Het item Afbeelding

Het item Afbeelding is een gereedschap dat helpt bij het decoreren van uw kaart met afbeeldingen, logo’s, …. Het verschaft ook de ingebouwde Noordpijlen. U kunt een afbeelding toevoegen met het gereedschap |label| Afbeelding toevoegen door items creation instructions te volgen en het op dezelfde manier te bewerken als is besproken in Werken met items voor lay-out.

Standaard is het item Afbeelding een blanco frame dat u kunt aanpassen met behulp van zijn paneel Item-eigenschappen. Naast de items common properties, heeft dit object de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_image):

../../../../_images/image_mainproperties.png

Afbeelding paneel Item-eigenschappen

U dient eerst de afbeelding te selecteren die u wilt weergeven. Er zijn verschillende manieren om de Bron afbeelding in te stellen.

 1. Gebruik, in de groep Algemene eigenschappen, de knop Bladeren van Bron afbeelding om een bestand op uw computer te selecteren. De browser zal beginnen in de SVG-bibliotheken die worden verschaft met QGIS. Naast SVG kunt u ook andere indelingen voor afbeeldingen kiezen, zoals .png of .jpg.

 2. U kunt de bron direct invoeren in het tekstveld Bron afbeelding. U kunt zelfs een URL-adres op afstand voor een afbeelding invoeren.

 3. Vanuit het gebied Mappen doorzoeken kunt u ook een afbeelding selecteren uit de geladen voorbeelden om de bronafbeelding in te stellen. Deze afbeeldingen zijn standaard meegeleverd in mappen die zijn ingesteld in Extra ‣ Opties ‣ Systeem ‣ SVG-paden.

 4. Gebruik de knop dataDefined| Data-gedefinieerde ‘override’ om de bron voor de afbeelding in te stellen vanuit een attribuut van een object of met behulp van een reguliere expressie.

Notitie

In de groep Mappen doorzoeken kunt u de knoppen Toevoegen en Verwijderen in de groep gebruiken om de lijst met mappen waar de afbeeldingen van moeten worden opgehaald en als voorbeeld weergegeven aan te passen.

Met de optie Modus Formaat aanpassen kunt u instellen hoe de afbeelding wordt weergegeven wanneer het frame wordt gewijzigd:

 • In-/Uitzoomen: vergroot/verkleint de afbeelding ten opzichte van het frame met behoud van de verhoudingen in de afbeelding;

 • Stretch: strekt de afbeelding om die te laten passen in het frame, negeert de verhoudingen;

 • Clip: gebruik deze modus alleen voor rasterafbeeldingen, het stelt de grootte van de afbeelding in op de originele grootte van de afbeelding zonder op schaal te brengen en het frame wordt gebruikt om de afbeelding af te knippen, zodat alleen het gedeelte van de afbeelding binnen het frame zichtbaar is;

 • Inzoomen en kaartformaat aanpassen: vergroot de afbeelding zodat die in het frame past, wijzigt dan de grootte van het frame zodat de resulterende afbeelding er in past;

 • Kaartgrootte aanpassen naar afbeelding: stelt de grootte van het frame in om overeen te komen met de originele grootte van de afbeelding zonder die op schaal te brengen.

Afhankelijk van de geselecteerde Modus Formaat wijzigen zijn de opties Plaatsing en Afbeelding draaien uitgeschakeld of niet. Met Plaatsing kunt u de positie van de afbeelding binnen zijn frame selecteren.

De door QGIS standaard meegeleverde .SVG-bestanden zijn aan te passen, wat betekent dat u eenvoudig andere Vulkleur, Lijnkleur (inclusief doorzicht) en Lijndikte kunt toepassen in plaats van het origineel, met behulp van hun overeenkomende object in in de groep SVG-parameters. Deze eigenschappen kunnen ook worden data-defined.

Wanneer u een .SVG-bestand toevoegt dat deze eigenschappen niet inschakelt, dient u misschien de volgende tags toe te voegen aan het bestand om ondersteuning toe te voegen voor bijv transparantie:

 • fill-opacity="param(fill-opacity)"

 • stroke-opacity="param(outline-opacity)"

U kunt deze blogpost lezen om een voorbeeld te bekijken.

Afbeeldingen kunnen worden gedraaid met het veld Rotatie afbeelding. Activeren van het keuzevak checkbox Met kaart synchroniseren synchroniseert de rotatie van de afbeelding met de toepasselijke rotatie in het geselecteerde kaart; dit is een handige mogelijkheid voor Noordpijlen die u kunt uitlijnen met:

 • Raster Noord: richting van een rasterlijn die parallel ligt aan de centrale meridiaan op het nationale/lokale raster;

 • of Ware Noorden: richting van een meridiaan van longitude die samenkomt op de Noordpool.

U kunt ook een afwijking Verspringing toepassen op het draaien van de afbeelding.

Notitie

Veel van de Noordpijlen hebben geen ‘N’ toegevoegd in de Noordpijl, dit is gedaan voor talen die niet de ‘N’ voor Noord gebruiken, zodat zij een andere letter kunnen gebruiken.

../../../../_images/north_arrows.png

Beschikbare Noordpijlen in de meegeleverde bibliotheek voor SVG