Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1.5. GPS

28.1.5.1. GPS-gegevens converteren

Gebruikt het gereedschap GPSBabel om een bestand met GPS-gegevens te converteren vanuit een groot bereik aann indeingen naar de GPX standaardindeling.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerbestand

INPUT

[bestand]

Bestand dat de te converteren gegevens bevat

Indeling

FORMAT

[enumeratie]

Indeling van het te converteren bestand, uit deze lijst.

Object type

FEATURE_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Het type van de te converteren gegevens

 • 0 — Waypoints

 • 1 — Routes

 • 2 — Tracks

Uitvoer

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoer GPX-bestand. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Uitvoerlaag

OUTPUT_LAYER

[vector: elke]

Uitvoerlaag met gegevens in GPX standaardindeling

Pythoncode

ID algoritme: native:convertgpsdata

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.5.2. Type GPX-object converteren

Gebruikt het gereedschap GPSBabel om objecten van GPX te converteren van het ene type naar een ander (bijv. converteren van objecten waypoint naar een route).

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerbestand

INPUT

[bestand]

Bestand dat de te converteren gegevens bevat

Conversie

CONVERSION

[enumeratie]

Standaard: 0

Het type toe te passen conversie

 • 0 — Waypoints van een route

 • 1 — Waypoints van een spoor

 • 2 — Route van waypoints

 • 3 — Spoor van waypoints

Uitvoer

OUTPUT

[vector: punt of lijn]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Uitvoer

OUTPUT

[vector: elke]

Uitvoerlaag met geconverteerde objecten van GPX

Pythoncode

ID algoritme: native:convertgpxfeaturetype

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.5.3. GPS-gegevens vanaf een apparaat downloaden

Gebruikt het gereedschap GPSBabel om gegevens van een GPS-apparaat te downloaden naar de GPX standaardindeling.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Apparaat

DEVICE

[enumeratie]

Standaard:Garmin serieel

Het GPS-apparaat dat is gebruikt om de gegevens te maken. Moet worden gedeclareerd in het dialoogvenster Opties - GPS.

Poort

PORT

[enumeratie]

De poort waarmee het apparaat is verbonden. Beschikbare poorten zijn afhankelijk van het besturingssysteem.

Object type

FEATURE_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Het type van de te converteren gegevens

 • 0 — Waypoints

 • 1 — Routes

 • 2 — Tracks

Uitvoer

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Uitvoerlaag

OUTPUT_LAYER

[vector: elke]

Uitvoerlaag met gegevens in GPX standaardindeling

Pythoncode

ID algoritme: native:downloadgpsdata

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.5.4. GPS-gegevens uploaden naar een apparaat

Gebruikt het gereedschap GPSBabel om gegevens naar een GPS-apparaat te uploaden in de GPX standaardindeling.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerbestand

INPUT

[bestand]

.GPX-bestand dat de te uploaden gegevens bevat

Apparaat

DEVICE

[enumeratie]

Standaard:Garmin serieel

Het GPS-apparaat dat is gebruikt om de gegevens te uploaden. Moet worden gedeclareerd in het dialoogvenster Opties - GPS.

Poort

PORT

[enumeratie]

De poort waarmee het apparaat is verbonden. Beschikbare poorten zijn afhankelijk van het besturingssysteem.

Object type

FEATURE_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Het type van de te uploaden gegevens

 • 0 — Waypoints

 • 1 — Routes

 • 2 — Tracks

Uitvoer

Er wordt geen uitvoer gemaakt. Indien succesvol zijn de gegevens geladen op het apparaat.

Pythoncode

ID algoritme: native:uploadgpsdata

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.