8. Het paneel Browser

Het paneel Browser van QGIS is een fantastisch gereedschap voor het bladeren door, zoeken naar, inspecteren van, kopiëren en laden van bronnen voor QGIS. Alleen bronnen die QGIS weet af te handelen worden in de browser weergegeven.

Met het paneel Browser kunt u gegevens lokaliseren, inspecteren en toevoegen, zoals beschreven in Het paneel Browser. In aanvulling daarop ondersteunt het paneel Browser slepen en neerzetten van veel bronnen voor QGIS, zoals projectbestanden, scripts voor Python, scripts en modellen voor Processing.

Scripts voor Python, scripts en modellen voor Processing kunnen ook worden geopend voor bewerken in een externe bewerker en Grafische modellen bouwen.

U kunt lagen slepen-en-neerzetten vanuit het paneel Lagen naar het paneel Browser, bijvoorbeeld in een Geopackage of een database van PostGIS.

../../../_images/browser_panel1.png

Fig. 8.1 Het paneel Browser

Het paneel Browser (Fig. 8.1) is georganiseerd in een uit te breiden hiërarchie met enkele vaste items op het bovenste niveau, die de bronnen beheren die worden afgehandeld door de browser. Knoopitems kunnen worden uitgebreid door te klikken op browserExpand, links van de naam van het item. Een tak wordt ingeklapt door te klikken op browserCollapse. De knop collapseTree Alles inklappen laat alle items op het bovenste niveau inklappen.

Een filter (filterMap Filter browser) kan worden gebruikt om te zoeken, gebaseerd op namen van items (zowel bladitems als knoopitems in de hiërarchie). Met het keuzemenu options Opties, naast het tekstveld van het filter, kunt u

 • schakelen met Hoofdlettergevoelig zoeken

 • het Filterpatroon syntaxis instellen op één van

  • Normaal

  • Jokerteken(s)

  • Reguliere expressies

De widget Eigenschappen, dat nuttige informatie over enkele items / bronnen weergeeft, kan worden in- / uitgeschakeld met de knop metadata Widget Eigenschappen in-/uitschakelen. Indien ingeschakeld opent het aan de onderzijde van het paneel Browser, zoals weergegeven in Fig. 8.2.

../../../_images/browser_p_properties_w.png

Fig. 8.2 De widget Eigenschappen

Een tweede paneel Browser kan worden geopend door paneel Browser (2) te activeren in Beeld ▶ Panelen. Twee panelen Browser hebben kan nuttig zijn bij het kopiëren van lagen tussen bronnen die diep zijn opgeslagen in verschillende takken van de hiërarchie van de Browser.

8.1. Bronnen die kunnen worden geopend / uitgevoerd vanuit de Browser

Veel kan worden bereikt in het paneel Browser

 • Voeg vector-, raster- en lagen met mazen toe aan uw kaart door te dubbelklikken, slepen naar het kaartvenster of door te klikken op de knop addLayer Geselecteerde lagen toevoegen (na het selecteren van lagen)

 • Voer scripts voor Python uit (inclusief algoritmen voor Processing), door dubbel te klikken of te slepen naar het kaartvenster

 • Voer modellen uit door dubbel te klikken of te slepen naar het kaartvenster

 • Symbolen uitnemen… uit QGIS projectbestanden met het contextmenu

 • Items kopiëren

Bronspecifieke acties zijn voor de verschillende brongroepen gesorteerd vermeld onder de items op het bovenste niveau, hieronder vermeld.

8.2. Paneel Browser items bovenste niveau

8.2.1. Favorieten

Vaak gebruikte locaties op het bestandssysteem kunnen worden getagd als Favorieten. Die welke u hebt getagd zullen hier verschijnen.

In aanvulling op de bewerkingen die zijn beschreven onder Home, geeft het contextmenu u de mogelijkheid voor Favoriet hernoemen… en Favoriet verwijderen.

8.2.2. Favoriete plaatsen

Dit is waar u uw Favoriete plaatsen zult vinden, georganiseerd in Favoriete plaatsen Project of Favoriete plaatsen Gebruiker.

Vanuit het contextmenu voor het bovenste niveau, kunt u een Favoriete plaats maken (Nieuwe Favoriete plaats…), Favoriete plaatsen beheren tonen…, Favoriete plaatsen importeren… en Favoriete plaatsen exporteren….

Voor items Favoriete plaatsen kunt u Naar Favoriete plaats zoomen, Favoriete plaatsen bewerken… en Favoriete plaatsen verwijderen…

8.2.3. Home

Uw eigen directory / map van het bestandssysteem. Door met rechts te klikken op een item, en te kiezen voor Als Favoriet toevoegen, zal de locatie worden toegevoegd aan Favorieten. Vanuit het contextmenu kunt u ook

 • een map, een gegevensset in de indeling Geopackage of ESRI Shapefile toevoegen (Nieuw)

 • de map vebrergen (Verbergen in browser)

 • schakelen met Scan deze map snel

 • de map openen in uw bestandsbeheerder (Map openen)

 • de map openen in een venster van terminal (In Terminal openen)

 • eigenschappen inspecteren (Eigenschappen…, Mapeigenschappen…)

8.2.4. /

Uw root directory / map van het bestandssysteem.

8.2.5. Geopackage

Geopackage bestanden / databases. Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau, kunt u een bestand / database van Geopackage maken (Database maken…) of een bestaand bestand / database van Geopackage toevoegen (Nieuwe verbinding…).

Het contextmenu van elke Geopackage laat u het uit de lijst verwijderen (Verbinding verwijderen…), een nieuwe laag of tabel toevoegen aan het Geopackage (Nieuwe laag of tabel maken…), het Geopackage verwijderen (Verwijderen <name of geopackage>) en Database comprimeren (VACUUM).

Voor items laag/tabel kunt u

 • het hernoemen (Laag <layer name>hernoemen…)

 • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

 • het aan het project toevoegen Laag aan project toevoegen

 • het verwijderen Laag verwijderen

 • eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…, Bestandseigenschappen…)

8.2.6. SpatiaLite

SpatiaLite databaseverbindingen.

Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau, kunt u een bestand / database van SpatiaLite maken (Database maken…) of een bestaand bestand / database van SpatiaLite toevoegen (Nieuwe verbinding…).

Het contextmenu van elk bestand SpatiaLite laat u het verwijderen (Verwijderen).

Voor items laag/tabel kunt u

 • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

 • het aan het project toevoegen Laag aan project toevoegen

 • het verwijderen Laag verwijderen

 • eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…

8.2.7. PostGIS

PostGIS databaseverbindingen.

Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau, kunt u een nieuwe verbinding toevoegen (Nieuwe verbinding…).

Het contextmenu van elke verbinding laat u Bijwerken, het bewerken Verbinding bewerken…, het verwijderen (Verbinding verwijderen) of Schema maken….

Het contextmenu van elk schema laat u Bijwerken, Schema hernoemen… of Schema verwijderen.

Voor lagen/tabellen kunt u

 • het hernoemen (Tabel hernoemen…)

 • de inhoud ervan verwijderen (Tabel afbreken…)

 • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

 • het aan het project toevoegen (Laag aan project toevoegen)

 • het verwijderen Laag verwijderen

 • zijn eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…

8.2.8. MSSQL

Microsoft SQL Server-verbindingen.

Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau, kunt u een nieuwe verbinding toevoegen (Nieuwe verbinding…).

Het contextmenu van elke verbinding laat u Bijwerken, het bewerken Verbinding bewerken…, het verwijderen (Verbinding verwijderen) of Schema maken….

Het contextmenu van elk schema laat u Bijwerken, Schema hernoemen… of Schema verwijderen.

Voor lagen/tabellen kunt u

 • het hernoemen (Tabel hernoemen…)

 • de inhoud ervan verwijderen (Tabel afbreken…)

 • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

 • het aan het project toevoegen (Laag aan project toevoegen)

 • het verwijderen Laag verwijderen

 • zijn eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…

8.2.9. DB2

IBM DB2 databaseverbindingen.

Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau, kunt u een nieuwe verbinding toevoegen (Nieuwe verbinding…).

Het contextmenu van elke verbinding laat u Bijwerken, het bewerken Verbinding bewerken…, het verwijderen (Verbinding verwijderen) of Schema maken….

Het contextmenu van elk schema laat u Bijwerken, Schema hernoemen… of Schema verwijderen.

Voor lagen/tabellen kunt u

 • het hernoemen (Tabel hernoemen…)

 • de inhoud ervan verwijderen (Tabel afbreken…)

 • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

 • het aan het project toevoegen (Laag aan project toevoegen)

 • het verwijderen Laag verwijderen

 • zijn eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…

8.2.10. WMS/WMTS

Web Map Services (WMS) en Web Map Tile Services (WMTS)

Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau, kunt u een nieuwe verbinding toevoegen (Nieuwe verbinding…).

Het contextmenu van elke service WSM/WMTS laat u het Vernieuwen, Bewerken… of Verwijderen.

Groepen van lagen kunnen worden toegevoegd door ze in het kaartvenster te slepen.

Voor items laag van WMS/WMTS kunt u

 • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

 • het aan het project toevoegen (Laag aan project toevoegen)

 • eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…

8.2.11. Vector Tiles

Vector tegelservices

Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau kunt u een bestaande service toevoegen (Nieuwe verbinding…), en u kunt Verbindingen opslaan… of Verbindingen laden… naar / vanuit bestanden XML.

8.2.12. XYZ Tiles

XYZ tegelservices

Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau kunt u een bestaande service toevoegen (Nieuwe verbinding…), en u kunt Verbindingen opslaan… of Verbindingen laden… naar / vanuit bestanden XML.

Voor de items van XYZ tegelservice kunt u

 • het bewerken (Bewerken…)

 • het verwijderen (Verwijderen)

 • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

 • het aan het project toevoegen Laag aan project toevoegen

 • eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…

8.2.13. WCS

Web Coverage Services

Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau, kunt u een nieuwe verbinding toevoegen (Nieuwe verbinding…).

Het contextmenu van elke WCS laat u het Vernieuwen, het Bewerken… en het verwijderen (Verwijderen).

Voor items laag van WCS kunt u

 • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

 • het aan het project toevoegen (Laag aan project toevoegen)

 • eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…

8.2.14. WFS / OGC API - Features

Web Feature Services (WFS) en OGC API - Features services (aka WFS3)

Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau, kunt u een nieuwe verbinding toevoegen (Nieuwe verbinding…).

Het contextmenu van elke WFS laat u het Vernieuwen, het Bewerken… en het verwijderen (Verwijderen).

Voor items laag van WFS kunt u

 • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

 • het aan het project toevoegen (Laag aan project toevoegen)

 • eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…

8.2.15. OWS

Hier vindt u een alleen-lezen lijst van al uw Open Web Services (OWS) - WMS / WCS / WFS / …

8.2.16. ArcGIS Map Service

8.2.17. ArcGIS Features Service

8.2.18. GeoNode

Vanuit het contextmenu van het bovenste niveau, kunt u een nieuwe verbinding toevoegen (Nieuwe verbinding…).

Het contextmenu van elke service laat u het Vernieuwen, het Bewerken… en het verwijderen Verwijderen.

Voor de items van de service kunt u

 • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

 • het aan het project toevoegen (Laag aan project toevoegen)

 • eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…

8.3. Bronnen

 • Projectbestanden. Het contextmenu voor QGIS projectbestanden stelt u in staat om:

  • het te openen (Project openen)

  • symbolen uit te nemen (Symbolen uitnemen…) - opent de Stijlmanager die u in staat stelt symbolen te exporteren naar een bestand XML, symbolen toe te voegen aan de standaard stijl of als PNG of SVG te exporteren.

  • eigenschappen te inspecteren (Bestandseigenschappen…

  U kunt het projectbestand uitbreiden om de lagen ervan te zien. Het contextmenu van een laag biedt dezelfde acties als voor elders in de Browser beschreven.

 • QGIS Laagdefinitie-bestanden (QLR). De volgende acties zijn beschikbaar in het contextmenu:

  • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

  • het aan het project toevoegen (Laag aan project toevoegen)

  • eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…

 • Modellen voor Processing (.model3). De volgende acties zijn beschikbaar in het contextmenu:

  • Model uitvoeren…)

  • Model bewerken…)

 • QGIS sjablonen afdruklay-out (QPT). De volgende acties zijn beschikbaar in het contextmenu:

  • (Nieuwe lay-out uit sjabloon)

 • scripts voor Python (.py). De volgende acties zijn beschikbaar in het contextmenu:

  • Script uitvoeren…)

  • (In externe bewerker openen)

 • Herkende indelingen voor rasters. De volgende acties zijn beschikbaar in het contextmenu:

  • het verwijderen (Bestand <dataset name> verwijderen)

  • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

  • het aan het project toevoegen (Laag aan project toevoegen)

  • eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…, Bestandseigenschappen…)

 • Herkende indelingen voor vectors. De volgende acties zijn beschikbaar in het contextmenu:

  • het verwijderen (Bestand <dataset name> verwijderen)

  • het exporteren (Laag exporteren ▶ Naar bestand…)

  • het aan het project toevoegen (Laag aan project toevoegen)

  • eigenschappen inspecteren (Laageigenschappen…, Bestandseigenschappen…)