Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Rasterlagen gebruiken

Deze gedeelten vermelden verschillende bewerkingen die u kunt uitvoeren met rasterlagen.

Details laag

Een rasterlaag bestaat uit één of meer rasterbanden — er wordt naar verwezen als een ofwel enkelband of een multiband raster. Een band vertegenwoordigt een matrix van waarden. Gewoonlijk is een kleurenafbeelding (bijv. luchtfoto) een raster met een rode, blauwe en groene band. Lagen met één enkele band vertegenwoordigen meestal ofwel doorlopende variabelen (bijv. hoogte) of afzonderlijke variabelen (bijv. landgebruik). In sommige gevallen heeft een rasterlaag een palet en verwijzen waarden in het raster naar de kleuren die zijn opgeslagen in het palet.

rlayer.width(), rlayer.height()
(812, 301)
rlayer.extent()
<qgis._core.QgsRectangle object at 0x000000000F8A2048>
rlayer.extent().toString()
u'12.095833,48.552777 : 18.863888,51.056944'
rlayer.rasterType()
2  # 0 = GrayOrUndefined (single band), 1 = Palette (single band), 2 = Multiband
rlayer.bandCount()
3
rlayer.metadata()
u'<p class="glossy">Driver:</p>...'
rlayer.hasPyramids()
False

Drawing Style

When a raster layer is loaded, it gets a default drawing style based on its type. It can be altered either in raster layer properties or programmatically. The following drawing styles exist:

Index Constant: QgsRasterLater.X Comment
1 SingleBandGray Single band image drawn as a range of gray colors
2 SingleBandPseudoColor Single band image drawn using a pseudocolor algorithm
3 PalettedColor “Palette” image drawn using color table
4 PalettedSingleBandGray “Palette” layer drawn in gray scale
5 PalettedSingleBandPseudoColor “Palette” layer drawn using a pseudocolor algorithm
7 MultiBandSingleBandGray Layer containing 2 or more bands, but a single band drawn as a range of gray colors
8 MultiBandSingleBandPseudoColor Layer containing 2 or more bands, but a single band drawn using a pseudocolor algorithm
9 MultiBandColor Layer containing 2 or more bands, mapped to RGB color space.

To query the current drawing style:

rlayer.renderer().type()
u'singlebandpseudocolor'

Enkelbands rasterlagen kunnen worden getekend ofwel in grijze kleuren (lage waarden = zwart, hoge waarden = wit) of met een algoritme voor pseudokleur dat kleuren toewijst voor de waarden uit de enkele band. Enkelbands rasters met een palet kunnen aanvullend worden getekend met behulp van hun palet. Multiband-lagen worden gewoonlijk getekend door de banden in kaart te brengen als RGB-kleuren. Een andere mogelijkheid is om slechts één band voor grijs of teken in pseudokleur te gebruiken.

De volgende gedeelten leggen uit hoe de tekenstijl voor de laag te bevragen en aan te passen. U zou, na het aanbrengen van de wijzigingen, het bijwerken van het kaartvenster willen forceren, zie Lagen vernieuwen.

TODO:

verbeteringen van contrast, transparantie (geen gegevens), gebruikergedefinieerde statistieken min/max, band

Enkelbands rasters

They are rendered in gray colors by default. To change the drawing style to pseudocolor:

# Check the renderer
rlayer.renderer().type()
u'singlebandgray'
rlayer.setDrawingStyle("SingleBandPseudoColor")
# The renderer is now changed
rlayer.renderer().type()
u'singlebandpseudocolor'
# Set a color ramp hader function
shader_func = QgsColorRampShader()
rlayer.renderer().shader().setRasterShaderFunction(shader_func)

The PseudoColorShader is a basic shader that highlights low values in blue and high values in red. There is also ColorRampShader which maps the colors as specified by its color map. It has three modes of interpolation of values:

  • linear (INTERPOLATED): resulterende kleur wordt lineair geïnterpoleerd uit de items van de kleurenkaart boven en onder de actuele pixelwaarde

  • discrete (DISCRETE): kleur wordt gebruikt uit het item voor de kleurenkaart met gelijke of hogere waarde

  • exact (EXACT): kleur wordt niet geïnterpoleerd, alleen de pixels met een waarde gelijk aan die van de kleurenkaart worden getekend

To set an interpolated color ramp shader ranging from green to yellow color (for pixel values from 0 to 255):

rlayer.renderer().shader().setRasterShaderFunction(QgsColorRampShader())
lst = [QgsColorRampShader.ColorRampItem(0, QColor(0, 255, 0)), \
    QgsColorRampShader.ColorRampItem(255, QColor(255, 255 ,0))]
fcn = rlayer.renderer().shader().rasterShaderFunction()
fcn.setColorRampType(QgsColorRampShader.INTERPOLATED)
fcn.setColorRampItemList(lst)

To return back to default gray levels, use:

rlayer.setDrawingStyle('SingleBandGray')

Multiband rasters

Standaard brengt QGIS de eerste drie banden in kaart naar rode, groene en blauwe waarden om een kleurenafbeelding te maken (dit is de tekenstijl MultiBandColor). In sommige gevallen zou u deze instellen willen overschrijven. De volgende code verwisselt de rode band (1) met de groene band (2):

rlayer.setDrawingStyle('MultiBandColor')
rlayer.renderer().setGreenBand(1)
rlayer.setRedBand(2)

Lagen vernieuwen

Indien u de symbologie van de laag wijzigt en er voor willen zorgen dat de wijzigingen onmiddellijk zichtbaar zijn voor de gebruiker, roep dan deze methoden aan

if hasattr(layer, "setCacheImage"):
  layer.setCacheImage(None)
layer.triggerRepaint()

De eerste aanroep zal er voor zorgen dat de afbeelding van de gerenderde laag in de cache wordt gewist in het geval dat caching van renderen is ingeschakeld. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf QGIS 1.4, in eerdere versies bestaat deze functie niet — om er voor te zorgen dat de code werkt met alle versies van QGIS, controleren we eerst of de methode bestaat.

De tweede aanroep verzendt het signaal dat een kaartvenster dat de laag bevat zal forceren het te vernieuwen.

Met rasterlagen van een WMS werken deze opdrachten niet. In dat geval dient u het expliciet te doen

layer.dataProvider().reloadData()
layer.triggerRepaint()

In het geval dat u symbologie voor lagen heeft gewijzigd (bekijk de gedeelten over raster- en vectorlagen om te zien hoe u dat doet), wilt u misschien QGIS forceren om de symbologie voor de lagen in de widget Lagenlijst (legenda) bij te werken. dat kan als volgt worden gedaan (iface is een instance van QgisInterface)

iface.legendInterface().refreshLayerSymbology(layer)

Waarden bevragen

Een query uitvoeren op waarden van banden van een rasterlaag op een gespecificeerd punt

ident = rlayer.dataProvider().identify(QgsPoint(15.30, 40.98), \
  QgsRaster.IdentifyFormatValue)
if ident.isValid():
  print ident.results()

De methode results geeft in dit geval een woordenboek terug, met indices van banden als sleutels, en bandwaarden als waarden.

{1: 17, 2: 220}