Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1.17. Raster Terreinanalyse

28.1.17.1. Ligging

Berekent de ligging van de invoer Digital Terrain Model. De uiteindelijke rasterlaag voor de ligging bevat waarden van 0 tot en met 360 die de richting van de helling aangeven: beginnend vanuit het noorden (0°) en doorlopend met de klok mee.

../../../../_images/aspect.png

Fig. 28.30 Waarden voor ligging

De volgende afbeelding geeft de laag voor de ligging weer, geclassificeerd met een kleurverloop:

../../../../_images/aspect_2.png

Fig. 28.31 Laag voor de ligging opnieuw geclassificeerd

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Hoogtelaag

INPUT

[raster]

Digital Terrain Model-rasterlaag

Z-factor

Z_FACTOR

[getal]

Standaard: 1.0

Verticale overdrijving. Deze parameter is nuttig als de eenheden voor Z verschillen van die voor X en Y, bijvoorbeeld mijlen en meters. U kunt deze parameter gebruiken om het uiteindelijke resultaat aan te passen. De standaard is 1 (geen overdrijving).

Aspect

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoerlaag voor het aspect. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aspect

OUTPUT

[raster]

De uitvoerlaag voor het aspect

Pythoncode

ID algoritme: qgis:aspect

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.17.2. DTM filteren (gebaseerd op helling)

NEW in 3.34

Kan worden gebruikt om een digitaal hoogtemodel te filteren om de cellen ervan te kunnen classificeren als grond- en object- (niet grond) cellen.

Het gereedschap gebruikt concepten zoals beschreven door Vosselman (2000) en is gebaseerd op de aanname dat een grote verschil in hoogte tussen twee nabijgelegen cellen niet waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een steile helling in het terrein. De waarschijnlijkheid dat de hoogste cel niet-grond zou kunnen zijn, wordt vergroot als de afstand tussen de twee cellen afneemt. Daar definieert het filter een maximum verschil in hoogte (dz_max) tussen twee cellen als een functie van de afstand (d) tussen de cellen (dz_max( d ) = d). Een cel wordt geclassificeerd als terrein als er geen cel is binnen de straal van de kernel waarbij het verschil in hoogte groter is dan het maximale toegestane verschil in hoogte op de afstand tussen deze twee cellen.

De parameter voor de geschatte helling van het terrein (s) wordt gebruikt om de functie Filter aan te passen om overeen te komen met de algehele helling in het betreffende gebied (dz_max( d ) = d * s). Een 5 % interval van vertrouwen (ci = 1.65 * sqrt( 2 * stddev )) kan worden gebruikt om de functie Filter zelfs nog verder aan te passen, door het criterium voor het filter ofwel te verzwakken (dz_max( d ) = d * s + ci) of te versterken (dz_max( d ) = d * s - ci).

Verwijzingen: Vosselman, G. (2000): Slope based filtering of laser altimetry data. IAPRS, Vol. XXXIII, Part B3, Amsterdam, The Netherlands, 935-942

Zie ook

Dit gereedschap is een port van het SAGA DTM Filter (slope-based)

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Digital Terrain Model-rasterlaag

Bandnummer

BAND

[getal] [lijst]

De te overwegen band van de DEM

Straal kernel (pixels)

RADIUS

[getal]

Standaard: 5

De straal van de kernel van het filter (in pixels). Moet groot genoeg zijn om grondcellen naast objecten niet-grond te bereiken.

Helling terrein (%, pixel grootte/verticale eenheden)

TERRAIN_SLOPE

[getal]

Standaard: 30

De geschatte helling van het terrein in %. De helling van het terrein moet worden aangepast om rekening te houden met de verhouding van de eenheden voor hoogte vs dimensies van rasterpixels. Gebruikt om het criterium voor het filter in steiler terrein af te zwakken.

Aanpassen filter

FILTER_MODIFICATION

[lijst]

Standaard: 0

Kies of de kernel van het filter moet worden toegepast zonder aanpassing of om een interval voor vertrouwen te gebruiken om het criterium voor de hoogte af te zwakken of te versterken.

 • 0 - Geen

 • 1 - Filter afzwakken

 • 2 - Versterken

Standaard afwijking

STANDARD_DEVIATION

[getal]

Standaard: 0.1

De standaardafwijking gebruikt om een interval van vertrouwen van 5% te berekenen, toegepast op de drempel voor de hoogte.

Uitvoerlaag (grond)

Optioneel

OUTPUT_GROUND

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de gefilterde DEM die alleen cellen bevat die zijn geclassificeerd als grond. Een van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoerlaag (niet-grond objecten)

Optioneel

OUTPUT_NONGROUND

[raster]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de niet-grond objecten die werden verwijderd door het filter. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerlaag (grond)

OUTPUT_GROUND

[raster]

De gefilterde DEM die alleen cellen bevat die zijn geclassificeerd als grond.

Uitvoerlaag (niet-grond objecten)

OUTPUT_NONGROUND

[raster]

De niet-grond objecten die werden verwijderd door het filter.

Pythoncode

ID algoritme: native:dtmslopebasedfilter

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.17.3. Schaduw voor heuvels

Berekent de rasterlaag voor schaduw op de heuvels, gegeven een invoer Digital Terrain Model.

De schaduw op de laag wordt berekend overeenkomstig de positie van de zon: u heeft de opties om zowel de horizontale hoek (azimut) als de verticale hoek (hoogte van de zon) van de zon te wijzigen.

../../../../_images/azimuth.png

Fig. 28.32 Azimut en verticale hoek

De laag met de schaduw voor de heuvels bevat waarden van 0 (volledige schaduw) tot en met 255 (volledig in de zon). Schaduw voor de heuvels wordt gewoonlijk gebruikt om het reliëf van het gebied beter te kunnen begrijpen.

../../../../_images/hillshade1.png

Fig. 28.33 Laag met schaduw voor de heuvels met azimut 300 en verticale hoek van 45|degree|

Het is bijzonder interessant om de laag met schaduw voor de heuvels een transparante waarde te geven en te laten overlappen met het hoogteraster:

../../../../_images/hillshade_2.png

Fig. 28.34 Overlappen van de schaduw voor de heuvels met de hoogtelaag

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Hoogtelaag

INPUT

[raster]

Digital Terrain Model-rasterlaag

Z-factor

Z_FACTOR

[getal]

Standaard: 1.0

Verticale overdrijving. Deze parameter is nuttig als de eenheden voor Z verschillen van die voor X en Y, bijvoorbeeld mijlen en meters. U kunt deze parameter gebruiken om dit aan te passen. Verhogen van de waarde van deze parameter zal het uiteindelijke resultaat overdrijven (ziet er meer “heuvelig” uit). De standaard is 1 (geen overdrijving).

Azimut (horizontale hoek)

AZIMUTH

[getal]

Standaard: 300.0

Stel de horizontale hoek (in graden) ten opzichte van de zon in (met de klok mee). Bereik: 0 tot en met 360. 0 is Noord.

Verticale hoek

V_ANGLE

[getal]

Standaard: 40.0

Stelt de verticale hoek (in graden) ten opzichte van de zon in, dat is de hoogte van de zon. Het bereik van deze waarden loopt vanaf 0 (minimale hoogte) tot en met 90 (maximale hoogte).

Schaduw voor heuvels

OUTPUT

[raster]

Standaard: Opslaan naar tijdelijk bestand

Specificeer de uitvoerlaag voor de schaduw voor de heuvels. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Schaduw voor heuvels

OUTPUT

[raster]

De uitvoerlaag voor de schaduw van de heuvels

Pythoncode

ID algoritme: qgis:hillshade

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.17.4. Hypsometrische bogen

Berekent hypsometrische bogen voor een Digital Elevation Model als invoer. Bogen worden gemaakt als CSV-bestanden in een map voor de uitvoer, gespecificeerd door de gebruiker.

Een hypsometrische boog is een cumulatief histogram van hoogtewaarden in een geografisch gebied.

U kunt hypsometrische bogen gebruiken om verschillen te ontdekken in het landschap wegens de geomorfologie van het gebied.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

DEM om te analyseren

INPUT_DEM

[raster]

Digital Terrain Model-rasterlaag die gebruikt moet worden voor berekenen van hoogten

Grenslaag

BOUNDARY_LAYER

[vector: polygoon]

Polygoon vectorlaag met grenzen van gebieden die gebruikt moet worden om hypsometrische bogen te berekenen.

Stap

STEP

[getal]

Standaard: 100.0

Verticale afstand tussen bogen

% van gebied gebruiken in plaats van absolute waarde

USE_PERCENTAGE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Percentage van gebied wegschrijven naar veld “Area” van het CSV-bestand in plaats van het absolute gebied

Hypsometrische bogen

OUTPUT_DIRECTORY

[map]

Specificeer de map voor de uitvoer van de hypsometrische bogen. Één van:

 • Opslaan in tijdelijke map

 • Opslaan naar map

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Hypsometrische bogen

OUTPUT_DIRECTORY

[map]

Map waar de bestanden met de hypsometrische bogen zullen worden opgeslagen. Voor elk object uit de invoer vectorlaag zal een CSV-bestand met waarden voor gebied en hoogte worden gemaakt.

De bestandsnamen beginnen met histogram_, gevolgd door de laagnaam en het ID van het object.

../../../../_images/hypsometric.png

Pythoncode

ID algoritme: qgis:hypsometriccurves

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.17.5. Reliëf

Maakt een reliëflaag met schaduw uit gegevens voor digitale hoogte. U kunt handmatig kleuren voor het reliëf specificeren of u kunt het algoritme automatisch alle klassen voor het reliëf laten kiezen.

../../../../_images/relief.png

Fig. 28.35 Reliëflaag

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Hoogtelaag

INPUT

[raster]

Digital Terrain Model-rasterlaag

Z-factor

Z_FACTOR

[getal]

Standaard: 1.0

Verticale overdrijving. Deze parameter is nuttig als de eenheden voor Z verschillen van die voor X en Y, bijvoorbeeld mijlen en meters. U kunt deze parameter gebruiken om dit aan te passen. Verhogen van de waarde van deze parameter zal het uiteindelijke resultaat overdrijven (ziet er meer “heuvelig” uit). De standaard is 1 (geen overdrijving).

Automatisch klassen voor reliëf genereren

AUTO_COLORS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Als u deze optie selecteert, zal het algoritme automatisch alle klassen voor de reliëfkleuren maken

Reliëfkleuren

Optioneel

COLORS

[widget tabel]

Gebruik de widget tabel als u de kleuren handmatig wilt kiezen. U kunt net zoveel klassen voor kleuren toevoegen als u wilt: voor elke klasse kunt u de onder- en bovengrens kiezen en tenslotte, door te klikken op de rij voor de kleur, kunt u de kleur kiezen met de widget Kleur.

../../../../_images/relief_table.png

Fig. 28.36 Handmatig reliëf kleurklassen instellen

De knoppen in het paneel aan de rechterkant geven u de kans om: kleurklassen toe te voegen of te verwijderen, de volgorde van reeds gedefinieerde kleurklassen te wijzigen, een bestaand bestand met kleurklassen te openen en de huidige klassen als bestand op te slaan.

Reliëf

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag voor het reliëf. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Frequentieverdeling

Optioneel

FREQUENCY_DISTRIBUTION

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de CSV-tabel voor de uitvoer van de frequentieverdeling. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Reliëf

OUTPUT

[raster]

De uitvoer rasterlaag voor het reliëf

Frequentieverdeling

OUTPUT

[tabel]

De uitvoer voor de frequentieverdeling

Pythoncode

ID algoritme: qgis:relief

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.17.6. Ruwheidsindex

Berekent de kwantitatieve meting van de heterogeniteit van het terrein, beschreven door Riley et al. (1999). Het wordt berekend voor elke locatie, door de wijziging in hoogte binnen het raster van 3x3-pixel samen te vatten.

Elke pixel bevat het verschil in hoogte vanuit een centrumcel en de 8 cellen daar omheen.

../../../../_images/ruggedness.png

Fig. 28.37 Laag voor ruwheid van lage (rood) tot hoge waarden (groen)

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Hoogtelaag

INPUT

[raster]

Digital Terrain Model-rasterlaag

Z-factor

Z_FACTOR

[getal]

Standaard: 1.0

Verticale overdrijving. Deze parameter is nuttig als de eenheden voor Z verschillen van die voor X en Y, bijvoorbeeld mijlen en meters. U kunt deze parameter gebruiken om dit aan te passen. Verhogen van de waarde van deze parameter zal het uiteindelijke resultaat overdrijven (laat het er meer ruwer uitzien). De standaard is 1 (geen overdrijving).

Ruwheid

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag voor de ruwheid. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Ruwheid

OUTPUT

[raster]

De uitvoer rasterlaag voor de ruwheid

Pythoncode

ID algoritme: qgis:ruggednessindex

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.17.7. Helling

Berekent de helling vanuit een invoer rasterlaag. De helling is de hoek van de helling van het terrein en wordt uitgedrukt in graden.

../../../../_images/slope3.png

Fig. 28.38 Vlakke gebieden in rood, steile gebieden in blauw

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Hoogtelaag

INPUT

[raster]

Digital Terrain Model-rasterlaag

Z-factor

Z_FACTOR

[getal]

Standaard: 1.0

Verticale overdrijving. Deze parameter is nuttig als de eenheden voor Z verschillen van die voor X en Y, bijvoorbeeld mijlen en meters. U kunt deze parameter gebruiken om dit aan te passen. Verhogen van de waarde van deze parameter zal het uiteindelijke resultaat overdrijven (maakt het steiler). De standaard is 1 (geen overdrijving).

Helling

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag voor de helling. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Helling

OUTPUT

[raster]

De uitvoer rasterlaag voor de helling

Pythoncode

ID algoritme: qgis:slope

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.