Het item Schaalbalk

Schaalbalken verschaffen een visuele indicatie van de grootte van objecten, en afstand tussen objecten, op het kaartitem. Een item Schaalbalk vereist een kaartitem. Gebruik het gereedschap scaleBar Add Schaalbalk toevoegen gevolgd door items creation instructions om een nieuw item Schaalbalk toe te voegen en het later op dezelfde manier te bewerken als is besproken in Werken met items voor lay-out.

Standaard geeft een nieuw item Schaalbalk de schaal van het meest recent toegevoegde kaartitem weer. U kunt het aanpassen met zijn paneel Item-eigenschappen. Naast de items common properties, heeft dit object de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_scalebar):

../../../../_images/scalebar_properties.png

Paneel Schaalbalk Item-eigenschappen

Algemene eigenschappen

De groep Algemene eigenschappen van het paneel Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_scalebar_ppt):

../../../../_images/scalebar_mainproperties.png

Schaalbalk groep Algemene eigenschappen

 • Kies eerst de kaart waar de schaalbalk aan moet worden toegevoegd.

 • Kies dan de stijl van de schaalbalk. Zes stijlen zijn beschikbaar:

  • Stijlen Enkele rechthoek en Dubbele rechthoek, die een of twee lijnen met wisselende kleurvakken bevatten;

  • Midden, Boven of Onder schaalstreepjes;

  • Numeriek, waar de ratio van de schaal wordt afgedrukt (bijv., 1:50000).

Eenheden en Segmenten

De groepen Eenheden en Segmenten van het paneel Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaffen de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_scalebar_units):

../../../../_images/scalebar_units.png

Schaalbalk groepen Eenheden en Segmenten

In deze twee groepen kunt u instellen hoe de schaalbalk zal worden weergegeven.

 • Selecteer de eenheden die u wilt gebruiken voor Schaalbalk eenheden. Er zijn veel mogelijke keuzen: Kaarteenheden (de standaard), Meters, Voet, Mijlen or Zeemijlen… die conversies van eenheden zouden kunnen forceren.

 • De Vermenigvuldigingsfactor eenheid label specificeert hoeveel eenheden van de schaalbalk per gelabelde eenheid. Bijv. als uw eenheden voor de schaalbalk zijn ingesteld op “meters”, zal een vermenigvuldigingsfactor van 1000 resulteren in labels voor de schaalbalk in “kilometers”.

 • Het veld Label voor eenheden definieert de tekst die wordt gebruikt voor labels van de eenheden van de schaalbalk, bijv m of km. Dit zou moeten overeenkomen om de vermenigvuldigingsfactor van hierboven te reflecteren.

 • U kunt definiëren hoeveel Segmenten zullen worden getekend aan de linker- en rechterkant van de schaalbalk.

 • U kunt instellen hoe lang elk segment zal zijn (Vaste grootte), of de grootte in de schaalbalk beperken in mm met de optie Breed segment passend maken. In het laatste geval wordt de schaalbalk, elke keer als de kaart wordt gewijzigd, aangepast in grootte (en wordt het label bijgewerkt) om te passen binnen het ingestelde bereik.

 • Hoogte wordt gebruikt om de hoogte van de balk te definiéren.

Tonen

De groep Tonen van het paneel Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_scalebar_display):

../../../../_images/scalebar_display.png

Schaalbalk groep Tonen

U kunt definiëren hoe de schaalbalk zal worden weergegeven in zijn frame.

 • Marges vak : ruimte tussen de tekst en de randen van het frame

 • Label marges : ruimte tussen de tekst en de tekening van de schaalbalk

 • Lijndikte : dikte van de lijn van de tekening van de schaalbalk

 • Verbindingsstijl : Hoeken van de schaalbalk in de stijlen Hoekig, Puntig of Rond (alleen beschikbaar voor stijlen Enkele rechthoek en Dubbele rechthoek van de schaalbalk)

 • Stijl eindkap : Einde van alle lijnen in de stijlen Rechthoekig, Rond of Plat (alleen beschikbaar voor de stijlen Schaal;streepjes boven, onder en midden van de schaalbalk)

 • Uitlijning : Plaatst de tekst links, in het centrum of rechts in het frame (werkt alleen voor de stijl Numeriek van de schaalbalk)

Lettertypes en kleur

De groep Lettertypen en kleur van het paneel Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_scalebar_fonts):

../../../../_images/scalebar_fonts.png

Schaalbalk groep Lettertypen en kleur

U kunt de lettertypen en colors definiëren die moeten worden gebruikt op de schaalbalk.

 • Gebruik de knop Lettertype om het lettertype van de schaalbalk in te stellen

 • Lettertype kleur: stelt de kleur van het lettertype in

 • Vulkleur: stelt de eerste vulkleur in

 • Secundaire vulkleur: stelt de tweede vulkleur in

 • Vulkleur: stelt de kleur van de lijnen van de Schaalbalk in

Vulkleuren worden alleen gebruikt voor de stijlen Enkele rechthoek en Dubbele rechthoek.