17.2.6. Het item Schaalbalk

Schaalbalken verschaffen een visuele indicatie van de grootte van objecten, en afstand tussen objecten, op het kaartitem. Een item Schaalbalk vereist een kaartitem. Gebruik het gereedschap scaleBar Schaalbalk toevoegen, gevolgd door instructies voor het maken van items, om een nieuw item Schaalbalk toe te voegen en het later op dezelfde manier te bewerken als is besproken in Werken met items voor lay-out.

Standaard geeft een nieuw item Schaalbalk de schaal weer van het kaartitem waar het op getekend is. Als er geen kaartitem onder ligt, wordt de verwijzingskaart gebruikt. U kunt die aanpassen in het paneel Item-eigenschappen. Anders dan de algemene eigenschappen voor items, heeft deze mogelijkheid de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_scalebar):

../../../../_images/scalebar_properties.png

Fig. 17.31 Paneel Schaalbalk Item-eigenschappen

17.2.6.1. Algemene eigenschappen

De groep Algemene eigenschappen van het paneel Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_scalebar_ppt):

../../../../_images/scalebar_mainproperties.png

Fig. 17.32 Schaalbalk groep Algemene eigenschappen

 1. Kies als eerste de kaart waar de schaalbalk aan verbonden zal worden

 2. Kies dan de stijl van de schaalbalk. Zes stijlen zijn beschikbaar:

  • Stijlen Enkele rechthoek en Dubbele rechthoek, die een of twee lijnen met wisselende kleurvakken bevatten;

  • Midden, Boven of Onder schaalstreepjes;

  • Numeriek, waar de verhoudingen van de schaal worden afgedrukt (bijv. 1:50000).

 3. Stel eigenschappen in zoals toepasselijk is

17.2.6.2. Eenheden en Segmenten

De groepen Eenheden en Segmenten van het paneel Itemeigenschappen van de schaalbalk (niet beschikbaar voor de stijl Numeriek) verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_scalebar_units):

../../../../_images/scalebar_units.png

Fig. 17.33 Schaalbalk groepen Eenheden en Segmenten

In deze twee groepen kunt u instellen hoe de schaalbalk zal worden weergegeven.

 • Selecteer de eenheden die u wilt gebruiken voor Schaalbalk eenheden. Er zijn veel mogelijke keuzen: Kaarteenheden (de standaard), Meters, Voet, Mijlen of Zeemijlen… die conversies van eenheden zouden kunnen forceren.

 • De Vermenigvuldigingsfactor eenheid label specificeert hoeveel eenheden van de schaalbalk per gelabelde eenheid. Bijv. als uw eenheden voor de schaalbalk zijn ingesteld op “meters”, zal een vermenigvuldigingsfactor van 1000 resulteren in labels voor de schaalbalk in “kilometers”.

 • Het veld Label voor eenheden definieert de tekst die wordt gebruikt voor labels van de eenheden van de schaalbalk, bijv m of km. Dit zou moeten overeenkomen om de vermenigvuldigingsfactor van hierboven te reflecteren.

 • U kunt definiëren hoeveel Segmenten zullen worden getekend aan de linker- en rechterkant van de schaalbalk.

 • U kunt instellen hoe lang elk segment zal zijn (Vaste grootte), of de grootte in de schaalbalk beperken in mm met de optie Breed segment passend maken. In het laatste geval wordt de schaalbalk, elke keer als de kaart wordt gewijzigd, aangepast in grootte (en wordt het label bijgewerkt) om te passen binnen het ingestelde bereik.

 • Hoogte wordt gebruikt om de hoogte van de balk te definiëren.

17.2.6.3. Tonen

De groep Tonen van het paneel Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_scalebar_display):

../../../../_images/scalebar_display.png

Fig. 17.34 Schaalbalk groep Tonen

U kunt definiëren hoe de schaalbalk zal worden weergegeven in zijn frame.

 • Marges vak : ruimte tussen de tekst en de randen van het frame

 • Labelmarge : afstand tussen tekst en de getekende schaalbalk

 • Label verticale plaatsing: het kan staan boven of onder het segment van de schaalkbalk

 • Label horizontale plaatsing: wat zou worden gecentreerd aan de rand of het midden van het segment Schaalbalk

 • Lijndikte : dikte van de lijn van de tekening van de schaalbalk

 • Verbindingsstijl : Hoeken van de schaalbalk in de stijlen Hoekig, Puntig of Rond (alleen beschikbaar voor stijlen Enkele rechthoek en Dubbele rechthoek van de schaalbalk)

 • Stijl eindkap : Einde van alle lijnen in de stijlen Rechthoekig, Rond of Plat (alleen beschikbaar voor de stijlen voor de schaalbalk streepjes boven, onder en midden van de schaalbalk)

 • Uitlijning : Plaats tekst links, midden of rechts van het frame (werkt alleen voor de stijl Numeriek van de schaalbalk)

17.2.6.4. Lettertypes en kleur

De groep Lettertypen en kleur van het paneel Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_layout_scalebar_fonts):

../../../../_images/scalebar_fonts.png

Fig. 17.35 Schaalbalk groep Lettertypen en kleur

U kunt de lettertypen en kleuren definiëren, die moeten worden gebruikt voor de schaalbalk. Die eigenschappen zijn data-bepaald te definiëren.

 • Gebruik de knop Lettertype om de eigenschappen (grootte, lettertype, kleur, letterafstand, schaduw, achtergrond…) van het label voor de schaalbalk in te stellen.

  Voorbeeld: De volgende code, toegepast op de eigenschap Vet van de labels voor de schaalbalk, zal de tekst vet weergeven wanneer zij een veelvoud van 500 zijn:

  -- returns True (or 1) if the value displayed on the bar
  -- is a multiple of 500
  
  @scale_value % 500 = 0
  
 • Vulkleur: stelt de eerste vulkleur in

 • Secundaire vulkleur: stelt de tweede vulkleur in

 • Vulkleur: stelt de kleur van de lijnen van de Schaalbalk in

Vulkleuren worden alleen gebruikt voor de stijlen Enkele rechthoek en Dubbele rechthoek.