21.2.6. Het item Schaalbalk

Schaalbalken verschaffen een visuele indicatie van de grootte van objecten, en afstand tussen objecten, op het kaartitem. Een item Schaalbalk vereist een kaartitem. Gebruik het gereedschap scaleBar Schaalbalk toevoegen, gevolgd door instructies voor het maken van items, om een nieuw item Schaalbalk toe te voegen en het later op dezelfde manier te bewerken als is besproken in Werken met items voor lay-out.

Standaard geeft een nieuw item Schaalbalk de schaal weer van het kaartitem waar het op getekend is. Als er geen kaartitem onder ligt, wordt de verwijzingskaart gebruikt. U kunt die aanpassen in het paneel Item-eigenschappen. Anders dan de algemene eigenschappen voor items, heeft deze mogelijkheid de volgende functionaliteiten (zie Fig. 21.33):

../../../../_images/scalebar_properties.png

Fig. 21.33 Paneel Schaalbalk Item-eigenschappen

21.2.6.1. Algemene eigenschappen

De groep Algemene eigenschappen van het paneel Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie Fig. 21.34):

../../../../_images/scalebar_mainproperties.png

Fig. 21.34 Schaalbalk groep Algemene eigenschappen

 1. Kies als eerste de kaart waar de schaalbalk aan verbonden zal worden

 2. Kies dan de stijl van de schaalbalk. Beschikbare stijlen zijn:

  • Stijlen Enkele rechthoek en Dubbele rechthoek, die een of twee lijnen met wisselende kleurvakken bevatten;

  • Midden, Boven of Onder schaalstreepjes;

  • Staplijn stijl die een weergave als een staplijn tekent voor de schaalbalk

  • Holle stijl die een enkel vak tekent met verschillende kleuren voor de segmenten, met horizontale lijnen door verschillende segmenten

  • Numeriek, waar de verhoudingen van de schaal worden afgedrukt (bijv. 1:50000).

 3. Stel eigenschappen in zoals toepasselijk is

21.2.6.2. Eenheden

De groep Eenheden van het paneel Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de functionaliteiten om de eenheden voor weergave in te stellen en enige opmaak voor tekst (zie Fig. 21.35):

../../../../_images/scalebar_units.png

Fig. 21.35 Schaalbalk groep Eenheden

 • Selecteer de eenheden die u wilt gebruiken voor Schaalbalk eenheden. Er zijn veel mogelijke keuzen: Kaarteenheden (de standaard), Meters, Voet, Mijlen of Zeemijlen… en enkele afgeleiden. Converteren van eenheden wordt automatisch afgehandeld.

 • De Vermenigvuldigingsfactor eenheid label specificeert hoeveel eenheden van de schaalbalk per gelabelde eenheid. Bijv. als uw eenheden voor de schaalbalk zijn ingesteld op “meters”, zal een vermenigvuldigingsfactor van 1000 resulteren in labels voor de schaalbalk in “kilometers”.

 • Het veld Label voor eenheden definieert de tekst die wordt gebruikt voor labels van de eenheden van de schaalbalk, bijv m of km. Dit zou moeten overeenkomen om de vermenigvuldigingsfactor van hierboven te reflecteren.

 • Druk op Aanpassen naast Getalindeling om beheer te verkrijgen over alle eigenschappen voor opmaak van de getallen in de schaalbalk, inclusief scheidingstekens duizendtallen, decimale plaatsen, wetenschappelijke notatie, etc. (zie Opgemaakte getallen voor meer details). Zeer nuttig in het geval van het maken van kaarten voor publiek buiten de huidige locale van QGIS, of wanneer u de stijl zou willen laten variëren van de locale standaarden (bijv. scheidingstekens duizendtallen toevoegen als de standaard voor de locale is om ze te verbergen).

21.2.6.3. Segmenten

De groep Segmenten van het paneel Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de functionaliteiten om het aantal en de grootte van segmenten en subverdelingen te configureren (zie Fig. 21.36):

../../../../_images/scalebar_segments.png

Fig. 21.36 Schaalbalk groep Segmenten

 • U kunt het aantal Segmenten definiëren dat zal worden getekend aan de linker- en rechterkant van de 0 van de schaalbalk.

  • aantal subverdelingen van een uniek segment aan de Linker kant

  • aantal segmenten aan de Rechter kant

 • U kunt de breedte van een segment instellen of een bereik voor de totale lengte van de schaalbalk:

  • Stel in hoe lang een segment moet zijn, in eenheden van uw schaalbalk (Vaste breedte)

  • Of de grootte in de schaalbalk beperken in mm met de optie Breedte segment passend maken. In het laatste geval wordt de schaalbalk, elke keer als de kaart wordt gewijzigd, aangepast in grootte (en wordt het label bijgewerkt) om te passen binnen het ingestelde bereik.

 • Hoogte wordt gebruikt om de hoogte van de balk te definiëren.

 • Subverdeling rechter segmenten wordt gebruikt om het aantal gedeelten te definiëren die segmenten aan de rechterkant mogen hebben (voor de stijlen van de schaalbalk Schaalstreepjes onder, Schaalstreepjes midden en Schaalstreepjes boven) .

 • Subverdelingen hoogte wordt gebruikt om de hoogte van het segment subverdeling te definiëren.

21.2.6.4. Tonen

De groep Tonen van het paneel Item-eigenschappen verschaft de volgende functionaliteiten:

../../../../_images/scalebar_display.png

Fig. 21.37 Schaalbalk groep Tonen

U kunt definiëren hoe de schaalbalk zal worden weergegeven in zijn frame.

 • Marges vak : ruimte tussen de tekst en de randen van het frame

 • Labelmarge : afstand tussen tekst en de getekende schaalbalk

 • Label verticale plaatsing: het kan staan boven of onder het segment van de schaalkbalk

 • Label horizontale plaatsing: wat zou worden gecentreerd aan de rand of het midden van het segment Schaalbalk

 • Primaire vulling en Secundaire vulling voor het tekenen van de schaalbalk gebruiken eigenschappen voor symbolen voor vulling (kleur, doorzichtbaarheid, patronen, effecten…) — voor de stijlen Enkele rechthoek, Dubbele rechthoek en Hol

 • Lijnstijl voor het tekenen van de schaalbalk gebruikt eigenschappen voor lijnsymbolen (kleur, dikte, koppeling, eindstijl, patronen, effecten…) — voor alle stijlen, behalve de stijl Numeriek

 • Verdelingsstijl en Subverdelingsstijl respectievelijk voor segmenten voor verdeling en subverdeling in de stijlen Schaalstreepjes boven, Schaalstreepjes midden en Schaalstreepjes onder voor de schaalbalk gebruiken eigenschappen voor lijnsymbolen (kleur, dikte, koppeling, eindstijl, patronen, effecten…)

 • Uitlijning plaatst tekst links, midden of rechts van het frame (alleen voor de stijl Numeriek van de schaalbalk)

 • Lettertype om de eigenschappen (grootte, lettertype, kleur, letterafstand, schaduw, achtergrond…) van het label voor de schaalbalk in te stellen.

Omdat de meeste van de eigenschappen voor weergave van de schaalbalk afhankelijk zijn van symbolen waarvan de eigenschappen data-bepaald kunnen worden, is het mogelijk data-bepaalde schaalbalken te renderen.

Voorbeeld: De volgende code, toegepast op de eigenschap Vet van de labels voor de schaalbalk, zal getallen vet weergeven wanneer zij een veelvoud van 500 zijn:

-- returns True (or 1) if the value displayed on the bar
-- is a multiple of 500

@scale_value % 500 = 0