Fontos

A fordítás közösségi munka eredménye, amelyhez itt tudsz csatlakozni <https://qgis.org/en/site/getinvolved/translate.html#becoming-a-translator>`_. Ennek az oldalnak eddig a 89.18% részét fordítottuk le.

14.2. A szimbólumválasztó

A Szimbólumválasztó a szimbólumok tervezésének fő helye. Létrehozhat és szerkeszthet benne jelölő-, vonal- és kitöltésszimbólumokat.

../../../_images/symbolselector.png

14.10. ábra Vonalszimbólum tervezése

A szimbólumválasztó párbeszédablak két fő részből áll:

 • a szimbólumfa mutatja szimbólumrétegeket, amelyeket aztán kombinálva kialakul az új, egész szimbólum

 • és a fában kiválasztott szimbólumréteg beállításai

14.2.1. A szimbólumrétegek fája

A szimbólum több Szimbólumrétegből állhat. A szimbólumfa ezen szimbólumrétegek átfedését mutatja, amelyeket aztán kombinálva kialakul az új globális szimbólum. Ez a dinamikus szimbólumábrázolás frissül, amint a szimbólum tulajdonságai megváltoznak.

A szimbólumfában kiválasztott szinttől függően különféle eszközök állnak rendelkezésre a fa kezeléséhez:

 • symbologyAdd új szimbólumréteg hozzáadása: tetszőleges számú szimbólumot halmozhat egymásra

 • symbologyRemove a kiválasztott szimbólumréteg eltávolítása

 • szimbólumréteg színeinek zárolása: a locked zárolt színek változatlanok maradnak a globális (egy felsőbb) szimbólumszint színének módosításakor

 • duplicateLayer szimbólumréteg(ek), vagy egy csoportjuk) megkettőzése

 • szimbólumréteg mozgatása fel vagy le

14.2.2. Szimbólum beállítása

A QGIS-ben egy szimbólum beállítása két lépésben történik: a szimbólum, majd a szimbólumréteg szintjén.

14.2.2.1. A szimbólum

A fa legfelső szintje – a réteggeometriától függően – lehet Szimbólum, Vonal vagy Kitöltés típusú. Minden szimbólum alá beágyazható egy vagy több másik szimbólum (ideértve bármilyen más típusút is) vagy szimbólumréteg.

Beállíthat néhány a globális szimbólumra vonatkozó paramétert:

 • Mértékegység: lehet milliméter, pont, pixel, méretarányos méter, térképi egységek vagy hüvelyk (további részletekért lásd: Mértékegységválasztó)

 • Átlátszatlanság

 • Szín: ha a felhasználó megváltoztatja ezt a paramétert, akkor az értéke az összes nem zárolt alszimbólum színére is alkalmazva lesz

 • Jelölők Mérete és Elforgatása

 • Vonalszimbólumok Szélessége

  Javaslat

  Használja a Méret (jelölők esetén) vagy a Szélesség (vonalszimbólumok) tulajdonságokat a szimbólumok szintjén az összes beágyazott szimbólumréteg méretének arányos átméretezéséhez.

  Megjegyzés

  A szélesség, méret vagy elforgatási paraméterek melletti Adatvezérelt felülbírálás gomb inaktív, amikor beállítja a szimbólumot a Stíluskezelő párbeszédablakban. Amikor a szimbólum egy térképréteghez van kapcsolva, ez a gomb segít létrehozni arányos vagy többváltozós elemzéses megjelenítést.

 • A szimbólumkönyvtár előnézete: Megjelennek az azonos típusú szimbólumok, és a fenti szerkeszthető legördülő listán keresztül szűrhetők szabad szavas kereséssel vagy kategória szerint. A szimbólumok listáját a styleManagerStíluskezelő gomb segítségével is frissítheti, megnyitva a névadó párbeszédablakot. Itt bármilyen képességet használhat, ahogyan az a A stíluskezelő szakaszban látható.

  A szimbólumok a következőképpen jelennek meg:

  • ikonlistaként (bélyegképekkel, névvel és hozzárendelt címkékkel) a keret alatti openTable Listanézet gombot használva;

  • vagy ikon előnézetként az iconView Ikonnézet gombbal.

 • Press the Save Symbol button to open the Save New Symbol dialog. Here, you can choose the Destination where you want to add the symbol being edited, give it a Name and add Tag(s). You also have the option to checkbox Add to favorites your new symbol.

 • A Bővített selectString opcióval a következőeket érheti el:

  • vonal- és kitöltésszimbólumoknál: Elemek vágása a vászon terjedelmére.

  • kitöltő szimbólumoknál Jobbkéz-szabály kényszerítése: a megjelenített kitöltő szimbólumokat arra kényszeríti, hogy kövessék a szokásos „jobbkéz-szabályt” a gyűrű tájolásához (vagyis olyan sokszögek esetében, ahol a külső gyűrű az óramutató járásával megegyező, a belső gyűrűk pedig az óramutató járásával ellentétes irányú).

   A tájolás javítása csak megjelenítésnél kerül alkalmazásra, az eredeti elemgeometriát nem módosítja. Ez lehetővé teszi egyenletes megjelenésű kitöltési szimbólumok létrehozását, függetlenül a megjelenített adathalmaztól és az egyes elemek gyűrűinek irányától.

  • A réteg jelrendszerétől függően, amihez a szimbólum tartozik, további beállítások érhetőek el a Speciális menüben:

14.2.2.2. A szimbólumréteg

A fa alsóbb szintjein szabhatja testre a szimbólumrétegeket. Az elérhető szimbólumrétegek típusai a felsőbb szimbólum típusától függnek. A megjelenítés dekorálása érdekében rajzi hatásokat adhat hozzá a szimbólumrétegekhez.

Mivel nem lenne lehetséges az összes szimbólumréteg-típus összes opciójának leírása, az alábbiakban csak az jelentősebbeket említjük meg.

Közös paraméterek

Egy szimbólumréteg felépítéséhez elérhető néhány általános beállítás és vezérlő, függetlenül attól, hogy az a jelölő, a vonal vagy a kitöltés altípusa:

 • a színválasztó vezérlője megkönnyíti a színek kezelését

 • Mértékegység: lehet milliméter, pont, pixel, méretarányos méter, térképi egységek vagy hüvelyk (további részletekért lásd: Mértékegységválasztó)

 • az dataDefine Adatvezérelt felülbírálás vezérlője megtalálható szinte az összes lehetőség mellett, kibővítve az egyes szimbólumok testreszabásának lehetőségeit (további információért lásd: Adatvezérelt felülbírálási beállítások)

 • a checkbox Szimbólumréteg engedélyezése jelölőnégyzettel állítható a szimbólumréteg láthatósága. A letiltott szimbólumrétegek megjelenítéskor nem lesznek kirajzolva, de el vannak mentve a szimbólumba. A szimbólumrétegek elrejtése kényelmes, ha a szimbólum legjobb kinézetét próbálja keresni, mivel nem kell eltávolítania egyiket sem a teszteléshez. Az adatvezérelt felülbírálás ezután lehetővé teszi a különböző szimbólumrétegek elrejtését vagy megjelenítését kifejezések alapján (például elemattribútumok alapján).

 • a checkbox Rajzi hatások gomb effektusok megjelenítéséhez.

Megjegyzés

Bár az alábbi leírás feltételezi, hogy a szimbólumréteg típusa az elem geometriájához kötött, ne feledje, hogy beágyazhat egymásba szimbólumrétegeket. Ez esetben előfordulhat, hogy az alsóbb szinten lévő szimbólumréteg paramétere (elhelyezés, eltolás, stb.) a felsőbb szimbólumhoz van kötve, nem pedig magához az geometriájához.

Jelölőszimbólum

Pontgeometriával rendelkező elemeknél használható; a jelölőknek számos Szimbólumréteg-típusa van:

 • Egyszerű szimbólum (alapértelmezett)

  ../../../_images/simpleMarkerSymbol.png

  14.11. ábra Egyszerű jelölőszimbólum tervezése

  Az egyszerű jelölőszimbólum rétegtípus a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

  • Méret különböző támogatott mértékegységekben

  • Kitöltőszín

  • Körvonalszín, Körvonalstílus egy előre meghatározott listából, és Körvonalszélesség

  • Összekötési stílus: lehet Levágott, Hegyes vagy Lekerekített

  • Vonalvégstílus: lehet Négyzetes, Lapos vagy Lekerekített

  • Forgatás

  • Eltolás az elemtől X és Y irányban

  • Horgonypont: meghatározza a szimbólum negyedpontját az elhelyezés origójához. Ez az a pont, amire az Eltolás alkalmazva lesz.

 • Animated marker (see Animated marker)

 • Ellipszis szimbólum: egy egyszerű jelölő szimbólumréteg testreszabható szélességgel és magassággal

 • Kitöltött szimbólum: hasonló az egyszerű jelölő szimbólumréteghez, azzal a különbséggel, hogy kitöltött alszimbólumot használ jelölőként. Ez lehetővé teszi bármely QGIS kitöltési- (és körvonal)stílus használatát a jelölők megjelenítéséhez, pl. színátmenetes vagy alakzatkitöltések.

 • Betű szimbólum: hasonló az egyszerű jelölő szimbólumréteghez, kivéve hogy a jelölő megjelenítéséhez ez egy telepített betűkészletet használ. Ennek további beállításai:

  • Betűcsalád

  • Betűstílus

  • Karakter(ek), a szimbólumként megjelenítendő szöveg. Begépelhető vagy kiválasztható a betűkészlet-karaktergyűjtemény vezérlőből, a kiválasztott beállítások pedig élőben láthatóak az Előnézet mezőben.

 • Geometria generátor (lásd A geometriagenerátor)

 • Maszk: ennek az alszimbúluma egy maszkalakzatot definiál, aminek a szín tulajdonsága figyelmen kívül lesz hagyva, csak az átlátszatlansága lesz használva. Ez akkor kényelmes, ha a jelölőszimbólum átfedésben van címkékkel vagy más olyan szimbólumokkal, amelyek színei közel állnak egymáshoz, így vizuálisan nem különülnek el. További részletek: Masks Properties.

 • Raszterkép szimbólum: kép használata (PNG, JPG, BMP …) jelölő szimbólumként. A kép lehet egy fájl a lemezen, egy távoli URL, a stílusadatbázisba beágyazott kép (további részletek), vagy egy base64-es kódolású szöveg. A kép szélessége és magassága beállítható függetlenül, vagy lockedGray Zárolt oldalaránnyal. A méret beállítható bármely mértékegységben, vagy a kép eredeti méretéhez képest százalékosan (a szélesség alapján méretezve).

 • Vektormező szimbólum (lásd A Vektormező-szimbólum)

 • SVG szimbólum: képek betöltése és megjelenítése jelölőként a beállított SVG-útvonalról (Beállítások ► Beállítások ► Rendszer menü). A szimbólum szélessége és magassága beállítható függetlenül, vagy lockedGray Zárolt oldalaránnyal. Az egyes SVG-fájlok színe és körvonala módosítható. A kép lehet egy fájl a lemezen, egy távoli URL, a stílusadatbázisba beágyazott kép (további részletek), vagy egy base64-es kódolású szöveg.

  A szimbólum Dinamikus SVG-paraméterekkel is beállítható. Az SVG-szimbólum paraméterezéséhez lásd a Paraméterezhető SVG szakaszt.

  Megjegyzés

  SVG-verziókövetelmények

  A QGIS az SVG Tiny 1.2 profilt követő SVG-fájlokat képes megjeleníteni, amit különféle eszközökön valóó megjelenítéshez terveztek a mobiltelefonoktól és PDA-któl a laptopokig és az asztali számítógépekig, és így tartalmazza az SVG 1.1 Full specifikációban szereplő funkciók egy részét, valamint az SVG képességeit kiterjesztő új funkciókat is.

  Előfordulhat, hogy egyes, ezekben a specifikációkban nem szereplő tulajdonságok nem jelennek meg megfelelően a QGIS-ben.

Vonalszimbólumok

Vonalgeometriával rendelkező elemeknél használható; a vonalszimbólumok az alábbi szimbólumréteg típusúak lehetnek:

 • Egyszerű vonal (alapértelmezett)

  ../../../_images/simpleLineSymbol.png

  14.12. ábra Egy egyszerű vonalszimbólum tervezése

  Az egyszerű vonal szimbólumréteg számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, mint az egyszerű jelölő szimbólum, továbbá:

  • checkbox Egyéni szaggatási minta használata: felülbírálja a Körvonalstílus beállítást egy testreszabható szaggatással. Meg kell határoznia az egymást követő vonalszakaszok és térközök hosszát, amelyek kiadják a mintát, a kiválasztott mértékegységben. A minta teljes hossza a párbeszédpanel alján látható.

  • Minta eltolása: a szakaszok és szünetek helyzete a vonal mentén eltolható, hogy szebb pozícióba lehessen őket elhelyezni, figyelembe véve a vonal sarkait (potenciálisan használható a szomszédos szaggatás határaihoz való „igazítására„ is)

  • checkbox Szaggatási minta igazítása a vonal hosszához: a szaggatási minta hossza úgy lesz módosítva, hogy a mintát egy egész szakasz zárja szünet helyett.

  • checkbox Szaggatási minta finomítása az éles sarkoknál: dinamikusan beállítja a szaggatási minta elhelyezését úgy, hogy az éles sarkokon a sarokpontba belépő és onnan kilépő szakaszokat teljes egészében jelenítse meg. Függ a Szaggatási minta igazítása a vonal hosszához beállítástól is.

  • Vonalak levágása az Elején és/vagy Végén: lehetővé teszi, hogy a vonal kirajzolásakor az első x mm-t és az utolsó y mm-t levágja az aktuális vonalláncból. Többféle mértékegységet támogat, beleértve a százalékos arányt a vonal teljes hosszához képest, valamint az adatvezérelt működést. A levágás használható olyan összetett szimbólumok készítésénél, ahol egy vonalréteg nem fedheti át a vonal elején és végén elhelyezett jelölő szimbólumrétegeit.

 • Nyíl: vonalak rajzolása ívesen vagy egyenes vonalakkal, egy vagy két nyílheggyel, konfigurálható (és adatvezérelt) tulajdonságokkal:

  • Hegy típusa

  • Nyíl típusa

  • Nyíl szélessége

  • Nyíl kezdőszélessége

  • Hegy hossza

  • Hegy vastagsága

  • Eltolás

  Lehetőség van checkbox Íves nyilak létrehozására (a vonalelemnek legalább három töréspontból kell állnia) és beállítható a checkbox Nyíl ismétlése minden egyes szakaszon. Ezenkívül a nyíl megjelenítéséhez kitöltés szimbólumot () használ, ami például színátmenet vagy alakzatkövető kitöltés. A geometriagenerátorral kombinálva ez a típusú rétegszimbólum segít az áramlási térképek ábrázolásában.

 • Geometria generátor (lásd A geometriagenerátor)

 • Interpolált vonal: lehetővé teszi olyan vonalak megjelenítését, melyek Körvonalszélessége és/vagy Színe állandó (a Rögzített szélesség és Egy szín paraméterekkel) vagy a geometria mentén változó. Változó esetén a szükséges paraméterek:

  • Kezdőérték és Végréték: Az interpolációnál az elemgeometriák végein használandó értékek. Lehetnek rögzített értékek, az elem attribútumai vagy kifejezésalapúak.

  • Min. érték és Max. érték: Értékek, amelyek között az interpolációt végre kell hajtani. Nyomja meg a refresh Betöltés gombot, hogy kitöltődjenek a rétegre alkalmazott kezdő/vég értékek minimum- és maximumértékeivel.

  • Csak körvonal esetén érhető el:

   • Min. szélesség és Max. szélesség: meghatározza szélességváltozás tartományát. A Min. szélesség a Min. értékhez, a Max. szélesség pedig a Max. értékhez van rendelve. A mértékegység is kiválasztható.

   • checkbox Abszolút érték használata: interpolációnál az érékek abszolút értékével számol (negatív értékek pozitívként).

   • checkbox Tartományon kívüliek mellőzése: alapértelmezés szerit ha egy elem [kezdőérték - végérték] tartománya nincs benne a [min. érték - max. érték] tartományban, akkor az elemgeometria kívül eső részeit a min és max szélességekkel jeleníti meg. Jelölje be ezt a lehetőséget, ha egyáltalán nem szeretné megjeleníteni őket.

  • A változó színek létrehozásához a színskála-osztályozás bármelyik interpolációs módszerét használhatja

  ../../../_images/interpolatedLineSymbol.png

  14.13. ábra Példák interpolált vonalakra

 • Szimbólumvonal: egy jelölő szimbólumot ismétel a vonal mentén.

  • A Szimbólum elhelyezése történhet szabályos távolságonként (kezdve az első töréspontjától) és/vagy a vonalgeometria alapján (első, utolsó törésponton, köztes töréspontokon, a vonal vagy vonalszakasz középpontján, vagy minden ívponton).

  • Ha az első vagy utolsó törésponton való elhelyezés engedélyezve van, akkor az checkbox Elhelyezés minden rész végére opció hatására a jelölők a több részből álló geometriák minden egyes részének első vagy utolsó töréspontján is megjelennek.

  • Eltolás a vonal mentén: a szimbólumok elhelyezéséhez egy vonal menti eltolás is megadható a választott ref:mértékegységben <unit_selector> (milliméter, pont, térképi egység, méretarányos méter, százalék, …):

   • Pozitív érték a jelölőszimbólumokat a vonal irányába tolja (Első törésponton és Intervallum szerint elhelyezés esetén) vagy visszafelé (Utolsó törésponton elhelyezés esetén).

   • A nem zárt vonalon megadott negatív érték nem eredményez eltolást (az Első törésponton és Utolsó törésponton elhelyezés esetén), vagy a szimbólumok visszafelé történő eltolását eredményezi (az utolsó törésponttól).

   • Zárt gyűrű esetén a QGIS az eltolást gyűrű körüli hurok folytatásaként kezeli (előre és hátra). Például 150%­­‑os eltolást (ill. -10%‑ot vagy -110%‑ot) beállítva az eltolás a zárt gyűrű hosszának 50%‑ának (illetve 90%‑ának) felel meg.

  • A checkbox Szimbólum forgatása a vonal irányát követve beállítja, hogy az egyes szimbólumok legyenek-e orientálva a vonal irányába vagy sem.

   Mivel egy vonal gyakran különböző irányú szakaszok egymásutánjából áll, a jelölő elforgását a vonal mentén egy meghatározott távolságot átlagolva számítjuk ki. Például a Szögátlagolási táv tulajdonság 4 mm-re állítása azt jelenti, hogy a vonal mentén a szimbólum helye előtt és után 2 mm-re lévő két pontot használja a szög kiszámításához. Ennek az a hatása, hogy kisimítja (vagy eltávolítja) az összes apró helyi eltérést a vonal átlagos irányától, ami sokkal szebb vizuális orientációt eredményez a jelölőszimbólumok számára.

  • Eltolás a vonaltól: eltolja a jelölőszimbólumokat a vonaltól.

 • Szálkázott vonal: a vonalra merőleges szakaszokat (szálkákat) ismételget a vonal teljes hosszában, az egyes szakaszok megjelenítéséhez vonalakat használva alszimbólumként. Más szóval a szálkázott vonal egy olyan szimbólumvonalhoz hasonlít, melyben a szimbólumok vonalszakaszokra vannak cserélve. Ennek megfelelően a szálkázott vonalnak a szimbólumvonallal megegyező tulajdonságai vannak, valamint:

  • Szálkák hossza

  • Szálkák elforgatása

  ../../../_images/hashedLineSymbol.png

  14.14. ábra Példák szálkázott vonalakra

 • Rasztervonal: egy raszterképet jelenít meg és ismételget a vonal mentén. Állíthatóak a Körvonalszélesség, Eltolás, Összekötési stílus, Vonalvégstílus és Átlátszatlanság tulajdonságok.

  ../../../_images/rasterLineSymbol.png

  14.15. ábra Példák rasztervonalra

 • Vonalsorozat: színátmenetet jelenít meg egy vonal szélessége mentén. Választhat Két színes és Színskála átmenetek közül, valamint állíthatója a Körvonalszélesség, Eltolás, Összekötési stílus, Vonalvégstílus és Átlátszatlanság tulajdonságokat.

  ../../../_images/lineburstSymbol.png

  14.16. ábra Példák vonalsorozatos vonalra

Kitöltésszimbólumok

Felületgeometriával rendelkező elemeknél használható; a felületszimbólumok az alábbi szimbólumréteg típusúak lehetnek:

 • Egyszerű kitöltés (alapértelmezett): kitölti a felületet egy egységes színnel

  ../../../_images/simpleFillSymbol.png

  14.17. ábra Egy egyszerű kitöltésszimbólum tervezése

 • Centrális kitöltés: egy jelölőszimbólumot helyez el a látható elem centrálisába. A jelölő helye nem feltétlenül kerül az elem valódi centrálisára, mert a számítás figyelembe veszi a térképvászon látható területére vágott felület(ek)et és nem veszi figyelembe a lyukakat. Használjon geometriagenerátor szimbólumtípust, ha valódi centrálisra van szüksége.

  Beállítási lehetőségek:

  • Jelölők felületen belülre kényszerítése

  • Jelölők rajzolása a többrészű elemek összes részére ahelyett, hogy csak a legnagyobb részére rajzolná

  • Jelölők vágása a felület határán: a jelölőszimbólum(ok) megjelenítése egészben, vagy csak az aktuális elemgeometriára eső rész megtartása, vagy azon geometriarészé, amihez a szimbólum tartozik (Jelölők vágása csak az aktuális rész határán)

 • Geometria generátor (lásd A geometriagenerátor)

 • Kitöltés színátmenettel: a felületet sugaras, lineáris vagy kúpos színátmenettel tölti ki, ami vagy egyszerű, két szín közti átmeneten vagy egy előre meghatározott színátmeneten alapul. A színátmenet elforgatható, valamint alkalmazható az elemekre egyenként vagy a teljes térképi terjedelemre. A kezdő és végpontok beállíthatóak koordinátákkal vagy centrálissal (az elemé vagy a térkép). Megadható adatvezérelt eltolás is.

 • Kitöltés vonalmintával: a felületet egy vonalas szimbólumrétegből álló sraffozott mintával tölti ki. Beállítható:

  • Igazítás: meghatározza a minta elhelyezkedését az elem(ek)hez képest:

   • Minta igazítása az elemhez: a vonalak egy egyes elemeken belül lesznek megjelenítve

   • Minta igazítása a térképi terjedelemhez: a minta a térképnézet teljes terjedelmén lesz megrajzolva, lehetővé téve, hogy a különböző elemek vonalai igazodjanak egymáshoz

  • A vonalak Forgatása, óramutató járásával ellentétesen

  • Térköz: az egymást követő vonalak közötti távolság

  • Eltolás: a vonalak távolsága az elem határától

  • Levágás: lehetővé teszi annak szabályozását, hogy a kitöltési vonalak hogyan legyenek a felület alakzatára vágva. A lehetőségek a következők:

   • Vágás csak megjelenítéskor: a vonalakat az elem befoglaló téglalapjának teljes területére létrehozza, majd kirajzolásnál alakzatra vágja. A vonalvégek (eleje és vége) nem lesznek láthatóak.

   • Vonalak vágása megjelenítés előtt: a vonalakat megjelenítés előtt levágja a felület pontos alakjának megfelelően. A vonalvégek (beleértve a vonalvég stílusát, eleje/vége szimbólumokat, stb.) láthatóak lesznek, és esetenként túllóghatnak a felületen kívülre (a vonalszimbólum beállításaitól függően).

   • Nincs vágás: egyáltalán nem történik vágás; a vonalak az elem teljes befoglaló téglalap lefedik.

 • Kitöltés pontmintával: a felületet egy jelölő-szimbólumrétegből álló rácsmintával tölti ki. Beállítható:

  • Igazítás: meghatározza a minta elhelyezkedését az elem(ek)hez képest:

   • Minta igazítása az elemhez: a szimbólumok egy egyes elemeken belül lesznek megjelenítve

   • Minta igazítása a térképi terjedelemhez: a minta a térképnézet teljes terjedelmén lesz megrajzolva, lehetővé téve, hogy a különböző elemek szimbólumai igazodjanak egymáshoz

    ../../../_images/pointPatternAlignment.png

    14.18. ábra Pontminta igazítása az elemekhez (balra) és a térképi terjedelemhez (jobbra)

  • Távolság: az egymást követő szimbólumok Vízszintes és Függőleges távolsága

  • Áthelyezés: a szimbólumok egymást követő oszlopainak (ill. sorainak) egymáshoz képesti Vízszintes (ill. Függőleges) eltolása

  • Eltolás: Vízszintes és Függőleges távolság az elem határától

  • Levágás: lehetővé teszi annak szabályozását, hogy a kitöltési szimbólumok hogyan legyenek a felület alakzatára vágva. A lehetőségek a következők:

   • Vágás az alakzatra: a szimbólumok úgy lesznek levágva, hogy csak a felületen belüli részük legyen látható.

   • Jelölő centrálisa az alakzaton belül: csak azok a szimbólumok lesznek kirajzolva, melyek centrálisa a felületen belülre esik, de ezen szimbólumok felületen kívülre eső része nem lesz levágva

   • Jelölő teljesen az alakzaton belül: csak azok a szimbólumok lesznek megjelenítve, melyek teljes egészében a felületen belülre esnek

   • Nincs vágás: minden olyan szimbólum, amely bármennyire is metszi a felületet, teljesen meg lesz jelenítve (szigorúan véve ami „metszi a szimbólum befoglaló téglalapját”)

    ../../../_images/clipPointPatternFill.png

    14.19. ábra Kitöltő szimbólumok levágása – balról jobbra: Vágás alakzatra, Jelölő centrálisa az alakzaton belül, Jelölő teljesen az alakzaton belül, Nincs vágás

  • A teljes minta Forgatása az óramutató járása szerint

  • A Minta véletlenszerűvé tétele csoport beállításai lehetővé teszik a pontminta egyes pontjainak véletlenszerű eltolását egy megadott maximális távolságba Vízszintesen vagy Függőlegesen. A maximális eltolást bármilyen támogatott mértékegységben megadhatja, például milliméterben, pontban, térképi egységben vagy akár „százalékban” is (ahol a százalék a minta szélességéhez vagy magasságához viszonyítva van megadva).

   Opcionálisan beállíthat egy véletlenszám-rögzítőértéket, ami segít elkerülni a mintázat „ugrálását” a térképfrissítések során. Az adatvezérelt felülbírálás is támogatott.

   Megjegyzés

   A Minta véletlenszerűvé tétele és a Kitöltés szimbólummal véletlenszerűen szimbólumtípus közti fő különbség, hogy a pontminta véletlenszerű eltolása lehetővé teszi a szimbólumok kvázi „szabályos” elhelyezését – mivel a minta pontjai gyakorlatilag egy rácshálóhoz vannak rögzítve, ez lehetővé teszi olyan félig véletlenszerű kitöltések létrehozását, amelyekben nincsenek üres területek vagy átfedő szimbólumok. (Szemben a véletlenszerű szimbólum kitöltéssel, amely mindig teljesen véletlenszerűen helyezi el a pontokat… néha feltűnő pontcsoportokat vagy nem kívánt üres területeket eredményezve).

 • Kitöltés szimbólummal véletlenszerűen: a felületet jelölőszimbólummal tölti ki, azokat a felület határán belül véletlenszerű helyekre helyezve. Beállítható:

  • Számlálási mód: meghatározza, hogy a megjelenítendő jelölőszimbólumok számát abszolút számnak vagy sűrűség alapúnak kell-e tekinteni

  • Pontok száma: a megjelenítendő jelölőszimbólumok száma.

  • egy opcionális véletlenszám rögzítőérték, amivel következetes elhelyezés biztosítható

  • Sűrűség területe: sűrűségalapú számlálási módnál biztosítja, hogy a jelölők kitöltési sűrűsége ugyanaz maradjon különböző méretarányoknál / nagyítási szinteken a térkép frissítésekor (továbbá lehetővé teszi a véletlen elhelyezés megfelelő működését QGIS Szerveren és csempealapú megjelenítésnél)

  • Jelölők vágása a felület határán: meghatározza, hogy a felületek határának közelében megjelenített jelölőket a határnál le kell-e vágni vagy sem

 • Kitöltés raszteres képpel: a felületet egy raszteres kép csempéivel tölti ki (PNG JPG, BMP …). A kép lehet egy fájl a lemezen, egy távoli URL vagy egy beágyazott, karakterlánccá kódolt fájl (további részletek). Az opciók közé tartozik az (adatvezérelt) átlátszatlanság, képszélesség, koordináta mód (objektum vagy nézet), elforgatás és eltolás. A képszélesség beállítható a szokásos mértékegységekben vagy az eredeti kép méretének arányában.

 • Kitöltés SVG képpel: a felületet SVG szimbólummal tölti ki a megadott méretben (Textúraszélesség).

 • Alakzatkövető kitöltés: egy színátmenet-kitöltést pufferel, amiben a színátmenet a felület határától annak közepe felé terjeszkedik. A beállítható paraméterek között megtalálható az árnyalandó határtól való távolság, a használandó színskála vagy kétszínes átmenet, a kitöltés opcionális elmosása és az eltolás.

 • Körvonal: Nyíl: a felület határának ábrázolásához nyíl szimbólumot használ. A körvonalnyíl beállításai megegyeznek a vonalak nyílszimbólumának beállításaival.

 • Körvonal: Szálkázott vonal: szálkázott vonalszimbólumot használ a felület határának megjelenítéséhez (Gyűrűk), ami lehet csak a külső, csak a belső gyűrűk, vagy az összes gyűrű. A szálkázott körvonal többi beállítása megegyezik a szálkázott vonal szimbólum beállításaival.

 • Körvonal: Szimbólumvonal: szimbólumvonalat használ a felület határának megjelenítéséhez (Gyűrűk), ami lehet csak a külső, csak a belső gyűrűk, vagy az összes gyűrű. A szimbólumkörvonal többi beállítása megegyezik a szimbólumvonal beállításaival.

 • Körvonal: Egyszerű vonal: egyszerű vonalszimbólumot használ a felület határának megjelenítéséhez (Gyűrűk), ami lehet csak a külső, csak a belső gyűrűk, vagy az összes gyűrű. A Vonalrajzolás csak a felületen belül hatására csak a felület határain belüli részt jeleníti meg, ami hasznos lehet szomszédos felülethatárok egyértelmű ábrázolásánál. Az egyszerű körvonalszimbólum többi beállítása megegyezik az egyszerű vonalszimbólum beállításaival.

Megjegyzés

Felület típusú geometria esetén letilthatja a vonalak/felületek automatikus kivágását a vászon méretére. Egyes esetekben ez a kivágás kedvezőtlen szimbólummegjelenítést eredményez (pl. centrális kitöltések, ahol a centrálisnak mindig az aktuális elem súlypontjában kell lennie).

Paraméterezhető SVG

You have the possibility to change the colors of a SVG marker. You have to add the placeholders param(fill) for fill color, param(fill-opacity) for fill opacity, param(outline) and param(outline-opacity) for stroke color and opacity respectively, and param(outline-width) for stroke width. These placeholders can optionally be followed by a default value, e.g.:

<svg width="100%" height="100%">
<rect fill="param(fill) #ff0000" fill-opacity="param(fill-opacity) 1" stroke="param(outline) #00ff00" stroke-opacity="param(outline-opacity) 1" stroke-width="param(outline-width) 10" width="100" height="100">
</rect>
</svg>

Még általánosabban az SVG-k szabadon paraméterezhetőek a param(parameter_neve) formában. A paraméterek használhatóak SVG-attribútumok értékeként, vagy csomópontok szövegeként is:

<g stroke-width=".265" text-anchor="middle" alignment-baseline="param(align)">
 <text x="98" y="147.5" font-size="6px">param(text1)</text>
 <text x="98" y="156.3" font-size="4.5px">param(text2)</text>
</g>

Ezeket a paramétereket aztán definiálni kell kifejezésként a Dinamikus SVG-paraméterek táblázatban.

../../../_images/svg_parameters.png

14.20. ábra A Dinamikus SVG-paraméterek tábla

Megjegyzés

QGIS is looking for a complete SVG node. So if your parameter is within a more complex node, you need to inject the complete node with the expression. For instance, transform="rotate(param(angle)" will not work. Instead, you need to do transform="param(rotation)" and rotation parameter will be defined with the expression 'rotate(' || coalesce(my_field, 0) || ')'.

A geometriagenerátor

Available with all types of symbols, the geometry generator symbol layer allows to use expression syntax to generate a geometry on the fly during the rendering process. The resulting geometry does not have to match with the original Geometry type and you can add several differently modified symbol layers on top of each other.

Beállítható a Mértékegység: amikor a geometriagenerátor szimbóluma nem egy réteghez kapcsolódik (pl. elrendezéselemben van használva), ez lehetővé teszi a generált kimenet jobb szabályozását.

Néhány példa:

 • Render symbol as the centroid of a feature

  centroid( $geometry )
  
 • Visually overlap features within a 100 map units distance from a point feature, i.e generate a 100m buffer around the point

  buffer( $geometry, 100 )
  
 • Create a radial effect of points surrounding the central feature point when used as a MultiPoint geometry generator

  collect_geometries(
   array_foreach(
   generate_series( 0, 330, 30 ),
   project( $geometry, 3, radians( @element ) )
   )
  )
  
  ../../../_images/radial_symbols.png
 • Create a radial effect of points surrounding the central feature point. The number of points varies based on a field.

  with_variable(
   'symbol_numbers',
   ceil(fid/10),
   collect_geometries(
   array_foreach(
    generate_series( 0, 360, 360/@symbol_numbers ),
    project( $geometry, 2, radians( @element ) )
   )
   )
  )
  
  ../../../_images/radial_symbols_datadefined.png
 • Create a curved arrow line connecting features of two layers based on their relation

  collect_geometries(
   with_variable(
   'destination_points',
   relation_aggregate(
    'the_relation_id',
    'array_agg',
    centroid( $geometry )
   ),
   array_foreach(
    @destination_points,
    make_line(
    centroid( @geometry ),
    project(
     centroid(
     make_line( centroid( @geometry ), @element )
     ),
     10, 50
    ),
    @element
    )
   )
   )
  )
  
  ../../../_images/arrow_relations.png

A Vektormező-szimbólum

A vektormező-szimbólum vektormezőben tárolt adatok, például a föld deformációja, árapály áramlások és hasonlók megjelenítésére szolgál. A vektorokat vonalakként (lehetőleg nyilakként) jeleníti meg, amelyek az adatpontok kiválasztott attribútumai szerint vannak méretezve és orientálva. Csak pontszerű adatok megjelenítésére használható, vonal- és felületrétegek megjelenítésére nem alkalmas.

A vektormezőt az adat attribútumaival lehet meghatározni, amelyek a mezőt az alábbiak szerint reprezentálhatják:

 • derékszögű komponensek (a mező x és y komponensei)

 • vagy polárkoordináták: ezesetben az attribútumok a Hosszt és Szöget határozzák meg. A szög mérhető északról, az óramutató járásával megegyező irányban, vagy azzal ellentétes irányban keletről, valamint lehet fokban vagy radiánban.

 • vagy csak magassági adat, ami egy függőleges nyilat jelenít meg az adatok egy attribútuma alapján skálázva. Ez alkalmas például a deformáció függőleges komponensének megjelenítésére.

A mező méretezésével felfelé vagy lefelé skálázható a megfelelő méretre.

Animated marker

Animated marker symbol type allows you to use a .GIF, .WebP, .MNG, etc. animation file to represent points on your map. You can specify:

 • File path,

 • Frame rate: number of steps that are shown per second, indicating how fast the animation is played,

 • Size in any supported unit,

 • Opacity,

 • Rotation,

 • Offset in x and y directions from the marker position,

 • Anchor point

There are two ways to handle animated symbols:

 • When your map is not configured as an animation (i.e. it’s a standard QGIS project without animations), the frame for the animated markers will be determined solely by the current timestamp.

  ../../../_images/animated_marker_map.gif

  14.21. ábra Animated marker when map is not configured as animation

 • When your map is configured as an animation, the animated markers will sync with the animation’s timeline. This means that animated markers will pause when the animation is paused, progress with the animation, and so forth. The map will also be redrawn according to the frame rate established for temporal animation. This mode is also applied when exporting an animation using the temporal controller.

  ../../../_images/animated_marker_animation.gif

  14.22. ábra Animated marker when map is configured as animation