Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Folosirea Plugin-urilor de Bază QGIS

Pictogramă

Plugin

Descriere

Manual de Referință

coordinateCapture

Captură coordonate

Capturează coordonatele mouse-ului într-un CRS diferit

Plugin-ul de Captură a Coordonatelor
dbManager DB Manager

Gestionarea bazelor de date din QGIS

Plugin-ul DB Manager
dxf2shpConverter DXF2Shape Converter Converts from DXF to SHP file format Plugin-ul Convertor Dxf2Shp
eventId eVis

Instrumentul de Vizualizare a Evenimentelor

Plugin-ul eVis
rasterInfo GDAL Tools GDAL raster functionality Plugin-ul Instrumentelor GDAL
geometryChecker Geometry Checker

Verificarea și repararea erorilor din geometriile vectoriale

Plugin-ul Verificator de Geometrie
geometrySnapper Geometry Snapper Snap geometries to a reference layer Plugin-ul de Acroșare a Geometriei
georefRun

Georeferenţiator GDAL

Georeferenţiere rastere folosind GDAL

Plugin-ul de georeferențiere
gpsImporter

Instrumente GPS

Instrumente pentru încărcarea și importul datelor GPS

Plugin-ul GPS
grass GRASS

Funcționalitatea GRASS

Integrarea GRASS GIS
heatmap Heatmap Create heatmap rasters from input vector points Plugin-ul Heatmap
interpolation Interpolation plugin Interpolation on base of vertices of a vector layer Plugin-ul de Interpolare
metasearch Metasearch Catalog Client Interact with metadata catalog services (CSW) MetaSearch Catalog Client
offlineEditingCopy

Editarea Offline

Editarea offline şi sincronizarea cu baza de date

Plugin-ul de Editare Offline
oracleRaster Oracle Spatial Georaster Access Oracle Spatial GeoRasters Plugin-ul GeoRaster Oracle Spatial
pluginInstaller

Managerul de Plugin-uri

Gestionează plugin-uri de bază și externe

Dialogul Plugin-urilor
geoprocessing Processing

Cadrului de procesare al datelor spațiale

Cadrul de procesare al QGIS
rasterTerrain Raster Terrain Analysis Compute geomorphological features from DEMs Plugin-ul de Analiză a Terenurilor Raster
roadgraph Road Graph plugin Shortest path analysis Plugin pentru Grafuri Rutiere
spatialQuery Spatial Query Spatial queries on vectors Pluginul de Interogare spaţială
topologyChecker

Verificatorul de Topologie

Identificarea erorilor topologice în straturile vectoriale

Plugin-ul de Verificare a Topologiei
rasterStats Zonal Statistics Calculate raster statistics for vector polygons Plugin-ul de statistici zonale