27.2.7. Vector geoprocessing

27.2.7.1. Buffer vectors

Maak buffers rondom de objecten van een vectorlaag.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Geometry column name

GEOMETRY

[string]

Standaard: ‘geometrie’

De naam van de te gebruiken geometriekolom van de invoerlaag

Bufferafstand

DISTANCE

[number]

Default: 10.0

Minimum: 0.0

Samensmelten op attribuut

Optional

FIELD

[tablefield: any]

Default: None

Te gebruiken veld voor samensmelten

Resultaten samensmelten

DISSOLVE

[boolean]

Default: False

Indien ingesteld wordt het resultaat ontbonden.

Indien er geen veld is ingesteld voor ontbinden, worden alle buffers ontbonden tot één object.

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

EXPLODE_COLLECTIONS

[boolean]

Default: False

Buffer

OUTPUT

[vector: polygon]

Default: [Save to temporary file]

Specificeer de uitvoer bufferlaag. Één van:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Additional creation options

Optional

OPTIONS

[string]

Default: ‘’ (no additional options)

Additional GDAL creation options.

Outputs

Label

Naam

Type

Beschrijving

Buffer

OUTPUT

[vector: polygon]

De uitvoer bufferlaag

Python code

ID algoritme: gdal:buffervectors

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

The algorithm id is displayed when you hover over the algorithm in the Processing Toolbox. The parameter dictionary provides the parameter NAMEs and values. See Processing algoritmes gebruiken vanaf de console for details on how to run processing algorithms from the Python console.

27.2.7.2. Vector op bereik clippen

Verkleint een OGR-ondersteund vectorbestand tot een opgegeven bereik.

This algorithm is derived from the GDAL ogr2ogr utility.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Bereik clippen

EXTENT

[extent]

Definieert het begrenzingsvak dat zou moeten worden gebruikt voor het uitvoer vectorbestand. Het moet zijn gedefinieerd in coördinaten voor het doel-CRS.

Available methods are:

 • Calculate from layer…: uses extent of a layer loaded in the current project

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Use map canvas extent

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Enter the coordinates as xmin, xmax, ymin, ymax

Clipped (extent)

OUTPUT

[same as input]

Default: [Save to temporary file]

Specificeer de uitvoerlaag (geclipt). Één van:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Additional creation options

Optional

OPTIONS

[string]

Default: ‘’ (no additional options)

Additional GDAL creation options.

Outputs

Label

Naam

Type

Beschrijving

Clipped (extent)

OUTPUT

[same as input]

De uitvoer (geclipte) laag. Standaard indeling is “ESRI Shapefile”.

Python code

ID algoritme: gdal:clipvectorbyextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

The algorithm id is displayed when you hover over the algorithm in the Processing Toolbox. The parameter dictionary provides the parameter NAMEs and values. See Processing algoritmes gebruiken vanaf de console for details on how to run processing algorithms from the Python console.

27.2.7.3. Vector op maskerlaag clippen

Verkleint een door GDAL ondersteunde vectorlaag met een polygoon maskerlaag.

This algorithm is derived from the GDAL ogr2ogr utility.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Mask layer

MASK

[vector: polygon]

Laag die moet worden gebruikt als bereik om te clippen voor de invoer vectorlaag.

Clipped (mask)

OUTPUT

[same as input]

Default: [Save to temporary file]

De uitvoer (masker) laag. Één van:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Additional creation options

Optional

OPTIONS

[string]

Default: ‘’ (no additional options)

Additional GDAL creation options.

Outputs

Label

Naam

Type

Beschrijving

Clipped (mask)

OUTPUT

[same as input]

De uitvoer (masker) laag. Standaard indeling is “ESRI Shapefile”.

Python code

ID algoritme: gdal:clipvectorbypolygon

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

The algorithm id is displayed when you hover over the algorithm in the Processing Toolbox. The parameter dictionary provides the parameter NAMEs and values. See Processing algoritmes gebruiken vanaf de console for details on how to run processing algorithms from the Python console.

27.2.7.4. Dissolve

Smelt (combineer) geometrieën die dezelfde waarde voor een opgegeven attribuut / veld hebben samen. De geometrieën voor de uitvoer zijn meerdelig.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De samen te smelten invoerlaag

Veld voor samensmelten

Optional

FIELD

[tablefield: any]

Het voor het samensmelten te gebruiken veld van de invoerlaag

Geometry column name

GEOMETRY

[string]

Standaard: ‘geometrie’

De naam van de te gebruiken geometriekolom van de invoerlaag voor samensmelten.

Samengesmolten

OUTPUT

[same as input]

Default: [Save to temporary file]

Specify the output layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

EXPLODE_COLLECTIONS

[boolean]

Default: False

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

Attributen voor invoer behouden

KEEP_ATTRIBUTES

[boolean]

Default: False

Alle attributen uit de invoerlaag behouden

Ontbonden objecten tellen

COUNT_FEATURES

[boolean]

Default: False

Tel het aantal samengesmolten objecten en neem dat op in de uitvoerlaag.

Oppervlakte en omtrek van samengesmolten objecten berekenen

COMPUTE_AREA

[boolean]

Default: False

Oppervlakte en omtrek van ontbonden objecten berekenen

neem ze op in de uitvoerlaag

Min/max/som/gemiddelde voor attribuut berekenen

COMPUTE_STATISTICS

[boolean]

Default: False

Bereken statistieken (min, max, som en gemiddelde) voor de gespecificeerde numerieke attributen en neem dat op in de uitvoerlaag

Numerieke attribuut om statistieken mee te berekenen

Optional

STATISTICS_ATTRIBUTE

[tablefield: numeric]

Het numerieke attribuut om statistieken over te berekenen

Additional creation options

Optional

OPTIONS

[string]

Default: ‘’ (no additional options)

Additional GDAL creation options.

Outputs

Label

Naam

Type

Beschrijving

Samengesmolten

OUTPUT

[same as input]

De uitvoer meerdelige geometrie laag (met ontbonden

geometrieën)

Python code

ID algoritme: gdal:dissolve

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

The algorithm id is displayed when you hover over the algorithm in the Processing Toolbox. The parameter dictionary provides the parameter NAMEs and values. See Processing algoritmes gebruiken vanaf de console for details on how to run processing algorithms from the Python console.

27.2.7.5. Verspringing boog

Verschuift lijnen met een gespecificeerde afstand. Positieve afstanden verschuiven lijnen naar links, en negatieve afstanden zullen ze naar rechts verschuiven.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

De invoer lijnlaag

Geometry column name

GEOMETRY

[string]

Standaard: ‘geometrie’

De naam van de te gebruiken geometriekolom van de invoerlaag

Afstand verspringing (naar linkerkant: positief, naar rechterkant: negatief)

DISTANCE

[number]

Default: 10.0

Verspringing boog

OUTPUT

[vector: line]

Default: [Save to temporary file]

Specificeer de uitvoer lijnlaag. Één van:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Additional creation options

Optional

OPTIONS

[string]

Default: ‘’ (no additional options)

Additional GDAL creation options.

Outputs

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verspringing boog

OUTPUT

[vector: line]

De uitvoerlaag voor verspringing boog

Python code

ID algoritme: gdal:offsetcurve

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

The algorithm id is displayed when you hover over the algorithm in the Processing Toolbox. The parameter dictionary provides the parameter NAMEs and values. See Processing algoritmes gebruiken vanaf de console for details on how to run processing algorithms from the Python console.

27.2.7.6. Enkelzijdige buffer

Maakt een buffer aan één zijde (rechts of links) van de lijnen in een lijn vectorlaag.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

De invoer lijnlaag

Geometry column name

GEOMETRY

[string]

Standaard: ‘geometrie’

De naam van de te gebruiken geometriekolom van de invoerlaag

Bufferafstand

DISTANCE

[number]

Default: 10.0

Zijde buffer

BUFFER_SIDE

[enumeration]

Default: 0

One of:

 • 0 — Rechts

 • 1 — Links

Samensmelten op attribuut

Optional

FIELD

[tablefield: any]

Default: None

Te gebruiken veld voor samensmelten

Alle resultaten samensmelten

DISSOLVE

[boolean]

Default: False

Indien ingesteld wordt het resultaat ontbonden.

Indien er geen veld is ingesteld voor ontbinden, worden alle buffers ontbonden tot één object.

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

EXPLODE_COLLECTIONS

[boolean]

Default: False

Enkelzijdige buffer

OUTPUT

[vector: polygon]

Default: [Save to temporary file]

Specificeer de uitvoer bufferlaag. Één van:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Additional creation options

Optional

OPTIONS

[string]

Default: ‘’ (no additional options)

Additional GDAL creation options.

Outputs

Label

Naam

Type

Beschrijving

Enkelzijdige buffer

OUTPUT

[vector: polygon]

De uitvoer bufferlaag

Python code

ID algoritme: gdal:onesidebuffer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

The algorithm id is displayed when you hover over the algorithm in the Processing Toolbox. The parameter dictionary provides the parameter NAMEs and values. See Processing algoritmes gebruiken vanaf de console for details on how to run processing algorithms from the Python console.

27.2.7.7. Punten langs lijnen

Maakt een punt op elke lijn van een lijn vectorlaag op een afstand van het begin. De afstand wordt opgegeven als een fractie van de lengte van de lijn.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

De invoer lijnlaag

Geometry column name

GEOMETRY

[string]

Standaard: ‘geometrie’

De naam van de te gebruiken geometriekolom van de invoerlaag

Afstand vanaf begin van de lijn weergegeven als een fractie van de lengte van de lijn

DISTANCE

[number]

Standaard: 0.5 (midden van de lijn)

Punten langs lijn

OUTPUT

[vector: point]

Default: [Save to temporary file]

Specificeer de uitvoer puntenlaag. Één van:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Additional creation options

Optional

OPTIONS

[string]

Default: ‘’ (no additional options)

Additional GDAL creation options.

Outputs

Label

Naam

Type

Beschrijving

Points along line

OUTPUT

[vector: point]

De uitvoer puntlaag

Python code

ID algoritme: gdal:pointsalonglines

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

The algorithm id is displayed when you hover over the algorithm in the Processing Toolbox. The parameter dictionary provides the parameter NAMEs and values. See Processing algoritmes gebruiken vanaf de console for details on how to run processing algorithms from the Python console.