Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

QGIS zelfstandige Browser

QGIS Browser is beschikbaar als een zelfstandige toepassing en als een paneel in QGIS Desktop. Het laat u eenvoudig door uw bestandssysteem navigeren en geogegevens beheren. U heeft daarbij toegang tot vectorbestanden (bijv. ESRI shapefiles of MapInfo bestanden), databases (bijv. PostGIS, Oracle, SpatiaLite of MSSQL Spatial) en OWS/WCS|WMS|WFS-verbindingen. U kunt ook gegevens van GRASS bekijken (hoe u deze gegevens in QGIS kunt laden, zie Integratie van GRASS GIS).

De beschrijving voor het paneel van QGIS Browser is beschikbaar in het gedeelte Het paneel Browser dus wordt hieronder alleen de zelfstandige behandeld.

Net als voor het paneel Browser helpt de zelfstandige Browser u navigeren door uw bestandssysteem en uw geogegevens beheren. Het helpt u ook ze als voorbeeld te bekijken of te maken en te openen in een project van QGIS met slepen en neerzetten.

Opstarten van de QGIS browser

  • win nix Start QGIS Browser vanuit het menu Start of via de snelkoppeling op het bureaublad.

  • osx De QGIS Browser is beschikbaar in uw map Programma’s.

../../../_images/browser_standalone_metadata.png

QGIS Browser als een zelfstandige toepassing

In figure_browser_standalone_metadata kunt u de uitgebreide functionaliteit van de toepassing QGIS Browser zien. De tab Param geeft de details van uw op verbindingen gebaseerde gegevenssets, zoals bijvoorbeeld PostGIS of MSSQL Spatial. De tab Metadata bevat algemene informatie over het bestand (zie vectormetadatatab). Met de tab Voorbeeld kunt u de inhoud van bestanden bekijken zonder deze eerst te importeren in een project van QGIS. Het is ook mogelijk de attribuutvelden te bekijken via de tab Attributen.