Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

GPS-informatie

To activate live GPS tracking in QGIS, you need to select Settings ‣ Panels checkbox GPS information. You will get a new docked window on the left side of the canvas.

Er zijn vier mogelijke schermen in het venster van GPS-informatie:

  • mActionToggleEditing GPS position coordinates and an interface for manually entering vertices and features
  • gpstrack_barchart GPS signal strength of satellite connections
  • gpstrack_polarchart GPS polar screen showing number and polar position of satellites
  • mActionOptions GPS options screen (see figure_gps_options)

With a plugged-in GPS receiver (has to be supported by your operating system), a simple click on [Connect] connects the GPS to QGIS. A second click (now on [Disconnect]) disconnects the GPS receiver from your computer. For GNU/Linux, gpsd support is integrated to support connection to most GPS receivers. Therefore, you first have to configure gpsd properly to connect QGIS to it.

Waarschuwing

Als u uw positie op het kaartvenster wilt opnemen, dient u eerst een nieuwe vectorlaag te maken en die overschakelen naar de bewerkbare status om uw spoor op te kunnen nemen.

Positie en aanvullende attributen

mActionToggleEditing If the GPS is receiving signals from satellites, you will see your position in latitude, longitude and altitude together with additional attributes.

Figure GPS Position:

../../../_images/gpstrack_main.png

GPS tracking position and additional attributes nix

GPS signaalsterkte

gpstrack_barchart Here, you can see the signal strength of the satellites you are receiving signals from.

Figure GPS Strength:

../../../_images/gpstrack_stren.png

GPS tracking signal strength nix

GPS venster Satelliet

gpstrack_polarchart If you want to know where in the sky all the connected satellites are, you have to switch to the polar screen. You can also see the ID numbers of the satellites you are receiving signals from.

Figure GPS polar window:

../../../_images/gpstrack_polar.png

GPS tracking polar window nix

GPS-opties

mActionOptions In case of connection problems, you can switch between:

  • radiobuttonon Autodetect
  • radiobuttonoff Internal
  • radiobuttonoff Serial device
  • radiobuttonoff gpsd (selecting the Host, Port and Device your GPS is connected to)

Een klik op [Verbinden] initieert opnieuw de verbinding naar de GPS-ontvanger.

Figure GPS Tracking 2:

../../../_images/gpstrack_options.png

GPS tracking options window nix

U kunt checkbox Bewaar toegevoegd object automatisch activeren wanneer u in de modus Bewerken bent. Of u kunt activeren checkbox Voeg automatisch punten toe aan het kaartvenster met een bepaalde breedte en kleur.

Met het activeren van checkbox Cursor kunt u een schuifbalk gebruiken slider om de positiecursor in het kaartvenster te verkleinen en te vergroten.

Activating radiobuttonon Map centering allows you to decide in which way the canvas will be updated. This includes ‘always’, ‘when leaving’, if your recorded coordinates start to move out of the canvas, or ‘never’, to keep map extent.

Tenslotte kunt u checkbox Logbestand activeren en een pad en bestand definiëren waar logberichten over het volgen van GPS worden gelogd.

If you want to set a feature manually, you have to go back to mActionToggleEditing Position and click on [Add Point] or [Add track point].

Verbinden met een Bluetooth GPS voor live volgen

Met QGIS kunt u verbinden met een Bluetooth GPS voor het verzamelen van gegevens in het veld. U heeft een apparaat voor GPS Bluetooth en een ontvanger voor Bluetooth op uw computer nodig om deze taak uit te kunnen voeren.

Als eerste moet u uw GPS-apparaat laten herkennen en paren aan de computer. Schakel de GPS in, ga naar het pictogram Bluetooth in uw systeemvak en zoek naar een Nieuw apparaat.

Zorg er voor, aan de rechterkant van het masker voor selecteren van een apparaat, dat alle apparaten zijn geselecteerd, zodat uw GPS-eenheid waarschijnlijk tussen de beschikbare wordt weergegeven. In de volgende stap zou een seriële verbindingsservice beschikbaar moeten zijn, selecteer die en klik op de knop [Configureren] .

Onthoudt het nummer van de COM-poort die is toegewezen aan de GPS-verbinding, zoals dat als resultaat wordt weergegeven door de eigenschappen van Bluetooth.

After the GPS has been recognized, make the pairing for the connection. Usually the autorization code is 0000.

Now open GPS information panel and switch to mActionOptions GPS options screen. Select the COM port assigned to the GPS connection and click the [Connect]. After a while a cursor indicating your position should appear.

Als QGIS geen gegevens van GPS kan ontvangen, zou u uw GPS-apparaat opnieuw moeten inschakelen, 5-10 seconden wachten en dan opnieuw moeten proberen te verbinden. Normaal gesproken werkt deze oplossing. Als u opnieuw een verbindingsfout ontvangt, zorg er dan voor dat er geen andere Bluetooth-ontvanger in de buurt is, die gepaard is met dezelfde GPS-eenheid.

GPSMAP 60cs gebruiken

MS Windows

Eenvoudigste manier om het te laten werken is door een middleware te gebruiken (freeware, geen open bron) genaamd GPSGate.

Launch the program, make it scan for GPS devices (works for both USB and BT ones) and then in QGIS just click [Connect] in the Live tracking panel using the radiobuttonon Autodetect mode.

Ubuntu/Mint GNU/Linux

Net als voor Windows is de eenvoudigste manier om een server in het midden te gebruiken, in dit geval GPSD, dus

sudo apt-get install gpsd

Laad dan de kernelmodule garmin_gps

sudo modprobe garmin_gps

En verbind dan de eenheid. Controleer dan met dmesg het actuele apparaat dat wordt gebruikt door de eenheid, bijvoorbeeld /dev/ttyUSB0. Nu kunt u gpsd starten

gpsd /dev/ttyUSB0

En verbind tenslotte met het QGIS gereedschap GPS-informatie.

BTGP-38KM gegevenslogger gebruiken (alleen Bluetooth)

Het gebruiken van GPSD (onder Linux) of GPSGate (onder Windows) vereist geen inspanningen.

BlueMax GPS-4044 gegevenslogger gebruiken (zowel BT als USB)

MS Windows

The live tracking works for both USB and BT modes, by using GPSGate or even without it, just use the radiobuttonon Autodetect mode, or point the tool the right port.

Ubuntu/Mint GNU/Linux

Voor USB

GPS-informatie werkt met zowel GPSD

gpsd /dev/ttyACM3

of zonder, door het QGIS gereedschap GPS-informatie rechtstreeks te verbinden met het apparaat (bijvoorbeeld /dev/ttyACM3).

Voor Bluetooth

GPS-informatie werkt met zowel GPSD

gpsd /dev/rfcomm0

of zonder, door het QGIS gereedschap GPS-informatie rechtstreeks te verbinden met het apparaat (bijvoorbeeld /dev/rfcomm0).