Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1.18. Raster-gereedschappen

28.1.18.1. Uitlijnen raster

NEW in 3.34

Lijnt raster uit door het te resamplen naar dezelfde celgrootte en opnieuw te projecteren naar hetzelfde CRS als een referentieraster.

Waarschuwing

Dit algoritme is ALLEEN beschikbaar in de context van de Modelontwerper. Gebruik, voor andere context, in plaats daarvan Rasters uitlijnen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag om uit te lijnen

Methode voor resamplen

RESAMPLING_METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Te gebruiken methode voor resamplen van de invoerlaag. Beschikbare opties zijn:

 • 0 — Dichtstbijzijnde buur

 • 1 — Bilineair (2x2 kernel)

 • 2 — Kubisch (4x4 kernel)

 • 3 — Kubisch B-Spline (4x4 kernel)

 • 4 — Lanczos (6x6 kernel)

 • 5 — Gemiddelde

 • 6 — Modus

 • 7 — Maximum

 • 8 — Minimum

 • 9 — Mediaan

 • 10 — Eerste kwartiel (Q1)

 • 11 — Derde kwartiel (Q3)

Waarden opnieuw op schaal brengen overeenkomstig de grootte van de cel

RESCALE

[Booleaanse waarde]

Standaard: Nee

Verwijzingslaag

REFERENCE_LAYER

[raster]

Een rasterlaag die zal worden gebruikt om bereik, celgrootte en CRS op te halen die zal worden toegepast op de invoerlagen.

CRS van referentie overschrijven

Optioneel

CRS

[crs]

CRS dat moet worden gebruikt in plaats van dat van de referentielaag

Celgrootte X van referentie overschrijven

Optioneel

CELL_SIZE_X

[getal]

Celgrootte in richting X die moet worden gebruikt in plaats van dat van de referentielaag

Celgrootte Y van referentie overschrijven

Optioneel

CELL_SIZE_Y

[getal]

Celgrootte in richting Y die moet worden gebruikt in plaats van dat van de referentielaag

Verschuiving raster X van referentie overschrijven

Optioneel

GRID_OFFSET_X

[getal]

Verschuiving in richting X die moet worden toegepast op cellen van het raster

Verschuiving raster Y van referentie overschrijven

Optioneel

GRID_OFFSET_Y

[getal]

Verschuiving in richting Y die moet worden toegepast op cellen van het raster

Clippen naar bereik

Optioneel

EXTENT

[bereik]

Specificeer het bereik van de laag van het uitvoerraster. Het zal intern worden uitgebreid naar een veelvoud van de tegelgrootte.

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Uitgelijnd raster

OUTPUT

[raster]

Uitvoerraster met geresamplede pixels

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgelijnd raster

OUTPUT

[raster]

Uitvoerraster met geresamplede pixels

Pythoncode

ID algoritme: native:alignsingleraster

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.18.2. Rasters uitlijnen

NEW in 3.34

Lijnt rasters uit door ze te resamplen naar dezelfde celgrootte en opnieuw te projecteren naar hetzelfde CRS als een referentieraster.

Waarschuwing

Dit algoritme is NIET beschikbaar in de context van de Modelontwerper. Gebruik in plaats daarvan Uitlijnen raster.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlagen

INPUT

[raster] [lijst]

Lijst van invoer rasterlagen met geassocieerde opties voor resamplen (gevuld als een item QgsProcessingParameterAlignRasterLayers — gedaan in de gebruikersinterface door te drukken op de knop Raster configureren… voor elke geselecteerde laag):

Invoerlaag [string] (inputFile)

Volledige pad naar de uit te lijnen invoerlaag

Uitvoerbestand [string] (outputFile)

Volledige pad van de corresponderende uitgelijnde uitvoerlaag

Methode voor resamplen [enumeratie] (resampleMethod)

Te gebruiken methode voor resamplen van de invoerlaag. Beschikbare opties zijn:

 • 0 — Dichtstbijzijnde buur

 • 1 — Bilineair (2x2 kernel)

 • 2 — Kubisch (4x4 kernel)

 • 3 — Kubisch B-Spline (4x4 kernel)

 • 4 — Lanczos (6x6 kernel)

 • 5 — Gemiddelde

 • 6 — Modus

 • 7 — Maximum

 • 8 — Minimum

 • 9 — Mediaan

 • 10 — Eerste kwartiel (Q1)

 • 11 — Derde kwartiel (Q3)

Waarden opnieuw op schaal brengen overeenkomstig de grootte van de cel [boolean] (rescale)

Verwijzingslaag

REFERENCE_LAYER

[raster]

Een rasterlaag die zal worden gebruikt om bereik, celgrootte en CRS op te halen die zal worden toegepast op de invoerlagen.

CRS van referentie overschrijven

Optioneel

CRS

[crs]

CRS dat moet worden gebruikt in plaats van dat van de referentielaag

Celgrootte X van referentie overschrijven

Optioneel

CELL_SIZE_X

[getal]

Celgrootte in richting X die moet worden gebruikt in plaats van dat van de referentielaag

Celgrootte Y van referentie overschrijven

Optioneel

CELL_SIZE_Y

[getal]

Celgrootte in richting Y die moet worden gebruikt in plaats van dat van de referentielaag

Verschuiving raster X van referentie overschrijven

Optioneel

GRID_OFFSET_X

[getal]

Verschuiving in richting X die moet worden toegepast op cellen van het raster

Verschuiving raster Y van referentie overschrijven

Optioneel

GRID_OFFSET_Y

[getal]

Verschuiving in richting Y die moet worden toegepast op cellen van het raster

Clippen naar bereik

Optioneel

EXTENT

[bereik]

Specificeer het bereik van de laag van het uitvoerraster. Het zal intern worden uitgebreid naar een veelvoud van de tegelgrootte.

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgelijnde rasters

OUTPUT_LAYERS

[raster] [lijst]

Uitvoerrasters met geresamplede pixels

Pythoncode

ID algoritme: native:alignrasters

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.18.3. Kaart naar raster converteren

Maakt een rasterafbeelding van de inhoud van het kaartvenster.

Een kaartthema kan worden geselecteerd om een vooraf bepaalde set van lagen met een gedefinieerde stijl voor elke laag te renderen.

Als alternatief kan één enkele laag worden geselecteerd als er geen kaartthema is ingesteld.

Als noch een thema voor de kaart, noch een laag is ingesteld, zal de huidige inhoud van het kaartvenster worden gerenderd. Het minimale ingevoerde bereik zal intern worden uitgebreid tot een veelvoud van de tegelgrootte.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Minimale bereik om te renderen (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Specificeer het bereik van de laag van het uitvoerraster. Het zal intern worden uitgebreid naar een veelvoud van de tegelgrootte.

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Tegelgrootte

TILE_SIZE

[getal]

Standaard: 1024

Grootte van de tegel voor de uitvoer rasterlaag. Minimale waarde: 64.

Kaarteenheden per pixel

MAP_UNITS_PER_PIXEL

[getal]

Standaard: 100.0

Pixelgrootte (in kaarteenheden). Minimum waarde: 0.0

Achtergrond transparant maken

MAKE_BACKGROUND_TRANSPARENT

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Altijd de kaart exporteren met een transparante achtergrond. Voert een afbeelding RGBA uit (in plaats van RGB) indien ingesteld op True.

Kaartthema om te renderen

Optioneel

MAP_THEME

[enumeratie]

Gebruik een bestaand kaartthema voor het renderen.

Enkele laag om te renderen

Optioneel

LAYER

[enumeratie]

Kies één enkele laag voor het renderen.

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:rasterize

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.18.4. Cellen met Geen gegevens vullen

Stelt de waarden Geen gegevens in het invoerraster opnieuw in op een gekozen waarde, wat resulteert in een raster gegevensset zonder pixels Geen gegevens.

Het algoritme respecteert het gegevenstype van het invoerraster, bijv. een vulwaarde van een floating point zal worden afgebroken indien toegepast op een raster met integers.

../../../../_images/fill_nodata.png

Fig. 28.39 Waarden Geen gegevens vullen (in grijs) voor een raster

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerraster

INPUT

[raster]

Het te verwerken raster.

Bandnummer

BAND

[getal]

Standaard: 1

De band van het raster

Vulwaarde

FILL_VALUE

[getal]

Standaard: 1.0

Stel de te gebruiken waarde in voor de pixels Geen gegevens

Uitvoerraster

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerraster

OUTPUT

[raster]

Het uitvoerraster met gevulde gegevenscellen.

Pythoncode

ID algoritme: native:fillnodata

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.18.5. XYZ-tegels maken (Map)

Maakt raster-“XYZ”-tegels uit het huidige project van QGIS als individuele afbeeldingen naar een mappenstructuur.

Optioneel kan een Leaflet HTML-uitvoerbestand met de gemaakte tegels als een kaartlaag worden gemaakt.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Specificeer het bereik van de tegels. Het zal intern worden uitgebreid naar een veelvoud van de tegelgrootte.

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Minimum zoom

ZOOM_MIN

[getal]

Standaard: 12

Minimum 0, maximum 25.

Maximum zoom

ZOOM_MAX

[getal]

Standaard: 12

Minimum 0, maximum 25.

DPI

DPI

[getal]

Standaard: 96

Minimum 48, maximum 600.

Achtergrondkleur

Optioneel

BACKGROUND_COLOR

[kleur]

Standaard: QColor(0, 0, 0, 0)

Kies de achtergrondkleur voor de tegels

Antialiasing inschakelen

ANTIALIAS

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of een anti-aliasing zou moeten worden ingeschakeld

Indeling tegels

TILE_FORMAT

[enumeratie]

Standaard: 0

Één van:

 • 0 — PNG

 • 1 — JPG

Kwaliteit (alleen JPG)

Optioneel

QUALITY

[getal]

Standaard: 75

Minimum 1, maximum 100.

Grootte Metatile

Optioneel

METATILESIZE

[getal]

Standaard: 4

Specificeer een aangepaste grootte voor metatile bij het maken van XYZ-tegels. Hogere waarden kunnen het renderen van tegels versnellen en beter labelen verschaffen (minder gaten zonder labels) ten koste van het gebruiken van meer geheugen. Minimum 1, maximum 20.

Tegelbreedte

Optioneel

TILE_WIDTH

[getal]

Standaard: 256

Minimum 1, maximum 4096.

Tegelhoogte

Optioneel

TILE_HEIGHT

[getal]

Standaard: 256

Minimum 1, maximum 4096.

Gebruik geïnverteerde Y-as tegel (TMS-conventies)

Optioneel

TMS_CONVENTION

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Map voor uitvoer

Optioneel

OUTPUT_DIRECTORY

[map]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijke map]

Specificatie van de map voor de uitvoer (voor de tegels). Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan in tijdelijke map

 • Opslaan naar map

Uitvoer html (Leaflet)

Optioneel

OUTPUT_HTML

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoer HTML-bestand. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

NEW in 3.30

Label

Naam

Type

Beschrijving

Leaflet HTML-uitvoer titel

Optioneel

HTML_TITLE

[tekenreeks]

Standaard: Niet ingesteld

HTML <title>-tag gebruikt voor het Leaflet HTML-uitvoerbestand.

Leaflet HTML-uitvoer naamsvermelding

Optioneel

HTML_ATTRIBUTION

[tekenreeks]

Standaard: Niet ingesteld

Aangepaste naamsvermelding voor de kaart, gebruikt voor het Leaflet HTML-uitvoerbestand. HTML-links zijn mogelijk.

Neem basiskaart OpenStreetMap op in Leaflet HTML-uitvoer

Optioneel

HTML_OSM

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Een laag van een basiskaart van OpenStreetMap (bron: https://tile.openstreetmap.org) is opgenomen in het Leaflet HTML-uitvoerbestand. Juste naamsvermelding voor de kaart wordt automatisch toegevoegd.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Map voor uitvoer

OUTPUT_DIRECTORY

[map]

Map voor de uitvoer (voor de tegels)

Uitvoer html (Leaflet)

OUTPUT_HTML

[html]

Het uitvoer XML-bestand (Leaflet)

Pythoncode

ID algoritme: native:tilesxyzdirectory

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.18.6. XYZ-tegels maken (MBTiles)

Maakt raster-“XYZ”-tegels uit het huidige project van QGIS als één enkel bestand in de indeling “MBTiles”.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Specificeer het bereik van de tegels. Het zal intern worden uitgebreid naar een veelvoud van de tegelgrootte.

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Minimum zoom

ZOOM_MIN

[getal]

Standaard: 12

Minimum 0, maximum 25.

Maximum zoom

ZOOM_MAX

[getal]

Standaard: 12

Minimum 0, maximum 25.

DPI

DPI

[getal]

Standaard: 96

Minimum 48, maximum 600.

Achtergrondkleur

Optioneel

BACKGROUND_COLOR

[kleur]

Standaard: QColor(0, 0, 0, 0)

Kies de achtergrondkleur voor de tegels

Antialiasing inschakelen

ANTIALIAS

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of een anti-aliasing zou moeten worden ingeschakeld

Indeling tegels

TILE_FORMAT

[enumeratie]

Standaard: 0

Één van:

 • 0 — PNG

 • 1 — JPG

Kwaliteit (alleen JPG)

Optioneel

QUALITY

[getal]

Standaard: 75

Minimum 1, maximum 100.

Grootte Metatile

Optioneel

METATILESIZE

[getal]

Standaard: 4

Specificeer een aangepaste grootte voor metatile bij het maken van XYZ-tegels. Hogere waarden kunnen het renderen van tegels versnellen en beter labelen verschaffen (minder gaten zonder labels) ten koste van het gebruiken van meer geheugen. Minimum 1, maximum 20.

Uitvoerbestand (voor MBTiles)

OUTPUT_FILE

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerbestand (voor MBTiles)

OUTPUT_FILE

[bestand]

Het uitvoerbestand.

Pythoncode

ID algoritme: native:tilesxyzmbtiles

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.