Fontos

A fordítás közösségi munka eredménye, amelyhez itt tudsz csatlakozni <https://qgis.org/en/site/getinvolved/translate.html#becoming-a-translator>`_. Ennek az oldalnak eddig a 92.70% részét fordítottuk le.

14.1. A stíluskezelő

14.1.1. A Stíluskezelő párbeszédablak

A Stíluskezelő az a hely, ahol az általános stíluselemeket kezelheti és hozhatja létre. Ezek lehetnek szimbólumok, színskálák, szövegformázások, vagy címkebeállítások, amik elemek, rétegek és nyomtatási elrendezések szimbolizálására használhatóak. Az aktuális felhasználói profil symbology-style.db adatbázisfájljában tárolódnak, és elérhetőek minden, ebből a profilból megnyitott projektfájlban. A stíluselemek megoszthatóak másokkal is, köszönhetően a Stíluskezelő párbeszédablak export/import funkciójának.

Megnyithatja a párbeszédablakot:

 • a Beállítások ► styleManager Stíluskezelő… menüből

 • a Projekt eszköztár styleManager Stíluskezelő gombjával

 • vagy egy vektor Rétegtulajdonságok ► párbeszédablak styleManager Stíluskezelő gombjával (szimbólum konfigurálása vagy szövegformázás közben).

../../../_images/stylemanager.png

14.1. ábra A stíluskezelő

14.1.1.1. Stíluselemek rendszerezése

In the upper left corner of the Style Manager dialog, within the drop-down menu, you can choose the style database you want to connect to. If you choose Default you will be connected to the default style database where you can find all available default style items and the ones that you saved in this database. Choosing Project Styles will connect you to the Project Style database where you can find only symbols that you saved in this database. If you created more style databases, they will be listed in the drop-down menu. There are also options to symbologyAdd Add existing style database to project and newPage Create new style database (see more Style database).

For each style database, you can organize the elements into different categories, listed in the panel on the left:

 • Kedvencek: egy elem konfigurálásakor alapértelmezetten ez jelenik meg, és az elemek bővíthető listáját mutatja;

 • Mind: a kiválasztott típus összes elérhető elemét listázza;

 • Címkék: az elemek azonosítására használható címkék listáját mutatja. Egy elem több címkével is ellátható. Válasszon ki egy címkét a listából, és a lapok frissítésre kerülnek, hogy csak a hozzá tartozó elemek jelenjenek meg. Új címke létrehozásához, amelyet később elemekhez tud kapcsolni, használja a Címke hozzáadása… gombot, vagy válassza a symbologyAdd Címke hozzáadása… menüpontot bármely címke környezeti menüjéből;

 • Intelligens csoport: egy intelligens csoport a beállított feltételeknek megfelelően dinamikusan kéri le szimbólumait (lásd 14.2. ábra). Intelligens csoport létrehozásához kattintson az Intelligens csoport hozzáadása… gombra. A megjelenő párbeszédablakban megadhatja a szűrési feltételt (van egy adott címkéje, a nevében megtalálható egy karakterlánc stb.). Minden olyan szimbólum, színskála, szövegformátum vagy címkebeállítás, amely megfelel a megadott feltétel(ek)nek, automatikusan hozzáadódik az intelligens csoporthoz.

../../../_images/create_smartgroup.png

14.2. ábra Intelligens csoport létrehozása

A címkék és az intelligens csoportok nem zárják ki egymást: egyszerűen két különböző módszer a stíluselemek rendszerezésére. Ellentétben az intelligens csoportokkal, amelyek a megadott feltételek alapján automatikusan lekérik a hozzájuk tartozó elemeket, a címkéket a felhasználó tölti ki. A kategóriák bármelyikének szerkesztéséhez a következőket teheti:

 • válassza ki az elemeket, kattintson rá jobb gombbal és válassza a Hozzáadás a címkéhez ► menüpontot, majd válasszon egy címkét, vagy hozzon létre új címkét;

 • válassza ki a címkét és nyomja meg a Csoport módosítása… ► A kiválasztott címke hozzáfűzése a szimbólumhoz menüpontot. Az egyes elemek mellett megjelenik egy jelölőnégyzet, lehetővé téve a kiválasztást vagy annak megszüntetését. Ha elkészült a kiválasztással, nyomja meg a Csoport módosítása… ► Címkézés befejezése menüpontot.

 • válassza ki az intelligens csoportot, nyomja meg a Csoport módosítása ► Intelligens csoport szerkesztése… menüpontot, majd határozza meg az új korlátozásokat az Intelligens csoport szerkesztő párbeszédablakban. Ez a lehetőség az intelligens csoport helyi menüjében is elérhető.

Egy címke vagy intelligens csoport eltávolításához kattintson rá jobb gombbal és nyomja meg a symbologyRemove Törlés gombot. Ez természetesen nem törli a kategóriába csoportosított elemeket.

A Stíluskezelő párbeszédpanel közepén egy keret látható a fülekbe rendezett elemek előnézetével:

 • Mind: a pont-, vonal- és felületszimbólumok, címkebeállítások, előre definiált színskálák és szövegformázások teljes gyűjteménye;

 • pointLayer Szimbólum: csak a pont szimbólumoké;

 • lineLayer Vonal: csak a vonalas szimbólumoké;

 • polygonLayer Kitöltés csak a felület szimbólumoké;

 • color Színskála;

 • text Szövegformázás a szövegformázások kezeléséhez, melyek a szöveg betűtípusát, színét, övezetét, árnyékát és hátterét tárolják (pl. a címkebeállítások teljes formázási részét, amelyek például az elrendezésekben használhatók);

 • labelingSingle Címkebeállítások a címkebeállítások kezeléséhez, ami tartalmazza az összes szövegformázást és néhány rétegtípus-specifikus beállítást, mint amilyen a címkeelhelyezés, prioritás, kihúzások, megjelenítés…

 • legend Jelmagyarázatminta-alakzatok a jelmagyarázat testre szabott mintaalakzatainak kezeléséhez, amik tartalmazzák a Jel, Vonal és Kitöltés geometriákat.

 • 3d 3D szimbólumok: a 3D térképnézetben az elemek 3D-s tulajdonsággal rendelkező szimbólumainak beállításához (kihúzás, árnyékolás, kiemelkedés, …)

A stílusok a jobb alsó sarokban lévő gombokkal iconView Ikonnézetbe vagy openTable Listanézetbe rendezhetőek. Mindkét nézetben az eszköztipp a stílus egy nagyobb példányát jeleníti meg. A tőlük balra található csúszka segítségével állíthatja a bélyegképek méretét a párbeszédpanelen, hogy a szimbólumok előnézete megfelelően jelenjen meg.

14.1.1.2. Egy elem hozzáadása szerkesztése vagy eltávolítása

Ahogy korábban láthattuk, a stíluselemek különböző lapokon vannak felsorolva, amelyek tartalma az aktív kategóriától függ (címke, intelligens csoport, kedvencek…). Az egyes lapokon a következőket teheti:

 • Új elemek hozzáadása: nyomja meg az symbologyAdd Új elem gombot és konfigurálja az elemet a szimbólum, színskála vagy szövegformázás és címke szerkesztő leírása alapján.

 • Meglévő elem módosítása: válasszon egy elemet és nyomja meg az symbologyEdit Elem szerkesztése… gombot és konfigurálja a fent említett módon.

 • Meglévő elemek törlése: ha egy elemre már nincs szüksége, válassza ki és kattintson az symbologyRemove Elem törlése gombra (jobb kattintással is elérhető). Az elem törlődni fog az adatbázisból.

Ne feledje, hogy a Mind fül is hozzáférést biztosít ezekhez a beállításokhoz bármely típusú elemnél.

Jobb gombbal kattintva a kiválasztott elemekre a következőket teheti:

 • Hozzáadás a kedvencekhez;

 • Eltávolítás a kedvencek közül;

 • Címke hozzáadása ► és válassza ki a megfelelő címkét, vagy hozzon létre egy újat; az aktuálisan hozzárendelt címkék be vannak jelölve;

 • Címkék törlése: a szimbólumok leválasztása bármely címkéről;

 • Elem(ek) eltávolítása;

 • Elem szerkesztése arra az elemre vonatkozik, amelyre a jobb gombbal kattint;

 • Elem másolása;

 • Elem beillesztése… beillesztés a stíluskezelő valamelyik kategóriájába vagy máshová a QGIS-ben (szimbólum vagy szín gombok)

 • Kiválasztott szimbólumok exportálása PNG fájlba… (csak szimbólumoknál érhető el);

 • Kiválasztott szimbólumok exportálása SVG fájlba… (csak szimbólumoknál érhető el);

14.1.1.3. Stíluselemek megosztása

Az sharing Import/Export eszköz, a Stíluskezelő bal alsó sarkában, lehetőségeket kínál a szimbólumok, színskálák, szövegformátumok és címkebeállítások másokkal való egyszerű megosztására. Ezek a lehetőségek a jobb gombos menüből is elérhetőek.

Elemek exportálása

Exportálhat elemeket egy .XML fájlba:

 1. Nyissa ki az sharing Import/Export legördülő menüt és válassza az fileSave Elemek exportálása… menüpontot

 2. Válassza ki az integrálni kívánt elemeket. A kijelölés történhet egérrel vagy egy korábban beállított címkével vagy csoporttal.

 3. Ha elkészült, nyomja meg az Export gombot. A rendszer meg fogja kérdezni a fájl célkonyvtárát. Az XML formátum egyetlen fájlt hoz létre, amely tartalmazza az összes kiválasztott elemet. Ez a fájl ezután importálható egy másik felhasználó stíluskönyvtárába.

../../../_images/export_styles.png

14.3. ábra Stíluselemek exportálása

A kiválasztott szimbólumokat exportálhatja .PNG vagy .SVG formátumba. A .PNG vagy .SVG formátumba történő exportálás (más stíluselem típusokhoz mindkettő nem érhető el) egy megadott mappában egy-egy fájlt hoz létre minden kiválasztott szimbólumhoz. Az SVG mappa hozzáadható egy másik felhasználó SVG útvonalak beállításához a Beállítások ► Beállítások… ► Rendszer menüjében, lehetővé téve számára a közvetlen hozzáférést ezekhez a szimbólumokhoz.

Elemek importálása

Bővítheti stíluskönyvtárát új elemek importálásával:

 1. Nyissa ki az sharing Import/Export legördülő menüt és válassza az fileOpen Elemek importálása menüpontot a párbeszédablak bal alsó sarkában.

 2. A megnyíló párbeszédablakban adja meg a stíluselemek forrását (lehet egy .xml fájl a lemezen vagy egy url).

 3. Válassza ki, hogy az importált elemek legyenek-e unchecked Hozzáadva a kedvencekhez.

 4. Jelölje be a unchecked Ne importálja a beágyazott címkéket jelölőnégyzetet, ha el szeretné kerülni az importált elemekhez rendelt címkék importálását.

 5. Megadhat További címkéket, amelyeket az új elemekre alkalmazni kíván.

 6. Válassza ki az előnézetből azokat a szimbólumokat, amelyeket hozzá szeretne adni a könyvtárához.

 7. Majd nyomja meg az Importálás gombot.

../../../_images/import_styles.png

14.4. ábra Stíluselemek importálása

A Böngésző panel használata

Lehetőség van stíluselemek importálására az aktív felhasználói profilstílus-adatbázisba közvetlenül is a Böngésző panelről:

 1. Válassza ki az .xml stílusfájlt a böngészőben

 2. Húzza a térképvászonra, vagy kattintson rá jobb gombbal, és válassza a Stílus importálása… menüpontot.

 3. Töltse ki az Elemek importálása párbeszédablakot, követve az Elemek importálása utasításait

 4. Nyomja meg az Importálást és a kiválasztott stíluselemek hozzáadódnak a stílusadatbázishoz

A böngészőben duplán kattintva a stílusfájlra megnyílik a Stíluskezelő párbeszédablak, megjelenítve a fájl elemeit. Kijelölheti őket, és megnyomhatja a Másolás az alapértelmezett stílusba.. gombot az aktív stílusadatbázisba importálásához. Az elemekhez címkéket lehet rendelni. A jobb gombbal kattintva, a Stílus megnyitása… paranccsal is elérhető.

../../../_images/open_style_file.png

14.5. ábra Egy stíluselem fájl megnyitása

A párbeszédablak lehetővé teszi az egyes szimbólumok exportálását .PNG vagy .SVG fájlként.

Online gyűjtemény használata

A QGIS projekt karbantart egy tárolót a QGIS felhasználók által megosztott stílusok gyűjteményével. Ez a https://plugins.qgis.org/styles címen található, és elérhető a Stíluskezelő párbeszédablakban alul, az search Online stílusok böngészése gombbal.

Ebből a gyűjteményből:

 1. Böngésszen és keressen bármilyen stíluselemet típusuk vagy nevük alapján

 2. Töltse le a stílusfájlt és csomagolja ki

 3. Töltse be az .xml fájlt a QGIS stílusadatbázisába a fent említett importálási módszerek bármelyikével.

14.1.2. Színskála beállítása

A Stíluskezelő párbeszédpanel Színskála lapja előnézetet jelenít meg a bal oldali panelen kiválasztott kategória alapján a különböző színskálákról.

Egyéni színskála létrehozásához válassza ki a Színskála fület, és kattintson az symbologyAdd Elem hozzáadása gombra. A gombra kattintva megjelenik egy legördülő lista, ahonnan kiválasztható a skála típusa:

 • Gradient: given a start and end colors, generates a color ramp which can be continuous or discrete. With double-clicking the ramp preview, you can add as many intermediate color stops as you want. Click on the color stop indicator and under Gradient stop you can:

  • adjust its Relative position from the color ramp start. Also possible dragging the indicator with the mouse, or pressing the arrow keys (combine with Shift key for a larger move)

  • specify the color model to use when interpolating between colors: it can be RGB, HSL or HSV. In some circumstances, this option can help avoid desaturated mid tones, resulting in more visually pleasing gradients.

  • set the direction which the interpolation should follow for the Hue component of a HSL or HSV color specification. It can be Clockwise or Counterclockwise.

  • set the color properties

  • remove the color stop pressing Delete stop or DEL

  The Plots group provides another graphical way to design the color ramp, changing the position or the opacity and HSL components of the color stops.

  ../../../_images/customColorRampGradient.png

  14.6. ábra Példa egyéni színátmenet színskálára több fázissal

  Tipp

  Drag-and-drop a color from a color spot onto the gradient ramp preview adds a new color stop.

 • Színkészletek: lehetővé teszi egy színskála létrehozását a felhasználó által kiválasztott színek listájából;

 • Véletlen: véletlenszerű színkészletet hoz létre az Árnyalat, Telítettség, Érék és Áttetszőség értéktartományok, valamint a színek száma alapján (Osztályok);

 • Katalógus: ColorBrewer: előre meghatározott diszkrét színátmenetek készlete; testreszabhatja a skála színeinek a számát;

 • vagy Katalógus: cpt-city: hozzáférést biztosít a színátmenetek teljes katalógusához, aminek elemeiről a Mentés normál színátmenetként bejelölésével menthet helyi másolatot. A cpt-city opció új párbeszédablakot nyit meg több száz témával.

../../../_images/cpt-cityColorRamps.png

14.7. ábra cpt-city párbeszédablak több száz színskálával

14.1.3. Jelmagyarázat-mintaalakzat létrehozása

Jelmagyarázat-mintaalakzat létrehozásához válassza ki a Jelmagyarázat-mintaalakzatok fület, és kattintson az symbologyAdd Elem hozzáadása gombra. A gombra kattintva megjelenik egy legördülő lista, ahonnan kiválasztható a geometriatípus:

 • Jelölő jelmagyarázat-mintaalakzat…: pontgeometriákkal való használatra.

 • Vonal jelmagyarázat-mintaalakzat…: vonalgeometriákkal való használatra.

 • Kitöltés jelmagyarázat-mintaalakzat…: felületgeometriákkal való használatra.

Mindhárom választás ugyanazt a párbeszédablakot jeleníti meg.

../../../_images/createLegendPatchShape.png

14.8. ábra Új jelmagyarázat-mintaalakzat létrehozása

Csak az alakzat típusa és a megjelenített jelmagyarázat-mintaalakzat különböznek a választott geometria típustól függően. A következő lehetőségek állnak majd rendelkezésre:

 • Alakzat: a jelmagyarázat-mintaalakzat meghatározása WKT-szövegként. Egy- és többrészű geometriák is használhatók, de GeometryCollection nem.

 • checkbox Oldalarány megőrzése

 • Az elérhető jelmagyarázat-mintaalakzatok Ikonnézetben vagy openTable Listanézetben, a címkéik alapján szűrve

Az új alakzat meghatározásakor nyomja meg a Jelmagyarázat-mintaalakzat mentése… gombot, vagy az OK gombot, ami ugyanahhoz a párbeszédablakhoz vezet.

../../../_images/safeLegendPatchShape.png

14.9. ábra Új jelmagyarázat-mintaalakzat mentése

Itt válasszon nevet, címkéket, amelyek leírják az alakzatot, és azt, hogy hozzá kell-e adni a kedvencekhez.

Ha megnyomja a Mentés… gombot, az alakzat hozz lesz adva a listához és visszajut az Új jelmagyarázat-mintaalakzat párbeszédablakba, ahol újabb alakzatokat hozhat létre.