Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.2.4. Raster diversen

28.2.4.1. Overzichten aanmaken (Piramiden)

Overzichten (piramiden) kunnen worden gemaakt om de tijd die nodig is voor het renderen van rasterlagen te versnellen. Overzichten zijn kopieën van de gegevens in een lage resolutie die QGIS gebruikt, onafhankelijk van het zoomniveau.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL addo utility.

Standaard menu: Raster ► Diversen

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Alle bestaande overzichten verwijderen

CLEAN

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Verwijdert bestaande overzichten uit het raster. Standaard worden deze niet verwijderd.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Niveaus overzichten

LEVELS

[tekenreeks]

Standaard: ‘2 4 8 16’

Definieert het aantal niveaus voor overzichten, berekend met de originele resolutie van de invoer rasterlaag. Standaard zullen 4 niveaus in overweging worden genomen.

Methode voor resamplen

Optioneel

RESAMPLING

[enumeratie]

Standaard: 0

Berekent de overzichten met een gedefinieerde methode voor resamplen. Mogelijke methoden voor resamplen zijn:

 • 0 — Dichtstbijzijnde buur (nearest)

 • 1 – Gemiddelde (average)

 • 2 – Gaussiaans (gauss)

 • 3 – Kubisch (4x4 kernel) (cubic)

 • 4 – Kubisch B-Spline (4x4 kernel) (cubicspline)

 • 5 – Lanczos (6x6 kernel) (lanczos)

 • 6 – Gemiddelde MP (average_mp)

 • 7 – Gemiddelde in ruimte Mag/Phase (average_magphase)

 • 8 – Modus (mode)

Overzichtsindeling

Optioneel

FORMAT

[enumeratie]

Standaard: 0

De overzichten kunnen intern worden opgeslagen, of extern als GTiff of ERDAS Imagine-bestand. Standaard worden de overzichten opgeslagen in het uitvoerraster. Mogelijke methoden voor indeling zijn:

 • 0 — Intern (indien mogelijk)

 • 1 — Extern (GTiff .ovr)

 • 2 — Extern (ERDAS Imagine .aux)

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Als piramiden

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag met overzichten

Pythoncode

ID algoritme: gdal:overviews

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.4.2. Virtueel raster bouwen

Bouwt een VRT (Virtual Dataset), dat is een mozaïek van de lijst van ingevoerde, door GDAL ondersteunde, rasters. Met een mozaïek kunt u verschillende rasterbestanden samenvoegen.

Het algoritme is afgeleid van de GDAL buildvrt utility.

Standaard menu: Raster ► Diversen

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlagen

INPUT

[raster] [lijst]

Door GDAL ondersteunde rasterlagen.

Resolutie

RESOLUTION

[enumeratie]

Standaard: 0

De resolutie voor de uitvoer van het mozaïek. Standaard zal de gemiddelde resolutie van de rasterbestanden worden gekozen.

Opties:

 • 0 – Gemiddelde (average)

 • 1 — Hoogste (highest)

 • 2 — Laagste (lowest)

Plaats elk invoerbestand in een afzonderlijk band

SEPARATE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Met ‘True’ kunt u definiëren dat elk rasterbestand naar een afzonderlijk gestapelde band in de VRT-band gaat.

Verschillende projecties toestaan

PROJ_DIFFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Staat toe dat de uitvoerbanden verschillende projecties hebben, afgeleid van de projectie van de ingevoerde rasterlagen.

Virtueel

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Alfa-maskerband toevoegen aan VRT als het bronraster er geen heeft

ADD_ALPHA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Voegt een alfa-maskerband toe aan het VRT als het bronraster er geen heeft.

Projectie voor het uitvoerbestand overschrijven

Optioneel

ASSIGN_CRS

[crs]

Standaard: Geen

Overschrijft de projectie voor het uitvoerbestand. Er wordt niet opnieuw geprojecteerd.

Algoritme voor Resamplen

RESAMPLING

[enumeratie]

Standaard: 0

Het te gebruiken algoritme resampling. Opties:

 • 0 — Dichtstbijzijnde buur (nearest)

 • 1 — Bilineair (2x2 kernel) (bilinear)

 • 2 — Kubisch (4x4 kernel) (cubic)

 • 3 — Kubisch B-Spline (4x4 kernel) (cubicspline)

 • 4 — Lanczos (6x6 kernel) (lanczos)

 • 5 — Gemiddelde (average)

 • 6 — Modus (mode)

Waarde(n) ‘Geen gegevens’ voor invoerbanden (gescheiden door spatie)

Optioneel

SRC_NODATA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Door spatie gescheiden waarde(n) ‘Geen gegevens’ voor uitvoerband(en)

Aanvullende parameters opdrachtregel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Virtueel

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:buildvirtualraster

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.4.3. gdal2tiles

Maakt een kaart met kleine tegels en metadata, volgens de `OSGeo Tile Map Service Specification <https://wiki.osgeo.org/wiki/Tile_Map_Service_Specification>`_. Bekijk ook de OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard. Eenvoudige webpagina’s met weergaven, gebaseerd op Google Maps, OpenLayers en Leaflet worden ook gemaakt. U dient alleen de gemaakte map te uploaden naar een webserver om uw kaarten online in de webbrowser te verkennen.

Dit algoritme maakt ook de benodigde metadata voor Google Earth (KML SuperOverlay), in het geval dat de verschafte map de projectie EPSG:4326 gebruikt.

ESRI world-bestanden en ingebedde geoverwijzingen worden gebruikt bij het maken van de tegels, maar u kunt ook een afbeelding publiceren zonder juiste geoverwijzingen.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL gdal2tiles utility.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Door GDAL ondersteunde rasterlaag.

Profiel tegel snijden

PROFILE

[enumeratie]

Standaard: 0

Één van:

 • 0 — Mercator (mercator)

 • 1 — Geodetisch (geodetic)

 • 2 — Raster (raster)

Zoomniveaus om te renderen

Optioneel

ZOOM

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Te maken webweergave

VIEWER

[enumereren]

Standaard: 0

Één van:

 • 0 — Alle (all)

 • 1 — GoogleMaps (google)

 • 2 — OpenLayers (openlayers)

 • 3 — Leaflet (leaflet)

 • 4 — Geen (none)

Titel van de kaart

Optioneel

TITLE

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Auteursrecht voor de kaart

COPYRIGHT

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Map voor uitvoer

OUTPUT

[map]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de map voor de uitvoer van de tegels. Één van:

 • Opslaan in tijdelijke map

 • Opslaan naar map

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Methode voor resamplen

RESAMPLING

[enumeratie]

Standaard: 0

Te gebruiken algoritme voor resampling. Opties:

 • 0 – Gemiddelde (average)

 • 1 — Dichtstbijzijnde buur (near)

 • 2 — Bilineair (2x2 kernel) (bilinear)

 • 3 — Kubisch (4x4 kernel) (cubic)

 • 4 — Kubisch B-Spline (4x4 kernel) (cubicspline)

 • 5 — Lanczos (6x6 kernel) (lanczos)

 • 6 — Antialias (antialias)

Het ruimtelijke referentiesysteem dat is gebruikt voor de invoergegevens van de bron

Optioneel

SOURCE_CRS

[crs]

Standaard: Geen

Transparantiewaarde om toe te wijzen aan de invoergegevens

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: 0.0

URL-adres waar de gemaakte tegels zullen worden gepubliceerd

Optioneel

URL

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Google Maps API-sleutel (http://code.google.com/apis/maps/signup.html)

Optioneel

GOOGLE_KEY

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Uw API-sleutel voor Google Maps.

Bing Maps API-sleutel (https://www.bingmapsportal.com/)

Optioneel

BING_KEY

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Uw API-sleutel voor Bing.

Alleen ontbrekende bestanden maken

RESUME

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

KML voor Google Earth maken

KML

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Automatisch maken van KML-bestanden voor EPSG:4326 vermijden

NO_KML

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Map voor uitvoer

OUTPUT

[map]

De map voor de uitvoer (voor de tegels)

Pythoncode

ID algoritme: gdal:gdal2tiles

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.4.4. Samenvoegen

Voegt rasterbestanden op een eenvoudige manier samen. Hier kunt u een tabel met pseudokleur uit een invoerraster gebruiken en het type uitvoerraster definiëren. Alle afbeeldingen moeten in hetzelfde coördinatensysteem zijn.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL merge utility.

Standaard menu: Raster ► Diversen

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlagen

INPUT

[raster] [lijst]

Invoer rasterlagen

Pseudokleurentabel uit eerste laag nemen

PCT

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

De tabel met pseudokleuren uit de eerste laag zal worden gebruikt voor het kleuren

Plaats elk invoerbestand in een afzonderlijk band

SEPARATE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Plaats elk invoerbestand in een afzonderlijke band

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert de indeling voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Samengevoegd

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoer pixelwaarde behandelen als “Geen gegevens”

Optioneel

NODATA_INPUT

[getal]

Standaard: Geen

Negeert pixels met deze pixelwaarde bij het samenvoegen vanuit andere bestanden.

Specifieke waarde “Geen gegevens” aan de uitvoer toewijzen

Optioneel

NODATA_OUTPUT

[getal]

Standaard: Geen

Wijst de gespecificeerde waarde ‘Geen gegevens’ toe aan uitvoerbanden.

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Samengevoegd

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:merge

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.4.5. Pansharpening

Voert een bewerking voor pansharpening uit. Het kan een “klassieke” gegevensset voor de uitvoer maken (zoals GeoTIFF), of een gegevensset VRT die de bewerking van pansharpening beschrijft.

Bekijk GDAL Pansharpen.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Spectrale gegevensset

SPECTRAL

[raster]

Invoer (spectrale) rasterlaag

Panchromatische gegevensset

PANCHROMATIC

[raster]

Invoer (panchromatische) rasterlaag

Uitvoer

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer (scherper gemaakte) rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Algoritme voor Resamplen

RESAMPLING

[enumeratie]

Standaard: 2

Het te gebruiken algoritme resampling. Opties:

 • 0 — Dichtstbijzijnde buur (nearest)

 • 1 — Bilineair (2x2 kernel) (bilinear)

 • 2 — Kubisch (4x4 kernel) (cubic)

 • 3 — Kubisch B-Spline (4x4 kernel) (cubicspline)

 • 4 — Lanczos (6x6 kernel) (lanczos)

 • 5 — Gemiddelde (average)

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Uitvoer

OUTPUT

[raster]

Uitvoer (scherper gemaakte) rasterlaag.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:pansharp

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.4.6. Raster calculator

Raster calculator voor de opdrachtregel met NumPy-syntaxis. Gebruik elke door NumPy-arrays ondersteunde basis berekening, zoals +, -, *, en / naast logische operatoren, zoals >. Onthoud dat alle invoerrasters dezelfde dimensies moeten hebben, maar er wordt geen controle voor de projectie uitgevoerd.

Bekijk de documenten voor GDAL Raster Calculator utility.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag A

INPUT_A

[raster]

Eerste invoer rasterlaag (verplicht)

Nummer van de rasterband voor A

BAND_A

[rasterband]

Band voor invoerlaag A (verplicht)

Invoerlaag B

Optioneel

INPUT_B

[raster]

Standaard: Geen

Tweede invoer rasterlaag

Nummer van de rasterband voor B

Optioneel

BAND_B

[rasterband]

Band voor invoerlaag B

Invoerlaag C

Optioneel

INPUT_C

[raster]

Standaard: Geen

Derde invoer rasterlaag

Nummer van de rasterband voor C

Optioneel

BAND_C

[rasterband]

Band voor invoerlaag C

Invoerlaag D

Optioneel

INPUT_D

[raster]

Standaard: Geen

Vierde invoer rasterlaag

Nummer van de rasterband voor D

Optioneel

BAND_D

[rasterband]

Band voor invoerlaag D

Invoerlaag E

Optioneel

INPUT_E

[raster]

Standaard: Geen

Vijfde invoer rasterlaag

Nummer van de rasterband voor E

Optioneel

BAND_E

[rasterband]

Band voor invoerlaag E

Invoerlaag F

Optioneel

INPUT_F

[raster]

Zesde invoer rasterlaag

Nummer van de rasterband voor F

Optioneel

BAND_F

[rasterband]

Standaard: Geen

Band voor invoerlaag F

Berekening in syntaxis voor gdalnumeric met behulp van +-/* of elke functie voor NumPy-arrays (d.i. logical_and())

FORMULA

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

De formule voor de berekening. Voorbeelden:

 • A*(A>0) — voert de waarde van het raster A uit als de waarde van A groter is dan 0. Indien niet wordt 0 uitgevoerd.

 • A*(A>0 and A>B) — voert de waarde van A uit als die waarde groter is dan 0 en groter dan de waarde van B. Indien niet wordt 0 uitgevoerd.

 • A*logical_or(A<=177,A>=185) — voert de waarde van A uit als A <= 177 of A >= 185. Indien niet wordt 0 uitgevoerd.

 • sqrt(A*A+B*B) — voert de vierkantswortel van de som van de waarde van A kwadraat en de waarde van B kwadraat.

Waarde ‘Geen gegevens’ instellen

Optioneel

NO_DATA

[getal]

Standaard: Geen

Te gebruiken waarde voor ‘Geen gegevens’

Afhandeling van verschillen in bereik

EXTENT_OPT

[enumeratie]

Standaard: 0

Bepaalt hoe rasters met verschillende bereiken moeten worden behandeld. Alleen beschikbaar met GDAL 3.3+. Ondersteunde opties zijn:

 • 0 — Negeren

 • 1 — Afbreken

 • 2 — Verenigen

 • 3 — Kruisen

Uitvoer bereik

Optioneel

INPUT

[extent]

Aangepast bereik van het uitvoerraster. Alleen beschikbaar met GDAL 3.3+.

Beschikbare methoden zijn:

 • Berekenen uit laag…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Type raster uitvoer

RTYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Berekend

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer (berekende) rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Berekend

OUTPUT

[raster]

Uitvoer (berekende) rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:rastercalculator

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.4.7. Rasterinformatie

Het programma gdalinfo vermeldt diverse informatie over een door GDAL ondersteunde gegevensset voor rasters.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL info utility.

Standaard menu: Raster ► Diversen

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Berekenen van de actuele min/max-waarden voor elke band forceren

MIN_MAX

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Forceert het berekenen van de feitelijke waarden min/max voor elke band in de gegevensset

Statistieken voor afbeelding lezen en weergeven (berekenen forceren indien nodig)

STATS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Leest en geeft statistieken voor afbeeldingen weer. Forceert berekenen indien er geen statistieken zijn opgeslagen in een afbeelding.

Info over GCP onderdrukken

NO_GCP

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Onderdrukt het afdrukken van de lijst met grond controlepunten. Het kan nuttig zijn voor gegevenssets met een groot aantal GCP’s, zoals L1B AVHRR of HDF4 MODIS die er duizenden van bevatten.

Info over metadata onderdrukken

NO_METADATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Onderdrukt het afdrukken van metadata. Sommige gegevenssets kunnen enorm veel tekenreeksen voor metadata bevatten.

Laaginformatie

OUTPUT

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het HTML-bestand voor de uitvoer. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Laaginformatie

OUTPUT

[html]

Het HTML-bestand dat informatie over de input rasterlaag bevat

Pythoncode

ID algoritme: gdal:gdalinfo

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.4.8. Opnieuw tegelen

Tegelt een set invoerbestanden opnieuw. Alle invoerbestanden moeten geoverwijzingen in hetzelfde coördinatensysteem hebben en een overeenkomend aantal banden hebben. Optioneel worden niveaus van piramiden gemaakt.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL Retile utility.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerbestanden

INPUT

[raster] [lijst]

De invoer rasterbestanden

Tegelbreedte

TILE_SIZE_X

[getal]

Standaard: 256

Breedte van de tegels in pixels (minimum 0)

Tegelhoogte

TILE_SIZE_Y

[getal]

Standaard: 256

Hoogte van de tegels in pixels (minimum 0)

Overlapping in pixels tussen opeenvolgende tegels

OVERLAP

[getal]

Standaard: 0

Aantal te bouwen niveaus voor piramiden

LEVELS

[getal]

Standaard: 1

Minimum: 0

Map voor uitvoer

OUTPUT

[map]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de map voor de uitvoer van de tegels. Één van:

 • Opslaan in tijdelijke map

 • Opslaan naar map

CSV-bestand met de informatie voor geoverwijzingen voor de tegel(s)

OUTPUT_CSV

[bestand]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer het uitvoerbestand voor de tegels. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Bron coördinaten referentiesysteem

Optioneel

SOURCE_CRS

[crs]

Standaard: Geen

Methode voor resamplen

RESAMPLING

[enumeratie]

Standaard: 0

Het te gebruiken algoritme resampling. Opties:

 • 0 — Dichtstbijzijnde buur (nearest)

 • 1 — Bilineair (2x2 kernel) (bilinear)

 • 2 — Kubisch (4x4 kernel) (cubic)

 • 3 — Kubisch B-Spline (4x4 kernel) (cubicspline)

 • 4 — Lanczos (6x6 kernel) (lanczos)

Scheidingsteken voor kolom dat is gebruikt in het CSV-bestand

Optioneel

DELIMITER

[tekenreeks]

Standaard: ‘;’

Te gebruiken scheidingsteken voor het CSV-bestand met de informatie voor geoverwijzingen voor de tegel(s)

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert de indeling voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Alleen de piramiden bouwen

ONLY_PYRAMIDS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Een afzonderlijke map voor elke rij tegels gebruiken

DIR_FOR_ROW

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Map voor uitvoer

OUTPUT

[map]

De map voor de uitvoer van de tegels.

CSV-bestand met de informatie voor geoverwijzingen voor de tegel(s)

OUTPUT_CSV

[bestand]

Het CSV-bestand met de informatie voor geoverwijzingen voor de tegels.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:retile

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.4.9. Tegelindex

Bouwt een vectorlaag met één record voor elk ingevoerd rasterbestand, een attribuut dat de bestandsnaam bevat en een polygoon-geometrie voor de omtrek van het raster. Deze uitvoer is geschikt om te gebruiken met MapServer als een raster tegelindex.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL Tile Index utility.

Standaard menu: Raster ► Diversen

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerbestanden

LAYERS

[raster] [lijst]

De invoer rasterbestanden. Mogen meerdere bestanden zijn.

Veldnaam die het bestandspad bevat naar de geïndexeerde rasters

PATH_FIELD_NAME Optioneel

[tekenreeks]

Standaard: ‘location’

De naam voor het veld in de uitvoer dat de bestandspaden/-locaties naar de geïndexeerde rasters bevat.

Absolute pad naar de geïndexeerde rasters opslaan

ABSOLUTE_PATH

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Stelt in of het absolute pad naar de rasterbestanden wordt opgeslagen in het bestand voor de tegelindex. Standaard zullen de bestandsnamen van de rasters exact in het bestand worden vermeld zoals zij in de opdracht zijn vermeld.

Bestanden met een andere projectieverwijzing overslaan

PROJ_DIFFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Alleen bestanden met dezelfde projectie als bestanden die al zijn ingevoegd in de tegelindex zullen worden ingevoegd. Standaard wordt de projectie niet gecontroleerd en wordt alle invoer geaccepteerd.

Tegelindex

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de polygoon vectorlaag waarnaar de index moet worden geschreven. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Geometrieën naar het opgegeven CRS transformeren

Optioneel

TARGET_CRS

[crs]

Geometrieën van de invoerbestanden zullen worden getransformeerd naar het gespecificeerde doel coördinaten referentiesysteem. Standaard worden eenvoudige rechthoekige polygonen gemaakt in hetzelfde coördinaten referentiesysteem als van de invoerrasters.

De naam van het veld om het SRS van elke tegel in op te slaan

Optioneel

CRS_FIELD_NAME

[tekenreeks]

De naam van het veld om het SRS van elke tegel in op te slaan

De indeling waarin het CRS van elke tegel moet worden geschreven

CRS_FORMAT

[enumeratie]

Standaard: 0

Indeling voor het CRS. Één van:

 • 0 – Automatisch (AUTO)

 • 1 – Wel-bekende tekst (WKT)

 • 2 – EPSG (EPSG)

 • 3 – Proj.4 (PROJ)

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Tegelindex

OUTPUT

[vector: polygoon]

De polygoon vectorlaag met de tegelindex.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:tileindex

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.4.10. Zichtgebied

Berekent een raster voor het zichtgebied vanuit een invoerraster DEM, met de methode die wordt gedefinieerd in Wang2000, voor een door de gebruiker gedefinieerd punt.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Het nummer van de band die als hoogte moet worden gebruikt

Locatie waarnemer

OBSERVER

[punt]

De locatie van de waarnemer

Hoogte waarnemer

OBSERVER_HEIGHT

[getal]

Standaard: 1.0

De hoogte van de waarnemer, in de eenheden van de DEM

Doelhoogte

TARGET_HEIGHT

[getal]

Standaard: 1.0

De hoogte van het doelelement, in de eenheden van de DEM

Maximale afstand vanaf waarnemer om zichtbaarheid te berekenen

MAX_DISTANCE

[getal]

Standaard: 100.0

Maximale afstand vanaf waarnemer om zichtbaarheid te berekenen, in de eenheden van de DEM

Uitvoer

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Uitvoer

OUTPUT

[raster]

De rasterlaag die het zichtgebied weergeeft.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:viewshed

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.