Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 75.00%.

28.1. Furnizorul algoritmului QGIS

Furnizorul algortimului QGIS implementează diverse operații de analiză și de geoprocesare utilizând, în general, doar QGIS API. Deci, aproape toți algoritmii acestui furnizor vor lucra „direct din cutie”, fără nici o configurare suplimentară.

Acest furnizor include câțiva algoritmi ai pluginurilor, la care se adaugă, de asemenea, și proprii algoritmi.