Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 59.52%.

28.1.1. 3D Tiles

NEW in 3.34

28.1.1.1. Convert B3DM to GLTF

Converts files from the legacy .B3DM format to .GLTF or .GLB.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input B3DM

INPUT

[3D Tile]

Input file to convert.

Output file

OUTPUT

[3D Tile]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specify the output 3D tile file. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output file

OUTPUT

[3D Tile]

Output layer in .GLTF format.

Cod Python

Algorithm ID: native:b3dmtogltf

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.1.2. Convert GLTF to vector features

Converts .GLTF or .GLB file contents to standard vector layer formats.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input GLTF

INPUT

[3D Tile]

Input file to convert.

Output polygons

Opţional

OUTPUT_POLYGONS

[vector: poligon]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output vector layer to store polygon features. One of:

 • Skip Output

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Output lines

Opţional

OUTPUT_LINES

[vector: linie]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output vector layer to store line features. One of:

 • Skip Output

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output polygons

OUTPUT_POLYGONS

[vector: poligon]

A vector layer storing the polygon features in input layer.

Output lines

OUTPUT_LINES

[vector: linie]

A vector layer storing the line features in input layer.

Cod Python

Algorithm ID: native:gltftovector

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.