Důležité

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 90.20%.

3. Konvence

Tato část popisuje jednotné styly, které budou použity v této příručce.

3.1. GUI konvence

GUI konvenční styly jsou určeny k napodobení vzhledu grafického uživatelského rozhraní. Obecně platí, že styl bude odrážet non-hover vzhled, takže uživateli stačí zběžně prohlédnout uživatelské rozhraní, aby našel něco, co vypadá jako instruktáž v návodu.

 • Menu Možnosti: Vrstva ► Přidat vektorovou vrstvu or Nastavení ► Nástrojové lišty ► Digitalizace

 • Nástroj: addRasterLayer Přidat rastrovou vrstvu

 • Button : Save as Default

 • Dialogové okno Název: Vlastnosti vrstvy

 • Záložka: Obecné

 • Zaškrtávací pole: checkbox Render

 • Přepínač: radioButtonOn Postgis SRID radioButtonOff EPSG ID

 • Zvolit číslo: selectNumber

 • Zvolit řetězec: selectString

 • Browse for a file:

 • Zvolit barvu: selectColor

 • Posuvník: slider

 • Vložit text: inputText

Stín označuje klikací GUI komponenty.

3.2. Textové nebo klávesové konvence

Příručka též obsahuje styly vztahující se k textu, klávesovým zkratkám a kódování k označení různých subjektů, jako jsou třídy nebo metody. Tyto styly neodpovídají skutečnému vzhledu jakéhokoli textu či kódování v QGIS.

 • Hyperlinks: https://qgis.org

 • Kombinace kláves: Stisknout Ctrl+B, myšleno stisknout a držet klávesu Ctrl a poté stisknout klávesu B

 • Název souboru: jezera.shp

 • Název třídy: Nová Vrstva

 • Metoda: classFactory

 • Server: myhost.de

 • Návod: qgis --Nápověda

Řádky kódu jsou označeny pevnou šířkou písma:

PROJCS["NAD_1927_Albers",
 GEOGCS["GCS_North_American_1927",

3.3. Platformy – pokyny

GUI sekvence a malá množství textu mohou být formátovány v řadě za sebou: klikněte na nix win File osx QGIS ► Quit to close QGIS. To znamená, že v operačních systémech Linux, Unix a Windows, byste měli nejprve kliknout na nabídku Soubor a poté Zavřít, zatímco u macOS systému, byste měli nejprve kliknout na nabídku QGIS, pak Zavřít.

Větší množství textu může být formátováno jako seznam:

 • nix Udělej tohle

 • win Udělej tamto

 • Iosxl Nebo udělej tamto

nebo jako odstavce:

nix osx Udělej tohle a tohle a tohle. Pak udělej tohle a tohle a tohle, a tohle a tohle a tohle, a tohle a tohle a tohle.

win Udělej tamto. Pak udělej tamto a tamto a tamto, a tamto a tamto a tamto, tamto a tamto a tamto, a tamto a tamto.

Screenshots that appear throughout the user guide have been created on different platforms.