14.2. A szimbólumválasztó

A Szimbólumválasztó a szimbólumok tervezésének fő helye. Létrehozhat és szerkeszthet benne jelölő-, vonal- és kitöltésszimbólumokat.

../../../_images/symbolselector.png

14.10. ábra Vonalszimbólum tervezése

A szimbólumválasztó párbeszédablak két fő részből áll:

 • a szimbólumfa mutatja szimbólumrétegeket, amelyeket aztán kombinálva kialakul az új, egész szimbólum

 • és a fában kiválasztott szimbólumréteg beállításai

14.2.1. A szimbólumrétegek fája

A szimbólum több Szimbólumrétegből állhat. A szimbólumfa ezen szimbólumrétegek átfedését mutatja, amelyeket aztán kombinálva kialakul az új globális szimbólum. Ez a dinamikus szimbólumábrázolás frissül, amint a szimbólum tulajdonságai megváltoznak.

A szimbólumfában kiválasztott szinttől függően különféle eszközök állnak rendelkezésre a fa kezeléséhez:

 • symbologyAdd új szimbólumréteg hozzáadása: tetszőleges számú szimbólumot halmozhat egymásra

 • symbologyRemove a kiválasztott szimbólumréteg eltávolítása

 • szimbólumréteg színeinek zárolása: a locked zárolt színek változatlanok maradnak a globális (egy felsőbb) szimbólumszint színének módosításakor

 • duplicateLayer szimbólumréteg(ek), vagy egy csoportjuk) megkettőzése

 • szimbólumréteg mozgatása fel vagy le

14.2.2. Szimbólum beállítása

A QGIS-ben egy szimbólum beállítása két lépésben történik: a szimbólum, majd a szimbólumréteg szintjén.

14.2.2.1. A szimbólum

A fa legfelső szintje – a réteggeometriától függően – lehet Szimbólum, Vonal vagy Kitöltés típusú. Minden szimbólum alá beágyazható egy vagy több másik szimbólum (ideértve bármilyen más típusút is) vagy szimbólumréteg.

Beállíthat néhány a globális szimbólumra vonatkozó paramétert:

 • Mértékegység: lehet milliméter, pont, pixel, méretarányos méter, térképi egységek vagy hüvelyk (további részletekért lásd: Mértékegységválasztó)

 • Átlátszatlanság

 • Szín: ha a felhasználó megváltoztatja ezt a paramétert, akkor az értéke az összes nem zárolt alszimbólum színére is alkalmazva lesz

 • Jelölők Mérete és Elforgatása

 • Vonalszimbólumok Szélessége

  Javaslat

  Használja a Méret (jelölők esetén) vagy a Szélesség (vonalszimbólumok) tulajdonságokat a szimbólumok szintjén az összes beágyazott szimbólumréteg méretének arányos átméretezéséhez.

  Megjegyzés

  A szélesség, méret vagy elforgatási paraméterek melletti Adatvezérelt felülbírálás gomb inaktív, amikor beállítja a szimbólumot a Stíluskezelő párbeszédablakban. Amikor a szimbólum egy térképréteghez van kapcsolva, ez a gomb segít létrehozni arányos vagy többváltozós elemzéses megjelenítést.

 • A szimbólumkönyvtár előnézete: Megjelennek az azonos típusú szimbólumok, és a fenti szerkeszthető legördülő listán keresztül szűrhetők szabad szavas kereséssel vagy kategória szerint. A szimbólumok listáját a styleManagerStíluskezelő gomb segítségével is frissítheti, megnyitva a névadó párbeszédablakot. Itt bármilyen képességet használhat, ahogyan az a A stíluskezelő szakaszban látható.

  A szimbólumok a következőképpen jelennek meg:

  • ikonlistaként (bélyegképekkel, névvel és hozzárendelt címkékkel) a keret alatti openTable Listanézet gombot használva;

  • vagy ikon előnézetként az iconView Ikonnézet gombbal.

 • Nyomja meg a Szimbólum mentése gombot, hogy a szerkesztett szimbólumot hozzáadja a szimbólumkönyvtárhoz.

 • A Bővített selectString opcióval a következőeket érheti el:

  • vonal- és kitöltésszimbólumoknál: Elemek vágása a vászon terjedelmére.

  • kitöltő szimbólumoknál Jobbkéz-szabály kényszerítése: a megjelenített kitöltő szimbólumokat arra kényszeríti, hogy kövessék a szokásos „jobbkéz-szabályt” a gyűrű tájolásához (vagyis olyan sokszögek esetében, ahol a külső gyűrű az óramutató járásával megegyező, a belső gyűrűk pedig az óramutató járásával ellentétes irányú).

   A tájolás javítása csak megjelenítésnél kerül alkalmazásra, az eredeti elemgeometriát nem módosítja. Ez lehetővé teszi egyenletes megjelenésű kitöltési szimbólumok létrehozását, függetlenül a megjelenített adathalmaztól és az egyes elemek gyűrűinek irányától.

  • A réteg jelrendszerétől függően, amihez a szimbólum tartozik, további beállítások érhetőek el a Speciális menüben:

14.2.2.2. A szimbólumréteg

A fa alsóbb szintjein szabhatja testre a szimbólumrétegeket. Az elérhető szimbólumrétegek típusai a felsőbb szimbólum típusától függnek. A megjelenítés dekorálása érdekében rajzi hatásokat adhat hozzá a szimbólumrétegekhez.

Mivel nem lenne lehetséges az összes szimbólumréteg-típus összes opciójának leírása, az alábbiakban csak az jelentősebbeket említjük meg.

Közös paraméterek

Egy szimbólumréteg felépítéséhez elérhető néhány általános beállítás és vezérlő, függetlenül attól, hogy az a jelölő, a vonal vagy a kitöltés altípusa:

 • a színválasztó vezérlője megkönnyíti a színek kezelését

 • Mértékegység: lehet milliméter, pont, pixel, méretarányos méter, térképi egységek vagy hüvelyk (további részletekért lásd: Mértékegységválasztó)

 • az dataDefine Adatvezérelt felülbírálás vezérlője megtalálható szinte az összes lehetőség mellett, kibővítve az egyes szimbólumok testreszabásának lehetőségeit (további információért lásd: Adatvezérelt felülbírálási beállítások)

 • a checkbox Szimbólumréteg engedélyezése jelölőnégyzettel állítható a szimbólumréteg láthatósága. A letiltott szimbólumrétegek megjelenítéskor nem lesznek kirajzolva, de el vannak mentve a szimbólumba. A szimbólumrétegek elrejtése kényelmes, ha a szimbólum legjobb kinézetét próbálja keresni, mivel nem kell eltávolítania egyiket sem a teszteléshez. Az adatvezérelt felülbírálás ezután lehetővé teszi a különböző szimbólumrétegek elrejtését vagy megjelenítését kifejezések alapján (például elemattribútumok alapján).

 • a checkbox Rajzi hatások gomb effektusok megjelenítéséhez.

Megjegyzés

Bár az alábbi leírás feltételezi, hogy a szimbólumréteg típusa az elem geometriájához kötött, ne feledje, hogy beágyazhat egymásba szimbólumrétegeket. Ez esetben előfordulhat, hogy az alsóbb szinten lévő szimbólumréteg paramétere (elhelyezés, eltolás, stb.) a felsőbb szimbólumhoz van kötve, nem pedig magához az geometriájához.

Jelölőszimbólum

Pontgeometriával rendelkező elemeknél használható; a jelölőknek számos Szimbólumréteg-típusa van:

 • Egyszerű szimbólum (alapértelmezett)

  ../../../_images/simpleMarkerSymbol.png

  14.11. ábra Egyszerű jelölőszimbólum tervezése

  Az egyszerű jelölőszimbólum rétegtípus a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

  • Méret különböző támogatott mértékegységekben

  • Kitöltőszín

  • Körvonalszín, Körvonalstílus egy előre meghatározott listából, és Körvonalszélesség

  • Összekötési stílus: lehet Levágott, Hegyes vagy Lekerekített

  • Vonalvégstílus: lehet Négyzetes, Lapos vagy Lekerekített

  • Forgatás

  • Eltolás az elemtől X és Y irányban

  • Horgonypont: meghatározza a szimbólum negyedpontját az elhelyezés origójához. Ez az a pont, amire az Eltolás alkalmazva lesz.

 • Ellipszis szimbólum: egy egyszerű jelölő szimbólumréteg testreszabható szélességgel és magassággal

 • Kitöltött szimbólum: hasonló az egyszerű jelölő szimbólumréteghez, azzal a különbséggel, hogy kitöltött alszimbólumot használ jelölőként. Ez lehetővé teszi bármely QGIS kitöltési- (és körvonal)stílus használatát a jelölők megjelenítéséhez, pl. színátmenetes vagy alakzatkitöltések.

 • Betű szimbólum: hasonló az egyszerű jelölő szimbólumréteghez, kivéve hogy a jelölő megjelenítéséhez ez egy telepített betűkészletet használ. Ennek további beállításai:

  • Betűcsalád

  • Betűstílus

  • Karakter(ek), a szimbólumként megjelenítendő szöveg. Begépelhető vagy kiválasztható a betűkészlet-karaktergyűjtemény vezérlőből, a kiválasztott beállítások pedig élőben láthatóak az Előnézet mezőben.

 • Geometria generátor (lásd A geometriagenerátor)

 • Maszk: ennek az alszimbúluma egy maszkalakzatot definiál, aminek a szín tulajdonsága figyelmen kívül lesz hagyva, csak az átlátszatlansága lesz használva. Ez akkor kényelmes, ha a jelölőszimbólum átfedésben van címkékkel vagy más olyan szimbólumokkal, amelyek színei közel állnak egymáshoz, így vizuálisan nem különülnek el. További részletek: Masks Properties.

 • Raszterkép szimbólum: kép használata (PNG, JPG, BMP …) jelölő szimbólumként. A kép lehet egy fájl a lemezen, egy távoli URL, a stílusadatbázisba beágyazott kép (további részletek), vagy egy base64-es kódolású szöveg. A kép szélessége és magassága beállítható függetlenül, vagy lockedGray Zárolt oldalaránnyal. A méret beállítható bármely mértékegységben, vagy a kép eredeti méretéhez képest százalékosan (a szélesség alapján méretezve).

 • Vektormező szimbólum (lásd A Vektormező-szimbólum)

 • SVG szimbólum: képek betöltése és megjelenítése jelölőként a beállított SVG-útvonalról (Beállítások ► Beállítások ► Rendszer menü). A szimbólum szélessége és magassága beállítható függetlenül, vagy lockedGray Zárolt oldalaránnyal. Az egyes SVG-fájlok színe és körvonala módosítható. A kép lehet egy fájl a lemezen, egy távoli URL, a stílusadatbázisba beágyazott kép (további részletek), vagy egy base64-es kódolású szöveg.

  A szimbólum Dinamikus SVG-paraméterekkel is beállítható. Az SVG-szimbólum paraméterezéséhez lásd a Paraméterezhető SVG szakaszt.

  Megjegyzés

  SVG-verziókövetelmények

  A QGIS az SVG Tiny 1.2 profilt követő SVG-fájlokat képes megjeleníteni, amit különféle eszközökön valóó megjelenítéshez terveztek a mobiltelefonoktól és PDA-któl a laptopokig és az asztali számítógépekig, és így tartalmazza az SVG 1.1 Full specifikációban szereplő funkciók egy részét, valamint az SVG képességeit kiterjesztő új funkciókat is.

  Előfordulhat, hogy egyes, ezekben a specifikációkban nem szereplő tulajdonságok nem jelennek meg megfelelően a QGIS-ben.

Vonalszimbólumok

Vonalgeometriával rendelkező elemeknél használható; a vonalszimbólumok az alábbi szimbólumréteg típusúak lehetnek:

 • Egyszerű vonal (alapértelmezett)

  ../../../_images/simpleLineSymbol.png

  14.12. ábra Egy egyszerű vonalszimbólum tervezése

  Az egyszerű vonal szimbólumréteg számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, mint az egyszerű jelölő szimbólum, továbbá:

  • checkbox Egyéni szaggatási minta használata: felülbírálja a Körvonalstílus beállítást egy testreszabható szaggatással. Meg kell határoznia az egymást követő vonalszakaszok és térközök hosszát, amelyek kiadják a mintát, a kiválasztott mértékegységben. A minta teljes hossza a párbeszédpanel alján látható.

  • Minta eltolása: a szakaszok és szünetek helyzete a vonal mentén eltolható, hogy szebb pozícióba lehessen őket elhelyezni, figyelembe véve a vonal sarkait (potenciálisan használható a szomszédos szaggatás határaihoz való „igazítására„ is)

  • checkbox Szaggatási minta igazítása a vonal hosszához: a szaggatási minta hossza úgy lesz módosítva, hogy a mintát egy egész szakasz zárja szünet helyett.

  • checkbox Szaggatási minta finomítása az éles sarkoknál: dinamikusan beállítja a szaggatási minta elhelyezését úgy, hogy az éles sarkokon a sarokpontba belépő és onnan kilépő szakaszokat teljes egészében jelenítse meg. Függ a Szaggatási minta igazítása a vonal hosszához beállítástól is.

  • Vonalak levágása az Elején és/vagy Végén: lehetővé teszi, hogy a vonal kirajzolásakor az első x mm-t és az utolsó y mm-t levágja az aktuális vonalláncból. Többféle mértékegységet támogat, beleértve a százalékos arányt a vonal teljes hosszához képest, valamint az adatvezérelt működést. A levágás használható olyan összetett szimbólumok készítésénél, ahol egy vonalréteg nem fedheti át a vonal elején és végén elhelyezett jelölő szimbólumrétegeit.

 • Nyíl: vonalak rajzolása ívesen vagy egyenes vonalakkal, egy vagy két nyílheggyel, konfigurálható (és adatvezérelt) tulajdonságokkal:

  • Hegy típusa

  • Nyíl típusa

  • Nyíl szélessége

  • Nyíl kezdőszélessége

  • Hegy hossza

  • Hegy vastagsága

  • Eltolás

  Lehetőség van checkbox Íves nyilak létrehozására (a vonalelemnek legalább három töréspontból kell állnia) és beállítható a checkbox Nyíl ismétlése minden egyes szakaszon. Ezenkívül a nyíl megjelenítéséhez kitöltés szimbólumot () használ, ami például színátmenet vagy alakzatkövető kitöltés. A geometriagenerátorral kombinálva ez a típusú rétegszimbólum segít az áramlási térképek ábrázolásában.

 • Geometria generátor (lásd A geometriagenerátor)

 • Interpolált vonal: lehetővé teszi olyan vonalak megjelenítését, melyek Körvonalszélessége és/vagy Színe állandó (a Rögzített szélesség és Egy szín paraméterekkel) vagy a geometria mentén változó. Változó esetén a szükséges paraméterek:

  • Kezdőérték és Végréték: Az interpolációnál az elemgeometriák végein használandó értékek. Lehetnek rögzített értékek, az elem attribútumai vagy kifejezésalapúak.

  • Min. érték és Max. érték: Értékek, amelyek között az interpolációt végre kell hajtani. Nyomja meg a refresh Betöltés gombot, hogy kitöltődjenek a rétegre alkalmazott kezdő/vég értékek minimum- és maximumértékeivel.

  • Csak körvonal esetén érhető el:

   • Min. szélesség és Max. szélesség: meghatározza szélességváltozás tartományát. A Min. szélesség a Min. értékhez, a Max. szélesség pedig a Max. értékhez van rendelve. A mértékegység is kiválasztható.

   • checkbox Abszolút érték használata: interpolációnál az érékek abszolút értékével számol (negatív értékek pozitívként).

   • checkbox Tartományon kívüliek mellőzése: alapértelmezés szerit ha egy elem [kezdőérték - végérték] tartománya nincs benne a [min. érték - max. érték] tartományban, akkor az elemgeometria kívül eső részeit a min és max szélességekkel jeleníti meg. Jelölje be ezt a lehetőséget, ha egyáltalán nem szeretné megjeleníteni őket.

  • A változó színek létrehozásához a színskála-osztályozás bármelyik interpolációs módszerét használhatja

  ../../../_images/interpolatedLineSymbol.png

  14.13. ábra Példák interpolált vonalakra

 • Szimbólumvonal: egy jelölő szimbólumot ismétel a vonal mentén.

  • A Szimbólum elhelyezése történhet szabályos távolságonként (kezdve az első töréspontjától) és/vagy a vonalgeometria alapján (első, utolsó törésponton, köztes töréspontokon, a vonal vagy vonalszakasz középpontján, vagy minden ívponton).

  • Ha az első vagy utolsó törésponton való elhelyezés engedélyezve van, akkor az checkbox Elhelyezés minden rész végére opció hatására a jelölők a több részből álló geometriák minden egyes részének első vagy utolsó töréspontján is megjelennek.

  • Eltolás a vonal mentén: a szimbólumok elhelyezéséhez egy vonal menti eltolás is megadható a választott ref:mértékegységben <unit_selector> (milliméter, pont, térképi egység, méretarányos méter, százalék, …):

   • Pozitív érték a jelölőszimbólumokat a vonal irányába tolja (Első törésponton és Intervallum szerint elhelyezés esetén) vagy visszafelé (Utolsó törésponton elhelyezés esetén).

   • A nem zárt vonalon megadott negatív érték nem eredményez eltolást (az Első törésponton és Utolsó törésponton elhelyezés esetén), vagy a szimbólumok visszafelé történő eltolását eredményezi (az utolsó törésponttól).

   • Zárt gyűrű esetén a QGIS az eltolást gyűrű körüli hurok folytatásaként kezeli (előre és hátra). Például 150%­­‑os eltolást (ill. -10%‑ot vagy -110%‑ot) beállítva az eltolás a zárt gyűrű hosszának 50%‑ának (illetve 90%‑ának) felel meg.

  • A checkbox Szimbólum forgatása a vonal irányát követve beállítja, hogy az egyes szimbólumok legyenek-e orientálva a vonal irányába vagy sem.

   Mivel egy vonal gyakran különböző irányú szakaszok egymásutánjából áll, a jelölő elforgását a vonal mentén egy meghatározott távolságot átlagolva számítjuk ki. Például a Szögátlagolási táv tulajdonság 4 mm-re állítása azt jelenti, hogy a vonal mentén a szimbólum helye előtt és után 2 mm-re lévő két pontot használja a szög kiszámításához. Ennek az a hatása, hogy kisimítja (vagy eltávolítja) az összes apró helyi eltérést a vonal átlagos irányától, ami sokkal szebb vizuális orientációt eredményez a jelölőszimbólumok számára.

  • Eltolás a vonaltól: eltolja a jelölőszimbólumokat a vonaltól.

 • Szálkázott vonal: a vonalra merőleges szakaszokat (szálkákat) ismételget a vonal teljes hosszában, az egyes szakaszok megjelenítéséhez vonalakat használva alszimbólumként. Más szóval a szálkázott vonal egy olyan szimbólumvonalhoz hasonlít, melyben a szimbólumok vonalszakaszokra vannak cserélve. Ennek megfelelően a szálkázott vonalnak a szimbólumvonallal megegyező tulajdonságai vannak, valamint:

  • Szálkák hossza

  • Szálkák elforgatása

  ../../../_images/hashedLineSymbol.png

  14.14. ábra Példák szálkázott vonalakra

 • Rasztervonal: egy raszterképet jelenít meg és ismételget a vonal mentén. Állíthatóak a Körvonalszélesség, Eltolás, Összekötési stílus, Vonalvégstílus és Átlátszatlanság tulajdonságok.

  ../../../_images/rasterLineSymbol.png

  14.15. ábra Példák rasztervonalra

 • Vonalsorozat: színátmenetet jelenít meg egy vonal szélessége mentén. Választhat Két színes és Színskála átmenetek közül, valamint állíthatója a Körvonalszélesség, Eltolás, Összekötési stílus, Vonalvégstílus és Átlátszatlanság tulajdonságokat.

  ../../../_images/lineburstSymbol.png

  14.16. ábra Példák vonalsorozatos vonalra

Kitöltésszimbólumok

Felületgeometriával rendelkező elemeknél használható; a felületszimbólumok az alábbi szimbólumréteg típusúak lehetnek:

 • Egyszerű kitöltés (alapértelmezett): kitölti a felületet egy egységes színnel

  ../../../_images/simpleFillSymbol.png

  14.17. ábra Egy egyszerű kitöltésszimbólum tervezése

 • Centrális kitöltés: egy jelölőszimbólumot helyez el a látható elem centrálisába. A jelölő helye nem feltétlenül kerül az elem valódi centrálisára, mert a számítás figyelembe veszi a térképvászon látható területére vágott felület(ek)et és nem veszi figyelembe a lyukakat. Használjon geometriagenerátor szimbólumtípust, ha valódi centrálisra van szüksége.

  Beállítási lehetőségek:

  • Jelölők felületen belülre kényszerítése

  • Jelölők rajzolása a többrészű elemek összes részére ahelyett, hogy csak a legnagyobb részére rajzolná

  • Jelölők vágása a felület határán: a jelölőszimbólum(ok) megjelenítése egészben, vagy csak az aktuális elemgeometriára eső rész megtartása, vagy azon geometriarészé, amihez a szimbólum tartozik (Jelölők vágása csak az aktuális rész határán)

 • Geometria generátor (lásd A geometriagenerátor)

 • Kitöltés színátmenettel: a felületet sugaras, lineáris vagy kúpos színátmenettel tölti ki, ami vagy egyszerű, két szín közti átmeneten vagy egy előre meghatározott színátmeneten alapul. A színátmenet elforgatható, valamint alkalmazható az elemekre egyenként vagy a teljes térképi terjedelemre. A kezdő és végpontok beállíthatóak koordinátákkal vagy centrálissal (az elemé vagy a térkép). Megadható adatvezérelt eltolás is.

 • Kitöltés vonalmintával: a felületet egy vonalas szimbólumrétegből álló sraffozott mintával tölti ki. Beállítható:

  • Igazítás: meghatározza a minta elhelyezkedését az elem(ek)hez képest:

   • Minta igazítása az elemhez: a vonalak egy egyes elemeken belül lesznek megjelenítve

   • Minta igazítása a térképi terjedelemhez: a minta a térképnézet teljes terjedelmén lesz megrajzolva, lehetővé téve, hogy a különböző elemek vonalai igazodjanak egymáshoz

  • A vonalak Forgatása, óramutató járásával ellentétesen

  • Térköz: az egymást követő vonalak közötti távolság

  • Eltolás: a vonalak távolsága az elem határától

  • Levágás: lehetővé teszi annak szabályozását, hogy a kitöltési vonalak hogyan legyenek a felület alakzatára vágva. A lehetőségek a következők:

   • Vágás csak megjelenítéskor: a vonalakat az elem befoglaló téglalapjának teljes területére létrehozza, majd kirajzolásnál alakzatra vágja. A vonalvégek (eleje és vége) nem lesznek láthatóak.

   • Vonalak vágása megjelenítés előtt: a vonalakat megjelenítés előtt levágja a felület pontos alakjának megfelelően. A vonalvégek (beleértve a vonalvég stílusát, eleje/vége szimbólumokat, stb.) láthatóak lesznek, és esetenként túllóghatnak a felületen kívülre (a vonalszimbólum beállításaitól függően).

   • Nincs vágás: egyáltalán nem történik vágás; a vonalak az elem teljes befoglaló téglalap lefedik.

 • Kitöltés pontmintával: a felületet egy jelölő-szimbólumrétegből álló rácsmintával tölti ki. Beállítható:

  • Igazítás: meghatározza a minta elhelyezkedését az elem(ek)hez képest:

   • Minta igazítása az elemhez: a szimbólumok egy egyes elemeken belül lesznek megjelenítve

   • Minta igazítása a térképi terjedelemhez: a minta a térképnézet teljes terjedelmén lesz megrajzolva, lehetővé téve, hogy a különböző elemek szimbólumai igazodjanak egymáshoz

    ../../../_images/pointPatternAlignment.png

    14.18. ábra Pontminta igazítása az elemekhez (balra) és a térképi terjedelemhez (jobbra)

  • Távolság: az egymást követő szimbólumok Vízszintes és Függőleges távolsága

  • Áthelyezés: a szimbólumok egymást követő oszlopainak (ill. sorainak) egymáshoz képesti Vízszintes (ill. Függőleges) eltolása

  • Eltolás: Vízszintes és Függőleges távolság az elem határától

  • Levágás: lehetővé teszi annak szabályozását, hogy a kitöltési szimbólumok hogyan legyenek a felület alakzatára vágva. A lehetőségek a következők:

   • Vágás az alakzatra: a szimbólumok úgy lesznek levágva, hogy csak a felületen belüli részük legyen látható.

   • Jelölő centrálisa az alakzaton belül: csak azok a szimbólumok lesznek kirajzolva, melyek centrálisa a felületen belülre esik, de ezen szimbólumok felületen kívülre eső része nem lesz levágva

   • Jelölő teljesen az alakzaton belül: csak azok a szimbólumok lesznek megjelenítve, melyek teljes egészében a felületen belülre esnek

   • Nincs vágás: minden olyan szimbólum, amely bármennyire is metszi a felületet, teljesen meg lesz jelenítve (szigorúan véve ami „metszi a szimbólum befoglaló téglalapját”)

    ../../../_images/clipPointPatternFill.png

    14.19. ábra Kitöltő szimbólumok levágása – balról jobbra: Vágás alakzatra, Jelölő centrálisa az alakzaton belül, Jelölő teljesen az alakzaton belül, Nincs vágás

  • A teljes minta Forgatása az óramutató járása szerint

  • A Minta véletlenszerűvé tétele csoport beállításai lehetővé teszik a pontminta egyes pontjainak véletlenszerű eltolását egy megadott maximális távolságba Vízszintesen vagy Függőlegesen. A maximális eltolást bármilyen támogatott mértékegységben megadhatja, például milliméterben, pontban, térképi egységben vagy akár „százalékban” is (ahol a százalék a minta szélességéhez vagy magasságához viszonyítva van megadva).

   Opcionálisan beállíthat egy véletlenszám-rögzítőértéket, ami segít elkerülni a mintázat „ugrálását” a térképfrissítések során. Az adatvezérelt felülbírálás is támogatott.

   Megjegyzés

   A Minta véletlenszerűvé tétele és a Kitöltés szimbólummal véletlenszerűen szimbólumtípus közti fő különbség, hogy a pontminta véletlenszerű eltolása lehetővé teszi a szimbólumok kvázi „szabályos” elhelyezését – mivel a minta pontjai gyakorlatilag egy rácshálóhoz vannak rögzítve, ez lehetővé teszi olyan félig véletlenszerű kitöltések létrehozását, amelyekben nincsenek üres területek vagy átfedő szimbólumok. (Szemben a véletlenszerű szimbólum kitöltéssel, amely mindig teljesen véletlenszerűen helyezi el a pontokat… néha feltűnő pontcsoportokat vagy nem kívánt üres területeket eredményezve).

 • Kitöltés szimbólummal véletlenszerűen: a felületet jelölőszimbólummal tölti ki, azokat a felület határán belül véletlenszerű helyekre helyezve. Beállítható:

  • Számlálási mód: meghatározza, hogy a megjelenítendő jelölőszimbólumok számát abszolút számnak vagy sűrűség alapúnak kell-e tekinteni

  • Pontok száma: a megjelenítendő jelölőszimbólumok száma.

  • egy opcionális véletlenszám rögzítőérték, amivel következetes elhelyezés biztosítható

  • Sűrűség területe: sűrűségalapú számlálási módnál biztosítja, hogy a jelölők kitöltési sűrűsége ugyanaz maradjon különböző méretarányoknál / nagyítási szinteken a térkép frissítésekor (továbbá lehetővé teszi a véletlen elhelyezés megfelelő működését QGIS Szerveren és csempealapú megjelenítésnél)

  • Jelölők vágása a felület határán: meghatározza, hogy a felületek határának közelében megjelenített jelölőket a határnál le kell-e vágni vagy sem

 • Kitöltés raszteres képpel: a felületet egy raszteres kép csempéivel tölti ki (PNG JPG, BMP …). A kép lehet egy fájl a lemezen, egy távoli URL vagy egy beágyazott, karakterlánccá kódolt fájl (további részletek). Az opciók közé tartozik az (adatvezérelt) átlátszatlanság, képszélesség, koordináta mód (objektum vagy nézet), elforgatás és eltolás. A képszélesség beállítható a szokásos mértékegységekben vagy az eredeti kép méretének arányában.

 • Kitöltés SVG képpel: a felületet SVG szimbólummal tölti ki a megadott méretben (Textúraszélesség).

 • Alakzatkövető kitöltés: egy színátmenet-kitöltést pufferel, amiben a színátmenet a felület határától annak közepe felé terjeszkedik. A beállítható paraméterek között megtalálható az árnyalandó határtól való távolság, a használandó színskála vagy kétszínes átmenet, a kitöltés opcionális elmosása és az eltolás.

 • Körvonal: Nyíl: a felület határának ábrázolásához nyíl szimbólumot használ. A körvonalnyíl beállításai megegyeznek a vonalak nyílszimbólumának beállításaival.

 • Körvonal: Szálkázott vonal: szálkázott vonalszimbólumot használ a felület határának megjelenítéséhez (Gyűrűk), ami lehet csak a külső, csak a belső gyűrűk, vagy az összes gyűrű. A szálkázott körvonal többi beállítása megegyezik a szálkázott vonal szimbólum beállításaival.

 • Körvonal: Szimbólumvonal: szimbólumvonalat használ a felület határának megjelenítéséhez (Gyűrűk), ami lehet csak a külső, csak a belső gyűrűk, vagy az összes gyűrű. A szimbólumkörvonal többi beállítása megegyezik a szimbólumvonal beállításaival.

 • Körvonal: Egyszerű vonal: egyszerű vonalszimbólumot használ a felület határának megjelenítéséhez (Gyűrűk), ami lehet csak a külső, csak a belső gyűrűk, vagy az összes gyűrű. A Vonalrajzolás csak a felületen belül hatására csak a felület határain belüli részt jeleníti meg, ami hasznos lehet szomszédos felülethatárok egyértelmű ábrázolásánál. Az egyszerű körvonalszimbólum többi beállítása megegyezik az egyszerű vonalszimbólum beállításaival.

Megjegyzés

Felület típusú geometria esetén letilthatja a vonalak/felületek automatikus kivágását a vászon méretére. Egyes esetekben ez a kivágás kedvezőtlen szimbólummegjelenítést eredményez (pl. centrális kitöltések, ahol a centrálisnak mindig az aktuális elem súlypontjában kell lennie).

Paraméterezhető SVG

Lehetősége van megváltoztatni az SVG szimbólumok színét. A kitöltési szín paraméterezhetőségéhez a``param(fill)``, körvonalszínhez a param(outline), a körvonalszélességhez pedig a param(outline-width) kódot. Ezeket a kódokat opcionálisan követheti egy alapértelmezett érték, például:

<svg width="100%" height="100%">
<rect fill="param(fill) #ff0000" stroke="param(outline) #00ff00" stroke-width="param(outline-width) 10" width="100" height="100">
</rect>
</svg>

Még általánosabban az SVG-k szabadon paraméterezhetőek a param(parameter_neve) formában. A paraméterek használhatóak SVG-attribútumok értékeként, vagy csomópontok szövegeként is:

<g stroke-width=".265" text-anchor="middle" alignment-baseline="param(align)">
 <text x="98" y="147.5" font-size="6px">param(text1)</text>
 <text x="98" y="156.3" font-size="4.5px">param(text2)</text>
</g>

Ezeket a paramétereket aztán definiálni kell kifejezésként a Dinamikus SVG-paraméterek táblázatban.

../../../_images/svg_parameters.png

14.20. ábra A Dinamikus SVG-paraméterek tábla

A geometriagenerátor

Az összes szimbólumtípushoz elérhető geometriagenerátor szimbólumréteg lehetővé teszi geometriák létrehozását kifejezések használatával, a megjelenítés során valós időben. A létrehozott geometria típusának nem kell megegyeznie az eredeti Geometriatípussal, és több ilyen, módosított geometriájú szimbólumréteget is egymásra helyezhet.

Beállítható a Mértékegység: amikor a geometriagenerátor szimbóluma nem egy réteghez kapcsolódik (pl. elrendezéselemben van használva), ez lehetővé teszi a generált kimenet jobb szabályozását.

Néhány példa:

-- render the centroid of a feature
centroid( $geometry )

-- visually overlap features within a 100 map units distance from a point
-- feature, i.e generate a 100m buffer around the point
buffer( $geometry, 100 )

-- Given polygon layer1( id1, layer2_id, ...) and layer2( id2, fieldn...)
-- render layer1 with a line joining centroids of both where layer2_id = id2
make_line( centroid( $geometry ),
      centroid( geometry( get_feature( 'layer2', 'id2', attribute(
        $currentfeature, 'layer2_id') ) )
     )

-- Create a nice radial effect of points surrounding the central feature
-- point when used as a MultiPoint geometry generator
collect_geometries(
 array_foreach(
  generate_series( 0, 330, 30 ),
   project( $geometry, .2, radians( @element ) )
 )
)

A Vektormező-szimbólum

A vektormező-szimbólum vektormezőben tárolt adatok, például a föld deformációja, árapály áramlások és hasonlók megjelenítésére szolgál. A vektorokat vonalakként (lehetőleg nyilakként) jeleníti meg, amelyek az adatpontok kiválasztott attribútumai szerint vannak méretezve és orientálva. Csak pontszerű adatok megjelenítésére használható, vonal- és felületrétegek megjelenítésére nem alkalmas.

A vektormezőt az adat attribútumaival lehet meghatározni, amelyek a mezőt az alábbiak szerint reprezentálhatják:

 • derékszögű komponensek (a mező x és y komponensei)

 • vagy polárkoordináták: ezesetben az attribútumok a Hosszt és Szöget határozzák meg. A szög mérhető északról, az óramutató járásával megegyező irányban, vagy azzal ellentétes irányban keletről, valamint lehet fokban vagy radiánban.

 • vagy csak magassági adat, ami egy függőleges nyilat jelenít meg az adatok egy attribútuma alapján skálázva. Ez alkalmas például a deformáció függőleges komponensének megjelenítésére.

A mező méretezésével felfelé vagy lefelé skálázható a megfelelő méretre.