezés használatával

  • az ábrázolandó értékek tartománya: kézzel is megadhatja az értékeket, vagy használhatja az refresh Értéktartomány betöltése a rétegből gombot, amellyel automatikusan kitölti ezeket a mezőket az adatokra alkalmazott Forrás kifejezés által visszaadott minimális és maximális értékekkel

 • unchecked Transzformációs görbe használata: alapértelmezetten a kimeneti értékek (lásd a beállítását alább) az input értékekhez képest lineárisan skálázódnak. Felülbírálhatja ezt a működést: engedélyezze a transzformálást, pont hozzáadásához kattintson a grafikonra és mozgassa a pontokat a kívánt görbe eléréséig.

 • Output értékek meghatározása: a lehetőségek a definiálandó paramétertől függően változnak. Globálisan beállíthatja:

  • szín beállítása esetén az értékekre alkalmazandó színskálát, és egy színt a NULL-értékekhez

  • egyébként az kiválasztott tulajdonságra alkalmazandó minimum és maximum értékeket, valamint a figyelmen kívül hagyott vagy NULL elemek méretét/szögét/átlátszatlanságát

  • a mérettulajdonságok esetében az ábrázolás guilabel:Méretezési módját, amely lehet Flannery, Exponenciális, Felület, Sugár vagy Lineáris

  • az adatok méretezésének Kitevőjét, ha a Méretezési mód exponenciálisra van állítva, vagy átlátszatlanság módosításakor

Ha kompatibilis a tulajdonsággal, a párbeszédablak jobb szélén látható egy élő előnézet, amely segít beállítani az értékek skálázását.

../../../_images/varying_size_assistant.png

12.29. ábra Elem méretének skálázása a passengers mező értéke alapján

A fenti Segédben látható értékek az alábbi «Adatvezérelt felülbírálással» állítják be a méretet:

coalesce(scale_exp("passengers", 9, 2000, 1, 10, 0.57), 0)