Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1.11. Plots

28.1.11.1. Plot Balken

Maakt een plot Balken uit een categorie en een veld van een laag.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Naam veld voor categorie

NAME_FIELD

[tabelveld: elk]

Veld van de categorie om te gebruiken voor het groeperen van de balken (X-as)

Veld Waarde

VALUE_FIELD

[tabelveld: elk]

Waarde om te gebruiken voor het plot (Y-as).

Plot Balken

OUTPUT

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Het HTML-bestand voor het plot specificeren. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Plot Balken

OUTPUT

[html]

HTML-bestand van het plot, beschikbaar in Processing ► Resultaten bekijken.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:barplot

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.11.2. Boxplot

Maakt een plot Balken uit een veld Categorie en een numeriek veld van een laag.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Veld categorienaam

NAME_FIELD

[tabelveld: elk]

Veld van de categorie om te gebruiken voor het groeperen van de balken (X-as)

Veld Waarde

VALUE_FIELD

[tabelveld: elk]

Waarde om te gebruiken voor het plot (Y-as).

Aanvullende regels voor statistieken

MSD

[enumeratie]

Standaard: 0

Aanvullende statistische informatie om aan het plot toe te voegen. Één van:

 • 0 — Gemiddelde weergeven

 • 1 — Standaard afwijking weergeven

 • 2 — Gemiddelde en standaard afwijking niet weergeven

Plot Balken

OUTPUT

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Het HTML-bestand voor het plot specificeren. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Plot Balken

OUTPUT

[html]

HTML-bestand van het plot, beschikbaar in Processing ► Resultaten bekijken.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:boxplot

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.11.3. Plot van gemiddelde en standaardafwijking

Maakt een boxplot met waarden voor gemiddelde en standaard afwijking.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoertabel

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Veld categorienaam

NAME_FIELD

[tabelveld: elk]

Veld van de categorie om te gebruiken voor het groeperen van de balken (X-as)

Veld Waarde

VALUE_FIELD

[tabelveld: elk]

Waarde om te gebruiken voor het plot (Y-as).

Plot

OUTPUT

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Het HTML-bestand voor het plot specificeren. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Plot

OUTPUT

[html]

HTML-bestand van het plot, beschikbaar in Processing ► Resultaten bekijken.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:meanandstandarddeviationplot

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.11.4. Plot Polair

Maakt een Polair plot, gebaseerd op de waarde van een invoer vectorlaag.

Twee velden moeten als parameters worden ingevoerd: één dat de categorie definieert (om objecten te groeperen) en een ander met de te plotten variabele (dit moet een numerieke zijn).

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Veld categorienaam

NAME_FIELD

[tabelveld: elk]

Veld van de categorie om te gebruiken voor het groeperen van de objecten (X-as)

Veld Waarde

VALUE_FIELD

[tabelveld: elk]

Waarde om te gebruiken voor het plot (Y-as).

Polair plot

OUTPUT

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Het HTML-bestand voor het plot specificeren. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Polair plot

OUTPUT

[html]

HTML-bestand van het plot, beschikbaar in Processing ► Resultaten bekijken.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:polarplot

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.11.5. Histogram rasterlaag

Maakt een histogram met de waarden van een rasterlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Rasterband om te gebruiken voor het histogram

aantal klassen

BINS

[getal]

Standaard: 10

Het aantal in het histogram te gebruiken klassen (X-as). Minimaal 2.

Histogram

OUTPUT

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Het HTML-bestand voor het plot specificeren. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Histogram

OUTPUT

[html]

HTML-bestand van het plot, beschikbaar in Processing ► Resultaten bekijken.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:rasterlayerhistogram

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.11.6. Histogram vectorlaag

Maakt een histogram met de waarden van het attribuut van een vectorlaag.

Het voor de berekening van het histogram te gebruiken attribuut moet numeriek zijn.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Attribuut

FIELD

[tabelveld: elk]

Waarde om te gebruiken voor het plot (Y-as).

aantal klassen

BINS

[getal]

Standaard: 10

Het aantal in het histogram te gebruiken klassen (X-as). Minimaal 2.

Histogram

OUTPUT

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Het HTML-bestand voor het plot specificeren. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Histogram

OUTPUT

[html]

HTML-bestand van het plot, beschikbaar in Processing ► Resultaten bekijken.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:vectorlayerhistogram

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.11.7. Verspreidingsplot vectorlaag

Maakt een eenvoudig X - Y verspreidingsplot voor een vectorlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

X-attribuut

XFIELD

[tabelveld: elk]

Veld om te gebruiken voor de X-as

Y-attribuut

YFIELD

[tabelveld: elk]

Veld om te gebruiken voor de Y-as

Plot verspreid

OUTPUT

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Het HTML-bestand voor het plot specificeren. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Plot verspreid

OUTPUT

[html]

HTML-bestand van het plot, beschikbaar in Processing ► Resultaten bekijken.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:vectorlayerscatterplot

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.11.8. Vectorlaag verspreidingsplot 3D

Maakt een 3D verspreidingsplot voor een vectorlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

X-attribuut

XFIELD

[tabelveld: elk]

Veld om te gebruiken voor de X-as

Y-attribuut

YFIELD

[tabelveld: elk]

Veld om te gebruiken voor de Y-as

Z-attribuut

ZFIELD

[tabelveld: elk]

Veld om te gebruiken voor de Z-as

Histogram

OUTPUT

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Het HTML-bestand voor het plot specificeren. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Histogram

OUTPUT

[html]

HTML-bestand van het plot, beschikbaar in Processing ► Resultaten bekijken.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:scatter3dplot

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.