Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plugin-ul de Captură a Coordonatelor

Plugin-ul de captură a coordonatelor este ușor de utilizat și oferă capacitatea de afișare a coordonatelor pe canevasul hărții, pentru cele două sisteme de coordonate de referință selectate (CRS-uri).

../../../_images/coordinate_capture_dialog.png

Plugin-ul de Captură a Coordonatelor

  1. Start QGIS, select options Project Properties from the Settings (KDE, Windows) or File (Gnome, macOS) menu and click on the Projection tab. As an alternative, you can also click on the projectionEnabled CRS status icon in the lower right-hand corner of the status bar.
  2. Clic pe caseta de bifare checkbox Activare proiecție din zbor și selectați sistemul de proiecție a coordonatelor dorit (v. Lucrul cu Proiecții).

  3. Activate the coordinate capture plugin in the Plugin Manager (see Dialogul Plugin-urilor) and ensure that the dialog is visible by going to View ‣ Panels and ensuring that checkbox Coordinate Capture is enabled. The coordinate capture dialog appears as shown in Figure figure_coordinate_capture. Alternatively, you can also go to Vector ‣ Coordinate Capture and see if checkbox Coordinate Capture is enabled.
  4. Clic pe pictograma geographic Click to the select the CRS to use for coordinate display și selectați un CRS diferit de cel selectat mai sus.

  5. To start capturing coordinates, click on [Start capture]. You can now click anywhere on the map canvas and the plugin will show the coordinates for both of your selected CRS.
  6. Pentru a activa urmărirea coordonatelor mouse-ului, efectuați clic pe pictograma tracking mouse tracking.

  7. De asemenea, se pot copia în clipboard coordonatele selectate.