Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 73.98%.

28.1.24. Vector selection

28.1.24.1. Extract by attribute

Creates two vector layers from an input layer: one will contain only matching features while the second will contain all the non-matching features.

The criteria for adding features to the resulting layer is based on the values of an attribute from the input layer.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[vector: oricare]

Layer to extract features from.

Selection attribute

FIELD

[tablefield: any]

Filtering field of the layer

Operator

OPERATOR

[enumerare]

Implicit: 0

Many different operators are available:

 • 0 — =

 • 1 — ≠

 • 2 — >

 • 3 — >=

 • 4 — <

 • 5 — <=

 • 6 — începe cu

 • 7 — conţine

 • 8 — is null

 • 9 — is not null

 • 10 — nu conține

Value

Opţional

VALUE

[string]

Value to be evaluated

Extracted (attribute)

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output vector layer for matching features. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Extracted (non-matching)

FAIL_OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Omitere rezultat]

Specify the output vector layer for non-matching features. One of:

 • Skip Output

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Extracted (attribute)

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Vector layer with matching features from the input layer

Extracted (non-matching)

FAIL_OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Vector layer with non-matching features from the input layer

Cod Python

Algorithm ID: qgis:extractbyattribute

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.2. Extract by expression

Creates two vector layers from an input layer: one will contain only matching features while the second will contain all the non-matching features.

The criteria for adding features to the resulting layer is based on a QGIS expression. For more information about expressions see the Expresii.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[vector: oricare]

Stratul vectorial de intrare

Expression

EXPRESSION

[expresie]

Expression to filter the vector layer

Matching features

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output vector layer for matching features. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Non-matching

FAIL_OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Omitere rezultat]

Specify the output vector layer for non-matching features. One of:

 • Skip Output

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Matching features

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Vector layer with matching features from the input layer

Non-matching

FAIL_OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Vector layer with non-matching features from the input layer

Cod Python

Algorithm ID: qgis:extractbyexpression

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.3. Extract by location

Creates a new vector layer that only contains matching features from an input layer.

The criteria for adding features to the resulting layer is based on the spatial relationship between each feature and the features in an additional layer.

Exploring spatial relations

Geometric predicates are boolean functions used to determine the spatial relation a feature has with another by comparing whether and how their geometries share a portion of space.

../../../../_images/selectbylocation.png

Fig. 28.133 Looking for spatial relations between layers

Folosind figura de mai sus, căutăm cercurile verzi comparându-le spațial cu entitatea dreptunghiulară portocalie. Predicatele geometrice disponibile sunt:

Intersect

Testează dacă o geometrie o intersectează pe alta. Returnează 1 (adevărat) dacă geometriile se intersectează spațial (împart orice porțiune de spațiu - se suprapun sau se ating) și 0 dacă nu se intersectează. În imaginea de mai sus, vor fi returnate cercurile 1, 2 și 3.

Contain

Returnează 1 (adevărat) dacă și numai dacă niciun punct al lui b nu se află în exteriorul lui a, iar cel puțin un punct din interiorul lui b se află în interiorul lui a. În imagine, nu este returnat niciun cerc, ar fi însă cazul dreptunghiului dacă l-ați căuta invers, întrucât conține cercul 1 complet. Acest predicat geometric este opusul lui se află în interior.

Disjoint

Returnează 1 (adevărat) dacă geometriile nu împart nicio porțiune de spațiu (fără suprapunere, fără atingere). Doar cercul 4 este returnat.

Equal

Returnează 1 (adevărat) dacă și numai dacă geometriile sunt exact aceleași. Niciun cerc nu va fi returnat.

Touch

Testează dacă o geometrie o atinge pe alta. Returnează 1 (adevărat) dacă geometriile au cel puțin un punct în comun, iar interiorul lor nu se intersectează. Doar cercul 3 este returnat.

Overlap

Testează dacă o geometrie se suprapune peste alta. Returnează 1 (adevărat) dacă geometriile împart spațiul, sunt de aceeași dimensiune, dar nu sunt complet conținute una în cealaltă. Doar cercul 2 este returnat.

Are within

Testează dacă o geometrie este conținută în alta. Returnează 1 (adevărat) dacă geometria a se află complet în interiorul geometriei b. Doar cercul 1 este returnat.

Cross

Returnează 1 (adevărat) dacă geometriile furnizate au unele, dar nu toate, punctele interioare, în comun, iar traversarea reală este de o dimensiune mai mică decât cea mai mare geometrie furnizată. De exemplu, o linie care traversează un poligon se va încrucișa ca o linie (adevărat). Două linii care se încrucișează se vor încrucișa ca punct (adevărat). Două poligoane se încrucișează ca poligon (fals). În imagine, niciun cerc nu va fi returnat.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Extract features from

INPUT

[vector: oricare]

Stratul vectorial de intrare

Where the features (geometric predicate)

PREDICATE

[enumeration] [list]

Implicit: [0]

Type of spatial relation the input feature should have with an intersect feature so that it could be selected. One or more of:

 • 0 — intersectează

 • 1 — conţin

 • 2 — disjunge

 • 3 — egal

 • 4 — atinge

 • 5 — se suprapun

 • 6 — se află în interior

 • 7 — traversează

If more than one condition is chosen, at least one of them (OR operation) has to be met for a feature to be extracted.

By comparing to the features from

INTERSECT

[vector: oricare]

Intersection vector layer

Extracted (location)

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output vector layer for the features that have the chosen spatial relationship(s) with one or more features in the comparison layer. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Extracted (location)

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Vector layer with features from the input layer that have the chosen spatial relationship(s) with one or more features in the comparison layer.

Cod Python

Algorithm ID: qgis:extractbylocation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.4. Extract within distance

Creates a new vector layer that only contains matching features from an input layer. Features are copied wherever they are within the specified maximum distance from the features in an additional reference layer.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Extract features from

INPUT

[vector: oricare]

Input vector layer to copy features from

By comparing to the features from

REFERENCE

[vector: oricare]

Vector layer whose features closeness is used

Where the features are within

DISTANCE

[număr]

Implicit: 100

The maximum distance around reference features to select input features within

Modify current selection by

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

How the selection of the algorithm should be managed. One of:

 • 0 — creează o nouă selecție

 • 1 — adăugare la selecția curentă

 • 2 — selectare în cadrul selecției curente

 • 3 — eliminare din selecția curentă

Extracted (location)

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output vector layer for the features that are within the set distance from reference features. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Extracted (location)

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Vector layer with features from the input layer matching the condition of distance from reference features

Cod Python

ID Algorithm: nativ:extractwithindistance

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.5. Filtrează după tipul geometriei

Filtrează entitățile după tipul geometriei lor. Entitățile primite vor fi direcționate către diferite ieșiri, în funcție de tipul geometriei: punct, linie sau poligon.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[vector: oricare]

Stratul de evaluat

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Entitățile punctuale

Opţional

POINTS

[vector: punct]

Strat cu puncte

Entitățile liniare

Opţional

LINES

[vector: linie]

Strat cu linii

Entitățile poligonale

Opţional

POLYGONS

[vector: poligon]

Strat cu poligoane

Funcții fără geometrie

Opţional

NO_GEOMETRY

[tabelă]

Stratul vectorial fără geometrie

Cod Python

ID Algorithm: nativ:filterbygeometry

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.6. Random extract

Takes a vector layer and generates a new one that contains only a subset of the features in the input layer.

The subset is defined randomly, based on feature IDs, using a percentage or count value to define the total number of features in the subset.

Vezi și

Random selection

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[vector: oricare]

Source vector layer to select the features from

Method

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

Random selection methods. One of:

 • 0 — Numărul de entități selectate

 • 1 — Procentajul entităților selectate

Number/percentage of selected features

NUMBER

[număr]

Implicit: 10

Number or percentage of features to select

Extracted (random)

OUTPUT

[vector: oricare]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output vector layer for the randomly selected features. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Extracted (random)

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Vector layer containing randomly selected features from the input layer

Cod Python

Algorithm ID: qgis:randomextract

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.7. Random extract within subsets

Takes a vector layer and generates a new one that contains only a subset of the features in the input layer.

The subset is defined randomly, based on feature IDs, using a percentage or count value to define the total number of features in the subset. The percentage/count value is not applied to the whole layer, but instead to each category. Categories are defined according to a given attribute.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[vector: oricare]

Vector layer to select the features from

ID field

FIELD

[tablefield: any]

Category of the source vector layer to select the features from

Method

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

Random selection method. One of:

 • 0 — Numărul de entități selectate

 • 1 — Procentajul entităților selectate

Number/percentage of selected features

NUMBER

[număr]

Implicit: 10

Number or percentage of features to select

Extracted (random stratified)

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output vector layer for the randomly selected features. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Extracted (random stratified)

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Vector layer containing randomly selected features from the input layer

Cod Python

Algorithm ID: qgis:randomextractwithinsubsets

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.8. Random selection

Takes a vector layer and selects a subset of its features. No new layer is generated by this algorithm.

The subset is defined randomly, based on feature IDs, using a percentage or count value to define the total number of features in the subset.

Default menu: Vector ► Research Tools

Vezi și

Random extract

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[vector: oricare]

Vector layer for the selection

Method

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

Random selection method. One of:

 • 0 — Numărul de entități selectate

 • 1 — Procentajul entităților selectate

Number/percentage of selected features

NUMBER

[număr]

Implicit: 10

Number or percentage of features to select

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[la fel ca intrarea]

The input layer with features selected

Cod Python

Algorithm ID: qgis:randomselection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.9. Random selection within subsets

Takes a vector layer and selects a subset of its features. No new layer is generated by this algorithm.

The subset is defined randomly, based on feature IDs, using a percentage or count value to define the total number of features in the subset.

The percentage/count value is not applied to the whole layer, but instead to each category.

Categories are defined according to a given attribute, which is also specified as an input parameter for the algorithm.

No new outputs are created.

Default menu: Vector ► Research Tools

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[vector: oricare]

Vector layer to select features in

ID field

FIELD

[tablefield: any]

Category of the input layer to select the features from

Method

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

Random selection method. One of:

 • 0 — Numărul de entități selectate

 • 1 — Procentajul entităților selectate

Number/percentage of selected features

NUMBER

[număr]

Implicit: 10

Number or percentage of features to select

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[la fel ca intrarea]

The input layer with features selected

Cod Python

Algorithm ID: qgis:randomselectionwithinsubsets

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.10. Select by attribute

Creates a selection in a vector layer.

The criteria for selecting features is based on the values of an attribute from the input layer.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[vector: oricare]

Vector layer to select features in

Selection attribute

FIELD

[tablefield: any]

Filtering field of the layer

Operator

OPERATOR

[enumerare]

Implicit: 0

Many different operators are available:

 • 0 — =

 • 1 — ≠

 • 2 — >

 • 3 — >=

 • 4 — <

 • 5 — <=

 • 6 — începe cu

 • 7 — conţine

 • 8 — is null

 • 9 — is not null

 • 10 — nu conține

Value

Opţional

VALUE

[string]

Value to be evaluated

Modify current selection by

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

How the selection of the algorithm should be managed. One of:

 • 0 — creează o nouă selecție

 • 1 — adăugare la selecția curentă

 • 2 — eliminare din selecția curentă

 • 3 — selectare în cadrul selecției curente

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[la fel ca intrarea]

The input layer with features selected

Cod Python

Algorithm ID: qgis:selectbyattribute

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.11. Select by expression

Creates a selection in a vector layer.

The criteria for selecting features is based on a QGIS expression. For more information about expressions see the Expresii.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[vector: oricare]

Stratul vectorial de intrare

Expression

EXPRESSION

[expresie]

Expression to filter the input layer

Modify current selection by

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

How the selection of the algorithm should be managed. One of:

 • 0 — creează o nouă selecție

 • 1 — adăugare la selecția curentă

 • 2 — eliminare din selecția curentă

 • 3 — selectare în cadrul selecției curente

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[la fel ca intrarea]

The input layer with features selected

Cod Python

Algorithm ID: qgis:selectbyexpression

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.12. Selectare după locație

Creates a selection in a vector layer.

The criteria for selecting features is based on the spatial relationship between each feature and the features in an additional layer.

Default menu: Vector ► Research Tools

Exploring spatial relations

Geometric predicates are boolean functions used to determine the spatial relation a feature has with another by comparing whether and how their geometries share a portion of space.

../../../../_images/selectbylocation.png

Fig. 28.134 Looking for spatial relations between layers

Folosind figura de mai sus, căutăm cercurile verzi comparându-le spațial cu entitatea dreptunghiulară portocalie. Predicatele geometrice disponibile sunt:

Intersect

Testează dacă o geometrie o intersectează pe alta. Returnează 1 (adevărat) dacă geometriile se intersectează spațial (împart orice porțiune de spațiu - se suprapun sau se ating) și 0 dacă nu se intersectează. În imaginea de mai sus, vor fi returnate cercurile 1, 2 și 3.

Contain

Returnează 1 (adevărat) dacă și numai dacă niciun punct al lui b nu se află în exteriorul lui a, iar cel puțin un punct din interiorul lui b se află în interiorul lui a. În imagine, nu este returnat niciun cerc, ar fi însă cazul dreptunghiului dacă l-ați căuta invers, întrucât conține cercul 1 complet. Acest predicat geometric este opusul lui se află în interior.

Disjoint

Returnează 1 (adevărat) dacă geometriile nu împart nicio porțiune de spațiu (fără suprapunere, fără atingere). Doar cercul 4 este returnat.

Equal

Returnează 1 (adevărat) dacă și numai dacă geometriile sunt exact aceleași. Niciun cerc nu va fi returnat.

Touch

Testează dacă o geometrie o atinge pe alta. Returnează 1 (adevărat) dacă geometriile au cel puțin un punct în comun, iar interiorul lor nu se intersectează. Doar cercul 3 este returnat.

Overlap

Testează dacă o geometrie se suprapune peste alta. Returnează 1 (adevărat) dacă geometriile împart spațiul, sunt de aceeași dimensiune, dar nu sunt complet conținute una în cealaltă. Doar cercul 2 este returnat.

Are within

Testează dacă o geometrie este conținută în alta. Returnează 1 (adevărat) dacă geometria a se află complet în interiorul geometriei b. Doar cercul 1 este returnat.

Cross

Returnează 1 (adevărat) dacă geometriile furnizate au unele, dar nu toate, punctele interioare, în comun, iar traversarea reală este de o dimensiune mai mică decât cea mai mare geometrie furnizată. De exemplu, o linie care traversează un poligon se va încrucișa ca o linie (adevărat). Două linii care se încrucișează se vor încrucișa ca punct (adevărat). Două poligoane se încrucișează ca poligon (fals). În imagine, niciun cerc nu va fi returnat.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Select features from

INPUT

[vector: oricare]

Stratul vectorial de intrare

Where the features (geometric predicate)

PREDICATE

[enumeration] [list]

Implicit: [0]

Type of spatial relation the input feature should have with an intersect feature so that it could be selected. One or more of:

 • 0 — intersectează

 • 1 — conţin

 • 2 — disjunge

 • 3 — egal

 • 4 — atinge

 • 5 — se suprapun

 • 6 — se află în interior

 • 7 — traversează

If more than one condition is chosen, at least one of them (OR operation) has to be met for a feature to be extracted.

By comparing to the features from

INTERSECT

[vector: oricare]

Intersection vector layer

Modify current selection by

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

How the selection of the algorithm should be managed. One of:

 • 0 — creează o nouă selecție

 • 1 — adăugare la selecția curentă

 • 2 — selectare în cadrul selecției curente

 • 3 — eliminare din selecția curentă

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[la fel ca intrarea]

The input layer with features selected

Cod Python

Algorithm ID: qgis:selectbylocation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.24.13. Select within distance

creates a selection in a vector layer. Features are selected wherever they are within the specified maximum distance from the features in an additional reference layer.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Select features from

INPUT

[vector: oricare]

Input vector layer to select features from

By comparing to the features from

REFERENCE

[vector: oricare]

Vector layer whose features closeness is used

Where the features are within

DISTANCE

[număr]

Implicit: 100

The maximum distance around reference features to select input features

Modify current selection by

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

How the selection of the algorithm should be managed. One of:

 • 0 — creează o nouă selecție

 • 1 — adăugare la selecția curentă

 • 2 — selectare în cadrul selecției curente

 • 3 — eliminare din selecția curentă

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[la fel ca intrarea]

The input layer with features selected

Cod Python

ID Algorithm: nativ:selectwithindistance

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.