Een rapport maken

Wat is?

Dit gedeelte zal u helpen een automatisch rapport in te stellen in QGIS. Per definitie is een GIS-rapport een document dat informatie bevat die is georganiseerd op een vertellende, grafische, kaartachtige, of tabulaire vorm, voorbereid op een ad hoc, periodieke, terugkerende, regelmatige, of als vereiste basis. Rapporten kunnen verwijzen naar specifieke perioden, gebeurtenissen, incidenten, of onderwerpen, locaties, en kunnen wordne gecommuniceerd of gepresenteerd in verbale of geschreven vorm. De rapporten in QGIS zullen de gebruikers in staat stellen hun projecten voor GIS uit te voeren op een eenvoudige, snelle en gestructureerde manier.

Beginnen

Menu Rapport is een uitbreiding van Lay-out. Deze functionaliteit is te vinden in Project ‣ Nieuw rapport of in Project ‣ Layout beheren.

In het dialoogvenster Lay-out beheren kan het rapport wordne gemaakt met Nieuw uit sjabloon en selecteer de keuze-optie Leeg rapport en drukken op de knop Maken….

Voor dit voorbeeld gebruiken we enkele administratieve grenzen, bevolkte plaatsen, havens en vliegvelden uit de gegevensset van Natural Earth.

../../../_images/project-1.png

Met behulp van de opdracht Project ‣ Nieuw rapport maken we dan een nieuw blanco rapport. Initieel is er niet veel om naar te kijken – het dialoogvenster dat wordt weergegeven ziet er bijna net zo uit als de ontwerper voor afdruklay-outs, met uitzondering van het nieuwe paneel Rapport beheren, weergegeven aan de linkerkant:

../../../_images/report-2.png

Werkruimte lay-out Rapport

rapporten van QGIS kunne bestaan uit meerdere, geneste gedeelten. In ons nieuwe blanco rapport hebben we initieel alleen het hoofdgedeelte van het rapport. De enige aanwezige opties voor dit gedeelte van het rapport zijn Kop rapport opnemen of Voettekst rapport opnemen. Als we deze opties inschakelen, zal de kop worden opgenomen als de allereerste pagina (of pagina’s… — individuele gedeelten van rapporten kunnen uit meerdere pagina’s bestaan indien gewenst) in het rapport, en de voettekst zou de laatste pagina zijn. Laten we doorgaan en de kop inschakelen, en druk dan op de knop Bewerken ernaast:

../../../_images/report_header.png

Als resultaat gebeuren er een aantal dingen. Ten eerste wordt nu een potlood voor bewerken weergegeven naast het gedeelte Rapport in Rapport beheren, wat aangeeft dat dat gedeelte van het rapport momenteel wordt bewerkt in de ontwerper. We zien ook dat een nieuwe blanco pagina wordt weergegeven in de ontwerper zelf, met de kleine titel Kop rapport. In rapporten van QGIS is elk component van het rapport opgemaakt uit individuele lay-outs. Zij kunnen worden gemaakt en aangepast met exact dezelfde gereedschappen als die welke beschikbaar zijn voor standaard afdruklay-outs – dus u kunt elke gewenste combinatie van labels, afbeeldingen, kaarten, tabellen, etc. gebruiken. Laten we enkele items toevoegen aan dekop van ons rapport om het te demonstreren:

../../../_images/header.png

We zullen ook een eenvoudige voettekst voor het rapport maken, door de optie Voettekst rapport opnemen en te drukken op Bewerken.

../../../_images/footer.png

Laten we, voordat we verder gaan, dit rapport exporteren en zien wat we krijgen. Exporteren wordt gedaan vanuit het menu rapport – in dit geval selecteren we Rapport als PDF exporteren om het gehele rapport e renderen als een PDF-bestand. Hier is het niet zo indrukwekkende resultaat – een PDF met twee pagina’s, bestaande uit onze kop en voettekst:

../../../_images/headerfooter.png

Laten we de dingen eens wat interessanter maken. Door te drukken op de knop signPlus Statisch lay-out gedeelte in Rapport beheren, krijgen we de keuze om nieuwe gedeelten toe te voegen aan ons rapport.

../../../_images/add_section.png

Er zijn twee opties: Statisch lay-out gedeelte en a Gedeelte Veld groeperen. Het Statisch lay-out gedeelte is één enkel, statisch blok lay-out. Dit kan worden gebruikt om statische lay-outs in te bedden in het midden van een rapport. Als alternatief, een Gedeelte Veld groeperen herhaalt zijn blok lay-out voor elk object in een laag. De objecten worden gesorteerd op het geselecteerde object voor groeperen (met een optie voor oplopend/aflopend sorteren). Als een Gedeelte Veld groeperen kind-gedeelten heeft (bijv. een ander Gedeelte Veld groeperen met een ander veld, dan zullen alleen objecten met een unieke waarde voor het groepsobject worden doorlopen. Dit maakt geneste rapporten met verschillende informatie mogelijk.

Voor nu zullen we een Gedeelte Veld groeperen toevoegen aan ons rapport. Op zijn meest basale niveau kunt u aan een Gedeelte Veld groeperen denken als het equivalent van een print atlas. U selecteert een laag om doorheen te lopen en het rapport zal een gedeelte invoegen voor elk gevonden object. Selecteren van het nieuwe gedeelte :Gedeelte Veld groeperen onthult een aantal nieuwe gerelateerde instellingen:

../../../_images/field_group.png

In dit geval hebben we ons Gedeelte Veld groeperen zo ingesteld dat we over alle staten in de laag Admin Level 1 lopen, gebruik makend van de waarden uit het veld adm1name. Dezelfde opties voor kop en voettekst zijn aanwezig, samen met een nieuwe optie om een bloktekst voor dit gedeelte op te nemen. We zullen dat doen en de bloktekst bewerken:

../../../_images/edit_group_body.png

We hebben deze bloktekst ingesteld met een item Kaart (ingesteld om het huidige object van het rapport te volgen – net zoals een item kaart in een Atlas het huidige object in Atlas kan volgen), en een label dat de naam van de staat aangeeft. Als we door zouden gaan en ons rapport nu zouden exporteren, zouden we zoiets als dit krijgen:

../../../_images/report1.png

Allereerst de kop van het rapport, dan een pagina voor elke staat, en tenslotte de voettekst van het rapport. Dus min of meer een Atlas, maar met een pagina voor de kop en de voettekst. Laten we de dingen nog wat interessanter maken door een subgedeelte aan onze groep Staat toe te voegen. We doen dit door eerst de groep van het veld Staat te selecteren in Rapport beheren, en dan te drukken op de knop signPlus Gedeelte Veld groeperen en dan een nieuw Gedeelte Veld groeperen toe te voegen:

../../../_images/subsection.png

Wanneer een Gedeelte Veld groeperen door zijn objecten loopt, zal het automatisch deze objecten filteren zodat de attributen van de objecten overeenkomen met die uit zijn ouder-groepen. In dit geval loopt het subgedeelte dat we hebben toegevoegd over een laag Populated Places, inclusief een gedeelte bloktekst voor elke plaats die het tegenkomt. De magie hier is dat de laag Populated Places een attribuut, genaamd adm1name, heeft die elke plaats tagt met de staat waarin die is gelegen (als u geluk hebt zijn uw gegevens al op deze wijze gestructureerd – indien niet, voer dan het algoritme voor Processing Join Attributes by Location uit en maak uw eigen veld). Wanneer we dit rapport exporteren, zal QGIS de eerste staat uit de laag Admin Level 1 pakken en dan doorlopen over alle Populated Places met een overeenkomende waarde voor adm1name. Dit is wat we krijgen:

../../../_images/report3.png

Hier hebben we een basisbloktekst voor de groep Populated Places gemaakt, inclusief een kaart van de plaats en een tabel van enkele attributen van de plaats. Ons rapport heeft nu dus een kop voor het rapport, een pagina voor elke staat, gevolgd door een pagina voor elke bevolkte plaats in die staat, en tenslotte de voettekst voor het rapport. Als we nog een kop voor de groep Populated Places zouden opnemen, zou die worden opgenomen net voor d evermeldingen van de bevolkte plaatsen voor elke staat:

../../../_images/report4.png

Op dezelfde wijze zou een voettekst voor de groep Populated Places worden ingevoegd nadat de laatste plaats voor elke staat is opgenomen.

In aanvulling op geneste subgedeelten, kunnen subgedeelten in een rapport ook achter elkaar worden opgenomen. Als we een tweede subgedeelte toevoegen aan de groep Admin Level 1 voor Airports, dan zou ons rapport eerst ALLE bevolkte plaatsen vermelden voor elke staat, gevolgd door de vliegvelden in die staat, voordat wordt doorgegaan naar de volgende staat. In dat geval zou ons rapport als volgt zijn gestructureerd:

../../../_images/report_consec.png

Uitvoer rapport

Het sleutelpunt hier is dat onze groep Airports een subgedeelte is van de groep Admin Level 1 – niet van de groep Populated Places. Zo ziet ons rapport er nu uit:

../../../_images/report5.png

Combineren van geneste en opeenvolgende gedeelten, samen met koppen en voetteksten voor gedeelten, geeft bijzonder veel flexibiliteit. Bijvoorbeeld in het onderstaande rapport voegen we een ander groepsveld toe als kind van het hoofdrapport voor de laag :guilabel`Ports`. Nu, na het vermelden van de staten, samen met hun bevolkte plaatsen en vliegvelden, zullen we een overzichtslijst krijgen van alle havens in de regio:

../../../_images/report_flex.png

Dit geeft voor het laatste deel van de export ons rapport het volgende:

../../../_images/ports.png

Instellingen voor exporteren

Wanneer u een rapport export a reporteert, is er een selectie van instellingen voor de export die QGIS moet controleren om de meest toepasselijke uitvoer te geven. Zoals u al zou kunnen vermoeden zijn rapporten in QGIS buitengewoon krachtig en flexibel!

Notitie

Kies de opties (afdrukken, SVG, afbeelding, PDF) waarvan de labels aangeven Rapport als … exporteren, anders zou u de huidige actieve kaart exporteren wanneer u een rapport afdrukt naar de beschikbare indelingen.

../../../_images/export_options_reports.png

De huidige informatie werd aangepast vanuit het blog van North Road, Exploring Reports in QGIS 3.0 - the Ultimate Guide!