Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 61.18%.

28.1.8. Suprafață poliedrică

28.1.8.1. Export contours

Creates contours as a vector layer from a mesh scalar dataset.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input mesh layer

INPUT

[mesh]

The mesh layer to export data from

Dataset groups

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

The dataset groups

Dataset time

DATASET_TIME

[datetime]

The time range to take into account

 • 0 — Ora canevasului curent

 • 1 — Date/Time definite

 • 2 — Pasul de timp al setului de date

Increment between contour levels

Opţional

INCREMENT

[număr]

Implicit: Nesetat

Interval between generated levels.

Minimum contour level

Opţional

MINIMUM

[număr]

Implicit: Nesetat

Starting level values of contours.

Maximum contour level

Opţional

MAXIMUM

[număr]

Implicit: Nesetat

Maximum values of contours, i.e. no generated levels will be greater than this value.

List of contours level

Opţional

CONTOUR_LEVEL_LIST

[număr]

Implicit: Nesetat

List of wanted levels of contours (separated by commas). If filled, the increment, minimum, and maximum fields will not be considered.

Output coordinate system

Opţional

CRS_OUTPUT

[crs]

Coordinate Reference System to assign to the output

Exported contour lines

OUTPUT_LINES

[vector: linie]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output line layer representing the contours of the mesh layer. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Exported contour polygons

OUTPUT_POLYGONS

[vector: poligon]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output polygon layer representing the contours of the mesh layer. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Exported contour lines

OUTPUT_LINES

[vector: linie]

Line layer representing the contours of the mesh layer.

Exported contour polygons

OUTPUT_POLYGONS

[vector: poligon]

Polygon layer representing the contours of the mesh layer.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:meshcontours

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.8.2. Export cross section dataset values on lines from mesh

Extracts a mesh dataset’s values from lines contained in a vector layer.

Each line is discretized with a resolution distance parameter for extraction of values on its vertices.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input mesh layer

INPUT

[mesh]

The mesh layer to export data from

Dataset groups

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

The dataset groups

Dataset time

DATASET_TIME

[datetime]

The time range to take into account

 • 0 — Ora canevasului curent

 • 1 — Date/Time definite

 • 2 — Pasul de timp al setului de date

Lines for data export

INPUT_LINES

[vector: linie]

Lines where the data will be extracted from the dataset mesh

Line segmentation resolution

RESOLUTION

[număr]

Implicit: 10.0

The distance between points on the lines where the data will be extracted from the dataset mesh.

Digits count for dataset value

DATASET_DIGITS

[număr]

Implicit: 2

Number of digits to round dataset values

Exported data CSV file

OUTPUT

[file]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Exported data CSV file

OUTPUT

[file]

Cod Python

ID Algorithm: nativ:meshexportcrosssection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.8.3. Export mesh edges

Exports a mesh layer’s edges to a line vector layer, with the dataset values on edges as attribute values.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input mesh layer

INPUT

[mesh]

The mesh layer to export data from

Dataset groups

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

The dataset groups

Dataset time

DATASET_TIME

[datetime]

The time range to take into account

 • 0 — Ora canevasului curent

 • 1 — Date/Time definite

 • 2 — Pasul de timp al setului de date

Output coordinate system

Opţional

CRS_OUTPUT

[crs]

Coordinate Reference System to assign to the output

Export vector option

VECTOR_OPTION

[enumerare]

Coordinate type of vector value exportation.

 • 0 — Cartezian (x,y)

 • 1 — Polar (magnitudine, grad)

 • 2 — Cartezian și polar

Output vector layer

OUTPUT

[vector: linie]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output vector layer

OUTPUT

[vector: linie]

Output vector line layer containing the edges of the input mesh layer with associated dataset values

Cod Python

ID Algorithm: nativ:exportmeshedges

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.8.4. Export mesh faces

Exports a mesh layer’s faces to a polygon vector layer, with the dataset values on faces as attribute values.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input mesh layer

INPUT

[mesh]

The mesh layer to export data from

Dataset groups

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

The dataset groups

Dataset time

DATASET_TIME

[datetime]

The time range to take into account

 • 0 — Ora canevasului curent

 • 1 — Date/Time definite

 • 2 — Pasul de timp al setului de date

Output coordinate system

Opţional

CRS_OUTPUT

[crs]

Coordinate Reference System to assign to the output

Export vector option

VECTOR_OPTION

[enumerare]

Coordinate type of vector value exportation.

 • 0 — Cartezian (x,y)

 • 1 — Polar (magnitudine, grad)

 • 2 — Cartezian și polar

Output vector layer

OUTPUT

[vector: poligon]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output vector layer

OUTPUT

[vector: poligon]

Output vector polygon layer containing the faces of the input mesh layer with associated dataset values

Cod Python

ID Algorithm: nativ:exportmeshfaces

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.8.5. Export mesh on grid

Exports a mesh layer’s dataset values to a gridded point vector layer, with the dataset values on this point as attribute values.

For data on volume (3D stacked dataset values), the exported dataset values are averaged on faces using the method defined in the mesh layer properties (default is Multi level averaging method). 1D meshes are not supported.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input mesh layer

INPUT

[mesh]

The mesh layer to export data from

Dataset groups

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

The dataset groups

Dataset time

DATASET_TIME

[datetime]

The time range to take into account

 • 0 — Ora canevasului curent

 • 1 — Date/Time definite

 • 2 — Pasul de timp al setului de date

Extindere

Opţional

EXTENT

[extent]

Specify the spatial extent on which to process the data.

Metodele disponibile sunt:

 • Calculate from layer…: uses extent of a layer loaded in the current project

 • Calculate from layout map…: uses extent of a layout map item in the active project

 • Calculate from bookmark…: uses extent of a saved bookmark

 • Use map canvas extent

 • Draw on canvas: click and drag a rectangle delimiting the area to take into account

 • Enter the coordinates as xmin, xmax, ymin, ymax

Grid spacing

Opţional

GRID_SPACING

[număr]

Implicit: 10.0

Spacing between the sample points to use

Output coordinate system

Opţional

CRS_OUTPUT

[crs]

Coordinate Reference System to assign to the output

Export vector option

VECTOR_OPTION

[enumerare]

Coordinate type of vector value exportation.

 • 0 — Cartezian (x,y)

 • 1 — Polar (magnitudine, grad)

 • 2 — Cartezian și polar

Output vector layer

OUTPUT

[vector: punct]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output vector layer

OUTPUT

[vector: punct]

Output vector point layer with dataset values computed from the overlaid face.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:exportmeshongrid

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.8.6. Export mesh vertices

Exports a mesh layer’s vertices to a point vector layer, with the dataset values on vertices as attribute values.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input mesh layer

INPUT

[mesh]

The mesh layer to export data from

Dataset groups

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

The dataset groups

Dataset time

DATASET_TIME

[datetime]

The time range to take into account

 • 0 — Ora canevasului curent

 • 1 — Date/Time definite

 • 2 — Pasul de timp al setului de date

Output coordinate system

Opţional

CRS_OUTPUT

[crs]

Coordinate Reference System to assign to the output

Export vector option

VECTOR_OPTION

[enumerare]

Coordinate type of vector value exportation.

 • 0 — Cartezian (x,y)

 • 1 — Polar (magnitudine, grad)

 • 2 — Cartezian și polar

Output vector layer

OUTPUT

[vector: punct]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output vector layer

OUTPUT

[vector: punct]

Output vector point layer containing the vertices of the input mesh layer with associated dataset values

Cod Python

ID Algorithm: nativ:exportmeshvertices

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.8.7. Export time series values from points of a mesh dataset

Extracts a mesh dataset’s time series values from points contained in a vector layer.

If the time step is kept to its default value (0 hours), the time step used is the one of the two first datasets of the first selected dataset group.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input mesh layer

INPUT

[mesh]

The mesh layer to extract data from

Dataset groups

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

The dataset groups

Starting time

STARTING_TIME

[datetime]

The start of the time range to take into account

 • 0 — Ora canevasului curent

 • 1 — Date/Time definite

 • 2 — Pasul de timp al setului de date

Finishing time

FINISHING_TIME

[datetime]

The end of the time range to take into account

 • 0 — Ora canevasului curent

 • 1 — Date/Time definite

 • 2 — Pasul de timp al setului de date

Time step (hours)

Opţional

TIME_STEP

[număr]

Implicit: 0

Time between two consecutive steps to extract. Keep 0 to use time step of the first selected dataset group.

Points for data export

INPUT_POINTS

[vector: punct]

Vector layer containing points where the data will be extracted from the dataset mesh

Digits count for coordinates

COORDINATES_DIGITS

[număr]

Number of digits to round coordinate values

Implicit: 2

Digits count for dataset value

DATASET_DIGITS

[număr]

Implicit: 2

Number of digits to round dataset values

Exported data CSV file

OUTPUT

[file]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Exported data CSV file

OUTPUT

[file]

.CSV file containing the mesh dataset time series values at the overlaying point features

Cod Python

ID Algorithm: nativ:meshexporttimeseries

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.8.8. Rasterize mesh dataset

Creates a raster layer from a mesh dataset.

For data on volume (3D stacked dataset values), the exported dataset values are averaged on faces using the method defined in the mesh layer properties (default is Multi level averaging method). 1D meshes are not supported.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input mesh layer

INPUT

[mesh]

The mesh layer to export data from

Dataset groups

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

The dataset groups

Dataset time

DATASET_TIME

[datetime]

The time range to take into account

 • 0 — Ora canevasului curent

 • 1 — Date/Time definite

 • 2 — Pasul de timp al setului de date

Extindere

Opţional

EXTENT

[extent]

Specify the spatial extent on which to process the data.

Metodele disponibile sunt:

 • Calculate from layer…: uses extent of a layer loaded in the current project

 • Calculate from layout map…: uses extent of a layout map item in the active project

 • Calculate from bookmark…: uses extent of a saved bookmark

 • Use map canvas extent

 • Draw on canvas: click and drag a rectangle delimiting the area to take into account

 • Enter the coordinates as xmin, xmax, ymin, ymax

Dimensiune pixel

PIXEL_SIZE

[număr]

Implicit: 1.0

Pixel size of the output raster layer.

Output coordinate system

Opţional

CRS_OUTPUT

[crs]

Coordinate Reference System to assign to the output

Output raster layer

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output raster layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer with dataset values computed from the mesh layer.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:meshrasterize

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.8.9. TIN mesh creation

Creates a TIN mesh layer from vector layers. The TIN mesh is created using a Delaunay triangulation.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Straturi de intrare

SOURCE_DATA

[vector: oricare] [list]

Vector layers to combine to generate the mesh layer

Vector layer

GUI ONLY

[vector: oricare] [list]

A selector for the vector layers to combine to generate the mesh layer

Value on vertex

GUI ONLY

[tablefield: any]

A selector of the field to use from the selected layer. Each vertex is assigned the corresponding value of its original feature.

Use Z-coordinate for value on vertex

GUI ONLY

[boolean]

Implicit: False

If checked, the Z value of vector layer points or polygons/lines vertices will be used to assign the Z value of the vertex mesh layer. Only available if the input layers are 3D.

Output format

MESH_FORMAT

[enumerare]

Implicit: 2DM

Output format of the generated layer

 • 0 — 2DM

 • 1 — SELAFIN

 • 2 — PLY

 • 3 — Ugrid

Output coordinate system

Opţional

CRS_OUTPUT

[crs]

Coordinate Reference System to assign to the output

Output file

OUTPUT_MESH

[mesh]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output file

OUTPUT_MESH

[mesh]

Output mesh layer with dataset values computed from the vector layers.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:tinmeshcreation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.