Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 66.62%.

28.1.15. Analizarea rasterelor

28.1.15.1. Cell stack percent rank from value

Calculates the cell-wise percentrank value of a stack of rasters based on a single input value and writes them to an output raster.

At each cell location, the specified value is ranked among the respective values in the stack of all overlaid and sorted cell values from the input rasters. For values outside of the stack value distribution, the algorithm returns NoData because the value cannot be ranked among the cell values.

There are two methods for percentile calculation:

 • Inclusive linear interpolation (PERCENTRANK.INC)

 • Exclusive linear interpolation (PERCENTRANK.EXC)

The linear interpolation methods return the unique percent rank for different values. Both interpolation methods follow their counterpart methods implemented by LibreOffice or Microsoft Excel.

The output raster’s extent and resolution is defined by a reference raster. Input raster layers that do not match the cell size of the reference raster layer will be resampled using nearest neighbor resampling. NoData values in any of the input layers will result in a NoData cell output if the „Ignore NoData values” parameter is not set. The output raster data type will always be Float32.

../../../../_images/percentrankfromvalue.png

Fig. 28.19 Percent ranking Value = 1. NoData cells (grey) are ignored.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Straturi de intrare

INPUT

[raster] [list]

Raster layers to evaluate. If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters

Method

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

Method for percentile calculation:

 • 0 — Interpolare liniară inclusivă (PERCENTRANK.INC)

 • 1 — Interpolare liniară exclusivă (PERCENTRANK.EXC)

Value

VALUE

[număr]

Implicit: 10.0

Value to rank among the respective values in the stack of all overlaid and sorted cell values from the input rasters

Ignore NoData values

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: True

If unchecked, any NoData cells in the input layers will result in a NoData cell in the output raster

Reference layer

REFERENCE_LAYER

[raster]

The reference layer for the output layer creation (extent, CRS, pixel dimensions)

Output layer

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

OUTPUT_NODATA_VALUE

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:cellstackpercentrankfromvalue

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.2. Cell stack percentile

Calculates the cell-wise percentile value of a stack of rasters and writes the results to an output raster. The percentile to return is determined by the percentile input value (ranges between 0 and 1). At each cell location, the specified percentile is obtained using the respective value from the stack of all overlaid and sorted cell values of the input rasters.

There are three methods for percentile calculation:

 • Nearest rank: returns the value that is nearest to the specified percentile

 • Inclusive linear interpolation (PERCENTRANK.INC)

 • Exclusive linear interpolation (PERCENTRANK.EXC)

The linear interpolation methods return the unique values for different percentiles. Both interpolation methods follow their counterpart methods implemented by LibreOffice or Microsoft Excel.

The output raster’s extent and resolution is defined by a reference raster. Input raster layers that do not match the cell size of the reference raster layer will be resampled using nearest neighbor resampling. NoData values in any of the input layers will result in a NoData cell output if the „Ignore NoData values” parameter is not set. The output raster data type will always be Float32.

../../../../_images/percentile.png

Fig. 28.20 Percentile = 0.25. NoData cells (grey) are ignored.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Straturi de intrare

INPUT

[raster] [list]

Raster layers to evaluate. If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters

Method

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

Method for percentile calculation:

 • 0 — Cel mai apropiat rang: returnează valoarea care este cea mai apropiată de percentila specificată

 • 1 — Interpolare liniară inclusivă (PERCENTILE.INC)

 • 2 — Interpolare liniară exclusivă (PERCENTILE.EXC)

Percentile

VALUE

[număr]

Implicit: 0.25

Value to rank among the respective values in the stack of all overlaid and sorted cell values from the input rasters. Between 0 and 1.

Ignore NoData values

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: True

If unchecked, any NoData cells in the input layers will result in a NoData cell in the output raster

Reference layer

REFERENCE_LAYER

[raster]

The reference layer for the output layer creation (extent, CRS, pixel dimensions)

Output layer

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

OUTPUT_NODATA_VALUE

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:cellstackpercentile

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.3. Cell stack percentrank from raster layer

Calculates the cell-wise percentrank value of a stack of rasters based on an input value raster and writes them to an output raster.

At each cell location, the current value of the value raster is ranked among the respective values in the stack of all overlaid and sorted cell values of the input rasters. For values outside of the the stack value distribution, the algorithm returns NoData because the value cannot be ranked among the cell values.

There are two methods for percentile calculation:

 • Inclusive linear interpolation (PERCENTRANK.INC)

 • Exclusive linear interpolation (PERCENTRANK.EXC)

The linear interpolation methods return the unique values for different percentiles. Both interpolation methods follow their counterpart methods implemented by LibreOffice or Microsoft Excel.

The output raster’s extent and resolution is defined by a reference raster. Input raster layers that do not match the cell size of the reference raster layer will be resampled using nearest neighbor resampling. NoData values in any of the input layers will result in a NoData cell output if the „Ignore NoData values” parameter is not set. The output raster data type will always be Float32.

../../../../_images/percentrankfromrasterlayer.png

Fig. 28.21 Ranking the value raster layer cells. NoData cells (grey) are ignored.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Straturi de intrare

INPUT

[raster] [list]

Raster layers to evaluate. If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters

Value raster layer

INPUT_VALUE_RASTER

[raster]

The layer to rank the values among the stack of all overlaid layers

Value raster band

VALUE_RASTER_BAND

[integer]

Implicit: 1

Band of the „value raster layer” to compare to

Method

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

Method for percentile calculation:

 • 0 — Interpolare liniară inclusivă (PERCENTRANK.INC)

 • 1 — Interpolare liniară exclusivă (PERCENTRANK.EXC)

Ignore NoData values

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: True

If unchecked, any NoData cells in the input layers will result in a NoData cell in the output raster

Reference layer

REFERENCE_LAYER

[raster]

The reference layer for the output layer creation (extent, CRS, pixel dimensions)

Output layer

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

OUTPUT_NODATA_VALUE

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:cellstackpercentrankfromrasterlayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.4. Cell statistics

Computes per-cell statistics based on input raster layers and for each cell writes the resulting statistics to an output raster. At each cell location, the output value is defined as a function of all overlaid cell values of the input rasters.

By default, a NoData cell in ANY of the input layers will result in a NoData cell in the output raster. If the Ignore NoData values option is checked, then NoData inputs will be ignored in the statistic calculation. This may result in NoData output for locations where all cells are NoData.

The Reference layer parameter specifies an existing raster layer to use as a reference when creating the output raster. The output raster will have the same extent, CRS, and pixel dimensions as this layer.

Calculation details: Input raster layers that do not match the cell size of the reference raster layer will be resampled using nearest neighbor resampling. The output raster data type will be set to the most complex data type present in the input datasets except when using the functions Mean, Standard deviation and Variance (data type is always Float32 or Float64 depending on input float type) or Count and Variety (data type is always Int32).

 • Count: The count statistic will always result in the number of cells without NoData values at the current cell location.

 • Median: If the number of input layers is even, the median will be calculated as the arithmetic mean of the two middle values of the ordered cell input values.

 • Minority/Majority: If no unique minority or majority could be found, the result is NoData, except all input cell values are equal.

../../../../_images/cell_statistics_all_stats.png

Fig. 28.22 Example with all the statistic functions. NoData cells (grey) are taken into account.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Straturi de intrare

INPUT

[raster] [list]

Input raster layers

Statistic

STATISTIC

[enumerare]

Implicit: 0

Available statistics. Options:

 • 0 — Sumă

 • 1 — Total

 • 2 — Medie

 • 3 — Median

 • 4 — Abatere standard

 • 5 — Varianță

 • 6 — Minimum

 • 7 — Maximum

 • 8 — Minoritar (cea mai mică valoare comună)

 • 9 — Majoritate (valoarea cea mai comună)

 • 10 — Interval (max - min)

 • 11 — Varietate (număr de valori unice)

Ignore NoData values

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: True

Calculate statistics also for all cells stacks, ignoring NoData occurrence.

Reference layer

REF_LAYER

[raster]

The reference layer to create the output layer from (extent, CRS, pixel dimensions)

Output layer

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

Opţional

OUTPUT_NO_DATA_VALUE

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[crs]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Raster de ieșire

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:cellstatistics

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.5. Equal to frequency

Evaluates on a cell-by-cell basis the frequency (number of times) the values of an input stack of rasters are equal to the value of a value layer. The output raster extent and resolution are defined by the input raster layer and is always of Int32 type.

If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters - use GDAL to use other bands in the analysis. The output NoData value can be set manually.

../../../../_images/equaltofrequency.png

Fig. 28.23 For each cell in the output raster, the value represents the number of times that the corresponding cells in the list of rasters are the same as the value raster. NoData cells (grey) are taken into account.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input value raster

INPUT_VALUE_RASTER

[raster]

The input value layer serves as reference layer for the sample layers

Value raster band

INPUT_VALUE_RASTER_BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

Select the band you want to use as sample

Input raster layers

INPUT_RASTERS

[raster] [list]

Raster layers to evaluate. If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters

Ignore NoData values

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: False

If unchecked, any NoData cells in the value raster or the data layer stack will result in a NoData cell in the output raster

Output layer

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

Opţional

OUTPUT_NO_DATA_VALUE

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Count of cells with equal value occurrences

FOUND_LOCATIONS_COUNT

[număr]

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[număr]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Mean frequency at valid cell locations

MEAN_FREQUENCY_PER_LOCATION

[număr]

Count of value occurrences

OCCURRENCE_COUNT

[număr]

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:equaltofrequency

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.6. Fuzzify raster (gaussian membership)

Transforms an input raster to a fuzzified raster by assigning a membership value to each pixel, using a Gaussian membership function. Membership values range from 0 to 1. In the fuzzified raster, a value of 0 implies no membership of the defined fuzzy set, whereas a value of 1 means full membership. The gaussian membership function is defined as gaussian_formula, where f1 is the spread and f2 the midpoint.

../../../../_images/gaussianimage.png

Fig. 28.24 Fuzzify raster example. Input raster source: Land Tirol - data.tirol.gv.at.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input Raster

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Band Number

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

If the raster is multiband, choose the band that you want to fuzzify.

Function midpoint

FUZZYMIDPOINT

[număr]

Implicit: 10

Midpoint of the gaussian function

Function spread

FUZZYSPREAD

[număr]

Implicit: 0.01

Spread of the gaussian function

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[crs]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:fuzzifyrastergaussianmembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.7. Fuzzify raster (large membership)

Transforms an input raster to a fuzzified raster by assigning a membership value to each pixel, using a Large membership function. Membership values range from 0 to 1. In the fuzzified raster, a value of 0 implies no membership of the defined fuzzy set, whereas a value of 1 means full membership. The large membership function is defined as fuzzy_large_formula, where f1 is the spread and f2 the midpoint.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input Raster

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Band Number

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

If the raster is multiband, choose the band that you want to fuzzify.

Function midpoint

FUZZYMIDPOINT

[număr]

Implicit: 50

Midpoint of the large function

Function spread

FUZZYSPREAD

[număr]

Implicit: 5

Spread of the large function

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[crs]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:fuzzifyrasterlargemembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.8. Fuzzify raster (linear membership)

Transforms an input raster to a fuzzified raster by assigning a membership value to each pixel, using a Linear membership function. Membership values range from 0 to 1. In the fuzzified raster, a value of 0 implies no membership of the defined fuzzy set, whereas a value of 1 means full membership. The linear function is defined as fuzzy_linear_formula, where a is the low bound and b the high bound. This equation assigns membership values using a linear transformation for pixel values between the low and high bounds. Pixels values smaller than the low bound are given 0 membership whereas pixel values greater than the high bound are given 1 membership.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input Raster

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Band Number

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

If the raster is multiband, choose the band that you want to fuzzify.

Low fuzzy membership bound

FUZZYLOWBOUND

[număr]

Implicit: 0

Low bound of the linear function

High fuzzy membership bound

FUZZYHIGHBOUND

[număr]

Implicit: 1

High bound of the linear function

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[crs]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:fuzzifyrasterlinearmembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.9. Fuzzify raster (near membership)

Transforms an input raster to a fuzzified raster by assigning a membership value to each pixel, using a Near membership function. Membership values range from 0 to 1. In the fuzzified raster, a value of 0 implies no membership of the defined fuzzy set, whereas a value of 1 means full membership. The near membership function is defined as near_formula, where f1 is the spread and f2 the midpoint.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input Raster

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Band Number

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

If the raster is multiband, choose the band that you want to fuzzify.

Function midpoint

FUZZYMIDPOINT

[număr]

Implicit: 50

Midpoint of the near function

Function spread

FUZZYSPREAD

[număr]

Implicit: 0.01

Spread of the near function

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[crs]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:fuzzifyrasternearmembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.10. Fuzzify raster (power membership)

Transforms an input raster to a fuzzified raster by assigning a membership value to each pixel, using a Power membership function. Membership values range from 0 to 1. In the fuzzified raster, a value of 0 implies no membership of the defined fuzzy set, whereas a value of 1 means full membership. The power function is defined as power_formula, where a is the low bound, b is the high bound, and f1 the exponent. This equation assigns membership values using the power transformation for pixel values between the low and high bounds. Pixels values smaller than the low bound are given 0 membership whereas pixel values greater than the high bound are given 1 membership.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input Raster

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Band Number

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

If the raster is multiband, choose the band that you want to fuzzify.

Low fuzzy membership bound

FUZZYLOWBOUND

[număr]

Implicit: 0

Low bound of the power function

High fuzzy membership bound

FUZZYHIGHBOUND

[număr]

Implicit: 1

High bound of the power function

High fuzzy membership bound

FUZZYEXPONENT

[număr]

Implicit: 2

Exponent of the power function

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[crs]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:fuzzifyrasterpowermembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.11. Fuzzify raster (small membership)

Transforms an input raster to a fuzzified raster by assigning a membership value to each pixel, using a Small membership function. Membership values range from 0 to 1. In the fuzzified raster, a value of 0 implies no membership of the defined fuzzy set, whereas a value of 1 means full membership. The small membership function is defined as small_formula, where f1 is the spread and f2 the midpoint.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input Raster

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Band Number

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

If the raster is multiband, choose the band that you want to fuzzify.

Function midpoint

FUZZYMIDPOINT

[număr]

Implicit: 50

Midpoint of the small function

Function spread

FUZZYSPREAD

[număr]

Implicit: 5

Spread of the small function

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Fuzzified raster

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[crs]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:fuzzifyrastersmallmembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.12. Greater than frequency

Evaluates on a cell-by-cell basis the frequency (number of times) the values of an input stack of rasters are equal to the value of a value raster. The output raster extent and resolution is defined by the input raster layer and is always of Int32 type.

If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters - use GDAL to use other bands in the analysis. The output NoData value can be set manually.

../../../../_images/greaterthanfrequency.png

Fig. 28.25 For each cell in the output raster, the value represents the number of times that the corresponding cells in the list of rasters are greater than the value raster. NoData cells (grey) are taken into account.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input value raster

INPUT_VALUE_RASTER

[raster]

The input value layer serves as reference layer for the sample layers

Value raster band

INPUT_VALUE_RASTER_BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

Select the band you want to use as sample

Input raster layers

INPUT_RASTERS

[raster] [list]

Raster layers to evaluate. If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters

Ignore NoData values

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: False

If unchecked, any NoData cells in the value raster or the data layer stack will result in a NoData cell in the output raster

Output layer

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

Opţional

OUTPUT_NO_DATA_VALUE

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Count of cells with equal value occurrences

FOUND_LOCATIONS_COUNT

[număr]

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[număr]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Mean frequency at valid cell locations

MEAN_FREQUENCY_PER_LOCATION

[număr]

Count of value occurrences

OCCURRENCE_COUNT

[număr]

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:greaterthanfrequency

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.13. Highest position in raster stack

Evaluates on a cell-by-cell basis the position of the raster with the highest value in a stack of rasters. Position counts start with 1 and range to the total number of input rasters. The order of the input rasters is relevant for the algorithm. If multiple rasters feature the highest value, the first raster will be used for the position value.

If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters - use GDAL to use other bands in the analysis. Any NoData cells in the raster layer stack will result in a NoData cell in the output raster unless the „ignore NoData” parameter is checked. The output NoData value can be set manually. The output rasters extent and resolution is defined by a reference raster layer and is always of Int32 type.

../../../../_images/highestposition.png

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input raster layers

INPUT_RASTERS

[raster] [list]

List of raster layers to compare with

Reference layer

REFERENCE_LAYER

[raster]

The reference layer for the output layer creation (extent, CRS, pixel dimensions)

Ignore NoData values

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: False

If unchecked, any NoData cells in the data layer stack will result in a NoData cell in the output raster

Output layer

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster containing the result. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

OUTPUT_NODATA_VALUE

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:highestpositioninrasterstack

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.14. Less than frequency

Evaluates on a cell-by-cell basis the frequency (number of times) the values of an input stack of rasters are less than the value of a value raster. The output raster extent and resolution is defined by the input raster layer and is always of Int32 type.

If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters - use GDAL to use other bands in the analysis. The output NoData value can be set manually.

../../../../_images/lessthanfrequency.png

Fig. 28.26 For each cell in the output raster, the value represents the number of times that the corresponding cells in the list of rasters are less than the value raster. NoData cells (grey) are taken into account.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input value raster

INPUT_VALUE_RASTER

[raster]

The input value layer serves as reference layer for the sample layers

Value raster band

INPUT_VALUE_RASTER_BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

Select the band you want to use as sample

Input raster layers

INPUT_RASTERS

[raster] [list]

Raster layers to evaluate. If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters

Ignore NoData values

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: False

If unchecked, any NoData cells in the value raster or the data layer stack will result in a NoData cell in the output raster

Output layer

OUTPUT

[la fel ca intrarea]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

Opţional

OUTPUT_NO_DATA_VALUE

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Count of cells with equal value occurrences

FOUND_LOCATIONS_COUNT

[număr]

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[număr]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Mean frequency at valid cell locations

MEAN_FREQUENCY_PER_LOCATION

[număr]

Count of value occurrences

OCCURRENCE_COUNT

[număr]

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:lessthanfrequency

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.15. Lowest position in raster stack

Evaluates on a cell-by-cell basis the position of the raster with the lowest value in a stack of rasters. Position counts start with 1 and range to the total number of input rasters. The order of the input rasters is relevant for the algorithm. If multiple rasters feature the lowest value, the first raster will be used for the position value.

If multiband rasters are used in the data raster stack, the algorithm will always perform the analysis on the first band of the rasters - use GDAL to use other bands in the analysis. Any NoData cells in the raster layer stack will result in a NoData cell in the output raster unless the „ignore NoData” parameter is checked. The output NoData value can be set manually. The output rasters extent and resolution is defined by a reference raster layer and is always of Int32 type.

../../../../_images/lowestposition.png

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input raster layers

INPUT_RASTERS

[raster] [list]

List of raster layers to compare with

Reference layer

REFERENCE_LAYER

[raster]

The reference layer for the output layer creation (extent, CRS, pixel dimensions)

Ignore NoData values

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: False

If unchecked, any NoData cells in the data layer stack will result in a NoData cell in the output raster

Output layer

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster containing the result. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

OUTPUT_NODATA_VALUE

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:lowestpositioninrasterstack

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.16. Raster boolean AND

Calculates the boolean AND for a set of input rasters. If all of the input rasters have a non-zero value for a pixel, that pixel will be set to 1 in the output raster. If any of the input rasters have 0 values for the pixel it will be set to 0 in the output raster.

The reference layer parameter specifies an existing raster layer to use as a reference when creating the output raster. The output raster will have the same extent, CRS, and pixel dimensions as this layer.

By default, a NoData pixel in ANY of the input layers will result in a NoData pixel in the output raster. If the Treat NoData values as false option is checked, then NoData inputs will be treated the same as a 0 input value.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Straturi de intrare

INPUT

[raster] [list]

List of input raster layers

Reference layer

REF_LAYER

[raster]

The reference layer to create the output layer from (extent, CRS, pixel dimensions)

Treat NoData values as false

NODATA_AS_FALSE

[boolean]

Implicit: False

Treat NoData values in the input files as 0 when performing the operation

Output layer

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster containing the result. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

NO_DATA

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Tipul datelor de ieșire

DATA_TYPE

[enumerare]

Implicit: 5

Output raster data type. Options:

 • 0 — Byte (Întreg, fără semn, opt biți (quint8))

 • 1 — Int16 (Întreg, cu semn, șaisprezece biți (qint16))

 • 2 — UInt16 (Întreg, fără semn, șaisprezece biți (quint16))

 • 3 — Int32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (qint32))

 • 4 — UInt32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (quint32))

 • 5 — Float32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (float))

 • 6 — Float64 (Șaizeci și patru de biți în virgulă mobilă (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Eight bit signed integer (qint8))

Opțiunile disponibile depind de versiunea GDAL construită cu ajutorul QGIS (consultați meniul Help ► About)

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[crs]

The coordinate reference system of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

NoData pixel count

NODATA_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of NoData pixels in the output raster layer

True pixel count

TRUE_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of True pixels (value = 1) in the output raster layer

False pixel count

FALSE_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of False pixels (value = 0) in the output raster layer

Output layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

Cod Python

ID Algorithm: nativ:rasterbooleanand

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.17. Raster boolean OR

Calculates the boolean OR for a set of input rasters. If all of the input rasters have a zero value for a pixel, that pixel will be set to 0 in the output raster. If any of the input rasters have 1 values for the pixel it will be set to 1 in the output raster.

The reference layer parameter specifies an existing raster layer to use as a reference when creating the output raster. The output raster will have the same extent, CRS, and pixel dimensions as this layer.

By default, a NoData pixel in ANY of the input layers will result in a NoData pixel in the output raster. If the Treat NoData values as false option is checked, then NoData inputs will be treated the same as a 0 input value.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Straturi de intrare

INPUT

[raster] [list]

List of input raster layers

Reference layer

REF_LAYER

[raster]

The reference layer to create the output layer from (extent, CRS, pixel dimensions)

Treat NoData values as false

NODATA_AS_FALSE

[boolean]

Implicit: False

Treat NoData values in the input files as 0 when performing the operation

Output layer

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster containing the result. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

NO_DATA

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to use for NoData in the output layer

Tipul datelor de ieșire

DATA_TYPE

[enumerare]

Implicit: 5

Output raster data type. Options:

 • 0 — Byte (Întreg, fără semn, opt biți (quint8))

 • 1 — Int16 (Întreg, cu semn, șaisprezece biți (qint16))

 • 2 — UInt16 (Întreg, fără semn, șaisprezece biți (quint16))

 • 3 — Int32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (qint32))

 • 4 — UInt32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (quint32))

 • 5 — Float32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (float))

 • 6 — Float64 (Șaizeci și patru de biți în virgulă mobilă (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Eight bit signed integer (qint8))

Opțiunile disponibile depind de versiunea GDAL construită cu ajutorul QGIS (consultați meniul Help ► About)

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[crs]

The coordinate reference system of the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

NoData pixel count

NODATA_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of NoData pixels in the output raster layer

True pixel count

TRUE_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of True pixels (value = 1) in the output raster layer

False pixel count

FALSE_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of False pixels (value = 0) in the output raster layer

Output layer

OUTPUT

[raster]

Output raster layer containing the result

Cod Python

ID Algorithm: nativ:rasterbooleanor

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.18. Calculator raster

Performs algebraic operations using raster layers.

The resulting layer will have its values computed according to an expression. The expression can contain numerical values, operators and references to any of the layers in the current project.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Straturi de intrare

INPUT

[raster] [list]

List of input raster layers

Expression

EXPRESSION

[expresie]

Raster-based expression that will be used to calculate the output raster layer.

Output extent

Opţional

EXTENT

[extent]

Specify the spatial extent of the output raster layer. If the extent is not specified, the minimum extent that covers all the selected reference layers will be used.

Metodele disponibile sunt:

 • Calculate from layer…: uses extent of a layer loaded in the current project

 • Calculate from layout map…: uses extent of a layout map item in the active project

 • Calculate from bookmark…: uses extent of a saved bookmark

 • Use map canvas extent

 • Draw on canvas: click and drag a rectangle delimiting the area to take into account

 • Enter the coordinates as xmin, xmax, ymin, ymax

Output cell size (leave empty to set automatically)

Opţional

CELLSIZE

[număr]

Cell size of the output raster layer. If the cell size is not specified, the minimum cell size of the selected reference layer(s) will be used. The cell size will be the same for the X and Y axes.

Output CRS

Opţional

CRS

[crs]

CRS of the output raster layer. If the output CRS is not specified, the CRS of the first reference layer will be used.

Calculated

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Calculated

OUTPUT

[raster]

Output raster file with the calculated values.

Cod Python

Algorithm ID: native:rastercalc

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.19. Raster calculator (virtual)

Performs algebraic operations using raster layers and generates in-memory result.

The resulting layer will have its values computed according to an expression. The expression can contain numerical values, operators and references to any of the layers in the current project.

A virtual raster layer is a raster layer defined by its URI and whose pixels are calculated on-the-fly. It’s not a new file on disk; the virtual layer is still connected to the rasters used in the calculation meaning that deleting or moving these rasters would break it. A Layer name can be provided, otherwise the calculation expression is used as such. Removing the virtual layer from the project deletes it, and it can be made persistent in file using the layer Export ► Save as… contextual menu.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Straturi de intrare

INPUT

[raster] [list]

List of input raster layers

Expression

EXPRESSION

[expresie]

Raster-based expression that will be used to calculate the output raster layer.

Output extent

Opţional

EXTENT

[extent]

Specify the spatial extent of the output raster layer. If the extent is not specified, the minimum extent that covers all the selected reference layers will be used.

Metodele disponibile sunt:

 • Calculate from layer…: uses extent of a layer loaded in the current project

 • Calculate from layout map…: uses extent of a layout map item in the active project

 • Calculate from bookmark…: uses extent of a saved bookmark

 • Use map canvas extent

 • Draw on canvas: click and drag a rectangle delimiting the area to take into account

 • Enter the coordinates as xmin, xmax, ymin, ymax

Output cell size (leave empty to set automatically)

Opţional

CELLSIZE

[număr]

Cell size of the output raster layer. If the cell size is not specified, the minimum cell size of the selected reference layer(s) will be used. The cell size will be the same for the X and Y axes.

Output CRS

Opţional

CRS

[crs]

CRS of the output raster layer. If the output CRS is not specified, the CRS of the first reference layer will be used.

Output layer name

Opţional

LAYER_NAME

[string]

The name to assign to the generated layer. If not set, the text of the calculation expression is used.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Calculated

OUTPUT

[raster]

Output virtual raster layer with the calculated values.

Cod Python

Algorithm ID: native:virtualrastercalc

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.20. Raster layer properties

Returns basic properties of the given raster layer, including the extent, size in pixels and dimensions of pixels (in map units), number of bands, and NoData value.

This algorithm is intended for use as a means of extracting these useful properties to use as the input values to other algorithms in a model - e.g. to allow to pass an existing raster’s pixel sizes over to a GDAL raster algorithm.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Numărul benzii

Opţional

BAND

[raster band]

Implicit: Nesetat

Whether to also return properties of a specific band. If a band is specified, the noData value for the selected band is also returned.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Number of bands in raster

BAND_COUNT

[număr]

The number of bands in the raster

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The raster layer extent in the CRS

Band has a NoData value set

HAS_NODATA_VALUE

[Boolean]

Indicates whether the raster layer has a value set for NoData pixels in the selected band

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the raster layer

Band NoData value

NODATA_VALUE

[număr]

The value (if set) of the NoData pixels in the selected band

Pixel size (height) in map units

PIXEL_HEIGHT

[integer]

Vertical size in map units of the pixel

Pixel size (width) in map units

PIXEL_WIDTH

[integer]

Horizontal size in map units of the pixel

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the raster layer

Maximum x-coordinate

X_MAX

[număr]

Minimum x-coordinate

X_MIN

[număr]

Maximum y-coordinate

Y_MAX

[număr]

Minimum y-coordinate

Y_MIN

[număr]

Cod Python

ID Algorithm: nativ:rasterlayerproperties

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.21. Raster layer statistics

Calculates basic statistics from the values in a given band of the raster layer. The output is loaded in the Processing ► Results viewer menu.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Numărul benzii

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului de intrare

If the raster is multiband, choose the band you want to get statistics for.

Statistics

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output file:

 • Skip Output

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Maximum value

MAX

[număr]

Mean value

MEAN

[număr]

Minimum value

MIN

[număr]

Statistics

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

The output file contains the following information:

 • Analyzed file: path of the raster layer

 • Minimum value: minimum value of the raster

 • Maximum value: maximum value of the raster

 • Range: difference between the maximum and minimum values

 • Sum: total sum of the values

 • Mean value: mean of the values

 • Standard deviation: standard deviation of the values

 • Sum of the squares: sum of the squared differences of each observation from the overall mean

Range

RANGE

[număr]

Standard deviation

STD_DEV

[număr]

Sum

SUM

[număr]

Sum of the squares

SUM_OF_SQUARES

[număr]

Cod Python

Algorithm ID: native:rasterlayerstatistics

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.22. Raster layer unique values report

Returns the count and area of each unique value in a given raster layer.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Numărul benzii

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului de intrare

If the raster is multiband, choose the band you want to get statistics for.

Unique values report

OUTPUT_HTML_FILE

[file]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output file:

 • Skip Output

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Unique values table

OUTPUT_TABLE

[tabelă]

Implicit: [Omitere rezultat]

Specification of the table for unique values:

 • Skip Output

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

NoData pixel count

NODATA_PIXEL_COUNT

[număr]

The number of NoData pixels in the output raster layer

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[integer]

The count of pixels in the output raster layer

Unique values report

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

The output HTML file contains the following information:

 • Analyzed file: the path of the raster layer

 • Extent: xmin, ymin, xmax, ymax coordinates of the extent

 • Projection: projection of the layer

 • Width in pixels: number of columns and pixel width size

 • Height in pixels: number of rows and pixel width size

 • Total pixel count: count of all the pixels

 • NoData pixel count: count of pixels with NoData value

Unique values table

OUTPUT_TABLE

[tabelă]

A table with three columns:

 • value: pixel value

 • count: count of pixels with this value

 • m2: total area in square meters of pixels with this value.

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[integer]

The number of columns in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:rasterlayeruniquevaluesreport

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.23. Raster layer zonal statistics

Calculates statistics for a raster layer’s values, categorized by zones defined in another raster layer.

Vezi și

Zonal statistics

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de Intrare

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Numărul benzii

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

If the raster is multiband choose the band for which you want to calculate the statistics.

Zones layer

ZONES

[raster]

Raster layer defining zones. Zones are given by contiguous pixels having the same pixel value.

Zones band number

ZONES_BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

If the raster is multiband, choose the band that defines the zones

Statistics

OUTPUT_TABLE

[tabelă]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specification of the output report. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Reference layer

Opţional

REF_LAYER

[enumerare]

Implicit: 0

Raster layer used to calculate the centroids that will be used as reference when determining the zones in the output layer. One of:

 • 0 — Strat de intrare: zonele sunt determinate prin eșantionarea valorii stratului raster al zonelor la centroidul fiecărui pixel din stratul raster sursă

 • 1 — Stratul zonelor: stratul raster de intrare va fi eșantionat la centroidul fiecărui pixel din stratul raster al zonelor

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

CRS authority identifier

CRS_AUTHID

[string]

The coordinate reference system of the output raster layer

Extindere

EXTENT

[string]

The spatial extent of the output raster layer

Height in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[integer]

The number of rows in the output raster layer

NoData pixel count

NODATA_PIXEL_COUNT

[număr]

The number of NoData pixels in the output raster layer

Statistics

OUTPUT_TABLE

[tabelă]

The output layer contains the following information for each zone:

 • Area: the area in square raster units in the zone;

 • Sum: the total sum of the pixel values in the zone;

 • Count: the number of pixels in the zone;

 • Min: the minimum pixel value in the zone;

 • Max: the maximum pixel value in the zone;

 • Mean: the mean of the pixel values in the zone;

Total pixel count

TOTAL_PIXEL_COUNT

[număr]

The count of pixels in the output raster layer

Width in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[număr]

The number of columns in the output raster layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:rasterlayerzonalstats

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.24. Raster surface volume

Calculates the volume under a raster surface relative to a given base level. This is mainly useful for Digital Elevation Models (DEM).

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de INTRARE

INPUT

[raster]

Input raster, representing a surface

Numărul benzii

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

If the raster is multiband, choose the band that shall define the surface.

Base level

LEVEL

[număr]

Implicit: 0.0

Define a base or reference value. This base is used in the volume calculation according to the Method parameter (see below).

Method

METHOD

[enumerare]

Implicit: 0

Define the method for the volume calculation given by the difference between the raster pixel value and the Base level. Options:

 • 0 — Numără Doar Deasupra Nivelului de Bază: doar pixelii de deasupra nivelului de bază vor fi adăugați volumului.

 • 1 — Numără Doar Dedesubtul Nivelului de Bază: doar pixelii de sub nivelul de bază vor fi adăugați volumului.

 • 2 — Subtract Volumes Below Base level: pixels above the base level will add to the volume, pixels below the base level will subtract from the volume.

 • 3 — Add Volumes Below Base level: Add the volume regardless whether the pixel is above or below the base level. This is equivalent to sum the absolute values of the difference between the pixel value and the base level.

Surface volume report

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output HTML report. One of:

 • Skip Output

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Surface volume table

OUTPUT_TABLE

[tabelă]

Implicit: [Omitere rezultat]

Specification of the output table. One of:

 • Skip Output

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Volume

VOLUME

[număr]

The calculated volume

Area

AREA

[număr]

The area in square map units

Pixel_count

PIXEL_COUNT

[număr]

The total number of pixels that have been analyzed

Surface volume report

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

The output report (containing volume, area and pixel count) in HTML format

Surface volume table

OUTPUT_TABLE

[tabelă]

The output table (containing volume, area and pixel count)

Cod Python

ID Algorithm: nativ:rastersurfacevolume

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.25. Reclassify by layer

Reclassifies a raster band by assigning new class values based on the ranges specified in a vector table.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat raster

INPUT_RASTER

[raster]

Raster layer to reclassify

Numărul benzii

RASTER_BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului raster

If the raster is multiband, choose the band you want to reclassify.

Layer containing class breaks

INPUT_TABLE

[vector: oricare]

Vector layer containing the values to use for classification.

Minimum class value field

MIN_FIELD

[tablefield: numeric]

Field with the minimum value of the range for the class. Use -inf to capture the lowest possible value.

Maximum class value field

MAX_FIELD

[tablefield: numeric]

Field with the maximum value of the range for the class. Use inf to capture the highest possible value.

Output value field

VALUE_FIELD

[tablefield: numeric]

Field with the value that will be assigned to the pixels that fall in the class (between the corresponding min and max values). Use nan to set the value of the range to NoData.

Reclassified raster

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

NO_DATA

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to apply to NoData values.

Range boundaries

RANGE_BOUNDARIES

[enumerare]

Implicit: 0

Defines comparison rules for the classification. Options:

 • 0 — min < value <= max

 • 1 — min <= value < max

 • 2 — min <= value <= max

 • 3 — min < value < max

Use NoData when no range matches value

NODATA_FOR_MISSING

[boolean]

Implicit: False

Applies the NoData value to band values that do not fall in any class. If False, the original value is kept.

Tipul datelor de ieșire

DATA_TYPE

[enumerare]

Implicit: 5

Defines the format of the output raster file. Options:

 • 0 — Byte (Întreg, fără semn, opt biți (quint8))

 • 1 — Int16 (Întreg, cu semn, șaisprezece biți (qint16))

 • 2 — UInt16 (Întreg, fără semn, șaisprezece biți (quint16))

 • 3 — Int32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (qint32))

 • 4 — UInt32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (quint32))

 • 5 — Float32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (float))

 • 6 — Float64 (Șaizeci și patru de biți în virgulă mobilă (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Eight bit signed integer (qint8))

Opțiunile disponibile depind de versiunea GDAL construită cu ajutorul QGIS (consultați meniul Help ► About)

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Reclassified raster

OUTPUT

[raster]

Output raster layer with reclassified band values

Cod Python

ID Algorithm: nativ:reclassifybylayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.26. Reclassify by table

Reclassifies a raster band by assigning new class values based on the ranges specified in a fixed table.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat raster

INPUT_RASTER

[raster]

Raster layer to reclassify

Numărul benzii

RASTER_BAND

[raster band]

Implicit: 1

Raster band for which you want to recalculate values.

Reclassification table

TABLE

[tabelă]

A 3-columns table to fill with the values to set the boundaries of each class (Minimum and Maximum) and the new Value to assign to the band values that fall in the class. The value -inf can be used as minimum, inf as maximum, and nan can be used to set the output value to NoData.

Reclassified raster

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specificare strat raster de ieșire. Unul dintre:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output NoData value

NO_DATA

[număr]

Implicit: -9999.0

Value to apply to NoData values.

Range boundaries

RANGE_BOUNDARIES

[enumerare]

Implicit: 0

Defines comparison rules for the classification. Options:

 • 0 — min < value <= max

 • 1 — min <= value < max

 • 2 — min <= value <= max

 • 3 — min < value < max

Use NoData when no range matches value

NODATA_FOR_MISSING

[boolean]

Implicit: False

Applies the NoData value to band values that do not fall in any class. If False, the original value is kept.

Tipul datelor de ieșire

DATA_TYPE

[enumerare]

Implicit: 5

Defines the format of the output raster file. Options:

 • 0 — Byte (Întreg, fără semn, opt biți (quint8))

 • 1 — Int16 (Întreg, cu semn, șaisprezece biți (qint16))

 • 2 — UInt16 (Întreg, fără semn, șaisprezece biți (quint16))

 • 3 — Int32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (qint32))

 • 4 — UInt32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (quint32))

 • 5 — Float32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (float))

 • 6 — Float64 (Șaizeci și patru de biți în virgulă mobilă (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Eight bit signed integer (qint8))

Opțiunile disponibile depind de versiunea GDAL construită cu ajutorul QGIS (consultați meniul Help ► About)

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Reclassified raster

OUTPUT

[raster]

Output raster layer with reclassified band values

Cod Python

ID Algorithm: nativ:reclassifybytable

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.27. Rescale raster

Rescales raster layer to a new value range, while preserving the shape (distribution) of the raster’s histogram (pixel values). Input values are mapped using a linear interpolation from the source raster’s minimum and maximum pixel values to the destination minimum and miximum pixel range.

By default the algorithm preserves the original NoData value, but there is an option to override it.

../../../../_images/rescale_raster.png

Fig. 28.27 Rescaling values of a raster layer from [0 - 50] to [100 - 1000]

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input Raster

INPUT

[raster]

Raster layer to use for rescaling

Numărul benzii

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului de intrare

If the raster is multiband, choose a band.

New minimum value

MINIMUM

[număr]

Default value: 0.0

Minimum pixel value to use in the rescaled layer

New maximum value

MAXIMUM

[număr]

Default value: 255.0

Maximum pixel value to use in the rescaled layer

New NoData value

Opţional

NODATA

[număr]

Default value: Not set

Value to assign to the NoData pixels. If unset, original NoData values are preserved.

Rescaled

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specificare strat raster de ieșire. Unul dintre:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Rescaled

OUTPUT

[raster]

Output raster layer with rescaled band values

Cod Python

ID Algorithm: nativ:rescaleraster

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.28. Round raster

Rounds the cell values of a raster dataset according to the specified number of decimals.

Alternatively, a negative number of decimal places may be used to round values to powers of a base n. For example, with a Base value n of 10 and Decimal places of -1, the algorithm rounds cell values to multiples of 10, -2 rounds to multiples of 100, and so on. Arbitrary base values may be chosen, the algorithm applies the same multiplicative principle. Rounding cell values to multiples of a base n may be used to generalize raster layers.

The algorithm preserves the data type of the input raster. Therefore byte/integer rasters can only be rounded to multiples of a base n, otherwise a warning is raised and the raster gets copied as byte/integer raster.

../../../../_images/round_raster.png

Fig. 28.28 Rounding values of a raster

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input raster

INPUT

[raster]

The raster to process.

Numărul benzii

BAND

[număr]

Implicit: 1

The band of the raster

Rounding direction

ROUNDING_DIRECTION

[list]

Implicit: 1

How to choose the target rounded value. Options are:

 • 0 — Rotunjire în sus

 • 1 — Rotunjire la valoarea cea mai apropiată

 • 2 — Rotunjire în jos

Number of decimals places

DECIMAL_PLACES

[număr]

Implicit: 2

Number of decimals places to round to. Use negative values to round cell values to a multiple of a base n

Raster de ieșire

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Base n for rounding to multiples of n

BASE_N

[număr]

Implicit: 10

When the DECIMAL_PLACES parameter is negative, raster values are rounded to multiples of the base n value

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Raster de ieșire

OUTPUT

[raster]

The output raster layer with values rounded for the selected band.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:roundrastervalues

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.29. Sample raster values

Extracts raster values at the point locations. If the raster layer is multiband, each band is sampled.

The attribute table of the resulting layer will have as many new columns as the raster layer band count.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de Intrare

INPUT

[vector: punct]

Point vector layer to use for sampling

Raster Layer

RASTERCOPY

[raster]

Raster layer to sample at the given point locations.

Output column prefix

COLUMN_PREFIX

[string]

Implicit: «SAMPLE_»

Prefix for the names of the added columns.

Sampled

Opţional

OUTPUT

[vector: punct]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output layer containing the sampled values. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Sampled

OUTPUT

[vector: punct]

The output layer containing the sampled values.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:rastersampling

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.30. Zonal histogram

Appends fields representing counts of each unique value from a raster layer contained within polygon features.

The output layer attribute table will have as many fields as the unique values of the raster layer that intersects the polygon(s).

../../../../_images/raster_histogram.png

Fig. 28.29 Raster layer histogram example

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat raster

INPUT_RASTER

[raster]

Input raster layer.

Numărul benzii

RASTER_BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului de intrare

If the raster is multiband, choose a band.

Vector layer containing zones

INPUT_VECTOR

[vector: poligon]

Vector polygon layer that defines the zones.

Output column prefix

COLUMN_PREFIX

Opţional

[string]

Implicit: «HISTO_»

Prefix for the output columns names.

Output zones

OUTPUT

[vector: poligon]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output vector polygon layer. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Output zones

OUTPUT

[vector: poligon]

The output vector polygon layer.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:zonalhistogram

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.1.15.31. Zonal statistics

Calculates statistics of a raster layer for each feature of an overlapping polygon vector layer.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[vector: poligon]

Vector polygon layer that contains the zones.

Strat raster

INPUT_RASTER

[raster]

Input raster layer.

Raster band

RASTER_BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului de intrare

If the raster is multiband, choose a band for the statistics.

Output column prefix

COLUMN_PREFIX

[string]

Implicit: «_»

Prefix for the output columns names.

Statistics to calculate

STATISTICS

[enumeration] [list]

Implicit: [0,1,2]

List of statistical operator for the output. Options:

 • 0 — Total

 • 1 — Sumă

 • 2 — Medie

 • 3 — Median

 • 4 — Dev. st.

 • 5 — Minimum

 • 6 — Maximum

 • 7 — Interval

 • 8 — Minoritate

 • 9 — Majoritate

 • 10 — Varietate

 • 11 — Varianță

Zonal Statistics

OUTPUT

[vector: poligon]

Implicit: [Creare Strat temporar]

Specify the output vector polygon layer. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Salvare în Fișier…

 • Salvare în Geopackage…

 • Salvare în Tabela Bazei de Date…

 • Adăugare în Stratul…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Zonal Statistics

OUTPUT

[vector: poligon]

The zone vector layer with added statistics.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:zonalstatisticsfb

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.