Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.2.6. Vector conversie

28.2.6.1. Indeling converteren

Converteert een door OGR ondersteunde vectorlaag naar een andere door OGR ondersteunde indeling.

Dit algoritme is afgeleid van de ogr2ogr utility.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Alle lagen van gegevensset converteren

CONVERT_ALL_LAYERS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Converteert de gehele gegevensset. Ondersteunde indelingen voor uitvoer voor deze optie zijn GPKG en GML.

Geconverteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Specificatie van de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Voor Opslaan naar bestand moet de indeling voor de uitvoer worden gespecificeerd. Alle GDAL indelingen voor vector worden ondersteund. Voor Opslaan als tijdelijk bestand zal de QGIS standaard indeling voor vector worden gebruikt.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’ (geen aanvullende opties)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geconverteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:convertformat

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.6.2. Rasteriseren (overschrijven met attribuut)

Overschrijft een rasterlaag met waarden uit een vectorlaag. Nieuwe waarden worden toegewezen, gebaseerd op de waarde van het attribuut van het overlappende vectorobject.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL rasterize utility.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Invoer rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Invoer rasterlaag

Veld te gebruiken voor ingebrande waarde

Optioneel

FIELD

[tabelveld: numeriek]

Definieert het attribuutveld waaruit de pixelwaarden moeten worden ingesteld

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Ingebrande waarden toevoegen aan bestaande rasterwaarden

ADD

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien False worden pixels toegewezen aan de geselecteerde waarde van het veld. Indien True wordt de geselecteerde waarde van het veld toegevoegd aan de waarde van de invoer rasterlaag.

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gerasteriseerd

OUTPUT

[raster]

De overschreven invoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:rasterize_over

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.6.3. Rasteriseren (overschrijven met vaste waarde)

Overschrijft delen van een rasterlaag met vaste waarden. De te overschrijven pixels worden gekozen, gebaseerd op de opgegeven (overlappende) vectorlaag.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL rasterize utility.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Invoer rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Invoer rasterlaag

Een vaste waarde om te branden

BURN

[getal]

Standaard: 0.0

De te branden waarde

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Ingebrande waarden toevoegen aan bestaande rasterwaarden

ADD

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien False worden pixels toegewezen aan de vaste waarde. Indien True wordt de vaste waarde toegevoegd aan de waarde van de invoer rasterlaag.

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gerasteriseerd

OUTPUT

[raster]

De overschreven invoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:rasterize_over_fixed_value

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.6.4. Rasteriseren (vector naar raster)

Converteert vectorgeometrieën (punten, lijnen en polygonen) naar een rasterafbeelding.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL rasterize utility.

Standaard menu: Raster ► Conversie

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Veld te gebruiken voor ingebrande waarde

Optioneel

FIELD

[tabelveld: numeriek]

Definieert het attribuutveld van waaruit de attributen voor de pixels zouden moeten worden gekozen

Een vaste waarde om te branden

Optioneel

BURN

[getal]

Standaard: 0.0

Een vaste waarde om te branden in een band voor alle objecten.

Brand waarde die is uitgenomen uit de “Z”-waarden van het object

Optioneel

USE_Z

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Geeft aan dat een brandwaarde zou moeten worden uitgenomen uit de “Z”-waarden van het object. Werkt met punten en lijnen (lineaire interpolatie langs elk segment). Voor polygonen werkt het alleen juist als zij vlak zijn (dezelfde Z-waarde voor alle punten)

Eenheden grootte uitvoerraster

UNITS

[enumeratie]

Standaard: 0

Te gebruiken eenheden bij het definiëren van de grootte/resolutie van het uitvoerraster. Één van:

 • 0 — Pixels

 • 1 — Eenheden voor geoverwijzingen

Breedte/Horizontale resolutie

WIDTH

[getal]

Standaard: 0.0

Stelt de breedte in (als eenheden voor grootte “Pixels” is) of de horizontale resolutie (als eenheden voor grootte “Eenheden voor geoverwijzingen” is) voor het uitvoerraster. Minimum waarde: 0.0.

Hoogte/Verticale resolutie

HEIGHT

[getal]

Standaard: 0.0

Stelt de hoogte in (als eenheden voor grootte “Pixels” is) of de verticale resolutie (als eenheden voor grootte “Eenheden voor geoverwijzingen” is) voor het uitvoerraster.

Uitvoer bereik

Optioneel

EXTENT

[bereik]

Bereik van de uitvoer rasterlaag. Als het bereik niet is gespecificeerd, zal het minimale bereik, dat de geselecteerde verwijzingsla(a)g(en) bedekt, worden gebruikt.

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Wijs een specifieke waarde Geen gegevens toe aan de uitvoerbanden

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: 0.0

Wijst een specifieke waarde ‘Geen gegevens’ toe aan de uitvoerbanden

Gerasteriseerd

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Voor Opslaan naar bestand moet de indeling voor de uitvoer worden gespecificeerd. Alle GDAL indelingen voor raster worden ondersteund. Voor Opslaan als tijdelijk bestand zal de QGIS standaard indeling voor raster worden gebruikt.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert de indeling voor het uitvoerraster.

Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Vooraf initialiseren van de uitgevoerde afbeelding met waarde

Optioneel

INIT

[getal]

Initialiseert vooraf de uitvoer afbeeldingsbanden met deze waarde. Niet gemarkeerd als de waarde ‘Geen gegevens’ in het uitvoerbestand. Dezelfde waarde wordt in alle banden gebruikt.

Rasteriseren omdraaien

INVERT

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Brandt de vaste brandwaarde, of de brandwaarde die is geassocieerd met het eerste object in alle delen van de afbeelding die niet binnen de opgegeven polygoon liggen.

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gerasteriseerd

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:rasterize

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.