Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Functionaliteit

QGIS offers many common GIS functionalities provided by core features and plugins. A short summary of six general categories of features and plugins is presented below, followed by first insights into the integrated Python console.

Gegevens bekijken

You can view and overlay vector and raster data in different formats and projections without conversion to an internal or common format. Supported formats include:

 • Spatially-enabled tables and views using PostGIS, SpatiaLite and MS SQL Spatial, Oracle Spatial, vector formats supported by the installed OGR library, including ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS, GML and many more. See section Werken met vectorgegevens.
 • Raster- en afbeeldingsindelingen ondersteund door de geïnstalleerde bibliotheek GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), waaronder GeoTiff, ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG en vele andere, zie gedeelte Werken met rastergegevens.

 • GRASS raster- en vectorindelingen vanuit databases van GRASS (location/mapset). Zie gedeelte Integratie van GRASS GIS.

 • Ruimtelijke gegevens die via internetservices worden aangeboden waaronder de OGC-compliant webservices WMS, WMTS, WCS, WFS en WFS-T. Zie gedeelte Werken met gegevens van OGC.

Bevragen van gegevens en het maken van kaarten

Men kan kaarten maken en interactief ruimtelijke gegevens bevragen via een gebruiksvriendelijke interface. Handige gereedschappen die dit ondersteunen zijn o.a.:

 • QGIS Browser

 • Gelijktijdige CRS-transformatie

 • DB Manager
 • Map composer
 • Overzichtskaart

 • Favoriete plaatsen (Spatial Bookmarks)

 • Annotatie-gereedschappen

 • Objecten identificeren/selecteren

 • Attributen bewerken/bekijken/zoeken

 • Data-defined feature labelling
 • Data-gedefinieerde vector en raster symbologie gereedschappen

 • Atlas kaartcompositie met gridlijnen als laag

 • North arrow scale bar and copyright label for maps
 • Ondersteuning voor het opslaan en weer inladen van projecten

Gegevens maken, bewerken, beheren en exporteren

U kunt vector- en rasterlagen aanmaken, bewerken, onderhouden en exporteren in en naar verschillende indelingen. QGIS biedt o.a. het volgende:

 • Gereedschappen voor digitaliseren van door OGR ondersteunde vectorindelingen en vectorlagen van GRASS

 • Ability to create and edit shapefiles and GRASS vector layers
 • Plug-in Georeferencer voor het geo-verwijzen van afbeeldingen als luchtfoto’s en satellietbeelden

 • GPS tools to import and export GPX format, and convert other GPS formats to GPX or down/upload directly to a GPS unit (On Linux, usb: has been added to list of GPS devices.)
 • Ondersteuning voor bekijken en bewerken van gegevens van OpenStreetMap

 • Ability to create spatial database tables from shapefiles with DB Manager plugin
 • Verbeterde ondersteuning van ruimtelijke databasetabellen

 • Gereedschap voor het beheren van vector-attributentabellen

 • Optie om schermafdrukken als afbeeldingen met geoverwijzingen op te slaan

 • Gereedschap DXF-Export met verbeterde mogelijkheden om stijlen en plug-ins te exporteren om CAD-achtige functies uit te voeren

Gegevens analyseren

You can perform spatial data analysis on spatial databases and other OGR- supported formats. QGIS currently offers vector analysis, sampling, geoprocessing, geometry and database management tools. You can also use the integrated GRASS tools, which include the complete GRASS functionality of more than 400 modules. (See section Integratie van GRASS GIS.) Or, you can work with the Processing Plugin, which provides a powerful geospatial analysis framework to call native and third-party algorithms from QGIS, such as GDAL, SAGA, GRASS and more. (See section Introductie.)

Kaarten op het internet publiceren

QGIS kan gebruikt worden als cliënt voor WMS, WMTS, WMS-C of WFS en WFS-T, en als een server voor WMS, WCS of WFS. (Zie gedeelte Werken met gegevens van OGC). Aanvullend kunt u gegevens exporteren en publiceren op het internet via een webserver met daarop UMN MapServer of GeoServer geïnstalleerd.

Functionaliteit voor QGIS uitbreiden met plug-ins

QGIS kan aangepast worden aan uw speciale behoeften door gebruik te maken van de architectuur voor plug-ins en functiebibliotheken waarmee u zelf plug-ins kunt maken. U kunt hiermee zelfs nieuwe toepassingen voor GIS maken met C++ of Python!

Bronplug-ins

Bron-plug-ins zijn:

 1. Coordinate Capture (Capture mouse coordinates in different CRSs)
 2. DB Manager (Exchange, edit and view layers and tables from/to databases; execute SQL queries)
 3. Dxf2Shp Converter (Convert DXF files to shapefiles)
 4. eVIS (Visualize events)
 5. GDALTools (Integrate GDAL Tools into QGIS)
 6. Georeferencer GDAL (Add projection information to rasters using GDAL)
 7. GPS Tools (Load and import GPS data)
 8. GRASS (Integrate GRASS GIS)
 9. Heatmap (Generate raster heatmaps from point data)
 10. Interpolation Plugin (Interpolate based on vertices of a vector layer)
 11. Metasearch Catalogue Client
 12. Offline Editing (Allow offline editing and synchronizing with databases)
 13. Oracle Spatial GeoRaster
 14. Processing (formerly SEXTANTE)
 15. Raster Terrain Analysis (Analyze raster-based terrain)
 16. Road Graph Plugin (Analyze a shortest-path network)
 17. Spatial Query Plugin
 18. Topology Checker (Find topological errors in vector layers)
 19. Zonal Statistics Plugin (Calculate count, sum, and mean of a raster for each polygon of a vector layer)

Externe plug-ins voor Python

QGIS biedt een groeiend aantal externe plug-ins voor Python die worden aangeboden door gebruikers waarmee de functionaliteit van QGIS uitgebreid kan worden. Deze plug-ins zijn aanwezig in de officiële opslagplaats voor plug-ins en deze kunnen erg eenvoudig worden gevonden en geïnstalleerd via Plug-ins beheren en installeren. Zie gedeelte Het dialoogvenster Plug-ins.

Python-console

For scripting, it is possible to take advantage of an integrated Python console, which can be opened from menu: Plugins ‣ Python Console. The console opens as a non-modal utility window. For interaction with the QGIS environment, there is the qgis.utils.iface variable, which is an instance of QgsInterface. This interface allows access to the map canvas, menus, toolbars and other parts of the QGIS application. You can create a script, then drag and drop it into the QGIS window and it will be executed automatically.

For further information about working with the Python console and programming QGIS plugins and applications, please refer to PyQGIS Developer Cookbook.

Bekende problemen

Beperking van aantal geopende bestanden

Wanneer u een project van QGIS met veel lagen opent en u weet zeker dat alle kaartlagen goed zijn, maar voor enkele lagen wordt aangegeven dat deze niet goed zijn, dan heeft u te maken met dit probleem. Voor Linux (en andere besturingssystemen) is er een limiet voor het aantal bestanden dat tegelijkertijd geopend kan worden voor een proces. Via overerving geldt deze beperking voor elk proces. Met de shell-opdracht “limit” kan deze limiet worden gewijzigd voor het huidige shell proces; die limiet zal worden overgedragen op elk proces dat vervolgens wordt gestart binnen de shell.

U kunt de huidige informatie over ulimit bekijken met de volgende opdracht:

$ ulimit -aS

U kunt het huidig aantal toegestane aantal geopende bestanden per proces zien met de volgende opdracht in een console:

$ ulimit -Sn

Om de limiet voor een bestaande sessie te veranderen, kunt u een opdracht geven als:

$ ulimit -Sn #number_of_allowed_open_files
$ ulimit -Sn
$ qgis

Repareren voor altijd

Op de meeste Linux-systemen worden bronbeperkingen tijdens het inloggen ingesteld door de module “pam_limits” volgens de instellingen die zijn opgeslagen in het bestand /etc/security/limits.d/*.conf. Wanneer u beheerdersrechten heeft (root/sudo), kunt u dit configuratiebestand wijzigen, de limiet verhogen, en vervolgens opnieuw inloggen om te kijken of dit het probleem oplost.

Meer informatie:

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-increase-the-maximum-number-of-open-files/ http://linuxaria.com/article/open-files-in-linux?lang=en