20.2. GPS-informatie

U moet Beeld ► Panelen checkbox GPS-informatie selecteren of op Ctrl+0 drukken om het live volgen van GPS in QGIS te activeren. U zult een nieuw vastgezet venster aan de linkerkant van het kaartvenster krijgen.

Er zijn vier mogelijke schermen in het venster van GPS-informatie:

  • metadata GPS-positie coördinaten en een interface voor het handmatig invoeren van punten en objecten

  • gpsTrackBarChart GPS signaalsterkte van satellietverbindingen

  • options GPS scherm Opties (zie Fig. 20.5)

Met een aangesloten GPS-ontvanger (moet worden ondersteund door uw besturingssysteem) verbindt een eenvoudige klik op Verbinden de GPS met QGIS. Een tweede klik (nu op Verbinding verbreken) verbreekt de verbinding van de GPS-ontvanger met uw computer. Voor GNU/Linux is ondersteuning voor gpsd geïntegreerd om de verbinding te ondersteunen met de meeste GPS-ontvangers. Daarom moet u eerst gpsd correct configureren om QGIS daarmee te kunnen verbinden.

Waarschuwing

Als u uw positie op het kaartvenster wilt opnemen, dient u eerst een nieuwe vectorlaag te maken en die overschakelen naar de bewerkbare status om uw spoor op te kunnen nemen.

20.2.1. Positie en aanvullende attributen

metadata Als de GPS signalen van satellieten ontvangt, zult u uw positie zien in breedtegraad, lengtegraad en hoogte, tezamen met aanvullende attributen.

../../../_images/gpstrack_main.png

Fig. 20.3 GPS-informatie en aanvullende attributen

20.2.2. GPS signaalsterkte

gpsTrackBarChart Hier ziet u de signaalsterkte van de satellieten waarvan u signalen ontvangt.

../../../_images/gpstrack_strength.png

Fig. 20.4 GPS -informatie signaalsterkte

20.2.3. GPS-opties

options In geval van problemen met verbindingen kunt u schakelen tussen:

  • radioButtonOn Automatisch detecteren

  • radioButtonOff Intern

  • radioButtonOff Serieel apparaat

  • radioButtonOff gpsd (selecteren van de host, poort en apparaat waarmee uw GPS is verbonden)

Een klik op Verbinden initieert opnieuw de verbinding naar de GPS-ontvanger.

../../../_images/gpstrack_options.png

Fig. 20.5 GPS-informatie venster Opties

U kunt checkbox Bewaar toegevoegd object automatisch activeren wanneer u in de modus Bewerken bent. Of u kunt activeren checkbox Voeg automatisch punten toe aan het kaartvenster met een bepaalde breedte en kleur.

Met het activeren van checkbox Cursor kunt u een schuifbalk gebruiken slider om de positiecursor in het kaartvenster te verkleinen en te vergroten.

U kunt ook de parameters Interval voor ophalen (seconden) en Drempel afstand (meters) instellen om de cursor steeds actief te houden wanneer de ontvanger in een statische conditie staat.

Activeren van radioButtonOn Kaart hercentreren stelt u in staat om te bepalen op welke manier het kaartvenster zal worden bijgewerkt. Dit bevat ‘altijd’, ‘wanneer buiten’, als u uw opgenomen coördinaten begint te verplaatsen tot buiten het kaartvenster, of ‘nooit’ om het kaartbereik te behouden.

Tenslotte kunt u checkbox Logbestand activeren en een pad en bestand definiëren waar logberichten over het volgen van GPS worden gelogd.

Als u handmatig een object wilt instellen, moet u teruggaan naar metadata Positie en klikken op Object toevoegen of Voeg trackpunt toe.

20.2.4. Verbinden met een Bluetooth GPS voor live volgen

Met QGIS kunt u verbinden met een Bluetooth GPS voor het verzamelen van gegevens in het veld. U heeft een apparaat voor GPS Bluetooth en een ontvanger voor Bluetooth op uw computer nodig om deze taak uit te kunnen voeren.

Als eerste moet u uw GPS-apparaat laten herkennen en paren aan de computer. Schakel de GPS in, ga naar het pictogram Bluetooth in uw systeemvak en zoek naar een Nieuw apparaat.

Zorg er voor, aan de rechterkant van het masker voor selecteren van een apparaat, dat alle apparaten zijn geselecteerd, zodat uw GPS-eenheid waarschijnlijk tussen de beschikbare wordt weergegeven. In de volgende stap zou een seriële verbindingsservice beschikbaar moeten zijn, selecteer die en klik op de knop Configureren .

Onthoudt het nummer van de COM-poort die is toegewezen aan de GPS-verbinding, zoals dat als resultaat wordt weergegeven door de eigenschappen van Bluetooth.

Verzorg, nadat de GPS is herkend, het paren van de verbinding. De activatiecode is gewoonlijk 0000.

Open nu het paneel GPS-informatie en schakel over naar het venster options GPS opties. Selecteer de aan de GPS verbinding toegewezen COM-poort en klik op Verbinden. Na enige tijd zou een cursor uw positie moeten aangeven.

Als QGIS geen gegevens van GPS kan ontvangen, zou u uw GPS-apparaat opnieuw moeten inschakelen, 5-10 seconden wachten en dan opnieuw moeten proberen te verbinden. Normaal gesproken werkt deze oplossing. Als u opnieuw een verbindingsfout ontvangt, zorg er dan voor dat er geen andere Bluetooth-ontvanger in de buurt is, die gepaard is met dezelfde GPS-eenheid.

20.2.5. GPSMAP 60cs gebruiken

20.2.5.1. MS Windows

De gemakkelijkste manier om het werkend te maken is om een middleware-programma te gebruiken (freeware, niet open), genaamd GPSGate.

Start het programma, zorg dat het scant naar GPS-apparaten (werkt voor zowel USB als die van BT) en klik dan in QGIS eenvoudigweg op Verbinden in het paneel GPS-informatie met behulp van de modus radioButtonOn Automatisch detecteren.

20.2.5.2. Ubuntu/Mint GNU/Linux

Net als voor Windows is de eenvoudigste manier om een server in het midden te gebruiken, in dit geval GPSD, dus

sudo apt install gpsd

Laad dan de kernelmodule garmin_gps

sudo modprobe garmin_gps

En verbind dan de eenheid. Controleer dan met dmesg het actuele apparaat dat wordt gebruikt door de eenheid, bijvoorbeeld /dev/ttyUSB0. Nu kunt u gpsd starten

gpsd /dev/ttyUSB0

En verbind tenslotte met het QGIS gereedschap GPS-informatie.

20.2.6. BTGP-38KM gegevenslogger gebruiken (alleen Bluetooth)

Het gebruiken van GPSD (onder Linux) of GPSGate (onder Windows) vereist geen inspanningen.

20.2.7. BlueMax GPS-4044 gegevenslogger gebruiken (zowel BT als USB)

20.2.7.1. MS Windows

GPS-informatie werkt voor zowel de modus USB als modus BT door GPSGate te gebruiken, of zelfs zonder, gebruik eenvoudigweg de modus radioButtonOn Automatisch detecteren, of wijs aan het gereedschap de juiste poort toe.

20.2.7.2. Ubuntu/Mint GNU/Linux

Voor USB

GPS-informatie werkt met zowel GPSD

gpsd /dev/ttyACM3

of zonder, door het QGIS gereedschap GPS-informatie rechtstreeks te verbinden met het apparaat (bijvoorbeeld /dev/ttyACM3).

Voor Bluetooth

GPS-informatie werkt met zowel GPSD

gpsd /dev/rfcomm0

of zonder, door het QGIS gereedschap GPS-informatie rechtstreeks te verbinden met het apparaat (bijvoorbeeld /dev/rfcomm0).