14.4. 3D szimbólumok készítése

A Stíluskezelő segítségével készíthet és tárolhat 3D térképnézetben való megjelenítéshez használható 3D szimbólumokat, bármely geometriatípushoz.

Ahogy a többi elemnél is, először váltson a 3d 3D szimbólumok lapra, és nyissa le a symbologyAdd gomb menüjét, ahonnan létrehozhat:

14.4.1. Pontrétegek

../../../_images/3d_point_symbol.png

14.33. ábra A 3D pontszimbólumok tulajdonságai

 • Meghatározhatja a pontszimbólum 3D Alakját. Az alakot első sorban a mérete határozza meg, melynek mértékegysége megfelel a projekt koordináta-rendszerének. A rendelkezésre álló típusok a következők:

  • Gömb egy Sugár paraméterrel

  • Henger egy Sugár és Hossz paraméterrel

  • Kocka egy Méret paraméterrel

  • Kúp egy Felső sugár, egy Alsó sugár és egy Hossz paraméterrel

  • Sík egy Méret paraméterrel

  • Tórusz egy Sugár és egy Kisebb sugár paraméterrel

  • 3D Modell, egy 3D modellfájllal: a támogatott formátumok a következők: wavefront .obj, .glTF és .fbx. A modell lehet egy fájl a lemezen, egy távoli URL vagy beágyazva a projektbe. A közösség által készített modelleket a QGIS Hubon lehet megosztani a következő címen: https://plugins.qgis.org/wavefronts.

  • Hirdetőtábla, amihez megadható a Hirdetőtábla magassága és a Hirdetőtábla-szimbólum (ami általában egy Jelölőszimbólumon alapul). A szimbólum mérete állandó. Hasznos 3D pontfelhő alakzatainak vizualizálásához.

 • A Magasság rögzítése lehet Abszolút, Relatív vagy Terep. Az Absolute beállítás akkor használható, ha a 3d vektorok magasságértékei 0-tól számított abszolút mértékként vannak megadva. A Relatív és Terep az adott magassági értékeket az alattuk lévő terephez adják hozzá.

 • Meghatározhatóak az árnyalás tulajdonságai.

 • A Transzformáció szakaszban affin transzformációt végezhet a szimbólumon:

  • Transzformáció: az objektum mozgatása az x, y és z tengelyen.

  • Méretezés: átméretezi a 3D alakzatokat

  • Forgatás az x, y és z tengely körül.

14.4.2. Vonalrétegek

../../../_images/3d_line_symbol.png

14.34. ábra A 3D vonalszimbólumok tulajdonságai

 • A Szélesség és Magasság beállítások alatt megadhatja a vektoros vonalak Kihúzását. Ha a vonal geometriája nem tartalmaz z értékeket, ezzel a beállítással határozhatja meg a 3D vonal térfogatát.

 • A Magasság viszonyítása segítségével meghatározhatja a 3D vonalaknak az alattuk lévő terepfelszínhez viszonyított pozícióját, ha meg vannak adva raszteres magassági adatok vagy más 3D vektorok.

 • A Magasság kötése határozza meg, hogy az elem hogyan lesz rögzítve a terephez. Vagy minden Töréspont a terephez lesz rögzítve, vagy csak az elem Centrálisa.

 • Lehetséges a checkboxMegjelenítés egyszerű 3D vonalként.

 • Meghatározhatóak az árnyalás tulajdonságai.

14.4.3. Felületrétegek

../../../_images/3d_polygon_symbol.png

14.35. ábra A 3D felületszimbólumok tulajdonságai

 • Ahogy a többinél, a Magasságot a koordináta-rendszer mértékegységében lehet meghatározni. Használhatja a dataDefine gombot is az érték felülírásához egyéni kifejezéssel, változóval vagy az attribútumtábla bejegyzésével

 • Itt is a Kihúzással pótolhatók a hiányzó z értékek. A kihúzáshoz is használhatja a dataDefine gombot, hogy a vektorréteg értékeit használhassa, és az egyes sokszögekre eltérő eredményeket kapjon:

  ../../../_images/3d_extrusion.png

  14.36. ábra Adatvezérelt kihúzás

 • A Magasság viszonyítása, Magasság kötése a fent ismertett módon állítható be.

 • A szimbólumra alkalmazandó Válogatási mód lehet:

  • Nincs válogatás: ez a mód segíthet elkerülni a látszólag hiányzó felületeket, amikor a poligonZ/multipatch adatokban a csúcsok sorrendje nem konzisztens (pl. az összes az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes)

  • Előlap

  • or Hátlap

 • A Megjelenített homlokzat határozza meg, hogy melyik lapokat kell megjeleníteni. Lehetséges értékei Nincs homlokzat, Falak, Tetők, vagy Falak és tetők

 • checkbox Hátoldali lapok hozzáadása: minden háromszöghöz létrehoz egy elülső és hátsó lapot is helyes normálértékekkel – a megnövekedett számú csúcs rovására. Ez a beállítás használható egyes árnyalási problémák megoldására (például inkonzisztens sorrendű csúcsokkal rendelkező adatok miatt).

 • checkbox Normálértékek invertálása (kísérleti): hasznos lehet a lapok óramutató járásával megegyező/ellentétes csúcssorrendjének kijavításához

 • Meghatározhatóak az árnyalás tulajdonságai.

 • Engedélyezhető a szimbólumok checkbox Éleinek megjelenítése, és rendelhető hozzá Szélesség és Szín.

Tipp

A 3D adatok megjelenítésének legjobb kombinációja

A Válogatási mód, a Hátoldali lapok hozzáadása és a Normálértékek invertálása mind arra szolgálnak, hogy javítsák a 3D-s adatok megjelenését, ha azok nem jól néznek ki. Adatok betöltésekor rendszerint érdemes először kipróbálni a válogatási mód=hátlap és hátoldali lapok hozzáadása=letiltva kombinációt, mert ez a leghatékonyabb. Ha a megjelenítés nem néz ki jól, próbálja a hátoldali lapok hozzáadása=engedélyezve beállítást és a válogatási mód=nincs válogatás módot. A többi kombináció sokkal speciálisabb, csak bizonyos forgatókönyveknél hasznosak, attól függően, hogy mennyire vegyes a bemeneti adathalmaz.

14.4.4. A textúra árnyalása

Az árnyalás segít felfedni az objektumok 3D részleteit, amelyek egyébként a jelenet megvilágítása miatt rejtve maradnának. Végső soron könnyebb vele dolgozni, mivel nem kell aggódnia az elemek vizualizálásához megfelelő jelenetvilágítás beállítása miatt,.

A QGIS-ben különféle árnyalási technikákat alkalmazunk, ezek elérhetősége a szimbólum geometriatípusától függ:

 • Realisztikus (Phong): leírja, hogy egy felület hogyan tükrözi vissza a fényt a durva felületek Szórt visszaverődése és a fényes felületek Tükröződő visszaverődése ( Fényesség) kombinációjaként. Tartalmaz egy Környezeti opciót is, amely figyelembe veszi azt a kis mennyiségű fényt, amely a teljes jeleneten. Az Átlátszatlanság csúszkával félig átlátszó objektumokat jeleníthet meg 3D-ben. Lásd még https://en.wikipedia.org/wiki/Phong_reflection_model#Description

 • Realisztikusan textúrázott (Phong): ugyanaz mint a Realisztikus (Phong), kivéve, hogy a kép Diffúz textúraként van használva. A kép lehet lemezen lévő fájl, távoli URL vagy :ref:`projektbe beágyazott <embedded_file_selector>. A Textúra méretezése és Textúra forgatása kötelezők. Az Átlátszatlanság csúszkával félig átlátszó objektumokat jeleníthet meg 3D-ben.

 • CAD (Gooch): ez a technika lehetővé teszi az árnyalást csak a középtónusoknál, így az élek vonalai és a kiemelések vizuálisan hangsúlyosak maradnak. A Szórt, Tükröződő, Fényesség beállításokon kívül meg kell adnia Meleg színt (a fény felé néző felülethez) és Hideg színt (fénnyel szembeniekhez). A szórt szín relatív hozzájárulását a hideg és meleg színekhez az Alpa és Béta tulajdonságok szabályozzák. Lásd még https://en.wikipedia.org/wiki/Gooch_shading

 • Beágyazott textúrák 3D modellalakzatokkal

14.4.5. Alkalmazási példa

A fentebb ismertetett beállításokat a https://app.merginmaps.com/projects/saber/luxembourg/tree oldalon tekintheti meg.