Het item Legenda

Het item Legenda is een vak of tabel dat de op de kaart gebruikte symbolen uitlegt. Een item Legenda is dan gebonden aan een kaartitem. U kunt een label toevoegen met het gereedschap addLegend Legenda toevoegen door items creation instructions te volgen en het op dezelfde manier te bewerken als is besproken in Werken met items voor lay-out.

Standaard geeft het item Legenda alle beschikbare lagen weer en kan worden verfijnd met zijn paneel Item-eigenschappen. Naast de items common properties, heeft dit object de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_legend):

../../../../_images/legend_properties.png

Paneel Legenda Item-eigenschappen

Algemene eigenschappen

De groep Algemene eigenschappen van het paneel Item-eigenschappen van de legenda verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_legend_ppt):

../../../../_images/legend_mainproperties.png

Legenda groep Algemene eigenschappen

In Algemene eigenschappen kunt u:

 • wijzig de titel van de legenda. Het kan dynamisch worden gemaakt met behulp van de instelling data-defined override, bijvoorbeeld handig bij het genereren van atlassen;

 • de Uitlijning titel instellen op Links, Centreren of Rechts;

 • kiezen naar welk item Kaart de huidige legenda zal verwijzen;

 • laat de tekst van de legenda doorlopen na een opgegeven teken: elke keer als het teken verschijnt wordt het vervangen door een regeleinde;

 • gebruik checkbox Aanpassen aan inhoud om te beheren of een legenda al dan niet automatisch moet worden aangepast om de inhoud er in te laten passen. Indien niet geselecteerd dan zal de legenda zich nooit aanpassen en in plaats daarvan blijven op die grootte die de gebruiker heeft ingesteld. Elke inhoud die niet past binnen die grootte wordt afgebroken.

Items voor legenda

De groep items voor Legenda van het paneel Item-eigenschappen verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_legend_items):

../../../../_images/legend_items.png

Legenda groep Items voor Legenda

 • De legenda zal automatisch worden bijgewerkt als checkbox Automatisch bijwerken is geselecteerd. Wanneer Automatisch bijwerken niet is geselecteerd zal dit u meer controle over de items van de legenda geven. De pictogrammen onder de lijst met items van de legenda zullen worden geactiveerd.

 • Het vensters met items van de legenda vermeld alle items van de legenda en stelt u in staat de volgorde van de items te wijzigen, lagen te groeperen, items in de lijst te verwijderen en opnieuw op te nemen, laagnamen te bewerken en een filter toe te voegen.

  • De volgorde van de items kan worden gewijzigd met de knoppen arrowUp en arrowDown of met de functionaliteit ‘slepen en neerzetten’. De volgorde kan niet worden gewijzigd voor afbeeldingen van een WMS-legenda.

  • Gebruik de knop addGroup om een groep voor de legenda toe te voegen.

  • Gebruik de knop signPlus om nieuwe lagen toe te voegen en de knop signMinus om groepen, lagen of klassen voor symbolen te verwijderen.

  • De knop projectProperties wordt gebruikt om de laag- , groepsnaam of titel te bewerken. U dient eerst het item van de legenda te selecteren. Dubbelklikken op het item opent het tekstvak om het te hernoemen.

  • De knop sum voegt een telling van de objecten voor elke klasse van de vectorlaag toe.

  • Met de knop filterMap Legenda op kaartinhoud filteren zullen alleen de op de kaart zichtbare items van de legenda worden vermeld in de legenda. Dit gereedschap blijft beschikbaar als checkbox Automatisch bijwerken actief is.

  • expressionFilter Legenda op expressie filteren helpt u filteren welke items van de legenda zullen worden weergegeven, d.i. met behulp van een laag die verschillende items voor de legenda (bijv. uit een op regel gebaseerde of gecategoriseerde symbologie) heeft, kunt u een Booleaanse expressie specificeren om ze uit de boom van de legenda te verwijderen, stijlen die geen object hebben dat voldoet aan de voorwaarde. Onthoud dat niettegenstaande dat de objecten wel worden behouden en worden weergegeven in het kaartitem van Afdruklay-out.

  Hoewel het standaard gedrag van de items van de legenda is om de boom van het paneel Lagen na te doen, weergeven van dezelfde groepen, lagen en klassen symbologie, biedt een klik met rechts op een item u opties om de naam van een laag te verbergen of het te verhogen tot een groep of subgroep. In het geval dat u enige wijzigingen aan de laag heeft gemaakt, kunt u die terugdraaien door te kiezen voor Terugzetten naar standaard in het contextmenu.

  Na het wijzigen van de symbologie in het hoofdvenster van QGIS kunt u klikken op Alles bijwerken om de wijzigingen toe te passen in het element Legenda van de afdruklay-out.

 • Bij het genereren van een atlas met polygoonobjecten kunt u items voor de legenda die buiten het huidige atlasobject liggen uitfilteren. Selecteer, om dat te doen, de optie checkbox Alleen items tonen die binnen het huidige atlasobject liggen.

Lettertypen, Kolommen, Symbool

De groepen Lettertypes, Kolommen en Symbool van het paneel Item-eigenschappen van de legenda verschaffen de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_legend_fonts):

../../../../_images/legend_fonts.png

Legenda groep Lettertypen, Kolommen en Symbool

 • U kunt het lettertype wijzigen van de titel van de legenda, groepen, subgroepen en de items (laag) in de items van de legenda met behulp van het widget Lettertype selecteren.

 • U voorziet de labels van een Kleur met behulp van het widget color selector. De geselecteerde kleur zal van toepassing zijn op alle items voor lettertypen in de legenda;

 • Items voor de legenda kunnen in verscheidene kolommen worden geschikt. Stel het aantal kolommen in in het veld Aantal selectNumber. Deze waarde kan dynamisch worden gemaakt, bijv. volgen van objecten van Atlas, inhoud van de legenda, de grootte van het frame…

  • checkbox Gelijke kolombreedtes stelt in hoe kolommen van legenda’s zouden moeten worden aangepast.

  • De optie checkbox Kaartlagen splitsen stelt u in staat een legenda voor een gecategoriseerde of een graduele laag op te delen in kolommen.

 • U kunt ook de breedte en hoogte van het symbool van de legenda wijzigen, een kleur instellen en een dikte in het geval van een symbool voor een rasterlaag.

WMS LegendGraphic en Tussenruimte

De groepen WMS LegendGraphic en Tussenruimte van het paneel Item-eigenschappen van de legenda verschaffen de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_legend_wms):

../../../../_images/legend_wms.png

Legenda groepen WMS LegendGraphic en Tussenruimte

Wanneer u een WMS-laag heeft toegevoegd en u voegt een item Legenda voor de Afdruklay-out toe, zal een verzoek worden verzonden aan de server van WMS om een legenda voor WMS te verschaffen, Deze legenda zal alleen worden weergegeven als de server van WMS de mogelijkheid GetLegendGraphic bezit. De inhoud van de legenda voor WMS zal worden verschaft als een rasterafbeelding.

WMS LegendGraphic wordt gebruikt om in staat te zijn de Legenda breedte en de Legenda hoogte van de rasterafbeelding van de WMS-legenda aan te passen.

Spacing rondom titel, groep, subgroep, symbool, label van pictogram, ruimte voor legenda of kolomruimte kunnen in dit dialoogvenster worden aangepast.