Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Index

Symbols | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

Symbols

%%

A

aangepast
renderers
Aangepast_CRS
aangepaste toepassingen
Python
uitvoeren
Aangepaste_Kleur_balk
Acties
Afbeelding_database
Afdrukken
Exporteren_kaart
afdrukken van kaart
Afgeleide_Velden
Analyse-gereedschappen
apache
apache2
API
Arc/Info_ASCII_Grid
Arc/Info_Binary_Grid
ArcInfo_Binary_Coverage
Atlas_generatie
attribute table
Attribute_Actions
Attribute_Table_Selection
attributen
vectorlagen objecten
Attributen_tabel
Avoid_Intersections_Of_Polygons

B

Beveiligde_OGC_authenticatie
bevragen
rasterlagen
Bewerken van knooppunten

C

CAT
Categorized_Renderer
CGI
Colliding_labels
colorBrewer
Comma Separated Values (Tekstgescheiden waarden)
Common_Gateway_Interface
console
Python
Contextuele help
Contrastverbetering
coördinaten referentiesystemen
Coördinaten_Referentie_Systeem, [1]
crossing the 180 degrees longitude line
CRS, [1]
CSV, [1]

D

Datum_transformatie
DB_Manager
Debian_Squeeze
Digitaliseren
Discreet
Displacement_plugin
documentatie
Driebands_Kleuren_Raster

E

editing
een actie te definiëren
Enkelbands_Raster
EPSG
Equal_Interval
Erdas Imagine
ESRI
European_Petroleom_Search_Group
Exporteren_als_afbeelding
Exporteren_als_PDF
Exporteren_als_SVG
Expressies
expressies
evalueren
parsen

F

FastCGI
favoriete plaatsen
zie favoriete plaatsen
Favoriete plaatsen
filteren
Functies Veldberekening

G

GDAL
geometrie
afhandelen
construeren
predicaten en bewerkingen
toegang tot
GeoTIFF
GeoTiff
Gereedschappen voor Georeferencer
Geroteerde_Noordpijl
gescheiden tekst-lagen
laden
GiST (Generalized Search Tree) index
GML
GNU General Public License
GPX-bestanden
laden
Graduated_Renderer
GRASS
category settings
gereedschap voor digitaliseren
koppelen van attributen
opslag van attributen
regio
regio bewerken
regio weergeven
resultaten weergeven, [1]
snapping tolerance
symbology settings
table editing
toolbox
zie Nieuwe vectorlagen maken;bewerken;een nieuwe laag maken
GRASS vector data model

H

Histogram
Hoekpunt
Hoekpunten
Hoofdscherm
HTML_object
Huidige_wijzigingen

I

IGNF
Importeren_van_Kaarten
instellingen
globaal
kaartlaag
lezen
opslaan
project
Institut_Geographique_National_de_France
InteProxy
Inverted_Polygon_Renderer
itereren
objecten, vectorlagen

J

join
join layer

K

Kaart_legenda
Kaart_sjabloon
Kaarten_afdrukken
Kaarten_lay-out
Kaarten_maken
kaartvenster
aangepaste gereedschappen voor de kaart schrijven
aangepaste items voor het kaartvenster schrijven
architectuur
elastieken banden
gereedschappen voor de kaart
inbedden
markeringen voor punten
Kleur_interpolatie
Kleurenkaart
Kleurverloop_Kleur_balk
Kleurverlopen
Knooppunten
kwaliteit van het renderen
Kwantielen

L

labels
laden
GPX-bestanden
MySQL-geometrieën
OGR-lagen
PostGIS-lagen
SpatiaLite-lagen
WMS-raster
gescheiden tekst-lagen
projecten
rasterlagen
vectorlagen
Laden_van_raster
layout werkbalken
legenda
license document
load a shapefile

M

Map overview
Map_Navigation
MapInfo
memory-provider
menu's
merge attributes of features
Merge_Attributes_of_Selected_Features
Merge_Selected_Features
Metadata
metadata
metadata.txt
meten
hoeken
lijnlengte
oppervlakten
Modus_Rendering
MSSQL Spatial
Multiband_Raster
multipolygon
MySQL-geometrieën
laden

N

Natural_Breaks_(Jenks)
New_Temporary_Scratch_Layer
Nieuwe lagen aanmaken
Nieuwe Shapefile-laag
Nieuwe Spatialite-laag
Nieuwe_GPX_laag, [1]
Nieuwe_Spatialite_Laag
Non_Spatial_Attribute_Tables

O

objecten
attributen, vectorlagen
vectorlagen itereren
vectorlagen selectie
Objecten identificeren
OGC
OGR
OGR Simple Feature Library
OGR-lagen
laden
ogr2ogr
omgeving
PYQGIS_STARTUP
Onderzoeksgereedschap
Open_Geospatial_Consortium
OpenStreetMap
opstarten
Python
opties voor de opdrachtregel
Oracle Spatial
OSM

P

Pan
pgsql2shp
Piramiden
plug-in-lagen
sub-klassen in QgsPluginLayer
plug-ins
Help implementeren
aanroepen methode met sneltoets
bronbestand
code schrijven
codesnippers
documentatie
metadata.txt, [1]
officiële Python plug-in opslagplaats
ontwikkelen
schakelen van lagen
schrijven
testen
toegang tot attributen van geselecteerde objecten
uitgeven
plug-ins;
Point_Displacement_Renderer
PostGIS
PostGIS spatial index
PostGIS-lagen
laden
PostgreSQL
Pretty_Breaks
print_vormgeving
gereedschappen
printvormgeving snelle afdruk
Printvormgeving_manager
Printvormgeving_sjabloon
Proj.4
Proj4
Proj4_tekst
projecten
laden
Projecten in een project
Projecties
projecties
Proxy
proxy-server
PYQGIS_STARTUP
omgeving
Python
aangepaste toepassingen
console
ontwikkelen van plug-ins
opstarten
plug-ins
startup.py

Q

QGIS_kaartserver
QGIS_Server
QSpatiaLite
Querybouwer

R

Raster
Grids;Map_Grid
Rasterberekeningen
rasterlagen
bevragen
details
drawing style
gebruiken
laden
vernieuwen
rasters
enkelbands
multiband
register van kaartlagen
een laag toevoegen
Relations
Renderen
Renderen pauzeren
renderen van kaart
eenvoudig
renderer Enkel symbool
Renderer Heatmap
renderer symbologie Categoriën
renderer symbool Gradueel
Renderer_Categorized
Renderer_Graduated
Renderer_Point_Displacement
Renderer_Single_Symbol
renderers
aangepast
rendering update during drawing
Rendering_Rule-based
resources.qrc
ring polygons
Rotate_Point_symbols
ruimtelijke Index
gebruiken
Rule-based_Rendering

S

schaal berekenen
Schaalafhankelijk renderen
Schaalbalk
Kaart_schaalbalk
Search_Radius
Selecteren_met_een_query
selectie
objecten, vectorlagen
SFS
Shapefile
Shapefile_to_Postgis_Import_Tool
Shared_Polygon_Boundaries
shp2pgsql
Single_Symbol_Renderer
SLD
SLD/SE
Snapping
Snapping_On_Intersections
Snapping_Tolerance
Snelkoppelingen toetsenbord
SpatiaLite
SpatiaLite-lagen
laden
SpatiaLite_Manager
SPIT
Split_Features
SQLite
SRS
ST_Shift_Longitude
Standaard_CRS
startup.py
Python
symbolen
werken met
Symbologie, [1]
symbologie
oud
renderer Enkel symbool
renderer symbool Categoriën
renderer symbool Gradueel
symboollagen
aangepaste types maken
werken met

T

Terugdraaien_acties_lay-out
Tiger_Format
Toggle Editing
toolbox van GRASS
Browser
aanpassen
Topological_Editing
Transparantie

U

Uitlijning_elementen
uitvoer
PDF
Printvormgeving gebruiken
rasterafbeelding
uitvoer opslaan als afbeelding
uitvoeren
aangepaste toepassingen
UK_National_Transfer_Format
US_Census_Bureau

V

vectorlagen
bewerken
itereren objecten
laden
objecten attributen
schrijven
selectie objecten
symbologie
Veld_Berekening, [1]
vernieuwen
rasterlagen
verschuif pijltjestoetsen
voorbeeldacties

W

waarden berekenen
WCS, [1]
Web Coverage Service
werkbalk
WFS, [1]
WFS-T
WFS_Transactional
WKT, [1]
WMS
WMS-C
WMS-raster
laden
WMS_1.3.0
WMS_client
WMS_eigenschappen
WMS_identificeren
WMS_layer_transparency
WMS_metadata
WMS_tegels
WMTS
WMTS_client
Work_with_Attribute_Table

Z

zichtbaarheid laag
Zoeken_naar_Kaarten
zoom muiswiel
Zoom_In Zoom_Out