Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

GPS-informatie

To activate live GPS tracking in QGIS, you need to select Settings ‣ Panels checkbox GPS information. You will get a new docked window on the left side of the canvas.

Er zijn vier mogelijke schermen in het venster van GPS-informatie:

  • toggleEditing GPS position coordinates and an interface for manually entering vertices and features
  • gpsTrackBarChart GPS signaalsterkte van satellietverbindingen

  • gpsTrackPolarChart GPS polar screen showing number and polar position of satellites
  • options GPS scherm Opties (zie figure_gps_options)

With a plugged-in GPS receiver (has to be supported by your operating system), a simple click on [Connect] connects the GPS to QGIS. A second click (now on [Disconnect]) disconnects the GPS receiver from your computer. For GNU/Linux, gpsd support is integrated to support connection to most GPS receivers. Therefore, you first have to configure gpsd properly to connect QGIS to it.

Waarschuwing

Als u uw positie op het kaartvenster wilt opnemen, dient u eerst een nieuwe vectorlaag te maken en die overschakelen naar de bewerkbare status om uw spoor op te kunnen nemen.

Positie en aanvullende attributen

toggleEditing If the GPS is receiving signals from satellites, you will see your position in latitude, longitude and altitude together with additional attributes.

../../../_images/gpstrack_main.png

GPS-informatie en aanvullende attributen

GPS signaalsterkte

gpsTrackBarChart Hier ziet u de signaalsterkte van de satellieten waarvan u signalen ontvangt.

../../../_images/gpstrack_stren.png

GPS -informatie signaalsterkte

GPS polar window

gpsTrackPolarChart If you want to know where in the sky all the connected satellites are, you have to switch to the polar screen. You can also see the ID numbers of the satellites you are receiving signals from.

../../../_images/gpstrack_polar.png

GPS tracking polar window

GPS-opties

options In geval van problemen met verbindingen kunt u schakelen tussen:

  • radioButtonOn Automatisch detecteren

  • radioButtonOff Intern

  • radioButtonOff Serieel apparaat

  • radioButtonOff gpsd (selecteren van de host, poort en apparaat waarmee uw GPS is verbonden)

A click on [Connect] again initiates the connection to the GPS receiver.

../../../_images/gpstrack_options.png

GPS-informatie venster Opties

U kunt checkbox Bewaar toegevoegd object automatisch activeren wanneer u in de modus Bewerken bent. Of u kunt activeren checkbox Voeg automatisch punten toe aan het kaartvenster met een bepaalde breedte en kleur.

Met het activeren van checkbox Cursor kunt u een schuifbalk gebruiken slider om de positiecursor in het kaartvenster te verkleinen en te vergroten.

Activeren van radioButtonOn Kaart hercentreren stelt u in staat om te bepalen op welke manier het kaartvenster zal worden bijgewerkt. Dit bevat ‘altijd’, ‘wanneer buiten’, als u uw opgenomen coördinaten begint te verplaatsen tot buiten het kaartvenster, of ‘nooit’ om het kaartbereik te behouden.

Tenslotte kunt u checkbox Logbestand activeren en een pad en bestand definiëren waar logberichten over het volgen van GPS worden gelogd.

If you want to set a feature manually, you have to go back to toggleEditing Position and click on [Add Point] or [Add track point].

Verbinden met een Bluetooth GPS voor live volgen

Met QGIS kunt u verbinden met een Bluetooth GPS voor het verzamelen van gegevens in het veld. U heeft een apparaat voor GPS Bluetooth en een ontvanger voor Bluetooth op uw computer nodig om deze taak uit te kunnen voeren.

Als eerste moet u uw GPS-apparaat laten herkennen en paren aan de computer. Schakel de GPS in, ga naar het pictogram Bluetooth in uw systeemvak en zoek naar een Nieuw apparaat.

On the right side of the Device selection mask make sure that all devices are selected so your GPS unit will probably appear among those available. In the next step a serial connection service should be available, select it and click on [Configure] button.

Onthoudt het nummer van de COM-poort die is toegewezen aan de GPS-verbinding, zoals dat als resultaat wordt weergegeven door de eigenschappen van Bluetooth.

Verzorg, nadat de GPS is herkend, het paren van de verbinding. De activatiecode is gewoonlijk 0000.

Now open GPS information panel and switch to options GPS options screen. Select the COM port assigned to the GPS connection and click the [Connect]. After a while a cursor indicating your position should appear.

Als QGIS geen gegevens van GPS kan ontvangen, zou u uw GPS-apparaat opnieuw moeten inschakelen, 5-10 seconden wachten en dan opnieuw moeten proberen te verbinden. Normaal gesproken werkt deze oplossing. Als u opnieuw een verbindingsfout ontvangt, zorg er dan voor dat er geen andere Bluetooth-ontvanger in de buurt is, die gepaard is met dezelfde GPS-eenheid.

GPSMAP 60cs gebruiken

MS Windows

Easiest way to make it work is to use a middleware (freeware, not open) called GPSGate.

Launch the program, make it scan for GPS devices (works for both USB and BT ones) and then in QGIS just click [Connect] in the Live tracking panel using the radioButtonOn Autodetect mode.

Ubuntu/Mint GNU/Linux

Net als voor Windows is de eenvoudigste manier om een server in het midden te gebruiken, in dit geval GPSD, dus

sudo apt-get install gpsd

Laad dan de kernelmodule garmin_gps

sudo modprobe garmin_gps

En verbind dan de eenheid. Controleer dan met dmesg het actuele apparaat dat wordt gebruikt door de eenheid, bijvoorbeeld /dev/ttyUSB0. Nu kunt u gpsd starten

gpsd /dev/ttyUSB0

En verbind tenslotte met het QGIS gereedschap GPS-informatie.

BTGP-38KM gegevenslogger gebruiken (alleen Bluetooth)

Het gebruiken van GPSD (onder Linux) of GPSGate (onder Windows) vereist geen inspanningen.

BlueMax GPS-4044 gegevenslogger gebruiken (zowel BT als USB)

MS Windows

GPS-informatie werkt voor zowel de modus USB als modus BT door GPSGate te gebruiken, of zelfs zonder, gebruik eenvoudigweg de modus radioButtonOn Automatisch detecteren, of wijs aan het gereedschap de juiste poort toe.

Ubuntu/Mint GNU/Linux

Voor USB

GPS-informatie werkt met zowel GPSD

gpsd /dev/ttyACM3

of zonder, door het QGIS gereedschap GPS-informatie rechtstreeks te verbinden met het apparaat (bijvoorbeeld /dev/ttyACM3).

Voor Bluetooth

GPS-informatie werkt met zowel GPSD

gpsd /dev/rfcomm0

of zonder, door het QGIS gereedschap GPS-informatie rechtstreeks te verbinden met het apparaat (bijvoorbeeld /dev/rfcomm0).